I de fleste EU lande anvendes der en eller anden form for beskatning af CO2 udledning i forbindelse med ejerskab af biler. I Danmark benyttes brændstofforbrug til beregning af det vi i Danmark kalder ”Grøn Ejerafgift” Beskatningssystemerne i EU er baseret på værdier fra Laboratorietest. Betingelserne er defineret i EU lovgivningen og anvendes til måling af både labiratorietest af brændstofforbrug og CO2. Den nuværende laboratorietest, der kaldes New European Driving Cycle (NEDC) blev lavet i 1980'erne. Der har vist sig en stigende forskel mellem forbruget målt ved NEDC proceduren og det faktiske forbrug ved kørsel i den virkelige verden. På grund af teknologi udvikling og køreforhold er disse forældet og der er derfor lavet en ny tidsvarende test, med nye parametre, kaldet – Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Proceduren er en harmoniseret prøvningsmetode for bilers brændstofforbrug og CO2-emissioner. Derudover fastsætter WLTP energiforbrugsværdier for alternative brændstoffer samt kørselsrækkevidde for elektriske biler.

Den Europæiske Union har på denne baggrund, i samarbejde med medlemmer af UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe), herunder Japan, Kina, Rusland og Indien udviklet en den nye testprocedure kaldet WLTP. Ligeledes har EU's bilindustri bidraget aktivt med udviklingen til WLTP og de bifalder den nye testmetode.

Hvad betyder det for forbrugerne

Den nye målemetode kan komme til at betyde meget for, hvad du skal betale for din nye bil/autocamper. Det kan omhandle visse autocampere, hvor der i beregning af registreringsafgift kun beregnes som afgift af bildelen, der her også i regnestykket  indeholdt afgift af brændstofforbrug over et forudbestemt antal km/l der afhænger af om det drejer sig om diesel eller benzin over et vist niveau..

Ved gennemgang af de nye beregningprocedure, ses at den nye målemetode er mere krævende end tidligere, hvilket uundgåeligt vil hæve brændstofforbruget for alle nye biler, og dermed også den grønne ejerafgift. Hertil kommer at WLTP målingerne bliver individualiseret i forhold til variant og udstyrsniveau.

ifølge oplysninger, kan op til 100 forskellige parametre have indflydels, og alle er rettet på vægtforøgelse, med udgangspunkt i et reelt brændstof merforbrug. Det gælder alt fra dækstørrelse, indtræk. gearkasse, motorstørrelse, klimaanlæg. markiser, paraboler ect.

Tidslinje for overgangen til WLTP for personbiler:

Den 1. september 2017 blev WLTP introduceret som et krav i forbindelse med typegodkendelse af nye personbils typer.

Fra den 1. september 2018, skal alle biler være typegodkendt med et brændstofforbrug målt efter WLTP testprocedure. Personbiler typegodkendt med et WLTP brændstoforbrug, er fortsat ligeledes forsynet med et omregnet NEDC brændstofforbrug, som skal anvendes til forbruger oplysning i bla. Reklamemateriale.

Fra 1. januar 2019, skal alle nye biler benytte WLTP brændstofforbrug til forbrugeroplysning, dog undtaget restkøretøjer

I 2020 vil Europa Kommissionen konvertere de NEDC baserede klimamål til WLTP baserede CO2 klimamål.

Væsentligste forskelle mellem NEDC og WLTP testen

 Parametre WLTP NEDC
 Temperatur  14C (Korrigeret)  20-30C
 Varighed  30 min  20 min
 Stilstand  13 %  25 %
 Distance  23,25 km  11 km
 Hastighed (Gennemsnit)  46,5 km/t  34 km/t
 Hastighed (Maksimal)  131 km/t  120 km/t
 Individualiseret måling ud fra
 ekstraudstyr og variant
 Ja  Nej

Fremadrettet er er det slut med at sende optimerede prototyper til test. Efter nye regler skal målinger tages tilfældigt på samlebåndet. Det kan demed være slut med at se autocampere hos forhandlere med et brændstofforbrug på mellem 14,5 og 16 km/,l foreløbig.

Der vil i en periode være ens køretøjer til salg, men med forskellige ejerafgift, der især vil være gældene for autocampere, da de fleste afgiftberigtiges af minimun 2.000 kg og 45 procent afgift af hele køretøjet.

EU Kommisionen skønner, at WLTP målinger i gennemsnit giver ca. 21 procent højere brændstofforbrug, end hvor typegodkendelsen er baseret på NEDC metoden: kilde: Udkast til lovforslag fra Skatteministeriet

Den politiske beslutning om, hvordan den nye testmetode indføres i Danmark, er udskudt til september. kilde: Bilbranchen

Læs mere:

Færdselsstryrelsen
WLTP facts
Fra NEDC til WLTP

 

Det ferietid, og det er sol og sommer, og ofte går ferieturen med autocamper mod syd, og dermed undgåeligt gennem Tyskland, enten som transitland eller som ferieland. Vejen går mod målet og hvis den årlige ferie pga af arbejde er begrænset, så vil man sikkert hurtigst muligt mod destinationen. Herunder er reglerne for autocamper overnatning i Tyskland beskrevet og de er lidt anderledes end i Danmark.

