DanCamper holder ÅBENT hus I weekenden d. 22. og 23. september i Horsens - Der er åbent begge dage 11 - 15

En fantastisk sommer går på hæld, og måske drømmer du nu om langtur til De Varme Lande. - Eller måske er du mere til små hyggeture i skønne Danmark.

Lige nu er der gode muligheder for at finde ønskecamperen til en fornuftig pris.

DanCamper har nu fået alle deres fine udlejningscampere hjem. De fleste er kun et halvt år gamle og har kun kørt få km - her er der mange penge at spare på en næsten ny autocamper.

Vi har også stadig enkelte 2018 modeller fra Chausson, Carthago og Malibu i udstillingen. DanCamper tilbyder i denne weekend en god udstyrspakke med markise, cykelholder og solceller med i prisen ved køb af en 2018.

Skulle du foretrække en brugt, er der også mange flotte top klargjorte brugte autocampere at kigge på.

 - Har du brug for finansering, har DanCamper forhandlet sig frem til en meget fordelagtig rente på finansiering hos Nordeas CampingFinans denne weekend.

Hvis alt går vel, skulle den første 2019 model fra Chausson nå at blive leveret, så den kan præsenteres den til  Åbent Hus - det er makedets nok mest rummelige autocamper på under 7 m, Chausson Titanium 640.

De er ved at være på høje tid, hvis du skal nå at bestille ønskeautocamperen hjem til levering til foråret.

Du kan f. eks.selv bestemme hvilket udstyr og hvilket stof du ønsker på hynderne, motorstørrelse og om du vil have manuelt gear eller automatgear  

Kig forbi på Vegavej 8, 8700 Horsens - Der er åbent begge dage 22. - 23. september 11 - 15.

Kaffen og kage er klar, og personalet hos Dancamper glæder sig til en go' snak om den fælles lidenskab, autocampere og gode camperture.

DanCamper

DanCamper Pressemeddelelse

Amerikanske Thor køber Erwin Hymer Group og overtager den ledende rolle på det europæiske marked

Thor Industries, Inc. og aktionærerne i Erwin Hymer Group SE (EHG) meddelte den 18. september, at de har underskrevet en endelig aftale, hvorefter Thor overtager det privatdrevne Erwin Hymer Group for en virksomhedsværdi på omkring 2,1 mia. Euro. Købsprisen finansieres af kontanter og egenkapital. Vederlaget i egenkapitalen består af ca. 2,3 mio. aktier i Thor.

Hymer-familien vil fortsat være involveret i branchen også i fremtiden. Fusionen vil skabe verdens største fabrikant af fritidskøretøjer med en ledende markedsposition i Nordamerika og Europa samt et verdensomspændende netværk af salgs- og produktionsssteder. Thor forventer, at transaktionen skal yde et positivt bidrag til indtjeningen i det første år og før overvejelse af forventede synergieffekter, købsrelaterede tilpasninger i regnskabsmæssige og transaktionsrelaterede omkostninger. Efter afslutningen af ​​transaktionen har Thor til hensigt opportunistisk og systematisk at genkøbe aktier for at kompensere for udstedelsen af ​​aktier til Hymer-familien.

Erwin Hymer-koncernen, der har base i Bad Waldsee i Sydtyskland, er en af ​​de førende producenter af fritidskøretøjer på det voksende europæiske marked. EHG har et imponerende udvalg af brancheførende mærker og er kendt for sin innovation og evne til at levere exceptionel værdi til sine kunder. EHG har et globalt netværk af mere end 1.200 detailhandlere og mere end 7.300 medarbejdere verden over. EHGs produktportefølje spænder over alle større kategorier af fritidskøretøjer og prissegmenter, fra lette campingvogne til autocampere i luksusklassen. For det sidste regnskabsår, der sluttede den 31. august 2018, forventer Erwin Hymer-koncernen et salg på ca. 2,5 mia. Euro (ca. 2,9 mia. USD til den nuværende valutakurs).

“Erwin Hymer-koncernen har en unik historie og et fremragende ry. Derudover har koncernen et meget godt ledelsesteam, der bygger videre på denne tradition og tilpasser virksomheden med nye attraktive vækstmuligheder” siger Bob Martin, der er administrerende direktør for Thor.

