Erhvervsstyrelsens anbefalinger for at modernisere campingreglementet

04 Nov 2018
507 gange
Erhvervsstyrelsens anbefalinger for at modernisere campingreglementet Foto: ACI arkiv

Spørgsmål 345 alm. del blev den 19. september 2018 efter ønske fra Henning Hyllested (EL) stillet  til Erhvervsminister Rasmus Jarlev. Spørgsmålet vedrøre at Erhvervstyrelsen i september 2016 som en del af aftalen om Danmark i bedre balance igangsatte en undersøgelse, hvis formål var at afklare, hvordan reglerne i campingreglementet kan revideres for at understøtte regeringens og forligspartiernes mål om vækst i turismen.

I svaret fra Erhvervsministeren hed det blandt andet “For så vidt angår autocampere anbefaler undersøgelsen at styrke vejledningen på flere områder. På grundlag af anbefalingerne drøfter aftalekredsen bag Danmark i bedre balance aktuelt, hvordan der skal følges op på undersøgelsen.”

Nu er der mulighed for at få indsigt i hvad aftalekredsen anbefaler. Vigtigt, at dette endnu ikke er færdigbehandlet og det er anbefalinger. På autocamperområdet har AutocamperGruppen, der i anbefalingerne er omtalt som autocamperbrugerne, da formændene for 3 af autocamperforeningerne bakkede op og udformet af Max Watson og undertegnede. Yderligere har Danmarks Frie Autocampere ifølge bilaget indgivet deres syn på campingreglementet.

Gennemgang af anbefalingerne i forhold til autocamperturisme.

Under emnet “Forhold for autocampere” er nævnt - Døgn- og helårsåben autocamperinfrastruktur. Anbefalingen lyder: “Det anbefales, at information om de gældende regler uddybes i en revideret vejledning, samt at der udarbejdes en særskilt vejledning om mulighederne for autocampere.”

Forslag om afklaring af snitflader mellem campingpladser/P- og rastepladser og autocamperpladser. Anbefalingen lyder: “Det anbefales, at information om gældende regler uddybes i en særskilt vejledning.”

I afsnittet - Brand og hygiejne er der et forslag til krav om særlige tømningsfaciliteter til autocampere. Anbefalingen lyder: “Det anbefales, at informationen om kommunernes nugældende muligheder styrkes i en revideret vejledning.”

Forslag om af øge afstandskrav (brandkrav). Anbefaling fra aftalekredsen: “Det anbefales, at behovet undersøges nærmere.”

AutocamperGruppen anbefalede at der for hver påbegyndt 50 kvm var muligt at opstille en autocamper og slække på flere andre ting, så længe det ikke gik ud over sikkerhedden. Med hensyn til benyttese af markiser ved begrænset afstand mellem køretøjerne, lavede autocamper-info en forespørgsel hos Thule Group om brændbarheden af markiser i 2016. Svaret lød: “ Vores PVC-dug overholder "FMVSS-302, afsnit 4.3 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)” Dette er en standard for tekstiler i "automotive" sektoren. Selvfølgelig, hvis det brænder mere end beregnet i denne standard, så kan dugen også brænde. Ifølge afsnit 4.3 svare det til at PVC dugen højest må brænde med en hastighed på 101,6 mm/min.

Aftalekredsen er ikke så begejstrede for at forhøje bondegårdscamping fra 3 til 10 campingenheder, men at fastholde gældende krav.

Som forventet er aftalekredsen til gengæld positive overfor at omdanne campingpladser til ressorts, øge hyttestørrelsen fra 30-35 kvm til 45 kvm og at hæve campinghytters højde fra 4 til 5 meter, samt at at 30 procent af campingpladsens andel må være hytter, mod det nuværende 20 procent.

Hvad aftalekredsen ikke tager stilling til, er AutocamperGruppens forslag til om muligt helt at udskrive autocampere fra campingreglementet. Undersøgelser fra Varde og Syddjurs kommune konkludrere at 3-4 procent af alle overnatninger på kommunens 10 campingpladser er autocampere, mens det i Syddjurs kommuner er 5 procent.

Du kan læse hele indholdet af aftalekredsens anbefalinger HER

Læs også HER

Kilder: Erhvervsministeriet

Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)