I dag er det ulovligt at parkere på den ubrudte brede kantlinje, som adskiller parkeringspladser fra eksempelvis vejbaner og cykelstier. Det har i praksis betydet, at nogle parkeringsbaner har været for smalle til bredere biler. I morgen træder nye regler i kraft, så det fremover vil være tilladt at parkere på den brede kantlinje, så længe bilens dæk ikke rækker ud over den ydre kantlinje i en parkeringsbane.

Tidligere på året besluttede transport-, bygnings- og boligministeren sammen med transportordførerne fra regeringen og Dansk Folkeparti, at forbuddet imod at parkere på kantlinjer skal ophæves. Vejdirektoratet har på den baggrund lavet en ændring af vejafmærkningsbekendtgørelsen, som træder i kraft fra den 1. september 2018.

Hidtil har der været parkeringspladser, hvor kantlinjerne har været så brede, at det kun var meget små biler, der kunne parkere inden for linjerne. Jeg er derfor glad for, at det nu bliver lettere for bilisterne at finde en parkeringsplads. Og så gør vi op med, at parkeringspladser bliver lavet på en måde, hvor det reelt ikke er muligt at parkere lovligt, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Kilde: trm.dk

Som led i et arbejde med at forenkle regler for hastigheder vil transport-, bygnings-, og boligminister Ole Birk Olesen med to nye bekendtgørelser tillade campingbiler at køre samme hastighed som busser. Samtidig lægges der op til at forenkle godkendelsesprocessen for nyere Tempo 100-busser.

Fra 1. marts 2018 vil regeringen hæve hastighedsgrænsen for campingbiler mellem 3.500 kg og 7.500 kg. fra 70 km/t. til 80 km/t. på andre veje end motorveje og fra 80 til 100 km/t. på motorveje.

De forskellige hastighedsgrænser, som er gældende i dag, har den konsekvens, at de større campingbiler og busser kører med forskellig fart på vejene, og det kan skabe farlige situationer.

-Hastighedsforskelle på køretøjer er problematiske, fordi det giver anledning til flere og lange overhalinger, som kan gå ud over færdselssikkerheden. Derfor bør tilladte hastigheder sættes så ens som muligt for køretøjsklasser, der teknisk set er ensartede. Det giver enkle og fornuftige regler, som er lettere at overholde for trafikanterne, siger Ole Birk Olesen og fortsætter:

- Jeg har drøftet sagen med transportordførerne fra regeringen og Dansk Folkeparti, og vi er enige om, at det er en god idé at sætte hastighedsgrænsen op for campingbiler.

Campingbiler og busser har ensartede tekniske krav til blandt andet bremsepræstation, og en ensretning af hastighedsgrænserne betyder, at campingbiler vil opleve en bedre fremkommelighed, ligesom det også er en fordel for færdselssikkerheden, når hastighedsgrænserne er mere ensartede.

De nye bekendtgørelser vil også forenkle den såkaldte Tempo 100-ordning for busser. Det betyder, at busser, der er registreret den 8. december 2007 eller senere, kan indregistreres til Tempo 100-kørsel på motorveje uden synsprocedure, hvis bussen er EU-typegodkendt og ikke er indrettet med ståpladser.

For ældre bussers vedkommende – og i visse andre tilfælde – vil der stadig være et behov for, at busserne godkendes individuelt ved syn til tempo 100-kørsel. Reglerne ændres derfor ikke på dette område.

Samtidigt ændres reglerne for Tempo 100-mærkning af busser registreret den 8. december 2007 eller senere, således at disse busser fremover ikke er omfattet af kravet om Tempo 100-mærkning.

Ændringerne vil medføre en forenklet godkendelsesproces, ligesom udgiften for ejerne af busser til Tempo-100 mærket vil bortfalde.

Bekendtgørelserne sendes i offentlig høring den 6. november 2017 og forventes at træde i kraft den 1. marts 2018.

Kilde: Transportministeriets Nyhedsmail

Tansnportministeren har afgivet svar på et forslag, der for et par måneder siden blev indsendt på vegne af AutoCamperRådet. Forslaget blev indsendt lyset af forskellige vægt udfordringer for autocampere på 3.500 kg. Herunder kan indholdet af forslaget læses i forkortet form, da materialet er omfangsrigt. Ligeledes kan Transportministerens svar læses. Positivt og et skridt i den rigtige retning, på en længere EU vej. Der er ikke tale om at det kun skal gælde i Danmark, det giver ingen mening. Det 3. kørekortsdirektiv gælder for alle lande i EU. Kørekortsregler er helt ENS, men man må godt tilføje egne regler, der derfor kun gælder inden for de enkelte landes grænser.

Den 30. Juli, 2017 blev det hidtidig mest ambitiøse forslag indsendt til Transportministeriet, på vegne af AutoCamperRådet. ACR´s komplekse forslag går ud på at tilpasse et tillæg til det 3. kørekortsdirektiv, så det er tilladt at føre en autocamper/campingbil (M1) op til 4.250 kg på et B kørekort, når der ikke yderligere kan tilkobles en trailer, på lige fod med vogntog, bestående af et køretøj på 3.500 kg og en ubremset trailer på 750 kg.

Øget sikkerhed.

Hvem vil bestride, at en autocamper der vejer 4250 kg er mere trafiksikker end en autocamper på 3.500 kg med påhængskøretøj, med en ubremset vægt på 750 kg ? Det er langt sikrere at have 4.250 kg på et køretøj, fremfor at en del af vægten er placeret på en trailer. Et tilsvarende tillægskursus, skal også gælde for B kørekort til 4.250 kg på et køretøj.

Ikke en ændring, men en tilføjelse til 3. kørekortsdirektiv.

Implementeringen forudsætter at autocamperen teknisk kan godkendes til opgradering til 4.250 kg. Ikke alle chassiser er godkendt til denne vægtklasse. Der har gennem flere år være gjort flere forsøg på at ændre kørekortsdirektivet, men uden held, men her gøres forsøget som et tillæg og altså ikke en ændring.

Tilføjelsen skal ikke erstatte muligheden for kørsel med at benytte et køretøj på 3.500 kg og en ubremset trailer på 750 kg, men er et valg, hvor der fravælges traileren på 750 kg.

Den portugisiske model:

I november 2012, lige inden indførelsen af det. 3. kørekortsdirektiv i januar 2013, indførte PortugaI et dekret, hvor blev det muligt at føre et rekreativt køretøj på mellem 3.500 - og 4.250 kg på et B-kørekort.

Forudsætning:

Indehaver af B-kørekort, skal være over 21 år og have mindst 3 års kørselserfaring i  kørekortskategori B. Anvendelse af B-kørekort optil 4.250 kg forudsætter at det benyttes til rekreative formål og ikke erhverv.

Ændringen:

Denne ændringen af den portugisiske færdselslov er lavet for at opmuntre dem, der kan lide at rejse i autocamper, så Autocamperejere med B-kørekort kan føre køretøjer mellem 3.500 - og 4.250 kg. For køretøjer med totalvægt på højst 3.500 kg, har intet ændret sig. For kørsel med trailer på 750 kg eller vogntog med et påhængskøretøj op 3.500 kg vil fortsat skulle have det obligatoriske kategori B+ eller BE kørekort. Kun I portugal.