Parkeringsforskrifter for autocampere: Hvor kan du sove ?

“Kan jeg parkere her med min autocamper ?” Dette spørgsmål dukker op regelmæssigt på de fleste autocamperture. Sagen er helt klar på udpegede steder til autocamper parkeringer, hvor der kan parkers uden problemer. Men hvad med gaden i boligområdet ? Følger jeg skiltene på personbil parkeringspladsen, eller kan jeg parkere på parkeringspladsen for lastbiler ? Er det tilladt at overnatte i camperen, når den står i vejsiden ?

I følge den tyske færdselslov - StVO, kan man i Tyskland parkere overalt, hvor det ikke er forbudt eller begrænset af skiltening. Dette fremgår af den tyske StVO - færdselsloven. Parkere du det forkerte sted, eller er til ulempe for andre trafikanter, kan det udløse en bøde.

Bemærk skiltningen

Autocampere kan lovligt parkeres på en offentlig parkeringsplads. Det blå skilt med det hvide P er indikation på, at her kan du parkere med din autocampere uden yderligere betænkning.

Derudover kan der være skilte med symboler på forskellige typer køretøjer. Et skilt med autocampersymbol, betyder at parkeringpladsen kun må bruges til parkering af autocampere. Hvis en personbil er afbilledet, må autocampere ikke parkere der. Den er lovmæssigt ikke som i Danmark, sidestillet med en personbil, men er stadig et køretøj M1.

Autocamper parkeringsplads - Kun autocampere må parkere der, uanset vægt.

Gælder det også autocampere over 3,5 tons ? Ofte kan autocamperejere være i tvivl om deres køretøj skal anses som værende en personbil eller en lastbil. Autocampere er i Tyskland, hverken personbiler eller lastbiler, til gengæld gælder regler for særlige-køretøjer (Sonder-KfZ). Også når en autocamper har en tilladt totalvægt over 3,5 tons, bliver den ikke automatisk anset for at være en lastbil. Færdselsregler for køretøjer over 3,5 tons, gælder dog også for autocampere over 3,5 tons totalvægt, og skal derfor overholdes. På samme måde gælder også regler for køretøjer på op til 2,8 tons totalvægt, f.eks ved parkering på cykelstier, også for autocampere med en totalvægt på op til 2,8 tons.

Det betyder også at autocampere over 3,5 tons totalvægt, uden problemer kan parkere på lastbil-parkeringspladsen. Hvis du rejser med en autocamper op til 3,5 tons totalvægt, kan det komme til en vanskelig situation, hvis du f.eks kommer til en parkeringsplads, hvor der kun er skiltet for henholdsvis personbil- eller lastbilparkering, så er der ingen parkering for autocampere, på op til 3,5 tons totalvægt. Da der i disse tilfælde ikke er en klar regulering for autocampere, anbefales en anden parkeringsplads eller en Autohof, hvor der ofte er bedre muligheder og faciliteter. Lastbilchauffører skal overholde deres lovbestemte hvileperioder, og er derfor afhængige af at de kan parkere på parkeringspladser forbeholdt lastbiler.

Er du i tvivl om hvad dit køretøj er, så se på køretøjets registreringsattest. Her vil det fremgå ved angivelse, om autocamperen er registreret som køretøj M1, med indretning til beboelse. Autocampere fra 3,5 tons op til 7,5 tons, vil ifølge deres COC dokument oftest også være et M1 køretøj, men der kræves kørekort C1/C til lastbil. Den tilladte totalvægt findes ligeledes på registreringsattesten.

Parkering med autocampere på privat område.

Mange gange er det ikke let for autocampere at finde en parkeringsplads. Ved parkering på privat område skal man være forsigtig ved f.eks restauranter eller benzinstationer. Hvis parkeringen overstiger den normale opholdstid på ejendommen, er parkering kun tilladt med tilladelse. Hvis der ikke er opsat skilte er det bedst at spørge om, parkering er tilladt.

Parkering på offentlig vej

Hvordan forholder det sig, når du på dit private matrikel, ikke har nok plads til, og autocampere autocamperen parkeres i nabolaget? I så fald behøver du ikke bekymre dig. I modsætning til campingvogne må autocampere på offentlig vej parkeres i ubegrænset tid, når blot den er indregistreret.


Er parkering tilladt på fortov ?

Parkering på fortovet er normalt tilladt, hvis et skilt udtrykkeligt henviser til det. Færdselstavlen 313 tillader at køretøjer optil 2,8 tons må parkere på cykelstien med 2 hjul

Hvor må jeg overnatte i min autocamper ?

