Hvordan virker et køleskab i autocampere ?

Absorptions køleskabe afløste i 50’erne isskabene, hvor man på ismejeriet købte en isblok og lagde ind i et isoleret skab. I stedet for kulde, bliver et absorption køleskab drevet ved hjælp af varme. Fordelen ved et absorption køleskab og et mekanisk drevet kompressor køleskab, er at det kan benyttes uden strømforsyning. Varmen kan leveres fra f.eks en gasbrænder, men også både 230 volt vekselspænding(AC) og 12 volt, jævnspænding (DC) som levere spænding til et varmelegeme. Det er lydløst modsat en kompressors svage brummen. Ulempen er et højere strømforbrug end et kompressorkøleskab.

Køling opnås ved at en væske (kølemiddel) fordamper ved lavt tryk, og herunder optages varme. Kølemidlet kan være ammoniak og vand. Et ammoniaksystem fungere ved at ammoniak tiltrækkes af vand. Vand optager ammoniak, hvis de to væsker kommer i nærheden af hinanden. I absorption køleskabe med ammoniak og vand, er det ammoniak der får køleskabet til at køle.

Den komprimerede væske bliver endnu varmere end med kompressor pumpen.Temperaturen i køleskabet afhænger af, hvor høj omgivelsens temperaturen er. Dometic køleskabe, som er installeret i en meget stor del af nutidens autocampere kan ved en omgivelsestemperatur på +32 graders celsius, køle ned til +7 grader og i fryserum ned til -12 grader. Absorptionkøleskabe til hotelbrug som minibar, kan køle ned til +2 grader ved omgivelse temperature på +32 grader.

Et absorption køleanlæg, består af 4 hoved komponenter: En koger (Boiler), kondensator, fordamper og absorber. Virkemåden sker ved at der fra absorberen strømmer en kraftig blanding af ammoniak og vand tll kogeren (Boileren), eller anden væske med lavt kogepunkt. I kogeren (Boileren) tilføres der varme, fra en gasbrænder eller varmelegeme fra el, til vand/ammoniak blandingen. Denne kogning betyder, at ammoniakken begynder at fordampe ud af vandet. Når ammoniakken omdannes til dampform, trækker ammoniakdampene vandet med opad i stige røret mod separatoren. I separatoren adskilles vandet fra ammoniakdampene. Fra separatoren forsætter ammoniakdampene til kondensatoren. Vandet bliver tilbage i separatoren og er nu blevet til en svag ammoniak / ammoniak blanding. Vandet strømmer ned mod absorberen. I kondensatoren fjernes varmen fra ammoniakdampene og ammoniakken omdannes til væske der strømmer til fordamperen. I fordamperen udføres kølingen ved, at ammoniak væsken fordamper, og optager varme fra omgivelserne. Fra fordamperen strømmer ammoniakdampene til absorberen, hvor ammoniakdampende optages i vandet, der kommer fra separatoren. Så er der igen en kraftig vand/ammoniakblanding, der strømmer fra absorberen og til kogeren. Nu er kredsprocessen sluttet, og køleskabet køler nu, samt afgiver varme, som skal væk fra køleskabet for at oprette holde korrekt køling.

I autocampere er det vigtigt for den optimale drift at autocamperen holder i vatter og at brænderen er ren. Kompressor køleskabe vinder i større grad ind istedet for Absorption køleskabet.

Absorptionsprincippet anvendes også til fremstilling af koldt vand til klimaanlæg. Som kølemiddel bruges vand og som absorbent en opløsning af saltet lithiumbromid i vand.

Læs her hvorledes du kan få de køleskab til at køle mere ved høje temperature. Rensning af brænder.

Bedøm denne artikel
(3 bedømmelser)