Den 3. oktober blev forslaget om nedsættelse af registreringsafgiften for biler og også autocampere fremsat i folketinget. Når der på datoen for fremsættelse af lovforslag allerede er et folketingsflertal, gælder den nye registreringsafgift fra den 3. oktober.

Har du indgået en slutseddel før den 3. oktober, og endnu ikke fået køretøjet leveret, kan du se frem til at få glæde af den billigere afgift. Grunden til dette er, at registreringsafgiften først beregnes når køretøjet bliver indregistreret, også selv om slutsedlen er underskrevet før den 3. oktober 2017. Naturligvis under forudsætning af at køretøjet endnu ikke er leveret. Nedsat afgift gælder også for lager køretøjer.

Når afgiften nedsættes, skal købere naturligvis have den fulde afgiftsnedsættelse, men ifølge FDM er dette ikke tilfældet. FDM her gennemgået flere nye slutsedler der er udsendt med nedsættelser til ny undeskrift, der viser at købere ikke har fået den fulde afgiftnedsættelse, og der forekommer nedsættelser på prisen for et køretøj der indgår i handlen.

Ifølge forbrugerøkonom i FDM, Allan Skytte Christensen er en aftale en aftale og man skal have den pris der er aftalt. Registreringsafgiften er udelukkende et mellemvære mellem staten og køber.

Anderledes ser det ud med det brugte køretøj, der indgår i en handel efter den 3. oktober, her må man leve med at også brugte køretøjer er faldet i pris.

FDM har fundet fejl i godt og vel halvdelen af de nye slutsedler, hvor handlen er indgået før 3. oktober, hvor køberne enten ikke har fået den nedsættelse de har krav på eller også har forhandleren nedsat prisen på en indbytningsbil.

Hos brancheorganisationen Autobranchen kalder man det “uheldigt”, hvis ikke købere har fået priserne beregnet korrekt, og vil ikke afvise at der kan være forhandlere, der har benyttet sig af muligheden for at score en ekstra gevinst.

Det kan være svært at beregne og vurdere den nedsatte pris på lager køretøjer, men da registreringsafgiften er en den sidste beregning, inden slutresultatet for autocampere, kan du som udgangspunkt fratrække 60% og tillægge 45% i stedet, så er du tæt på, uden brug af forhandlerens afgiftberegner.

Hos autocamperforhandlerne er de ikke så hurtige på aftrækkeren som i bilbranchen, og ved tjek hos autocamperforhandlerne, er der med undtagelse af et par tilfælde endnu ikke skiltet med besparelser, og i de tilfælde hvor forhandlere er kommet med bud på besparelser, har de klogeligt taget højde for at de nedsatte priser, er under forudsætning af lovforslaget genneføres som fremlagt.

Der er 1. behandling den 25. oktober, så intet er 100% sikkert før et stykke inde i november. Som før omtalt er der flertal for forslaget mellem regeringen og DF. Det er dog desværre før set at et eller andet parti har fået øje på et eller andet, to minutter i lukketid. Det vil dog være dumt så langt henne i forløbet af finde på ændringer.

Naturligvis skal købere have den nedsættelse af afgiften, som mange har drømt om siden indmeldelsen i EF i 1972 og sidenhen EU. Der er tegn i sol, måne og stjerner på, at det efter denne nedsættelse kan vare adskillige år inden det sker igen, men politik er som bekendt uforudsigeligt.

Kilder: FDM, Finansinans

Tansnportministeren har afgivet svar på et forslag, der for et par måneder siden blev indsendt på vegne af AutoCamperRådet. Forslaget blev indsendt lyset af forskellige vægt udfordringer for autocampere på 3.500 kg. Herunder kan indholdet af forslaget læses i forkortet form, da materialet er omfangsrigt. Ligeledes kan Transportministerens svar læses. Positivt og et skridt i den rigtige retning, på en længere EU vej. Der er ikke tale om at det kun skal gælde i Danmark, det giver ingen mening. Det 3. kørekortsdirektiv gælder for alle lande i EU. Kørekortsregler er helt ENS, men man må godt tilføje egne regler, der derfor kun gælder inden for de enkelte landes grænser.