Overnatning er normalt kun tilladt på private autocamperpladser eller parkeringpladser der ved skiltning er forbeholdt autocampere. Men hvad gør man, hvis man har brug for at overnatte for at fortsætte kørslen forsvarligt og ikke kan finde en egnet autocamper parkeringsplads i nærheden ?

I dette tilfælde giver loven mulighed for en undtagelse: Hvis man har brug for at overnatte for at fortsætte kørslen forsvarligt, er en enkelt overnatning i autocamperen tilladt. Der tages her udgangspunkt i et tidsrum på 10 timer. Men en ting skal overvejes: Det er vigtigt at, at det kun er en enkelt overnatning. For længere ophold er der brug for en særlig brugstilladelse. Som autocamperplads for en nat, egner f.eks Vandre- eller Pendler parkeringspladser.

En enkelt overnatning er tilladt, men camping er ikke tilladt i Tyskland. Under camping forstår lovgiverne overnatning i et telt, campingvogn eller autocamper uden for en campingplads. Der bør ved en enkelt overnatning ikke sættes borde og stole ud, og også telt og markise bør man undlade. Sådan er det ifølge Vejdirektoratet ikke i Danmark, hvor der er vide regler for autocamper parkering.

Fristående autocampere i Tyskland


Fritstående autocampere er grundliggende tilladt i Tyskland for en nat. Derefter skal du skifte plads. Du må ikke forstyrre eller hindre nogen eller noget. Vær altid opmærksom på skiltene.

Straßenverordnung - StVO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung - StVZO

EU-Kommissionen i Bruxelles har sagsøgt Tyskland og dermed er kørselsforbud blevet mere sandsynligt. Efter at den tyske føderale domstol i Leipzig i februar havde mulighed for at pålægge forbud, havde politikere og relevante ministerier gydet olie på vandene med udtalelser om, at disse kørselsforbud blev betragtet som en sidste udvej, for at opnå de ønskede værdier for ren luft. Nu anklager EU-Kommissionen ud over Tyskland, også fem andre lande overfor EU domstolene.

Hvad betyder det for autocamperejere ?

Siden 2010, har hele EU haft en grænseværdi pr. Kubikmeter luft, på 40 mikrogram kvælstofoxider - Nox. For mange tyske kommuner lykkedes det ikke i 2017. Blandt de 66 kommuner der er faldet igennem, har tallene for især München, Stuttgart og Köln været særlig negative.

Allerede i 2015 anlagde EU-Kommisionen sag mod Tyskland, men da de krævede forbedringer ikke var opnået, er en retsag typisk det næste skridt.

Hvad har Tyskland gjort indtil videre for at reducere Nox ?

Svaret er kort - ikke nok. To udviklinger har haft stor indflydelse. I de sidste ti år har dieselbiler være særdeles populære hos bilkøbere, da de har et lavt brændstofforbrug, og dermed været anset som mere klimavenlige. Det har imidlertid vist sig i forløbet af diesel-skandalen på VW, og senere andre, at de bedre værdier kun kunne opnås gennem brug af “snyde-software“, hvor testkørsler i høj grad adskilte sig fra virkeligheden.

Siden 2017 har den tyske regering lanceret “straksprogrammet for renere luft“. Dette er imidlertid rettet mod den offentlige transport, ved at fremme brugen af elbusser og eftermontering af udstyr på dieselbusser. Programmet løser således ikke de aktuelle problemer, men fremmer en mellemlang til lang løsning. Det er tilsyneladende ikke længere nok for EU-Kommissionen.

Hvad er konsekvenserne af retsagen?

I starten ikke noget direkte. Ingen retsag er endnu nået til en domstolsafgørelse i Tyskland. Men: Presset på politikkerne øges, da store bøder truer. Bulgarien og Polen har allerede tabt retsager i lignende sager til EU-Domstolen. For Polen’s vedkommende forventes bøden at blive op til 50 millioner Euro.

Vil køreforbud være sandsynligt ?

Der truer massive begrænsninger som kørselsforbud, også for autocampere og vogntog med campingvogne, ikke kun i Stuttgart, men også i andre byer. Hvis dommerne dømmer Tyskland, skal politikkerne træffe passende foranstaltninger, der reducere miljøpåvirkningerne på kort sigt.

Der er to måder at gøre det på:

  • Kørselsforbud i de forurenede zoner, der hjælper med at overholde græseværdierne straks. Byerne og dermed også Tyskland vil ikke længere være trængt op i en krog.
  • Eftermontering af dieseldrevne køretøjer med tekniske komponenter. Altså den såkaldte Hardware løsning. Der er her imidlertid mange ubesvarede spørgsmål. Der er ingen specifikationer fra motormyndighederne om, hvordan eftermonteringen skal foretages, så de kan godkendes.

Skal bilindustrien eller køberne betale ?

Omkostningerne er også uklare. Hvad med de bilejere der allerede har fået lavet software opdateringer og som gradvis viser sig at være en dårlig løsning ? I den sidste ende kommer bilisterne til at betale for politisk svigt, gennem de senere år.

