En svær beslutning:

Længde, bredde, højde og vægten. Det har alt sammen indflydelse på at rejse og bo i en autocamper, ligesom den tilladte hastighed, størrelsen af lastevne og køreegenskaber.

Vægten på en autocamper spiller en væsentlig rolle. Der er fra januar 2013 i færdselsloven to grænseværdier.

3500 kg - vægtgrænsen ender her for indehavere af kørekort B, derover gælder forbudsskiltning med “overhaling forbudt for lastbiler” for køretøjer med en tilladt totalvægt på mere end 3500 kg. hastigheden bliver også lavere. 80 km på motorvej ( 100 km/t i Tyskland), 70 km på landevej og 50 km i byer uanset særlige hastidsbestemmelser.

7500 kg - Kørekort C1 som er nyt fra 2013. Ved 7500 kg ender brugen af kørekort C1.

Ved kørsel med autocampere på mere end 7500 kg skal kørekort C anvendes.

Egenvægt:

Autocamper producenter anstrenger sig meget for at fylde og færdiggøre autocampere med lette materialer. En anden mulighed for vægtreduktion er at give afkald på dele af autocamperen. Hos nogen producenter tæller reservehjulet ikke med til serienummeret.

Frisksvandstanken kan være gjort mindre, eller mængden ved kørsel kan begrænses med bypass, så der f.eks kun kan fyldes 50 liter i tanken i stedet for 120 liter, som ved at slå bypass fra kan fyldes helt ved ophold på en plads.

Gasflasker kan i stedet for tunge stålflasker købes i aluminium, hvor vægt besparelsen ligger i størrelsesordenen omkring 17-18 kg på to gasflasker.

Tilladt totalvægt:

Mange autocampere bliver udbudt med forskellig chassis, som tillader forskellig lastevne. En 6 meter lang autocamper med den såkaldte maxi-chassis kan tilbydes som en 3500 kg autocamper, men udbydes også som 4250 kg autocamper, som dermed er i besiddelse af større lastreserver, men endnu også kræver et som minimum C1 kørekort.

Producentens anvisninger:

Autocamperfabrikanterne skriver i deres brochurer og tekniske-dataer om masse og vægt i deres produkter. I brochure bliver fabrikstolerancerne angivet nogenlunde sådan: ved angivelse af køretøjets masse og vægt, er rammerne på afvigelserne angivet som mulige og tilladte fabrikstolerancer på +/- 5%, hvilket betyder at egenvægten ( Vægt i køreklar stand ) ved en angivet vægt på 3000 kg skal ligge mellem 2850 kg og 3150 kg. Der skal derfor tages højde for at den tilladte lastevne kan reduceres med op til 150 kg.

Ekstraudstyr:

Næppe en eneste autocamper bliver solgt med standardudstyr. Derfor skal du se på den tillokkende liste af ekstraudstyr med kritiske øjne. Først når ønskelisten med ekstraudstyr er udfyldt, kan du se hvor meget autocamperen må laste, og glem ikke at hvis ikke egenvægten er angivet i køreklar vægt, skal du huske at tillægge vægten på reservehjul, vægten af en 100% fyldt vandtank, gasflasker med indhold og brændstof..

Akseltryk:

Det tilladte akseltryk står på registreringsattesten. Ofte er der med autocampere en vurdering af vægtfordelingen for og bag. Denne forskel kan indvirke negativt på kørsel og styretøj. ved læsning skal der tages højde for at vægten på akslen ikke overskrides. Mest graverende er det hvis der medbringes en scooter som er monteret på et stativ bag på autocamperen. De fleste autocampere på 3500 kg, har ikke vægtreserver nok til transport af disse køretøjer.

Udstyr og indretningsgenstande:

Også udstyr ombord vejer. her kan spare vægt på stole, bord, liggestole, som kan købes i lette materialer.

Service som gryder, tallerkener, drikkeglas og bestik kan ligeledes købes i let og praktisk campingudførsel. Det giver også mening kun at tage så meget med, som der er personer med. For meget udstyr tære på de i forvejen begrænsede ressourcer.

Vægtforøgelse - nedbringe vægt:

Bare ved transport af en motorcykel eller scooter, kan behovet for en højere lastevne opstå. Det eneste der er at gøre ved det at hvis købet indebære et naxi-chassis som er nedvejet til 3500 kg er at veje den op til 4250 kg og få monteret stærkere fjedre, evt. luft affjedring og dæk til en større bæreevne. Somme tider lader det sig dog gøre med en autocamper til 3500 kg, hvis antal personer er til det eller den er så kort at der er et stort vægtoverskud.

Størrelse:

Autocampere er normalt længere, bredere, højere og tungere end personbiler. Hvem der køber en autocamper, skal tage højde for køretøjets størrelse og tage det med i beslutningen ved køb.