Tyskland:

Indtil den nye kørekortreform i Tyskland i 1999, har det med det gamle kørekort - Klasse 3, været mulig at føre køretøjer med en tilladt totalvægt på optil 7,5 tons og vogntog på op til 12 tons (anhænger med op til 3 aksler). Indehavere af disse kørekort, kan stadig føre køretøjer i denne vægtklasse, der gyldig til 2033. Ved ombytning af kørekørt, er der udstedt tilladelse til Kørekort: B, BE, C1, C1E, samt M og S.

Kørekort B til eldrevne køretøjer på 4.250 kg:

I Tyskland køre der en forsøgsordning til den 31.12.2019, der omfatter kørsel med køretøjer på 4.250 kg på et B-kørekort, når køretøjet er en elektrisk varebil beregnet til varetransport. Kørekortet kaldes FE- Klasse-B. Dette kræver 5 timers kursus i køretøjskendskab.

Ligeledes blev der den 7. december 2016 fremsat et Beslutningsforslag nr. B 30 i Folketinget, der ligeledes indeholder muligheden for at indehavere af kørekort, kategori B, kan føre et køretøj på op til 4.250 kg, når køretøjet er eldrevet.

En undtagelseregel omkring brug af B-Kørekort, giver indehavere af B-kørekort i Tyskland mulighed for at føre køretøjer med en samlet totalvægt på 4,750 kg, hvis Indehaveren af kørekortet er medlem af det frivillige brandværn, stats anerkendt redningstjeneste, teknisk hjælpeværn eller en enhed til katastrofebeskyttelse.

Der må køres på offenlig vej, og derudover må de frivillige også køre med en anhænger på optil 4.750 kg i kombination til en personbil. Man skal have haft kørekort i mindst 2 år og det kræver et teknisk kursus, med kørsel og en praktisk prøve.

Andre lande:

Kørekort til personbil, har også givet mulighed for kørsel med køretøjer over 3500 kg i Tyskland, Frankrig, Sverige og de britiske øer indtil 1996-97.

Kørekort C1:

Ifølge Dansk Kørelærer-Union findes der idag kun 2 steder i Danmark, hvor der kan erhverves kørekort C1. En på Sjælland ved Jægerspris og en i Esbjerg i Jylland.

Trailerkørekort B+:

Du har behov for minimum et B+ kørekort når: Bilens og trailers tilladte totalvægt tilsammen overstiger 3500 kg, dog op til max. 4.250 kg. Teori er den samme som til B/E kørekort.

Vægt:

Det er en kendt sag at den største udfordring ligger i at overholde vægten på 3.500 kg autocampere. Producenterne bliver mere og mere kreative, for at få køreklar vægt, og derved lastevne til at se positivt ud.

Nu er der kommet svar fra Transportminister Ole Birk Olesen

Transportministeren har bedt Færdselsstyrelsen om at tage stilling til det konkrete forslag. Færdselsstyrelsen er enig i at det kræver en ændring i EU og vurderer samtidig, at der ikke er afgørende færdselssikkerhedsmæssige hensyn til hindrer for at foreslå den nødvendige ændring i EU.

Transportminister Ole Birk Olesen vil derfor sørge for at forslaget bliver foreslået for EU-kommisionen
.
EU - et kludetæppe af interesser:

Med de mange interesser der er i EU, må det nok forventes at det tager tid. Imens kan problemerne så vokse sig endnu større. Selv i Danmark, har der været foreslået kørekort B til varebiler på 4.250 kg, når bare det er en el-bil. For 3 år siden var der skriverier i medierne om Ambulancer, der er godkendt til 3.500 kg, men det viste sig at de i udrustet stand og med til tider 5 personer, vejede en hel del over de 3.500 kg.

Gør man ingenting, sker der ingenting. ACR har tidligere fået mails fra MEP’er i Europakommisionen, der er positive og ligeledes ser det ud for et par trafikpolitiske ordfører.

Norge kæmper som EØS land den samme sag på to plan, da de følger EU's regler på området. Tyskland med Reisemobil Union (Som ACR i DK) og producenterne ligeledes, men ingen ud over Danmark, Norge og Portugal har endnu opbakning på regeringsplan. Det er bliver nødvendigt at få dette ændret i hele EU. Hvad med fremtidige autocampere på Grøn teknologi ? El-varebiler er ikke de eneste der lider under vægt problemer, selv om gentagne forsøg fra producenterne på at slanke autocampere på 3.500 kg er forsøgt og knapt nok lykkedes på trods af yderst kreative udregninger fra producenterne, med selvbestaltede regler og nye tiltag, der bare ikke er en del af den Europæiske lovgivning omkring køreklar vægt. Familier er helt udelukket for på lovlig vis, at køre autocampere på 3.500 kg, der har bare det basale ekstraudstyr med om bord. +/- 5% afvigelser er en skjult fare - 150 kg ved 3.000 kg i producent afvigelse tollereres ifølge loven ?

F.eks 20 liter vand under kørsel ? Loven siger helt fyldt vandtank, altså 120 liter vandtank - 120 kg og ikke 20 kg. 20 liter er lig med tom tank, alene pga mængden i slanger og varmvands boiler, som heller ikke regnes med hos producenterne.

Man indregner kun en fyldt gasflaske, selv om lovginingen siger, at hvis der er plads til 2 gasflasker, så skal der indregnes 2 gasflasker i køreklar vægt. Dette er EU lovgivning !

Transportministerens svar til AutoCamperRådet

En planlagt ferie, skal én gang for alle være en stor oplevelse. Forud er gået mange beslutninger om rejsemål og, hvad skal der tages med og hvad ikke. Som så ofte på ferieture, kommer der for meget med til at opretholde en god ferie. Når ferien er forbi finder man ud af hvor meget overflødigt der har været med på ferietur. Det koster på lastevnen og brændstofforbruget. Her burde det hedde “mindre er mere”, og her er erfaring til stor nytte, så der kun kommer det med der er nødvendigt, og at pakke en autocamper rigtigt.

Til det nødvendige udstyr høre brandslukker, førstehjælpskassen og sikkerhedsvest, der er lovpligtig i flere lande.

For mange autocamper ejere er til gengæld, kunsten at køre uden overlæs, for autocamperen er købt for stor eller der er tilkøbt for meget ekstraudstyr. Få din autocamper vejet på en brovægt, for at finde ud af hvor meget du kan tillade dig at laste din autocamper med. Køreklar vægt er efterhånden en jungle med skjulte smarte tricks og derudover kan vægttolerancer, der er legat op til 5% ødelægge hele billedet.

Dit B kørekort gælder for køretøjer op til 3500 kg og ikke som nogen i uvidenhed eller spekulere i 36-37-3800 kg eller mere. Det kan blive en dyr og farlig affære at køre med overlæs i en autocamper. Bødestørrelsen her i Danmark og i Tyskland er ikke så voldsomt store, men kommer du ud over de to lande koster det dyrt, enda meget dyrt. I Schweiz er der nultolerance, og overlæs er lig med at man bliver sendt tilbage over den østrigske grænse. En overvægt på 150 kg i en bekendts autocamper stod ikke til diskusion ved den Schweiziske grænse, og vedkommende blev sendt tilbage til Østrig. Er du heldig, slipper du for en bøde fra 100 Frank (ca 76 Euro). Sikkert fordi dette tilfælde var lige ved grænsen til Østrig, blev ejeren sendt tilbage. Her er sagen ikke meget bedre. Mere end 2% overlæs koster op til 2180 Euro.

I Frankrig gives der heller ikke ved dørene. Her er bødeforlægget optil 750 Euro. Tjekkiet tager sig betalt med optil 50.000 kroner ( ca 2000 Euro ), Slovakiet fra 60 Euro. Italien har flere takster: 5% optil 159 Euro, 10% 318Euro, 20% 639 Euro, og mere end 30% optil 1596 Euro.

