Grand Départ Tour de France i Danmark 2021

06 Feb 2020
357 gange
Etaper til Tour de France 2021 ! Etaper til Tour de France 2021 ! Foto: Gran Depart CopenhaqueDanemak 2021

Verdens største cykelløb kommer som bekendt til Danmark, og de tre første etaper af Tour de France afholdes på dansk jord i juli 2021. Stort tillykke til arrangørerne med at det lykkedes, det er jo helt fantastisk. Tour de France og autocampere er meget forbundet med hinanden. Når helikoptere viser luftbilleder, er det første man lægger mærke til, næst efter selve cykelløbet, autocampere der i til tider meget stort antal holder ved vejsiden og på marker. Disse mobile turister følger turen og er ofte på plads på etaperne, dage i forvejen.

Når så stort et arrangement skal planlægges, er der detaljer der ikke kan forudses f.eks i forbindelse med de mange autocamperturister der med stor sikkerhed vil benytte tur-starten som en god grund til at besøge Danmark. Tour de France kan ikke ses af denne målgruppe på en campingplads, der også må forventes bookede i forvejen, og det duer ikke til spontane autocamperturister der vil følge etaperne på dansk grund helt tæt på.

Tour de France er et af de helt store trækplastre. Kreativiteten er stor blandt ihærdige fans og tilskuere. Jo tættere på at tilskuerne kan komme, desto bedre. En autocamper er ren luksus i den forbindelse, fordi det flere steder er muligt at holde ved siden af vejen og på ikke for bløde marker. Mange overnatter også i deres autocamper. Ønsker man at holde på privat grund, er det vigtigt først at spørge og respektere den private ejendomsret.

I de seneste mange år har man på TV ikke kunnet undgå at bemærke det store antal autocampere der følger ruten og dermed kommer tankerne om hvordan og hvor disse mange autocampere kan overnatte gennem de 3 dage i Danmark, både før og efter. Her hjælper det ikke at benytte ”automat svaret” campingpladser, for disse er i sommermånederne i reglen fyldte af almindelige campister. Og når turisttilstrømningen til ”Turen” skal finde overnatningspladser, og hotelkapaciteten ikke slår til, vil campinghytter og lignende måske kunne hjælpe, men det kan forudses at heller ikke her vil kapaciteten slå til.

Derfor vil cykelløbsturister der medbringer deres egne og lejede ”hotelværelser” i kraft af autocampere, være en gevinst for dansk turisme idet autocampere kun behøver nogle plane kørefaste arealer.

Vi kan læse, at der forventes 930.000 tilskuere til de tre etaper i Danmark. Tilgængelige tal fra Tour de France 2018, taler om 2.500 autocampere og 80.000 tilskuere alene ved Mûr-de-Bretagne. I Bourg-d’Oisans steg indbyggertallet i 2018 fra 3000 til 10.000 under Tour de France. Lac de Payolle havde besøg af 600 autocampere. L’Aumaillerie  samlede en en mindre invasion på flere hudrede autocampere på Parc de l’Aumaillerie, der var stillet til rådighed af borgmesteren. Tour de France, er en af verdens største sportsbegivenheder, krydret med atmosfære fra blandt andet et meget stort antal autocampere og ferie! Netop af den årsag håber vi ikke at autocamperturister bliver glemt i de danske etaper af “Turen”, da de er en vigtig del af Tour de France og derfor har vi siden 2019 været i kontakt med Alex Pedersen og involverede kommuner.

Fornem stemningen

For at fornemme lidt af stemningen ved Tour de France og autocampere i en lille fransk landsby, henviser vi til en 12 minutters YouTube video fra det franske Camping-Car TV:

https://www.youtube.com/watch?v=Ap-TzZTOMEc

Autocampere til Tour de France i Frankrig.

I Frankrig er bjergetaperne de mest populære. Folk med kendskab til autocampere, råder til, at man spørger om plads et par dage før det går løs på etapen, eller opsøger til lejligheden oprettede arealer udelukkende til autocampere, f.eks såkaldte Pop-up Camps. På nogle etaper lukkes vejene ofte fra morgenstunden. Der planlægges derfor at bo flere dage på ruten. “Vild” parkering kan tolereres, men i Frankrig skal man være opmærksom på at respektere omgivelserne og tage affald med når man forlader stedet efter at cykelløbet er passeret, og være opmærksom på at det vil foregå i et lavt tempo, fordi der vil være mange på vejene. Vær tålmodig eller vent til næste dag, før du begiver dig videre.

