Juelsminde Havn og Marina plejer ikke at holde åben for autocampere om vinteren, men har som noget nyt jule - og vintertilbud til autocamperene. 6 pladser er denne vinter friholdt for både, og vinterprisen er sat til 100 kroner ved høflig selvbetjening i automaten ved havnekontoret. Det er 50 kr under normalprisen. Indkørsel fra Havnegade ved masteskurene. Så kom og nyd julehyggen og vinterstemningen på Juelsminde Havn og Marina. Servicebygningen ved havnekontoret er åben med havnekortet.

GPS koordinater: 55° 42′ 52″ N, 10° 0′ 52″ E

Adresse:

Juelsminde Havn og Marina
Havnegade 3,
7130 Juelsminde

Hjemmeside: www.juelsmindehavn.dk/

Facebook: https://www.facebook.com/Juelsminde-havn-og-marina-874308215933482/

I weekenden den 29-30 april 2017, var Søndervig Camping ramme omkring åbningen af 12 nye pladser indrettet til autocampere. Til åbningen var der tilmeldt ikke mindre end 100 autocampere, så det var nødvendigt at tage arealer på campingpladsen i brug. Allerede efter den succesfulde hygge weekend, svirrede det med rygter om en gentagelse af et målrettet autocampertræf. Dette var ikke kun et rygte !

Lise og Robert har nu sat et nyt tidspunkt til kalenderen, hvor der på Søndervig Camping er planlagt et nyt autocampertræf, der løber af stablen den 20. april – 22. april 2018. Alle - uanset tilhørsforhold til autocamper foreninger eller ej er velkommen.

Mere information kan læses på invitationen, hvor også kontakt info står anført. Ingen campingpas !

HUSK AT SÆTTE X I KALENDEREN

Website: soendervigcamping.dk/ soendervigcamping.dk/
Facebook: https://www.facebook.com/soendervigcamping/
Mail:

Klik på billedet og download programmet !

Indkøbscenteret Citti-Park i Flensborg er nu næsten færdig med at indrette en ny autocamperplads til 34 autocampere, på et areal der tidligere var indrettet til medarbejder parkering. Den nye plads bliver gratis ifølge Citti-Parks hjemmeside, dog skal der betales for vand. Der er installeret tømmestation for spildevand og toilet. Citti har set muligheden for at hente nye kunder til deres indkøbescenter, og pladsen i Flensborg er ikke Citti-Park´s første. I Kiel er der ligeledes en plads, hvor der er forbeholdt plads til 14 autocampere, med ophold i maksimalt 24 timer.

Det kan ikke vare mange dage inden Citti-Park melder pladsen for åben.

Links: Citti Park Flensburg

Autocamper salget stiger voldsomt i hele Europa. Antallet er oppe på omkring 2 millioner autocampere, stigende med mere end 100.000 alene i 2017. Samtidig falder salget af campingvogne. Også forventninger til flere solgte autocampere i Danmark i 2018, er inden for rækkevidde med de sænkede afgifter. Skal brug af autocampere forblive attraktive også i fremtiden, skal den nødvendige infrastruktur vokse for at klare efterspørgslen fra nye autocamperejere. Det nytter ikke at pege på bestående campingpladser. Havde de været interessersante at besøge i højere grad end tilfældet er, så havde autocamperturisterne allerede været der, men kun få campingpladser har haft held til at tiltrække målgruppen.

Desværre ser vi i Danmark eksempler på, at vigtigheden af infrastuktur for autocamperturisme bliver trukket i baggrunden, pga af helt misforståede holdninger om, at autocampere høre til på campingpladser. Der skal stadig bruges meget energi på at overbevise især kommuner, men også lidt tilbageholdende private investorer som endnu ikke har set, at det kan være attraktivt at etablere overnatningsmuligheder for autocampere. Retfærdigvis skal det nævnes at det i de sidste 2-3 år langsomt er gået den rigtige vej.

Udfordringen er at få budskabet formidlet rigtigt ud, så både kommuner og private investorer forstår konceptet, vigtigheden og adfærden, samt at supplere med referencer fra vellykkede overnatningspladser, tilpasset autocamperturister. Det er ligeledes vigtigt at ramme bredden, med forskellige niveauer af pladser.

