Kørsel med autocamper på mere end 3500 kg

23 Feb 2014
9362 gange

Da Europa-Parlamentets behandling af direktivet om fritidskøretøjer med en tilladt totalvægt på 4.250 kg til indehavere af et kategori B-kørekort ikke i denne omgang vandt gehør i parlementet, har de fastsat, at førerne af autocampere, som har en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg, skal have et C1‑kørekort.

I lyset af den beslutning rejser der sig nye spørgsmål, som spøger her og der: Skal der også køres efter køre - hviletidsforordringen. Svaret er nej, idet køretøjer der udelukkende benyttes til ikke-erhvervsmæssig befordring (ikke-erhvervsmæssig gods/personbefordring og rent privat kørsel) ikke er omfattet af køre/hviletidsbestemmelserne. Der skal derfor ikke forefindes fartskriver eller tachograf i en autocamper på mere end 3.500 kg . Disse regler er gældende i EU og EØS lande, samt Schweiz. Hvad der derudover kræves hvis der rejses længere væk må du selv underesøge. Nogen steder kræves der måske slet ingenting og andre steder er et kameldriverbevis måske nok :-)
Har du erhvervet kørekort til autocamper over 3.500 kg i perioden fra 1. juli 1996 til 1. maj 2009: Så har du D-bus kørekort, som efter 19 januar 2013 kun gælder ved kørsel i Danmark. Skal du til udlandet, må du op til ny køreprøve for at erhverve kørekort til kategori C1.Hastigheder gælder i Danmark som for lastbiler: Max 80 km/t på motorvej, 70 km/t på landevej/motortrafikvej, 50 km/t i bymæssig bebyggelse, uanset andre angivne hastighedsbegrænsninger.
Ved kørsel igennem Tyskland forholder det sig sådan, at autocampere med en tilladt totalvægt på mere en 3.500 kg og max. 7.500 kg på motorvej må køre 100 km/t og 80 km/t på landevej. Skiltning for overhaling forbudt for lasbiler gælder også autocampere på mere end 3.500 kg. Der er i Tyskland kræfter igang med at få det forbud ophævet for autocampere.Kørekort C1 ( lille lastbil) til maks 7.500 kg og kørekort C (stor lastbil) udstedes for 5 år ad gangen. Fornyelse af kørekort til lastbil og bus koster 220 kr. (2012) for ansøgere mellem 50 og 70 år. Glemmer du at forny kørekortet, i over 3 år – skal du til kontrollerende køreprøve for at få dit kørekort igen. Alders betingelser Kategori C1 (lille lastbil) og kategori C1 med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) a) 18 år og Kategori C (stor lastbil) og kategori C med stort påhængskøretøj (kategori C/E) e) 21 år (i visse tilfælde 18 år). Fornyelse: Hvis du allerede har kørekort, må du fra den 19. januar 2013 køre de samme køretøjer, som du kunne køre før denne dato. Dog kan vilkårene for efterfølgende udstedelser af kørekort ændre sig, f.eks. gyldighedsperiode, helbredskrav og lægebesøg.

I KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort står der bla.

Indholdet af køreprøver for kategori C1-køretøjer bør tilpasses de forskellige egenskaber ved de køretøjer, der hører under denne kategori. I modsætning til kategori C, som omfatter køretøjer til erhvervsmæssig transport af varer, er kategori C1-køretøjer heterogene og omfatter en bred vifte af køretøjer, såsom fritids- eller privatbiler, udryknings- eller brandslukningskøretøjer eller erhvervskøretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig brug, men hvor kørsel ikke er førerens hovedbeskæftigelse. For førere af sådanne køretøjer bør det ikke kræves, at de under køreprøven skal demonstrere deres viden om regler eller udstyr, som kun er relevant for førere, der er omfattet af lovgivningen i forbindelse med den erhvervsmæssige transportsektorEU lovpligtig efteruddannelse for lastbilchauffører er ikke nødvendigt for at køre med autocamper idet loven siger at: Chauffører, der udfører erhvervsmæssig buskørsel, godskørsel for fremmed regning (vognmandskørsel) eller firmakørsel (kørsel med egne varer), er omfattet af kravet om grundlæggende kvalifikationsuddannelse/efteruddannelse.
Også selvkørende vognmænd og virksomhedsejere, der kun lejlighedsvis fører bus eller lastbil, er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse.
Du udøver ikke erhverv, og er derfor ikke omfattet. Prisen for at erhverve et C kørekort ligger på omkring kr. 16.700, så mon ikke at prisen for et C1 ligger lige under.. Det er ikke meget set i lyset af prisen på en autocamper.

Du skal også være opmærksom på at, der kan ske ændringer i vejafgifter, tunneller, bjergpas og færger mm. I Østrig skal du ved kørsel med køretøjer på mere end 3.500 kg i stedet for Vignette benytte en GO-Box

Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)