Fremragende vejsikkerhed for autocampere og campingvogne, viser tysk undersøgelse

07 Feb 2019
563 gange

Vejsikkerheden for autocampere og kombination af personbiler/campingvogne er fremragende viser en undersøgelse fra tyske Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), der kan sammenlignes med Vejdirektoratet i Danmark.

Disse tal er som tidligere undersøgelser på lavt niveau, og viser at fritidskøretøjer og deres chauffører er blandt de sikreste i vejtrafikken. Af 467.564 ulykker med personskader illustrerer en  øget trafiksikkerhed i forhold til personbiler. Af 2.300 ulykker med dødelig udgang af chauffører og medpassagerer, var 7 syv fra autocampere og 2 fra personbil/campingvogn.

Set i forhold til 100.000 køretøjer, betyder det at 3,4 personer døde i personbiler, er tallene 1,7 personer i autocampere og 0,3 personer i personbil/campingvogn. Det samme er gældende for svært- og lettere skadede. Mens 493 billister er involveret i ulykker pr. 100.000 køretøjer er “kun” 100 af disse fra autocampere og 20 i personbil/campingvogn.

Autocampere er i betragtning af deres antal ulykker, klassificeret som særligt sikre. 256 personskader per milliard kilometer med autocampere, står i forhold til 519 med personskader per milliard kilometer

Undersøgelsen fra Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) der indeholder autocampere er fra 2013 og den første, der er fra 1999 bekræfter igen at autocampere høre til de sikreste transportmidler. Mellem år 2000 og 2010 faldt antallet af personskader med 36 pct.

256 personskader pr milliard kørte kilometer i autocampere er en tydelig mindre risiko end 519 ulykker med personskader i personbiler.

Rapporten der indeholder autocampere i årene 2000 til 2010, blev først offenliggjort i 2013. Der endnu ingen nyere. Siden er sikkerhedsudstyr blevet endnu mere udbredt i autocampere.

Den tyske rapport i sin helhed HER