I Polen koste overlæs fra 200 Zloty ( 60 Euro ), Luxemborg, optil 10% overlæs koster 74 Euro, Tyskland tager ved 5% 10 Euro, 10 % 30 Euro og 15% 35 Euro. Fra 20% koster det også klip. For udlændige kan det i værste fald betyde kørselsforbud i en periode.

Vore naboer i Skandinavien er mere til kontant afregning end Danmark med 250 kroner( ca. 32 Euro) for hver 100 kg i overlæs i Norge, og Sverige tager over den første procent, 2000 kroner (ca 222 Euro), og 20% koster 2500 kr (Ca. 278 Euro). I vores hjemmelige andegård koster hver procent for køretøjer med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, følgende bødetakster (førstegangsforseelse) 75 kr pr procent til føren og 150 kr til ejer/bruger. Ved 30% overlæs, tages kørekortet. Det fremkomne beløb oprundes til nærmeste beløb deleligt med 500, dog minimum 1.000 kr., jf. færdselslovens § 118 a, stk. 1. I gentagelsestilfælde forhøjes bøden til ejeren med 300 kr. pr. forstraf. Den forhøjede bøde skal beregnes på grundlag af bøden for en førstegangsforseelse før en eventuel oprunding til nærmeste beløb deleligt med 500.
Kilde: ADAC

Oven i bøderne kan man få lov til at læsse af, til den tilladte totalvægt er opnået. Kan man ikke det, får man ikke lov til at køre derfra, men køretøjet skal fragtes væk derfra.

Overlæs kan få fatale følger

Unfallforschung der Versicherer (UDV), der har lavet forsøg med autocampere med overlæs, er i deres efterforskning nået til det resultat at 51% af ulykker med autocampere, skyldes overlæs. Mere en 10% af feriepakkede autocampere køre med overlæs, og de fleste autocamper ejere er overasket over at de køre med overlæs.

UDV har ligeledes forsket i hvorledes det går med personer der køre galt i overlæssede autocampere. I 2014 døde 4 personer i autocampere, mod 11 i de køretøjer der var involveret. 44 blev hårdt sårede i autocampere mod 103 i involverede køretøjer. Ulykker med dødelig udgang sker primært ved påkørsler bagfra.

På trods af disse triste tal, viste undersøgelsen at ulykker med autocampere er relativt sjældne, og personerne i autocampere kommer mindre til skade end i personbiler. Den mest almindelige ulykkesform i autocampere, er ulykker i langsgående trafik, som f.eks påkørsel af forankørende personbiler. I mere end hver anden ulykke skyldes det overlæs af autocampere og bremser.

Et andet problem med nyttelasten, skyldes forkert akseltryk. Ofte er bagakslen for tung, selv om den samlede vægt ikke overskrides. Ud over belastningsmålingerne viste undersøgelsen også, at personer og hunde ikke var sikret i tilstrækkelig grad, hvorved en opbremsning ville få katastrofale følger for mennesker og dyr.

En Crashtest mellem en autocamper og en personbil, viste usikret inventar og en hund, der kom flyvende som kugler om ørene på personerne i autocamperen, med stor mulighed for alvorlige skader til følge. Testen foregik med 70 km/t

Autocamper ulykker skyldes overlæs og for dårlige bremser. Det eneste positive ved målingerne var at autocampere ikke fylder meget i statistikkerne. Hver 9. i færdselskontroller har så meget overlæs, at de ikke får lov til at fortsætte.

For at gøre autocampere sikre, er det bydende nødvendigt at holde den tilladte totalvægt, at være bevidst om hvor meget overlæs kan forlænge bremselængden ved en given hastighed.

Undersøgelsen fra UDV konkludere ligeledes at ESP og nødbremseassistent burde være obligatorisk og at sikkerkedsseler på alle siddepladser og især i bodelen burde have niveau som i personbiler. Airbag på pasagerpladsen. Få autocamperen vejet på en prøvestattion, holde øje med dækkenes tilstand, have optimale bremser og at pakke sin autocamper rigtigt, også så løse gensande og dyr ikke flyver igennem luften i en nødsituation.

Hvor meget øges vægten ved en kollision?

ADAC har testet faren ved ikke at fastgøre feriebage, indkøb fra byggemarkedet, vintersportsudstyr, grilludstyr, kæledyr - og selvfølgelig også bilens passagerer, korrekt. Ved en kollision, bliver selv små genstande til projektiler, der kan kvæste eller ligefrem dræbe personerne i bilen.

I den seneste test oplyser ADAC at godset i bilen bliver 24 g(ange) så tungt, så en spand maling, der i stilstand vejer 10 kg under kollisionen med 50 km/t kommer til at veje 240 kg, nemlig 24 g * 10 kg. Hunden på 20 kg bliver til et projektil på 480 kg. Læs mere her

Kilse: UDV.de, bøder for overlæs fra ADAC

Fysiktimen

Kinetisk energi eller bevægelsesenergi er den energi, som "træge" legemer (dvs. legemer med en vis masse) i bevægelse, besidder i kraft af deres bevægelse. Der kræves en vis energi for at bibringe stillestående legemer en vis fart, og tilsvarende skal denne energi "fjernes" fra legemet igen (for eksempel ved hjælp af en bremse, som almindeligvis omsætter energien til varme) hvis man ønsker at standse legemet igen.

Jo højere den kinetiske energi er, jo jo hårdere skal der trædes på bremsen.Ved nedbremsning omdannes den kinetiske energi til varme energi i bremserne, og jo varmere bremserne er, jo længere bliver bremselængden.

Bremselængde er bla. også under indflydelse af dæk, dæktryk og bremsebelægning, våd eller tør vej, sommerdæk under en vejbane temperatur på 7 grader, vinterdæk over 7 grader.

Udregning af bevægelses energi (kinetisk energi), m= massen/vægt, v= hastigheden.
Ekin = ½ m · v2

Links: Fysikleksikon, Trafitec

Loven om bla. brændstofforbrugsafgiftsloven er nu vedtaget, idag den 31. maj 2016. Vedtagelsen betyder fastsættelse af brændstofforbruget for særlig store biler, herunder autocampere. Forbruget beregnes som summen af en fast og en variabel værdi.

Den variable værdi beregnes som 0,2 % af den del af autocamperens køreklare vægt, der overstiger 2.585 kg.

Den faste beregning for diesel køretøjer der ikke opfylder emissionsnorm Euro 5, udgør som fast beregning 9,0 liter pr 100 km. For dieseldrevne køretøjer der opfylder emissionsnorm Euro 5 udgør som fast beregning 7,4 liter pr. 100 km. For emissionsnorm Euro 6 udgør den faste beregning 6,4 liter pr 100 km.

Regnestykket for f.eks en autocamper med en køreklar vægt på 2930 kg ser sådan ud med Euro 5 norm. 2930kg - 2585kg x 0,2% =0,69 liter/100 km. Dette tillægges emissions normen.

Det var den variable og den faste del for autocampere der ikke har opnået Euro 5 udgør (9,0+0,69) 9,69 liter pr. 100 km = 10,32 km/l. For Euro 5 er beregningen (7,4 + 0,69) 8,09 liter pr 100 km = 12,36 km/l. For Euro 6 bliver regnestykket (6,4 + 0,69) 7,09 liter pr 100 km = 14,19 km/liter. Disse tal variere ved anden køreklar vægt.

