Artikel filtreret på dato: Lørdag, 13 April 2019
Lørdag, 13 April 2019 20:19

Hvordan er vandkvaliteten i din vandtank?

Har du set til din vandtank for nyligt? En grundigt rengjort vandtank er grundliggende for drikbart vand i din autocamper. Rent drikbart vand er en uundværlig ressource for menneskets liv og sundhed. I autocampere benyttes vand til at drikke, lave mad, kaffer/te, opvask, bad, toilet mm. Nogen vil ikke drikke vandet, men dette burde ikke være et issue, i den nordlige del af Europa, men kan være et problem i sydeuropa, eller fra gamle instalationer.Det kan ligeledes komme fra en vandslange der er har været på jorden. Benyt kun egen vandslange eller vandkande. I autocampere er vandtanke et lukket system, hvor microorganismerkan gøre livet svært for os. Ud over irriterende kalk, er det den såkaldte biofilm, der skal fjernes fra autocamper vandtanke, fordi det er lige præcis der, hvor sundhedsskadelige bakterier føler sig særdeles godt hjemme. Over tid danner det et slimet lag på tankvæggene og misfarver vandslangerne og rør.

Det er ikke nødvendigvis fordi der er tappet dårligt vand. I et vandmiljø kan vi ikke stoppe væksten af biofilm. De ernære sig fra partikler i drikkevandet, blødgøringsmaterialer i plast eller fra kalklaget.

Før tanken rengøres, er det bedst at skrubbe hele tankens indvendige vægge med en svamp eller børste, for at løsne biofilmen. Selvom tanken er konstant i brug over året, anbefales grundig rengøring ca en gang om året, bedst før eller efter sæsonen, således at det der har dannet sig over tid fjernes.

Desværre beskytter biofilmen de bakterier der sidder i biofilmen og de er robuste og hårdføre. Tankrensningens første skridt er at børste den så godt som muligt og skylle den grundigt f.eks med slangen nede i tanken. Slanger renset med små flaskebørster. Derefter kan rengøringen og desinficering begynde med et egnet middel. Der findes rigtig mange midler der lover en helt masse, men som i bund og grund nok ikke er bedre end det noget billigere Rodalon der både desinficere og dræber bakterier, eller f.eks citronsyre. Vær opmærksom på at f.eks eddike kan være aggressivt overfor pakninger. Klorholdige midler efterlader både lugt og smag lang tid efter, hvis man drikker fra tanken. Ligegyldigt hvad du bruger skyl vandtanken grundigt efter rengøring

Rengør ligeledes påfyldningsslangen eller vandkanden på samme måde som tanken og skyl det grundigt. Glem heller ikke din vandpumpe!

Hvad er kimtal?

Kimtal er indholdet af mikroorganismer. Kimtal bruges til en generel vurdering af den hygiejniske kvalitet af drikkevandet i en vandanalyse. Således kan et forhøjet kimtal være tegn på en forurening og dermed en forringelse af drikkevandskvaliteten eller tyde på tilstedeværelsen af evt. sygdomsfremkaldende bakterier. Et forhøjet kimtal indikerer øget biofilmdannelse, hvor patogener kan gemme sig og eventuelt vokse.

Hvis der er tale om forhøjede kimtal uden påvisning af indikatorbakterierne (E. coli og coliforme bakterier), kan der være tale om vækst af naturlige drikkevandsbakterier (fx på grund af forhøjede temperatur, forlængede opholdstider eller tilførsel af substrat) eller en mild forurening fra jord eller overfladevand (fx i forbindelse med reparationsarbejder).

For høje kimtal kan dels afspejle, at der er kommet vand, jord eller lignende med mange bakterier ind i ledningsnettet, eller at der er tilført/frigivet organisk stof (f.eks. ved kloring eller kraftig gennemskylning af ledningerne), der er substrat for en forøget bakterievækst.

Kimtal bestemmes ved henholdsvis 22 °C og ved 37 °C.

- Temperaturen 22 °C dækker de fleste jord- og vandbakteriers vækstkrav

- Temperaturen 37 °C dækker mikroorganismer hidrørende fra det humane-animale kimreservoir. Et forhøjet kimtal ved 37 °C kan anses for mere betænkeligt i hygiejnisk henseende end et forhøjet kimtal ved 22 °C, da bakterier, der kan vokse ved kropstemperaturen, også har mulighed for at vokse efter indtagelse.

Efter reparationsarbejde er begge kimtal ofte forhøjet i nogle dage eller uger. En sådan forhøjelse må ikke forveksles med en forurening af anden årsag, men undersøges i en ny prøve efter fx ½-2 uger.

Opformering af bakterier i ledningsnettet. Disse bakterier kan fjernes ved kogning.

Kilde Kimtal: Randers Vandmiljø