Hvad betyder det for autocamperejere med Euro-4/5/6 ? Alle købere i disse køretøjsgrupper vil på helt uberettiget vis få køreforbud. Køretøjer der er købt i god tro, er pludselig ved videresalg blevet devalueret, og sættes fejlagtigt i bås alle andre biler, selvom autocampere har en længere levetid, og samtidig køre langt færre kilometer i deres levetid.

Er der en løsning på denne uretfærdighed ?

Engagerede autocamper ejere i Tyskland har foreslået en C-mærket nummerplade, der har til formål at give rekreative køretøjer mulighed for at køre i miljøzoner og samtidig opnå et skattemæssig priviligium. Det mener gruppen giver god mening, da autocampere typisk er i meget god teknisk stand. Formålet med C-nummerpladen er at forhindre overhængende kørselsforbud på grundlag af ikke anerkendte dieselteknologier.

Autocamper kørselsforbud vil med sandsynlighed få indflydelse på autocampersalget, samt en drastisk nedgang i besøgende på offentlige og private autocamperpladser. Dermed falder også omsætningen i de berørte byer og områder.

Det vil betyde værditab til autocamperejerne nedgang i producenternes salg, med fyringer af medarbejdere som konsekvens og faldende salg af tilbehør.

Altså vil et kørselsforbud brede sig som ringe i vandet og få konsekvenser ikke kun for autocamperejerne, men også for en lang række leverandører. Hvorledes har man tænkt sig at håndtere udenlandske autocamperturister ?

Folkene bag forslagene er bla. Dieter Goldschmitt (Tidligere ejer af Goldschmitt), Deutsches Caravanning Institut og WoMo Weltrekord Konvoi.

Links: C-Kennzeichen, WoMo Weltrekord Konvoi, Tysk artikel

Det kan være fristende at søge efter drømmekøretøjet i udlandet, og der kan i mange tilfælde også være penge at sparre. Samtidig er udvalget meget større i f.eks Tyskland, eller også kan din forhandler ikke skaffe den autocamper du efterspørger på grund af store leveringsproblemer hos producenten. Det kan også være at den autocamper du søger, slet ikke har en forhandler i Danmark.

Inden du køber skal du sikre dig, ved at spørge forhandleren, hvem der har garantiforpligtelsen. Der kan være stor forskel på hvorledes de forskellige producenter yder garanti, ikke at forveksle med reklamationsret, der altid skal foregå til den forhandler, hvor køretøjet er købt. Nogen producenter har en udvidet garanti, der dækker i hele Europa, andre har ikke engang garanti, men kun reklamationsret, hvor du som forbruger, kun har fat i den den lange ende i de første 6 måneder.

Reklamationsret er den ret, der er gældende i hele EU, til at klage over fejl og mangler ved en vare, du har købt, mens garanti er noget mere, som sælgeren eller producenten kan vælge at give dig. Garantien skal altid være bedre end reklamationsretten

Ordene garanti og reklamationsret bruges ofte i flæng, men de betyder noget forskelligt. Læs mere på forbrug.dk

De første 6 måneder skal forhandleren rette fejlen.

Køber du en vare, som hurtigt går i stykker, er det i mange tilfælde indlysende, at det skyldes fabrikationsfejl. Men hvis du og forhandleren ikke kan blive enige om, hvis skyld fejlen er og hvem der skal betale for at få den rettet, er der regler for, hvem af jer der skal bevise jeres påstand.

De første 6 måneder efter købet er udgangspunktet efter loven, at fejl eller mangler i en vare har været til stede, da du købte varen. Det kaldes populært for formodningsreglen.

Forhandleren skal derfor rette op på alle fejl og mangler, som har vist sig i den periode, og som han ikke er i stand til at bevise, at du selv er skyld i. Er beviset ikke tilstrækkeligt, skal tvivlen komme dig som forbruger til gode. Kilde:Tænk


Parallelimport betyder ?

Import af varer uden om det autoriserede forhandlernet. En producent autoriserer ofte en kreds af forhandlere i de forskellige lande til at forhandle sine varer.

Hvorledes forholder det sig med hensyn til registreringsafgift?

Den danske registreringsafgiftslov indeholder i § 8, stk. 1 reglerne for hvorledes den afgiftspligtige værdi skal fastsættes for et nyt køretøj. EF-domstolen vurderede i 2003 et spørgsmål netop vedrørende hvorvidt den danske registreringsafgift måtte være i strid med princippet om varernes fri bevægelighed. EF-domstolen afgjorde i den konkrete sag, at den danske registreringsafgift skal betragtes som en intern afgift, der ikke anses for at stride imod disse principper.  Hvis du følger linket her kan du læse mere om sagen. Sag C-383/01
 
Jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1 består den afgiftspligtige værdi af indkøbsprisen, hjemtagelsesomkostninger, mindst 9% avance for importør og forhandler samt 25% dansk moms i nævnte rækkefølge. For parallelimporterede køretøjer gælder der ikke andre regler, og den danske registreringsafgiftslov har heller ikke andre regler for evt. handel i udlandet der går forud for at køretøjet importeres til Danmark. Det er således den danske kundes købsfaktura/udgifter der skal anvendes og tillægges avance og dansk moms for beregning af den afgiftspligtige værdi.
 