Den 30. Juli, 2017 blev det hidtidig mest ambitiøse forslag indsendt til Transportministeriet, på vegne af AutoCamperRådet. ACR´s komplekse forslag går ud på at tilpasse et tillæg til det 3. kørekortsdirektiv, så det er tilladt at føre en autocamper/campingbil (M1) op til 4.250 kg på et B kørekort, når der ikke yderligere kan tilkobles en trailer, på lige fod med vogntog, bestående af et køretøj på 3.500 kg og en ubremset trailer på 750 kg.

Øget sikkerhed.

Hvem vil bestride, at en autocamper der vejer 4250 kg er mere trafiksikker end en autocamper på 3.500 kg med påhængskøretøj, med en ubremset vægt på 750 kg ? Det er langt sikrere at have 4.250 kg på et køretøj, fremfor at en del af vægten er placeret på en trailer. Et tilsvarende tillægskursus, skal også gælde for B kørekort til 4.250 kg på et køretøj.

Ikke en ændring, men en tilføjelse til 3. kørekortsdirektiv.

Implementeringen forudsætter at autocamperen teknisk kan godkendes til opgradering til 4.250 kg. Ikke alle chassiser er godkendt til denne vægtklasse. Der har gennem flere år være gjort flere forsøg på at ændre kørekortsdirektivet, men uden held, men her gøres forsøget som et tillæg og altså ikke en ændring.

Tilføjelsen skal ikke erstatte muligheden for kørsel med at benytte et køretøj på 3.500 kg og en ubremset trailer på 750 kg, men er et valg, hvor der fravælges traileren på 750 kg.

Den portugisiske model:

I november 2012, lige inden indførelsen af det. 3. kørekortsdirektiv i januar 2013, indførte PortugaI et dekret, hvor blev det muligt at føre et rekreativt køretøj på mellem 3.500 - og 4.250 kg på et B-kørekort.

Forudsætning:

Indehaver af B-kørekort, skal være over 21 år og have mindst 3 års kørselserfaring i  kørekortskategori B. Anvendelse af B-kørekort optil 4.250 kg forudsætter at det benyttes til rekreative formål og ikke erhverv.

Ændringen:

Denne ændringen af den portugisiske færdselslov er lavet for at opmuntre dem, der kan lide at rejse i autocamper, så Autocamperejere med B-kørekort kan føre køretøjer mellem 3.500 - og 4.250 kg. For køretøjer med totalvægt på højst 3.500 kg, har intet ændret sig. For kørsel med trailer på 750 kg eller vogntog med et påhængskøretøj op 3.500 kg vil fortsat skulle have det obligatoriske kategori B+ eller BE kørekort. Kun I portugal.

Tyskland:

Indtil den nye kørekortreform i Tyskland i 1999, har det med det gamle kørekort - Klasse 3, været mulig at føre køretøjer med en tilladt totalvægt på optil 7,5 tons og vogntog på op til 12 tons (anhænger med op til 3 aksler). Indehavere af disse kørekort, kan stadig føre køretøjer i denne vægtklasse, der gyldig til 2033. Ved ombytning af kørekørt, er der udstedt tilladelse til Kørekort: B, BE, C1, C1E, samt M og S.

Kørekort B til eldrevne køretøjer på 4.250 kg:

I Tyskland køre der en forsøgsordning til den 31.12.2019, der omfatter kørsel med køretøjer på 4.250 kg på et B-kørekort, når køretøjet er en elektrisk varebil beregnet til varetransport. Kørekortet kaldes FE- Klasse-B. Dette kræver 5 timers kursus i køretøjskendskab.

Ligeledes blev der den 7. december 2016 fremsat et Beslutningsforslag nr. B 30 i Folketinget, der ligeledes indeholder muligheden for at indehavere af kørekort, kategori B, kan føre et køretøj på op til 4.250 kg, når køretøjet er eldrevet.

En undtagelseregel omkring brug af B-Kørekort, giver indehavere af B-kørekort i Tyskland mulighed for at føre køretøjer med en samlet totalvægt på 4,750 kg, hvis Indehaveren af kørekortet er medlem af det frivillige brandværn, stats anerkendt redningstjeneste, teknisk hjælpeværn eller en enhed til katastrofebeskyttelse.