"Denne transaktion repræsenterer en unik mulighed for, at Thor kan samarbejde med og vokse med den europæiske markedsleder inden for fritidsbiler. Dette vil give Thor adgang til et nyt marked med gunstige makroøkonomiske og samfundsmæssige udviklinger, der vil favorisere efterspørgslen efter rekreative køretøjer, som vi kender dem fra Nordamerika. Thor ser også mange muligheder for at skabe synergier mellem Erwin Hymer-koncernen og Thors eksisterende datterselskaber på kort og lang sigt.

Som følge af transaktionen forventes hverken EHG eller Thor at ændre produktionssteder eller personale. Transaktionen blev godkendt af Thor's bestyrelse.

Pressemeddelelse EHG

Erwin Hymer Group

Thor IndustriesPressemeddelelse fra Skandic & Nordic Reisemobile

Vi nærmer os et års dagen for sænkningen af registreringsafgift på autocampere, der var forbigået ved tidligere sænkninger af personbilsafgifter. Registreringafgiften for autocampere blev ved den lejlighed sænket fra 60 procent til 45 procent for autocampere på mere end 2 t og sovepladser for mindst 2 personer. Første halvår 2018 har vist at sænkningen af afgiften, sammenholdt med en generel øget interesse for autocampere, har medvirket til et salg på 375 autocampere, set i forhold til 347 for hele året 2017 og 240 for hele 2016. Hvordan registreringsafgiften er skruet sammen kan læses herunder med de termer der benyttes i SKAT, hvor campingbil benyttes for autocamper.

Skatteministerens syn på autocampere

Skatteminister Karsten Lauritzen betegner autocampere som en særlig form for bil, da autocampere i modsætning til almindelige biler også indeholder beboelsesindretning. En autocamper og en almindelig bil har derfor forskellige formål og kan ikke umiddelbart sammenlignes.

Hvornår betegnes en autocamper som brugt ?

I EU er der ens regler for definition på et brugt køretøj. En autocamper/bil anses som en brugt bil, hvis den er kørt over 6.000 km og er blevet leveret til ejeren mere end 6 måneder efter den første registrering. Der skal  ikke betales told og moms, hvis bilen indføres fra et andet EU-land, hvor der er betalt moms. Hvis køretøjet ikke opfylder kravene om alder og kilometer, eller hvis bilen indføres fra et land udenfor EU, skal der betales både told på 10% og moms på 25%.

Ved omberegningen af registreringsafgiften af brugte køretøjer i henhold til lovens § 4, stk. 2. benyttes principper der tager udgangspunkt i bilens oprindelige nypris inklusive registreringsafgift og bilens handelspris på afgiftsberigtigelsestidspunktet. Herefter beregnes en værdifaldsprocent, som anvendes ens på alle fradrag i eller tillæg til afgiften og den afgiftspligtige værdi. Der foretages en "baglæns" beregning af, hvad afgiftsindholdet er i bilen, og hvad den afgiftspligtige værdi er.

Nye autocampere

Den afgiftspligtige værdi er køretøjets handelspris uden registreringsafgift. Den skal mindst være summen af:

 • Køretøjets købspris i udlandet omregnet til danske kroner. På nyt køretøj nettoprisen ex udenlandsk moms.
 • Prisen for eventuelt ekstra udstyr monteret fra fabrikken eller af importøren.
 • En avance på mindst 9 %.
 • 25% moms.

Et køretøj anses som nyt, indtil det er 4 år gammelt, har kørt 2.000 km eller har slid eller skader som udelukker, at det kan sælges som nyt. På en autocamper/bil der har kørt under 2.000 kilometer og er under 4 år, skal der betales registreringsafgift af købsprisen.

Beregning af registreringsafgift for autocampere

Autocampere (campingbiler)

1) Autocampere er defineret som køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, og de afgiftsberigtiges efter § 4, dvs. som personbiler med 85/150 pct. afgift.( 85% af 0-189.200 kr. og 150% af resten for 2018)

2) For køretøjer med en tilladt totalvægt på mindst 2 tons, der er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 2 personer, kan der dog ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen samt fortjeneste og moms heraf.

Afgiften skal for køretøjets samlede værdi eksklusive afgift dog mindst udgøre 0 kr. af de første 12.100 kr. og 45 pct. af resten (minimumsafgift efter REGAL § 5a, stk. 2).

