På en varm sommerdag, hvor temperaturen i Europa er op til 40 grader og mere denne sommer, og med et af de absorberkøleskabe der sidder i de fleste autocampere, skal man ikke forvente de helt kolde drikkevarer, og frostboksen har problemer med at producere isterninger. Hvad gør man så, når der ikke er kolde øl, vin eller vand i køleskabet og man står der med en håndfuld lunkne drikkevare?

Absorber køleskabe

Absorber køleskabe afløste i 50’erne isskabene, hvor man på ismejeriet købte en isblok og lagde ind i et isoleret skab. Køleskabe, som er installeret i en meget stor del af nutidens autocampere kan ved en omgivelses temperatur på +32 graders celsius, køle ned til +7 grader og +2 grader for de bedste. I fryserummet ned til -12 grader. På en en rigtig varm sommerdag overstiger temperaturen inde i en autocamper de + 32 grader, i en grad så den form for køleskabe ikke kan følge med.

I især kassevognstyperne leveres disse campere i stigende grad med kompressor køle skabe der ikke har problemer med nedkøling. De virker på præcis samme måde som de køleskabe man har hjemme.

Hjælp til køling af Absorberkøleskabet:

Køleskabstypen køler for de flestes vedkommende bedst på gas. Hold derfor gasbrænderen ren. Hold luftgitrene rene. Hold så vidt muligt køleskabsside i din autocamper i skyggesiden eller benyt markisen til at dæmpe varmen direkte på bagsiden af køleskabet, hvor fordamperen sider. Thetford henviser f.eks til at kølingen forbedres med ca 30 procent, ved at fjerne fluenettet i luftgitrene.

Hvis temperaturen bliver for høj på grund af varmeakkumulering, stopper absorption processen. Ved at installere en lille ventilator kan du effektivt understøtte luftcirkulationen og dermed forbedre kølingen. Det kan du læse mere om i tidligere artikler på autocamper-info.dk.

Tricks til hurtig nedkøling af din vin, øl, vand eller sodavand.

Ved høje sommer temperature, er man når det ikke kun drejer sig om sval, men kolde drikkevare, gået lidt ned på udstyr, men heldigvis er der lavpraktiske tip til at skaffe sig kolde drikkevare når autocamper køleskabet ikke kan følge med i sommervarmen.

Afhængig af hvor mange dåser/flasker det drejer sig om, skal du bruge en skål, balje, spand eller en køleboks af den typer der blev brugt til køleelementer, køkkensalt, isterninger og den “varme” flaske vin, øl eller sodavand. Dette tip køler hurtigere end at sætte drikkevarerne direkte ned i isterninger.

Isterninger kan købes i supermarkeder og på campingpladser. Drejer nedkølingen sig om en enkelt eller to dåses/flasker, fylder du 1/2 liter vand i en skål og tilsætter det der svare til en bakke isterninger. Drys fluks to spiseskefulde salt over isterningerne og rør rundt. Læg de “varme” dåser og flasker i isvandet og vent et par minutter, drej evt flaske eller dåse om sin egen akse. Så er der på få minutter iskolde drikke på kun 5 grader. Skal du have køles flere dåser eller flasker, bruger du bare større mængder is, vand og salt med samme fordeling.

Saltet får isen til at smelte hurtigere og isen skal bruge varmeenergi, som den trækker fra de varme dåser eller flasker og derved sænker fordampningsprocessen temperaturen i flasken. Saltvand har desuden en lavere frysepunkt end end ferskvand. Hold processen tildækket. Termodynamikkens 2. Lov fortæller mere om denne proces til lyn nedkøling.

Nedkøling med en våd avis 

Pak dine drikke vare ind i våde aviser. Jo koldere vand jo mere energi omsætter den fra dine varme drikkevare. Stil dine indpakkede drikkevare direkte i solen. Hold avisen fugtig da nedkølingen stopper når avisen er tør. Drikkevarerne køles, fordi vand fordamper. Solens stråler varmer avisen og der sker en fordampning. Fordampning kræver energi, som fås fra omgivelserne, dvs drikkevarerne i de våde aviser, som derved bliver koldere.

3. Tip - en våd sok og noget blæst.

Metoden er ikke effektiv, hvis ikke det blæser. Kom din dåse eller flaske i en sok og gør den helt våd i vand. Placer sokken et sted, hvor det blæser mest muligt. Jo stærkere vind, jo koldere bliver din drik.

Hvordan virker et køleskab i autocampere ? HER
Tips: Tuning til køleskabe HER

Har du set til din vandtank for nyligt? En grundigt rengjort vandtank er grundliggende for drikbart vand i din autocamper. Rent drikbart vand er en uundværlig ressource for menneskets liv og sundhed. I autocampere benyttes vand til at drikke, lave mad, kaffer/te, opvask, bad, toilet mm. Nogen vil ikke drikke vandet, men dette burde ikke være et issue, i den nordlige del af Europa, men kan være et problem i sydeuropa, eller fra gamle instalationer.Det kan ligeledes komme fra en vandslange der er har været på jorden. Benyt kun egen vandslange eller vandkande. I autocampere er vandtanke et lukket system, hvor microorganismerkan gøre livet svært for os. Ud over irriterende kalk, er det den såkaldte biofilm, der skal fjernes fra autocamper vandtanke, fordi det er lige præcis der, hvor sundhedsskadelige bakterier føler sig særdeles godt hjemme. Over tid danner det et slimet lag på tankvæggene og misfarver vandslangerne og rør.

Det er ikke nødvendigvis fordi der er tappet dårligt vand. I et vandmiljø kan vi ikke stoppe væksten af biofilm. De ernære sig fra partikler i drikkevandet, blødgøringsmaterialer i plast eller fra kalklaget.

Før tanken rengøres, er det bedst at skrubbe hele tankens indvendige vægge med en svamp eller børste, for at løsne biofilmen. Selvom tanken er konstant i brug over året, anbefales grundig rengøring ca en gang om året, bedst før eller efter sæsonen, således at det der har dannet sig over tid fjernes.

Desværre beskytter biofilmen de bakterier der sidder i biofilmen og de er robuste og hårdføre. Tankrensningens første skridt er at børste den så godt som muligt og skylle den grundigt f.eks med slangen nede i tanken. Slanger renset med små flaskebørster. Derefter kan rengøringen og desinficering begynde med et egnet middel. Der findes rigtig mange midler der lover en helt masse, men som i bund og grund nok ikke er bedre end det noget billigere Rodalon der både desinficere og dræber bakterier, eller f.eks citronsyre. Vær opmærksom på at f.eks eddike kan være aggressivt overfor pakninger. Klorholdige midler efterlader både lugt og smag lang tid efter, hvis man drikker fra tanken. Ligegyldigt hvad du bruger skyl vandtanken grundigt efter rengøring

Rengør ligeledes påfyldningsslangen eller vandkanden på samme måde som tanken og skyl det grundigt. Glem heller ikke din vandpumpe!

Hvad er kimtal?