Der må køres på offenlig vej, og derudover må de frivillige også køre med en anhænger på optil 4.750 kg i kombination til en personbil. Man skal have haft kørekort i mindst 2 år og det kræver et teknisk kursus, med kørsel og en praktisk prøve.

Andre lande:

Kørekort til personbil, har også givet mulighed for kørsel med køretøjer over 3500 kg i Tyskland, Frankrig, Sverige og de britiske øer indtil 1996-97.

Kørekort C1:

Ifølge Dansk Kørelærer-Union findes der idag kun 2 steder i Danmark, hvor der kan erhverves kørekort C1. En på Sjælland ved Jægerspris og en i Esbjerg i Jylland.

Trailerkørekort B+:

Du har behov for minimum et B+ kørekort når: Bilens og trailers tilladte totalvægt tilsammen overstiger 3500 kg, dog op til max. 4.250 kg. Teori er den samme som til B/E kørekort.

Vægt:

Det er en kendt sag at den største udfordring ligger i at overholde vægten på 3.500 kg autocampere. Producenterne bliver mere og mere kreative, for at få køreklar vægt, og derved lastevne til at se positivt ud.

Nu er der kommet svar fra Transportminister Ole Birk Olesen

Transportministeren har bedt Færdselsstyrelsen om at tage stilling til det konkrete forslag. Færdselsstyrelsen er enig i at det kræver en ændring i EU og vurderer samtidig, at der ikke er afgørende færdselssikkerhedsmæssige hensyn til hindrer for at foreslå den nødvendige ændring i EU.

Transportminister Ole Birk Olesen vil derfor sørge for at forslaget bliver foreslået for EU-kommisionen
.
EU - et kludetæppe af interesser:

Med de mange interesser der er i EU, må det nok forventes at det tager tid. Imens kan problemerne så vokse sig endnu større. Selv i Danmark, har der været foreslået kørekort B til varebiler på 4.250 kg, når bare det er en el-bil. For 3 år siden var der skriverier i medierne om Ambulancer, der er godkendt til 3.500 kg, men det viste sig at de i udrustet stand og med til tider 5 personer, vejede en hel del over de 3.500 kg.

Gør man ingenting, sker der ingenting. ACR har tidligere fået mails fra MEP’er i Europakommisionen, der er positive og ligeledes ser det ud for et par trafikpolitiske ordfører.

Norge kæmper som EØS land den samme sag på to plan, da de følger EU's regler på området. Tyskland med Reisemobil Union (Som ACR i DK) og producenterne ligeledes, men ingen ud over Danmark, Norge og Portugal har endnu opbakning på regeringsplan. Det er bliver nødvendigt at få dette ændret i hele EU. Hvad med fremtidige autocampere på Grøn teknologi ? El-varebiler er ikke de eneste der lider under vægt problemer, selv om gentagne forsøg fra producenterne på at slanke autocampere på 3.500 kg er forsøgt og knapt nok lykkedes på trods af yderst kreative udregninger fra producenterne, med selvbestaltede regler og nye tiltag, der bare ikke er en del af den Europæiske lovgivning omkring køreklar vægt. Familier er helt udelukket for på lovlig vis, at køre autocampere på 3.500 kg, der har bare det basale ekstraudstyr med om bord. +/- 5% afvigelser er en skjult fare - 150 kg ved 3.000 kg i producent afvigelse tollereres ifølge loven ?

F.eks 20 liter vand under kørsel ? Loven siger helt fyldt vandtank, altså 120 liter vandtank - 120 kg og ikke 20 kg. 20 liter er lig med tom tank, alene pga mængden i slanger og varmvands boiler, som heller ikke regnes med hos producenterne.

Man indregner kun en fyldt gasflaske, selv om lovginingen siger, at hvis der er plads til 2 gasflasker, så skal der indregnes 2 gasflasker i køreklar vægt. Dette er EU lovgivning !

Transportministerens svar til AutoCamperRådet

AutoCamperRådet  informerer

Vi beklager at meddele at John Ipsen er fratrådt som webmaster samt bestyrelsesmedlem i AutoCamperRådet.

