Regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti vil gøre det lettere for campister, buschauffører og passagerer at komme hurtigere frem i trafikken. Partierne vil derfor forenkle reglerne om hastigheder for campingbiler og busser, så de kan køre op til 100 km/t på motorvejene.

Der har længe været et ønske fra branchen om, at reglerne om hastigheder for campingbiler og busser bliver revideret og forenklet. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har derfor med opbakning fra en samlet blå ordførerkreds bedt Færdselsstyrelsen om at lave en ny bekendtgørelse, som tillader campingbiler (3.500 kg-7.500 kg) at køre op til 100 km/t på motorvejene og 80 km/t på motortrafikvejene. Samtidig har ministeren bedt Færdselsstyrelsen om at forenkle den eksisterende ordning for busser.

- Jeg er meget glad for, at vi kan efterkomme branchens ønske og gøre det lettere for dem at komme rundt i landet. Ved at sætte hastighedsgrænsen op kan vi skabe mobilitet, uden at der bliver gået på kompromis med færdselssikkerheden, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Med indførelsen af den nye ordning bliver det muligt for campingbiler at blive godkendt til Tempo 100-kørsel gennem individuelt syn eller uden syn ved forhandleren af den nye EU-typegodkendte campingbil. Samtidig vil busser, der indregistreres efter de nye reglers ikrafttræden, uden synsprocedure kunne registreres i køretøjsregister (DMR) med tilladelse til Tempo 100-kørsel på betingelse af, at bussen har en gyldig EU-typegodkendelse og ikke er indrettet med ståpladser.

Bekendtgørelserne vil blive sendt i høring i efteråret 2017 og forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Faktisk var Tempo 100 for autocampere indtænkt, da man i Danmark indførte Tempo 100 for campingvogne, men blev taget af bordet i sidste sekund.

Kilde. Transportministeriet

Efter mere en en 1/2 år efter deadline for ændringsforslag til ændringer til campingreglementet, ser der nu ud til at der er kommet skred i forhandlingerne. Som en del af den nye planlov, er der kommet gang i drøftelserne. Partierne bag planlovsaftalen (regeringen, DF og Socialdemokratiet). Det er endnu ingen kommentarer fra partierne, men ifølge altinget.dk , vil campingrådet have lempet på kravet om at campinghytter kun kan være 35 kvadrameter og at der kun må være 60 hytter. Desuden ønsker Campingrådet at hytterne kan bygges højere end idag, samt at to eller flere hytter kan slås sammen.

Dette er Danmark Naturfredning ikke begejstret for. De mener ikke det er Ok, at man laver sommerhuse inden for strandbeskyttelseslinien helt ned til stranden, bare fordi det sker på en campingplads.

Ønsket om at kunne udleje hytter under sommerhuslignende vilkår, skal ifølge formanden for Campingrådet Karsten Egelund, ses i lyset af at campingbranchen lider under faldende antal overnatninger. Danmarks Naturfredning mener at det er vigtigt, at campingpladser ikke udvikler sig til egentlige sommerhusområder.

Også hos Friluftrådet er man noget betænkelige ved, at campingpladser udvikles til ferieresorts med hyttebyer, hoteller, sommerhuse og svømmehaller.

Danmarks Naturfredningsforening siger, at campingpladsernes beliggenhed tæt på naturen er et væsentligt argument for at tænke sig om. Tre ud af fire campingpladser i Danmark ligger med tæerne i vandkanten – halvdelen ligger på søsiden af strandbeskyttelseslinjen. Friluftsrådet vil gerne arbejde konstruktivt for at flere får glæde af campinglivet som ferieform tæt på naturen - og de vil også gerne arbejde for campingpladsernes muligheder for at tilgodese nye ferieønsker – men de mener fortsat, at indretningen af campingpladser bør reguleres i Campingreglementet.

Campingrådet selv er optimistiske, da de mener at Naturbeskyttelsesloven, indeholder interessante ændringer om strandbeskyttelseslinjen med henblik på at give turisterhvervet bedre muligheder for at skabe tidssvarendefaciliteter og oplevelses tilbud. Ifølge Campingrådet skulle det blive nemmere at opnå dispensation til anlæg på campingpladserne.

Fronterne er trukket op. Først jagtede Campingrådet autocampere, nu vil de ind på sommerhus og hotel markedet. Hvad godt skal alt dette gøre for en trestjernet campingplads ? Hvad har det overhovedet med camping at gøre ? Dette er kun for de få, men hvad med de mange. Måske skulle de kigge på, hvorfor campinggæsterne svigter Danmark og har gjort det i mange år, samtidig med at tyskerne og svenskerne øger deres antal overnatninger, også af danske turister.