Kimtal er indholdet af mikroorganismer. Kimtal bruges til en generel vurdering af den hygiejniske kvalitet af drikkevandet i en vandanalyse. Således kan et forhøjet kimtal være tegn på en forurening og dermed en forringelse af drikkevandskvaliteten eller tyde på tilstedeværelsen af evt. sygdomsfremkaldende bakterier. Et forhøjet kimtal indikerer øget biofilmdannelse, hvor patogener kan gemme sig og eventuelt vokse.

Hvis der er tale om forhøjede kimtal uden påvisning af indikatorbakterierne (E. coli og coliforme bakterier), kan der være tale om vækst af naturlige drikkevandsbakterier (fx på grund af forhøjede temperatur, forlængede opholdstider eller tilførsel af substrat) eller en mild forurening fra jord eller overfladevand (fx i forbindelse med reparationsarbejder).

For høje kimtal kan dels afspejle, at der er kommet vand, jord eller lignende med mange bakterier ind i ledningsnettet, eller at der er tilført/frigivet organisk stof (f.eks. ved kloring eller kraftig gennemskylning af ledningerne), der er substrat for en forøget bakterievækst.

Kimtal bestemmes ved henholdsvis 22 °C og ved 37 °C.

- Temperaturen 22 °C dækker de fleste jord- og vandbakteriers vækstkrav

- Temperaturen 37 °C dækker mikroorganismer hidrørende fra det humane-animale kimreservoir. Et forhøjet kimtal ved 37 °C kan anses for mere betænkeligt i hygiejnisk henseende end et forhøjet kimtal ved 22 °C, da bakterier, der kan vokse ved kropstemperaturen, også har mulighed for at vokse efter indtagelse.

Efter reparationsarbejde er begge kimtal ofte forhøjet i nogle dage eller uger. En sådan forhøjelse må ikke forveksles med en forurening af anden årsag, men undersøges i en ny prøve efter fx ½-2 uger.

Opformering af bakterier i ledningsnettet. Disse bakterier kan fjernes ved kogning.

Kilde Kimtal: Randers Vandmiljø

Under stilstand skal autocampere under en eller anden form have deres bodels batterier opladet. Opladning kan ske med landstrøm, solceller eller en f.eks booster der lader under kørsel. Hvad hjælper det hele, hvis der kun focuseres på selve batteriets type og størrelse, uden at skænke laderegulatoren en tanke?

Jo højere ladekapacitet på laderegulatoren - i Ampere - er, desto hurtigere kan batterierne oplades. Er et batteri på 100 Ah, tager opladetiden med en 10 Ampere laderegulator (IUoU) omkring 10 timer (10 A x 10h= 100 Ah) og med en laderegulator på 20 Ampere, logisk nok kun 5 timer. (20A x 5h= 100Ah). Er man tilsluttet landstrøm i kortere tid, giver en større laderegulator mere mening og er næste morgen, ikke kun delvis opladet inden videre kørsel.

Autocampere har i de fleste tilfælde en indbygget en Elektronikboks, der ikke kun oplader batterier, men også styre andre funktioner. Ofte er den integrerede laderegulator udstyret med en ringe ladekapacitet og kan på grund af syringen af mange autocamperfunktioner ikke udstyres eller udskiftes med en kraftigere laderegulator.

Parallel laderegulator:

Det betyder at en parallel laderegulator kan lade det samme bodelsbatteri. Har du f.eks en 8 Ampere laderegulator indbygget i din elektronikboks, er det muligt at montere f.eks en 15 Ampere laderegulator direkte til batteriet og derved fås en ladekapacitet på summen, altså 23 Ampere i dette tilfælde.

Passende kombination af laderegulator og batteritype:

Undersøg den opgivne ladespænding der angives fra batteriproducenten og sammenlign den med batteriregulatorens dataark. Kun hvis indstillingen til din batteritype er mulig, vil det blive helt opladet .

Hvis laderegulator og batteritype ikke er kompatible, kan opladningen “tunes” med en laderegulator nr 2. Den skal være indstillet til nøjagtig den ønskede batteritype. Måske vil du udskifte dine batterier med LiFePOP4 batterier (Litium) ? I det tilfælde skal du sørge for at laderegulatoren også understøtter denne indstilling.

Nu sker opladningen fra den første og anden laderegulator, sammenlagt. Dine batterier vil nu oplades hurtigere og helt til “randen”.

Vil du have opladningen optimeret under kørsel?

Du vil have hurtigere og blidere opladning af dine indbyggede batterier under kørsel, ok ingen problem. Opladningen optimeres via bilens generator og det gøres ved at montere en Ladebooster. Billedligt sagt sker der en optimering af ladestrøm fra bilens generator, der optimere dette til autocamper bodelen’s batterier.

Solceller - "grøn" strøm 

Set over flere år er solenergi både en billig og en billig energikilde. Også ved længere ophold forhindre solceller et fald i batterispændingen og dermed et hurtigt alderstegn på batterierne. For ni ud af ti autocampere et absolut “Must” for smart og komplet batteristyring.

Kilde: Büttner/Reisemobil International

Flaskegas er en let, effektiv og sikker energikilde, når bare man overholder nogle få enkle sikkerhedsråd.

Flaskegas er tungere end luft og vil ved udsivning lægge sig nede ved gulvet, og i fordybninger. Det betyder, at selv små utætheder efterhånden kan blive så store, at de udgør en risiko for eksplosion, hvis de antændes. Der sker dog yderst sjældent uheld med flaskegasinstallationer i Danmark, og uheldene skyldes som regel uforsvarlig eller ubetænksom omgang med udstyr som f.eks. uautoriseret forsøg på at reparere eller installere udstyr.

Der er særlige regler for campingvogne/autocamperes transport af gasflasker, fordi de betragtes som farligt gods.

Farligt gods er et fagudtryk for produkter der udgør en sikkerheds risiko under transport. Af de produkter der relateres til kørsel med bla autocampere høre gasflasker, diesel og litiumbatterier.

F-gasinstallationer i campingvogne, autocampere, mobil homes og tilsvarende beboelsesvogne skal opfylde bestemmelserne i den harmoniserede europæiske norm DS/EN1949 med de supplerende præciseringer.

Installationstrykket på installationen efter regulatoren skal normalt være 30 mbar, og det er ikke tilladt at anvende højere installationstryk end 100 mbar på rørledninger i vognens indre.

Gasudstyr skal være mærket med en CE- eller DG-godkendelse, der er din garanti for, at udstyret er afprøvet for sikker og korrekt funktion.

Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og sammenpresset til væske form, der fordamper, når der åbnes for flaskeventilen.

Trykket i en gasflaske er 4-14 bar (højtryk) – afhængigt af temperatur og gasart. Når gassen slippes ud gennem en regulator, har den et tryk på ca. 30 mbar (lavtryk). Det er nemlig det gastryk, som almindeligt gastilbehør solgt i Danmark er konstrueret til (se mærkeplade på gasudstyret).