 John havde fra starten ønsket kun at medvirke i en begrænset periode, og da John har ønsket at hellige sig andre opgaver i branchen, samtidig med John ønsker at have mere tid til sin autocamper-info.dk, da er John fratrådt den 1. oktober 2017.

 Som John´s afløser indtræder Per Ræbild, Alt om Autocamperen. Per Ræbild indtræder i bestyrelsen og fungerer samtidig som AutoCamperRådets webmaster.

På vegne af foreningerne og AutoCamperRådet, da takker vi John for hans store indsats - både med AutoCamperRådets nye flotte website, men ikke mindst for de mange autocamper-politiske resultater.

Vi byder Per Ræbild velkommen, og ser frem til det fremtidige samarbejde.

På vegne af AutoCamperRådet
Morten Lægård

Autocamper Info informerer

Som meddelt på autocamperraadet.dk har jeg valgt at fratræde som frivillig webmaster og som ditto bestyrelsesmedlem i AutoCamperRådet. Jeg er glad for at AutoCamperRådet hurtigt har fået overtalt Per Ræbild fra Alt om Autocamperen til at varetage information på hjemmesiden og også som aktiv medlem af bestyrelsen. Webmastere og engagerede medlemmer hænger ikke på træerne i denne branche.

Jeg kan med stor tilfredshed se tilbage på, at det lykkedes at få samlet AutoCamperRådet igen, med de tre tidligere autocamperforeninger. Vi har fået knækket problematikken omkring, hvordan der er vide regler for, hvordan autocampere kan parkere og overnatte ifølge færdselsloven, uden at der er blevet ændret så meget som et komma i færdselslovgivningen. Alt dette er bekræftiget af Vejdirektoratet.

At vi i 2017 har fået flere nye autocamperpladser af forskellig art, som AutoCamperRådet har hjulpet på vej. Alle 98 kommuner i DK i blev kontaktet i 2016, og kommunerne er blevet lydhøre når man argumentere sagligt og ikke krævende. De har fundet ud at autocampere er kommet for at blive, og at man ikke bare kan kræve dem et sted hen de ikke ønsker at være. De ønsker bare at vide hvordan de skal gøre det.

Et større antal private har i år udvist interesse i få hjælp til at komme igang med at etablere autocamperpladser som autocamper parkering, som også godkendes af kommunerne endda med toilet og bade faciliteter. Vi har hjulpet campingpladser til at lave plads for autocampere, uden for campingpladserne. Efter Campingrådets “kollaps” i forbindelse med ulovlig krav om CKE kort, viser flere campingpladser nu interesse i at etablere velfunderede pladser for autotampere uden at afkræve campingpas af nogen art, og som også tilpasses prismæssigt. Adskillige lystbådehavne har meldt sig på banen med tilbud der også tilbydes deres gæstesejlere.

AutoCamperRådet har indsendt forslag til både Skatte- og Transportministeriet med forslag og betragtninger til nedsættelse af registreringsafgiften af autocampere, fjernelse af krav om 4 sovepladser til 2, forslag om sæsonplader, indsendelse af betragtninger vedr. fordele og ulemper ved sæsonplader og en til- og framelde ordning, som trafikministeren vil tage med i sin beslutning, når økonomiske konsekvensberegninger fremligger, og sidst men ikke mindst et forslag om et tillæg til 3. kørekortsdirektiv om tilvalg for kørsel på B kørekort med autocampere på 4.250 kg, når der ikke ydeligere kan tilkobles en trailer på 750 kg efter bla. portugisisk model. Dette skal ses som et tillæg og ikke en ændring, da køretøjer på 3500 kg i forvejen må køre med en trailer, hvor den samlede vægt ikke overstiger 4.250 kg. Derom mere senere.

Hobbysiden autocamper-info.dk har efter lidt mere end 5 år og med mere end 3 måneder tilbage af 2017, nået et besøgstal på omkring 220.000 besøgende, alene i 2017. Det forpligter. Samtidig er jeg blevet kontaktet vedrørende nogle branche tiltag der ligger i støbeskeen både fra ind - og udland, så jeg bliver nødt til at være med på tæteste hold, stadig som frivillig. Tæt samarbejde med tyske TopPlatz om forskellige tiltag.