Parkeringsplads:

Set ud fra en kassevogn som grundliggende har en størrelse på ca. 5x2 - eller 6x2 meter, skal en autocamper ofte bruge mere plads end en personbil. Hvis der sigtes efter ophold eller parkering på en parkeringsplads, skal der tages højde for at normale parkeringsfladen, kun har en størrelse på 5x2,5 meter.

Færger:

Hvem der skal benytte færgeforbindelser, skal tage højde for at køretøjer over 6 meter - husk også at lægge evt. cykelstativ til længden af autocamperen. Færgepriser stiger ved køretøjer over 6 m.

Udhæng:

Lange autocampere har ofte et stort udhæng bag bagakslen. Producenterne forsøger at finde gode kompromiser mellem kriterier og nødvendighed af bæreevne på aksler, mulige grundris, akselafstande, og også udseende af autocamperen.

Ved baglæns parkering kollidere udhænget med indramningen af parkeringsfladen. Udslag med bagenden f.eks ved kørsel til og fra borde på en færge. Ved udkørsel fra en parkeringsflade kan den udsvingende bagende ramme bilen i båsen ved siden af.

Vendekreds:

Stor vendekreds - ved store autocampere skal man regne med omkring 18 meter. Denne har også med akselafstand at gøre. Indskrænk derfor vendekredsen, det letter parkering og manøvrering i snævre gader og veje.

Ved og efter køb af autocampere bliver man let fristet til at købe ind af spændende udstyr til den rullende frihed, men der er grænser for hvor meget du kan fylde den med. Vi køber udstyr til autocamperen som aldrig før, men tilbehøret gør hurtigt dit rullende hjem så tungt, at du ikke kan klare dig med et lille kørekort. Du skal også tage højde for producenternes +/- 5% regel, som i alt sin enkelthed går ud på at en autocamper kan variere +/- 5% i egenvægt. Det kan med en egenvægt på f.eks 3000 kg betyde en forskel på +/- 150 kg i lastevne. Grunden til det er bla. at plader bestilt i 15 mm kan variere i tykkelse, så de i stedet for 15 mm, måske er 14,5 mm eller 15,5 mm. Også krydsfiner inde i vogne er ikke nøjagtige på tiendedele. Tolerancer andre steder gør også deres. I købe fasen kan du danne dig et indtryk af overskuddet på lastevnen, som danner grundlag for hvor meget ekstra udstyr du kan tilkøbe din drømme autocamper. Som noget nyt er autocamper producenter som LMC/TEC begyndt at udstede “vægtcertifikater” som garantere at de holder vægten. Det du kan gøre er, at være opmærksom på hvad udstyret du påtænker at få monteret eller medtage vejer. Du kan få monteret ALU fælge, som udover at se pæne ud også reducere vægt. ALU gasflasker hjælper også. Markise størrelse, længde og type. Desuden køre man normalt ikke ikke med en fyldt vandtank. Alene ved at reducere det medbragte vand til ca. det halve, har du reduceret vægten med ca. 50 kg, du kan altid finde vand hvor du kommer frem. Her på siden finder du et skema som gør det lettere at overskue lastevnen, og er det udgangspunkt som bruges internationalt. Hvis du medbringer flere personer, skal du du tillægge 75 kg pr person, samt 10 kg til personligt udstyr, til den samlede vægt, og trække det fra den overskydende vægt. Tallene i skemaet et taget fra en tilfældig model. De 10 kg/autocampermeter har ingen bestemt adresse. men kan være alt fra cykler til potter og pander. ***Vægtfylde for diesel er 820-845 gram/liter ved 15 gr C Kilde: Shell

Autocamper lastevne Samlet vægt
Tilladte totalvægt 3500 kg
Egenvægt med fyldt dieseltank*** 2972 kg
+ Fører ....75 kg
+100% fyldt vandtank 1 kg/l ..110 kg
+100% Gas (2x11 kg incl. flasker) ....48 kg
+ Varmtvandsbeholder/toilet ....10 kg
= Køreklar vægt 3215 kg
+ 1 Medpassager ....75 kg
+ 10 kg/person (2 personer) ....20 kg
+ 10 kg/ autocampermeter ....64 kg
Samlet vægt 3374 kg
Overskydende vægt til markise, tv, antenne, cykler mv ..126 kg

Det hænder nogle gange at der er opgivet forskellig vægte i brochure og registreringsattest ( egenvægt - køreklar vægt ). Vær ligeledes opmærksom på Til Salg skilte.

EN 1646-2 standarden definerer også den ekstra normlast af en autocamper. Dette omfatter personligt udstyr, der beregnes som en minimums vægt på 10 kg pr sæde, 10 kg pr autocamper meter, udvendig længde + yderligere 30 kg. Endvidere skal vægten af yderligere passagerer beregnes med 75 kg per sæde.