Af sikkerhedsmæssige grunde er flaskegas tilsat et kraftigt lugtstof, også kaldet røbestof, så brugeren hurtigt har mulighed for at konstatere, hvis der skulle sive gas fra installationen.

Hvor mange flasker må man have med?

Du må maksimalt have to flasker af 11 kilo i vognen. Og heraf må kun én af dem være i brug (i anlæg). I forteltet må du også have to flasker, hvoraf én må være i brug (i anlæg). Det vil sige, at du maksimum må have fire flasker af 11 kilo, hvoraf to er i reserve

Gasomskiftere er tilladt, da kun en af flaskerne er i brug ad gangen. Når en flaske er tom, skifter den automatisk over til en fyldt flaske. Man kan som ekstra tilkøbe EisEX, der forhindre ispropper ved temperature på omkring 0 grader eller propanhydrat i regulatoren, på grund af vandspor der kan forekomme i flydende gas. Derved reduceres gastilførslen eller den stoppes helt.

Der er kommet nyt gas regulativ i EU, hvilket fremover betyder at gassen vil indeholde langt flere urenheder, hvilket vil betyde store omkostninger til rensning af diverse gasapparater. Derfor bør der være monteret gasfilter på installationen.

Der er ikke noget forbud mod at have gas tændt under kørsel, undtagen i Frankrig og Australien. Dette gælder ikke på f.eks. på tankstationer, garager, på færger, ved færgelejer mv. Hvis du ønsker at køre med gassen tændt kræver det en af de typer regulator, som er udviklet til kørsel, blandt andet med indbygget crashsensor.

Bemærk at slangebruds sikring ofte er indbygget i click-on ventilen. Dette kan checkes ved at ryste click-on ventilen til gasflasken. Der ligger i en kugle i ventilen, der under normalt brug ligger i bunden af ventilen.Ved slangebrud skubbes kuglen op, så den lukker for gassen.

Overtryksventilen udlufter i en ventil ved overtryk. Den kræves ikke af de danske myndigheder, da der er monteret en overtryksventil i den ventil der sidder i gasflasken på danske gasflasker.

Hvorfor anvende køleskabet på gasdrift under kørsel ?

Et køleskab på gasdrift har større køleeffekt, end hvis der benyttes 12 volt. Ved brug af 12 volt, forbruger din autocamper mere brændstof, og det sætter også sine spor på motorkraften, at skulle producere strøm til køleskabet.

Har du problemer med at gassen blæser ud ved kørsel også om sommeren, kan nederste rist afdækkes med “vinterafdækning.

Særligt ved køb og salg af campingvogne og autocampere.

Når du køber en ny campingvogn eller autocamper, skal der være lavet en installations- og servicerapport. Og den skal du have udleveret.

Når du køber en brugt campingvogn eller autocamper, har du også krav på at få udleveret en installations- og servicerapport. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at rapporten ikke er mere end 2 år gammel.

Hvis campingvognen eller autocamperen er af tysk fabrikat og fra 1990’erne skal du være opmærksom på, at den eventuelt har 50 mb installationstryk – og er ikke beregnet til de danske 30 mb installationstryk.

Husk gastest !

Hold løbende øje med defekter såsom dårlige slanger eller gasudstyr med ustabil funktion. Det kan f.eks. ses ved at flammerne brænder ujævnt eller har gule flammer. Brug ikke udstyret før en evt. fejl er udbedret. Ved flaskegasinstallationer med aftræk bør man også være opmærksom på, at aftræksrøret ikke er tilstoppet eller utæt. Er man i tvivl, så kontakt en autoriseret VVS-installatør eller en GKV*.

Gasslanger bør udskiftes med regelmæssige mellemrum (3-5 år). Faste flaskegasinstallationer i campingvogne, autocampere, sommerhuse, kolonihavehuse og lignende bør efterses af en autoriseret VVS-installatør eller en GKV* mindst hvert andet år. Brug kun DG-godkendte gasslanger til udstyret (Mærket m. DG+firecifret nr.). De har en kvalitet, der sikrer gastætheden ved tilslutninger, de er gasbestandige og tåler temperatursvingninger. Lad altid en autoriseret VVS- installatør eller en GKV* reparere defekt udstyr. 

GKV*: Særlig godkendt kompetent virksomhed.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at du får kontrolleret gasinstallationerne af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller delautoriseret flaskegasinstallatørvirksomhed mindst hvert andet år.
Kilde: Sikkerhedstyrrelsen, Beredskabsstyrrelsen,

Det elektriske tilslutningskabel i autocampere, kan næppe undværes som standard udstyr i autocampere med mere og mere elektrisk og elektronisk udstyr / tilbehørs komponenter. Desto vigtigere synes det at henlede en smule mere opmærksomhed på dette emne.

Når et køretøj skal tilsluttes en 230V strømforsyning, er det også spørgsmålet om den nødvendige effekt svare til og kontrollere om autocamperens tilslutningskabel opfylder de nødvendige krav i overensstemmelse med de gældende standarder. Dertil skal forbrugsangivelsen (Watt) på alt køretøjets elektrisk udstyr bestemmes og lægges sammen.

Nedenstående er et eksempel, og skal som sådan ses (beskrivelserne i watt er forskellige afhængig af mærke):

 • Køleskab 200 watt
 • Varme 1000-3000 Watt
 • Vandvarmer 1000 Watt
 • Belysning 100 Watt
 • TV / SAT 120 Watt
 • Lader 120 Watt
 • Kaffemaskine 200 watt
 • Hårtørrer 1000 Watt
 • Andet 200 Watt
 • I alt 3940 Watt

Tilslutningskablet skal altså i dette regneeksempel kunne klare i gennemsnit ca. 3000 watt (13 A). Efterfølgende beregninger er lavet til maksimal kabellængde på 25m til campingbrug. Det beregnede tværsnit for er 1,45mm². Det matchende kabeltværsnit i handlen er 1,5mm², men for tilslutning af campingvogne og autocampere, kræves der kabler efter DIN VDE 0100-721, med en kabel tykkelse på 2,5 mm². Dette gælder for en tilslutningsstrøm på op til 16 A på kabeltromler.

Men vær opmærksom på følgende !

Beregningen er kun gyldig for en fuldt udrullet kabeltromle. Kun udrullede kabler kan komme af med ​​den aktuelle varme, der genereres i kobber trådene, til den omgivende luft. Varme temperaturen afhænger naturligvis at det aktuelle forbrug.

Forbliver kabler derimod i vid udstrækning på kabeltromlen, er varme fra kobberledningen praktisk talt blokeret af et spiralkabel. Som et resultat, afhængig af den strøm styrke der løber i kablerne, sker der en varmeakkumulering i nederste vindinger på kabeltromlen, hvilket kan føre til smeltning af kablets isolering. I værste fald, kan resultatet blive en brand hele kabel tromlen. Uskrevet regel er: kabeltromler der ikke er vand- og fugttætte, stilles under køretøjet til beskyttelse mod fugt (regn / sne). Alle kan forestille sig, hvad en brændende kabeltromle nemt kan udløse her.

