Få overblik over autocamper afgiften i Danmark

14 Jan 2015
34954 gange

Indtil 2007 fandt og benyttede nogle et smuthul i lovgivningen ved at at tage en dyr bil til normalt 180 % afgift, og forsyne dem med et hævetag, et minikøkken med en fordybning, som man kaldte håndvask, og nogle ekstra madrasser som kunne retfærdiggøre sovepladser. Derved kunne en dyr luksusbil indkøbes med kun 60% i registreringsafgift i stedet for 180%. I perioden fra 2004 og til 2007, steg salget fra 1237 till 3303. Herefter har SKAT i flere tilfælde konstateret, at autocampere ikke er indrettet, som de skal for at være berettiget til den lave afgift, for kun biler der er indrettet til ophold og beboelse – autocampere – betaler en langt lavere registreringsafgift end tilsvarende almindelige biler.

Opbremsningen i salg af de såkaldte “fidus” autocampere gav udslag i at også “rigtige” autocampere ikke kunne sælges, da forhandlerne ikke havde mulighed for at give kunderne en reel pris på en autocamper. Lovgiverne havde ændret afgiften fra 60% til en ny afgift, som gik ud på at der skulle betales 180% af bildelen og 0% af campingdelen. Problemet for forhandlerne var at ingen producenter opgav deres priser i “bildel” og “campingdel”, men som en samlet enhed, og til bildelen der blev benyttet til alkove -og delintegrerede, var der mere bildel end til fuldt-integrerede autocampere som bliver leveret uden førerhus. Derved blev alkove og delintegrerede dyrere end helintegrerede autocampere. I det meste af 2007 var autocamper-branchen i krise og det var nødvendigt at tilrette lovgivningen.

Der blev efter aftale med campingbranchen etableret en anmeldelse- og godkendelsesordning (forhåndsgodkendelse) for en prisopdeling på bildelen og på campingindretningen for disse køretøjer. Ordningen gælder såvel fabriksnye som brugte autocampere.

Siden hen er autocamperbranchen ikke kommet op i gear, da verden efterfølgende blev ramt af finanskrisen. Danmark har en bundplacering i antal solgte autocampere i Europa, med 110 solgte nye autocampere i 2013 i følge European Caravan Federation. Til sammenligning sælges der 2500 autocampere i Norge om året. Der er 600.000 færre indbyggere i Norge end i Danmark, og en afgift på 22%. Man behøver ikke være det store regne geni for at finde ud af, hvilken af de to lande som får flest penge i kassen. I Tyskland sælges der 25.000 autocampere om året.

Nu er det sådan med lovgivninger, at når der sættes en prop i et sted, har den med at blive utæt et andet sted. Således er det helt lovligt at købe et passende køretøj på gule nummerplader til privatbrug - så hedder det papegøjeplader, hvor der betales moms, og det er populært, selv om der ikke er bagsæde i til passagere. Afgifter på varebiler til privat brug, som det hedder, er ofte luksus biler hvor bagsædet er pillet ud. Det behøver ikke kun at være stor såkaldte SUV og MPV typer, men oftere og oftere ses også ganske almindelige standard personbiler.

For en almindelig varebil med en totalvægt på under 2,5 tons, betales der 0 kr. af de første 17.300 kr og 50 % afgift af resten. For en varebil på mere end 2,5 tons betales der 0 kr. af de første 34.100 kr og 30% afgift af resten. Er totalvægten over 3 tons, kan afgiften dog højest udgøre 56.800 kr.

For MPV og SUV typer med en totalvægt på ikke over 4 tons, betales der 0 kr af de første 17.300 kr og 50% af resten.

Der gives fradrag i registreringsafgiften på 4000 kr. pr. km/liter, en benzindrevet varebil kører mindre end 16 km/liter og 18 km/liter for dieselvarebiler. Registreringsafgiften forhøjes med 1.000 kr. pr. km/liter, en benzindreven varebil kører mindre end 16 km/liter og 18 km/liter for dieselvarebiler.

