Test gassen i dit fritidskøretøj, for en sikkeheds skyld: Fremhævet

Flaskegas er en sikker og effektiv energikilde, hvis du overholder nogle få gode råd. I Danmark, er det ikke som i bla. Tyskland og Østrig et krav at gas installationer i fritidskøretøjer skal testes hvert andet år, men en anbefaling. I de før nævnte lande kan du ikke få et fritidskøretøj synet, hvis ikke det har gennemgået en gastest før syn af køretøjet, og det skal autocampere hvertandet år dernede.

Det kan du selv gøre for sikkerheden:

Du kan også selv gør noget for sikkerheden. Tjek at dit udstyr CE- eller DG mærket. Det er din garanti for sikkert udstyr. Hold øje med, at ventiler, samlinger og slanger er i god stand. Slanger skal skiftes, så snart du har mistanke om defekter, som revner. De bør udskiftes med regelmæssige mellemrum (3-5år) bedst efter 2 år. Udstyr mærket "kun til udendørs brug" er kun sikkert under åben himmel. brug derfor aldrig den slags udstyr inde i autocampere og campingvogne.

Hvad er LPG:

LPG står for Liquefied Petroleum Gas (F-gas) og er betegnelsen for flydende gas under tryk og kendes i Danmark under navnet flaskegas eller f-gas. Trykket i trykflasken til flaskegas er 10-16 bar (højtryk) og reduceres ved den på flasken monterede regulator til lavtryk til 30 mbar (millibar), som normalt er det gastryk, de tilhørende gasapparater er konstrueret til.

LPG bruges som betegnelse for de to kulbrinter propan og butan. Den flydende gas er et naturligt biprodukt ved udvindingen og forarbejdningen af naturgas og olie. LPG udgør cirka 5% af den samlede råolie og anses for at være et topdestillat på linje med benzin. LPG er flydende, når den er under tryk i flasker eller tank. Når gassen lukkes fri og går fra flydende form til dampform, udvider den sig 250 gange. Dvs. at 1 liter flydende gas bliver til 250 liter dampformig gas. LPG er lugtfri. Der tilsættes dog et lugtstof (mercaptaner), så eventuelle udslip kan spores. 

LPG (flaskegas) er stadig mest kendt fra gaskomfuret og gasgrillen. Men med de rette teknologier kan LPG også benyttes til at skabe klimavenlig og omkostningseffektiv varmeforsyning.
Som varme- og energikilde er LPG både højeffektiv og særdeles regulerbar. Det er en fleksibel energikilde med høj nyttevirkning og lave vedligeholdelsesomkostninger.

I fritidskøretøjer benyttes LPG til rumvarme, varmt vand, køleskabe, madlavning og udendørs gasgrill.

Har du styr på gassen:

Du har som ejer ansvaret for, at gasudstyret i dit fritidskørtøj er i orden. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at du får gastestet dit fritidskøretøj mindst hvert andet år. Det skal enten være en autoriseret vvs-installatør eller en godkendt kompetent virksomhed, der kontrollerer, at udstyret lever op til gasreglementet. Du har som ejer, krav på at få en kopi af testrapporten.

Gastest:

En gastest er en sikkerhedsundesøgelse af gasanlægget. den omfatter et totalt eftersyn af F-gasanlægget ifølge F-gas regulativet. Testen består af: Fysisk gennemgang, Tætheds- og kuliltemåling, Gasrummet kontrolleres for placering af gasflasker og ventilation, Funktionskontrol af trykregulator, Kontrol af evt automatisk DuoComfort omskifter, Gasslanger efterses og evt. udskiftes. Friskluftåbninger af ventilation efterses og kontrolleres, aftræk fra køleskab og varmeovn efterses og renses, der udleveres en fyldestgørende rapport over det udførte arbejde.

Brug kun godkendte virksomheder:

Sikkerhedsstyrelsen har kendskab til, at nogle campingpladser tilbyder deres kunder meget billige gastest. Her er det vigtigt, at du som ejer er opmærksom på, at reglerne er fulgt.
Det er godt, at mange campingpladser har fokus på, at campisterne skal være gassikre. Men det er altså vigtigt, at campisterne ved, at de har krav på at få udleveret installations- og servicerapporten, og at testen skal foretages af en autoriseret vvs-installatør, der har en godkendelse til installation og service, eller en godkendt kompetent virksomhed inden for f-gas camping.
Hvis man som ejer af en campingvogn ikke følger reglerne om korrekt vedligeholdelse af gasudstyret, kan man komme ud for, at der i værste fald sker alvorlige ulykker, og at forsikringen ikke dækker i tilfælde af ulykker.

Særligt ved køb og salg af fritidskøretøjer:

Når du køber et nyt fritidskøretøj, skal der være lavet en installations- og servicerapport. Og den skal du have udleveret.
Når du køber et brugtfritids køretøj, har du også krav på at få udleveret en installations- og servicerapport. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at rapporten ikke er mere end 2 år gammel.
Hvis campingvognen er af tysk fabrikat og fra 1990'erne skal du være opmærksom på, at den eventuelt har 50 mb installationstryk – og det er ikke beregnet til de danske 30 mb installationstryk.

Transport af gasflaskerne:
Der er særlige regler for campingvogne/autocamperes transport af gasflasker, fordi de betragtes som farligt gods.

Hvor mange flasker må man have med ?

Du må maksimalt have to flasker af 11 kilo i vognen. Og heraf må kun én af dem være i brug (i anlæg). I fortelte må du også have to flasker, hvoraf én må være i brug (i anlæg). Det vil sige, at du maksimum må have fire flasker af 11 kilo, hvoraf to er i reserve.

Vær især opmærksom på følgende:

Kontroller gasflaskernes befæstelse inden hver tur. Gasflasker skal stå lodret og ventilerne skal være lukkede.
Løse remme skal spændes fast igen.
Efter hver udskiftning af flaskerne skal det ved hjælp af et middel til læksøgning kontrolleres, at regulatortilslutningen er tæt.
Gaskassen er ikke egnet til transport af tilbehør.
Gasflaskernes hovedspærreventiler skal altid være tilgængelige.
Gaskassens udluftningsåbning må ikke lukkes.
Gaskassen skal låses, så uvedkommende ikke kan komme til.

Inspektion af gasflasker:

Hovedreglen er, at intervallet for rekvalifikation er 10 år. Det vil i praksis sige, at flasken efter 10 år ikke længere må fyldes, før den har gennemgået en rekvalifikation.
Alle F-gasflasker fremstillet efter 1. juli 2001 skal opfylde direktivet og være stemplet med det græske bogstav π. Herefter må de tages i brug i alle EU-medlemslandene uden først at skulle gennemgå en national godkendelse.

Køre med gas varme eller køleskab tændt:

Med en Gasregulator med crash sensor, og højtrykslanger behøver du ikke at lukke for gassen når du kører da den automatisk lukker ved katastrofe opbremsninger som Truma Duomatic gasomskifter

autocamper-info.dk er fortaler for at gastest på fritidskøretøjer bliver lovpligtig, for din egen og ikke mindst andres skyld.

Kilder: Primagaz, Kosangas, Sikkerhedsstyrrelsen, 5 gode råd før du gi´r den gas gode råd før du gi´r den gas

Bedøm denne artikel
(1 Bedømmelse)