Danmark halter stadig mange år efter Europas største autocamperland - Tyskland. Lande som Holland og Østrig har endda haltet efter Danmark, men har nu fuld fart på etablering af nye pladser. Autocamperturisterne vil gerne Danmark, så der mangler kun, at Danmark følger med fremtiden og investerer i Europas hurtigst voksende turist målgruppe.
(Artikel fortsætter under billedet)

Autocamperturismen tilhøre fremtiden

Turisme er den drivende kraft i alle attraktive byer og attraktioner samt mindre lokalsamfund som har noget at byde på, og som derfor kan skabe sig et grundlag for at tiltrække turister. De fleste byer har allerede deres egen campingplads i omegnen. Autocamper turister trækker i de fleste tilfælde mod pladser, der er tilpasset til deres behov frem for en campingplads, fordi mange campingpladser ikke lever op til de krav, som store moderne autocampere har som f.eks dårlig placering i forhold til formålet med besøget, manglende fundering for tunge køretøjer, de er ikke plane, koster for meget i forhold til det gennemsnitsalderen har behov for, har lukket om natten og om vinteren. Autocampere kan ikke spænde beboelsen fra og køre ind til byen, som vogntog med campingvogn kan, og der er ingen parkeringsbåse der er tilpasset store autocampere.

Autocamper turister har oftest andre ønsker end det en campingplads kan tilbyde, så derfor vælger autocamperturister i overvejende grad, at overnatte andre steder end på campingpladser. Undersøgelser viser, at højest på målgruppens ønskeliste er centrumsnære og enklere pladser til overnatning end campingpladser til kortere ophold, typisk optil 3 nætter, kaldet Stellpladser (Wohnmobil Stellplatz) efter bla. tysk forbillede eller autocamper parkering, der ikke har de mange faciliteter og de tilbud som campingpladser tilbyder. Prismæssigt betales der heller ikke det samme på et vandrehjem - som på et 5 stjernet hotel.

Autocampere er meget mobile – føler man sig ikke velkommen, flytter man til næste by. Autocamperturister søger et frit liv, uden omklamring fra campingpladser. Såden er det overalt i Europa. De der vil besøge en campingplads, skal nok selv opsøge dem. Ingen vil ofre prisen på en autocamper, udelukkende for at bo på en campingplads, der har en beliggenhed der besværliggør besøg i byer og attraktioner. Det er helt i modstrid med idéen om den ultimative frihed og adfærden omkring autocampere.

Hvilken overnatningssteder benytter autocampere?

En helt dugfrisk 2017 undersøgelse fra tyske Promobil siger at, 52 procent udelukkende benytter autocamperpladser, som dermed er de mest benyttede overnatningsmulighed for autocampere, 7 procent bor udelukkende på campingpladser, og 22 procent tilbringer deres overnatninger på både autocamperpladser og campingpladser. Kun 2 procent svarede at de var fricampere, der overnatter fritstående, hvor de kan finde mulighed for det.

11,7 millioner overnatninger foretages af autocampere på pladser uden for campingpladser i f.eks Tyskland, på ca. 4000 autocamperpladser, modsat campingpladser med ca. 47 millioner overnatninger på 3.624 campingpladser, uden fastliggere medregnet. Fordelingstal 1:4

Autocamper turister ønsker bynære pladser

I årevis er autocamperturister i Danmark blevet nægtet bynære autocamperpladser. I stedet har turisterne været henvist til at holde på by eller oplevelsesfjerne campingpladser, eller fundet steder, hvor skiltning ikke har forhindret dem i at overnatte. Kun meget få autocampere har en bil eller scooter med, som de kan tage til byen med. Desuden har de fleste campingpladser lukket fra oktober til april, en tid som også er interessant for autocampere. Det kunne være at besøge byer som gør noget ekstra ud af julen, teater, musikarrangementer, udstillinger, messer eller nyde årstidernes forskelligheder. Autocampere kan ikke frakoble bo-delen, men de er nødt til at medbringe hele køretøjet ved besøg i byen
.
Kun hver tiende campingplads i Region Sydjylland angiver i Analysen af det Syddanske campingerhverv, at have særlige faciliteter målrettet autocampergæster, såsom specialiserede autocamperområder, og generelt er der ikke mange af de interviewede pladsejere i undersøgelsen, der ser et potentiale i målgruppen.

Autocampergæsterne søger i høj grad de samme oplevelser som de øvrige campinggæster. De søger det bare i et andet fællesskab, end der er på campingpladserne, og er også villige til at betale for både fællesskabet og faciliteter, så længe beliggenheden er den rette.

