Denne vejledning til anlæggelse af autocamperpladser, tager sit udgangspunkt i DTV´s udgave. Formålet med denne udgave er at lette problematikker i forbindelse med at anlægge en autocamperplads, Anbefaling af anlæg, udstyrsniveau og videreudvikling af autocamperpladser, både som selvstændige pladser, som ved pladser uden for en campingplads.

Med ca. 1,5 millioner autocampere i Europa, hvoraf 440.000 findes i Tyskland, er rejser med autocamper en vigtig turist faktor. I almindelighed er ejere af autocampere meget glade for at rejse. De tager talrige rejser fordelt over hele året, både som korte og lange ture, og de foretrækker ofte ture i lavsæsonen, hvilket kan gøre dem særligt attraktive for turismen i Danmark.

Som individualister søger autocamper turister ofte deres mål væk fra masseturisme og foretrækker frem for de traditionelle campingpladser alternative pladser. Idag er autocamperturismen i f.eks Tyskland repræsenteret med mere end 4.000 af disse autocamperpladser med meget forskellig standard og mange flere end nogensinde er på vej: for eksempel, ved restauranter og hoteller, vingårde og gårde, nær forlystelsesparker, museer, svømmehaller, samt autocamper/campingforhandlere, på offentlige parkeringspladser og særligt indrettede autocamperpladser.

Defination:

Autocamperpladser er specielt lavet til de specifikke krav for autocampere og deres passagerer, så det er muligt at benytte dem i døgnets 24 timer. Autocampere er selvkørende fritidskøretøjer, som derved er forskellige fra campingvogne.

I praksis findes følgende autocamperplads typer:

 • Transit plads: Simpel overnatning, uden comfort.
 • Korttidspladser: Indrettede pladser, ofte med forsyning af el og vand, samt bortskaffelse af spildevand og toilet.
 • Autocamper”havne”: Pladser som er bedre udstyret, men som udelukkende er forbeholdt autocampere.

Derudover overnatter autocamper turister også på campingpladser.

Basale data for autocamper turisme:

Autocamper folket er indiviualister. De søger mål som er væk fra masseturisme, og de er stort set økonomisk uafhængige. De foretrækker ofte kortere ture, og er derfor turistmæssigt attraktive. Mange anlagte campingpladser opfylder kun i begrænset omfang besøg af denne type gæster. Den hyppige udskiftning med en del trafik på pladsen, forstyrre de øvrige gæster. Campingpladser er desuden heller ikke forberedt til kørsel med store tunge autocampere, så derfor søger autocamper folket i stigende grad alternativer. Derfor er tiden inde til at lave en ny infrastruktur, som selvfølgelig også er mulig at lave for campingpladsejere. Autocamperpladser uden for “bommen” er et bevis for at campingpladsejere kan være med i dette stigende segment. I Tyskland har man pt. tæt på 4000 pladser anlagt til autocampere og dette tal er stærkt stigende.

Netop af den grund er det et tilbud til lokale politikere, turismen og investorer om at gribe en stor chance, tage udfordringen op og udvikle pladser til en stigende efterspørgsel efter turisme med autocampere.

Alene i Tyskland nærmer autocamper tallet sig 500.000, og tager man Europa som helhed er der registreret tæt på 1,5 millioner autocampere. Idet der mindst er 2, ofte 3 eller flere personer i hver autocamper, tilbringer mere end 3 millioner personer deres fritid i en eller anden form for autocamper. Undersøgelsen “Autocamper turisme i Tyskland” har påvist at autocamperfolket er meget rejse aktive. Mere end 90%, rejser 2 gange eller mere om året i perioder på mindst 5 dage. Næsten 40% tager 4 eller flere længere rejser pr. år. Hertil kommer at 40% af de adspurgte udover de lange rejser tager mere end 5 kortere rejser om året. Her er perioder i lavsæsonen i særdeleshed populære. For at vinde disse rejsende som gæster, er det nødvendigt med rimelige tilbud til autocamperne. Steder som lukker af for autocamper trenden, går glip af en stor del af de potentiele kunder. Det gennemsnitlige forbrug, ud over gebyret for at overnatte med autocamperen, ligger på ca. 46 Euro pr. person om dagen.

