Syv meter reglen gælder også for autocampere under 3,5 t på franske motorveje

18 Jan 2020
916 gange
Syv meter reglen gælder også for autocampere under 3,5 t på franske motorveje Foto: ACI

Da bøderne er høje i Frankrig, er det værd at bemærke at vejbestemmelserne i Frankrig for køretøjer med en totalvægt på mere end 3,5 t eller en længe på mere end 7 meter er anderledes end reglerne her i landet. 7 meter reglen gælder derfor også for autocampere under 3,5 t der måler mere end 7 meter i længden.

Vi oplever ofte, at der hvor det er muligt pga langsomt kørende trafik i de inderste spor, benyttes også både tredje og fjerde vognbane til overhaling med autocampere. Køre du i Frankrig bør du derimod være opmærksom på 7 meter grænsen. Vejbestemmelserne i Frankring siger at man kun må benytte de to vognbaner længst til højre, hvis køretøjet har en totalvægt på mere end 3,5 t og/eller også er over 7 meter lange.

Den franske “Artikel R412-25” siger følgende “Når en vej har tre eller flere baner, der er tildelt den samme trafikretning, er det forbudt at køre køretøjer, hvis samlede tilladte vægt på mere end 3,5 t eller køretøjet / vogntog overstiger 7 meter i længden i andre vognbaner end de to vognbaner, der er tættest på den højre kant af vejen.”

Denne regel har derfor også betydning for autocampere der har en totalvægt på 3,5 t, men måler mere end 7 meter i længden.

Den samme regel gælder, når man kører i en rundkørsel, som i Frankrig har to eller flere vognbaner. Vejbestemmelserne i Frankrig siger, at de før nævnte køretøjer kun må benytte den højre vognbane, det vil sige den yderste bane.

Brug af den forkerte vognbane og med det forkerte køretøj kan det blive dyrt: Der skal betales 450 Euro i bøde som øges til 1.500 Euro, hvis der er dårlige vejrforhold som tåge, sort is, sne osv.

Kilde: egifrance.gouv.fr