Det er “normen” at komme til store sportsbegivenheder i sin camper, hvor Le Mans er en anden stor begivenhed, samt de andre store klassikere i cykelsport. Hvert år kan man se tyskere, franskmænd, hollændere, belgiere, danskere og nordmænd, der står massivt på vejen til Alpe d´Huez, for ikke at glemme spanierne, der krydser grænsen for at komme til Pyrenæernes franske skråninger.

I  den franske by Fougères med ca 20.000 indbyggere, invaderede i hundredevis af autocampere i 2018 parkeringspladsen - Park de l’Aumaillerie, der var stillet til rådighed af byens Borgmester og med begrundelser fra de besøgende om nysgerrighed til møde med vennerne og ikke mindst ægte passion. De første køretøjer ankom dagen før etapen og det blev i løbet af få timer til flere hundrede autocampere. (www.ouest-france.fr)

For at følge 10. etape af Tour de France skulle man i 2018 være i La Pierre-Saint-Martin før søndag midnat. Efter det tidspunkt blev adgangen til Pierre Saint-Martin station lukket for motoriseret trafik indtil tirsdag den 14. Juli kl. 21.00. På stedet ved vi at 800 autocampere kunne parkere i områder reserveret for tilskuere på stedet ved “La Mouline” og langs Pierre Saint-Martin (D132). Der kunne købes lokale produkter og bestilles brød på et lille marked, der afholdtes fra mandag den 6. Juli ved Moulin. For at købe noget at spise, kunne en lokal købmand levere på bestilling. Til information var det forbudt for autocampere at parkere mellem Suscousse og Col de Soudet.(blog.wikicampers.fr)


Invation af 800 autocampere Foto: Quest-France

Atmosfæren i hjertet af Tour de France.

Mere end 600 autocampere var til stede på plateauet Payolle Lake. Ved starten af Tour de France´s sjette etape 2018, bød ankomsten til Mûr-de-Bretagne på tusinder af tilskuer, hvor det skønnes at der var omkring 80.000 tilskuer.(france3-regions.francetvinfo.fr)

Mens nogle foretrak at komme til fods eller i bil, benyttede andre sig af at komme i autocamperne. Der var samlet næsten 2.500 autocampere denne torsdag. Begrundelsen skal findes i atmosfæren mellem autocamperturisterne og deres ferie.

Til Grand Départ Düsseldorf 2017 i Tyskland

I ifølge www.duesseldorf.de der beskriver alle måder at komme til byen, parkere og overnatte, var der dagligt 15.000 parkeringspladser til rådighed for personbiler, campingvogne og handicap parkering, og der var mulighed for at reservere for 5 Euro. Der var 800 pladser til rådighed til autocampere på messecenterets område P1, tæt på start/mål og 60 pladser langs Rhinen på Parkplatz Rheinterrasse/­Tonhalle. Der var 33.000 cykelparkeringspladser. Alt parkering blev varetaget af Park Vogel (parkvogel.de). I området af Düsseldorf er der 3 campingpladser, hvoraf den ene og tætteste beliggende i virkeligheden også er pladsen ved Messe Center Düsseldorf - P1 der er beliggende helt tæt på start og målstreg, Centrum 6 km. Campingplatz Düsseldorf-Lörick der ligger 10 km fra startstedet og Zweckerband Unterbacher See der ligger 15 km fra start og målstregen.

Til starten på Grand Départ der Tour de France i Düsseldorf fra den 29. Juni til den 2. Juli 2017 forventede man omkring 1 million besøgende, der er tæt på det estimerede besøgsantal  i Danmark, men der kom 1,2-1,3 milloner. I Tyskland var der Tour start begge dage i Düsseldorf med enkelt start og etapen Düsseldorf-Liege.

Grand Départ Tour de France i England 2014

Hedgehog Cykling beskriver overnatning langs etaperne: Der er permanente campingpladser på ruten for Tour de France 2014, men der var flere “pop-up” pladser der modtager telte, campingvogne og autocampere i de dage etaperne varede. Cykel-, Rugby- og Cricketklubber, på gårde, rideklubber m.fl stod bag mange af disse “pop-up” camps. På Kilnsey Park Estate var der organiseret en plads i temmlig stor skala. 3000 pladser til telte, campingvogne og autocampere. Der var muligheder for brusebade, bespisning, barer og sikker cykel opbevaring, storskærme samt underholdning af forskellig art og guidede cykelture dagen før løbet. En teltplads med bil og fire personer kostede 150 £ for 3 overnatninger.

