Når man ikke kan få opmærksomhed på den ene måde, må man prøver på den anden måde. Det er det autocamperforeningen Danmarks Frie AutoCampere - DFAC forsøger, ved at både norske bobilverden.no og svenske husbilhusvagn.se, (der har slettet artiklen igen), opmærksom på det de mener er det helt store gennembrud for parkering med overnatning i autocampere i Danmark. Det har fået begge web portaler til at male en stor historie op med spændende læsning for svenskere og nordmænd. Desværre for vores broderlande, ser virkeligheden ikke sådan ud.

Henvendelsen til de to broderlande får det til at fremstå som om at Danmark har fået en revolutionerende ny lovgivning, hvilket langtfra er tilfældet. Der er ikke tale om en ny lovgivning, men kun tale om noget rent fortolkningsmæssigt, der i bund og grund udmønter sig i at der i parkeringsbekendtgørelser ikke må forskelsbehandles mellem personbiler og autocampere op til 3.500 kg, og at generel overnatningsforbud ikke må fremgå af parkeringsbekendtgørelser. Autocampere er ikke særlige køretøjer, men kan være det. Til gengæld kan Vejmyndighederne (kommunerne) i dialog med politiet opsætte skiltning mod standsning og parkering med autocampere. Desuden siger lovgivningen, at relevante køretøjer skal kunne holde sig helt inde for båsene, når disse forefindes. I forvejen har mange parkeringspladser der ikke har betalt parkering, i stedet en tidsmæssig begrænsning.

DFAC skriver også, citat: ”Kør ud og nyd friheden uden ‘hemmelige’ forbud, men kør forsigtigt, vis hensyn, hold jer indenfor striberne og kantstenene i p-båsene og se efter skiltning.” Der har aldrig været hemmelige forbud, men der er kommuner der ikke har haft dem på Vejdirektoratets hjemmeside, men “kun” på kommunernes egen hjemmeside. Men hemmelige, det har de aldrig været.

I DFAC´s store Scoop, er scenen sat i Holstebro, hvor de kørte skytset frem med, med avisartikler og radiospots, og det er også Hostebro Kommune nordmændene og svenskerne skal høre om. Kommunen var mildest talt rasende, men typisk for DFAC har man den arbejdsform, at de først sparker til dem de gerne vil arbejde med, hvorefter de ikke forstår, hvorfor der efterfølgende ikke er basis for forsoning og samarbejde. Den del overlader vi til en arbejdspsykolog.

Efterfølgende stiller man op, som en over myndighed, der skal irettesætte kommuner der ikke har orden i deres parkeringsbekendtgørelser, samtidig med at det stedlige politi bliver underrettet om forkert skiltning. Et eller andet siger mig at den samme forening om nogen, jagtede Campingrådet for agere på samme måde overfor autocampere. Trusler om Statsforvaltningen er forekommet, endda på en parkeringsplads i Ringkøbing, der i mere end et år ikke har fungeret som autocamperparkering, men idag benyttes til lastbiler. Derefter forstår man ikke, at ingen vil samarbejde med dem, for de har jo en ombudmands ord for at lovgivningen er fejlfortolket. En mere charmerende facon, ville bidrage en del her.

Med hensyn til Holstebro, er det nok lidt overdrevet at have hænderne så meget hævet over hovedet, da Holstebro Kommune ikke som alle troede, har ændret deres parkeringsbekendtgørelse på deres hjemmeside. Måske har de rullet den tilbage, for den har været ændret og den nye er nu kun på Vejdirektoratets samling af parkeringsbekendtgørelser.

Parkeringsbekendtgørelse - Holstebro Kommune pr. 21-5-2017

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1 og § 92c, stk. 4, bekendtgøres herved med samtykke fra Midt- og Vestjyllands Politi følgende supplerende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering i Holstebro Kommune.

Bestemmelserne er gældende inden for tættere bebyggede områder afgrænset af byzonetavle (færdselstavle E55).

§1. Køretøjer med en tilladt totalvægt under 3500kg, kan standses eller parkeres delvist på fortov med en del af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. Det samme gælder for motorcykler med mere end 2 hjul.

Stk. 2. Campingvogne må parkeres i indtil 48 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

§2. Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121 og § 122 a.

§3. Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på overnatning.

§4. Denne bekendtgørelse træder i kraft d. 1. september 2014.

Transportministeriets konsekvenser

Transportministeriets skriv til DFAC har konsekvenser der lyder som følger.

Overstående fortolkning betyder, at vejmyndigheden (kommunen) ikke har mulighed for at benytte de overstående formuleringer i lokale bekendtgørelse.

Det skal understreges, at overstående fortolkning alene gælder muligheden for at offentliggøre foranstaltningerne i en lokal bekendtgørelse. Vejmyndigheden har således stadig mulighed for med politiets samtykke at træffe færdselsmæssige bestemmelser om parkering og standsning af autocampere, som tilkendegives ved afmærkning i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 95, stk. 1 og 3.