For den private parallelimportør er det værd at bemærke, at tillæg af avancen i det tilfælde alene tjener det formål at finde den korrekte afgiftspligtige værdi til beregning af registreringsafgiften. Du betaler derfor ikke avancen.
 
§ 8. Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er dets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet eller, hvis told- og skatteforvaltningen inden køretøjets registrering udsteder bevis for afgiftsberigtigelsen, på tidspunktet for bevisets udstedelse. Den afgiftspligtige værdi må ikke være lavere end den pris, der er betalt for køretøjet, jf. dog § 9, stk. 4. I den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer indregnes altid mindst 9 pct. i samlet avance for importør og forhandler. Den afgiftspligtige værdi må ikke indeholde negativ importøravance, jf. dog § 9, stk. 3 og 4. Såfremt told- og skatteforvaltningen konstaterer, at elementer, herunder avance, som indgår i beregningen af den afgiftspligtige værdi, overflyttes eller faktureres, så de ikke længere omfattes af den afgiftspligtige værdi, kan de transaktioner, hvor den pågældende overflytning eller omfakturering er konstateret, tilsidesættes i relation til afgiften.
Kilde: SKAT, Aalborg

Middelfart kommune og politiet godkendte onsdag den nye P-plads, for blandt andet autocampere, på NyHavn 2 i Middelfart. Dermed opfylder projektet reglerne ifølge vej- og færdselsloven. Når lidt tekniske problemer mellem betalingsbom og betalingsstander er på plads, aktiveres parkeringen på pladsen, hvor campervenner i Pinsen er inviteret til indvielse af havnen. Der er her onsdag aften kun få ledige pladser tilbage. Flot opbakning fra autocamper folket. Flemming Lunde (Campervenner) dukkede op, da undertegnede søndag eftermiddag havde et møde med Bo Sørensen, i forbindelse med autocamper parkering, hvilket Bo Sørensen udtrykte stor tilfredshed med, uden at det har noget med godkendelsen idag at gøre.

Perfekt beliggenhed for autocampere:

Med tilladelsen åbner muligheden for den perfekte beliggenhed for autocamperbesøg i Middelfart, få hundrede meter fra strøget og den gamle bydel og få meter til Lillebælt. Bedre bliver det ikke. 150 kroner eller 12 kroner i timen bliver prisen for overnatning eller timebetaling og for autocampere, vand samt toilet og bad. Beliggenheden af tømme faciliteter og den endelige bygning til bad, toilet og en sejlerstue er endnu ikke på plads.

Der er givet midlertidige tilladelser til at benytte den nuværende indkørsel ved parkeringshuset. Den gælder indtil der er en afklaring med et eventuelt projekt på nabogrunden. En for kommunen vigtig hæk, skal først etableres til efteråret.

Sanitet

Bo Sørensen har ligeledes fået en 6 måneders dispensation til en toiletvogn, der netop er opsat på arealet, ved siden af Kulturøen. Bo Sørensen glæder sig over den nye linie fra Middelfart kommune og håber at den fortsætter til glæde for begge parter.

Hvalsafari

Ud over Middelfart med den gamle bydel, vil der være mulighed for hval safari (Marsvin) og fiske ture med båd, og for de modige Bridgewalking på den gamle Lillebæltsbro

 FotoCredit: VisitLillbaelt

Skal cykelholdere afmærkes og tæller cykelholdere med i køretøjets længde på broerne ? Hvad med prisen over f.eks Storebælt på et køretøj på f.eks 5,99 m med cykelholder ? Hvad betyder det for prisen ? Skal cykelholdere være afmærket ?

Cykelholderes indvirkning på længden

Priserne skiller ved autocampere på maks. 3500 kg ved 6 meter og uanset andre mål ved en maksimal højde på 2,7 meter. Ved en højde på op til 2,7 meter kan BroBizz-banerne benyttes. Autocampere over 2,7 meter i højden, skal benytte manuel betalingsbane. Der skal medbringes registreringsattest, hvor “Beboelse” er anført som indregistreret anvendelse.

Opmåling af køretøjets længde og højde bestemmes automatisk. Ved længdemåling medregnes hængertræk, udhængende f.eks cykelholder eller løse genstande samt anhænger.

En cykelholder måler typisk omkring 30 cm i sammenklappet stand og i udklappet stand mellem 60 og 80 cm. Således bliver en autocamper på 5,99 meter der har monteret en cykelholder, med og uden medbragte cykler over 6 meter og skal derved betale en højere broafgift.

