Jeg har gennem længere tid fra sidelinjen observeret diverse grupper på Facebook, som har med autocampere at gøre. Og jeg må nok indrømme, at jeg har svært ved at forstå, hvad det er, der foregår.

Set med mine øjne så sker der det, at hver eneste gang, bestemte personer skriver indlæg eller kommentarer, så er der nogle andre bestemte personer, der gør alt, hvad de kan for at finde det negative i opslaget, og ”sætte” skriveren på ”plads”. Jeg vil ikke bruge dette indlæg på at fokusere på konkrete indlæg, men i stedet fokusere på, hvad det er der sker for mig, når jeg læser alt det negative, som løbende sendes ud i ”cyberspace”.
 
Hos mig opstår der en undren:

En undren over, hvorfor enkelte, bestemte personer har brug for at ytre sig negativt, hver eneste gang en eller flere andre bestemte personer skriver et indlæg eller et svar på et indlæg

En undren over, hvorfor autocamperbrugere ikke hellere vil være konstruktive sammen med hinanden, og bruge almindelig høflighed over for hinanden, og skabe resultater og gode vilkår for autocamperbrugere i fællesskab

En
undren over, hvor meget negativ energi, der bruges, når man indenfor autocamperkredse ”bekriger” hinanden i stedet for at stå sammen og hjælpe hinanden og bruge energien positivt

En undren over, at der er så mange indenfor autocamperkredse, som ikke har lært Clement Kjersgaards tilgang til diskussioner, ”jo mere uenig du er med andre, jo pænere skal du tale til dem”

En undren over, om det mon ikke afholder rigtig mange andre personer fra at skrive indlæg/komme med kommentarer af frygt for at blive ”irettesat”, eller belært af altid bedrevidende og meget dominerende personer i grupperne

En undren over, hvor meget spændende, positiv viden og information der ikke kommer frem, fordi der ser ud til at være en gruppe, der forsøger at styre alt, hvad der sker i de forskellige grupper på Facebook

En undren over, hvorfor man i autocamperkredse har opbygget så meget personligt modstand mod hinanden, så man ikke kan tilgive tidligere tiders uenigheder og stridigheder og se fremad sammen

Og en sidste undren over, om jeg mon er den eneste, der undrer mig?

Til sidst lige et citat fra Søren Kirkegaard:


Din Tilgivelse til en Anden er Din egen Tilgivelse; den Tilgivelse, Du giver, den faaer Du, ikke omvendt, den Tilgivelse, Du faaer, den giver Du.
 
Tak fordi du ”lyttede”, håber flere vil undre sig over, hvorfor jeg undrer mig.
 
Lisbeth Ziegler

AltomAutoCamperen

Regeringen (V, LA og K) og DF landede igår som led i finansloven en aftale om nedsættelse af priserne på Storebælt. Storebælt har netop meldt ud, at den varslede rabat kun gælder abonnenter med Brobizz.

Fra 1. januar falder Storebælts priserne 15 pct. Men der er en betingelse for at få del i den nye, lavere pris: Du skal have en bizz og en aftale med Storebælt – enten Club Storebælt eller Storebælt Erhverv. Dette gælder alle køretøjer uanset længde og højde.

Hvis du allerede har en bizz fra BroBizz A/S, er alt i den skønneste orden. Du skal ikke gøre andet end at sætte din bizz i forruden, når du skal over Storebælt, så får du automatisk den bedste pris. 

Men du skal kigge nøje på din bizz. Hvis det er en ØresundBizz eller en norsk AutoPASS – det kan du se på logoet på din bizz – skal du selv tilmelde dig Club Storebælt eller Storebælt Erhverv for at få del i prisnedsættelsen.

Hvis du ikke har en brobizz

Hvis du ikke har en bizz, skal du være opmærksom på, at du dermed ikke vil få del i prisnedsættelsen. Skal du over Storebælt inden for de næste måneder, er det derfor en god idé at bestille en bizz nu. Du betaler 200 kr. i depositum for din BroBizz. 