Den nye lovgivning erstatter den tidligere regnemetode, brændstofberegning: 3 liter + 0,005 x køretøjets egenvægt = liter/100 km

Ovenstående er gældene på køretøjer som ikke har en EU-godtkendt måling af brændstofforbruget. I tilfælde af at fabrikenten har medsendt en brændstof opgivelse, er det den der er gældene !

For benzindrevne biler beregnes forbruget som for dieseldrevne biler efter 1.-3. pkt., og forbruget forhøjes herefter med 10 pct.

Lovteksten:

2. I § 3 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:
»Stk. 9. For diesel- og benzindrevne biler med en køreklar vægt på over 2.585 kg, hvor der ikke foreligger oplysning om et brændstofforbrug i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelses informationer om køretøjer, fastsættes brændstofforbruget som summen af et fast element og et variabelt element, der beregnes som 0,2 pct. af den del af bilens køreklare vægt i kilogram, der overstiger 2.585 kg. For dieseldrevne biler, der mindst opfylder emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 6,4 l pr. 100 km. For dieseldrevne biler, der opfylder emissionsnorm Euro 5, men ikke emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 7,4 l pr. 100 km, og for dieseldrevne biler, der ikke som minimum opfylder emissionsnorm Euro 5, udgør det faste element 9,0 l pr. 100 km. For benzindrevne biler beregnes forbruget som for dieseldrevne biler efter 1.-3. pkt., og forbruget forhøjes herefter med 10 pct.«

Link: FolketingetSkrøner og urigtige oplysninger om kørsel med autocampere over og under 3,5 tons.

Det er for tid til anden konstateret, at der er mange fejlfortolkninger af, hvad man kan og må med en autocamper på under og over 3,5 tons. Autocamper-info.dk har sammenfattet lovgivningen i samarbejde med fagfolk som beskæftiger sig med lovtekster for køretøjer.
Mange fortolkninger og holdninger er selvkomponerede, eller tilpasset så de passer til den adfærd som nogle brugere af autocampere selv benytter. En ting er hvad man gør og tror, noget andet er hvad loven siger, og det er den vi her tager udgangspunkt i !

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er en lovgivning for køretøjer og en lovgivning for kørekort. Der er en tyk mur mellem disse to ting, og ofte blandes lovgivningerne sammen.

I denne artikel vil emner som kørekort, tempo 100, parkering, hastighed, parkering på rastepladser, fartskrivere, køre hviletid, seler, køretøjs arter og anvendelse osv. blive berørt.

 

Detailforeskrifter for autocampere:

Campingbil (Autocamper)

 • Autocamper - Bil, der er indrettet til beboelse. Herunder bil med aftagelig campingkasse.
 • Autocamper med en tilladt totalvægt på under og over 3.500 kg anses som personbil M1

Bemærk, at campingbil/autocamper på mere end 3.500kg ved syn skal anses som personbil M1, såfremt den komplette campingbil er EF-typegodkendt og fulgt af en EF-overensstemmelsesattest (CoC-dokument) for personbil M1, jf. pkt. 14.02.2.2 (kun ved nye biler), eller er forsynet med fabrikationsplade (fra fabrikanten af campingopbygningen) med EF-typegodkendelsesnummer, jf. pkt. 14.02.2.2.2, og registreret som personbil M1 (kun ved brugte biler).
Campingbil skal have opholds- og overnatningsfaciliteter. Hvis campingkassen er aftagelig, kan der udstedes attest for flere udførelser. Hvis campingkassen monteres på en varebil, kan de to udførelser fx være henholdsvis personbil M1 med campingkasse, og varebil N1 med lad. Bilen registreres da som personbil til beboelse, hvilket angives i Køretøjsregisteret, og der udstedes en attest.

Dette har ingen andre indvirkninger, andet end at autocampere over 3,5 t er synet til M1 som er beregnet til befordring af højst 9 personer inkl. føren. Færdselslovgivning for køretøjer med C1/C kørekort skal stadig følges.

Kørekort til autocampere under og over 3500 kg:

kategori B:

Biler med en tilladt totalmasse på ikke over 3500 kg, som er konstrueret og fremstillet til befordring af højst otte personer foruden føreren; til biler i denne kategori kan der kobles et påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på ikke over 750 kg.kategori C1:

Biler, bortset fra biler af kategori D1 eller D, som har en tilladt totalmasse på over 3500 kg, men ikke over 7500 kg, og som er konstrueret og fremstillet til befordring af højest otte personer foruden føreren; til biler af denne kategori kan der kobles et påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på ikke over 750 kg.kategori C:

Biler, bortset fra biler af kategori D1 eller D, som har en tilladt totalmasse på over 3500 kg, og som er konstrueret og fremstillet til befordring af højst otte personer foruden føreren; til biler af denne kategori kan der kobles et påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på ikke over 750 kg. Ved erhvervelse at kørekort kategori C1 og C til brug ved kørsel med autocampere over 3500 kg, er det ikke nødvendigt at erhverve chaufførkortet.

Tidligere kategori til autocamper over 3500 kg:

Har du erhvervet kørekort til kategori D (bus) i perioden fra 1. juli 1996 til 1. maj 2009 giver det ret til at føre autocamper over 3500 kilo. Det gælder dog kun ved kørsel i Danmark. Den 19. januar 2013 trådte en ny bekendtgørelse for kørekort i kraft, og derefter er det ikke længere lovligt af føre en autocamper over 3500 kg uden for Danmark med kørekort kategori D (bus).

Kategori B+

Hvis dit vogntogs samlede ”Tilladte Totalvægt” overstiger 3.500 kg, men ikke 4.250 kg, kan du nøjes med kørekort til Kategori B+. Vær opmærksom på, at din anhængers ”FAKTISKE Totalvægt” ikke må overstige din bils ”Koblingsvægt”.

Kategori BE

Din anhængers ”Tilladte Totalvægt” må ikke overstige 3.500 kg. Vær opmærksom på, at din anhængers ”FAKTISKE Totalvægt” ikke må overstige din bils ”Koblingsvægt”.

Vægt betegnelser:

 • Egenvægt er køretøjets vægt, når det køre ud fra fabrikken uden drivmidler.
 • Tjenestevægt (køreklar vægt) er køretøjets egenvægt + fører=75 kg + 90% fyldt dieseltank(vægtfylde for diesel er 0,84 kg/l) + 100% fyldt vandtank + evt toiletbeholder samt varmvandsbeholder + 2 x fyldte 11 kg gasflasker+ kabeltromle + brandslukker + værktøj + reservehjul. Norm: DIN EN 1646-2 2008
 • Faktiskvægt er køretøjets tjenestevægt + last/personvægt mm. her og nu.
 • Teknisk tilladt totalvægt er den maximale vægt, som autocamper med læs må have ifølge producenten. Denne vægt kan være ændret, hvis autocamperen er op- eller ned vejet.
 • Tilladt totalvægt er køretøjets maksimale vægt i læsset tilstand og med fører, passagere, hunde og driftmidler.


Beregning af teknisk totalvægt:

Tjenestevægt + 75 kg x antal passagerer bilen er indrettet til + 10 kg x antal personer (siddepladser) bilen er indrettet til + 10 kg x bilens længde (i m).
Overskydende vægt, er den vægt du kan tillade dig at tilføje autocamperen ekstra udstyr med, ud over standard fabriksmonteret udstyr. I regnestykket 10 kg x bilens længde i meter, indgår evt cykler, borde,stole, service ect.