I Varde kommune har fortolkningsændringen udmøntet sig i at Varde Kommune, opsætter forbudsskilte op for 10-12.000 kr. De første er opsat i Kommunen. Kommunen er i forvejen åben for at lave autocamper parkering. Det har de iøvrigt altid været, og er også Kommunen der har lavet undersøgelser på, at langtidsparkering af autocampere ikke har negativ indflydelse på campingpladser.

Tønder Kommune har nedtaget deres parkeringzone skilte, men det forlyder at andre skilte er på vej og på Rømø, der også høre ind under Tønder Kommune, er der intet ændret. Parkering med autocampere rundt om på øen er forbudt mellem kl 22 og 06.

Eksempelsamling Parkeringsafmærkning

4.2 Parkering af autocampere

Autocampere kan både kort- og langtidsparkere lovligt på offentlige P-pladser, med mindre der er offentliggjort restriktioner i lokal bekendtgørelse eller det er forbudt ved afmærkning. Det vil sige, at de også kan overnatte på de offentlige P- pladser.
Er der et reelt behov for langtidsparkering af autocampere kan vejmyndigheden anvise et sted.
Der er flere virkemidler for at undgå eller begrænse, at autocampere langtidsparkerer rundt på de offentlige P-pladser:

• Vejmyndigheden kan i en lokal parkeringsbekendtgørelse have en begrænsning af langtidsparkering for autocampere

• Der kan etableres et forbud mod autocampere på de offentlige P-pladser i vejmyndighedens lokale bekendtgørelse.

• Der kan vejvises til campingpladser, der er godkendt til autocampere,
med M32 Camping- plads for autocampere. Dette flytter ikke nødvendigvis autocamperne
fra de offentlige P- pladser 4l campingpladser, men der må forventes en vis flytning

På de 9 måneder, siden Transportministeriet sendte meddelelsen ud, er der ikke sket så meget, hverken i den tilretning i kommunerne man kunne forvente, eller på det vejledede materiale hos Vejdirektoratet.At løbe rundt og spille selvbestaltet politibetjent, er den dårligste vej for at komme igennem hos de danske kommuner. De har fat i den lange ende. Naturligvis skal vi have bynær parkering og overnatningsmuligheder for autocampere. I en tidligere artikel i bobilverden.no nævner autocamper folk, at de ikke kan se at tiltag i Danmark gælder autocampere på mere end 3500 kg. Mere end 30% har den størrelse i Norge. Hvad med køretøjer uden toilet. Det er noget snæversynes kun at hytte sit eget skin - Jeg har brug for, fint hvad så med alle de andre. Vi har betalt afgift, så vi har krav på. Nej i har ikke. Det ene er købet af en autocamper. Det er noget helt andet, når det drejer sig om brugen af køretøjet. det har intet med hinanden at gøre.

Informer Kommunerne, ikke misinformere for egen vindings skyld. DFAC´s resultatliste er også let at overse efter 1,5 års arbejde. 2 pladser i et privat firma og 3 hos et supermarked.

Kan opfordre til at der arbejdes for bredden, og ikke for nogen få udvalgte. Alle typer autocampere og på en ordentlig måde. Det kommer autocamper Danmark helt sikkert længst med. Nogen må savne tidligere tiders kolde krig mod Campingrådet, så har de i stedet for startet en autocamper borgerkrig. Det er sgu sørgeligt, og ynkeligt. Hold jer til sandheden og virkeligheden. At gå op og ned af helt ens tænkende, giver et forvrænget billede af virkeligheden.

Stellplatz betyder afgrænset, skiltet område forbeholdt autocampere. Her er det også tilladt store autocampere at parkere. P-skilt og "autocamper" undetavle U4 med symbol US7.

Transport Ministeriet,

Så er de første salgstal for autocampere i Europa offentliggjort. I Danmark blev der købt 70 fabriksnye autocampere, hvilket er en fremgang på 40% i forhold til 2016, med 50 stk. I 2015 blev der solgt 42 fabriksnye autocampere.

Tyskland er stadig i den gule førertrøje med ikke mindre end 9.272 nye autocampere i 1. kvartal af 2017, hvilket er en fremgang på 4,6% i forhold til rekordåret 2016 med 8.863 nye autocampere.

Total set kunne hele Europa bryste sig af et salg på ikke mindre end 25.681 helt nye autocampere. Det er en fremgang på +8,1% i forhold til samme periode i 2016.

Også vore nordiske broderlande Norge og Sverige har fremgang. Norge med 8,3% og Sverige 24,5%

Anderledes ser det ud for campingvogns salget der er gået tilbage med 16,1% i Danmark. I hele Europa havde campingvognssalget et plus på 3,4% med 18.331 campingvogne.