Tilgangen til planlægning af en autocamper parkering med overnatning,

Autocamperpladser/parkering for autocampere er også løsningen på et trafikproblem. Det vil sige at der kommer mange autocampere til byen (på grund af byen selv, attraktioner, kultur arrangementer, shopping eller events) og denne tilstrømning kan føre til problemer på grund af manglende henvisninger til pladser/områder, der er forbeholdt og tilpasset parkering med autocampere. Autocampere køre f.eks ind til centrum uden chance for en parkering på en almindelig parkeringplads, eller langs byens gader, hvilket også kan genere den øvrige færdsel, og det kan ophidse lokale beboere og billister. Alene parkeringsbåses størrelse, udelukker at autocampere kan parkere lovligt. Sådan er det ofte i attraktive byer, ved strande og attraktioner. Til gengæld, hvis man har en godt skiltet autocamperplads, hvor der enten er tilsluttet busser og cykelstier eller ligger tæt på centrum, så er der ikke længere det problem - alle involverede er derved godt hjulpet.

Autocamperturister fremmer turismen og den lokale økonomi: Hvis en by vil have flere besøgende og dermed tjene flere penge på turisme, kan et nichemarked som autocamperturisme hjælpe, især når udviklingen stadig er så ny som i Danmark. Til det kræves en større og centralt til byen, beliggende autocamper parkeringplads, med en god promotion af både pladsen samt byens attraktioner og restauranter.

Autocamperturister er ofte en misforstået målgruppe.

På trods af autocamperes stigende popularitet bliver man stadig nødt til at overbevise kommuner og private. I mange tilfælde fortæller engagerede autocamperplads forkæmpere, at nogle af beslutningstagerne i de kommunale udvalg stadig har forbehold overfor målgruppen, eller generelt et skævt billede af autocamperturister.

Alt for mange, er af den opfattelse at autocamperturister, “bare” er noget man henviser til en campingplads. Så enkelt er det ikke og det er en meget stor misforståelse, der viser manglende indsigt i autocamperturisternes adfærd.

Den lokale økonomi, detailhandel og lokale restauranter har alle gavn af de mobile gæster. Selv driften af autocamperpladsen kan være rentabel, når den er over en vis størrelse. For private operatører er en autocamperplads med den rigtige placering det næsten altid. For at reducere disse gnidninger og misforståelser, er det vigtigt at skabe et klart billede af autocamperturisterne rejse adfærd.

Autocamper parkering og en campingplads er ikke to sider af samme sag.

Camping på en campingplads og autocamper parkering er ikke to sider af samme sag. Camping har sin lovgivning i campingreglementet, der er en bekendtgørelse der gælder for campingpladser og udlejere heraf. Ved campingpladser forstås arealer, som erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger årligt udlejes eller fremlejes til dag- og natophold i campingenheder, dvs. telte, campingvogne eller andre transportable konstruktioner som autocampere o.l. Danske campingpladser hører under sommerhusloven og campingreglementet der administreres af kommunerne i henhold til vejledningen til campingreglementet.

Autocamper parkering derimod er en af undtagelserne i campingreglementet der siger at parkeringsarealer til overnatning for f.eks autocampere m.fl. er ikke omfattet af campingplads begrebet. I den forbindelse bemærkes det, at vejmyndigheden/vejbestyrelsen dvs. kommunalbestyrelsen for så vidt angår kommunale veje og private fællesveje – med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres med autocampere, jf. færdselslovens § 92, stk.

Der er altså som før omtalt ikke tale om to sider af samme sag, da camping har sin lovgivning i sommerhussloven og campingreglementet. En campingplads kræver udlejningstilladelse, hvor autocamperparkering derimod er underlagt færdselslovens bestemmelser og ikke kræver en udlejningstilladelse. Ligeledes kan autocamper parkering holde åbent hele året, og uden at nedskære antallet af pladser der må benyttes om vinteren, som i campingreglementet mv.

Er overnatning tilladt i autocampere på parkeringspladser ?

Parkering er efter færdselslovens og vejlovgivningens regler som udgangspunkt en trafikal råden over vejarealet – altså en trafikal handling der også indgår i vejmyndighedernes planlægning omkring trafikafvikling og udnyttelse af vejarealerne.

Det er ikke defineret, hvor længe en autocamper må holde på en parkeringsplads uden tidsbegrænset parkering, ligesom der heller ikke findes en klar afgrænsning mellem de sideaktiviteter, føreren og passagerne må foretage på parkeringspladsen eller sideanlæggene til parkeringspladsen, uden tilladelse og de, der kræver tilladelse som særlig råden (ikke trafikal udnyttelse af vejarealet).

Autocampere kan i følge Vejdirektoratet både kort- og langtidsparkere lovligt på offentlige P-pladser, med mindre det er forbudt ved afmærkning. Det vil sige, at de også kan overnatte på de offentlige P-pladser. Det er dog en forudsætning, at autocamperen kan holde inden for den afmærkede parkeringsbås, hvis en sådan forefindes. (Kilde Vejdirektoratet)

Er der et reelt behov for langtidsparkering af autocampere kan vejmyndigheden anvise et sted til formålet.