I det omfang gulepladebiler anvendes privat, skal der desuden betales tillæg for privat anvendelse - misundelsesafgift

Og hvor skal vil vi så hen med det. Varebil til privatbrug på papegøjeplader til 50 % afgift + campingvogn til 0% afgift er nok det første der falder en ind, med store SUV køretøjer spændt foran et større vogntog, men nej.

Du kan også sove og lave mad i et en passende varebil sålænge der ikke er campingudstyr i køretøjet som er permanent fastmonteret. Der fås telte som passer til bagklappen af køretøjer, som man kan køre fra, uden at pille teltet ned. Ingen kan forhindre dig i at sove bag i din bil, sålænge udstyret ikke er fastmonteret og de passer kun til de personer, der er seler til.

Mini-Camper kit fra f.eks Reimo er fast monteret udstyr, og må derfor ikke benyttes i gulpladebiler, men gerne i biler på 180% afgift

Desuden findes der Pick-up typerne, hvor bodelen står på ladet, som f.eks Bimobil. Bodelen kan stilles på en plads, mens omgivelserne besigtiges i bildelen. De såkaldte dobbeltkabine-pickup biler, der er karakteriseret ved, at der er et rum mellem førersædet og et åbent lad, anses for åbne.

Altenative typer, om end ikke så luksuriøse som en “rigtig” autocampere, men med et afgift bundfradrag på 17.300 kr i stedet for 12.100 kr, og 50% i registreringsafgift, i stedet for 60%

Hvordan ser en autocamper ud ifølge loven og hvordan betales der afgift:

Autocampere er defineret som køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, og de afgiftsberigtiges efter § 4, dvs. som personbiler med 105/180 pct. afgift. Medmindre ... !

For følgende køretøjer udgør afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 60 pct. af resten:

Køretøjer med en egenvægt over 2 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer,

Stk. 3. Et køretøj, som er berigtiget med afgift efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 60 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr.

Det fremgår af bemærkningerne til denne lov, at det af bemærkningerne til den tidligere gældende bestemmelse vedrørende campingbiler fremgår, at "køretøjet skal have en passende loftshøjde, og skal være indrettet med sovepladser, køkken, vand- og spildevandstank m.m.", og at dette ved en foreslået ændring ønskes præciseret med krav om mindst 4 sovepladser og en ændring med hensyn til størrelsen af bilerne fra 2 ton tilladt totalvægt til 2 ton egenvægt.

Sammenfattet ser det sådan ud:

Autocampere skal have en egenvægt over 2 tons og være utvivlsomt konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. Det vil sige forsynes med vinduer, isoleret, indvendig beklædt og opvarmet som større campingvogne. Der skal være

  • mindst 4 sovepladser
  • køkkenarrangement med vand- og spildevandstank
  • evt. toilet
  • passende loftshøjde
  • Sovepladserne kan indgå i kombination med køretøjets opholds- og spiseplads. Vand- og spildevandstanken skal være af en art og omfang, der svarer til køretøjets størrelse. En autocamper skal have en passende loftshøjde for at opfylde kravet om at være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. En passende loftshøjde betyder, at køretøjet enten skal have forhøjet tag eller løftbart tag. Der er ikke fastsat en minimums loftshøjde, men der skal være sædvanlig ståhøjde ved køkkenarrangementet, og i bilens opholds- og gangarealer skal der være en loftshøjde, der tillader oprejst eller i det mindste let foroverbøjet gang.
  • Køkkenarrangementet skal være fastmonteret i køretøjet. I nogle køretøjer er køkkenarrangementet indrettet på en sådan måde, at det (under kørsel) kan sammenklappes helt eller delvist, hvilket godt kan accepteres. I en autocamper skal der altid under kørsel medbringes bord (evt. aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser.
  • Autocamperen skal utvivlsomt være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst fire personer.
  • Under kørslen skal du altid medbringe udstyr, der er nødvendigt for at etablere sovepladser og bruge køkkenet. Du må heller ikke fjerne fastmonteret udstyr.