Nummerplade genkendelse over Storebælt til foråret

Har du ikke en bizz, og skal du først over Storebælt omkring påske, kan du vente og se tiden an. Vi har nemlig et nyt produkt i støbeskeen, hvor du ikke behøver en bizz og derfor ikke skal betale depositum. I stedet vil du kunne oprette en aftale om at bruge din nummerplade til at blive genkendt i betalingsanlægget. Dermed vil du opnå samme rabat og samme fordele som med bizz.  Hvis du er interesseret, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor vi vil skrive om det nye produkt, når det er klar.

Priserne sænkes igen i 2023

De lavere priser på Storebælt er led i den politiske aftale om øget mobilitet. De kommende år bliver den fynske motorvej udbygget til seks spor, og når den er udvidet i 2023, vil priserne på Storebæltsbroen – ifølge den politiske aftale - blive sænket yderligere 10 pct.

Tilmeld dig Club Storebælt og få en BroBizz. Depositum 200 kr.

Priser fra 1. januar 2018

Kilde: A/S Storebælt

Den 17. maj 2017 blev et forslag og begrundelse til ændring om kravet fra fire til to sovepladser i autocampere, indsendt til Skatteminister Karsten Lauritzen på vegne af AutoCamperRådet.

I forslaget fra ACR nævnes blandt andet: Kravet om de 4 sovepladser giver unødvendige udfordringer i forhold til at kunne opfylde loven om de 4 sovepladser. Hævetagsbiler opfylder i flere tilfælde lovgivningen, hvorimod flere “rigtige” autocamper indretninger har udfordringer i forhold til lovgivningen, og det må antages at dette ikke var hensigten med lovgivningen.

Lovgivningen siger blandt andet: “Fx skal der altid medbringes udstyr, så der kan etableres sovepladser, herunder nødvendige plader, madrasser, liggeunderlag mv. Der stilles ikke krav om, at der medbringes sengetøj, soveposer mv., hvis det blot med rimelighed er muligt at sove på den etablerede soveplads”

Dette ville til eksempel betyde at f.eks en stor fuldtintegreret autocamper, i tilfælde hvor sænkesengen er fravalgt fra producenten, ikke i alle tilfælde ville kunne opfylde kravet om fire sovepladser, uden at skulle køre med ovenstående udstyr for at kunne opfylde lovgivningen til afgiftsberigtigelse til før 3. oktober, 60% og efter 3. oktober 2017, 45%.

Skatteminister Karsten Lauritzen, kunne sagtens se problematikken i den 7 sider lange udredning fra AutoCamperRådet, og skrev positivt følgende tilbage:

“Jeg har med interesse læst beskrivelsen af, hvordan reglerne i dag virker uhensigtsmæssigt og medfører, at egentlige autocampere ikke kan opnå en nedsat registreringsafgift, fordi de ikke opfylder kravet til fire sovepladser.

Reglerne skal virke efter hensigten. jeg mener derfor ikke, at det er rimeligt, at en autocamper, der skal bruges som sådan, men som kun er indrettet med fx to sovepladser, ikke kan opnå en nedsat registreringsafgift ligesom en autocamper til fx fire sovepladser.

I den forbindelse mener jeg, at kravet om fire sovepladser kan lempes, så der kun stilles krav om to sovepladser. En sådan lempelse vil også kunne gælde tidligere årgange.

Jeg forventer, at der kan fremsættes et lovforslag, hvor denne justering indgår, som noget af det første i den nye folketingssalling 2017/18.

Jeg vil takke jer for jeres forslag til nye krav til indretningen af autocampere. Jeg er meget glad for at modtage sådanne forslag fra folk, som kender branchen. jeg vil sørge for, at forslagene indgår i Skatteministeriets videre arbejde.”

Idag den 5. december 2017 har der her kl 13.00 været 3, behandling på Skatteministerens lovede ændringsforslag, om ændring af kravet fra fire til to sovepladser.

I lovteksten til lovforslag L 18, lyder det i sin enkelthed under §2.2. “I § 5 a, stk. 2, 2. pkt., ændres “4 personer” til: “2 personer”.

Lovforslaget er idag den 5. december 2017 blevet vedtaget og § 5a vil fremadrettet indeholde følgende i forhold til tidligere “Stk. 2. Køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, afgiftsberigtiges efter § 4. For køretøjer som nævnt i 1. pkt. med en tilladt totalvægt på mindst 2 t, der er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 2 personer, kan der dog ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen samt fortjeneste og moms heraf. Afgiften beregnet efter 2. pkt. skal for køretøjets samlede værdi eksklusive afgift dog mindst udgøre 0 kr. af de første 12.100 kr. og 45 pct. af resten.” For stemte 100 og 10 stemte imod.