Producent af kabeltromler giver følgende retningslinjer for brug af deres produkter:

Kabel tværsnit 1,5 mm² (ikke lovligt til campingbrug!)
udrullet kabeltromle = 3000-3220 * Watt
ikke udrullet kabeltromle = 1000-1300 * Watt

Kabel tværsnit 2,5 mm²
udrullet kabeltromle = 3000-3600 * Watt
ikke udrullet kabeltromle = 1000-1900 * Watt

* Variere blandt producenterne, muligvis afhængig af kabeltype og / eller egen mening om objektivt ansvar.+098H7Y65T4R3W12QSD3ET4

En særlig høj risiko er der for dem, der har benyttet kabeltromler, der har kabler med et tværsnit på 0,75 mm² eller 1.0mm². Dette lille tværsnit udgøre en stor risiko for liv og lemmer!

Får du tilbudt hjælp fra gode "autocamper-mates" om at sætte dit kabel i den hjælpsommes kabeltrommel, fordi strømsøjlen var fuldt booket, så glem det indtil du har set, hvad du bliver tilbudt. Denne gode gerning kan få fatale følger, for en kabeltromle med et kabel på f.eks 1.0mm² i tværsnit. Fordi tromlen ikke er vandtæt, lægges den desuden i en plasticpose. Tilsammen er det "gode" betingelser for afbrænding af f.eks en relativt ny autocamper.

Bedste beskyttelse for sundheden af den private bankkonto, er brugen af ​​et tilslutningskabel, der svarer til standarden DIN VDE 0100-721, som indeholder følgende og som tager hensyn til følgende kriterier:

 1. Den maksimale kabellængde er 25 m. Længere kabler er ikke tilladt i henhold til den ovenfor citerede standard for tilslutning af camping køretøjer!
 2. Den angivne minimale kabeltværsnit i overensstemmelse med DIN VDE 0100-721 er 2,5 mm². Dimensioneringen af ​​tværsnittet er en funktion af max. Kabel længde 25 m og det ukendte længde af elektrisk ledning fra sikringen til stikkontakten sæt - en elektrisk krav.
 3. Beskyttelse til EN 60529 (IEC529 / VDE 047 T1), mindst IP44 (IP44 = Beskyttelse mod fremmedlegemer> 1 mm og imod vandsprøjt fra alle vinkler)
 4. Termisk beskyttelse for kabeltromlen, med tilbagestilling (termosikring), <60 ° C (i tilfælde af overbelastning af kablet, afbrydes strømmen)
 5. Stikkontakt kan kun være den blå CEE stik til IEC 60309-2
 6. For en tilslutningsledning uden tromle, gælder punkterne 1, 2 og 5.

Selv eksisterende gamle kabeltromle, der har fulgt en i mange år, bør tages op til revision med hensyn til denne information og om nødvendigt udskiftes. De der ønsker at købe en ny og synes det for dyrt, bør i det mindste spørge sin forsikring om brand skader fra forkert kabel dækker skaderne.
Kilde: Reisemobil Union

 

Absorptions køleskabe afløste i 50’erne isskabene, hvor man på ismejeriet købte en isblok og lagde ind i et isoleret skab. I stedet for kulde, bliver et absorption køleskab drevet ved hjælp af varme. Fordelen ved et absorption køleskab og et mekanisk drevet kompressor køleskab, er at det kan benyttes uden strømforsyning. Varmen kan leveres fra f.eks en gasbrænder, men også både 230 volt vekselspænding(AC) og 12 volt, jævnspænding (DC) som levere spænding til et varmelegeme. Det er lydløst modsat en kompressors svage brummen. Ulempen er et højere strømforbrug end et kompressorkøleskab.

Køling opnås ved at en væske (kølemiddel) fordamper ved lavt tryk, og herunder optages varme. Kølemidlet kan være ammoniak og vand. Et ammoniaksystem fungere ved at ammoniak tiltrækkes af vand. Vand optager ammoniak, hvis de to væsker kommer i nærheden af hinanden. I absorption køleskabe med ammoniak og vand, er det ammoniak der får køleskabet til at køle.

Den komprimerede væske bliver endnu varmere end med kompressor pumpen.Temperaturen i køleskabet afhænger af, hvor høj omgivelsens temperaturen er. Dometic køleskabe, som er installeret i en meget stor del af nutidens autocampere kan ved en omgivelsestemperatur på +32 graders celsius, køle ned til +7 grader og i fryserum ned til -12 grader. Absorptionkøleskabe til hotelbrug som minibar, kan køle ned til +2 grader ved omgivelse temperature på +32 grader.

Et absorption køleanlæg, består af 4 hoved komponenter: En koger (Boiler), kondensator, fordamper og absorber. Virkemåden sker ved at der fra absorberen strømmer en kraftig blanding af ammoniak og vand tll kogeren (Boileren), eller anden væske med lavt kogepunkt. I kogeren (Boileren) tilføres der varme, fra en gasbrænder eller varmelegeme fra el, til vand/ammoniak blandingen. Denne kogning betyder, at ammoniakken begynder at fordampe ud af vandet. Når ammoniakken omdannes til dampform, trækker ammoniakdampene vandet med opad i stige røret mod separatoren. I separatoren adskilles vandet fra ammoniakdampene. Fra separatoren forsætter ammoniakdampene til kondensatoren. Vandet bliver tilbage i separatoren og er nu blevet til en svag ammoniak / ammoniak blanding. Vandet strømmer ned mod absorberen. I kondensatoren fjernes varmen fra ammoniakdampene og ammoniakken omdannes til væske der strømmer til fordamperen. I fordamperen udføres kølingen ved, at ammoniak væsken fordamper, og optager varme fra omgivelserne. Fra fordamperen strømmer ammoniakdampene til absorberen, hvor ammoniakdampende optages i vandet, der kommer fra separatoren. Så er der igen en kraftig vand/ammoniakblanding, der strømmer fra absorberen og til kogeren. Nu er kredsprocessen sluttet, og køleskabet køler nu, samt afgiver varme, som skal væk fra køleskabet for at oprette holde korrekt køling.

I autocampere er det vigtigt for den optimale drift at autocamperen holder i vatter og at brænderen er ren. Kompressor køleskabe vinder i større grad ind istedet for Absorption køleskabet.

Absorptionsprincippet anvendes også til fremstilling af koldt vand til klimaanlæg. Som kølemiddel bruges vand og som absorbent en opløsning af saltet lithiumbromid i vand.

Læs her hvorledes du kan få de køleskab til at køle mere ved høje temperature. Rensning af brænder.

Det er ikke kun autocamperen gasanlæg, som kræver tjek med jævne mellemrum, hvad med din medbragte gasgrill ? Bare et par minutter er nok til gas grill check i starten på grill sæson. Alt hvad du behøver til dette tjek, kan findes i enhver husholdning.