Succesen forsætter og her i 2017 kommer tallet op over 100.000 autocampere på et år.

Se alle talene for autocampere HER

Kilde : European caravan Federation

I en årerække har det været moderne, at autocamper producenterne indregner en begræset mængde ferskvand, i den køreklare vægt, hvilket autocamper-info.dk også i tidligere artikler har påpeget. I producenternes kataloger finder man, for det meste skjult, henvisninger til at ferskvands mængden, er indskrænket ved kørsel (køreklar vægt), for at have tilstrækkelig plads til til nyttelast.

Tankene har derfor i flere tilfælde overløb, som man åbne og lukke for. Samtidig bliver autocampere i brochurerne fremvist i den frie natur, væk fra turisme og i fristende, charmerene “ensomme” omgivelser. Selv i reklamespot formidles denne frihedsfølelse bevidst. Dette er tarveligt, hvis ikke urimelig tvivlsom oplysning.

Løfter som “uafhængighed”, perfekt til vandreture og byture som på hotel. At man før ankomst til målet, er nødt til at at finde en vandhane og en spildevands rist, for at stå med autocampere i det fri, forbliver uoplyst. Kendsgerningen er at man ikke længere bevæger sig, hvor færdselsloven gælder, og det ville være en invitation til overtrædelse af loven. Kendsgerningen er også at disse annoncerede parkeringer, ikke tilbyder forsyning og bortskaffelse. Det viser manglende indsigt i autocamperplads / parkerings forhold. Her bliver der alså foregøglet noget, der ikke tager hensyn til vægt fra mange producenter og i særdeleshed den nødvendige vandbeholdning, der bliver trykt med meget småt, hvis overhovedet.

Virkeligheden er indlysende. Hvis køretøjet har en 120 liter vandtank, så skal den være helt fyldt for at bestemme køreklar vægt, som angivet i lovgivning for køreklar vægt. Loven giver ikke mulighed for andre angivelser af væske mængde. Producenterne er også for nylig blevet belært om at den heller ikke går med angivelse af vægten for 1 fyldt gasflaske, hvis der er plads til to, så er det vægten på to fyldte gasflasker der indgår i beregningen.

Derfor taler det ikke for, at producenterne sætter sig for at køre i autocamper med en lille mængde vand, uden at dokumentere dette i køretøjets papirer eller på påfyldningsstudsen, der for enhver bruger er et synligt sted.

Hvis producenten ønsker en effektiv begrænsning af ferskvandsmængden til nogle få liter under kørsel, burde det være anført i køretøjets dokumenter og tydeligt anført. Det har bare ikke noget med reglerne for køreklar vægt efter DIN 1646-2 at gøre.

Desuden er 20 til 50 liter vand, næsten en vittighed ved brug af autocampere. Der forbruges omkring 20 til 50 liter frisk vand pr. person om dagen, afhængig af personen. De oplyste vandmængder i producenternes selvopfundne begreb - rejse mængde, ville ikke engang række til en dag i brochurens afsondrede strande lang fra alt og alle.

De ofte oplyste 20 liter, har i sig selv det problem, at det knap kan fylde vandslangerne i køretøjet. Det også fordi at sugeslangen eller dykpumpen står hævet lidt over bunden af tanken, hvilket bevirker at et minimum eller restmængden alligevel ikke kan suges op. Prøv selv med bare 10 liter ! Hvad kommer der ud af vandhanen ? Mange køretøjer står fortil lavere end bagtil, Så finder pumpen ingen vand og det er svære at tømme spildevand helt af.

Tag tid på et brusebad i din autocamper. Derefter tager du en vandkande med brusehoved. Du ved hvor meget vand der er i vandkanden når den er fyldt. Derefter lader du vandet løbe i samme tid som dit bad varede. Så ved du ca, hvor mange liter vand dit bad forbruger. Ud fra dette resultat kan du måle hvor længe vandet rækker for at gøre dig våd over hele kroppen, eller luksus versionen, skylle sæbeskummet af.

Vi agerer individuelt, men test viser at der gennemsnitligt forbruges mellem 20-30 liter vand pr. person om dagen, når den den betalte Wellness-oase i det rummelige badeværelse benyttes som sådan. Så giver den afsides liggende strand på det blanke brochure papir og den lokkende TV-reklame mening, og du kan vaske hænder mere end en gang og endda gå på toilettet.

Fire personers brug af autocamperen vil ikke kunne bruge autocamperen på fjerntliggende strande. Desuden vil en skævt placeret autocamper ikke kunne pumpe de latterlige 20 liter, der vil ligge som en lille vandpyt i det ene hjørne.