Efterspørgslen efter tilbud til autocampere har også haft deres effekt i mange Europæiske lande. I halvfemserne udviklede det sig først i Frankrig og Italien og dernæst i Tyskland. Således er et autocamperplads scenarie, med talrige overnatninger ved hoteller og restauranter, hos vinbønder, ved forlystelsesparker, museer, svømmehaller, på landbrug og hos autocamper forhandlere, men også på offentlige parkeringspladser og særligt indrettede autocamperpladser, samt uden for campingpladser opstået.

Den typiske autocamper bilist i tal:

Alder på autocamper benyttelse:

 • 40 til 49 år 24%
 • 50 til 59 år 35%
 • 60 til 69 år 28%

Antal rejsende per autocamper:

 • 2 voksne     74%
 • 3 personer  10%
 • 4 personer  11%
 • køre alene    3%

Månedlige nettoindkomst:

 • Optil 2000 Euro, 24%
 • Optil 3000 Euro, 32%
 • Mere end 3000 Euro, 33%

Hyppighed på længere rejser med autocamper:

 • 2 til 3 længere rejser pr. år, 52%
 • 4 til 5 længere rejser pr. år, 29%
 • 6 længere eller flere pr. år, 10%

Hyppighed på kortere ture med autocamper:

 • 1 kortere rejse, 2%
 • 2 til 3 kortere rejser, 22%
 • 4 til 5 kortere rejser, 32%
 • 6 til 10 kortere rejser, 24%
 • 11 til 15 kortere rejser, 7%
 • mere end 15, 10%

Autocamperfolket bruger ca. 46 Euro pr. dag pr. person ifølge BMWi-Studie Nr 587

Pengene bliver brugt til:

 • Restaurant besøg, ca. 40%
 • Fødevare og andre indkøb, ca 40%
 • Aktiviteter og entreer, ca 20%

Ifølge Forbundsministeriet for Økonomi og Teknologi i Tyskland, giver autocamper turister gerne penge ud, når de ikke skal bruge penge på at overnatte på officielle campingpladser, og talene afspejler heller ikke øget aktivitet af autocampere på campingpladser. De var i 2010 uforandret på 11,7 millioner overnatninger. Til gengæld øgede de 20,8 millioner dagture med autocampere omsætningen med 1,335 milliarder Euro eller ca 10 milliarder danske kroner, uden gebyrer til overnatninger.

Før der anlægges en autocamperplads tilrådes det at lave en målgruppe- og potentiel analyse, størrelsen og udstyrsniveauet på pladsen. Ud fra det kan en pris på at anlægge pladsen beregnes.

Planlægning og lovgivning:

Retslig set er en autocamperplads en “bebyggelse” og kræver derfor godkendelse fra myndighederne. Første sted at henvende sig er derfor den rette kommune. Først efter godkendelse fra kommunen er det juridiske på plads og investeringen i pladsen legaliseret. Ved anlæggelse af en autocamperplads skal der tages højde for følgende:

Almen udseende af pladsen og miljøbeskyttelse:

 • Beplantning af et arealstørrelse, parcelstørrelse for de enkelte pladser ect.

Brandsikring:

 • Overholdelse af brandbeskyttelses bestemmelser er meget vigtigt.

Forebyggelse af ulykker/trafiksikkerhed:

 • Pladsbelysning ect.

Sikkerhed og orden:

 • Info om nødopkald, Indhegning af anlæg, pladsopsyn ect.

Hygiejne:

 • Drikkevandsforsyning, bortskaffelse af spildevand/toilet og affald, sanitet indretninger.
 • Særlige indretninger for bevægelseshæmmede.