Harrogate Rugby Club tilbød overnatning på deres grundareal i tiden fra den 27. Juni til den 10. Juli 2014. Allerede i januar 2014 havde de 500 bookninger. Se skitse og priser HER

Den lille parkeringsguide for autocampere til Tour de France 2021

Besøgende i autocampere anbefales at komme i god tid før løbet.

Følg anbefalingerne

Lyt til de udstationerede frivillige og rute kontroller og parker dit køretøj langt nok fra vejen. Husk at holde kæledyr i snor, hold et vågent øje med børn. Det handler om sikkerhed, men også om dem omkring dig som tilskuer, rytterne, officials og køretøjer der er involveret i løbet.

Forbered din autocamper godt før løbet

Hav rigeligt med vand især til at drikke hvis det er varmt, gas, et fyldt batteri, tomme spildevandstanke og toiletkassetten er tømt.

Parker smart

Når du parkere, skal du placere fronten af dit køretøj mod udkørslen, for at undgå at skulle foretage manøvre der hæmmer den øvrige trafik på afgangstidspunktet.

Lovmæssigt grundlag for overnatning i autocampere uden for campingpladser:

Vejledning om campingreglementet

3.4. Campering i forbindelse med festivals o.l.

Arealer, der benyttes til campering af kortere varighed i forbindelse med afholdelse af forud annoncerede festivals, bibellejre, dyrskuer, skole-, sports- eller spejderarrangementer o.l., er undtaget fra campingreglementets krav om udlejningstilladelse.

Dette gælder dog kun, hvis arealet er særligt afgrænset og ligger i umiddelbar tilknytning til det område, hvor det pågældende arrangement afholdes, idet det herved forudsættes, at campering kun kan foretages af de personer, der deltager i arrangementet. Det er endvidere en forudsætning, at camperingen også tidsmæssigt har sammenhæng med arrangementet. Camperingen kan således kun foregå fra nogle få dage (højst 3 dage) før arrangementets påbegyndelse til nogle få dage (højst 3 dage) efter dets afslutning. Såfremt campering finder sted ud over dette tidsinterval, er forholdet ikke omfattet af undtagelsen. Det vil sige, at de almindelige regler i § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, finder anvendelse.

Det skal bemærkes, at der gælder særlige regler om brandværnsforanstaltninger for teltlejre til mere end 150 personer, jf. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 9761 af 18. oktober 2005 om Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, se også afsnit 1.3. om forholdet til anden lovgivning.

2. Campingreglementets anvendelsesområde der vedrøre autocampere.

Parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere m.fl. er ikke omfattet af campingpladsbegrebet. I den forbindelse bemærkes det, at vejmyndigheden/vejbestyrelsen- dvs. kommunalbestyrelsen for så vidt angår kommunale veje og private fællesveje – med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres, fx med autocampere, jf. færdselslovens § 92, stk. 1.

Definition på Raste vs. Campere

Transportminister Ole Birk Olesen udtaler efter samråd med Vejdirektoratets juridiske afdeling: Et hvil kan ikke afgrænses tidsmæssigt, men kan variere i tid. ”Raste” vil f.eks. være, hvis man sover, slapper af eller indtager et måltid med henblik på at kunne fortsætte kørslen forsvarligt. Begrebet at ”raste” kan således have et trafiksikkerhedsmæssigt formål. Selvom trafikanten stiller et mindre campingbord og to stole op i forbindelse med hvilet og indtager et måltid, kan forholdet falde ind under ”raste”.

Fra en Landzonetilladelse for autocamperparkering i Varde Kommune fremgår følgende:

At der ikke må opsættes fortelte eller lignende, og at borde, stole og andre løsøregenstande i forbindelse med de parkerede autocampere kun må stå fremme, når de benyttes.

Anbefalinger

Tour de France med overnatning for autocampere er ikke til at forberede i sidste øjeblik. Denne begivenhed tiltrækker rigtig mange mennesker og mange vil have den samme idé som en selv. Tag dig tid til at finde nærliggende, autocamperpladser og  campingpladser eller områder, hvor du får lov til at parkere samt “pop-up camps” for autocampere. Vi anbefaler stærkt at der bestilles pladser, hvor det er muligt.