Altså slut med at køre med unødvendigt pladskrævende udstyr for at retfærdiggøre fire umulige sovepladser og slut med at blive opkrævet bøde og afgift for ikke at kunne opfylde kravet om 4 sovepladser. En autocamper skal stadig være utvivlsomt konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, med køkken og håndvask.

En stor dag for danske autocampere, ACR, og for de andre aktører og interessegrupper der også har bidraget og kommenteret på lovforslaget til skatteministeriet.

Dermed har det til dato været et meget positivt år, set med autocamper briller. Nedsat registreringsafgift, Transportministeren der i EU vil bakke op om kørsel med autocampere på B-kørekort og 4.250 kg, og nu ændringen af kravet fra fire - til to sovepladser. Dertil kommer at Transportministeren fremsatte forslag om Tempo 100 for autocampere mellem 3.500 - og 7.500 kg, der i øjeblikket er på dagsordenen med høringssvar. På sigt nedsættelse af priserne på broer med 25 % for køretøjer, herunder autocampere.

Nu mangler vi kun at se, hvorledes det går med det indsendte forslag til sæson nummerplader eller lignende. ACR der har indsendt dette forslag i starten af 2017, har ligeledes overfor ministeren indgivet materiale med fordele og ulemper ved flere modeller, der efter ministerens udsagn indgår i det videre arbejde.

Alle der har bidraget positivt til ministerierne om forbedringerne til danske autocampere, kan se tilbage på de største resultater for autocampere i Danmark nogensinde. Vi har alle været en del i dette fine resultat, med både forslag, høringssvar og andet sagligt input. Tillykke Danmark ! Loven træder i kraf den 1. januar 2018.

Sidst der skete store forbedringer, var da dansk camping Nestor, Poul Neergård, kæmpede for at få nedsat afgiften fra 180% til 60% på autocampere. Det var omkring 1990.

Forslag som fremsat i Folketinget - HER, Sagsforløb - HER

Læs autocamper-info.dk artikel om de tåbelige regler om fire sovepladser - HER

SKAT om autocamper afgift, sovepladser og anden indretning - HER . OBS - endnu ikke tilpasset ny lovgining om 45 % afgift og 2 sovepladser.

Island er blevet mere og mere populært som camping og Offroad-destination. Nu rapportere den islandske avis MBL at fricamping/vildcamping forbydsdes i dele af Island. Årsagen er ikke mængden af turister men opførselen fra fricamper turister.

Indtil nu har campister kunne overnatte næsten overalt. Den store frihed har været forbi siden den 13. november 2017. En ny forordning dækker også campingkøretøjer og autocampere. I disse køretøjer er det ikke længere muligt at overnatte på offentlige pladser. Forordningen dækker veje, parkeringspladser, men også udenfor for indkørsler til lukkede områder. Således er overnatninger fra Hornafjörður til Hveragerði nu kun muligt på en af de 14 campingpladser i området. I tilfælde af kontrol sendes folk til campingpladser og præsenteres desuden for en bøde.

Overnatning i telt på ture til det islandske højland er udtrykkeligt, ikke berørt af forbudet. Her gælder de tidligere regler. Island er delt i 2 regioner. Udtrykket “Vildnis” bruges af islændinge til at definere regioner, hvor folk ikke er fast bosiddende og hvor bygninger og infrastruktur mangler. Alle andre områder betegnes som beboede områder hvor folk bor. Det er i de sidstnævnte områder at forordningen gælder.

En af grundene til de strengere regler er, at mange af de rekreative køretøjer, der anvendes på Island, ikke har toiletter og bad. Dette bliver istedet gjort i naturen, hvorved de lokale indbyggere irriteres af turisternes efterladenskaber. Den nye lovgivning forbyder nu offentlig vandladning og at man forretter sin nødtørft i beboede områder er også forbudt og bliver straffet af det islandske politi.

Kilde mpi.is

Siden den 8. november 2017 har det sideløbende med den østrigske kirsebærrøde klæbende Vignette 2018, været muligt at købe den nye digitale Vignette via App’en fra Asfinag.

