Transportministeren er positiv for B-kørekort til 4.250 kg

Tansnportministeren har afgivet svar på et forslag, der for et par måneder siden blev indsendt på vegne af AutoCamperRådet. Forslaget blev indsendt lyset af forskellige vægt udfordringer for autocampere på 3.500 kg. Herunder kan indholdet af forslaget læses i forkortet form, da materialet er omfangsrigt. Ligeledes kan Transportministerens svar læses. Positivt og et skridt i den rigtige retning, på en længere EU vej. Der er ikke tale om at det kun skal gælde i Danmark, det giver ingen mening. Det 3. kørekortsdirektiv gælder for alle lande i EU. Kørekortsregler er helt ENS, men man må godt tilføje egne regler, der derfor kun gælder inden for de enkelte landes grænser.

Den 30. Juli, 2017 blev det hidtidig mest ambitiøse forslag indsendt til Transportministeriet, på vegne af AutoCamperRådet. ACR´s komplekse forslag går ud på at tilpasse et tillæg til det 3. kørekortsdirektiv, så det er tilladt at føre en autocamper/campingbil (M1) op til 4.250 kg på et B kørekort, når der ikke yderligere kan tilkobles en trailer, på lige fod med vogntog, bestående af et køretøj på 3.500 kg og en ubremset trailer på 750 kg.

Øget sikkerhed.

Hvem vil bestride, at en autocamper der vejer 4250 kg er mere trafiksikker end en autocamper på 3.500 kg med påhængskøretøj, med en ubremset vægt på 750 kg ? Det er langt sikrere at have 4.250 kg på et køretøj, fremfor at en del af vægten er placeret på en trailer. Et tilsvarende tillægskursus, skal også gælde for B kørekort til 4.250 kg på et køretøj.

Ikke en ændring, men en tilføjelse til 3. kørekortsdirektiv.

Implementeringen forudsætter at autocamperen teknisk kan godkendes til opgradering til 4.250 kg. Ikke alle chassiser er godkendt til denne vægtklasse. Der har gennem flere år være gjort flere forsøg på at ændre kørekortsdirektivet, men uden held, men her gøres forsøget som et tillæg og altså ikke en ændring.

Tilføjelsen skal ikke erstatte muligheden for kørsel med at benytte et køretøj på 3.500 kg og en ubremset trailer på 750 kg, men er et valg, hvor der fravælges traileren på 750 kg.

Den portugisiske model:

I november 2012, lige inden indførelsen af det. 3. kørekortsdirektiv i januar 2013, indførte PortugaI et dekret, hvor blev det muligt at føre et rekreativt køretøj på mellem 3.500 - og 4.250 kg på et B-kørekort.

Forudsætning:

Indehaver af B-kørekort, skal være over 21 år og have mindst 3 års kørselserfaring i  kørekortskategori B. Anvendelse af B-kørekort optil 4.250 kg forudsætter at det benyttes til rekreative formål og ikke erhverv.

Ændringen:

Denne ændringen af den portugisiske færdselslov er lavet for at opmuntre dem, der kan lide at rejse i autocamper, så Autocamperejere med B-kørekort kan føre køretøjer mellem 3.500 - og 4.250 kg. For køretøjer med totalvægt på højst 3.500 kg, har intet ændret sig. For kørsel med trailer på 750 kg eller vogntog med et påhængskøretøj op 3.500 kg vil fortsat skulle have det obligatoriske kategori B+ eller BE kørekort. Kun I portugal.

Tyskland:

Indtil den nye kørekortreform i Tyskland i 1999, har det med det gamle kørekort - Klasse 3, været mulig at føre køretøjer med en tilladt totalvægt på optil 7,5 tons og vogntog på op til 12 tons (anhænger med op til 3 aksler). Indehavere af disse kørekort, kan stadig føre køretøjer i denne vægtklasse, der gyldig til 2033. Ved ombytning af kørekørt, er der udstedt tilladelse til Kørekort: B, BE, C1, C1E, samt M og S.

Kørekort B til eldrevne køretøjer på 4.250 kg:

I Tyskland køre der en forsøgsordning til den 31.12.2019, der omfatter kørsel med køretøjer på 4.250 kg på et B-kørekort, når køretøjet er en elektrisk varebil beregnet til varetransport. Kørekortet kaldes FE- Klasse-B. Dette kræver 5 timers kursus i køretøjskendskab.