Og ja - Et døgn har som bekendt kun 24 timer, så man må vælge sine “kampe”. ACR har nu fået et frisk pust i Per Ræbild, og jeg er sikker på at ACR også i fremtiden vil bidrage med endnu flere gode resultater. Held og lykke til ACR holdet !

I dag den 4. oktober, 2017 fremlagde Folketinget lovforslag L 18, der blandt andet vedrører ændring af kravet til 4 sovepladser i autocampere på mindst 2 tons. Forslaget der nedsætter kravet til 2 sovepladser, blev indsendt på vegne af AutoCamperRådet den 17. maj 2017, og Skatteministeren meldte positivt tilbage. I Juni blev det til et forslag, der straks blev sat i høring. Denne høring sluttede i midten af august, uden indsigelser. Der er 1.behandling den 12. oktober.

Bliver forslaget vedtaget, vil det betyde, at det er slut med at køre med udstyr der skal retfærdiggøre ændringer til 4 sovepladser. Det går da helt godt, da også afgiften på autocampere blev nedsat fra 60% til 45% på autocampere på mindst 2 tons. Her var der ligeledes indsendt forslag på vegne af AutoCamperRådet. Transportministeren har tidligere meddelt at Tempo 100 for autocampere på over 3.500 kg bliver en kendsgerning, og der er mere i godteposen til senere !

Afgift for autocampere

Hovedreglen efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (herefter registreringsafgiftslovens) § 5 a, stk. 2, er, at der for køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse (campingbiler), beregnes samme registreringsafgift som for almindelige personbiler. For campingbiler med en tilladt totalvægt på mindst 2 t, der er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer, kan der dog ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen, samt fortjeneste og moms heraf.

Det betyder, at den afgiftspligtige værdi for disse campingbiler ikke omfatter udgiften til beboelsesindretningen. Afgiften efter fradrag i den afgiftspligtige værdi for beboelsesindretningen skal dog mindst udgøre 0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct.(45 pct. fremadrettet ) af resten af køretøjets samlede værdi eksklusive afgift.

Egentlige campingbiler er ofte opbygget på lastbilchassiser, der typisk har en tilladt totalvægt på 3,5 t svarende til grænsen for et ”lille” kørekort. Priserne for disse lastbilchassiser er typisk så lave i forhold til prisen for den færdigbyggede campingbil, at registreringsafgiften af chassiset ofte vil være lavere end den gældende minimumssats på 60 pct. ( 45 pct. fremadrettet ) af hele campingbilens værdi eksklusive afgift.

2.1.2. Lovforslaget


Det foreslås, at kravet om egentlige sovepladser for mindst fire personer ændres, så der i stedet fremover er krav om egentlige sovepladser for mindst to personer.

Det er almindeligt forekommende, at campingbiler fra fremstilleren leveres med to sovepladser. Det har derfor hidtil været nødvendigt, at der foretages en ombygning eller tilvalg, hvorved der tilføjes flere sovepladser, for at bilen har kunnet indregistreres efter de fordelagtige afgiftsregler for campingbiler i Danmark. Det vurderes, at der er tale om værdispild, da der vil være en række tilfælde, hvor de ekstra sovepladser alene indrettes med henblik på indregistreringen frem for med henblik på at opfylde det faktiske behov.

Det vurderes, at den foreslåede ændring ikke vil øge risikoen for omgåelse af afgiftsreglerne, da udgangspunktet fortsat vil være, at der for campingbiler betales samme afgift som for personbil, men med fradrag for udgifterne til beboelsesindretning, såfremt kriterierne for at anvende dette fradrag opfyldes. Det vil derfor fortsat ikke være muligt at ombygge eksempelvis en dyr firhjulstrækker til campingbil med henblik på at opnå en lavere afgift, idet der stadig vil skulle betales afgift efter denne bils afgiftspligtige værdi uden beboelsesindretningen.

Tidsplan for forslag L 18 HER

Regeringspartierne og Dansk Folkeparti blev fornylig enige om at sænke den lave afgiftssats fra de nuværende 105 pct. til 85 pct. Den høje sats fastholdes på de nuværende 150 procent, men grænsen for, hvornår den høje sats træder i kraft, også kaldet skalaknækket, hæves fra de nuværende 106.600 kr. til 185.000 kr.