Siden 1997 har der været Vignetteafgift på Østrigs motorveje og motortrafikveje. Dette gælder også motorceykler og autocampere op til 3,5 tons tilladt totalvægt. Har du ikke en digital eller klæbende Vignette koster det en bøde på 120 Euro.

Gydighedsperioderne på Vignetter er 10 dage, 2 måneder eller 1 år. Prisen for en 10 dages Vignette, hved enten den er klæbende eller digital er 9 Euro / 67,50 Dkk. Det er ligeledes muligt at betale for kørsel på en betalbar vejstrækning som f.eks  Arlberg vejtunnel og A13 Brenner, A10 Tauern

Med Vignette fra 2018 tilbydes nu et alternativ til klistermærket. Den digitale er, i modsætning til den analoge søster, bundet til nummerpladen. Det giver især fordele for bilejere der i Østrig bruger vekselnummerplader. Vekselnummerplader kan i Østrig benyttes til 2 køretøjer, hvor de efter behov skifter køretøj. Det vil fortsat være muligt at købe de klæbede klistermærker.

Du kan downloade App’en fra Asnigfag er andet en bare en webshops APP. Den kan vise Live-billeder fra vejstrækninger, vise trafikinformationer, er en Routeplanner og kompagnon der kommer med aktuelle meddelser når du køre på en motor- eller motortrafikvej. Du kan også betjene webshoppen på Asnigfags hjemmeside på dansk - Webshop

ASFiNAG er et infrastrukturselskab i Østrig, der er ejet af den østrigske stat. Selskabets opgave er at planlægge, finansiere, bygge, vedligeholde og drive det østrigske motorvejsnet, der har en samlet længde på over 2.000 kilometer.

Du kan hente App’en på Appel Appstore eller Android Appstore ved at søge efter APP'en "Unterwegs". Se og læs mere på asfinag.at

Hos Skandic Camping få kilometer fra den dansk-tyske grænse, nærmere betegnet ved Scandinavian Park ved motorvej A7, forhandler Skandic Camping campingvogne og autocampere af mærkerne Hymer, Dethleffs, Carado, Sunlight, Niesmann+Bischoff og Pössl, samt er premium partner for Goldschmitt der bla. tilbyder luftfjedre, og hydrauliske støtteben.

Ønsker du at købe en autocamper eller campingvogn på tyske eller danske nummerplade, kan Skandic Camping nu tilbyde finansering af autocampere og campingvogne igennem Sydbank, der også har en filial i Flensburg. Det er ligemeget om køretøjet skal registreres i Danmark eller Tyskland. Kontakten til Sydbank sker via en Sydbank filial i nærheden af kundens bopæl.

Sælger hos Skandic giver kunden informationer om købet og prisen. Efter aftale tager en dansktalende Skandic sælger kontakt til Sydbanks filial.

Sydbank i Tysklands arbejder tæt sammen med de danske kolleger for at varetage kundens interesser bedst muligt. Kunden få et hurtigt svar på låne anmodningen.

Dette er helt enestående, da det ikke før har været muligt for private med adresse i Danmark at få finanseret køb af køretøjer i udlandet.

Ønsker du din autocamper skal registreres på tyske nummerplader, kan Skandic være behjælpelig med at skaffe plads hos en af udbyderene der tilbyder parkering og den service følger med tysk registrerede autocampere.

Du kan få mere information hos Skandic-Camping´s dansktalende sælgere.

Jan Zameit

Mail:
Telefon: +49 4608 9729955

Ronni Hvid

Mail:
Telefon: +49 4608 97299-0

Adresse:
Skandinavien-Bogen 4, 

24983 Handewitt, 

Tyskland
Website: http://skandic-camping.dk/

Præsentation af Skandic Nordic Reisemobile GmbH

Igennem de sidste 12 år har Skandic Nordic Reisemobile GmbH opereret på den store camping scene. Skandic har altid været kendt for det store ”know how” inden for branchen og de utrolige mange skandinaviske kunder har med glæde besøgt os hvert år, specielt for dem der har været på tur sydpå, men osse dem der bare lige vil et smut over grænsen eller ikke mindst dem som ønsker at besøge en kompetent camping forhandler. Hos Skandic kan vi både kommunikere på tysk, engelsk og alle skandinaviske sprog, vi tilbyder stort set alt inden for service og garantiarbejde af følgende mærker; Hymer, Carado, Pössl, Dethleffs, Sunlight, Bürstner, Niesmann & Bischoff, LMC og TEC. Desuden er vi osse den nordligst beliggende premium partner for Goldschmitt, dvs vi kan tilbyde de mest populære luftfjedre, hydrauliste støtteben og alu fælge på markedet. Sidst men ikke mindst er vi osse Truma og Alde kontraktværksted.

