Lovforslag om ændring af kravet fra 4 til 2 sovepladser fremsat i FT.

04 Okt 2017
1304 gange

I dag den 4. oktober, 2017 fremlagde Folketinget lovforslag L 18, der blandt andet vedrører ændring af kravet til 4 sovepladser i autocampere på mindst 2 tons. Forslaget der nedsætter kravet til 2 sovepladser, blev indsendt på vegne af AutoCamperRådet den 17. maj 2017, og Skatteministeren meldte positivt tilbage. I Juni blev det til et forslag, der straks blev sat i høring. Denne høring sluttede i midten af august, uden indsigelser. Der er 1.behandling den 12. oktober.

Bliver forslaget vedtaget, vil det betyde, at det er slut med at køre med udstyr der skal retfærdiggøre ændringer til 4 sovepladser. Det går da helt godt, da også afgiften på autocampere blev nedsat fra 60% til 45% på autocampere på mindst 2 tons. Her var der ligeledes indsendt forslag på vegne af AutoCamperRådet. Transportministeren har tidligere meddelt at Tempo 100 for autocampere på over 3.500 kg bliver en kendsgerning, og der er mere i godteposen til senere !

Afgift for autocampere

Hovedreglen efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (herefter registreringsafgiftslovens) § 5 a, stk. 2, er, at der for køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse (campingbiler), beregnes samme registreringsafgift som for almindelige personbiler. For campingbiler med en tilladt totalvægt på mindst 2 t, der er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer, kan der dog ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen, samt fortjeneste og moms heraf.

Det betyder, at den afgiftspligtige værdi for disse campingbiler ikke omfatter udgiften til beboelsesindretningen. Afgiften efter fradrag i den afgiftspligtige værdi for beboelsesindretningen skal dog mindst udgøre 0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct.(45 pct. fremadrettet ) af resten af køretøjets samlede værdi eksklusive afgift.

Egentlige campingbiler er ofte opbygget på lastbilchassiser, der typisk har en tilladt totalvægt på 3,5 t svarende til grænsen for et ”lille” kørekort. Priserne for disse lastbilchassiser er typisk så lave i forhold til prisen for den færdigbyggede campingbil, at registreringsafgiften af chassiset ofte vil være lavere end den gældende minimumssats på 60 pct. ( 45 pct. fremadrettet ) af hele campingbilens værdi eksklusive afgift.

2.1.2. Lovforslaget


Det foreslås, at kravet om egentlige sovepladser for mindst fire personer ændres, så der i stedet fremover er krav om egentlige sovepladser for mindst to personer.

Det er almindeligt forekommende, at campingbiler fra fremstilleren leveres med to sovepladser. Det har derfor hidtil været nødvendigt, at der foretages en ombygning eller tilvalg, hvorved der tilføjes flere sovepladser, for at bilen har kunnet indregistreres efter de fordelagtige afgiftsregler for campingbiler i Danmark. Det vurderes, at der er tale om værdispild, da der vil være en række tilfælde, hvor de ekstra sovepladser alene indrettes med henblik på indregistreringen frem for med henblik på at opfylde det faktiske behov.

Det vurderes, at den foreslåede ændring ikke vil øge risikoen for omgåelse af afgiftsreglerne, da udgangspunktet fortsat vil være, at der for campingbiler betales samme afgift som for personbil, men med fradrag for udgifterne til beboelsesindretning, såfremt kriterierne for at anvende dette fradrag opfyldes. Det vil derfor fortsat ikke være muligt at ombygge eksempelvis en dyr firhjulstrækker til campingbil med henblik på at opnå en lavere afgift, idet der stadig vil skulle betales afgift efter denne bils afgiftspligtige værdi uden beboelsesindretningen.

Tidsplan for forslag L 18 HER

Bedøm denne artikel
(6 bedømmelser)