Nedsættelsen af registreringsafgiften på autocampere

28 Sep 2017
4762 gange

Regeringspartierne og Dansk Folkeparti blev fornylig enige om at sænke den lave afgiftssats fra de nuværende 105 pct. til 85 pct. Den høje sats fastholdes på de nuværende 150 procent, men grænsen for, hvornår den høje sats træder i kraft, også kaldet skalaknækket, hæves fra de nuværende 106.600 kr. til 185.000 kr.

Nedsættelse af registreringsafgiften for autocampere

Bildelen i autocampere afgiftsberigtiges efter samme regler som for personbiler. Boligdelen er afgiftsfri, men autocamperens samlede registreringsafgift skal dog mindst udgøre 60 pct. af dets samlede værdi, der eksklusiv afgift ligger over 12.100 kr.

Reglerne for autocampere betyder, at når registreringsafgiften nedsættes for personbiler, så omfatter dette også autocampere. I praksis betales dog alene minimumsafgiften på 60 pct. af det beløb der ligger over 12.100 kr for autocampere med en egenvægt over 2 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer. Disse køretøjer har ikke opnået nogen lempelse i afgiften ved de seneste to nedsættelser af registreringsafgiften, men nu er det en kendsgerning.


Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at nedsætte minimumsafgiften for autocampere til 45 pct.

På almindelig dansk, så har nedsænkningen af personbilsafgiften i praksis ingen indflydelse på registreringsafgiften af autocampere, da den samlede registreringsafgift mindst skal udgøre 60 % af det beløb der ligger over 12.100 kr.


Lovgivningen træder i kraft fra den 3. oktober og det er ikke måske, da der allerede er et flertal for forslaget mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti. Så skal et af partierne da stikke halen mellem benene under afstemningen !
Det er ikke altid at det, der er godt for noget, ikke er skidt for noget andet. og her ændres der på den grønne ejerafgift for nye biler der registreres efter den 3. oktober.


Den grønne ejerafgift stiger for alle nye biler.

Regeringen skriver det således: Den grønne ejerafgift er ikke forhøjet i takt med forbedringerne af nye bilers brændstoføkonomi. Parterne er enige om at forhøje ejerafgiften samtidig med, at der indføres nye trin. Ejerafgiften forhøjes med 500 kr. årligt på de eksisterende trin.


Indførelsen af nye trin i ejerafgiften vil øge incitamentet til at vælge mere energieffektive biler ! Autocampere har ikke så mange valgmuligheder når det drejer sig om de basiskøretøjer der benyttes til autocampere. Vi må vælge det, som producenterne har besluttet at benytte sig af.

Forhøjelsen af ejerafgiften har virkning for biler indregistreret første gang i Danmark den 3. oktober 2017 eller senere, men opkrævning af den nye højere ejerafgift sker først fra den 1. juli 2018.

Med omlægningen af bilafgifterne vil satserne i ejer-, vægt- og udligningsafgiften herudover blive prisreguleret fra 2021 til 2025, således at afgifternes reale niveau omtrent fastholdes.

I takt med at forhøjelserne af ejerafgiften får virkning på en større og større andel af bilparken, vil ekstra provenuet blive tilbageført til bilisterne via afgiftslempelser efter 2025. Parterne aftaler den konkrete model senest i 2025
.
Brændstofforbrug har ingen indvirkning på beregning af registreringsafgiften ved beregning efter 60% over 12.100 kr, men den har indflydelse ved beregning af grøn ejerafgift.

Hvad betyder det for brugte biler ?

En sænkning af registreringsafgiften har indvirkning på brugte køretøjer. Dette giver en økonomisk fordel for købere af brugte køretøjer, men en lavere salgspris for sælger.

Ifølge FDM, falder nyere køretøjer mest, mens køretøjer der er fire år og ældre ikke vil blive berørt særlig meget.

Lavere takster på Storebælt !

Parterne er derfor enige om at udbygge Vestfynske motorvej til 3 spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V hurtigst muligt samt en takstnedsættelse på al vejtrafik samt persontog over Storebælt på 25 pct.

Takstnedsættelserne vil begynde i 2018 og være fuldt indfaset, når Vestfynske motorvej er fuldt udbygget til 3 spor.

Læs hele regeringens aftale med DF HER

FotoCredit: Caravan Salon

Bedøm denne artikel
(7 bedømmelser)