Kilde: altinget.dk

Der har her i weekenden været anmeldelser om tyveri på rastepladsen ved Farøbroerne. Skal du overnatte på rastepladsen, så vær ekstra opmærksom.

Blandt andet fik et tysk par i autocamper stjålet 3000 euro i kontanter, deres kreditkort og smartphone, men de lå og sov. Typerne der udføre disse tyverier er sofistikerede, hvor det er lykkedes dem at komme ind i køretøjerne uden at at lave mærker efter indbrud og uden at de der lå og sov opdagede noget.

Politiet i området mener ikke at det er en dårlig idé at overnatte der, og det er tilladt. Læg mærke til mistænkelig udseende personer, og tag evt nummeret på deres bil.

Tyverierne sker i perioder, og lige nu er en af de perioder.

Kilde: TV ØST

AutoCamperRådet rettede fornyligt henvendelse til Skatteminister Karsten Lauritzen og Skatteudvalget, med henblik på at få ændret kravet om 4 egentlige sovepladser i autocampere. Derved er det meningen at autocampere skal kunne erhverves med færre sovepladser, uden at det går ud over afgiftberigtigelsen på den nuværende afgift på 60%.

Dette kan ikke lade sig gøre idag. Desuden skal ejere af autocampere køre rundt med en masse unødvendig vægt og sager der fylder en del i autocampere, udelukkende for at tilfredsstille SKAT´s regler efter en gammeldags lovgivning.

Vi mente at der burde være en god mulighed for at få en positiv dialog med Skatteministeren. Dette har allerede udmøntet sig i et positivt svar fra Skatteminister Karsten Lauritzen, der forventer at der kommer et forslag ud af det, til fremsættelse i det nye Folketingsår, fra oktober. www.ft.dk - Bilag 197. Der er lys forude, men intet er endnu afgjort !

For at få gavn af tyske tilskudsmidler til en autocamper parkeringsplads, skal kommuner fremlægge en sammenhængende drifts- og finansiel plan. Autocamperbranchen boomer - men der er en mangel på autocamper parkeringspladser.

Den tyske delstat Baden-Württemberg, der grænser op til Schweiz mod syd, Frankrig mod vest og hjemsted for bla. Stuttgart og en del af Bodensøen, har erkendt vigtigheden af autocamper turisme for regionen. Da ny-opførelser og udvidelser af autocamper overnatnings muligheder ikke kan holde trit med salgstallene, har delstatsregeringen lanceret et LEADER støtteprogram, kun for kommunale autocamper parkeringspladser.

Konsulentvirksomheden “Stellplatz Consulting Dammertz og Bader” tilbyder at servicere de aktuelle og fremtidige autocamperplads operatører, med en effektiv autocamperplads analyse om relevant antal autocampere og tidsrigtig udstyr og markedsføring af autocamperpladsen.

Denne analyse er den ideelle forudsætning for at få godkendt en ansøgning til Baden-Württemberg justitsministerium og EU midler til en kommunal autocamperplads.

For at få del i støtten, er der et grundliggende krav om kommunal ejerskab og den overvejende brug for turister. Baggrunden for disse tilskud er at styrke den økonomiske, miljøbæredygtighed og styrkelse af turismen i struktur svage områder. Til strukturelle investeringer høre også cykel- og vandrestier. Autocamper parkeringspladser støttes med op til 15% og maksimalt 200.000 Euro. Ansøgninger for 2018 er startet i maj 2017 og skal være indsendt senest 1. oktober 2017.

Som et nyttigt forberedende arbejde og et effektivt grundlag for ansøgningen om tilskud er autocamper parkeringsplads analysen, med omfattende relevant fakta om moderne komfort faciliteter, fra strøm til gennem WiFi til fornuftig og sikkerhedsrelevant indretning. Også gebyr på overnatning, strøm og vand beregnes. Her er det vigtigt at tage hensyn til den gældende markedspris og en passende pris for driften.

Analysen omfatter for eksempel også skiltning, der ofte er utilstrækkelige og dermed komplicere opholdet. Et meget stort problem med kommunale autocamper parkeringspladser er målrettet markedsføring for målgruppen. Her erkender kommunerne et behov for henvisninger til autocamper parkeringer.