Til kontrol af gas tilslutninger på gasgrillen kan benyttes lækagespray. Ofte er det imidlertid nok til at røre en blanding af vand og opvaskemiddel

1. Kontrollér tilslutninger

Først pensler man slangeforbindelsen med “køkkenmixturen”, så åbner du hovedhanen gasflasken og antænder grillen. Hvis danner sig bobler på slange tilslutningen, indikerer dette lækager. I dette tilfælde bør du konsultere en gas-ekspert, der kan vurdere behovet for yderligere tiltag.

2. Find revner i gasslanger

Gasslanger kan blive porøse over årene eller de har små, knapt synlige krakeleringer, hvorfra gassen kan slippe ud. En visuel inspektion og en grundig behandling med sæbevand kan også skabe klarhed her. Efter fem år, er det tilrådeligt at erstatte de fleksible gasslanger som en sikkerhedsforanstaltning.

3. Rens udløbsåbningerne

Dryppende fedt kan tilstoppe de små udløbsåbningerne i brænder-røret Her hjælper kun mekanisk rengøring, helst med en lille speciel børste, der kommer sammen med de bedre grill.

4. Fjern blokeringer

Tilstopning af brænder-rør kan let identificeres på farven af gasflammen: I stedet for den typiske blå flamme antager en mere gullig nuance. Med en passende skruenøgle kan brænder røret nemt afmonteres og renses med en flaske børste. De der har en infrarød brænder, skal demontere den med jævne mellemrum, og forsigtigt fjerne snavs fra det keramiske felt.

Større eller mere komplekse inspektioner skal udføres af en gas ekspert eller af specialbutikker.

Der er to måder at parralelforbinde batterier, for at øge den kapacitet som er til rådighed, i bla. autocampere på: Den rigtige og den forkerte. autocamper-info.dk har før beskrevet forbindelse af flere batterier, og beskrevet vigtigheden af optimal forbindelse af plus og minuspolerne for tilslutningskablerne til batterierne. Det er efter flere henvendelser til autocamper-info.dk, derfor vigtigt at videreformidle, hvorfor det er vigtigt at forbinde tilslutningskabler rigtigt, og have ens batterier, således at batterierne ikke slides uens. Du kan nemlig heller ikke nøjes med at skifte det ene batteri, hvis det er defekt eller delvist defekt. Begge/alle skal udskiftes. Alle monterede beboelsesbatterier skal derved udskiftes. Det mærkelige er at flere af forhandler værksteder er uvidende om dette. Til oplysning for skeptikere er dette et faktuelt faktum. For at lette forståelsen om, hvad der sker, er det en god idé at have kendskab til Ohms lov: U=RxI, U=spænding=Volt, R=modtand=Ohm og I=strøm=Ampere, og effekt formlen P=UxI, P=effekt=watt, U=spænding=Volt og I=strøm=Ampere, da der er stor sammenhæng mellem disse formler og hvorfor en parralel forbindelse ikke bare er en parralelforfindelse. Vær OBS på at mange autocamperfabrikanter ikke er “farve-tro”. Du kan langt fra regne med at “rød” er plus og “sort” er minus.

Parralelforbindelse:

For at kunne lagre mere strøm end et batteri indeholder, er man nødt til at at forbinde flere batterier i en gruppe. Dette opnår man ved den såkaldte parallel forbindelse. Dertil forbinder man pluspolen på batterierne med hinanden og minuspolerne med hinanden. 2 eller flere batterier som forbindes parallelt opfattes som et stor batteri. Det er er derfor vigtigt at de er helt ens.

Hvorfor er det vigtigt at koble tilslutningskablerne på diagonalt ?

Ved en parallel forbindelse forbinder man plus til plus og minus til minus. Mange mener at tilslutningskablerne bare skal kobles på det første batteries plus og minus poler, men da tilslutningskabler og forbindelseskabler er nok så tykke, repræsentere de en elektrisk modstand, og derfor er det vigtigt at tilslutte plus polen til det første batteri og minus polen til det sidste batteri, ellers bliver det første batteri afladet - og opladet mere og slides derved hurtigere end det/de andre batterier, da hele batterigruppen kun er så stærkt som det svageste led. I tilfælde af spænding forskelle blandt batterierne forsøger "fyldte" batterier altid genoplade det svageste. Men det kan ikke absorbere strømmen. Dette fører til øget selvafladning og for tidlig slidtage. Af denne grund er det også vigtigt kun at bruge batterier af samme type, størrelse og samme alder. Umiddelbart bag pluspolen indsættes en sikring. Den skal være stor nok til at den ikke brænder over, når alle forbrugere i autocamperen er tændt på samme tid. Som regel rækker en 20A sikring. Som tilslutning til batterierne må man kun bruges tykke kabler. Godt egnet er starthjælp kabler. En god forbindelse til polerne er vigtig. Med et stykke smergellærred, renses polerne for at skabe en god, helt ledende forbindelse. Optimalt kan kontaktsfladerne smøres med en smule vaseline eller endnu bedre en speciel polfedt. Dette forhindre oxidation, og dermed strømningsmodstande under drift.

Forskellige batterier (forskellige mærker eller modelserie) har, selv med samme kapacitet, forskellige indre modstande. Bedre har en lav, dårligere en højere indre modstand. Batteri med lav indre modstand kan levere højere strømme (eller optage).

Batterier, som når de bliver ældre, får en højere impedans/modstand og kan derefter levere mindre strøm (eller optage).

2 parallelle batterier som bliver afladet ved forbrug, deler strømmen. Det nyere "bedre" med lavere indre modstand levere mere strøm, end ældre "dårligere" tilsvarende mindre.

Ophøre belastningen/forbruget, så giver det ældre batteri, som har fået en større indre modstand, strøm i form af "udglatningsstrøm" tilbage til det nyere batteri, indtil begge har nået samme afladnings tilstand. Denne ekstra belastning, betyder at det nyeste ældes noget hurtigere.

Når batterierne oplades sker det samme, men nu flyder strømmen i den modsatte retning.

Korte og tykke kabler benyttes. Jo tykkere kabler, jo mindre tab i ledningerne. Altid forsøge at bruge samme størrelse kabel eller større end de eksisterende kabler, der forbinder dit gamle batteri.

Rigtig måde at parralelforbinde det 2. bodelsbatteri på !

Den forkerte måde at parallelforbinde det 2. bodelsbatteri på !

Det skal retfærdigvis siges at begge måder fungere, men det udelukkende er for forlænge levetiden på begge/alle dine bodelsbatterier.

Mål batteriets spændingsniveau niveau:

En belastet måling giver en mere præsis måling end en ubelastet måling, hvor kablerne til batteripolerne er taget af. For at være sikker på at batteriet kan levere en høj strømstyrke ved højt strømforbrug kan man udføre en belastningsprøve. De færreste er i besiddelse af en belastningstester, men ved at tænde og starte alt som forbruger strøm i autocamperen, kan du alligevel få en rettesnor. Først måles spændingen direkte over plus og minus på batteriet uden forbrug og derefter med fuldt forbrug.


Hvor fyldt er mit batteri?