 • Det betyder, at der ved afgiftsberigtigelsen af autocampere skal fremlægges kopi af slutseddel, købsaftale eller kontrakt med henblik på beregning af en eventuel minimumsafgift.
 • Kravet om sovepladser er nedsat fra 4 til 2 ved lov nr. 1431 af 11. december 2017. Kravet om antal sovepladser har også virkning for køretøjer, der er afgiftsberigtiget som autocamper før den 1. januar 2018, uanset at der på registreringstidspunktet var krav om fire egentlige sovepladser.
 • Der er efter aftale med campingbranchen etableret en central anmeldelses- og godkendelsesordning (forhåndsgodkendelse) for en prisopdeling på bildelen og på campingindretningen for disse køretøjer. Ordningen gælder såvel fabriksnye som brugte autocampere.
 • Importør- eller forhandlervirksomheden skal fremlægge dokumentation i form af
 • prisopdeling fra fabrikken eller
 • en kalkulation, der eventuelt kan være baseret på bildelen, herunder med pris for en tilsvarende varebil/bilchassis. En skønsmæssig prisopdeling kan ligeledes indgå i kalkulationen
 • oplysning om den laveste pris, som autocamperen vil blive solgt til på det danske marked (eksklusiv registreringsafgift).
 • En godkendelse af prisopdelingen indebærer, at autocamperen vil kunne afgiftsberigtiges på dette grundlag forudsat, at køretøjet bliver solgt til den anmeldte pris. For autocampere, der er godkendt til afgiftsberigtigelse med 45 pct. afgift, indebærer godkendelsen, at afgiftssatsen på 45 pct. fortsat skal anvendes, hvis autocamperen sælges til højere priser end den anmeldte. Afgiftssatsen på 45 pct. skal benyttes i forhold til den konkret opnåede pris til slutbruger (den samlede pris eksklusive registreringsafgift).

Midlertidig anvendelse af autocampere på udenlandske nummerplader i Danmark.

Udenlandske firmabiler, der i det væsentlige anvendes varigt i Danmark og registreringspligtige biler mv., der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet gælder følgende:

For biler, der er mellem 0 og 3 måneder er afgiften 2 procent af den  beregnede registreringsafgift. For de efterfølgende 33 måneder er afgiften 1 procent, og for biler der er ældre end 36 måneder er afgiften 1/2 procent pr. påbegyndt måned. Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den af Danmarks Statistik på tidspunktet for afgiftsberegningen senest offentliggjorte udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke - finansielle selskaber, der foreligger pr. 1. januar, henholdsvis pr. 1. Juli. Ved betaling første gang betales desuden et depositum svarende til første kvartals afgift, og rente til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet.

Leasingbiler (både udenlandske og danske) beregnes på samme måde som foregående, dog med den forskel, at leasegiver betaler registreringsafgift og rente for hele leasingkontraktens længde, når bilen indtræder i ordningen.

Har du en autocamper på udenlandske nummerplader er der her en mulighed for i en periode af året for at køre i Danmark. Flere oplysninger fås hos Motorstyrelsen på tlf: 72 22 15 15 

Bindende svar

Finder du selv en autocamper uden for landets grænser skal du søge bindende svar, der koster 400 kr og tager op til 7 uger.  Du skal være i besidelse af stelnummeret for at få camperen afgift berigtiget.

Kilde: SKAT

Beregningsmodel 1:

 

Beregningsmodel 2:

Regidtreringsafgiften skal på en ny autocampere som minimum (minimumsafgift) udgøre autocamperens nettopris+transport + 9 % avance + dansk moms på 25% - minus 12.100 kr + 45% afgift. For at beregning 1 er aktuel, skal autocamperens netto pris være lav. I langt de fleste tilfælde er det derfor beregning 2 der benyttes.  

Med aktiviteter og fabrikker i Nordamerika og joint venture med den kinetiske producent Loncern er grundlaget lagt for et verdensomspændende salgseventyr for den den sydtyske koncern Erwin Hymer Group og det kræver styrkelse af egenkapitalen

Rygterne om helt eller delvist salg og børsnotering blev forstærket på Caravan Salon der sluttede den 2. September 2018. Erwin Hymer Group havde i regnskabsåret 2017/2018 en omsætning på 2,5 milliarder Euro, der er en forbedring på 400.000 Euro og baseret på 61.700 solgte køretøjer.

Det europæiske marked:

Ændringen af ferie og fritidstendenser fører til en yderst positive fremtidsudsigter. Eksperter forventer, at antallet af nye registreringer for rekreative køretøjer i Europa vil stige fra 189.000 i 2017 til omkring 245.000 i 2022, skriver Erwin Hymer Group. Særligt stigende efterspørgsel forventes i Sydeuropa. De stigende tendenser skal ses i lyset af et voksende ønske blandt forbrugerne om unikke, individuelle ferieoplevelser, byens voksende urbanisering og behovet for at nyde naturen;samt en ny forståelse af mobilitet og demografiske ændringer. Derudover er det ikke længere bare ældre mennesker eller den såkaldte "bedste alder", der nyder ferie med en autocamper eller campingvogn - flere og flere årgange værdsætter den tilknyttede fleksibilitet og individualitet.