Indførsel af brugte autocampere fra udlandet:

For brugte køretøjer bliver afgiften beregnet efter bilens værditab. Værditabet beregnes som forskellen mellem den oprindelige nypris, og bilens nuværende pris som brugt. Beløbene bliver nedsat med procentdele (værditab i procent). Ifølge oplysninger som er autocamper-info.dk er i besiddelse af drejer det sig om: 13 % for år 1, 10% for år 2, 6% for år 3,  5% for år 4 og 5% for år 5, ect.. Der vil være tale om en brugt autocamper, hvis leveringen af køretøjet i Danmark finder sted efter 6 måneder og køretøjet har kørt mere end 6.000 km. Dette har ofte været brugt af forhandlere, under påskud af at kunne sparre afgift. Danske ejere har i den mellemliggende periode haft den registreret i Tyskland. Desværre kan den beregning for besparelse ikke fås på tryk af forhandlere, sikkert fordi de ikke på forhånd kan vurdere, hvordan SKAT beregner det enkelte køretøj. Derfor holder disse beregninger sjældent, men der spares penge. det er kun et spørgsmål om hvor meget.

I langt de fleste tilfælde vil registreringsafgiften blive beregnet til 60% afgift, da det altid er den største af de to beregninger ( 105/180% af bildel og 0 % af camping del eller 60% af hele køretøjet ), der skal betales. der betales 105/180% registreringsafgift af køretøjer, som ikke opfylder kravene om autocampere.

Formlen for foreløbig afgiftberegning på en ny autocamper hedder:

Pris ex 19% tysk moms kr x minimum 9% avance x dansk moms 25% - bundfradrag 12.100 kr x afgift på 60%

Eksempel 476.000 x 0,84 x 1,09 x 1,25 - 12.100 x 1,6 = 852.640 kr i DK

Lovgivningen siger at der ved beregning skal benyttes minimum 9 % avance, og moms skal indregnes før afgift, så får SKAT også mest i kassen. Avance i afgift beregning indgår også selv om du selv importere dit køretøj, da afgiften afhænger den danske handelspris.

Afgift for autocampere trænger til eftersyn:

Siden 2008 er sket rigtigt meget på autocamper markedet. Alene de sidste år er producentpriserne steget en del, blandt andet pga af jagten på at holde vægten nede. Mange nye typer er kommet til og en stor del disse autocampere henvender sig til 2 personer. I 74% af rejsende autocampere befinder der sig kun 2 personer på mere end 50 år. Derfor er det uheldigt at Danmark, som det eneste land i Europa forlanger 4 sovepladser for kunne kalde et køretøj for en autocamper. År efter år popper disse hævetags køretøjer op, som en køretøjsgruppe der bliver ændret til autocampere, fordi de oprindeligt koster væsentligt mere. Havde politikkerne ligesom bla. i Norge, Tyskland og Holland taget udgangspunkt i den indvendige højde på minimum 170 cm, og ikke tilladt en mindre fordybning blive kaldt for en vask, men i stedet for havde krævet den som nordmændene gør - en vask skal indeholde mindst 5 liter, var de fleste køretøjer faldet fra. I Norge skal køretøjer med hævetag betale 180% i afgift, mens kassevogne “by-bobiler“ går under radaren for høje afgifter og betaler 22 %. I Holland betales der 37,7% i afgift af nettopris på autocampere.

Få tusinde Euro i prisforskel, får store følger i det danske afgift system, når først der skal ganges med en avance på 9-20%, derefter med 25% for den danske moms og afslutningsvis skal resultatet tillægges 60% i afgift.

Som om at det ikke skal være nok, betaler vi alle, som de eneste land i Europa grøn ejerafgift af brændstofforbrug, og ikke som de andre EU lande af CO2 udslip.