Tourismuskonzept Baden-WürttembergLeitlinie für zukunftsorientierte Tourismusentwicklung

Campingrådet har i strid med konkurrenceloven vedtaget, at campingpladserne skulle forlange, at deres gæster foreviste eller købte et af Campingrådet udstedt campingpas. Næsten 90 procent af de danske campingpladser har været omfattet af de ulovlige vedtagelser.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

”Med over 11 millioner årlige overnatninger er camping en af de mest foretrukne ferieformer i Danmark. Campingrådet har med sit krav om campingpas og sit krav om, at passet skal koste en fast pris, begrænset konkurrencen mellem langt de fleste campingpladser i Danmark. I sidste ende er det gået ud over de mange campister.”

”Campingpladserne er individuelle erhvervsdrivende virksomheder, som ikke må samordne priser og andre kommercielle konkurrenceparametre. Det er selv sagt ingen undskyldning, at det sker i regi af den paraplyorganisation, hvor branchens organisationer er medlemmer.”

”Desværre er det ikke den første sag af den karakter, vi ser i Danmark. Som brancheorganisation er der god grund til at være ekstra opmærksom på konkurrencereglerne, fordi organisationerne i sagens natur skaber nogle rum, hvor konkurrenter mødes.”

Campingrådet, hvis medlemmer er 12 foreninger med relation til eller særlig interesse for branchen, har overtrådt konkurrenceloven ved at vedtage at:

Campister, som ønsker at overnatte på en campingplads organiseret under Campingrådet skal kunne forevise eller købe et CKE-campingpas udstedt af campingrådet.
CKE-campingpasset skal koste 110 kroner.

Konkurrencerådet påbyder på den baggrund blandt andet, at Campingrådet straks bringer de to vedtagelser til ophør, og at DK-CAMP straks bringer sin deltagelse i vedtagelserne til ophør. DK-CAMP er en frivillig kæde, hvor over halvdelen af campingpladserne i Danmark deltager.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sin behandling af sagen vurderet, at vedtagelsen om alene at acceptere CKE-passet har til formål at udelukke udbydere af konkurrerende campingpas. Samtidig har vedtagelsen om at sælge passet til ens priser haft til formål at begrænse priskonkurrencen mellem campingpladserne. Begge dele kan i sidste ende have medført højere priser til skade for forbrugerne.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs hele afgørelsen HER

Kilde: Konkurrencerådet

Dette drejer sig kort om følgende:

  • ACSI klagede i 2015 over Campingrådet vedrørende dets krav om anvendelse af CKE-passet som betingelse for at overnatte på de af Campingrådet godkendte campingpladser.
  • Campingrådet og DK-Camp´s vedtagelse om ikke at acceptere andre campingpas end CKE-pas, herunder specifikt at afvise ACSI Club ID, mærkbart kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater.
  • Koordinering i form af en vedtagelse truffet af Campingrådet, campingpladser og DK-CAMP om ens priser for salg af CKE-pas

Det er ikke CKE kortet der er ulovligt, men kravet om det i Danmark, som adgang på danske campingpladser og en aftalt fast pris af Campingrådet og DK-Camp.

Det "Alpine" symbol for vinterdæk skal være obligatorisk. Fra 1. januar 2018 skal det være obligatorisk med vinterdæk med definerede krav til vinterdæk i Tyskland. Symbolet "Alpine", bliver kvalitetsmærket for vinterdæk.

Fører, der kører uden vinterdæk på sne eller is, læner sig op ad en bøde på 60 Euro. Fremtidig kan også indehaveren gøres ansvarlig, hvis han tillader, at hans køretøj kører i sne eller is uden vinterdæk - bøde 75 Euro.

Vinterdæk med M + S mærkning (Mud + Snow), også kaldet helårsdæk, må anvendes indtil senest i september 2024.

For de nye regler bliver der er en overgangsordning, hvor følgende gælder: “Vinterdæk med M+S mærkning (uden Alpine symbol), der er købt før den 1. januar 2018, kan fortsat bruge dem indtil 30. september 2024. Der er allerede mange vinterdæk med Alpine ikon. Til gengæld er det ikke lovligt at benytte M+S dæk, der er købt efter 1. jan, 2018.

De nævnte ændringer gør ingen forskel på, hvornår brug af vinterdæk er obligatorisk i Tyskland. Der er ingen fast periode som f.eks Italien, men det er vejr omstændighederne der afgør om du bør eller ikke bør køre på vinterdæk. F.eks isdannelse, frysning af vejbaner, isslag, snevejr. Mange tyskere følger tommelfingerreglen O-O - Oktober til Påske (Ostern). Der er også dem der bare holder øje med vejret. Det er nu bedre at forebygge end at helbrede, vejret har det med pludselig at ændre sig.