Kildel: Storbaelt.dk

Afmærkning - lovgivning i Danmark

I Danmark siger bekendtgørelse om langt og bredt gods, at når gods rager mere end 15 cm ud over siden eller mere end 1 m ud over for- eller bagende, skal det afmærkes. Reglerne kan findes i bekendtgørelse om afmærkning af langt eller bredt gods.

Rækker gods mere end en meter bagud skal afmærkninger foretages med en cylinderformet genstand, der skal være hvid med mindst 2 røde og reflekterende striber samt have en højde på mindst 30 cm og en diameter på mindst 10 cm.

Din nummerplade skal være synlig i en afstand på mindst 20 meters afstand. Hvis den bagerste nummerplade er helt og delvis dækket af f.eks cykler, skal køretøjet føre en ekstra nummerplade. Det er ligeledes lovpligtigt at man har nummerpladelys på og at det virker og at man tydeligt kan se bilens lygter og signallamper.

Lovgivningen siger at, hvis bilens lygter og nummerplade er helt eller delvist dækket, så kræver loven brug af lygtebom og en 3, nummerplade

Normalt dækker bagmonterede cykelholdere ikke, hverken nummerplade eller lygter, men det gør cykelholdere der sidder monteret på f.eks et anhængertræk eller anden montering, og her er det nødvendigt med en lygtebom med plads til den 3. nummerplade.

Kilde: Retsinformation

Afmærkning af cykelholdere

I EU er det et generelt krav at gods der rager bagud er afmærket i overensstemmelse med lovgivningen, som før omtalt. I Italien og Spanien er der brug for et specifikt advarselsskilt til cykelholdere. Der er ingen krav i det øvrige EU ifølge vores informationer.

En rød og hvidt advarselsskilt er kun obligatorisk i de europæiske lande - Italien og Spanien. Dette gælder ikke kun de to lande som destination, men også som transitlande. Rejser du via Italien til Slovenien og Kroatien, har du brug for det rød og hvide advarselsskilt

Der gælder forskellige regler inden for EU. Det gælder også for det røde hvide advarselsskilt for cykelholdere. Advarselsskiltet i Spanien adskiller sig for advarselsskiltet i Italien og omvendt. Begger er røde og hvide, men der er forskelle i de diagonale rød/hvide striber.

Disse advarselsskilte skal være lavet af godkendt materiale som metal eller aluminium. Desuden skal materialet være reflekterende. Størrelsen skal være 50x50 cm og de skal være typegodkendt. De må ikke kunne vride. Der findes kombiskilte der er beregnet til Spanien på den ene side og Italien på den anden. Køre du med en meget bred cykelholder kan der være behov for to advarselstavler i Spanien, mnteret som et omvendt V. Et skilt koster to-tre hundrede kroner, mens et bødeforlæg, kan løbe op i 200 Euro i Spanien og 80 Euro i Italien. Mange køre altid med et advarselsskilt pga af refleksvirkningen.

Kilde:fahrradtraeger-ahk.com

 Fra venstre skiltet til Spanien. I midten det italienske skilt og til højre kombiskiltet Italien/Spanien

      

TourismX er et landsdækkende projekt, der skal styrke innovation i dansk turisme på tværs af både Øst- og Vestdanmark samt kyst og storbyturisme. Formålet er at koble vækst og idéer med henblik på udviklet idéer til fremtidens turisme. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, Wonderful Copenhagen, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet der deltager som videnspartnere. Den samlede projektsum er 20 mio. Kr, baseret på medfinansering fra EU og de fem danske regioner, samt privat medfinansering i form af idé skabernes arbejdsindsats.

De bedste idéer der bliver udvalgt, kan bringe idéer fra drøm til virkelighed. 40 får muligheden for at få udviklet deres idé til fremtidens turisme og få skræddersyet et udviklingsforløb til udvikling af projektet.

Dette har været inspiration til at få gang i og få focus på et forløb, der køre alt for langsomt inden for autocamperturismen i Danmark. Efter lidt Peptalk med Max Watson, der er tidligere formand for Dansk AutoCamper Forening og AutoCamperRådet, har Max Watson besluttet sig til at gøre forsøget for at fremme autocamperturisme i Danmark, via denne utraditionelle måde. Max har i dag den 2. Maj præsenteret autocamperturismen som et bud på fremtidens turisme på TourismX, der foregik på Experimentariet i København.

Præsentationen foregik som en Powerpoint præsentation, hvor autocamper-info.dk har være Max behjælpelig med informationer mv. Autocamperturisterne ville, hvis Max kommer i mål, med hjælp fra dette projekt kunne få det tiltrængte spark fremad og hjælpe mange autocamperpladser igang i fremtiden. Foreløbig er autocamperturismen repræsenteret på TourismX og det er i sig selv rigtigt godt. Ind imellem må man tænke utraditionelt, når nu den lige vej ikke altid er den letteste vej og det samtidig indimellem er stejlt op ad bakke. På fredag den 4. Maj er han med igen, når der er audition på Geocenter Møns Klint, men med en anden indgangsvinkel. Hvorvidt deltagerne er gået videre, får deltagerne først at vide senere. Efter oplysninger fra Max Watson er præsentationen gået rigtig godt og der blev spurgt godt ind til emnet. Dette er Turismens X faktor.