Nedsættelse af registreringsafgiften for autocampere

Bildelen i autocampere afgiftsberigtiges efter samme regler som for personbiler. Boligdelen er afgiftsfri, men autocamperens samlede registreringsafgift skal dog mindst udgøre 60 pct. af dets samlede værdi, der eksklusiv afgift ligger over 12.100 kr.

Reglerne for autocampere betyder, at når registreringsafgiften nedsættes for personbiler, så omfatter dette også autocampere. I praksis betales dog alene minimumsafgiften på 60 pct. af det beløb der ligger over 12.100 kr for autocampere med en egenvægt over 2 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer. Disse køretøjer har ikke opnået nogen lempelse i afgiften ved de seneste to nedsættelser af registreringsafgiften, men nu er det en kendsgerning.


Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at nedsætte minimumsafgiften for autocampere til 45 pct.

På almindelig dansk, så har nedsænkningen af personbilsafgiften i praksis ingen indflydelse på registreringsafgiften af autocampere, da den samlede registreringsafgift mindst skal udgøre 60 % af det beløb der ligger over 12.100 kr.


Lovgivningen træder i kraft fra den 3. oktober og det er ikke måske, da der allerede er et flertal for forslaget mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti. Så skal et af partierne da stikke halen mellem benene under afstemningen !
Det er ikke altid at det, der er godt for noget, ikke er skidt for noget andet. og her ændres der på den grønne ejerafgift for nye biler der registreres efter den 3. oktober.


Den grønne ejerafgift stiger for alle nye biler.

Regeringen skriver det således: Den grønne ejerafgift er ikke forhøjet i takt med forbedringerne af nye bilers brændstoføkonomi. Parterne er enige om at forhøje ejerafgiften samtidig med, at der indføres nye trin. Ejerafgiften forhøjes med 500 kr. årligt på de eksisterende trin.


Indførelsen af nye trin i ejerafgiften vil øge incitamentet til at vælge mere energieffektive biler ! Autocampere har ikke så mange valgmuligheder når det drejer sig om de basiskøretøjer der benyttes til autocampere. Vi må vælge det, som producenterne har besluttet at benytte sig af.

Forhøjelsen af ejerafgiften har virkning for biler indregistreret første gang i Danmark den 3. oktober 2017 eller senere, men opkrævning af den nye højere ejerafgift sker først fra den 1. juli 2018.

Med omlægningen af bilafgifterne vil satserne i ejer-, vægt- og udligningsafgiften herudover blive prisreguleret fra 2021 til 2025, således at afgifternes reale niveau omtrent fastholdes.

I takt med at forhøjelserne af ejerafgiften får virkning på en større og større andel af bilparken, vil ekstra provenuet blive tilbageført til bilisterne via afgiftslempelser efter 2025. Parterne aftaler den konkrete model senest i 2025
.
Brændstofforbrug har ingen indvirkning på beregning af registreringsafgiften ved beregning efter 60% over 12.100 kr, men den har indflydelse ved beregning af grøn ejerafgift.

Hvad betyder det for brugte biler ?

En sænkning af registreringsafgiften har indvirkning på brugte køretøjer. Dette giver en økonomisk fordel for købere af brugte køretøjer, men en lavere salgspris for sælger.

Ifølge FDM, falder nyere køretøjer mest, mens køretøjer der er fire år og ældre ikke vil blive berørt særlig meget.

Lavere takster på Storebælt !

Parterne er derfor enige om at udbygge Vestfynske motorvej til 3 spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V hurtigst muligt samt en takstnedsættelse på al vejtrafik samt persontog over Storebælt på 25 pct.

Takstnedsættelserne vil begynde i 2018 og være fuldt indfaset, når Vestfynske motorvej er fuldt udbygget til 3 spor.

Læs hele regeringens aftale med DF HER

FotoCredit: Caravan Salon

Nedsættelse af registreringsafgiften for autocampere
 
Bildelen i autocampere afgiftsberigtiges efter samme regler som for personbiler. Boligdelen er afgiftsfri, men autocamperens samlede registreringsafgift skal dog mindst udgøre 60 pct. af dets samlede værdi eksklusive afgift over 12.100 kr.
 