I vores store campingbutik kan vi tilbyde over 5000 forskellige artikler. I butikken har vi nogle utrolig gode og kompetente ansatte, som kan besvare næsten ethvert spørgsmål. På værkstedet gælder det samme, her kan du forvente en super rådgivning og vi kan tilbyde dig alle slags serviceydelser og montering af diverse anlæg såsom solcelle anlæg, satelit anlæg, luftfjedre, air condition og bakkamera osv.

I salgsafdelingen har vi stor erfaring med salg af både nye og brugte campere og campingvogne. I 12 år har vi eksporteret et højt antal af køretøjer til både Danmark, Sverige og Norge. Vi kan hjælpe med alt omkring eksporten. Du som kunde behøver bare fortælle os hvilket køretøj du drømmer om og så klarer vi resten.

Hver dag servicere 20 medarbejdere Skandic kunder fra nær og fjern.


Kilde:Skandic-camping

Det er nu mere 7 år siden, at AL-KO og Hymer udviklede den første funktionelle hybridmobil, som alternativ til dieselmotoren, der kunne skiftes til ren elektrisk drift – og derved blev den til et nul-emissions-køretøj. Den blev til som et studie koncept bygget på AL-KO´s Electric Power Chassis, og en Hymer B578 Hybrid. Den blev præsenteret på Caravan Salon, Düsseldorf i 2011. Siden har ingen hørt mere til projektet .

Autocamperen havde absolut ingen fremtid som 3500 kg bil. da alt det elektriske isenkram alene vejede 350 kg, hvoraf alene batteriet vejede 140 kg. Den havde en rækkevidde på 50 km, med 55 km/t og en acceleration fr 0 til 50 km/t på 22 sekunder. Den kunne klare maksimale stigninger på op til 10,9%.

 

I 2017 havde Dethleffs en elektrisk alkovemodel med på messe i Düsseldorf, helt pakket ind i fladpanel solceller, der kan generere 3000 watt. Den har en rækkevidde på 200 km, med en hastighed af 80 km/t. Opladetiden ved næsten fladt batteri er 24 timer. Den vejer 300 kg mere end den tilsvarende model med Dieselmotor. Totalvægten er 5,6 tons er altså heller ikke lige til et B-kørekort.

Er der alternativer til Diesel for autocampere ?

Dieseldrevne køretøjer har med starten af VW forureningsskandale været til heftig diskusion, og mange har spurgt sig selv om det vil være bedre, hvis man benyttede benzin, gas eller strøm istedet for. Det store spørgsmål er om der reelt er alternativer til rekreative køretøjer ?

Siden 2008, er der i forskellige lande i Europa blevet indført Miljøzoner i byer. Et stort antal ældre autocampere blev ramt, da de første Miljøzoner opstod. I mellemtiden er verden gået videre og mange ældre autocampere har fået monteret partikelfiltre, og har derved kunne få grønne miljømærker. Alligevel dukker udstødningsgasser op, og senest er det et nyt blå miljømærke der er blevet blevet diskuteret.

Der er altså tre væsentlige problemer at tage hensyn til. Det ene er miljøproblemet med diesel og det andet er at elektriske køretøjer der vægtmæssigt er det rene gift for autocampere på 3.500 kg og B-kørekort. Lang opladetid og hvad med prisen?

Personbil´s ejere har det lidt lettere. De kan købe en benzinbil istedet. Med turbolager er de blevet kraftigere. En 2 liters VW T6 kan takket være turbolader komme op på 204 Hk og et drejningsmoment på 350 Nm. En moderne Mercedes Sprinter med turbo benzinmotor, kan præsterer 156 Hk og 240 NM, hvilket er lige lidt nok til en autocamper på 3.500 kg.