Overlæs ved kørsel med autocampere:

Loven siger, at et registreret eller godkendt køretøj aldrig må belastes med en større vægt, end det er registreret eller godkendt til at bære. Reglen om overlæs omfatter både personer og gods. Har din autocamper en tilladt totalvægt på højst 3500 kg eller mere, må du ikke overskride den tilladte totalvægt. Det frarådes kraftigt at indregne og spekulere i overlæs.

Betinget frakendelse af førerretten:

Hvis føreren af et køretøj, med en tilladt totalvægt på over 3500 kg, kører med et overlæs på mere end 30%, frakendes førerretten betinget. Overlæsser du med mere end 30 %, risikerer du en betinget frakendelse af kørekortet. Ved gentagelsestilfælde i kontroller med overlæs, forhøjes bøden.

Ubetinget frakendelse af førerretten:

Hvis føreren af et køretøj, med en tilladt totalvægt på over 3500 kg, kører med et overlæs på mere end 30%, og samtidigt overskrider en anden bestemmelse, som kan give ubetinget frakendelse, f.eks. en hastighedsoverskridelse på mere en 40%, frakendes
førerretten ubetinget. (kørekortet mistes i minimum 6 mdr.)

Forsikring ved uheld med overlæs:

Forsikringsmæssigt er hovedreglen, at køretøjet skal være lovligt, og at forsikringsselskabet kan undlade at betale for kaskoskaden, hvis dette ikke er tilfældet.

Parkering med autocampere:

Parkeringsbåse skal passe til parkerede køretøjer:

Parkeringsbåse afmærkes med smalle ubrudte linjer eller markeres ved afvigende belægning. Mod kørebanen kan dog anvendes bred linje. Parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen. I et område, der specielt er udlagt til parkering, og hvor færdsel primært foregår med henblik på parkering (parkeringsplads), og hvor der er afmærket parkeringsbåse, må parkering ikke finde sted uden for en bås. Hvor parkeringsbåse er afmærket på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, må parkering finde sted uden for en bås, hvis dette ikke strider mod andre bestemmelser. Standsning og parkering med køretøjer, der har mere end to hjul, skal ske i båsens længderetning. Såfremt en køretøjsart, f.eks autocamper, bus, taxi, lastbil eller motorcykel, angives med tekst eller symbol, må standsning og parkering kun foretages af denne køretøjsart.

Parkeringsbåse skal have dimensioner, så relevante køretøjer kan holde inden for båsen. Dette er jf. bekendtgørelse om vej afmærkning. Parkering på parkeringsplads må, når arealet er opdelt i parkeringsbåse, kun ske i parkeringsbåsene. Ingen del af et parkeret køretøj, må være uden for afmærket parkeringsbås. Dette betyder at det ikke er nok, bare at have baghjulene inden for båsen. Det er hele bilen! Altså er en autocamper på 6 meter, en meter for lang, da en standard parkeringsbås er 2,3/2,5 meter bred og 5 meter lang. Dette kan udløse en parkeringsbøde. Dette gælder også, selv om båsen ikke er lukket i enden med opstregning. Sideliniens længde er gældende. Også ved parkering, hvor der bakkes ind i båsen, og hvor udhæng bag baghjul, hænger ud over græsplæne, plantebede mv. Derved er parkeringsbåsens markeringer overskredet i længderetning.

Det er altså ikke et spørgsmål om det lovmæssige i parkering med autocampere på op til 3500 kg, men snarere et spørgsmål om de fysiske mål og det faktum om der parkeres til fare og ulempe for den øvrige færdsel, som det hedder i færdsels lovgivingen.

Køretøjer med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg må kun parkere i parkeringsbåse, hvor det ved afmærkning eller med færdselstavle er tilladt disse køretøjer at parkere. Køretøjer på over 3500 kg, må ikke parkere på offentlige parkeringspladser. De er henvist til særlige områder. Det er tilladt at parkere en autocamper med mere end 3500 kg totalvægt på områder med "særlig afmærkning", medmindre en undertavle viser en maksimal vægt. Overnatningsmulighed og længde af opholdet vil fremgå af skiltning. Hvad er så særlig afmærkning ? Det er områder, hvor f.eks tunge køretøjer må parkeres, og er markeret med særlige skilte som angiver køretøjsgruppen (erne). Hvad angår autocampere er der skiltet med en undertavle UE 33,9. Et P-skilt E 33 efterfulgt med undertavle UE 33,9 betyder at parkering kun er tilladt for autocampere uanset vægt, medmindre dette er skiltet med en maksimal vægt.

En undetavle som viser er personbil betyder: Personbil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Selv om en autocamper på 3500 kg er en personbil, indrettet til beboelse, skal parkering ske inden for båsen, men de fysiske rammer af en parkeringsbås gør at en autocamper kun i begrænset længde kan parkere her, selv med autocampere på 6 meter er den 1 meter uden for parkeringsbåsen, og dette er ikke en lovlig parkering.

Ved parkering på private parkeringspladser, som fremadrettet kan skelnes med et P-skilt på sort baggrund er det ejerens vilkår som bestemmer, hvorledes det lovligt er tilladt at parkere. Vilkårene skal skiltes på eller ved indkørsel til P- pladsen. Senest 15. marts 2016, skal der ved indkørsel til en privat parkeringsplads være opsat en sort tavle med et hvidt "P" - se skiltning for autocampere.

Overnatning i autocampere:

Overnatningssteder for autocampere skal enten etableres som campingpladser jf. campingreglementets regler eller som p-pladser i henhold til lokale bestemmelser fastlagt af vejmyndighed/ vejbestyrelse samt politiet jf. færdselslovens § 92, stk. 1. Der vil dog altid være lokale forhold, der sætter rammer for mulighederne, f.eks. gældende planlægning for et konkret område eller lokale politivedtægter. Skiltning med camping forbudt har ikke noget med overnatning at gøre, men henviser til aktiviteten camping. Camping aktivitet fremgår ikke entydigt i lovgivningen, men beror mest på et skøn.
Der kan til gengæld være skiltet med overnatning forbudt i en tidsperiode, som skal fremgå af skiltning og det stedlige parkeringsdirektiv.

Der findes ikke i færdselsloven generelle regler om forbud mod overnatning i et parkeret køretøj.

Det fremgår af vejlovens § 102, at det er tilladt at benytte et parkeret køretøj, fx en autocamper, til overnatning på rastepladser og vejarealer, hvor der ikke er skiltning om tidsbegrænset parkering. Det er kun, hvis det kan karakteriseres som egentligt campering, at det vil være forbudt.

Det er i §18. i lov om offentlige veje fastsat at der ved motorveje og hovedlandeveje SKAL etableres sideanlæg / rastepladser af trafiksikkerhedsmæssige årsager således at trafikanterne kan søge ind på disse, når trætheden melder sig og et hvil er nødvendigt for fortsat sikker kørsel . I lighed med lastbilschauffører, SKAL de øvrige trafikanter have mulighed for at gøre ophold på disse pladser.

Vejlovens § 102, stk. 1, nr. 1), angiver, at det til en offentlig vej hørende areal ikke uden vejbestyrelsens tilladelse må anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogn, boder, automater, skilte, hegn eller lignende. Denne bestemmelse omfatter også egentlig camping på offentlige vejarealer. Tilsvarende bestemmelser findes i privatvejslovens § 49, der omhandler private fællesveje i byområder.
De omtalte bestemmelser forbyder ikke, at vejarealerne anvendes til parkering, af registrerede køretøjer, selvom parkeringen har nogen varighed, og forbyder heller ikke, at et parkeret køretøj benyttes til en længere hvilepause, herunder overnatning.