Beliggenhed og tilslutninger:

Hovedformålet med en autocamperplads er den turistmæssige benyttelse, så derfor er valget af den rigtige placering “fingerspitzengefühl“. Pladsens placering er vigtig for at autocamper besøgende acceptere pladsen og for at pladsen derved bliver en succes. Hvad karakteriserer en attraktiv beliggenhed og tilgængelighed ?

 • Uhindret adgang 24 timer i døgnet, året rundt, selv for køretøjer på over 7,5 tons, og over 3 meter høje.
 • Nem adgang ad veje til pladsen.
 • Tæt på natur og vand.
 • Tæt på byen og centrum ( ikke i industrikvartere )
 • Tæt på seværdigheder og turistattraktioner.
 • God adgang til offentlig transport.
 • Nem adgang til cykelstier, vand - og vandreruter
 • Er inden for gåafstand til alle turistmæssige attraktioner.

For at forhindre uvedkommende brug af pladsen, kan passende tekniske foranstaltninger installeres. (Kæder, bom ect.) Indhegning af området letter overholdelse af pladsreglerne.

Skiltning:

Af hensyn til afvikling af trafik til pladsen, samt trafiksikkerhed er det vigtigt med skiltning til pladsen. Aftaler indgås med kompetente myndigheder. Ligeledes er skiltning ved indkørslen vigtig, så der er en klar indentifikation af indkørslen. Der benyttes godkendt piktogramskiltning med og uden henvisning til friskvand, bortskaffelse af spildevand og toilet.

Pladsområde, udformning og parkeringsflader:

Kørevejene til og på plads området en tilstrækkelig bredde og skal kunne passeres frit i en højde på max. 4 meter ( Autocampere kan i nogle tilfælde være op til 12 meter lange, 2,5 meter brede og 3,65 meter høje ). Beplantning både uden- og indenfor på pladsen medvirker til om autocamper turister vælger pladsen. Beplantning medvirker også til at give skygge og opholde sig på pladsen under mere private former.

Autocamper turister når ofte først deres mål om aftenen. Tilstrækkelig belysning , og indretning til forsyning og bortskaffelse af vand, toilet og affald er med til at give pladsen komfort og sikkerhed.

Parkeringsfladerne skal være plane og med et godt afløb eller anden form for nedsivning. Pladsen skal have et underlag som mindst kan bære køretøjer på 3,5 tons, gerne 7,5 tons da antallet af store autocampere er stigende i syd europa. Med et bæredygtigt underlag på 3,5 tons dækkes behovet for ca. 85% af den nuværende autocamperbestand. Det vil dog klog at tage autocampere på op til 12 tons totalvægt med i betragtning.

Det anbefales at markere parcellerne til autocamperne, for at holde afstand til naboen. Disse pladser skal have mindstemål på 10 meter x 5 meter. Da autocampere skal bruge plads til indsving, bør transportvejene på pladsen have en bredde på mindst 5,5 meter, for ikke at skade andres og egen autocamper.

Områder til forsyning og bortskaffelse:

Dybest set råder autocampere over en vandtank til frisk vand, en spildevandstank og en toilet tank. Disse tanke skal tømmes eller fyldes efter 2-3 dage. Det er derfor vigtig at placere disse forsynings og bortskaffelses anlæg centralt eller også decentralt i forhold til placeringen af køretøjerne. Til dette formål findes der komplette stationer og individuele løsninger som kan tilpasses pladsen.

Bortskaffelse af spildevand og toilet:

Bortskaffelse af spildevand kan placeres decentralt eller centralt. Det skal bemærkes at udløbene fra autocampere er placeret forskellig, alt efter model. Det er derfor værd af overveje en central løsning, hvor det er muligt at manøvrere med autocamperne ved sanitetspladsen.

Centale service muligheder tilbyder muligheden for at få tanket frisk ferskvand og bortskaffelse af spildevand og toilet. Hvis det er en helårsplads skal skal der være varme/ isolering på anlægget. afløb til at køre hen over lavet i rustfrit stål eller beton med vandspuling er egnede løsninger for bortskaffelse. Afløbet skal være placeret tæt ved jorden efter tekniske og lovmæssige forskrifter.