Nedenstående tabel giver et overblik over sammenhængen mellem batterispænding og opladningsniveau. I Gel og AGM-batterier, kan værdierne variere. De spændingsværdier skal bestemmes mindst 2 timer efter sidste opladning (uden ladning eller afladning). Værdierne gælder for en temperatur på ca. 20 ° C.

Ladetilstand Spænding - Gelbatteri Spænding - AGM Batteri Spænding - Syrebatteri
100 % 12,95 V >12,80 V 12,60 V
75 % 12,74 V 12,55 V 12,36 V
50 % 12,54 V 12,30 V 12,10 V
25 % 12,34 V 12,20 V 11,90 V
0 % 12,10 V <12,00 V 11,80 V


Hvor længe “lever” mit batteri?

Livslængden i et batteri er normalt målt i opladninger. En ladecyklus betyder: en afladning ved at forbruge strøm, og oplade det igen.
Et Green Power batteri har med en maksimal afladning på omkring 30% ca. 1.200 opladninger. Hvis det lades igen ved 50%, reduceres livet med omkring 500 opladninger. For en endnu større afladninger fortsætter levetiden med at falde markant.
I klassiske startbatterier er denne forskel endda meget større!
Det vil sige, alle batteri fabrikanter angiver, at fra omgivende temperatur på ca. 25 ° C skal mere end 50% af batteriet kapacitet ikke fjernes, inden det skal genoplades. I enkelte tilfælde kan det helt sikkert blive overskredet en smule, men generelt bør batterikapaciteten være udformet således, at højst halvdelen af amperetimer (Ah) fjernes. Dette svarer til en gennemsnitlig brug af autocamper omkring 120 opladninger året.
Endnu bedre for batteriet er at næste opladning sker ved omkring 30 % afladning.
Beregn derfor dit batteribehov udfra strømforbrug fra enheder (belysning, vandpumpe, tv, satellit-anlæg, varmeanlæg / kedel, Inverter, og især alle små apparater), afhængigt af den forventede forbrug uden genopladning og forventer du f.eks at bruge:
(10 W x 14 h) + (5 W x 8 h) + (20 W x 2,5 h) + (50 W x 2 h) = 330 Wh : 12V = 27,5 Ah
For en afladningsdybde på kun 30% så er en batterikapacitet på 27,5 : 0,3 = 91,67 AH nødvendig.

Hvad er batteriets kapacitet?

Det er den elektriske ladning som et batteri kan levere, når den udledes ved en konstant strøm indtil en forudbestemt spænding (afladning spænding) i bestemt tid, og er udtrykt i amperetimer (Ah). Kapaciteten er ikke konstant, men afhænger af temperaturen og mængden af strømmen.

Opsumering: Derfor er det vigtigt at koble tilslutningskablerne på diagonalt ?

Batteri A er det primære batteri og batteri B er vores nyinstallerede sekundære batteri. Nu når vi sætter hele systemet på belastning, vil der være en lille spændingsfald over de to kabler, der forbinder de to batterier sammen ... lad os sige det er 0,5 volt på hver bro-kabel, det er én volt i alt . Så vil Batteri A altid levere mere strøm end Batteri B, da batteri B´s spænding altid er mindre end Batteri A´s på grund af spændings fald. Over en tidsperiode, vil batteri A altid blive "brugt" lidt mere end Batteri B, så på et tidspunkt vil Batteri A vil have cyklet mere og "ældes" hurtigere end Batteri B og det vil i sidste ende føre til problemer, og det skal udskiftes. Men husk, hvad jeg sagde tidligere, du bør altid bruge batterier fra samme producent med samme størrelse, alder og type ... Det gælder stadig, og det er derfor også nødvendigt at udskifte batteri B, selv om det sandsynligvis stadig arbejder OK.

 

 Læs også om ladebooster

Flaskegas er en sikker og effektiv energikilde, hvis du overholder nogle få gode råd. I Danmark, er det ikke som i bla. Tyskland og Østrig et krav at gas installationer i fritidskøretøjer skal testes hvert andet år, men en anbefaling. I de før nævnte lande kan du ikke få et fritidskøretøj synet, hvis ikke det har gennemgået en gastest før syn af køretøjet, og det skal autocampere hvertandet år dernede.

Det kan du selv gøre for sikkerheden:

Du kan også selv gør noget for sikkerheden. Tjek at dit udstyr CE- eller DG mærket. Det er din garanti for sikkert udstyr. Hold øje med, at ventiler, samlinger og slanger er i god stand. Slanger skal skiftes, så snart du har mistanke om defekter, som revner. De bør udskiftes med regelmæssige mellemrum (3-5år) bedst efter 2 år. Udstyr mærket "kun til udendørs brug" er kun sikkert under åben himmel. brug derfor aldrig den slags udstyr inde i autocampere og campingvogne.

Hvad er LPG:

LPG står for Liquefied Petroleum Gas (F-gas) og er betegnelsen for flydende gas under tryk og kendes i Danmark under navnet flaskegas eller f-gas. Trykket i trykflasken til flaskegas er 10-16 bar (højtryk) og reduceres ved den på flasken monterede regulator til lavtryk til 30 mbar (millibar), som normalt er det gastryk, de tilhørende gasapparater er konstrueret til.

LPG bruges som betegnelse for de to kulbrinter propan og butan. Den flydende gas er et naturligt biprodukt ved udvindingen og forarbejdningen af naturgas og olie. LPG udgør cirka 5% af den samlede råolie og anses for at være et topdestillat på linje med benzin. LPG er flydende, når den er under tryk i flasker eller tank. Når gassen lukkes fri og går fra flydende form til dampform, udvider den sig 250 gange. Dvs. at 1 liter flydende gas bliver til 250 liter dampformig gas. LPG er lugtfri. Der tilsættes dog et lugtstof (mercaptaner), så eventuelle udslip kan spores. 

LPG (flaskegas) er stadig mest kendt fra gaskomfuret og gasgrillen. Men med de rette teknologier kan LPG også benyttes til at skabe klimavenlig og omkostningseffektiv varmeforsyning.
Som varme- og energikilde er LPG både højeffektiv og særdeles regulerbar. Det er en fleksibel energikilde med høj nyttevirkning og lave vedligeholdelsesomkostninger.

I fritidskøretøjer benyttes LPG til rumvarme, varmt vand, køleskabe, madlavning og udendørs gasgrill.

Har du styr på gassen:

Du har som ejer ansvaret for, at gasudstyret i dit fritidskørtøj er i orden. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at du får gastestet dit fritidskøretøj mindst hvert andet år. Det skal enten være en autoriseret vvs-installatør eller en godkendt kompetent virksomhed, der kontrollerer, at udstyret lever op til gasreglementet. Du har som ejer, krav på at få en kopi af testrapporten.