Hvis argumentationen om at man kan tanke vand i området skal kunne holde, er det en forudsætning at autocamperpladser/parkeringer tilbyder vandforsyning. Uden denne forsyningsmulighed sammen med tømning af spildevand er muligheden for “Fricamper” i naturen stærkt indskrænket, og forbliver en farce, hvis den køreklarevægt ikke skal brydes, når autocamperen igen skal påfylde vand, hvis der er en vandhane på den nærmeste autocamperplads/parkering eller den er lukket om vinteren. Ikke alle benytter autocamperpladser.

Hvad med spildevandet ? Det udgør også vægt. Nem tømning i kloaken er forbudt. Man er altså afhængig af autocamper pladser eller tømme/forsyningsstationer, som får udsigten til det frie liv til at falme, når ikke der må køres med den fyldte vandtank, som køreklar vægt foreskriver, ifølge EN 1646-2.

Med rejsemængden af vand, vil den fine blanke brochure med “ Den store frihed med autocamper” være begrænset til en campingplads. Så kunne man lige så godt købe en langt billigere campingvogn.

Autocampere der er afhængig af den indskrænkede farce med en rejsemængde på 10 til 20 liter vand, for ikke at køre ulovligt, lider af en alvorlig mangel, der bør oplyses både ved salg og gensalg. En rejse mængde på 20 liter er rundtregnet 20 kg, med en vandtank på 120 liter eller 120 kg vand, mangler ved køreklar vægt opgivelsen - 100 kg + den manglende gasflaske 27,2 kg. Det er meget.

Glem heller ikke følgende: Hvis din autocamper skal kunne synes til 4 personer, så må din køreklare vægt ikke overstige 3.165 kg. 4x75 kg/personer + 4x10 kg/person + 10x7 m camper længde = 410 kg - 1x75 kg/person indregnet i køreklar vægt = 335 kg. De 3165 kg køreklar vægt er med fyldt vandtank og ikke det der står med småt, om man så køre med mindre vand er en personlig sag, men det er loven for køreklar vægt der er gældende. Det er din opgave som kunde at holde dig orienteret om dette.

Masse for udstyr = 10xN+10xL, N er antal passagere (75 kg) og personlige ejendele (10 kg) plus L der er 10 kg for hver meter autocamperen er.

En autocamper kan variere plus/minus 5% i vægt. Altså kan en autocamper med en egenvægt på 3000 kg, lige så godt veje 3150 kg

Så er der ikke taget højde for at autocampere sandsynligvis bliver monteret med Markise, cykelstativ, TV + parabol, tillægs pakker fra fabrikken osv.

Da trenden fortsat er autocampere på 3500 kg, kræver det omtanke. Ikke noget med at flå ned af hylderne af alt det dejlige udstyr, man ikke kan leve uden. Det holder simpelt hen ikke.

Alternativt bliver interessegrupperne i de Europæiske lande nødt til at kæmpe for, det efterhånden gamle forslag om at måtte føre en autocamper på 4250 kg, på et B kørekort, som til brug ved personbiler.

Eksempler på det med småt

Knaus 10 Liter (ved kørsel), Adria 20 Liter (ved kørsel), Hymer AG 20 Liter (ved kørsel), Carthago 20 Liter (ved kørsel), Frankia 20 Liter (ved kørsel), Eura Mobil 25 Liter (ved kørsel), Mclouis (ved kørsel), Rapido 50 liter (ved kørsel), LMC 50 Liter (ved kørsel)

Tyske advokater med speciale i autocamper lovgivning, raser i øjeblikket over det de kalder vandtanks løgnen. Den køreklare vægt er genske enkelt ikke oplyst som lovgivningen foreskriver den - med fyldte tanke, undtagen spildevandstanken.

Arrangørerne af verdensrekord forsøget for den længste autocamper konvoj, har bedt os hjælpe med at udbrede budskabet, der kontrolleres af Guinness World Record.

Den nuværende rekord er fra 2003 og blev sat i Italien med 672 autocampere. Det er en konvoj på mere end 30 km, bestående udelukkende af autocampere.

Bag det nye rekordforsøg står Dieter Goldsmitt, der der indtil salget til Hymer Group, stod bag firmaet af samme navn, med salg af fjedresystemer og optimering af chassiser til autocampere. Som medsponsor ses bla. Dethleffs.

Det nye rekordforsøg sker den 12. august, 2017 i Walldürn im Oldenwald, Tyskland. Rekord forsøget består ikke af stillestående autocampere, men faktisk skal hele konvojen køre en rute, der skal holdes igeng hele tiden før rekordforsøget accepteres.

Du kan deltage, og få en speciel autocamper oplevelse, mod et tilmeldingsgebyr på 30 Euro. Dette beløb er til afholdelse af arrangementet, der kræver en del logistik og overskuddet går ubeskåret til et børnehjem. Alene anmeldelse til rekordforsøget til Guinness World Record koster 10.000 Euro.

Tilmeldingen startede den 1. maj og har til nu fået omkring 230 tilmeldinger. Tilmeldingen af mere end 672 autocampere som rekordforsøget kræver, råber også på overnatningsmuligheder for de mange autocampere i de tre dage dage som hele arrangementet vare.