Centrale anlæg bør være placeret, så de er let tilgængelige og ikke svært tilgængelige eller af blokkerede veje. På større pladser anbefales det at have flere forsynings og bortskaffelsesanlæg. Skiltning gør gæsterne opmærksom på anlægget og til udelukkende at bruge anlægget til bortskaffelse.

Drikkevandsforsyning:

Alle vandhaner skal være forsynet med 3/4” udvendig gevind, som er den størrelse autocampere medbringer i forbindelse med vandslanger og adaptere. Installation følger retningslinier, lovgivning og vedligeholdelse for drikkevand opfyldes.

Ferskvandshaner holdes adskilt fra installationer til spildevand og toilet. Det er vigtigt at holde det adskilt af hensyn til hygiejne. Der kan evt. monteres en bøjle, som umuliggør at hanen kan komme ned i f.eks en toiletbeholder. Skiltning med drikkevand efter DIN 2001-2.

Skyllevand til skylning af spildevands/toilettanke monteres evt. på den modsatte side af søjlen til drikkevand. Skiltning om brug til spildevand/toilet tanke.

Strømforsyning:

Autocamperpladser bør have strømtilslutninger tilrådighed i et tilstrækkeligt antal, efter DIN VDE 0100 normen. Tilstrækkelig effekt med 16 Ampere sikringer er hensigtsmæssigt. Opsætning af søjler til strøm, placeres således at det er muligt at nå en strømsøjle med en 25 meter tilslutningskabel, uanset hvor der parkeres.

Affald:

Bortskaffelse af affald bortskaffes i overensstemmelse med regler på området. Korrekt sortering af affald bør skiltes med en vejledning på flere forskellige sprog og klare piktogrammer.

Sanitære faciliteter:

Størstedelen af autocampere har egen tilgængelig sanitet med i vognen ( toilet, håndvask, bruser ). På større pladser kan det give mening at have adgang til toilet og bruser for autocamper turisterne. Det giver pladsen en større komfort. Det er afgørende at disse faciliteter renholdes med passende intavaller. Dette bør tages med i betragtning ved planlægning af pladsen. Udstyret til dette brug skal overholde hygiejne standarder.

Handicap indretninger:

Der køre en del bævægelseshæmmede rundt i autocampere. Lav forholdsregler som letter tilgængeligheden for denne gruppe mennesker. Vær opmærksom på følgende punkter:

 • Kort vej til indkøb.
 • Veje til det lokale udbud er uden trin
 • Kørestolsvenligt underlag
 • Sanitære anlæg let tilgængelige for bevægelseshæmmede.
 • Skiltning om barrierefri plads.
 • Udførlig info

Andet udstyr:

Turistinformation om aktiviteter for området, kort mv. endvidere oplyses der om hvem der er ansvarlig for pladsen og om hvor og/eller hvordan han/hun kan træffes. Regler for pladsen, priser på overnatning og tillægsydelser. Nød opkald, læger og apoteker.

 • Ønskeligt med afstande:
 • Oversigtskort for besøgsområdet/ byplan.
 • Køreplaner for offentlige transportmidler.
 • Restaurant og indkøbsmuligheder.
 • Henvisning til campingpladser og andre autocamperpladser i området, i tilfælde af at pladsen er fuldt booket..
 • Oplysning om udskiftningssteder for gasflasker.
 • Autocamperforhandlere og værksteder.
 • Turist information.

Priser på autocamperpladser:

Der findes gratis og betalbare autocamperpladser. Ekstra gebyrer for vand, bortskaffelse, elektricitet og brug af bad og toiletter. Disse gebyrer afregnes separat uanset overnatningsgebyret.

Links: Inspiration, DTV planungshilfe, Skiltning med pitogrammer,

 

350