Nyt Campingreglement er nu færdigt - F-Camping har set på det

31 Mar 2019
1057 gange
Camping Basic Camping Basic

Det nye campingreglement der har været på vej siden 2016, er nu langt om længe færdigt og i den anledning har F-Camping udsendt en pressemeddelelse, der vedrøre deres syn på det nye campingreglement. Endnu mangler vi en revideret udgave af “Vejledning til Campingreglementet”

Campisterne har ventet meget længe på et nyt Campingreglement, som i større grad tager hensyn til campisternes/forbrugernes behov og ønsker.- Campisterne har dog ventet forgæves, udtaler F-Camping

Endnu engang er ændringerne i Campingreglementet tilpasset nogle relativt få erhvervsdrivende, som reelt ønsker hotellignende vilkår, på de arealer der er udlagt til camping. Afgørende ændringer i forhold til det tidligere:

1. En ''campingenhed'' er nu også er ''campingværelser/motel/rækkehuse''.
Man ændrer altså selve campingbegrebet til også at indeholde bygninger, der tidligere har skulle opføres og opfylde reglerne iht. Bygningsreglementet, fx. isoleringskrav.
Den ændring er F-Camping betænkelig ved, hvis ikke krav iht. Bygningsreglementet fastholdes.

2. Internt forbundne- / sammenbyggede hytter, som derved reelt bliver én hytte på op til 70m2. Dette er ikke hvad F-Camping forstår ved en campinghytte, men et Fritidshus.

3. En nyskabelse er ''Trætop-hytter''. (Foreslået af F-Camping i 2016)

4. Vintercamping i perioden 1. nov. – 28. feb. ændres ikke.
Der sker en præcisering af hvor meget en campist må ophold sig i sin egen campingvogn, i vinterperioden, hvor vintercamping gælder: 
Kopi af tekst i Bek. 319: ''kortvarige ophold af 15-20 dages varighed, weekender m.v.’'.

5. Flere og større hytter - I strid med intentionen om arealer til camping.
Nyt er, at der kan bygges hytter på op til 40% af de tilladte enhedspladser. Antallet og procentdelen begrænses lidt ift.: ''arealer omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse’'. 
Alligevel mener F-Camping at det er en voldsom stigning. Vi frygter at egentlig camping i traditionel forstand presses ud, at priserne stiger og at arealerne der oprindeligt skulle være til brug for ''camping'', ændrer sig til egentlig hyttebyer, resort og hotellignende drift.

F-Camping finder ikke, at de politiske beslutninger er truffet på et oplyst grundlag.
Erhvervsstyrelsens undersøgelse i 2018 viser IKKE hvor mange campingpladser der fuldt ud har udnyttet de rammer for hytter, de fik i Campingreglementet af 2010.
Materialet fra Erhvervsstyrelsen fra 2018 viser, at der findes 477 campingpladser, mens det faktiske tal er 522 campingpladser. 11 kommuner har ikke oplyst faktiske tal om pladser og antal enheder, da de slet ikke har styr på ''Udlejningstilladelser'' til pladserne.
Erhvervsstyrelsen, og dermed politikerne, ved reelt ikke OM der findes noget behov for flere- og større hytter. Der skyldes, at der ikke i undersøgelsen er blevet forespurgt til antal og størrelser på de eksisterende hytter. Alternativt det antal og størrelse der er givet tilladelse til.

Link til Retsinfo og NYT Campingreglement.

BEK nr 319 af 28/03/2019 Gældende

(Campingreglementet) Offentliggørelsesdato: 30-03-2019 - Erhvervsministeriet

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208377