En sportsflyver lufthavn, landbrug og offentlige arealer skal i de tre dage virke som autocamperplads. Da der ikke er tale om rigtige autocamperpladser, anmoder arrangørerne autocamper deltagerne om at komme med fyldt vandtank, og tømte toilet og spildevandstank. Der arrangeres nødløsninger ifølge arrangørene. Stadtwerke Walldürn vil på bestemte tidspunkter åbne kloakerne for tømning. Benyt ikke naturen til tømning, det kan udløse bøder siger arrangøren.

Lørdag den 12. august 2017 går det løs på strækningen Walldürn-Hainstadt-Hornbach. Konvojen skal kunne holde sig igang uden at holde stille over en strækning på 3,2 km.

Er i flere der ønsker at deltage i dette arrangement, og forventer at køre sammen, skal i være Obs på at der tilmeldes i tre kategorier -Optil 5 meter, fra 5 til 7 meter og fr 7 til 10 meter.

Alle køretøjer bliver fotograferet på målstregen, men vil du ikke aftage billederne bliver de ikke brugt til andre formål, ligesom ved turbåden og vandrutschebanen. Der opstilles festtelt med videre. En unik autocamper oplevelse med Verdensrekord, festligt lag og kontakt til nye autocamperfolk.

Skal Dannebrog veje over den mere end 30 km lange autocamper konvoj, der bliver verdens længste kan du/i tilmelde dig/jer på hjemmesiden ?:

Hjemmeside: http://www.wohnmobilweltrekord-wallduern.de/

Der er oprettet kontakt på facebook: facebook.com/groups/646262438903672/

Campingpladserne langs Algarve og Alentejo kysten, kræver at myndighederne gør mere for at slå ned på autocampere der ulovligt opholder sig, på strandene og andre steder uden tilladelse. De mener at autocamper aktiviteterne i Portugal er ude af kontrol og forårsager tab af milioner af Euros.

I en særlig rapport fra Lusa News Agency udtaler sekretæren for campingpladsforeningen - APCAA, at hundredevis af autocampere, hvoraf 95% er udlændinge, overnatter ulovligt langs strandene i det sydvestlige Algarve og Alentejo kysten, og der er ikke noget effektivt tilsyn til at sætte en stopper for denne skadelige aktivitet og skadelig for landets økonomi.

Stigningen i “fri/vild” camping i autocampere er også kendt af National Maritime Authority (AMN) og Algarve Turistforening.

Campingpladserne ønsker ikke at forbude men regulere.

Det er den eskalerende situation, der har drevet campingpladserne til at fremsætte forslag til ny lovgivning på området. Campingpladserne har lavet forslag til regeringen, der regulere autocamper turisme, men de har måtte vente i flere måneder på behandling af lovene, fra dem der har kompetence til at løse problemerne.

Blandt de vigtigste knuder er, at hundredevis af køretøjer parkere og bliver holdene langs strandene der falder ind under det Nationale Maritime domæne, og da det anses for ulovligt af de maritime myndigheder, er det ikke desto mindre et problem der kun kan løses ved lovændring.

Søfartstyrelsen AMN udtaler at parkering af autocampere uden for tilladte parkeringsområder til formålet, i vid grad forgår ureguleret, fordi portugisisk lovgivning ikke tillader at det Maritime Politi handler med det samme.

Hvad det Maritime Politi kan gøre, er at notere dem og og give dem frister angivet af lovgivningen, til at forlade området. På grund af det faktum at flertallet er udenlandske, giver det udfordringer med at identificere dem og få deres adresser, hvilket gør kontroller ineffektive.

En embedsmand hævder envidere, at Søfartstyrelsen har kæmpet for en mere effektiv kontrol, fordi der sker en vis forskelsbehandling mellem udlændinge og portugisere. Derfor ender det op med, at kun portugisere straffes og det kan synes at være diskriminerende, fordi det for det meste er udlændige der parkere ulovligt.

Søfartstyrelsen -AMN, er af den opfattelse at en lovændring, skal kunne give mulighed for at opkræve bøder på stedet for udlændinge. Dette mener de, er en måde at løse ulovlig parkering på, og få autocamper turisterne til at vælge legale pladser forbeholdt autocampere. Hvis autocamper turisterne valgte de legitime autocamperpladser ville det bringe flere fordele til Algarve.

Præsidenten for Algarve Regional Tourism Board (RTA) fremhæver også behovet for lovgivninger der er tilpasset autocamperturister, hvilket er et voksende marked, især uden for sommer månederne.

Det har en relevant betydning for regionens økonomi, men autocampere skal forblive på pladser med den nødvendige sikkerheds- og hygiejneforhold, der overholder regler, så det ikke længere er rent anarki, der kan medføre ødelæggelse af natur- og følsomme områder. RTA har indledt et samarbejde med kommunerne for bedre at udnytte dette turistsegment.