Det er lovligt at køre med en mønster dybde på 1,6 mm, men nu tales der om i Tyskland, at dette bør sættes op til 4 mm for vinterdæk. Dette vil øge sikkerheden markant. Hos Michelin mener man at det er unødvendigt, da Michelin ikke mener at det er påviseligt at mønster på 4 mm er bedre end 1,6 mm. Forudsat at dækket ikke er beskadiget, kan det anvendes op til denne grænse er Michelins overbevisning.

Det er altså ikke efter den 1. januar 2018 ikke tilladt at indkøbe og benytte helårsdæk med M+S mærkning i Tyskland. M+S dæk der er er monteret eller købt før denne dato kan benyttes til den 30. september 2024 i Tyskland.

Kilde: Bundesmisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Skal du stege pølser og bøffer i det gode vejr?

Hvis du har planer om det og bruger gasgrill, så husk at tjekke gasflasken. Der er nemlig stadig farlige gasflasker i omløb. Arbejdstilsynet krævede i juli 2016, at Primagaz tilbagekaldte en serie 5 og 10 kg kompositgasflasker.

I følge Arbejdstilsynet står der desværre stadig mellem 50.000 og 100. 000 potentielt farlige gasflasker ude hos danskerne! Så se efter, om du har sådan en stående og skynd dig at få den ombyttet, så du og din familie kan få en god og sikker start på grillsæsonen. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Arbejdstilsynet. 

Arbejdstilsynet opfordrer forbrugerne til at få ombyttet deres gasflasker hurtigst muligt, hvis de har en af de tilbagekaldte gasflasker stående. Test og konkrete hændelser har vist, at gasflaskerne risikerer at gå op i limningen og eksplodere efter få minutter, hvis der opstår ild omkring flasken, f.eks. fra en utæt regulator eller gasslange.

I sommer skete en alvorlig ulykke, hvor en gasflaske eksploderede hos en forbruger efter få minutters brandpåvirkning.

De tilbagekaldte gasflasker er af typen Compolite CS og har været solgt af Primagaz under navnet PrimaDonna. Gasflaskerne benyttes ofte til gasgrill, varmekaminer og camping. Derudover har Viking Energi også solgt og tilbagekaldt et mindre antal flasker af samme type, men her er hovedparten kommet retur.

Hvis du har købt gasflasker af denne type, kan du få ombyttet din flaske til en anden flaske hos din nærmeste Primagaz forhandler. Se en liste over forhandlere.Fakta om de tilbagekaldte gasflasker:

  • I Danmark er de fleste flasker solgt af Primagaz under betegnelsen PrimaDonna og mærket Compolite CS. Typen er også solgt af Viking Energi.
  • En letvægtsgasflasketype som er produceret af Composite Scandinavia, Sverige.
  • Flaskerne er limet sammen af to dele.
  • Findes som 5 kg og 10 kg flasker til forbrugere.
  • Flaskerne er godkendt til det danske marked og overholder gældende standarder på fremstillingstidspunktet, men tilbagekaldes på grund af alvorlig risiko ved brand.


Læs mere om tilbagekaldte flasker og se billeder af de forskellige produkter.

Yderligere information

For yderligere spørgsmål kontakt Arbejdstilsynets pressetelefon på: 72 20 93 94

Læs også tilbagekaldelse

Kilde: Arbejdstilsynet

Når man ikke kan få opmærksomhed på den ene måde, må man prøver på den anden måde. Det er det autocamperforeningen Danmarks Frie AutoCampere - DFAC forsøger, ved at både norske bobilverden.no og svenske husbilhusvagn.se, (der har slettet artiklen igen), opmærksom på det de mener er det helt store gennembrud for parkering med overnatning i autocampere i Danmark. Det har fået begge web portaler til at male en stor historie op med spændende læsning for svenskere og nordmænd. Desværre for vores broderlande, ser virkeligheden ikke sådan ud.