Det nordamerikanske marked:

Tallene for Erwin Hymer-koncernen repræsenterer også de første succeser i koncernens internationale strategi. Caravanning er trods alt ikke bare populært i Europa. Med mærket Roadtrek alene var Erwin Hymer-koncernen i stand til at opnå en markedsandel på 28 procent i det nordamerikanske autocampermarked i første halvdel af 2018. Siden overtagelsen af den canadiske producent for to år siden er antallet af registreringer fordoblet. Det er hovedsagelig unge nordamerikanere, der elsker de smidige og easy-to-drive vans, som tilbyder samme niveau af udstyr som til fuldt udbyggede autocampere. “At home in the world’ var ikke kun mottoet på 2018 Caravan Salon i Düsseldorf; Det gælder også for Erwin Hymer Group.

Det nye marked i Kina:

Som led i sin vækststrategi og for at sikre succes på lang sigt fortsætter Erwin Hymer koncernen sin internationale strategi. Etablering af joint venture med den kinesiske producent Loncen blev annonceret på Caravan Salon i Düsseldorf. Caravanning er stadig på et tidligt stade i Kina. Men denne form for ferie fremmes på en række måder af myndighederne. Faktisk er udvidelsen af campingindustrien og den tilhørende infrastruktur en del af den kinesiske regerings femårsplan. Over 4000 campingpladser skal bygges frem til 2020 som en byggesten for fremme af lokal turisme. Campister har i øjeblikket kun omkring 800 campingpladser at vælge imellem i Kina. 

Samtidig er kørekortregler blevet ændret. For kinesiske bilister er det nu tilladt at køre autocampere eller campingvogne med en tilladt totalvægt på op til 4,5 tons. Kæmpe vækstrater registreres allerede, og mange eksperter mener, at det kinesiske caravanningsmarked kunne blive verdens største inden for få år. For ti år siden var der kun ca. 3.000 campingvogne og autocampere i Kina. Der er i øjeblikket omkring 70.000 rekreative køretøjer i drift. Med dette joint venture har Erwin Hymer-koncernen lagt fundamentet, så det kan spille en rolle i de tidlige stadier af denne positive udvikling. For ti år siden var der kun 3.000 campingvogne og autocampere i Kina. Der er i øjeblikket omkring 70.000 rekreative køretøjer i drift. Med dette joint venture har Erwin Hymer Group lagt fundamentet, så det kan spille en rolle i de tidlige stadier af denne positive udvikling i Kina med 1,4 milliarder mennesker.

Hymer historie:

Hymer blev grundlagt i 1923 af Alfonso Hymer der dengang var coachbuilder og producerede landbrugsmaskiner. I 1957 hjalp Erwin Hymer med at bygge den første campingvogn. Idag ejes og kontrolleres firmaet 100 % af familien Hymer, der består af ejeren af ​​Erwin Hymer Group (EHG), enke efter grundlæggeren Erwin Hymer, Gerda Hymer, og hendes børn Caroline og Christian.

Erwin Hymer Group består af 17 mærker, 3 udlejningsvirksomheder og 3 firmaer med udgangspunkt i tilbehør

De interesserede:

Der arbejdes ad flere spor og blandt de interesserede i helt eller delvist køb af Erwin Hymer Group, skulle efter sigende være Thor Industries, der er verdens største producent af rekreative køretøjer, med omkring 230.000 autocampere og fremstilling af Airstream campingvogne. I følge medierapporterne skulle også de finansielle investorer Centrebridge og KPS være interesseret. Parallelt arbejdes der på børsintroduktion i 2019. En børs introduktion vurderes af eksperter til 2,5 til 3 milliarder Euro.

Kilde: Erwin Hymer Group Press Release

Caravan Salon 2018 er slut og den oversteg alle forventninger og øgede igen rekordresultatet markant i forhold til sidste år. Verdens største messe for autocampere og campingvogne oplevede den 57. udgave, som den mest besøgte begivenhed i messens historie. I de sidste ti dage har Caravan Salon hilst 248.000 besøgende velkommen (2017: 232.000) på Düsseldorfs messeområde. Ferieformen for mobil fritid ligger stadig i trenden.

