Vide regler for parkering og overnatning af autocampere.

14 Maj 2016
52583 gange

Ved flere lejligheder har autocamper-info.dk, forsøgt at synliggøre reglerne for parkering med autocampere ifølge lovgivningen og ikke hvilke opfattelser forskellige aktører har på, hvorledes lovens og selvkomponerede opfattelser føres ud i livet.

Nu har vi fået hjælp af Vejdirektoratets juridiske afdeling, som i en artikel i mitfyn.dk, kan bekræfte hvorledes loven hænger sammen.

Færdsels- og vejloven sætter ikke, som mange har troet i årevis og som Campingrådet har bildt kommunerne ind, mange grænser for overnatning med autocampere i forbindelse med parkering.

Blandt autocamper- og campingfolket selv, er der lidt divagerende opfattelser af, hvad man må og ikke må med sin autocamper. Må man eksempelvis overnatte på en rasteplads ? Må man slå en markise ud ? og støtteben ned ?

Loven forbyder det ikke, så med mindre skiltning siger noget andet, er det tilladt. Dette fastslår Ivan Hansen, chefkonsulent i vejdirektoratets juridiske afdeling. Der er faktisk ikke mange begrænsninger, når det gælder parkering og overnatning i autocampere.

En autocamper er en bil.

Autocampere sidestilles med personbiler, mens campingvogne defineres som et påhængsredskab.

Derfor må man parkere sin autocamper, som man må parkere sin personbil. Vel at mærke, hvis ikke kommunen i samtykke med det lokale politi har lavet nogle sagligt begrundede retningslinjer der forhindrer dette.

Det vil sige, at man må parkere, hvor det ikke er forbudt, så længe man overholder almindelige regler om ikke at holde ud for andres indkørsel og ikke er til fare og ulempe for færdslen. Principielt kan man også overnatte, hvor man kan parkere.

Tilladt at sove i sin bil

"Overnatning kan kun reguleres med tidsbegrænsning. Man må godt sove i sin egen bil, og vi vil jo hellere have friske og udhvilede trafikanter end trætte, siger Ivan Hansen. Han medgiver, at det er op til folk selv at afgøre, hvor langt et hvil, de har brug for".

Det gælder dog også, at hvor der er parkeringsbåse, skal man kunne være inden for det afmærkede område. Derfor kan det flere steder være svært at komme af med autocamperen.

Der er det så, at nogle kommuner som det i flere tilfælde har været tilfældet, kommer autocampier turisterne til hjælp.

Hvis man kan være inden for den afmærkede bås, eller der er et grønt areal på pladsen, hvor der ikke er skiltet med forbud, er der ifølge Ivan Hansen heller intet i loven, der forhindrer, at man kan slå en klapstol og et bord ud, ligesom loven heller ikke forhindrer, at man bruger en markise for at hindre, at det bliver for varmt i vognen. Et fortelt derimod vil være en markering af, at man har tænkt sig at tage varigt ophold. Kilde: mitfyn.dk fra den 13. maj, 2016.

Lovgivning omkring autocamper parkering med overnatning. Overnatningssteder for autocampere skal enten etableres som campingpladser jf. campingreglementets regler eller som p-pladser i henhold til lokale bestemmelser fastlagt af vejmyndighed/ vejbestyrelse samt politiet jf. færdselslovens § 92, stk. 1. Der vil dog altid være lokale forhold, der sætter rammer for mulighederne, f.eks. gældende planlægning for et konkret område eller lokale politivedtægter. Uden for campingpladsbegrebet falder parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere m.fl. er omfattet af campingpladsbegrebet. I den forbindelse bemærkes det, at vejmyndigheden/vejbestyrelsen dvs. kommunalbestyrelsen for så vidt angår kommunale veje og private fællesveje – med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres, fx med autocampere, jf. færdselslovens § 92, stk. 1.

Kun hvor parkering er afmærket med parkeringsbåse gælder parkering i relevante størrelse parkeringsbåse!


Hvad siger campingpladserne:


På Sandager Næs Camping, på Fyn, tager de det nogenlunde roligt. Man snakker om, om det er gratispladser eller om de er drevet som forretning. På Sandager Næs Camping vurdere de, at de autocampere som holder på havnepladser og andre former for autocamper parkering, alligevel ikke kommer i deres forretning.

Læs også - Vejdirektoratet besvare spørgsmål om autocamper parkering.

Original artikel HER

Bedøm denne artikel
(42 bedømmelser)