Transporministeren om Tempo100 mærkning for udenlandske autocampere

20 Jan 2019
775 gange
Udenlandske autocampere skal synes i DK for Tempo 100 i Danmark Udenlandske autocampere skal synes i DK for Tempo 100 i Danmark

Tingene tager tid. Den 17. Marts 2018 henvendte autocamper-info.dk sig til transportministeriet vedrørende spørgsmål til Tempo100, hvor Danmark har besluttet sig for, at også udenlandske autocampere, der ønsker at køre Tempo100 med autocampere på mere end 3.500 kg i Danmark, skal afkræves mærkning af deres autocamper, selv om de uden videre kan køre uden mærkning og endda også i nogen tilfælde over Tempo100 i deres hjemlande. Hvorfor gøre det let, når det kan gøres besværligt? Det er godt for de udenlandske autocampere på mere end 3.500 kg, at landet ikke er større.

Omvendt er der ikke de samme krav når danske autocampere på mere end 3.500 kg skal køre Tempo100 eller mere, hvor de kommer frem igennem Europa, under henvisning til hvad deres registreringsattest siger at de er for et køretøj. Efter spørgsmål i 2017 i den forbindelse fra Bobilverden i Norge, besluttede autocamper-info.dk for at forhøre sig om dette kunne have sin rigtighed hos Transporministeriet. I f.eks Norge der i europæisk sammenhæng er et EØS land, må de der køre det skiltene viser på motorveje. Et EØS land følger bla. lovgivningen omkring 3. kørekortsdirektiv.

Nogle lande, herunder Danmark har behov for at opfinde sine egne regler selv om der i forvejen står brugbare muligheder på hylden, der bliver brugt på glimrende vis i andre lande, og ingen har vel større trafikale udfordringer end det trafik mæssige knudepunkt - Tyskland, med kampemæssige trafikale udfordringer fra alle verdenshjørner, og her kan alle autocampere over 3.500 kg, uden videre køre Tempo100.

Her kan du læse hvad Transortministeren svarede

Tak for dine henvendelser af 17. marts 2018.

I din henvendelse af 17. marts 2018 beskriver du forskellige hastigheder for campingbiler (3.500–7.500kg) i udlandet og kravet om Tempo100-mærke. Jeg må hertil indledningsvist bemærke, at hastighedsgrænser, herunder også for campingbiler, fastsættes nationalt, da der er stor forskel i landes infrastruktur, trafikforhold, trafikanters adfærd mv. Det er således ikke altid muligt at sammenligne hastighedsgrænser, da det er en konkret vurdering, hvad der anses for færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt i hvert enkelt land.

Som du korrekt beskriver i din henvendelse, giver den nye Tempo100-ordning for campingbiler mulighed for, at udenlandske registrerede campingbiler kan godkendes til Tempo 100-kørsel. Dette kan ske ved syn efter de almindelige regler i bekendtgørelse om godkendelse ved syn. Det er dog også muligt for medlemsstater at søge anerkendelse af deres tilsvarende Tempo100-ordning i Danmark, således at køretøjer fra den pågældende stat, eventuelt på særlige betingelser, må foretage Tempo100-kørsel i Danmark uden forudgående dansk godkendelse. Anerkendte Tempo 100-ordninger vil blive offentliggjort på Færdselsstyrelsens hjemmeside. På nuværende tidspunkt er der ikke nogen anerkendt udenlandsk Tempo 100-ordning.

Formålet med at stille en række tekniske krav til campingbilers indretning og udstyr, så campingbiler kan godkendes til Tempo100-kørsel, er, at det herved kun er egnede campingbiler, der tillades kørsel med de nævnte hastigheder (100 km i timen på motorveje og 80 km i timen på andre veje end motorveje). Alternativt må campingbiler køre 80 km i timen på motorveje og 70 km i timen på andre veje end motorveje. Kravene skal sikre, at kørsel under Tempo100- ordningen sker færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt. På den baggrund er der i forhold til Tempo 100-mærkning stillet kra om syn ved en dansk synsvirksomhed. I øvrigt er kravet om Tempo100-mærket en forudsætning for, at poltiets håndhævelse kan ske på en fornuftig måde.

Det er svært at erhverve “autocamperkørekortet” C1 i Danmark.

Du beskriver ligeledes, at det er en udfordring at erhverve kørekort til kategori C1 (lille lastbil), da der ikke er mange udbydere. Årsagen hertil er formentlig, at der ikke tidligere har været samme behov for denne kategori af kørekort. Køreskoler oprettes i privat regi. Antallet af køreskoler, der udbyder undervisning til C1-kørekort, er således afhængig af efterspørgslen.

Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligminister  Ole Birk Olesen

OBS: Udenlandske autocampere skal indtil deres hjemland har søgt om undtagelse fra Tempo100 mærket, hendvende sig i en dansk synshal for at få deres køretøj godkendt.