Lørdag, 04 Januar 2020

Mobilitet og logistik i byer står overfor store udfordringer. Der kræves handling på grund af de globale klimabeskyttelsesmål, men også på grund af kravene til luftkvalitet eller yderligere at øge trafiksikkerheden. Samtidig øges væksten i byer og tætheden især i bymidten. Det er derfor nødvendigt, at trafikken bruger den disponible plads så effektivt som muligt.

Den tyske bilindustri - Der Verband der Automobilindustrie (VDA) støtter op om nye koncepter til styring af parkeringspladser i Tyskland. Et system med et stift gebyr er forældet. industrien i Tyskland mener ikke det er helt nok at male markeringer til indeling på parkeringspladser. VDA mener at der er behov for overordnede kommunale koncepter, der tilbyder borgerne daglige alternativer. Integrationen af digitale løsninger er vigtige, f.eks for at finde en gratis parkeringsplads.

VDA mener at kommunerne i Tyskland bør have mere spillerum til at prissætte parkeringspladser. Byer og kommuner bør hæve priserne for parkeringspladser inden for rammerne af mobilitetskoncepter, der kan gå ud over blot betaling af administrative tjenester.

De stramme juridiske rammer for gebyrer tillader i øjeblikket ikke Tyskland at benytte den faktiske værdi af brugen af den begrænsede offentlig plads.

For især at kunne udnytte de indre byområder vil det også være fornuftigt "at differentiere priserne for parkering", sagde VDA-administrerende direktør Kurt-Christian Scheel"Dette kunne aktivt kontrollere trafikstrømme og trafikmængder og opnå en mere jævn brug af parkeringspladser.”

”Alle løsninger skal dog være socialt forenelige, den personlige indkomst og aktivssituationen må ikke forhindre deltagelse i mobilitet,” sagde VDA's administrerende direktør. Derfor er hverdagens mobilitetsalternativer, såsom offentlig transport eller innovative mobilitetstjenester, som f.eks. deling ved Ridesharing eller Ridehailing, vigtige. For at forhindre uønskede sociale virkninger gennem nye prisfastsættelsessystemer, kunne priserne for beboerparkeringstilladelser forskydes afhængigt af indkomst. Under alle omstændigheder bør byerne bruge en sådan ny ramme med en fornemmelse af proportioner.

VDA, som bidrager til debatten om brugen af det offentlige rum i byer med sit koncept, foreslår også øget betegnelse af særlige parkeringspladser og reducerede parkeringsafgifter for elbiler samt specielt reserverede parkeringspladser til deling f.eks af service/ håndværkersektoren.

Dette er for at tage højde for forbedret klimabeskyttelse. Leveringskøretøjer tildeles også særlige parkeringspladser for at forhindre parkering i anden række og for at øge flow i trafikken.

Endelig skal kontroller og sanktioner gøres mere effektive for bedre parkerings forvaltning, sagde Scheel: ”Regler overholdes kun, hvis bøder når et mærkbart niveau. Forøgelsen af bøderne for ulovlig parkering, som for eksempel på cykelstier, er omhandlet i ændringsforslaget til den tyske færdselslov, er derfor et skridt i den rigtige retning. Det ville være værd at overveje også at implementere ulovlig parkering på for eksempel leverandør parkeringspladser. "

Kilde: VDA

Udgivet i Information