Regeringen vil sænke forsikringsafgift på lystbåde

19 Dec 2018 Admin
2405 gange
Sejl en tur i din autocamper Sejl en tur i din autocamper Foto: FreeCamper

Afgiften på lystbådes kaskoforsrikringer sænkes fra 1,34 til 1,0 procent som del af Finansloven for 2019. Dermed rulles afgiften tilbage til samme niveau som før forhøjelsen i 2013.

En tidlig julegave er på vej til alle landets bådejere med kaskoforsikringer.  Som en del af den netop vedtagne Finanslov for 2019 bliver afgiften på lystbådes kaskoforsikringer sænket fra 1,34 til 1,0 procent af forsikringssummen. Liberal Alliance vil lette lysbådeafgiften også kaldet forsikringsafgiften, der udgør 1,34 procent af bådens værdi. LA ville have afgiften rullet tilbage til 2013 niveau på 0,8 procent, men politisk modstand har ændret kravet til 1 procent. Som lovgivningen er i øjeblikket bliver dyre dansk registrerede lystbåde sejlet til opbevaring i udlandet, da danske bådejere får tilbagebetalt afgiften for de perioder, hvor lystfartøjer ikke befinder sig i dansk farvand. De bliver udover vinteropbevaret ligeledes serviceret og repareret i udlandet, og endelig har det med sandsynlighed indflydelse på grænsehandel.

Der betales ikke afgift af en lystbåd som på et køretøj. Afgift på lystbåden = 0 procent. Køretøjer straffes for dårlig brændstofforbrug med en høj grøn ejerafgift og betaler registreringsafgift. En lystbåd med f.eks en 190 hk MerCruiser 4.3 TKS - 262 forbruger ifølge siden “Boat Fuel Economy” 60,5 liter brændstof i timen, ved 4800 omdrejninger og 15 liter i timen ved 2000 omdrejninger og betaler ikke nogen afgift for det dårlige brændstofforbrug.

Det betyder at ud over en masse luftforurenede forssile brændstoffer, koster en lystbåd til 1 million kr., 13.400 kr i kaskoforsikringsafgift om året, og den vil LA vil have nedsat til 10.000 kr. om året for hver million kroner lystfartøjet koster. Det er en nedsættelse på omkring 25 procent.

Hvad er en lystbåd?

En lystbåd er et fartøj, der bruges til rekreative formål, fortrinsvis til mindre grupper af personer. 

Hvad er en autocamper?

Autocamper er betegnelsen for en type bil indrettet med senge, køkken og toilet og anden komfort. Altså ligeledes til rekreative formål.

Autocampere - Et europæisk anliggende

Bilag II. i europæisk direktiv 2001/116 / EF af 20. december 2001 om klassificering af de forskellige kategorier af køretøjer klassificerer autocampere i kategori M1: "Køretøjer til personbefordring med højst otte siddepladser foruden førerens plads.

Vejledning om syn af køretøjer

Bemærk, at campingbil/autocampere på mere end 3.500 kg ved syn skal anses som personbil M1, såfremt den komplette campingbil er EF-typegodkendt og fulgt af et CoC-dokument for personbil M1, jf. pkt. 14.02.2.2.(kun ved nye biler), eller er forsynet med fabrikationsplade (fra fabrikanten af campingopbygningen) med EF-typegodkendelsesnummer, jf. pkt. 14.02.2.2.2, og registreret som personbil M1 (kun ved brugte biler). Campingbiler/autocampere skal have opholds- og overnatningsfaciliteter.

Hvad er forskellen?

Til sammenligning med en båd til 1 million kr, vil en autocamper til 1 million kroner skulle tillægges 45% registreringsafgift med væsentlig forskel på anskaffelse mellem to rekreative ferieformer, med udgangspunkt i ens basispris, hvor den ene kan køre på vejnettet og den anden kan sejle på havet med vindfremdrift/hjælpemotor og andre med et større brændstofforbrug fra en stor motor. Ligeledes er campingvogne fritaget for afgift.

Dertil skal ved ejerskab af autocampere betales grøn-ejerafgift i forhold til brændstofforbrug. Ved et opgivet forbrug på f.eks 11,6 km/l, betales 4860 kr to gange om året (9.720 kr).

Grundliggende må man sige at selvom afgiftsændringerne fra 2017 er begrænset til at være justeringer af eksisterende procentstørrelse i den nuværende afgiftsmodel, burde afgiftsomlægningen have været et skridt i retning af et mere moderne afgiftssystem, der ligesom Norge er fuldt teknisk baserede afgifter, der betales på et væsentligt lavere afgiftsniveau, der afspejler bilismens eksternaliteter og ikke er fedtet ind i at betale dansk registreingsafgiftafgift af både den danske avance og momsen af denne. Men vi må dog konstatere, at der stadig er lang vej til målet. Selv med den seneste sænkning af registreringsafgiftssatsen kan vi konstatere, at danske autocamper købere stadig betaler en meget høj registreringsafgift i forhold til resten af EU, der langt overstiger de negative samfundsomkostninger, der ikke har sin lige i det øvrige EU - Harmonisering !

Autocampere er grundliggende fritidskøretøjer der ikke indgår i den daglige drift, og hvad den lovmæssig er, tager udgangspunkt i EU direktiver. Med den sidste afgiftnedsættelse har vi set et forrygende salg, set med danske øjne. I 2016 blev der i hele 2016 solgt 240 nye autocampere mod 484 i de 9 første måneder af 2018, altså år 1 efter afgiftnedsættelsen. Hvad der gik ud af den højre lomme til afgiftsnedsættelser, kom til gengæld ind via et øget salg og dermed øgede afgifter til venstre lomme.

Ingen andre lande end Norge og Holland har så vidt vides afgifter på autocampere. Afgiften på autocampere burde sænkes yderligere, for til sidst helt at forsvinde, da der på et eller andet tidspunkt også bliver betaling på det danske vejenet. Sammenligner man ferieformer, er autocampere en meget klimavenlig ferieform. Öku-Institut, Freiburg i Tyskland, har undersøgt og sammenlignet “Indvirkning på det globale klima”, og resultatet viser at autocamperferier ikke belaster miljøet i den grad, som en ferietur i bil med hotelophold eller rejser med fly. Der udledes altså mindre CO2 på en autocamperferie og der køres også færre kilometer end i personbiler.

Link:

Dansk Sejlunion
Lystfartøjsforsikringer SKAT