TourismX leder efter gode idéer indenfor udvidelse af oplevelser, samarbejde mellem land og by, brancher eller områder, optimal udnyttelse af kapacitet og ressourcer, data/tracking/digitalicering, oplevelsesteknologi - fx lys og lyd, erhvervsturisme - fra business til pleasure, bæredygtighed, spredning af turister i de større byer. De fleste kan autocamperturisme sætte et check mærke ud for.

Der har været auditions i Blåvand, Ebeltoft, Ålborg, København og fredag er sidste audition på Møns Klint.

Den sidste måned har autocamperturismen været godt fremme i medierne: 5. April DR P4 Syd med Mads Schreiner, Markedschef for VisitDanmark, Tyskland, Hanne Hansen, Autocamperplads Oasen Rømø og John Ipsen, autocamper-info.dk. I weekenden den 6.- 8. april, autocampertræf med 100 deltagende autocampere fra Campervenner i Vejle, arrangeret af Campervenner, Christa Laursen, tovholder og tidligere Vejle Byråd og John Ipsen, autocamper-info.dk. Hjernekassen den 23. april i et Dr P1 program med Peter Lund Madsen, med deltagelse af Max Watson, Dansk AutoCamper Forening, Jan-Bjarni Bjarnason, Global Tourism / Nordic Hotel Consulting og John Ipsen, autocamper-info.dk og nu TourismX, hvor autocamperturismen bliver præsenteret af Max Watson i København og på Møn. Derved er autocamperturismen kommet på medie landkortet og det er godt for det videre arbejde med at gøre Danmark autocamper venligt

Website: tourismx.dk/ - TourismX One Pager Pdf

I Nordrhein.Westfalen, Tyskland driver “Autocamper mafiaen” deres lyssky forretning. Den kriminelle bande sælger brugte autocampere til intetanende kunder, men autocamperne kan ikke registreres. Grunden - Autocamperne er stjålet og kunderne er blevet snydt for ialt 15 millioner Euro, gennem de sidste to år.

Medlemmer af banden stjæler autocamperne og sælger dem til intetanende kunder, som sidder tilbage med store lommesmerter og ar på sjælen over at være blevet snydt. Kunderne kommer i kontakt med svindlerne på internettet, der vil sælge dem en billig autocamper, men når kunden vil registrere camperen kan de ikke det, fordi den er stjålet.

Det drejer sig om britisk-irske og sydeuropæiske gerningsmænd, mest fra familie klaner. Klanerne driver deres “virksomhed” i Frankrig og Nordrhein-Westfalen, hvor de sælger deres stjålne køretøjer. Svindelnumrene er godt organiseret, da “kunderne” har fået udleveret køretøjspapirerne, der også er stjålet fra trafikkontore.

En “kunde” kan berette at han noget usædvanligt skulle afhente sin autocamper, af mærket Rapido i Frankrig, som han havde købt for 41.000 Euro. Autocamperen var blevet stjålet i Frankrig, og forsikringsselskabet havde udbetalt erstatning til den tidligere ejer, og nu ønsker forsikringsselskabet camperen tilbage. Med hjælp fra en advokat kæmper den uheldige køber nu for at få camperen frigivet og så han kan få nummerplader på sit køretøj, som indtil videre står på en græsplæne uden nummerplader. Denne og de andre som er blevet snydt, har nok ikke mange chancer i den sag. Kilde: Bild og Focus.de

Et af de mest eksotiske lande i den østlige verden, er uden tvivl Japan. Leje af autocampere der, er stigende og nu er det også muligt at leje autocampere fra europæiske McRent, i den opgående sols land, og derved få kendskab til Japan og dets folk. Udlejningen startede i februar måned.

Japan har endnu ikke mange udlejere af autocampere, Japan Campers, Japan RV Rental og Mcrent er de mest kendte der udlejer autocampere i Japan. Hidtil var det ikke noget man gjorde i Japan. Der er tale om kompakte køretøjer, der gør det nemt at køre i smalle japanske gader og veje.

Hvis man lejer et køretøj i Japan, er det internationale kørekort ikke nok og accepteres ikke. Til gengæld tilbydes en japansk oversættelse af kørekortet og det koster omkring 50 Euro.

Kørsel i Japan er behageligt og mindre kompliceret end man forestiller sig. En mindre udfordring er at der i Japan køres i venstre side af vejen, men det siges at man hurtigt vender sig til det. Hastighedsgrænserne på motorveje ligger på 80-100 km/t, og mellem 30 og 50 km/t på landeveje. Det skaber en afslappet trafikstrøm. Den japanske kørestil er afslappet, reserveret og høflig.