En autocamper er en bil til personbefordring

Autocampere sidestilles med personbiler, mens campingvogne defineres som et påhængsredskab

Parkering med autocampere:

Der skelnes imellem dagsparkering og parkering med overnatning. Parkering der er til rådighed til lejligheden kan som linket herunder fra Tour de France i England indsættes på et interaktivt kort, hvor der skelnes mellem parkering til almindelige personbiler og autocampere. Det er ikke tilrådeligt at lave mix parkering, da der er store forskelle i størrelser og vægt. Ved skiltning forbeholdt autocampere, ses der også bort fra vægten over 3,5 t. En Stellplads efter tysk forbillede er et parkeringsareal, der normalt er markeret med et P-skilt 33.1 og med serviceskiltet U33.9 eller skilt U4 med symbol US7 (autocamper). Derved er parkeringspladsen udelukkende til brug for og tilladt for autocampere. Forbud mod overnatning i køretøjer må ikke fremgå af et parkeringsdirektiv på en kommunal hjemmeside, men skal fremgå af skiltning på stedet med tidsangivelse. Skiltning med “overnatning forbudt” eksistere ikke ifølge færdselsloven. Hvor der ikke er angivet forbud er det tilladt at overnatte i køretøjer, uden der er tale om camping. Mange vil parkere langs ruten, hvor der er mulighed for det. Se kort herunder fra tidligere Tour de France

Links
Grand Depart De Tour de France 2016
FFCC.fr


Mûr-de-Bretagne havde besøg af 2500 autocampere i 2018 -  Foto:© T. Peigné - France 3 Bretagne

Muligheder for autocampere langs etaperne

Der må, når vi kender detaljerne for etaper, ses på hvilke muligheder der er til rådighed på forhånd. Det være sig campingpladser, bondegårdscamping, autocamperpladser/parkering og de tømmefaciliteter der findes for autocampere og busser langs de danske motorveje.

Campingpladser må på forhånd forventes at være forudbestilt i det omfang de har kapacitet. Priserne stiger i den forbindelse med udbud og efterspørgsel. Campingpladser har i mange tilfælde fastliggere der minimere den ledige kapacitet. En anden del af deres pladser kan være hytter eller mobilhomes.

Det vil være i meget begrænset omfang, hvormange autocamperpladser der ligger direkte ved etaperne. Autocampere der har været på “hjul” i et par dage skal have tømt spildevand og toilet og have frisk vand fyldt på og have affaldet hen de rigtige steder, og om en stærkt øget trafik af den grund til campingpladser vil være velanset på campingpladserne er uklart. Hvad der ellers findes af tømmestationer ligger i begge retninger ved motorveje. Det er vores helt klare anbefaling at der styr på både overnatningsmuligheder samt vandforsyning og bortskaffelse af  toiletaffald og spildevand fra en større mængde autocampere.

Opmærksomheden henledes også på, at det er tilladt at overnatte i et motorkøretøj, hvis ikke der er skiltet mod det i en tidsperiode og ikke skilte som overnatning forbudt, som ikke findes i færdselsloven, og ikke camping forbudt, som henvender sig til aktiviteten og ikke hvilket køretøj der benyttes. Camping er ikke defineret i den danske lovgivning, men beror på et skøn fra en dommer.

Der skal heller ikke ses bort fra at mange især campingpladser i forvejen er besat, da Tour de France foregår om sommeren. Om sommeren er i stærkt stigende grad rigtig mange, især udenlandske autocampere i Danmark. Motorvejsnettet Nord-Syd og Øst-Vest ligger tæt på etaperne, så de mange turister der er på vej må ligeledes have en afsmittende effekt på at få en oplevelse ud over det sædvanlige, selv om man er på vej i Danmark.

Nu kender vi etaperne i detaljer, og derfor vil der  være en masse der begynder at tænke kreative tanker omkring at få nogle lettjente penge. Der vil måske være landmænd der ser en fortjeneste i at udleje pladser på “Pop-up Camps” i få dage. Der vil være folk der forsøger at tjene penge på f.eks drikkevare, madvare,T-shirts og mange andre ting.

Selv ser vi muligheder for at de mindre byer langs etaperne kan arrangere events og “Pop-up” pladser, så det er under ordnede forhold. En mulighed kunne f.eks være Jelling Musikfestival som har store arealer til rådighed og som vi har haft kontakt til. Det kunne f.eks være Christiansfeld der stiller arealer til rådighed for autocampere og laver en fest ud af det, måske tilsigtet et eller andet formål. Småbyernes handlende vil også få en øget omsætning fra den øgede antal mennesker. Videoer fra Frankrig viser at tilskuerne i autocampere dukker op et par dage i forvejen.

Tænk positive kreative tanker og lad os håbe på Danmarkshistoriens største vej- og havefest. Kun fantasien og lovgivningen sætter grænserne. Husk at spørge om lov hos de respektive myndigheder, læs kommunen og politiet.

Som en del af lanceringen af de danske etaper har folkene bag cykelløbet i Danmark også lavet en ny hjemmeside for Grand Depart Copenhagen Denmark HER

Officiel Tour side HER