Et år uden dansk Tempo 100 svar til norske autocampere

15 Aug 2019
474 gange
Et år uden dansk Tempo 100 svar til norske autocampere Foto: Arkiv

Da Færdselsstyrelsen i 2018 meddelte Tempo-100 ordninger for autocampere, meddelte man samtidig at autocampere til Tempo-100 ordningen skulle registreres ved en synsvirksomhed eller ved registrering første gang af fabriksnye, EU-godkendte autocampere der måtte ønskes registreret til Tempo-100 kørsel.

Spørgsmålet var så, hvorledes man i Danmark ville anerkende udenlandske autocampere der i deres hjemlande er godkendt til Tempo-100 eller mere. I Danmark havde man ikke indgået aftale med udenlandske myndigheder om hvorvidt en dansk autocamper, der efter danske regler skal være forsynet med et påklistret Tempo-100 klistermærke, kunne benyttes på lige vilkår i udlandet, hvor Tempo 100 er tilladt.

Samtidig skriver Færdselsstyrelsen, at det er muligt for stater at søge anerkendelse af deres tilsvarende Tempo-100 ordning ved kørsel i Danmark således, at køretøjer fra den pågældende stat, eventuelt på særlige betingelser, må foretage Tempo 100-kørsel i Danmark uden forudgående dansk godkendelse. Anerkendte Tempo 100-ordninger vil blive offentliggjort på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Autocampere som er godkendt og registreret til Tempo 100-kørsel, kan køre op til 100 km/t på motorvej (mod 80 km/t) og op til 80 km/t på andre veje end motorveje (mod 70 km/t).

Norge sendte forespørgsel til Danmark for et år siden

Det benyttede man sig af i Norge for et år siden, hvor man fra norsk side havde forespurgt om detaljeregler for udenlandske autocampere mellem 3.501 og 7.500 kg. Via det danske Transport-, Bygnings- og Boligministerium fik man i Norge oplyst at det kræver et "certifikat eller anden form for dokumentation fra myndighederne i det land, hvor autocamperen er registreret (i dette tilfælde Norge), hvori det hedder, at autocamperen er godkendt i landet til kørsel med 100 km / t eller mere ”

Den norske Transportminister Solvik-Olsen pålagde det norske vejdirektorat at tage spørgsmålet op med de danske myndigheder, der kontaktede de danske myndigheder den 15. August 2018 med forklaring på de norske regler og ligeledes bad om en generel godkendelse af at norske autocampere kunne bruge de danske hastighedsregler for autocampere mellem 3.501 og 7.500 kg i Danmark.

Endnu ingen svar

I denne uge er det præcis et år siden og det norske Vejdirektorat bekræfter overfor bobilverden.no at de endnu ikke har modtaget svar fra de danske myndigheder og henvendelser fra Norge besvares med dyb tavshed.

Det norske Vejdirektorat vil efter ferien forsøge sig med en ny henvendelse til de danske myndigheder. Indtil videre har man i Norge ikke fået noget svar på det man spurgte om for et helt år siden !