Kun hvor aktiviteten får karakter af en egentlig campering, vil den være i strid med de omtalte bestemmelser i vejlovgivningen. Kilde: DK-Autocam

Da alle private p-pladser er på en privatejet grund, er de ikke omfattet af samme mulighed for at overnatte i en autocamper. På privatejede arealer bestemmer ejeren, hvad der skal gælde af regler, og sædvanligvis er der skilte, som tillader parkering - og intet andet. Derfor må ejerne eller brugerne af en parkeret autocamper ikke overnatte i køretøjet på en privat p-plads uden samtykke fra ejeren.


Generelle hastighedsgrænser for autocampere under og over 3500 kg.

Hastigheden må aldrig være højere, end at du kan bevare det fulde herredømme over bilen. Du skal kunne nå at standse bilen på den strækning, du kan se foran dig. Du skal derudover kunne nå at standse foran enhver hindring, der måtte dukke op.

Autocampere optil 3.500 kg

Hastigheden for personbiler og dermed autocampere på 3500 kg må dog aldrig overstige disse generelle hastighedsgrænser:

 • 50 km/t i tættere bebygget område
 • 80 km/t uden for tættere bebygget område
 • 80 km/t på motortrafikveje. 90 km/t kan være tilladt, hvis det er vist med skiltning
 • 130 km/t på motorveje. Hastigheden kan dog være 110 km/t, 100 km/t eller 90 km/t på nogle strækninger.

Autocampere over 3.500 kg

Autocampere over 3500 kg må aldrig køre over 70 km/t på landevej, og 80 km/t på motorvej. I tættere bebygget område må farten ikke overstige 50 km/t, uanset om der er fastlagt en højere lokal hastighedsgrænse.

Tempo 100 for autocampere:

Kun busser godkendt som Tempo 100-busser må på motorvej uden påhængskøretøj køre op til 100 km/t i Danmark.

I Tyskland er det tilladt at køre Tempo 100 med autocampere på mellem 3,5 t og 7,5 t på motorveje og motortrafikveje, der gælder 80 km/t på landeveje og dette gælder også for udenlandske registrerede autocampere: Bestemmelser for hastigheder for autocampere i Europa: Caravaning Info

Tolvte bekendtgørelse om undtagelser fra reglerne i de færdselsregler (undtagelses regel 12 StVO) fra Forbundsministeriet for transport, anlægsarbejder og boligspørgsmål.

§ 1
Uanset indholdet i § 18 stk. 5 pkt 2 nr. 1 i færdselsloven, er fartgrænsen for motorkøretøjer med en totalvægt på mere end 3,5 t og op til 7,5 t, som i registreringsdokumentet er betegnet som autocamper, 100 km/t på motorveje (skilt 330,1) og motortrafikveje (skilt 331,1).
§ 2
På køretøjs papirerne fra udenlandsk indregistrerede autocampere, i henhold til § 1 skal det entydigt fremgå, at de ikke overskrider den tilladte totalvægt på 7,5 tons totalvægt.
§ 3
Denne forordning træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen.
Link: 12. Forordring

Færdselstavler for autocampere.

   

             
M 32 (tv) Campingplads for autocampere, E33 (midt)Tavlen angiver areal, som er beregnet til parkering + UE 33.9 Angiver, at parkeringsarealet kun må benyttes til standsning og parkering af autocampere. M 47-(th)Tømning af kemisk toilet

Specielt i større byområder kan der være et behov for at udpege lokaliteter (ikke campingpladser), hvor det tillades at parkere med autocampere. Særligt egnede parkeringspladser for autocampere vises med E 33 Parkering og undertavle UE 33,9. Ved behov for vejvisning ad en rute frem mod en eller flere egnede parkeringspladser for autocampere anvendes M 32 med symbol for autocamper og særskilt undertavle med retningspil

   


Hvidt P på sort baggrund til privat drevet parkering og E33, hvidt P på blå baggrund til offentlig parkering. Regler for parkering, skal fremgå af skilte på pladsen.

Forbudstavler mod autocamper adfærd.

Der findes forbuds tavler mod camping og autocamper aktiviteter. Disse er ikke færdselstavler som har bund i færdselsloven, men kan benyttes uden for vejarealer, hvor færdselsloven er gældende. Færdselsloven gælder, hvor der finder offentlig færdsel sted, dvs hvor posten, leverandører og andre kan komme (dvs ikke på lukkede baner, gårde eller haver). Lov om offentlige veje gælder stats- og kommuneveje. Lov om Private veje gælder private fællesveje i byområder mm. F.eks kan nævnes et firkantet piktogram med en autocamper på hvid baggrund og en rød diagonal streg. Officielle forbudsskilte er runde, men en grundejer kan benytte den på privat grund. Camping forbudt er heller ikke en officiel færdselstavle, men kan bruges uden for vejarealer. Den retter sig mod aktiviteten - Camping, og ikke som mange tror, køretøjet og overnatning i autocampere.

Køre- hviletidsbestemmelser for autocampere over 3500 kg.

Transport, der udføres af autocampere, er undtaget fra bestemmelserne i køre- og hviletids- forordningen og kontrolapparatforordningen. Køretøjer, registreret som personbil, og som udelukkende benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og rent privat kørsel er ikke omfattet af køre- hviletidsbestemmelser. Dette gælder også for Tachograf og Fartskrivere.

Regler om sikkerhedsseler:

Personbil M1 skal på alle siddepladser på fremad- og bagudvendende sæder være forsynet med sikkerhedsseler således at: Alle i en bil skal have sikkerhedssele på.
Som udgangspunkt må der ikke transporteres flere personer i en bil, end der er siddepladser med sikkerhedsseler til. Børn med en højde på under 135 cm skal anvende særlig tilpasset sikkerhedsudstyr.

Sidevendte sæder kan ikke anbefales:

Det er ikke muligt at opnå samme grad af sikkerhed med sidevendte sæder som med fremadvendte sæder. Trafikstyrelsen kan derfor ikke anbefale at anvende sidevendte sæder. Sidevendte sæder er ikke tilladt i biler nyere end 20. oktober 2007 med undtagelse af enkelte særlige busser.
Med andre ord det er ikke ulovligt at side på et sidevendt sæde, uden sikkerhedssele i en autocamper fra før 20. oktober 2007, men det anbefales ikke. I autocampere registreret efter den 20. oktober 2007 er dette ikke tilladt.
Kilde: Trafikstyrelsen

Sikker transport af gasflasker:

Gasflasker er meget tunge og under transport har de samme hastighed som dit køretøj. Hvis flaskerne ikke er tilstrækkelig sikret, vil de under nedbremsning kunne kastes fremover og medføre betydelig skade. Du skal derfor altid sikre dig, at alle gasflasker er forsvarligt fastspændt og sikret imod enhver bevægelse.

Der gælder særlige regler for flaskegasinstallationer i campingvogne, autocampere, arbejdsskure, skurvogne og lignende. De er omtalt i Gasreglementets afsnit B-3 Gasreglementet afsnit B-3 (PDF)

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at du får kontrolleret gasinstallationerne af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller en autoriseret flaskegasinstallatørvirksomhed mindst hvert andet år.

Hvor mange flasker må man have?


Du må maksimalt have to flasker af 11 kilo i vognen. Og heraf må kun én af dem være i brug (i anlæg) af gangen.