Alentejo og Algarve Campingpladsforeningen vurderer, at antallet af autocampere i Algarve i øjeblikket er omkring 180.000, og at det er et tab på omkring 65.000 Euro om dagen i skatter, der ikke er opkrævet af staten, på grund af manglende lovgivning for at sikre effektiv overvågning, hvilket ville sætte en stopper for ulovlig parkering og camping praksis.

Lyder det bekendt fra den hjemlige andegård? Ingen er ude på at forbyde det, men at regulere det, både af hensyn til landets infrastruktur og dets økonomi.

Kilde og foro: ThePortugalNews.com

Varde Kommune reagere voldsomt på ændringer fra Transportministeriet, der vedrøre autocamper overnatning på parkeringspladser. Varde kommune lavede i 2014 en fælles parkeringsbekendtgørelse med Esbjerg og Vejen kommune om standsning og parkering. I denne bekendtgørelse står der i §2 - der må ikke parkeres særligt indrettede køretøjer med henblik på overnatning, med mindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning. Ved særlig afmærkning forstås et P-skilt med en “autocamper” undertavle.

Historik.

I december 2015 klagede Danmark Frie AutoCampere til Folketingets Ombudsmands over Justitsministeriets fortolkning af ”særligt indrettede køretøjer”.

Det har tidligere fremgået af Justitsministeriets hjemmeside, at ”særligt indrettede køretøjer” omfatter køretøjer, som på grund af deres indretning er placeret det pågældende sted af andre grunde end på grund af et behov for at parkere, f.eks. med henblik på overnatning.

Konklusionen blev at DFAC fik medhold at kommunerne ikke har hjemmel til at regulere parkering med
autocampere i en lokal bekendtgørelse. Dette til stor tydelighed til irritation for kommunerne.

Skilteskov i stedet for

Til gengæld kan vejmyndigheden (kommunerne) med politiets samtykke træffe bestemmelser om parkering og standsning af autocampere, som tilkendegives ved skiltning.

Bestemmelser om parkering og standsning af autocampere og forbud mod overnatning kræver justering af skiltetekst på nuværende parkeringsskilte ved indkørsel til kommunens parkeringspladser.

Varde kommune har besluttet, at bruge 10-20.000 kr på nye skilte der forbyder overnatning på parkeringspladser, hvor parkeringsbåsene nok i forvejen ikke har den størrelse, der gør det muligt at parkere lovligt.

Der vil dog blive givet tilladelse til overnatning på enkelte parkeringspladser. ACR er i den forbindelse allerede igang med to interesserede i Blåvands området, der på privat grund vil have interesse i at laver autocamper parkering, hvor det ikke genere Hvidbjerg Camping, når kongen af Blåvand - Hvidbjerg Camping køre forbi. Manden der får tilladelse til alt, hvor andre ansøgere får afslag.

Varde Kommune har tidligere givet tilladelse til autocamper parkering i Blåvand, men et tilbud fra en tysk koncern trak mere end autocamper turister.

Kommunen har tidligere også lavet en undersøgelse, der viser at autocampere kun udgør mellem 3 og 4 %, af campingpladsernes totale antal overnatninger. Varde Kommunes konklusion - Der er på den baggrund ikke grund til at tro at en øget satsning på langtidsparkeringspladser med fokus på autocamperpladser i Varde Kommune vil influere negativt på campingpladsernes forretningsområde.
Det vurderes at potentialet for at tiltrække autocamper turister til Varde Kommune ikke udnyttes optimalt, og Varde Kommune vil derfor igangsætte følgende aktiviteter med henblik på at øge tilstrømningen.

Herudover vil Varde Kommune være indstillet på at give tilladelse til private langtidsparkeringspladser i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Autocamperturisme

Turisme er den drivende kraft i alle attraktive byer og steder og mindre lokalsamfund som har noget at byde på, og kan skabe sig et grundlag for at tiltrække turister. De fleste byer har allerede deres egen campingplads. Autocamper turister trækker mod pladser, som er tilpasset til deres behov frem for en campingplads, fordi mange campingpladser ikke lever op til de krav, som store moderne autocampere har.

I årevis er autocamperturister blevet nægtet bynære autocamperpladser. I stedet har turisterne været henvist til at holde på by eller oplevelsesfjerne campingpladser, eller fundet steder, hvor skiltning ikke har forhindret dem i at overnatte. Kun meget få autocampere har en bil eller scooter om bord, som de kan tage til byen med. Desuden har de fleste campingpladser lukket fra oktober til april, en tid som også er interessant for autocampere. Det kunne være at besøge byer som gør noget ekstra ud af julen, teater, musikarrangementer, udstillinger, messer eller nyde årstidernes forskelligheder. Autocampere kan ikke frakoble bo-delen, men er nødt til at medbringe hele køretøjet ved besøg i byen.

