Hvornår har du sidst kontrolleret dine gasslanger?

01 Nov 2018
476 gange
Defekt gas-slange Defekt gas-slange Foto: Arkiv

Gasslangerne i din campingvogn eller autocamper ! Har du nogen idé om hvor gamle de er ? Eller hvor gamle de må være, før de skal udskiftes ? Ser nogen efter det ved en gastest, eller er de i orden hvis bare de kan gå igennem en gastest ? De fleste er nok ikke OBS på spørgsmål i den retning. Der er heller ingen krav eller bestemmelser på på dette område, kun anbefalinger.

Kun producenten ved, hvor længe det er sikkert at bruge en gasslange. Det forudsætteer også at slangerne kontrolleres regelmæssigt. For at gøre indehavere af et køretøj med gasdrift opmærksomme på levetiden for gasslanger, hænger f.eks det tyske og udbredte slangemærke GOK en synlig gul mærkat på deres slanger. Ikke længere med den dato, hvor slangerne blev produceret, men hvornår de senest skal udskiftes. Det med håbet om at vi som forbruger bliver hjulpet til at holde øje med det og lægger større vægt på gasslangerne, som i helt eller delvis defekt stand ikke er noget man skal spøge med.

Kontroller gasslanger hvert andet år. Der er en dato på gasslanger, det er produktionsdatoen af slangen. Men ved du om du skal udskifte den ? De fleste ved det ikke, og det er derfor at GOK ønsker at gøre opmærksom på det med det gule mærke. Gasslanger har en levetid på 10 år. Det oplyser Truma, men du er ansvarlig for at kontrollere gassystemet hvert andet år.

Der er også forskel på om slangerne har faste endeforbindelse eller eller den sidder fast med en slangeklemme. Slangeklemmen beskadiger slangen ved tilspænding. Derfor tilrådes det at denne type slanger udskiftes hvert andet år.

Dansk lovgivning

I Danmark er det ikke lovpligtigt med et periodisk gas-test modsat i Tyskland, hvor der det lovmæssigt er påkrævet at gasanlæg skal testes hvert andet år. En autocamper kan f.eks heller ikke få lavet periodisk syn, hvis ikke der er foretaget gastest. Et mærkat påklæbes bagenden af køretøjet med månedsangivelse og år for næste gastest.

I Danmark er brugeren (ejeren) ansvarlig for den korrekte drift og vedligeholdelse af installationen og skal omgående lade konstaterede fejl og mangler afhjælpe af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed på området.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at du mindst hvert andet år får gastestet din campingvogn, autocamper, beboelsesvogn eller andre mobile former for beboelse med flaskegas.

Gasreglementet indeholder forskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer).

Tilslutning fra rørføring til gasflasker

Tilslutningsslanger skal have en længde på max. 400 mm i henhold til DS/EN1949. I særlige tilfælde, hvor man har et udtræk på gaskassen, kan slangen mellem gaskasse og vogn være max. 750 mm lang. I denne situation skal der laves en ”fast” installation i gaskassen med rørføring og væg-gennemføring i gaskassen. Anvisninger kan findes i DS/EN1949. Slangerne skal være godkendt til -30°C, klasse 2 for lavtryk og klasse 3 for højtryk.

Der kan monteres indtil 400 mm lange lavtryksslanger mellem trykreguleringsudstyret og den faste rørinstallation indenfor F-gas flaskerummet og skal være tilgængelig uden knæk eller vridninger.

Kosan Gas anbefaler, at installatører monterer et godkendelsesmærkat på slangerne, som gælder 2 år ad gangen, så det er dette mærkat, der angiver næste udskiftning, fremfor det årstal, der er trykt på slangen. Herved undgås ressourcespild og kassering af ellers udmærkede slanger fra ”sidste år”

Der gælder særlige regler for caravanregulatorer, som er anderledes end regler for regulatorer generelt. Blandt andet har caravanregulatorer en overtryksventil, som aflaster, hvis trykket i installationen overstiger 150 mbar. Det betyder, at caravanregulatorer ikke må bruges indendørs eller i fortelte. Caravanregulatorer skal give 30 mbar nominelt tryk, alle andre lavtryksregulatorer skal give 29 mbar.(Kilder Kosangas)

Udendørs tilslutning af gasforbrugende apparater (Grill)

Gasforbrugende apparater, der forsynes fra en gasflaske med påmonteret regulator (30 mbar), kan installeres med lavtryksslange. Slangen må ikke være længere end højst nødvendigt, dog maksimalt 4,0 m, og skal være tilgængelig uden knæk eller vridninger.

Gasforbrugende apparater til udendørs brug kan tilsluttes den faste rørinstallation med en installationsslange eller lavtryksslange på maksimum 4,0 m til et anbragt udtag med afspærringshane og lynkobling under følgende forudsætninger:

1) At installationsslangen er godkendt til formålet og DG-godkendt.

2) At lynkoblingen er placeret således, at denne er beskyttet mod snavs, og

3) at koblingssystemet er DG-godkendt.

Nye regler om gassikkerhed

Den 21. april 2018 trådte nye regler om gassikkerhed i kraft. Gasinstallationer kan dog udføres efter kravene i gasreglementet frem til udgangen af 2019. Se her, hvilke gasreglementer du stadig kan bruge. Det skete samtidig med, at en ny gasapparatforordning fra EU trådte i kraft. Bekendtgørelserne om gasmateriel, gaskvalitet og autorisation og drift trådte i kraft med det samme uden nogen overgangsperiode. Bekendtgørelserne om gasinstallationer og gasanlæg trådte også i kraft 21. april 2018, men der er en overgangsperiode frem til 31. december 2019, hvor det er frivilligt, om man vil følge de hidtidige regler eller de nye. For gasdistributører er der særlige bestemmelser.

De nye regelsæt kan ses på gassikkerhedsregler.dk (en del af sik.dk). En stor del af DGC’s vejledninger er baseret på Gasreglementet. Derfor skal vejledningerne vurderes, før der er sikkerhed for, at de følger den ny regulering.

Gasreglementet (overgangsperiode indtil udgangen af 2019) HER

Tjek dine gasslanger for din egen og ikke mindst andres skyld

Gasreglementet afsnit B-3 HER
Gasinstallationer i campingvogner og autocampere HER
Gasinstalltionen skal have et testpunkt HER