Endnu engang blev det noteret at at 35 procent af de registrerede besøgende var førstegangs besøgende. For førstegangs besøgende var der oprettet et kundevenligt StarterWelt rådgivningscenter. Ligeledes blev det konstateret at endnu flere unge familier med børn interesserede sig for denne ferieform.

Ialt præsenterede mere end 600 nationale og internationale udstillere deres nyskabelser og aktuelle modeller i 13 haller og på udendørsområdet. På mere end 214.000 kvadratmeter blev der vist omkring 2.100 fritidskøretøjer, samt tilbehør, teknisk udstyr, markiser, Mobilhomes. Derudover præsenterede campingpladser, autocamperpladser og rejsedistinationer sig selv. I år havde Caravan Salon mange handelsbesøg fra Asien, Australien og USA og messen havde en høj mediedækning.

Den 58. CARAVAN SALON DÜSSELDORF finder sted fra den 30. august (handelsbesøg og mediedag) til 8. september 2019. www.caravan-salon.de

Kilde: Caravan Salon Pressecenter

I dag er det ulovligt at parkere på den ubrudte brede kantlinje, som adskiller parkeringspladser fra eksempelvis vejbaner og cykelstier. Det har i praksis betydet, at nogle parkeringsbaner har været for smalle til bredere biler. I morgen træder nye regler i kraft, så det fremover vil være tilladt at parkere på den brede kantlinje, så længe bilens dæk ikke rækker ud over den ydre kantlinje i en parkeringsbane.

Tidligere på året besluttede transport-, bygnings- og boligministeren sammen med transportordførerne fra regeringen og Dansk Folkeparti, at forbuddet imod at parkere på kantlinjer skal ophæves. Vejdirektoratet har på den baggrund lavet en ændring af vejafmærkningsbekendtgørelsen, som træder i kraft fra den 1. september 2018.

Hidtil har der været parkeringspladser, hvor kantlinjerne har været så brede, at det kun var meget små biler, der kunne parkere inden for linjerne. Jeg er derfor glad for, at det nu bliver lettere for bilisterne at finde en parkeringsplads. Og så gør vi op med, at parkeringspladser bliver lavet på en måde, hvor det reelt ikke er muligt at parkere lovligt, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Kilde: trm.dk

Boondocking, hvad er nu det? Det ville helt sikkert få danske campingpladserejere til at få morgenkaffen galt i halsen. Et stigende antal amerikanere forlader hamsterhjulet og den daglige trædemølle, sælger hvad de har og køber en RV (camper), en campingvogn eller f.eks 5th wheel og bliver nomader, eventyre på fuld tid.

Full-time RV/autocamper rejsende er ifølge de der udøver det, givende ud over det sædvanlige, med personlig læring. Den største indlæring kommer fra udfordringer og ikke fra daglige rutiner, der ikke ændres før vi personligt udfordres.

Boondocking, Wild Camping eller Dry Camping er i bund og grund bare et andet ord for gratis, off-grid camping, der kan siges at være en livsstil fjernt fra, uden, eller med begrænset hjælp fra dagligdagens infrastruktur såsom strøm, vand, kloaksystemet og affaldshåndtering osv. Normalt forgår Boondocking i naturens smukke omgivelser, men kan også være i byområder. Da der som oftes ikke betales for ophold, vil der heller ikke være faciliteter til rådighed. Det handler om at være selvforsynende på alle områder.

I USA, der råder over enorme arealer i naturen, er der tre typer offentlige arealer: Park Services, Forrest Services og Bureau of Land Management. Disse er føderale områder, der har forskellige regler. De fleste, der har besøgt USA, kender National Parks. Disse er ikke gratis, men elsker man udendørslivet, er de 80 USD et Annual Park Pass koster pengene værd, da de giver adgang til hundredevis af National Parks, Monuments og andre statslige adgangsgebyrer i hele USA, samt rabat på camping i et helt år. Nogen National Parks udsteder gratis vildmark campingtilladelser.

Hvad lever de af ?

Nogen tjener til dagen og vejen ved at sælge deres oplevelser til magasiner og blade, eller sælger fotos og videooptagelser, andre af småjobs eller lever af en optjent formue.