Særligt ved køb og salg af autocampere/campingvogne

Når du køber en ny autocamper/campingvogn, skal der være lavet en installations- og servicerapport. Og den skal du have udleveret.
Når du køber en brugt autocamper/campingvogn, har du også krav på at få udleveret en installations- og servicerapport. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at rapporten ikke er mere end 2 år gammel.
Kilde: Sikkerheqstyrrelsen

Hvorfor er det nødvendigt med et nyt reguleringssystem?

Ved autocampere fra og med 01/2007 foreskriver det europæiske direktiv vedr. varmeapparater til køretøjer 2001/56/EF inkl. bilagene 2004/78/EF og 2006/119/EF, at der monteres en sikkerhedsafspærring, så der ikke kan udsive gas pga. ledningsbrud i forbindelse med et uheld.F.eks Trumas gastryksregulatorer SecuMotion (med integreret gasstrømsvagt) eller MonoControl CS og DuoControl CS (med integreret crashsensor) opfylder i forbindelse med højtryks-gasslanger med integreret slangebrudssikring (SBS) alle relevante standarder, forskrifter og direktiver og tillader dermed drift af gasanlægget i hele Europa, også under kørslen.Til opvarmning under kørslen i campingvogne anbefaler vi ligeledes brug af en sikkerhedsanordning.Til køretøjer fra før 01/2007 er der ingen begrænsninger for driften af gasanlægget under kørslen ** Undtagelse for Frankrig: 
I Frankrig er drift af gasanlæg under kørslen kun tilladt i typegodkendte køretøjer med førstegodkendelse efter 01.01.2007. For ældre køretøjer er drift af gasanlæg under kørslen heller ikke tilladt i forbindelse med en sikkerhedsafspærring.

Autocampere efter 1997 er monteret med 30 mb gastryk. Tidligere gastryk på 50 mb er ikke længere lovligt at benytte.

OBS: Materialet i denne artikel er gennemgået af BK Køreskole, Vejle og Rigspolitiets Tungtvognssektion og fundet faktuelt i overensstemmelse med lovgivningen.....

Download som PDF

 

Vægtgrænser:

De fleste autocampere er indregistreret til en totalvægt på 3500 kg. Når man kigger autocamper skal man ikke ikke kun lade sig forblænde at en super flot vogn. Kig også på vægten. Den kan hurtig løbe løbsk, hvis ikke man passer på. Som udgangspunkt tager man de 3500 kg og trækker egenvægten fra. Den ligger typisk på 28-2900 kg, med mindre den den er opgivet i køreklar stand, hvilket vil sige at der er indregnet fuld vantank, 90% fuld Dieseltank, 2 fyldte 11 kg gasflasker, en kabel tromle, samt en fører på 75 kg. Så er vægten opgivet til ca. afhængig af mærke til ca. 3180 kg. Der er tilbage 320 kg. Til løsøre beregner men som tommelfingerregel 10 kg. pr. autocamper meter. Eksempelvis er camperen 7 meter. det er yderligere 70 kg. til minus siden. Personlige egendele beregnes til 10 kg. pr. person Ved 2 personer er det 20 kg til minus siden. Vi trækker alså 90 kg. fra de 320 kg, og har så 230 kg tilbage. De resterende 230 kg. er til yderligere personer, afvigelse på førens vægt, husdyr, markise, evt. parabol, TV, større chassis, Bakkamera, cylelstativ, cykler, stort køleskab og evt. luxus pakker til autocamperen. Så kan 230 kg. hurtig forsvinde. Man kan hente kilo ved at kigge på markise længde og type, Ved at vælge letvægtsflasker til gas, og ved at monterer ALU fælge på Camperen, og ved at vælge en mindre autocamper ect.
Flere producenter arbejder meget intenst på at reducere vægt på autocamperen. F.eks har LMC lavet en model hvor en del af inventaret er lavet af Cabon. Det giver ca. 100 kg. til plus siden. Til gengæld er prisen så steget med ca. 10000 Euro + Dansk afgift.
I Tyskland kæmper mange producenter og autocamperorganisatione, Promobil og Reisemobil International for at få ændret vægtgrænserne, som de mener stammer fra stenalderen. Der arbejdes på at få 3500 kg. grænsen hævet til 4250 kg. Dette ses også på de nye modeller, som for manges vedkommende er sat til en tilladt totalvægt på 4250 kg, mod før 3880 kg og 4500 kg. Personbiler må fra 2013 køre med et påhængskøretøj på mere end 750 kg sålænge den samlede totalvægt ikke overstiger 4250 kg og køres med et B kørekort .
Alternativt er der kun at sige, at hvis kravene til købet af autocamper langt overstiger vægtgrænserne, må der kigges på de autocampere fra 3,5 tons til 7,5 tons eller højere., samt et C1 eller C kørekort.

OBS: Pris på kørekørt pr. 2014 til lastbil - lovpligtig kr 16.700 ifølge BK Vejle. Derved behøver du ikke tælle medbragte kilo i samme omfang som 3.500 kg´s autocampere. Desuden kan personer på efterløn og pensionister også deltage i AMU-kurser, til lastbilkørekort, Der opkræves en brugerbetaling på DKK 122,- per kursusdag (total DKK 3.660,-) såfremt du er i arbejde, er pensionist, studerende eller selvforsørgende. Herudover skal du selv betale for lægeattest (DKK ca. 600,-) samt prøvebooking-gebyrer (DKK 600,-). TUC

Kørekort:

De fleste autocampere har en vægt total på 3500 kg., som kræver et B kørekort. Ved køb af autocamper på mere end 3500 kræves et C1 kørekort.

Køretøjets vægt

Påhængsvognens vægt

Kørekort

Op til 3500 kg

Op til 750 kg

B

Op til 3500 kg

Mellem 751 og 3500 kg

B+E

Op til 3500 kg

Mere end 3500 kg

C+E

3501 kg og op

Op til 750 kg

C

3501 kg og op

Over 750 kg

C+E

Hastigheder i Tyskland:

Hastgheden med en autocamper på 3,5 tons, er de samme som med en personbil.

Bymæssig bebyggelse

50 km/t

Landevej - Autocampere mere end 3.500 kg

80 km/t

Landevej - Personbil m. campingvogn mere end 3.500 kg

60 km/t

Landevej - Personbil m. campingvogn/trailer op til 3.500 kg

80 km/t

Landevej - Autocampere op til 3.500 kg

100 km/t

Motorvej - Autocamere mere end 3.500 kg

100 km/t

Motorvej - Personbil m. campingvogn mere end 3.500 kg

80 km/t

Motorvej og motortrafikvej - Personbil m. campingvogn/trailer op til 3500 kg

80 km/t

Motorvej og motortrafikvej - Autocamper op til 3.500 kg

130 km/t

Påkørsel af køretøjer i Tyskland.

Er du så uheldig, at påkøre et andet køretøj, er der derfor ikke andet at gøre end at blive på "gerningsstedet", indtil ejeren ankommer. En anden mulighed er at kontakte politiet, som så kan foretage det videre fornødne. Stikker man af fra en skade, man har forvoldt på et andet køretøj, straffes man med en bøde på mellem 200 og 1.000 Euro. Man betragtes som flugtbilist. Men her stopper "festlighederne" ikke. Tyske statsborgere får 3 klip i kørekortet, som bliver inddraget. Er du dansker, "slipper" du ud over bøden med at få et års kørselsforbud i Tyskland. De økonomiske konsekvenser har yderligere en ubehagelige side, idet forsikringsbestemmelserne betyder, at man pludselig har en øget selvrisiko på 2.500 Euro, hvis man har autocamper på Tyske plader. Og lad være med at tro, at du kan "skjule" dig som dansker. En ny EU-forordning betyder, at bl.a. bøder kan opkræves over grænserne i EU.