Reglerne for autocampere betyder, at når registreringsafgiften nedsættes for personbiler, så omfatter dette også autocampere. I praksis betales dog alene minimumsafgiften på 60 pct.for mange autocampere, og disse køretøjer har ikke opnået nogen lempelse i afgiften ved de seneste to nedsættelser af registreringsafgiften.
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at nedsætte minimumsafgiften for autocampere til 45 pct.
 
AutoCamperRådet´s har blandt andet indsendt opfordringer og forslag til ændringer af registreingsafgift for autocampere. Så lykkedes det - Yes. Tillykke Danmark, Dette er et skridt i den rigtige retning
 

Dansk Bilbrancheråd og Håndværksrådet har indsendt en fælles seriøs opbakning til nedsættelse af registreringafgifter, der vedrøre autocampere. I det indsendte fra Dansk Bilbrancheråd og Håndværksrådet lyder overskriften “Glem ikke registreringsafgiften igen”, samtidig opfordres til at afgiften på autocampere sænkes til 40%, hvis biler sænkes til 100%.
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SAU/bilag/283/1788679.pdf

Autobranchen siger

AutuCamperRådet har i et af sine forslag til Skatteministeren foreslået at avance ikke er en del af beregningsgrunlaget for afgift på autocampere, som er på minimum 9%. Moms af avance tillagt en vare er sådan som det er, men registreringsafgift af avance tjent og pålagt i Danmark – Nej. Her bakker Gitte Seeberg fra Autobranchen Danmark, nu op om dette tåbelige afgift indslag.

Samtidig har AutoCamperRådet også forslag om afgift ud fra en teknisk model, hvor CO2 udledning og vægt indgår, ligesom forslag fra Autobranchen. Denne model er meget lig den norske afgiftsmodel.
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SAU/bilag/276/1786514.pdf

Om dansk autocamper afgift:

Beregningsmetoden for autocampere 60% er lidt noget rod, for at sige det mildt. En forhandler, der hjemtager et fabriksnyt køretøj, betaler afgift af f.eks tysk fakturapris, netto + Loven siger minimum 9% avance + Dansk moms – Afgiftsfrit bundfradrag på 12.100 kr + Dette resultat tillægges 60% afgift.

Tager en privat et nyt køretøj hjem, skal der stadig indregnes minimum 9% i avance i regnestykket, selv om der ikke indblandet en dansk forhandler. Samtidig skal køber selv sørge for at få tilbagebetalt den tyske moms. Private kan som udgangspunkt ikke købe i Tyskland ex moms, og tyske forhandlere vil ikke udlevere et køretøj uden tysk moms, da han selv kan blive hængt op på det.

Et brugt køretøj, er et køretøj der er mindst 6 måneder gammel og har kørt mindst 6.000 km (EU lov). Her betales der ikke difference moms mellem dansk og tysk moms. Afgiftsberegningen foregår her som baglæns regning, med udgangspunkt i en skønsmæssig handelsværdi.

En nedsættelse af afgift, som der tales om på personbiler til 100% afgift, vil ikke få indflydelse på autocampere, da skæringspunktet for beregning af bil-del 105/150% og camping-del 0% og autocampere på minimum 2 tons og 4 sovepladser er 60% af hele køretøjet, ligger på omkring 417.720 kr inkl registreringsafgift. Det viser SKAT´s egen afgiftberegner, der kun er til rådighed for forhandlere og ikke må forveksles den afgiftberegner der findes på SKAT´s hjemmeside. Denne beregner på SKAT´s hjemmeside er i forbindelse med autocamper afgiftsberegning værdiløs. Ingen private kender værdien af bil-del/camping-del. Det er ikke opsplittet fra producenterne. Hvad er værdien af bil-del på et brugt køretøj ?

Der er forhåndsgodkendt et beløb på en bildel fra SKAT, som ikke tager hensyn til om autocamperen køre på Mercedes eller Fiat. Ingen private har fået dette beløb oplyst. Derfor vil mere end 95% autocampere blive beregnet af 60% afgift.

Vi satser på at der lyttes til ACR´s "ønskeseddel", men alle former for afgiftslettelse er velkommen !