Uskrevne regler for Boondocking:

 • Benyt eksisterende veje, parkeringsarealer og campingspots. Man skal forhøre sig om dyrelivet og regler i området, hos Rangers i området.
 • Hvad man tager med ind i et område, tager man med ud igen. Dumping af toiletter og affald er absolut No Go.
 • Benyt politikken om ikke at efterlade spor.
 • Tænk på renholdelse af det lånte område som betaling for gratis camping

 • På de fleste offenlige områder i USA er der begrænset ophold fra typisk 14 dage og op til 28 dage. De fleste offenlige landområder kræver at man efter efter 14 dage køre mindst 25 miles væk, men der findes også “Long Term Visitor Areas” hvor der for et beløb på 180 USD kan købes vinterophold og 300 USD for sommer ophold. Så kan stå frit i 6 måneder. Områderne er under opsyn af Rangers, for at håndhæve at der ikke er nogen der “udvider” perioden.
 • Hold med respekt afstand til naboen. Mindst 15 food eller 5 meter. Boondockers vil under alle omstændigheder forsøge at få så meget plads til naboen som muligt.
 • Vær en god nabo og hold hunden hjemme og hold favorit musikken på et niveau så alle kan være der.
 • De fleste Boondockers er sociale, men nyder også deres privatliv. Man skal respektere at blive afvist af naboer.
 • Offentlige områder er for alle, så undgå ejerfornemmelser og undgå at komme for tæt på bygninger og område “indhegning” med markeringsbånd og skilte er ikke velanset
 • Vær ikke dumdristig med bål og grill, og forlad aldrig et område før du er sikker på at ilden er helt slukket.

Sikkerhed

Er det sikkert ? Ja siger de. Kriminalitet foregår der hvor der er mange mennesker og ikke hvor der holder et par Motorhomes.

Hvordan finder man frem til gratis områder og pladser?

Hjemmesider og Apps benyttes til at finde gratis og betalt camping. Internetet bugner med “How to do Boondocking”, og det er som regel tidligere backpackers, folk som er trætte af overfyldte campingpladser og folk der er træt af dagligdagens stress og jag. Der findes gode råd for, hvordan man bliver en god Boondocker.

Bedst at lave en plan 

Boondocking er en færdighed der forberedes over tid. Man går fra at have vand og strøm som en selvfølge, til at fylde spildevandstanken til sidste dråbe og køre batterierne helt derned hvor det gør ondt at være batteri, og man skal vende sig til at have ekstra vand med.

Man skal gøre op med sig selv om man søger total isolation eller man er mere til den sociale del ? Er priorteterne store vider, skove med træer til skygge eller adgang til vandrestier? Kend også begrænsningerne af køretøjet, som højde, bredde, vægt.

Den bedste måde at lære og få mest ud af Boondocking at gå i fodsporene af de der kom før en selv. Tilbring tid med dem og spørg dem og tilmed kender de, de gode steder.

Vandmængder er begrænset i campere og måske vil man blive lidt længere, og der er langt til frisk vand. Så derfor tag ekstra vand med lyder opfordringen.

Solceller er et must, da de levere strøm hele tiden og det sammen med ekstra batterier

Kend til reglerne og regulativer i områderne, hvor camping foregår på offentlige arealer. Følg tidsbegrænsningerne, der lettest fås ved de lokale Rangers.

Selv siger Boondockerne at når først man har lært de basale, så vil man aldrig andet.

Overnight Parking

Parkering på parkeringspladser, rastepladser og i vejsiden anses ikke for Boondocking, men som "Overnite Parking", der f.eks kan være 3 dage inden for en periode på 30 dage som her i Chicago området og kan kræve tilladelse fra et opkald til det stedlige politi. Indkøbscentre tillader ofte natligt ophold. Alternativt er der masser af det vi kender som autocamperpladser også kaldet RV Parks.

Læs mere om Boondocking:

The Van Project (Set på TV2 nyheder)

RV Share

The RV Nomads

Do it yorself RV

The Road Map

Roadtrecking

5 Stater med utrolig Boondocking Camping

I Jyske Vestkysten kunne man i igår den 31. Juli læse om 16 autocampere der havde fået en bøde for at campere ulovligt og overnatte på Vejers Strand. Dette udløste et bødeforlæg på 1500 kr pr autocamper.

autocamper-info.dk satte sig for at finde ud af, hvad disse autocampere, helt eksakt havde modtaget bøder for. Hvis det var en parkeringsforseelse, så er beløbet dobbelt så meget som det normalt koster.