Gastest:

En gastest er en sikkerhedsundesøgelse af gasanlægget. den omfatter et totalt eftersyn af F-gasanlægget ifølge F-gas regulativet. Testen består af: Fysisk gennemgang, Tætheds- og kuliltemåling, Gasrummet kontrolleres for placering af gasflasker og ventilation, Funktionskontrol af trykregulator, Kontrol af evt automatisk DuoComfort omskifter, Gasslanger efterses og evt. udskiftes. Friskluftåbninger af ventilation efterses og kontrolleres, aftræk fra køleskab og varmeovn efterses og renses, der udleveres en fyldestgørende rapport over det udførte arbejde.

Brug kun godkendte virksomheder:

Sikkerhedsstyrelsen har kendskab til, at nogle campingpladser tilbyder deres kunder meget billige gastest. Her er det vigtigt, at du som ejer er opmærksom på, at reglerne er fulgt.
Det er godt, at mange campingpladser har fokus på, at campisterne skal være gassikre. Men det er altså vigtigt, at campisterne ved, at de har krav på at få udleveret installations- og servicerapporten, og at testen skal foretages af en autoriseret vvs-installatør, der har en godkendelse til installation og service, eller en godkendt kompetent virksomhed inden for f-gas camping.
Hvis man som ejer af en campingvogn ikke følger reglerne om korrekt vedligeholdelse af gasudstyret, kan man komme ud for, at der i værste fald sker alvorlige ulykker, og at forsikringen ikke dækker i tilfælde af ulykker.

Særligt ved køb og salg af fritidskøretøjer:

Når du køber et nyt fritidskøretøj, skal der være lavet en installations- og servicerapport. Og den skal du have udleveret.
Når du køber et brugtfritids køretøj, har du også krav på at få udleveret en installations- og servicerapport. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at rapporten ikke er mere end 2 år gammel.
Hvis campingvognen er af tysk fabrikat og fra 1990'erne skal du være opmærksom på, at den eventuelt har 50 mb installationstryk – og det er ikke beregnet til de danske 30 mb installationstryk.

Transport af gasflaskerne:
Der er særlige regler for campingvogne/autocamperes transport af gasflasker, fordi de betragtes som farligt gods.

Hvor mange flasker må man have med ?

Du må maksimalt have to flasker af 11 kilo i vognen. Og heraf må kun én af dem være i brug (i anlæg). I fortelte må du også have to flasker, hvoraf én må være i brug (i anlæg). Det vil sige, at du maksimum må have fire flasker af 11 kilo, hvoraf to er i reserve.

Vær især opmærksom på følgende:

Kontroller gasflaskernes befæstelse inden hver tur. Gasflasker skal stå lodret og ventilerne skal være lukkede.
Løse remme skal spændes fast igen.
Efter hver udskiftning af flaskerne skal det ved hjælp af et middel til læksøgning kontrolleres, at regulatortilslutningen er tæt.
Gaskassen er ikke egnet til transport af tilbehør.
Gasflaskernes hovedspærreventiler skal altid være tilgængelige.
Gaskassens udluftningsåbning må ikke lukkes.
Gaskassen skal låses, så uvedkommende ikke kan komme til.

Inspektion af gasflasker:

Hovedreglen er, at intervallet for rekvalifikation er 10 år. Det vil i praksis sige, at flasken efter 10 år ikke længere må fyldes, før den har gennemgået en rekvalifikation.
Alle F-gasflasker fremstillet efter 1. juli 2001 skal opfylde direktivet og være stemplet med det græske bogstav π. Herefter må de tages i brug i alle EU-medlemslandene uden først at skulle gennemgå en national godkendelse.

Køre med gas varme eller køleskab tændt:

Med en Gasregulator med crash sensor, og højtrykslanger behøver du ikke at lukke for gassen når du kører da den automatisk lukker ved katastrofe opbremsninger som Truma Duomatic gasomskifter

autocamper-info.dk er fortaler for at gastest på fritidskøretøjer bliver lovpligtig, for din egen og ikke mindst andres skyld.

Kilder: Primagaz, Kosangas, Sikkerhedsstyrrelsen, 5 gode råd før du gi´r den gas gode råd før du gi´r den gas

Autocampere er primært mål for indbrudstyve i feriesæsonen. Standard døre og vinduer er ofte lette at bryde op. Det rigtige tilbehør gør dit mobile hjem mere sikkert.

Indgangsdør mod koben: en ulige kamp. Der er ingen tvivl om, hvem der med sikkerhedsforanstaltniger vil komme fra den kamp som vinder. Måske kan det spare en ny dør over tid. Statistisk set, giver de fleste indbrudstyve op efter cirka fem minutter.

For en fast besluttet indbrudstyv har en autocamper, flere angribelige sårbare steder end bare indgangsdøren. Tænk på de mange vinduer og udvendige døre. Den gode nyhed er: I tilbehørsbutikkerne, er der mindst lige så mange, hvis ikke flere komponenter, der med stor sikkerhed kan beskytte din autocamper mod indbrud og langfingrede på rejser.

Hundrede procent sikkerhed, kan ikke opnås med alt isenkrammet, men du kan gøre livet for en ubuden “gæst”, så svært som muligt og derved i det mindste reducere risikoen. Jo længere du kan holde en indbrudstyv ude, jo større er sandsynligheden for, at han giver op.

Vigtige forholdsregler bør rejsende være opmærksomme på. I forbindelse med det ene eller det andet sikkerhedstilbehør har man på en autocampertur ingen grund til at føle sig usikker på nogen måde.

Alarmsystemer er en af de første ting du tænker på, når det handler om sikkerhed. De har en afskrækkende virkning ved at informere offentligheden om, at et indbrudsforsøg er igang. Autocampere har særlige krav til sådanne sikringssystemer. For eksempel, skal du kunne have det slået til selv om du opholder dig i vognen. Bevægelsessensorer, der bruger ultralyd eller infrarød, bør derfor være til at afbryde separat. I nogle tilfælde kan et bevægende gardin udløse en falsk alarm forårsaget af træk, og hvis du har hunden med er bevægelsesensorer ligeledes ubrugelige. Alarmsystemer til autocampere arbejder normalt med magnetiske kontakter til døre, vinduer, ovenlys og yderdøre, som enten er forbundet trådløst eller med kabel til kontrol enheden. Åbnes en sikret dør på en aktiveret alarm går alarmen igang: Hørbar hvis den er tilsluttet en sirene. Optisk Hvis den er tilsluttet et blinklys. Det giver sikkerhed.

Ved trådløse systemer er installationen af alarmen beskeden, men er ofte er enkelte komponenterne dyrere. Med kablede systemer er situationen omvendt.

I nyere basiskøretøjer, begyndende med modelskiftet i sommeren 2006 kan du forbinde alarmer til det eksisterende CAN-bus-system. Det letter aktiveringen som sker ved hjælp af fjernbetjeningen til tændingsnøglen. Endvidere tillader de systemer udvidelser, såsom en gas detektor.

Overfald på autocampere, hvor beboerne har været gasset, er et meget omdiskuteret emne. Hvorvidt sådanne begivenheder faktisk har fundet sted eller ej kan diskuteres. Antallet af anmeldte sager er meget få, og nogle er vandre historier, så hvorfor en gasdetektor?