Fiat Ducato som sidder i mere end 70% af alle autocampere kan ikke leveres med benzinmotor. Kun via sit amerikanske ejerskab af Ram Promaster. Her taler vi om en benzin slugende V6 motor på 3,6 liter, 280 Hk og 350 Nm, som nok ikke egner sig til de høje europæiske brændstofpriser.

Autogas - LPG

Et fristende alternativ, der i bla. Tyskland er underlagt reducerede skatteprocent indtil udgangen af 2018. Autogas eller LPG brænder meget rent, der også benyttes til opvarmning, komfurer og køleskabe. Ingen autocamper producenter har til dato benyttet sig af muligheden og her i Danmark er der snart ikke flere servicestationer længere der tilbyde autogas. Grundlaget mangler altså og grunden til at ingen producenter benytter sig af Autogas er tekniske grunde. Yderligere gasbeholdere indbygget under chassiset gør autocampere betydelig tungere, hvor der i forvejen er indbygget vandt- og spildevands tanke.

Strøm ser altså ud til at være det bedste bud, forudsat at det bliver genereret miljøvenligt. Problemet er dog stadig rækkevidde og opladetider. De fleste producenter er igang. Bedst ser det ud til at gå for amerikanske Tesla, der kan køre mere end 500 km på en opladning og oplade til 80% batterikapacitet på 30 minutter, samt har udbygget et netværk af ladestationer, der benyttes gratis.

Tesla har netop lanceret en lastbill der også kan køre mere end 800 km og kan accelerere fra 0 til 100 km/t på 5 sekunder med tom vogn og med 40 tons til 100 km/t på 20 sekunder. Tesla Semi Truck spare mere end 1,5 kroner pr km i forhold til Diesel. En diesel lastbil er mere en 20 % dyrere end en Tesla Semi Truck.

Det er unægtelig en anden snak, men for intet at regne for en anden ny teknologi - Brintbilen, hvor der kun kommer vanddamp ud af udstødningsrøret. Der har være forsket i to forskellige metoder. den ene er brintforbrændingsmotoren, der i årevis har været testet på f.eks busser. Den anden består i en brintdrevet brændselscelle der generere energi til en elektriske motor. For autocamper basiskøretøjer er disse endnu ikke synelige, men på 50 servicestationer i Tyskland kan der leveres Hydrogen. Iveco Daily har lavet en tung og dyr udgave af brintbilen, med en rækkevidde på kun 200 km.

Hydrogen - Brint

Amerikanske Nikola, der samarbejder med tyske Bosch, har tilsyneladende fat i noget. En lastbill med 0% udledning, Brint ladet, med optil ca. 2000 km rækkevidde, oplade tid 15 minutter uden Plugin, 100% elektrisk drevet, Koster det halve i udgifter af en diesel lastbil, 1000 Hk, 320 Kwh batteri, gratis Hydrogen til 1 million miles (ca 1,6 km til 1 miles), oplader under nedbremsning.

Den har kortere bremselængde end en diesel lastbil, panorama udsyn, trækker på alle 6 hjul. Den er hurtigere op ad bakke og vejer mindre. Motoren er en 800V AC Motor. Nikola forventer at deres køretøjer er på markedet i 2021.

Det kunne se ud som om at nye generationer af autocampere ligger år ude i fremtiden, når det gælder autocampere, og som det ser ud, kan det blive nødvendigt med udvidelsen til et B-kørekort til 4.250 kg, hvis 3.500 kg´s autocampere skal have en chance i fremtiden. Det ligegyldigt om producenterne vi benytte el eller brint. Hvem ved måske kommer der en ny generation diesel motor so er endnu renere end Euro 6. Faktisk skriver www.transportengeneer.org.uk allerede om næste generation motor med Euro 7 norm. Er du interesseret i at læse mere om dette kan du læse HER

Konklusion.

Der er stor sandsynlighed for at dieselmotoren også vil være drivkraft nummer nr 1 for autocampere i overskuelig fremtid, da autocampere har særlige krav, der ikke kun kan komme fra miljøkrav. LPG gas motorer er modificerede benzinmotorer, som giver et mindre drejningsmoment og et højere brændstofforbrug. Elektriske autocampere ville være rigtig tiltalende, fordi el-motorer har et højt moment og er næsten lydløse. Brintdrevne autocampere vil også bringe mange gode ting med sig, hvorimod at Hybrid autocampere på 3.500 kg er udelukket, alene pga. vægtforøgelsen, der vil gøre en 3.500 kg autocamper ubrugelig med et B-kørekort. Det vel ikke uden grund at der køres test på elektriske varebiler på 4.250 kg, på et B-kørekort.