Henvendelsen til de to broderlande får det til at fremstå som om at Danmark har fået en revolutionerende ny lovgivning, hvilket langtfra er tilfældet. Der er ikke tale om en ny lovgivning, men kun tale om noget rent fortolkningsmæssigt, der i bund og grund udmønter sig i at der i parkeringsbekendtgørelser ikke må forskelsbehandles mellem personbiler og autocampere op til 3.500 kg, og at generel overnatningsforbud ikke må fremgå af parkeringsbekendtgørelser. Autocampere er ikke særlige køretøjer, men kan være det. Til gengæld kan Vejmyndighederne (kommunerne) i dialog med politiet opsætte skiltning mod standsning og parkering med autocampere. Desuden siger lovgivningen, at relevante køretøjer skal kunne holde sig helt inde for båsene, når disse forefindes. I forvejen har mange parkeringspladser der ikke har betalt parkering, i stedet en tidsmæssig begrænsning.

DFAC skriver også, citat: ”Kør ud og nyd friheden uden ‘hemmelige’ forbud, men kør forsigtigt, vis hensyn, hold jer indenfor striberne og kantstenene i p-båsene og se efter skiltning.” Der har aldrig været hemmelige forbud, men der er kommuner der ikke har haft dem på Vejdirektoratets hjemmeside, men “kun” på kommunernes egen hjemmeside. Men hemmelige, det har de aldrig været.

I DFAC´s store Scoop, er scenen sat i Holstebro, hvor de kørte skytset frem med, med avisartikler og radiospots, og det er også Hostebro Kommune nordmændene og svenskerne skal høre om. Kommunen var mildest talt rasende, men typisk for DFAC har man den arbejdsform, at de først sparker til dem de gerne vil arbejde med, hvorefter de ikke forstår, hvorfor der efterfølgende ikke er basis for forsoning og samarbejde. Den del overlader vi til en arbejdspsykolog.

Efterfølgende stiller man op, som en over myndighed, der skal irettesætte kommuner der ikke har orden i deres parkeringsbekendtgørelser, samtidig med at det stedlige politi bliver underrettet om forkert skiltning. Et eller andet siger mig at den samme forening om nogen, jagtede Campingrådet for agere på samme måde overfor autocampere. Trusler om Statsforvaltningen er forekommet, endda på en parkeringsplads i Ringkøbing, der i mere end et år ikke har fungeret som autocamperparkering, men idag benyttes til lastbiler. Derefter forstår man ikke, at ingen vil samarbejde med dem, for de har jo en ombudmands ord for at lovgivningen er fejlfortolket. En mere charmerende facon, ville bidrage en del her.

Med hensyn til Holstebro, er det nok lidt overdrevet at have hænderne så meget hævet over hovedet, da Holstebro Kommune ikke som alle troede, har ændret deres parkeringsbekendtgørelse på deres hjemmeside. Måske har de rullet den tilbage, for den har været ændret og den nye er nu kun på Vejdirektoratets samling af parkeringsbekendtgørelser.

Parkeringsbekendtgørelse - Holstebro Kommune pr. 21-5-2017

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1 og § 92c, stk. 4, bekendtgøres herved med samtykke fra Midt- og Vestjyllands Politi følgende supplerende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering i Holstebro Kommune.

Bestemmelserne er gældende inden for tættere bebyggede områder afgrænset af byzonetavle (færdselstavle E55).

§1. Køretøjer med en tilladt totalvægt under 3500kg, kan standses eller parkeres delvist på fortov med en del af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. Det samme gælder for motorcykler med mere end 2 hjul.

Stk. 2. Campingvogne må parkeres i indtil 48 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

§2. Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121 og § 122 a.

§3. Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på overnatning.

§4. Denne bekendtgørelse træder i kraft d. 1. september 2014.

Transportministeriets konsekvenser

Transportministeriets skriv til DFAC har konsekvenser der lyder som følger.

Overstående fortolkning betyder, at vejmyndigheden (kommunen) ikke har mulighed for at benytte de overstående formuleringer i lokale bekendtgørelse.

Det skal understreges, at overstående fortolkning alene gælder muligheden for at offentliggøre foranstaltningerne i en lokal bekendtgørelse. Vejmyndigheden har således stadig mulighed for med politiets samtykke at træffe færdselsmæssige bestemmelser om parkering og standsning af autocampere, som tilkendegives ved afmærkning i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 95, stk. 1 og 3.

I Varde kommune har fortolkningsændringen udmøntet sig i at Varde Kommune, opsætter forbudsskilte op for 10-12.000 kr. De første er opsat i Kommunen. Kommunen er i forvejen åben for at lave autocamper parkering. Det har de iøvrigt altid været, og er også Kommunen der har lavet undersøgelser på, at langtidsparkering af autocampere ikke har negativ indflydelse på campingpladser.