Til påvisning af narkosegasser er deres anvendelse faktisk temmelig tvivlsomme. Med den manglende test af special detektorer, er der derfor ingen garanti for, at de virker ordentligt, og alligevel er de enheder på deres plads, hvis de kan påvise propan, butan og kulilte før gassen når et farligt niveau. Et eksempel kunne være GMA 150 fra Dometic Waeco eller alarmen NX-5 som vækker de sovende og skræmmer tyvene væk. NX-5 Security Center er så effektiv, at den i en specialudgave er godkendt af Nato og beskytter norske soldater i Afghanistan. Ud over at detektere alle kendte gasser samt røg og CO2, kan alarmen udvides, så den fungerer som et elektronisk gitter rundt om vognen med udvendige bevægelsessensorer. Sker der bevægelse udenfor vognen, måske med ondt i sinde, varsler alarmen beboerne. En mulig lækage i gasledningen for varmeapparat eller kedel opdages tidligt. Så meget sikkerhed bør der være.Gassensoren monteres i en afstand på ca 30 cm fra gulvet. Grunden: propan og butan er tungere end luft og synker til jorden. Udstyr som Sopo-alarm plus fra Linnepe, kan kombineret med en blæser i taglugen. Den kører automatisk og giver mulighed for udskiftning af luft, hvis den registrere gas. Det giver fuldt automatiseret sikkerhed.

Ikke kun gas, men også selve autocamperen kan spores med teknisk bistand. Dette er vigtigt i tilfælde af tyveri. Særlige positionering systemer gør det muligt. Til dette formål, er der enheder udstyret med en GPS-antenne. Ved hjælp af dem kan man finde dem så præcist som til husnummer niveau, forudsat at tyven ikke parkere i en garage, hvor satellitsignalet er afskærmet.

Og så er der sikkerhedssystemer, der med et GSM-modul med SIM-kort, som dem der findes i mobiltelefoner. Således kan ejeren via SMS eller opkald bliver informeret, hvis autocamperen pludselig forlader sin plads.
Man skal sikre sig at sådanne sikringssystemer også fungere i udlandet. Nøgleord: Roaming. De bør kunne udløse et opkald eller sende en SMS. Ved en normal SMS er en øjeblikkelig levering til modtageren ikke automatisk sikret.
Der kan også være signal døde områder, eller et dødt mobiltelefon batteri hos modtageren som forhindre at ejeren ikke bliver underrettet om tabet af sit køretøj. Nogle udbydere af positionering systemer kan derfor tilbyde en service, hvor tyveri anmeldelse går til en slags kontrolcenter. Dette er medføre dog en ekstra månedlige omkostning.

Derudover er der en række mekaniske elektroniske sikkerhedssystemer, der kan ødelægge det for tyve. Dette omfatter køretøjer med pengeskab.
Alko, Dometic Waeco tilbyder "pengeskabe" i forskellige størrelser. De kan være i næsten alle autocampere, et eller andet sted. Afhængig af størrelse, kan du også låse en bærbar computer sikkert inde. Det er vigtigt, at et pengeskab er så fast monteret, så det er umuligt for tyve at afmontere det og forsvinder med det under armen. Der anbefales en tallås, da en nøgle er et sikkerhedsspørgsmål om hvor den bedst kan opbevares.

Af mekaniske sikringer tilbyders også såkaldte tyveri beskyttelsesfolie. De bliver limet på indersiden af sidevinduerne, og er kun nogle få mikrometer tykke og holder i tilfælde af knust glas, fragmenterne sammen. Meningen er at montere en sådan film på sideruderne i førerhuset. Plastvinduerne i bodelen på autocamperen er en anden fare. Ofte er en stor skruetrækker nok til at få has på et vindue. For at sikre dem kan der købes låsestænger. De bliver monteret i vinduesåbningen, og en indtrængen er umulig. Monteres de udenpå giver de sikkerhed for de vinduestyper der kan hægtes af.

Indgangsdøren er heller ikke usårlig, især hvis den kun har en lås midt på. I ældre autocampere, er dette ofte tilfældet. Thule, Fiamma, Heosolution, Oelmühle eller Abus laver sikkerheds låse, der monteres på indgangsdør, førerhus døre og udvendige klapper. De fås også specielt designet til skydedøre på campingbusser og vans.
Det skal bemærkes at døre skal kunne fungere som flugtvej. På en dør der er sikkerhedssikret er det tilrådeligt at man kan foretage en hurtig åbning indefra uden en nøgle.Med det rigtige tilbehør installeret korrekt bliver man jævnbyrdige i kampen mellem kobenet og indgangsdøre, og dermed også for sikkerheden. Noget andet er levende tilbehør: En hund som gør af en ubuden "gæst".

Nu burde det jo ikke være nødvendigt at købe hele paletten, fordi man er angst for indbrud eller overfald. At tage på ferie og være angst for hvad der kan ske er en meget dårlig idé, så er det bedre at blive hjemme. Der er stor forskel på risikoen alt efter hvor man færdes og hvordan man færdes. Parkér aldrig alene med overnatning for øje, parkér hvor der andre autocampere. Efterlad aldrig en autocamper så den frister til indbrud. Fjern værdigenstande så de ikke kan ses udefra. Dan dig et indtryk af omgivelserne, før du beslutter dig for at overnatte. Benyt autocamperpladser  eller campingpladser, hvor der opholder mange andre.

En vigtig faktor er at vælge den rigtige plads. Man bør sikre sig at overnatningsstedet er bevogtet. Motorvejs rastepladser skal dog udtrykkeligt frarådes, fordi langt de fleste røverier finder sted her. Dybest set bør du udvælge en overnatningsplads om dagen, mens det stadig er lyst. Mørke hjørner eller en plads mellem lastbiler er ikke ideel, fordi potentielle tyveknægte her kan arbejde ubemærket. Især i Frankrig, Spanien og Italien, bør du undgå de store byer og turistområder, kør hellere til et mindre område og overnat, eller kør ind på en overvåget autocamperplads eller en campingplads, hvis andet ikke ser sikkert ud. Aldrig alene på en parkeringsplads !

Eksisterende sikkerhedsforanstaltninger bør du altid vise åbenlyst, så de kan afskrække tyve. Mærkater, der angiver at der er indbygget et alarmsystem, skal der skiltes tydeligt med. Efter påfyldning af brændstof, husk altid at låse alt før du går til kassen, hvis uheldet er ude går det lynhurtigt.

Alt vigtigt eller værdifuldt er bedst at tage med sig. Spørg ligeledes dit forsikringsselskab hvorledes indboet i din autocamper er forsikret, det er nemlig ikke en selvfølge at fritidskøretøjer er forsikret via din indboforsikring. Vigtigst af alt: Brug din sunde fornuft !

Links: Nortronix, Thitronik, Waeco, Abus, Fiemma, Heosolution, Oelmühle,

Side 1 ud af 3