I mange år har kommunerne for nemheds skyld og campingpladserne på grund af brødnid, forsøgt at få autocampere ind på campingpladser, men det lykkedes ikke før de som f.eks Søndervig Camping, Juelsminde Camping, CityCamping i Åbenrå, Tønder Sport- og Fritidscenter laver plader der er tilpasset autocampere og kommunerne laver parkering før autocampere, så de kan komme ind i byen uden at parkere ulovligt.

Fri konkurrence er et af nøgleelementerne i en fri markedsøkonomi. Fri konkurrence stimulerer den danske økonomi og sikrer forbrugerne et større udvalg. Det burde snart været gået op for Campingpladserne, og tryk avler som bekendt modtryk. Det er ikke sundt for nogen. Bredden af pladser der tilfredsstiller forskelligt behov er et must, hvis autocamperturisme skal lykkedes i Danmark.

Vi arbejder videre ad vejen med dialog med kommunerne. Trusler om bål og brand føre ikke til noget positivt. I den sidste ende er det kommunerne der har fat i den lange ende.

Link JV.dk, Undersøgelse Varde Kommune, Byrådsmøde punkt 873, Vide regler for parkering med autocampere

 

På Finansloven er der sat penge af til billigere ø-færger. Esbjerg og Fanø på 12 minutter og så til kun 195 kr tur/retur, også for autocampere over 6 meter og inkl. 9 personer. Det er nu en realitet i perioden den 13.03.2017 og 11.06.2017 og igen fra den 14.08.2017 til den 30.11.2017. Det er samme pris som autocampere optil 6 meter. Normalprisen er 300 kr for 6 meter autocampere og 455 kr for autocampere over 6 meter.

Din billet til FanøFærgen, køber du ved afgang. Det er ikke muligt at bestille på forhånd. Færgerne sejler i pendulfart hele døgnet rundt.

Hvad med en tur til Bornholm med autocamper ? Overfarten med færgen tager 5 timer og 30 minutter. Der er afgang hver dag fra Køge kl. 00.30 og fra Rønne kl. 17.00. og prisen for en enkelt tur inklusiv autocamper op til 8 meter og en pensionist + ledsager i lavsæsonen der vare til den 11.06.2017 og igen fra den 14.08.2017 er 738 kr eller 1476 kr tur/retur.

Se flere muligheder på faergen.dk. Det er blevet billigere at have sin autocamper med på Ø-tur, uden for sæsonen.

Definition på en autocamper hos færgeselskabet

Køretøjer som er indregistreret til anvendelse som ”beboelse” og med en maks. totalvægt på 3.500 kg betaler prisen som autocamper efter længde.

En autocamper med en maks. totalvægt på over 3.500 kg betaler prisen som autocamper, såfremt køretøjet fra fabrikken er bygget som autocamper, og er indregistreret første gang som autocamper.

Autocamper længde over 12 m betaler tillæg pr. ekstra påbegyndt meter over 12 m. Køretøjer over 3.500 kg som afviger fra definitionen for autocamper betaler Færgens godspriser.

Link: Faergen.dk

Blåvand ved den jyske vestkyst er blandt Danmarks største turistmagneter. En handelsby med mange aktivitetstilbud, skove med afmærkede ruter, egen Zoo, tæt på Vesterhavet, vandland, cykelruter, Tirpitz Museet midt i klitlandskabet, en campingplads, der er blandt Europas dyreste osv.

For autocampere byder Blåvand også på ro og hygge, væk fra hverdagens ræs. 10 minutters gang fra alle Blåvands herligheder, ligger den renoverede gård, Østerbygård, der ud over to ferielejligheder, tilbyder overnatning for 3 autocampere med meget god plads. Gården har privat gårdhave, bålplads, have, udendørs pool med bruser til afvaskning før brug og liggestole mv. Stedet bære navnet Sternlicht

Kodeordene hos den meget gæstfri ejer - Helle Soltau er fred og ro, tæt på natur og hav. Hunde tilladt i snor. Ophold med autocamper ud til de åbne marker er tilgængelig året rundt og koster 130 kr for en overnatning pr vogn, vand og WiFi, strøm 30 kr. Ingen tidsbegrænsning og tømning af spldevand og kemisk toilet. Bliv så længe du ønsker.

På Sternlight, Østerbygård er der mulighed for en anderledes autocamper oplevelse, helt tæt på Blåvand !

Afstande: Mini Zoo 200 meter, Stranden 1,2 km - 5 min på cykel, Tirpitz 1 km, Blåvand 1,6 km - 7 min på cykel.