Tønder Kommune har nedtaget deres parkeringzone skilte, men det forlyder at andre skilte er på vej og på Rømø, der også høre ind under Tønder Kommune, er der intet ændret. Parkering med autocampere rundt om på øen er forbudt mellem kl 22 og 06.

Eksempelsamling Parkeringsafmærkning

4.2 Parkering af autocampere

Autocampere kan både kort- og langtidsparkere lovligt på offentlige P-pladser, med mindre der er offentliggjort restriktioner i lokal bekendtgørelse eller det er forbudt ved afmærkning. Det vil sige, at de også kan overnatte på de offentlige P- pladser.
Er der et reelt behov for langtidsparkering af autocampere kan vejmyndigheden anvise et sted.
Der er flere virkemidler for at undgå eller begrænse, at autocampere langtidsparkerer rundt på de offentlige P-pladser:

• Vejmyndigheden kan i en lokal parkeringsbekendtgørelse have en begrænsning af langtidsparkering for autocampere

• Der kan etableres et forbud mod autocampere på de offentlige P-pladser i vejmyndighedens lokale bekendtgørelse.

• Der kan vejvises til campingpladser, der er godkendt til autocampere,
med M32 Camping- plads for autocampere. Dette flytter ikke nødvendigvis autocamperne
fra de offentlige P- pladser 4l campingpladser, men der må forventes en vis flytning

På de 9 måneder, siden Transportministeriet sendte meddelelsen ud, er der ikke sket så meget, hverken i den tilretning i kommunerne man kunne forvente, eller på det vejledede materiale hos Vejdirektoratet.At løbe rundt og spille selvbestaltet politibetjent, er den dårligste vej for at komme igennem hos de danske kommuner. De har fat i den lange ende. Naturligvis skal vi have bynær parkering og overnatningsmuligheder for autocampere. I en tidligere artikel i bobilverden.no nævner autocamper folk, at de ikke kan se at tiltag i Danmark gælder autocampere på mere end 3500 kg. Mere end 30% har den størrelse i Norge. Hvad med køretøjer uden toilet. Det er noget snæversynes kun at hytte sit eget skin - Jeg har brug for, fint hvad så med alle de andre. Vi har betalt afgift, så vi har krav på. Nej i har ikke. Det ene er købet af en autocamper. Det er noget helt andet, når det drejer sig om brugen af køretøjet. det har intet med hinanden at gøre.

Informer Kommunerne, ikke misinformere for egen vindings skyld. DFAC´s resultatliste er også let at overse efter 1,5 års arbejde. 2 pladser i et privat firma og 3 hos et supermarked.

Kan opfordre til at der arbejdes for bredden, og ikke for nogen få udvalgte. Alle typer autocampere og på en ordentlig måde. Det kommer autocamper Danmark helt sikkert længst med. Nogen må savne tidligere tiders kolde krig mod Campingrådet, så har de i stedet for startet en autocamper borgerkrig. Det er sgu sørgeligt, og ynkeligt. Hold jer til sandheden og virkeligheden. At gå op og ned af helt ens tænkende, giver et forvrænget billede af virkeligheden.

Stellplatz betyder afgrænset, skiltet område forbeholdt autocampere. Her er det også tilladt store autocampere at parkere. P-skilt og "autocamper" undetavle U4 med symbol US7.

Transport Ministeriet,

Så er de første salgstal for autocampere i Europa offentliggjort. I Danmark blev der købt 70 fabriksnye autocampere, hvilket er en fremgang på 40% i forhold til 2016, med 50 stk. I 2015 blev der solgt 42 fabriksnye autocampere.

Tyskland er stadig i den gule førertrøje med ikke mindre end 9.272 nye autocampere i 1. kvartal af 2017, hvilket er en fremgang på 4,6% i forhold til rekordåret 2016 med 8.863 nye autocampere.

Total set kunne hele Europa bryste sig af et salg på ikke mindre end 25.681 helt nye autocampere. Det er en fremgang på +8,1% i forhold til samme periode i 2016.

Også vore nordiske broderlande Norge og Sverige har fremgang. Norge med 8,3% og Sverige 24,5%

Anderledes ser det ud for campingvogns salget der er gået tilbage med 16,1% i Danmark. I hele Europa havde campingvognssalget et plus på 3,4% med 18.331 campingvogne.

Succesen forsætter og her i 2017 kommer tallet op over 100.000 autocampere på et år.

Se alle talene for autocampere HER

Kilde : European caravan Federation

Side 1 ud af 25