Transportministeriet i dialog med EU Kommisionen ang. autocampere på over 3,5 t

28 Mar 2019
1557 gange

Mange autocampere har det svært med 3,5 tons grænsen, og er i det ulovlige område. Det kan og bør ikke accepteres længere, når der ovenikøbet indgår faktorer der er helt uden for autocamperbrugernes viden som f.eks 5% reglen og tricks fra producenterne. I Tyskland er der nu kræfter der håber på et såkaldt B97 kørekort til autocampere, der til campingvogn hedder B96. Caravan Industri Verband Deutschland og ADAC har for nylig været i den tyske Bundestag om dette og andre tiltag. Nordmændene kæmper som EØS land også for en ændring og her i Danmark indsendte jeg i min tid i ACR,spørgsmål til transportministeren vedrørende dette tema og fik også dengang et positivt svar tilbage fra Trafikministeriet. Siden har der været 2 kontakter fra AutocamperGruppen der blev dannet i 2016 i et autocamperpolitisk vakuum, med det formål at sikre autocamperbrugere og autocamperturister bedre forhold i Danmark, uden skelen til særinteresser. AutocamperGruppen består af et netværk med meget god viden om tingene, der lejlighedsvis er aktive omkring, autocamper lovgivning, autocamperpladser og autocamperturisme.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ville i svar 18. Januar 2019 sætte problemstillingen på dagordenen over for EU Kommissionen i forbindelse med det videre arbejde på kørekortområdet. AutocampererGruppen fulgte herefter op på tidligere henvendelser med udførlige beskrevne vinkler på problematikken. Idag den 28. marts 2019, kom der så et nyt positivt svar fra Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen, der igen bekræftede at det ikke er afgørende færdselssikkerhedsmæssige hensyn til hinder for at give personer med et B-kørekort ret til at føre autocamper i en højere vægtklasse. Dette kræver dog en ændring af 3. kørekortdirektiv. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har nu i forhold til januar måned 2019, rejst problemstillingen for Kommissionen som ministeriet fortsat er i dialog med, med henblik på en ændring af reglerne.

Ole Birk Olesen skriver videre: “Jeg vil tage dine overvejelser med i det videre arbejde med at få løst problemstillingen vedrørende tilladte vægtklasser i de forskellige kørekortkategorier.”

Presset er stigende på EU kommissionen fra flere aktører inkl. Autocamperproducenterne og  ADAC med flere og nu også AutocamperGruppen i Danmark. Vi venter spændt på udfaldet, der dog kan kan trække ud en tid endnu !

PDF HER