AutoCamperRådets forslag. ft.dk

I mange år har Flensborg diskuteret tilbud for autocamper uden resultat, skriver den tyske avis Flensburger Tagesblatt - shz.de. Nu har en ny aktør meldt sig på banen, der annoncerer en hurtig realisering. Indkøbscenteret Citti-Park i Flensborg vil på den anden side af Lilienthalsstraße indrette en autocamperplads til 34 autocampere, på et areal der tidligere var indrettet til medarbejder parkering.

På arealet bliver der plads til 190 personbiler, forbeholdt kunder i Citti Park og 34 parkeringspladser for autocampere. Der vil ikke bliver opført sanitetsbygning, da Citti Park mener, at det har autocampere for det meste selv med, til gengæld vil der være forsyning af frisk vand og spildevandstømning.

Pladsen skulle stå færdig til 1. November 2017, efter hvad der oplyses i artiklen,.

Der er i forvejer omkring 5 pladser uden for selve centeret, der er tilpasset og forbeholdt autocampere, med affaldshåndtering.

Andre planer i Flensborg.

De sidste par år har en forretningsmand villet lave autocamperplads på den gamle godsbanegård og har efter eget udsagn planerne klar. Det er efter sigende gået politik i den model, hvor politikkere har andre planer for området.

Flensborg politikkere har dog udtalt at at det er nødvendigt med en med en autocamperplads ved byen. Det sidste forslag går ud på en placering ved Harniskaispitze ved havnen.

Kilde: shz.de, foto: Citti Park

CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2017 er afsluttet som den bedst besøgte messe i sin historie, der imponerende understregede sin ledende position som verdens største messe for autocampere og campingvogne. Med meget tilfredse udstillere og mere end 232.000 besøgende (2016: 203.500) har CARAVAN SALON langt overskredet forventningerne. På messen er man begejstret over at have en ny all-time rekord igen i år, med flere unge familier! Ferieformen for mobil fritid fortsætter med at boome. Dette understøttes også af det højeste antal af førstegangs besøgende på omkring 35 procent.

Kun i Düsseldorf vil gæsterne finde en komplet markedsoversigt, nyhederne og innovationerne til den nye sæson samt et stort tilbudsprogram med aktiviteter for hele familien. Mange af disse nybegyndere gik specifikt til det specielle show “Starter Welt" for at blive grundliggende informeret eller at blive rådgivet af eksperter om individuelle emner. I år kom næsten 60 procent af de besøgende med konkrete købsintentioner. Succesen på CARAVAN SALON viser, at det er vigtigt at have caravaning som en form for fritid i samfundet. Besøgende fra hele verden (dette år, mange højtstående delegationer fra USA, Australien og Asien) er også ansvarlige for den internationale særstilling af CARAVAN SALON.

I alt præsenterede mere end 600 nationale og internationale udstillere deres innovationer og modeller i de første 13 haller og i det fri. Mere end 2100 rekreative køretøjer blev vist på mere end 214.000 kvadratmeter, samt tilbehør, teknisk udstyr, udvidelser, markiser, mobilhomes, campingpladser, autocamperpladser og rejsemål. CARAVAN SALONS udstillere var tilfredse og rapporterede om et meget godt salg.

Kilde & foto: Caravan Salon,

Det går rigtigt godt med salget af autocampere i Danmark. Opgørelsen fra European Caravan Federation er netop blevet frigivet og viser et resultat på 247 solgte nye autocampere i første halvår 2017.

Sammenlignet med 2016, hvor der blev solgt 152 nye autocampere, er det en stigning på ikke mindre end +62,5%. I Norge blev der til sammenligning solgt ikke mindre end 2.046 ( +12,9% )helt nye autocamper og 3.869 ( +16,1 % ) nye autocampere.

Sammenlagt for Europa var der i første halvår 2017, en fremgang på på 11,1% i forhold til 2016 der var et rekordår. Campingvognssalget derimod har det skidt i forhold til sidste år. Den viser en tilbagegang på -12,7% i Danmark.

Efter tilstrømningen til dette års Caravan Salon at dømme, slår autocamper salget for hele året også i år rekord.

Læs flere resultater på e-c-f.com

Foto: caravan-salon.de

Side 1 ud af 27