Kilder(Nikola, Tesla, Dethleffs, Hymer og Promobil)

Fredag d. 3.11.2017 kl. 18.20. Dansk Camping Union - DCU meddeler her til aften at Campingrådet lukker, efter først at have skrevet at de var gået konkurs. Bagrundelsen er følge DCU, at der har været lang tid med uro omkring Campingrådet og bestyrelsen derfor har besluttet, at campingrådet skal ophøre.

Med til beslutningen høre også at antallet af godkendte campingpladser, som vil bakke op omkring Campingrådet, er så lille, at økonomien gør at det ikke vil være muligt at fortsætte.

En sag rejst af hollandske ASCI i Konkurrencestyrelsen har også medvirket til beslutningen. Campingrådet har på nuværende tidspunkt ikke modtaget bødeforlægget fra konkurrencestyrelsen mm.

Et punktum er sat for et Campingråd, der bestemt ikke gjort noget godt for autocamperturismen i Danmark, tværtimod. De har om nogen forsøgt at gøre livet surt for at skabe autocamperpladser i et andet regi end på campingpladser. Det på trods af at autocamperturismen Boomer helt vildt i Europa, og autocamperturister for det meste søger mod centralt beliggende pladser.

Kilde: DCU

Som led i et arbejde med at forenkle regler for hastigheder vil transport-, bygnings-, og boligminister Ole Birk Olesen med to nye bekendtgørelser tillade campingbiler at køre samme hastighed som busser. Samtidig lægges der op til at forenkle godkendelsesprocessen for nyere Tempo 100-busser.

Fra 1. marts 2018 vil regeringen hæve hastighedsgrænsen for campingbiler mellem 3.500 kg og 7.500 kg. fra 70 km/t. til 80 km/t. på andre veje end motorveje og fra 80 til 100 km/t. på motorveje.

De forskellige hastighedsgrænser, som er gældende i dag, har den konsekvens, at de større campingbiler og busser kører med forskellig fart på vejene, og det kan skabe farlige situationer.

-Hastighedsforskelle på køretøjer er problematiske, fordi det giver anledning til flere og lange overhalinger, som kan gå ud over færdselssikkerheden. Derfor bør tilladte hastigheder sættes så ens som muligt for køretøjsklasser, der teknisk set er ensartede. Det giver enkle og fornuftige regler, som er lettere at overholde for trafikanterne, siger Ole Birk Olesen og fortsætter:

- Jeg har drøftet sagen med transportordførerne fra regeringen og Dansk Folkeparti, og vi er enige om, at det er en god idé at sætte hastighedsgrænsen op for campingbiler.

Campingbiler og busser har ensartede tekniske krav til blandt andet bremsepræstation, og en ensretning af hastighedsgrænserne betyder, at campingbiler vil opleve en bedre fremkommelighed, ligesom det også er en fordel for færdselssikkerheden, når hastighedsgrænserne er mere ensartede.

De nye bekendtgørelser vil også forenkle den såkaldte Tempo 100-ordning for busser. Det betyder, at busser, der er registreret den 8. december 2007 eller senere, kan indregistreres til Tempo 100-kørsel på motorveje uden synsprocedure, hvis bussen er EU-typegodkendt og ikke er indrettet med ståpladser.

For ældre bussers vedkommende – og i visse andre tilfælde – vil der stadig være et behov for, at busserne godkendes individuelt ved syn til tempo 100-kørsel. Reglerne ændres derfor ikke på dette område.

Samtidigt ændres reglerne for Tempo 100-mærkning af busser registreret den 8. december 2007 eller senere, således at disse busser fremover ikke er omfattet af kravet om Tempo 100-mærkning.

Ændringerne vil medføre en forenklet godkendelsesproces, ligesom udgiften for ejerne af busser til Tempo-100 mærket vil bortfalde.

Bekendtgørelserne sendes i offentlig høring den 6. november 2017 og forventes at træde i kraft den 1. marts 2018.

Kilde: Transportministeriets Nyhedsmail

Side 1 ud af 28