Ligeledes blev der den 7. december 2016 fremsat et Beslutningsforslag nr. B 30 i Folketinget, der ligeledes indeholder muligheden for at indehavere af kørekort, kategori B, kan føre et køretøj på op til 4.250 kg, når køretøjet er eldrevet.

En undtagelseregel omkring brug af B-Kørekort, giver indehavere af B-kørekort i Tyskland mulighed for at føre køretøjer med en samlet totalvægt på 4,750 kg, hvis Indehaveren af kørekortet er medlem af det frivillige brandværn, stats anerkendt redningstjeneste, teknisk hjælpeværn eller en enhed til katastrofebeskyttelse.

Der må køres på offenlig vej, og derudover må de frivillige også køre med en anhænger på optil 4.750 kg i kombination til en personbil. Man skal have haft kørekort i mindst 2 år og det kræver et teknisk kursus, med kørsel og en praktisk prøve.

Andre lande:

Kørekort til personbil, har også givet mulighed for kørsel med køretøjer over 3500 kg i Tyskland, Frankrig, Sverige og de britiske øer indtil 1996-97.

Kørekort C1:

Ifølge Dansk Kørelærer-Union findes der idag kun 2 steder i Danmark, hvor der kan erhverves kørekort C1. En på Sjælland ved Jægerspris og en i Esbjerg i Jylland.

Trailerkørekort B+:

Du har behov for minimum et B+ kørekort når: Bilens og trailers tilladte totalvægt tilsammen overstiger 3500 kg, dog op til max. 4.250 kg. Teori er den samme som til B/E kørekort.

Vægt:

Det er en kendt sag at den største udfordring ligger i at overholde vægten på 3.500 kg autocampere. Producenterne bliver mere og mere kreative, for at få køreklar vægt, og derved lastevne til at se positivt ud.

Nu er der kommet svar fra Transportminister Ole Birk Olesen

Transportministeren har bedt Færdselsstyrelsen om at tage stilling til det konkrete forslag. Færdselsstyrelsen er enig i at det kræver en ændring i EU og vurderer samtidig, at der ikke er afgørende færdselssikkerhedsmæssige hensyn til hindrer for at foreslå den nødvendige ændring i EU.

Transportminister Ole Birk Olesen vil derfor sørge for at forslaget bliver foreslået for EU-kommisionen
.
EU - et kludetæppe af interesser:

Med de mange interesser der er i EU, må det nok forventes at det tager tid. Imens kan problemerne så vokse sig endnu større. Selv i Danmark, har der været foreslået kørekort B til varebiler på 4.250 kg, når bare det er en el-bil. For 3 år siden var der skriverier i medierne om Ambulancer, der er godkendt til 3.500 kg, men det viste sig at de i udrustet stand og med til tider 5 personer, vejede en hel del over de 3.500 kg.

Gør man ingenting, sker der ingenting. ACR har tidligere fået mails fra MEP’er i Europakommisionen, der er positive og ligeledes ser det ud for et par trafikpolitiske ordfører.

Norge kæmper som EØS land den samme sag på to plan, da de følger EU's regler på området. Tyskland med Reisemobil Union (Som ACR i DK) og producenterne ligeledes, men ingen ud over Danmark, Norge og Portugal har endnu opbakning på regeringsplan. Det er bliver nødvendigt at få dette ændret i hele EU. Hvad med fremtidige autocampere på Grøn teknologi ? El-varebiler er ikke de eneste der lider under vægt problemer, selv om gentagne forsøg fra producenterne på at slanke autocampere på 3.500 kg er forsøgt og knapt nok lykkedes på trods af yderst kreative udregninger fra producenterne, med selvbestaltede regler og nye tiltag, der bare ikke er en del af den Europæiske lovgivning omkring køreklar vægt. Familier er helt udelukket for på lovlig vis, at køre autocampere på 3.500 kg, der har bare det basale ekstraudstyr med om bord. +/- 5% afvigelser er en skjult fare - 150 kg ved 3.000 kg i producent afvigelse tollereres ifølge loven ?

F.eks 20 liter vand under kørsel ? Loven siger helt fyldt vandtank, altså 120 liter vandtank - 120 kg og ikke 20 kg. 20 liter er lig med tom tank, alene pga mængden i slanger og varmvands boiler, som heller ikke regnes med hos producenterne.

Man indregner kun en fyldt gasflaske, selv om lovginingen siger, at hvis der er plads til 2 gasflasker, så skal der indregnes 2 gasflasker i køreklar vægt. Dette er EU lovgivning !

Transportministerens svar til AutoCamperRådet

Bedøm denne artikel
(5 bedømmelser)