Japan er et af de sikreste lande i verden til en autocampertur. Med autocamper får du friheden til at opleve Japan i dit helt eget tempo. Se de store attraktioner og udforsk de mindre turist kendte steder. I Japan er det for det meste tilladt at sove, der hvor man lovligt parkere sit køretøj, selv i Tokyo.

Bad er ikke det store problem, da de er mere end 3.000 varme kilder, hvor man kan tage bad. Autocamper parkering på såkaldte “Yu You Park” giver mulighed for overnatning mod betaling og benyttelse af de varme kilder. Japan har verdens reneste toiletter med drikkevand til rådighed overalt. Shopping er let og der er mere end 1.200 gratis parkeringsområder der på japansk hedder “michi no eki” (Road stations) hvor man kan parkere og tage et hvil, men ikke overnatte. Hundredevis af supermarkeder har åbent 24 timer i døgnet. Man må ikke tage bord og stole ud her, men lave mad og opholde sig indedørs. På disse Road stations sælger også mad og drikkevare.

Langs de japanske motorveje findes der hundredevis af service parkering områder og på kryds og tværs af landet også over 1000 campingpladser. Frygt ikke farlige dyr, for de findes ikke i Japan. Alkohol grænsen ved kørsel er på 0,0, hvilket vil sige at en enkelt øl kan ødelægge ferien og give op til 5 års fængsel.

Du vil ikke være alene, når du rejser med autocamper i Japan. Japanere har lært at rejse med autocampere.

De fleste autocampere til udlejning i japan, kommer fra Oka Motors, men McRent har på en enkelt udlejningsstation et europæisk mærke.

Tip Roadtrip

En særlig smuk rute i med autocampere starter f.eks fra Hiratsuka og er på 21 dage. Der køres over øerne Honahu, Awaji til øen Shikoku. Forbi det berømte Fuji bjerg, byerne Matsumoto og Takayama og mange seværdigheder og strande.

Med en autocampertur i Japan, kommer tættere på den japanske hverdag, end på guidede ture med hotelophold.

Valuta: Japansk Yen: 100 Yen er ca. 5,60 DKK

Tyske McRent der har autocamperudlejning i hele Europa og er ejet af Erwin Hymer Group, og har 3 destinationer i Japan - Nagano - Kai. Yamanashi og Hiratuska Ksnagawa

Japan Campers ejet af personer med europæisk baggrund. Udlejning foregår fra Narita nær Tokyo.

Japan RV Rental med udlejning fra Osaka, Nagaoya, Tokyo Haneda, Tokyo Narita og Sapporo-

Links: Praktiske oplysninger McRent, Artikel om autocampertur i Japan - Tysk

Foto: McRent

Det var i strid med konkurrenceloven, da Campingrådet vedtog, at campingpladser skulle forlange, at deres gæster foreviste eller købte et CKE-campingpas til en fast pris. Det har Konkurrenceankenævnet stadfæstet.

Konkurrencerådet har derfor nu besluttet at anmelde sagen til politiet for brud på konkurrenceloven.

”Ankenævnet har slået fast, at Campingrådet overtrådte konkurrenceloven med sit krav om campingpas og med sit krav om en fast pris. Kravet var blandt andet udtryk for, at konkurrerende campingpladser har koordineret priser, og det er klart i strid med konkurrenceloven.”

”Den ulovlige aftale omfatter cirka 90 procent af alle danske campingpladser, og camping er samtidig en vigtig del af den danske turismebranche. De danske campingpladser driver virksomhed, og de skal overholde konkurrenceloven ligesom alle andre typer virksomheder.”

Det siger Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen.

Konkurrenceankenævnet skriver i sin kendelse:

”… der er tale om en horisontal aftale, da både Campingrådet og de enkelte campingpladser solgte campingpassene direkte til slutbrugerne, hvorfor de må anses for konkurrenter på det relevante marked, […]
Konkurrenceankenævnet tiltræder endvidere, at aftalerne i sig selv er egnet til og dermed havde til formål at skade konkurrencen. Der er således tale om en kombineret aftale om pris og udelukkelse af konkurrenter fra markedet indgået af 90 % af campingpladserne i Danmark.”

Konkurrencerådet afgjorde i maj 2017, at Campingrådet havde overtrådt konkurrenceloven og påbød blandt andet Campingrådet straks at bringe sine ulovlige vedtagelser om campingpasset til ophør. Samtidig påbød rådet DK-CAMP, der er en forening af 300 selvstændige danske campingpladser, at ophøre med sin deltagelse i vedtagelserne.

Konkurrencerådet har efterfølgende besluttet, at sende sagen videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet til strafferetlig vurdering.

DK-CAMP, som repræsenterer over halvdelen af campingpladserne i Danmark, ankede Konkurrencerådets afgørelse til Konkurrenceankenævnet. Det er denne ankesag, Konkurrenceankenævnet nu har afsagt kendelse i. Campingrådet er under konkurs.

Kilde: Pressemeddelelse Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKendelsen

Side 1 ud af 31