Overvejelser ved parallelimport af autocamper

16 Maj 2018
1197 gange

Det kan være fristende at søge efter drømmekøretøjet i udlandet, og der kan i mange tilfælde også være penge at sparre. Samtidig er udvalget meget større i f.eks Tyskland, eller også kan din forhandler ikke skaffe den autocamper du efterspørger på grund af store leveringsproblemer hos producenten. Det kan også være at den autocamper du søger, slet ikke har en forhandler i Danmark.

Inden du køber skal du sikre dig, ved at spørge forhandleren, hvem der har garantiforpligtelsen. Der kan være stor forskel på hvorledes de forskellige producenter yder garanti, ikke at forveksle med reklamationsret, der altid skal foregå til den forhandler, hvor køretøjet er købt. Nogen producenter har en udvidet garanti, der dækker i hele Europa, andre har ikke engang garanti, men kun reklamationsret, hvor du som forbruger, kun har fat i den den lange ende i de første 6 måneder.

Reklamationsret er den ret, der er gældende i hele EU, til at klage over fejl og mangler ved en vare, du har købt, mens garanti er noget mere, som sælgeren eller producenten kan vælge at give dig. Garantien skal altid være bedre end reklamationsretten

Ordene garanti og reklamationsret bruges ofte i flæng, men de betyder noget forskelligt. Læs mere på forbrug.dk

De første 6 måneder skal forhandleren rette fejlen.

Køber du en vare, som hurtigt går i stykker, er det i mange tilfælde indlysende, at det skyldes fabrikationsfejl. Men hvis du og forhandleren ikke kan blive enige om, hvis skyld fejlen er og hvem der skal betale for at få den rettet, er der regler for, hvem af jer der skal bevise jeres påstand.

De første 6 måneder efter købet er udgangspunktet efter loven, at fejl eller mangler i en vare har været til stede, da du købte varen. Det kaldes populært for formodningsreglen.

Forhandleren skal derfor rette op på alle fejl og mangler, som har vist sig i den periode, og som han ikke er i stand til at bevise, at du selv er skyld i. Er beviset ikke tilstrækkeligt, skal tvivlen komme dig som forbruger til gode. Kilde:Tænk


Parallelimport betyder ?

Import af varer uden om det autoriserede forhandlernet. En producent autoriserer ofte en kreds af forhandlere i de forskellige lande til at forhandle sine varer.

Hvorledes forholder det sig med hensyn til registreringsafgift?

Den danske registreringsafgiftslov indeholder i § 8, stk. 1 reglerne for hvorledes den afgiftspligtige værdi skal fastsættes for et nyt køretøj. EF-domstolen vurderede i 2003 et spørgsmål netop vedrørende hvorvidt den danske registreringsafgift måtte være i strid med princippet om varernes fri bevægelighed. EF-domstolen afgjorde i den konkrete sag, at den danske registreringsafgift skal betragtes som en intern afgift, der ikke anses for at stride imod disse principper.  Hvis du følger linket her kan du læse mere om sagen. Sag C-383/01
 
Jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1 består den afgiftspligtige værdi af indkøbsprisen, hjemtagelsesomkostninger, mindst 9% avance for importør og forhandler samt 25% dansk moms i nævnte rækkefølge. For parallelimporterede køretøjer gælder der ikke andre regler, og den danske registreringsafgiftslov har heller ikke andre regler for evt. handel i udlandet der går forud for at køretøjet importeres til Danmark. Det er således den danske kundes købsfaktura/udgifter der skal anvendes og tillægges avance og dansk moms for beregning af den afgiftspligtige værdi.
 
For den private parallelimportør er det værd at bemærke, at tillæg af avancen i det tilfælde alene tjener det formål at finde den korrekte afgiftspligtige værdi til beregning af registreringsafgiften. Du betaler derfor ikke avancen.
 
§ 8. Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er dets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet eller, hvis told- og skatteforvaltningen inden køretøjets registrering udsteder bevis for afgiftsberigtigelsen, på tidspunktet for bevisets udstedelse. Den afgiftspligtige værdi må ikke være lavere end den pris, der er betalt for køretøjet, jf. dog § 9, stk. 4. I den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer indregnes altid mindst 9 pct. i samlet avance for importør og forhandler. Den afgiftspligtige værdi må ikke indeholde negativ importøravance, jf. dog § 9, stk. 3 og 4. Såfremt told- og skatteforvaltningen konstaterer, at elementer, herunder avance, som indgår i beregningen af den afgiftspligtige værdi, overflyttes eller faktureres, så de ikke længere omfattes af den afgiftspligtige værdi, kan de transaktioner, hvor den pågældende overflytning eller omfakturering er konstateret, tilsidesættes i relation til afgiften.
Kilde: SKAT, Aalborg

Bedøm denne artikel
(3 bedømmelser)