Den danske stat vil gerne have penge i statskassen, og helst så mange som muligt, men de højeste afgifter i Europa er ikke vejen. Som eksempel på at højest ikke altid er bedst, kan vi se på Tyskland. I Tyskland findes der f.eks forhandlere som har valgt at sætte avancen ned, men til gengæld sælger de 700 - 1000 autocampere om året. De forhandlere som har sat sig for at være fornærmede, fordi man ikke kan blive enige om at køre vejledende udsalgspris, sælger måske dårligt 100 om året. Hvem er så den kloge ? Som tidligere nævnt sælger de i Norge, på trods af en mindre befolkning end Danmark omkring 2500 autocampere om året til 22% i afgift, og Danmark solgte i 2013 110 og i 2012, 153 autocampere ! Hymer solgte i 2014, alene 115 autocampere på mere end 3500 kg i Norge.

Her på siden kan vi tydeligt se, at autocamper interesserede søger andre muligheder end de danske. Alene i 2014 havde autocamper-info.dk mere end 15.000 søgninger efter autocampere til salg i Tyskland. 110 nye solgte autocampere i 2013 afspejler ikke interessen for autocampere, den er tvært imod meget høj, men guld kan også købes for dyrt. Autocamper-info.dk er en 3,5 år gammel hobby hjemmeside, kun om autocampere, men allerede nu er der mere end 120.000 besøgende om året og det stiger år for år. Det viser, at der er mange som interessere sig for og dyrker denne form for ferie - fritid, på trods af høje priser og vi skal heller ikke glemme, at mange år med modstand mod overnatningspladser, pga manglende indsigt i autocamper adfærd og accept af hvad turister i autocampere vil, også medvirker. Det gør ondt på statskassen og på forhandlere, men når man ikke vil høre, må man føle, siger et gammelt ordsprog.

Der er meget potentiale i autocampere og deres ferieform, det viser nu også danske rapporter fra Videncenter for Kystturisme og Region Syd, så herfra håber vi at der i overskuelig fremtid kommer til at blæse nye vinde, således at mange flere af de mange autocamper fans som sidder rundt omkring, også får økonomisk mulighed for at deltage på et eller andet niveau.

Først er det vigtigt at få sat på plads hvad det er vi taler om. Vi taler om et fritidskøretøj, som bliver benyttet i langt de fleste tilfælde, som et sekundært køretøj. Der er heller ikke afgift på sommerhuse, campingvogne, sejlbåde, motorbåde ect. Det betyder ikke at afgiften på autocampere skal fjernes helt, men grundlaget for beregning skal ændres. Jeg vælger at kalde autocampere for et “sommerhus med varierende adresser”. Godt købmandskab behøver ikke være dem som tjener mest på deres vare eller afgift, det kan lige så godt være dem som sælger deres vare billigere, men til gengæld tjener mere gennem volumen. Gør Danmark autocamper venligt !

Øverst til venstre: 105/180% registreringsafgift på bildel og 0% på campingdel. I afgift beregning er der fradrag for ABS, partikelfilter, radio, og tillæg for manglende airbags og 1000 kr for hver km under 18 km/l.

Øverst til højre: 60% afgift af hele autocamperen. Ved afgift beregning er der bundfradrag på 12.100

Papegøjeplader: For en almindelig varebil med en totalvægt på under 2,5 tons, betales der 0 kr. af de første 17.300 kr og 50 % afgift af resten. For en varebil på mere end 2,5 tons betales der 0 kr. af de første 34.100 kr og 30% afgift af resten. Er totalvægten over 3 tons, kan afgiften dog højest udgøre 56.800 kr.

For MPV og SUV typer med en totalvægt på ikke over 4 tons, betales der 0 kr af de første 17.300 kr og 50% af resten.

Nederst til højre: 105/180% registreringsafgift på bildel og 0% på campingvogn. I afgift beregning er der fradrag for ABS, partikelfilter, radio, og tillæg for manglende airbags og 1000 kr for hver km under 18 km/l.

Kilder: skat.dk, Tax.dk, FDM.dk, retsinformation.dk, ohla.dk

Bedøm denne artikel
(18 bedømmelser)