VEJLOVENS § 102, stk.1. nr.1. beskriver tydeligt hvad man må med en lovlig Indregistreret stor personvogn, indrettet til beboelse. Det er i §18. i lov om offentlige veje fastsat at der ved motorveje og hovedlandeveje SKAL etableres sideanlæg / rastepladser af trafiksikkerhedsmæssige årsager således at trafikanterne kan søge ind på disse, når trætheden melder sig og et hvil er nødvendigt for fortsat sikker kørsel . I lighed med lastbilschauffører, SKAL de øvrige trafikanter have mulighed for at gøre ophold på disse pladser. Ligeledes har PRIVATVEJLOVGIVNINGENS § 49,stk.1.nr.1. enslydende bestemmelser som vejlovens §102.De omtalte bestemmelser forbyder ikke ,at vejarealerne benyttes til parkering, af registrerede køretøjer, selvom parkeringen har nogen varighed ,og forbyder heller ikke , at et parkeret køretøj benyttes til en længere hvilepause , herunder overnatning.Skiltet medteksten CAMPING FORBUDT opsættes for at understrege, at rastepladsen ikke kan benyttes til campingophold, men alene til ophold i overensstemmelse med rastepladsens formål. Skiltet CAMPING FORBUDT retter sig mod aktiviteten og ikke, hvilket transportmiddel der anvendes Altså der findes IKKE i færdselsloven eller vejlovgivningen generelle regler om forbud mod overnatning i et parkeret, registreret køretøj.I henhold til Færdselslovens § 92 kan politiet med kommunens samtykke indføre parkeringsrestriktioner, afmærkninger det pågældende sted , fastsættes i medfør af lovens § 95. stk.1.

(Kilde: DK-Autocam.dk)

Stor risiko for store bøder ved snyd med vejafgift.
ADAC har offentliggjort en oversigt over væsentlige bompenge i de europæiske rejsemål. Afhængig af rutens længde bliver der opkrævet ​​vejafgift i Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Makedonien, Polen, Portugal, Serbien og Spanien. Her skal bilisterne betale for hver kilometer. I Bulgarien, Østrig, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, er der vignetter med forskellige tidsvinduer. Især er års-vignetten blevet dyrere. I Østrig koster den (76,50 €), Schweiz (31,50 €), Tjekkiet (afhængig af valutakursen omkring € 50,50) og Ungarn (afhængig af valutakursen omkring 148 €). Ud over vignetten og afstand-relaterede vejafgift er der i mange lande vejafgift på, broer, tunneler, eller en såkaldt City-særvejafgift. I Norge, f.eks. er der 140 af disse vejafgift stationer. Snyd kan være rigtigt dyrt, ifølge ADAC. I Slovakiet, f.eks. er straffen på tre gange den normale mærkat pris, ti gange (500 euro) kan man også risikere at skulle betale. I nabolandet Østrig, syntes man heller ikke snyd er sjovt. Her må man betale en vejafgift på 120 €, hvis man bliver taget. Hvis man nægter at betale med det samme, bliver afkrævet en bøde på mindst 300 € oveni. I Slovenien bliver der opkrævet en bøde på 300-800 €. Ved betaling med det samme bliver bøden halveret.

Der er skrevet meget om ændringer og konsekvenser vedrørende ændringer i kørekort reglerne fra januar 2013. Noget rigtig, noget forkert. autocamper-info.dk bringer transporterhvervets udlægning af ændringerne. Interessant kunne være det nye C1 kørekort, som kan benyttes til autocampere med totalvægt på højst 7,5 tons.

EU's 3. kørekort direktiv træder i kraft den 19. januar 2013. Direktivet indfører en række nye kørekort kategorier i Danmark. Herudover betyder indførelsen af direktivet, at der kommer nye regler for gyldigheden af kørekort erhvervet efter denne dato. Da direktivet endnu ikke er implementeret i dansk lovgivning, findes der fortsat en række forhold, som næppe er fuldt afklaret endnu. Derfor udtrykker dette notat udelukkende TURs aktuelle tolkning af direktivets forventede konsekvenser i Danmark.

Pris på kørekørt pr. 2014 til lastbil lovpligtig kr 16.700 ifølge BK Vejle

Nye kategorier :

C1

Definition

Lastbil med en tilladt totalvægt på højst 7.500 kg, hertil kan kobles et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 750 kg.

Skal et sådant kørekort bruges erhvervsmæssigt, skal føreren være i besiddelse af CUB bevis. Dette bevis kan erhverves på et grundlæggende kvalifikationskursus eller et intensivt grundlæggende kvalifikationskursus.
Aldersgrænsen er 18 år.

Krav til skolevogn

De danske regler er endnu ikke helt på plads, men TUR forventer, at de kommer til at følge direktivets krav, hvilket betyder:

Køretøj af kategori C1 med en tilladt totalvægt på mindst 4.000 kg og en længde på mindst 5 m, som kan opnå en hastighed på mindst 80 km/t; med ABS-bremser og fartskriver udstyr i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85; lastrummet skal være en lukket vognkasse, som er mindst lige så høj og bred som førerhuset.
I praksis betyder disse krav, at der kan anvendes en stor varevogn.

Krav til køreuddannelsen

De endelige krav til køreuddannelsen ligger ikke helt fast, men TUR forventer, at antallet af obligatoriske lektioner kun vil være en smule mindre end til kørekort C.
Der gives ikke merit ved en senere erhvervelse af C kørekort.

D1

Definition

Bil, der er konstrueret og fremstillet til befordring af højst 16 personer for uden føreren, og som er højst 8 m lang; hertil kan kobles et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 750 kg.

Skal et sådant kørekort bruges erhvervsmæssigt, skal føreren være i besiddelse af CUB bevis. Dette bevis kan erhverves på et grundlæggende kvalifikationskursus eller et intensivt grundlæggende kvalifikationskursus. Der er ikke nogen begrænsninger i forhold til rute, strækning eller radius.
Aldersgrænsen er 21 år.

Krav til skolevogn

Køretøj af kategori D1 med en tilladt totalvægt på mindst 4.000 kg og en længde på mindst 5 m, som kan opnå en hastighed på mindst 80 km/t; med ABS-bremser og fartskriver udstyr i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85.

Krav til køreuddannelsen

De endelige krav til køreuddannelsen ligger ikke helt fast, men TUR forventer, at antallet af obligatoriske lektioner kun vil være en smule mindre end til kørekort D.
Der gives ikke merit ved en senere erhvervelse af D kørekort.

B+

Dette er ikke en ny kategori, men det bliver muligt at få en overbygning til sit B kørekort, så man kan køre med større påhængskøretøjer.

Definition

Et vogntog, som består af et trækkende køretøj af kategori B med et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg, dog således at de sammenkoblede køretøjers tilladte totalvægt ikke overstiger 4.250 kg

Krav til køreuddannelsen

De endelige krav til køreuddannelsen ligger ikke helt fast, men TUR forventer, at antallet af obligatoriske lektioner bliver det samme som til BE. Der bliver også krav om en praktisk prøve på linje med prøven til BE.

BE

Der sker ikke ændringer i denne kategori. Men der vil blive stillet ændrede krav til skolevogntoget, som følge af overbygningen til kategori B (B+). Disse krav er endnu ikke fastlagt.

Link: TUR.dk

Kilde: Transporerhvervets Uddanelser

Side 1 ud af 2