Spanske Calp giver visse autocamperturister en opsang.

07 Nov 2018
2324 gange
Autocamper i Calp Autocamper i Calp

Det nyelige parkeringsforbud for autocampere i Calp på den spanske solkyst, og autocamperturisters manglende forståelse for ændringen, har fået  Josephus Coolegem President for beboerforeningen i lejlighedskomplekset Edificio Rosal i Calp til at sende en bredside til visse autocamperturister i området, der tiltrækker mange autocamperturister.

Det forekommer lidt mærkværdigt at mange autocamperturister ikke helt har forstået, hvorfor man på rådhuset i Calp ønskede at ændre betingelserne for parkering af autocampere i kommunen på offenlig vej. Kommunen i Calp understreger at dette er en meget nødvendig miljøforanstaltning, som generelt ikke er rettet mod indehavere af autocampere.

Grunden til at ændre på de officielle betingelser for parkering af autocampere var et stort antal klager fra beboere i gaderne, hvor autocamperne ofte parkere. Mange indehavere af autocampere hældte indholdet af deres toiletbeholdere og spildevand i de offentlige kloaker, eller endnu værre, i det omkringliggende buskads, hvilket ikke er særligt miljøvenligt.

Repræsentanter for byen siger videre at ubehandlet toiletaffald der dumpes i de offentlige kloaker eller buske, forurener miljøet, skader folkesundheden og overtræder den spanske stats miljølovgivning. Med omkring 100 parkerede autocampere om dagen mellem Calp og Salinas centrum, blev omkring 500 liter skadelige væsker* om dagen, ledt ud i grundvandet og miljøet, ifølge byens egne oplysninger.

Repræsentanten, Drs. Josephus Coolegem, Formand for ejerforeningen i et stort lejlighedskompleks i Calp udtaler, at der var andre klager og nævner blandt andet at en autocamperturist havde hængt sit vaskede undertøj til tørre i et trådhegn til naboejendommen, en anden kørte med en strømgenerator, hvor støjen kunne høres 200 meter væk, andre igen stod og vaskede sig nøgen på fortorvet kl. 7.00 om morgenen. Der var knapt nok parkeringspladser til beboerne i nogle gader. Adskillige havde forrettet deres nødtørft i buskene eller bag en transformatorstation, og i Aven de Polonia kunne der lokaliseres store mængder afføring og toiletpapir midt i buskene

Alle der har besøgt byen, har haft muligheden for at danne sig et billede af hvad Calp har været udsat for i gaderne: Calle Eslovaquia, Avenida de Rumania, Avenida de Polonia m.fl Beholderne med turisternes afføring indeholder normalt kræftfremkaldende kemikalier, der benyttes til at nedbryde Fakalier ifølge byens repræsentant. Kun på dertil indrettede autocamper- og campingpladser kan Fakalier bortskaffes miljøvenligt.

Dørene til et boligkompleks blev konstant brudt op, for at autocamperne kunne tanke vand. Dette blev der optaget rapporter af, af Guardia Civil, der er en spansk paramilitær politienhed. Selvom en autocamper kan parkere i 48 timer ifølge de tidligere regler, stod autocampere i ugevis i gaderne og nogle endda i flere måneder.

Men der også et etisk spørgsmål: Er det ikke betænkeligt, at folk fra Nordeuropa, der har penge til overnatninger og til at købe en stor autocamper, overlader omkostningerne til fjernelse af deres ekskrementer til sydlige ferie destinationer ? Skal omkostningerne til et intakt miljø, som det ønskes i Calp, overlades til de der er herboende og lokalbefolkningen ?

Byen Calp har med rette ønsket at stoppe denne uansvarlige opførsel fra autocamperejere, der benytter de offentlige veje til campingplads.

* Kemisk affald

Det er langtfra alle der har investeret i SOG udluftning, hvor brug af toilet kemikalier ikke er nødvendig at benytte, men uanset hvad der benyttes, høre væsker fra autocampernes tanke ikke hjemme i kloaker eller andre steder der ikke er forbeholdt bortskaffelse af toiletter og spildevand. Det er også langtfra alle der benytter miljøvenlige toiletvæsker, hvilket er helt uacceptabelt, men køber det billigste de kan få fat i.

Ikke at miljørigtige væsker retfærdiggøre dumning i kloaker. Et check på produkt sikkerhedsblade viser f.eks at Liva Klosetvæsker der benyttes til fritidshuse, både, camping mm., bestemt ikke høre til i en kloak. Væsken betegnes som meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Borup Klosetvæske til brug i båden, campingvognen og sommerhuset: Fare - H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Klosetvæske fra Matas. Tørklosetvæske til brug i båden, campingvognen og sommerhuset: Fare - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Thetford Aqua Kem Green til toilettanke: Miljøforholdsregler. Produktet bør behandles (behandling af biologisk spildevand), før det udledes i overfladevand. Rester af produktet skal behandles som kemisk affald i overensstemmelse med lovgivningen. Ofte indeholder toiletaffald ligeledes medicinrester, der ligeledes går ind under kemisk affald.

Kilde: Pressreader