Transportminister Ole Birk Olesen om forskel på at raste og campere

28 Maj 2018
1688 gange

Hvor ofte har spørgsmål som herunder ikke været en del af Fora og Facebook ?

Må man overnatte på en Rasteplads ? Medmindre det står forbudstavler på rastepladsen, må du gerne ... Du må dog IKKE campere, dvs,tage klapstolene ud og slappe af i længere tid ... at raste, dvs. at hvile i kortere eller længere tid, gå på toilettet, spise o.lign.

Spørgsmål:

I slutningen af 2017 gav Transportminister Ole Birk Olesen svar på dette spørgsmål, stillet af Dansk Folkeparti.
Transportminister Ole Birk Olesen blev i 2017 stillet overfor følgende spørgsmål, efter ønske fra Claus Kvist Hansen (DF). “Ministeren bedes oplyse, hvad forskellen er på at ”raste” og på at ”campere”.”

Svar:

”Der findes ingen entydige definitioner af begreberne ”raste” og ”campere” i lovgivningen.
Forskellen mellem de to begreber må findes i en naturlig forståelse af den adfærd, som udvises ved de to aktiviteter, ligesom der må ses på formålet med opholdet. Forskellen er ikke skarp og vil oftest skulle bedømmes ud fra handlingens fremtrædelsesform.
Hvis formålet med opholdet er at hvile, dvs. holde en pause fra kørslen, således at man efterfølgende er i stand til at fortsætte kørslen, kan opholdet anses som ”raste”. Et hvil kan ikke afgrænses tidsmæssigt, men kan variere i tid. ”Raste” vil f.eks. være, hvis man sover, slapper af eller indtager mad med henblik på at kunne fortsætte kørslen forsvarligt. Begrebet at ”raste” kan således have et trafiksikkerhedsmæssigt formål. Selvom trafikanten stiller et mindre campingbord og to stole op i forbindelse med hvilet og indtager et måltid, kan forholdet falde ind under ”raste”.
Hvis man ”camperer”, kan formålet i højere grad være af rekreativ karakter, hvor man indtager et område for en periode med andet formål end blot at ”raste” og efterfølgende kunne fortsætte kørslen. Hvis man således gør større indrettelser på parkeringsarealet (slår lejr), må det anses for campering.”
Kilde: ft.dk

Læs også om vide regler for overnatning i autocampere, af Vejdirektoratets Chefkonsulent HER

Bedøm denne artikel
(5 bedømmelser)