Her i eftermiddag kom så svar mailen fra Syd og Sønderjyllands Politi, der har haft flere henvendelser på bøderne. Syd og Sønderjyllands Politi har derfor udsendt et nyhedbrev, der også er tilgængelig på Politiets hjemmeside.

Nyhedsbrev. Overnattende har fået bødeforlæg.

Syd- og Sønderjyllands Politi har igennem længere tid modtaget mange borgerhenvendelser om ulovlig parkering og overnatning ved Vejers Strand, nærmere betegnet på Vejers Havvej.
 
I zonen er der tydeligt markeret med skiltning, at campering på parkeringsarealer ikke er tilladt i tidsrummet imellem kl. 21.00 – 07.00.
 
Derfor foretog Syd- og Sønderjyllands Politi et rutinemæssigt tilsyn på stedet d. 31. august i tidsrummet imellem kl. 05.50 – 07.00.  Der viste sig at være tale om overnatning i køretøjerne i 16 tilfælde. Bødestørrelsen er 1500,- kr. eller 210 Euro.

Mærkeligt skilt

Dette skilt har jeg aldrig set før. Det har i blanding to formål. Parkeringsforbud i en tidsperiode og en meddelelse om at camping er forbudt i tre forskellige tilfælde ! Campingforbudt er ikke et skilt ifølge færdselsloven, men skiltning mod en aktivitet, og der må derfor ikke opsættes uautoriserede skilte på eller i forbindelse med autoriserede skilte efter færdselslovens §95. Stk 1 på veje, hvor færdselsloven gælder. autocamper-info.dk har sendt spørgsmålet om skiltets lovlighed til Vejdirektoratet.

Bøderne er udstedt efter bødekatalogets første linie: FL § 4, stk. 1 Færdselstavle eller pile ikke respekteret - 1500 kr i bøde for motorkøretøj. Se bødekatalog HER

Se TVSyd Nyheder fra den 1.august 2018 HER

TVSyd Tysk autocamperturist om episoden med P-bøder HER

MyNewsDesk HER

Overvægt øger bremselængde og kørestabilitet betydeligt. Mange autocamper ejere er ikke opmærksomme på om deres køretøj er for tungt. Årsagen til overvægten er ikke kun bagage. Også fyldte vandtanke og påmonteret ekstra udstyr som f.eks markise, bidrager til overvægt.

Kender du den maksimale lastevne på din autocampere ?

Men hånden på hjertet. Hvem vejer før afrejse sin autocamper og hvem har styr på hvad de enkelte medbragte dele vejer ? Hvis man gjorde, så ville man også vide om man køre med overvægt eller ej. Mere end 50% af dagens autocamperne køre med overvægt. Tyske ADAC har gennemgået de tyske ulykkesforsikringer og det er dette resultat der grunden til udmeldigen.

Hvormeget vejer en gasflaske og hvor tunge er campingstolene. En autocamper er hurtigere overlæsset end man tror, siger man hos ADAC. En autocamper med overvægt kan være farlig og dyr i bøde.I Østrig koster det 5000 Euro iflg ADAC. I Italien koster en overskridelse på mere end 5% op til 1697 Euro.

Hvor meget må en autocampere laste ?

Svaret på det kan findes i den europæiske Norm EN 1646-2, der har to funktioner. På den ene side er den retningslinie for autocamper producenterne, når de konstruere deres køretøjer. På den ande side er den en tommelfingerregel for autocamperejeren, hvor lasten i køretøjet kan bedømmes.

Ifølge EN 1646-2 har hver person en kropsvægt på 75 kg, plus 10 kg personlig bagage. Dertil tillægges 10 kg pr meter af køretøjets længde. Hvis man tager en gennemsnitlig autocamper med en længde på syv meter, som er godkendt til fire personer, resulterer dette i en nødvendig nyttelast på 4 x 75 kg + 4 x 10 kg + 7 x 10 kg = 410 kg. Ved to personer 240 kg.

Vægten i køreklar stand, defineres som: 90 % fyldte brændstoftanke, 100% fyldte tanke med andre væsker, som vandtank, varmtvandsbeholder og det antal gasflasker er er plads til, men med tømte spildevands- og toilet tanke, en kabeltromle eller 25 meter kabel, og køretøjets medleverede værktøj, samt en fører på 75 kg.

Da der i køreklar vægt er indregnet en person, skal denne ikke indregnes i den maksimale nyttelast. 410 kg - 75 kg = 335 kg. 335 kg er i dette regneeksempel den vægt der er til rådighed til markise, TV antenne, ekstra udstyrs pakker mv.