Adresse:

Helle Soltau

Tane Hedevej 48

DK-6857 Blåvand
(+45) 40 33 84 41 


facebook.com/sternlichtblavand
http://www.sternlicht.dk/

Koordinater: 55°32'55.1"N 8°09'12.6"E,  55.548911, 8.153406

Det er ikke mere end godt en uge siden, at autocamper-info.dk kunne berette om, at autocamper pladsen Oasen Rømø atter havde udvidet, så pladsen nu kunne rumme ca. 170 autocampere.

Når det drejer sig om autocampere, går tingene ufatteligt hurtigt på Rømø. Påsken, der var lige så kold som sidste år, afskrækkede ikke autocamper folket. På trods af vejret betød Påsken en dramatisk stigning af besøgende autocampere.

Faktisk nærmede Oasen Rømø sig en fordobling i forhold til sidste år, med fyldt plads 1 og 2, samt godt og vel halv fyldt plads 3. Det får nu den betydning, at den annoncerede Service bygning på den nye Plads 3, der først var annonceret til efteråret.

Arbejdet med de nye badefaciliteter, toiletter, sauna og skyllefaciliteter, er så småt gået igang idag, og skulle kunne stå færdig inden sommerferien.

Autocamperpladsen Oasen Rømø, er produktet af det skeptikere mente var helt umuligt at lave i Danmark, virkeligheden vil noget andet, det beviser den kæmpe succes som autocamperpladsen viser. De selvsamme skeptikere mener at det “bare” er fordi den ligger på Rømø.

Rømø er en dejlig plet på det danske landkort, ingen tvivl om det, men Danmark rummer flere steder hvor dette turist eventyr kan udspille sig, og der mangler autocamperpladser i Danmark. ja faktisk i hele Europa. Det viser alle de informationer der strømmer ud i Tyskland, der er det land der rummer de fleste autocampere i Europa.

Aldrig har så mange private vist interesse for at få en del af autocamper turismen, og det er i sig selv et sundt tegn for autocamper turismen i Danmark. Campingpladser, der ikke længere afkræver campingpasset CKE, og skaber funderede pladser for autocampere.

Links: Oasen Rømø

Pressemedsemeddelelse:

En autocamper er ikke længere et sjældent syn på vejene, og står det til ejerne af Søndervig Camping, må autocampere også gerne blive en endnu større del af livet på pladsen.

I år har de fordoblet antallet af pladser specielt indrettet til autocampere, så der nu er 12, og det bliver fejret over en hel weekend.

”Ideen om at markere det opstod, da vi gik og gjorde pladserne klar, og så udviklede det sig til at blive en hel weekend for autocampere,” fortæller Lise Kroning, der sammen med sin mand Robert Kroning driver Søndervig Camping.

Foreløbig har over 50 autocampister meldt deres ankomst. Hele campingpladsen – og ikke kun autocamperpladsen – tages derfor i brug til arrangementet. Ideen er, at dem, der har lyst, kan vise deres autocamper frem for de andre – og også gerne for andre nysgerrige, der måske drømmer om at holde ferie på hjul.

”Det er et fantastisk tiltag. Det er dejligt med en campingplads, der er åben over for de behov, vi som autocampister har. Det er vigtigt at bakke op om det, så vi kommer selvfølgelig med til åbningsweekenden,” siger Dorthe Jensen, der sammen med sin mand Finn ofte er på tur med deres autocamper.

Lise og Robert Kroning kan mærke, at der er flere og flere danskere, der får en autocamper. Nogle vil gerne bruge friheden til at parkere hvor som helst i Danmark, men der er mange, der gerne vil overnatte på en autocamperplads eller en campingplads, hvor de kan bruge faciliteterne – selv om de i princippet har det hele i en autocamper.

”Derfor har vi lavet tilbud, der er tilpasset autocampisterne. Hos os kan de selv vælge, om de blot vil overnatte, eller om de vil have den store pakke med adgang til det hele,” siger Robert Kroning.

Alle er meget velkomne lørdag eftermiddag, hvor der er officiel åbning og mulighed for at få en god snak om livet som autocampist.

Yderligere oplysninger:
Robert og Lise Kroning, Søndervig Camping, 9733 9034

Program for autocamperweekenden

Fredag 28. april
20.30: Fælles ankomst i vores opholdsrum

Lørdag 29. april
13.00: Officiel åbning af autocamperpladsen med tale og hejsning af vores nye autocamperflag. Turistdirektør Sebastian Schaper klipper den røde snor.

13.30-16.00: Åben autocamper. Kom og se, hvordan folk har indrettet sig i deres autocamper og få en snak om livet som autocampist.

Anette og Jens Erik fra Dancamper i Horsens viser to autocampere frem.

Mød også Dansk Autocamper Forening.

20.30: Bålhygge med sang og friskbrygget kaffe.

Søndag 30. april
08.00: Fælles gåtur til stranden for de morgenfriske.

NB: Ingen CKE Campingpas ! (red)

Link: Søndervig Camping

Side 1 ud af 24