Vejet pakningsliste

Tøj og sko 24 kg til 2 uger

Bikini / badedragt, solhat, halstørklæde, håndtaske, travesko, hjemmesko, 3 yderligere par sko pr. Person, 2 lette rygsække, 5 bøjler.

Mad og drikke 37,2 kg

Sixpack sodavand, 3 liter juice, 3 liter mælk, 2 flasker rødvin, Sixpack dåse øl, kaffe pulver, salt, sukker, krydderier, Olie og eddike, vegetabilsk boullion, madlavning fedt, løg, hvidløg, 4 x dåse, tomater, pesto, smør, honning, nutella, müsli, brød, 3 x 500 g pasta, pølse, ost, æg, chokolade, chips, yoghurt, frugt, tomater.

Køkken 14,1 kg

køkkenrulle, affaldssække, salatslynge, bestik, porcelæn, træske, stegepande vender, skarpe knive, dåseåbner, proptrækker, 2 skærebrætter, gryder / pande, kaffemaskine, opvaskemiddel, lighter, viskestykker, Tupperware, hvidløg presse, Børste, svamp og klud, Isterning form eller pose, 2 vin- og langdrinksglas, piskeris,, salatskål, termokrus, termokande, opvaskebalje/børste.

Spil, til sjov og bøger 40,7 kg

2 bøger pr. Person, Snorkel og maske, 2 cykler, 2 hjelme, Cykelpumpe og reparations sæt, 5 cd'er
brætspil, kortspil, ordbog, 2 guidebøger, tablet, mobiltelefoner, opladningskabel, magasiner, badmintonketchere, bolde, notesblok og kuglepen, landkort.

Campingudstyr 27,6 kg

2 campingstole og bord, fodskammel, niveaukiler, Kabeltromle + adapter, Vandkande / slange, camping lampe, advarselsskilt til cykelstativ,, surringer, tøjklemmer og snor, arbejdshandsker, snor, akku skruetrækker

Bad 10,6 kg

Shampoo + shower gel, ansigts- og håndcreme, solcreme, hårtørrer, hårbørste, kam, hårelestikker, parfume + make-up, Negle sæt, håndsæbe, 3 håndklæder pr. Person, badesandaler, personlig medicinering, førstehjælpskasse med plaste, bandage, salve, myggespray etc., tandbørste, tandpasta, tandtråd, toiletpapir, rejse vaskepulver, hygiejne spray, universalrengøringsmiddel, toiletvæske, ørepropper, 2 pakker lommetørklæder.

Andet 30,2 kg

Parasol, strand måtter, sengelinned, 2 tæpper og puder, picnic tæppe, briller, solbriller, lommekniv, lommelygte, kost og fejeblad, kraftig klæbebånd, klud, GPS, kamera, Gas grill, stål svamp til grill, griltang, paraply. Regneeksempler udført af tyske Promobil.

Total 184,4 kg !!! Der er med andre ord ikke plads til så meget af alt det dejlige udstyr og de flotte udstyrspakker. Det har den ulempe at det vejer og vægten løber hurtigt. F.eks vejer en 5 meter markise op til 48 kg, en selvsøgende TV parabol omkrig 15 kg og et TV på 3-4 kg, tagklimaanlæg omkring 40 kg, lækre komfortpakker vejer ofte omkring 45 kg ect.

Lettere bliver det ikke at producenterne kæmper en kamp for at holde vægten på deres autocampere nede. Den køreklare vægt kan alligevel helt lovligt variere mellem plus-minus 5 %. Den er ofte med små bogstaver opgivet i en selvbestaltet producent opfindelse, som de kalder for rejsevægt og den dækker over at køre med kun 25 liter vand, hvilket kun lige er nok til at fylde slangerne og varmtvandsbeholderen, en gasflaske, selv om der er plads til to mv. Derved mangler der ved en vandtank på 120 liter 95 kg i den køreklare vægt samt en gasflaske på 24 kg.

Der er altså god grund til at få tjekket sin vægt, ved f.eks at opsøge en brovægt. Derved undgår man at øger risikoen for øget bremselængde og forringet kørestabilitet. Rigtig mange er ikke opmærksomme på at deres autocampere køre med overlæs. Derfor ar der også i denne sommer øget kontrol af både campingvogne og autocampere i turistlandene. En autocamper med en totalvægt på 3.500 kg har flere fordele, men det største minus er den begrænsede lastevne.

Kilde: ADAC

Side 1 ud af 32