Grundliggende forskel mellem to ferieformerFælles for campisterne og autocamper turister er ønsket om frihed og nærhed til naturen, og derefter vælger de selv graden af komfort. For at få drømmen om det frie autocamper liv opfyldt, må man forstå ferieformen. Det er derfor en rigtig god idé at sætte sig ind i, hvad det vil sige at rejse med en autocamper. Autocamperfolket er aktive menesker som udforsker og tager på opdagelse. Autocampere er fleksible, og kan altid parkeres på autocamperpladser, der altid har åbent og er derfor ideel til hyppige skift af opholdssteder og områder, hvor campinggæster med campingvogn ofte bliver på samme sted i længere tid, hvorfra de køre ud i området.

Er autocamper parkering konkurrenceforvridende ?

Ofte kontaktes kommuner af bla. campingpladser, der mener at parkering af autocampere med mulighed for overnatning er konkurrenceforvridende.

I 2014 blev daværende økonomi- og indenrigsminister Magrethe Vestager stillet overfor spørgsmålet om det er indenfor kommunalfuldmagtens regler, når en række kommuner stiller arealer gratis til rådighed f.eks. p-pladser og lignende så autocampere kan overnatte uden betaling eller om kommunerne burde udbyde de påtænkte arealer, så der kunne opnås en markedsleje og samtidig kræve, at lejeren af arealet skal opfylde de samme regler som campingpladser, der lejer jord af en kommune?

Til det spørsmål svarede økonomi- og indenrigsminister Magrethe Vestager blandt andet: “Det er imidlertid i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis anset for lovligt, at kommuner – under visse betingelser – etablerer og driver eller støtter vandrerhjem og campingpladser.

Dette gælder, selvom det ikke kan udelukkes, at der herved påføres hotelerhvervet konkurrence.

Baggrunden herfor er kommunernes almindelige interesse i at tilvejebringe og stille faciliteter til rådighed for borgernes fritidsaktiviteter. Hertil kommer, at det efter de nævnte grundsætninger tillige antages, at en kommune kan varetage opgaver, der har til formål at fremme turismen i kommunen
.
Det betyder, at det er en betingelse, at kommunens formål med at drive eller støtte de omtalte faciliteter ikke er at opnå en fortjeneste, men at fremme borgernes fritidsaktiviteter og turismen.”

I sådanne tilfælde ligger det således inden for kommunalfuldmagtens rammer, at en kommune stiller kommunal ejendom vederlagsfrit til rådighed til de beskrevne formål. Der er fra ministeren ikke noget der indikerer at selv en gratis overnatningsplads er konkurenceforvridende.

Autocamper turister betaler gerne for overnatning.

Spørgsmålet sætter blandt andet spørgsmåltegn ved om kommuner der stiller arealer gratis til rådighed f.eks. p-pladser og lignende så autocampere kan overnatte uden betaling eller om kommunerne burde udbyde de påtænkte arealer, så der kunne opnås en markedsleje og samtidig kræve, at lejeren af arealetskal opfylde de samme regler som campingpladser.

På lystbådehavne der tilbyder faciliteter til autocampere, betaler autocampere typisk det der svare til, hvad en gæstesejler i lystbådehavnen betaler. Konkurrenceforvridning ?

Autocamper folket betaler for de flestes vedkommende gerne for ophold, bare ikke høje campingpladspriser. Prisen afhænger af faciliteterne på pladsen og beliggenhed.

Der er vide regler for autocamper parkering ifølge Vejdirektoratet.

Færdsels- og vejloven sætter ikke mange grænser for overnatning med autocampere, så med mindre skiltning siger noget andet, er det tilladt.

Overnatning kan kun reguleres med tidsbegrænsning. Man må godt sove i sin egen bil, vi vil jo hellere have friske og udhvilede trafikanter end trætte, siger Chefkonsulent i Vejdirektoratet juridiske afdeling, Ivan Hansen. Han medgiver, at det er op til folk selv at afgøre, hvor langt et hvil, de har brug for.

Hvis man kan være inden for den afmærkede bås, eller der er et grønt areal på pladsen, hvor der ikke er skiltet med forbud, er der ifølge Ivan Hansen heller intet i loven, der forhindrer, at man kan slå en klapstol og et ditto-bord ud, ligesom loven heller ikke forhindrer, at man bruger en markise for at hindre, at det bliver for varmt i vognen. et fortelt derimod vil være en markering af, at man har tænkt sig at tage varigt ophold.

Som det fremgår af § 92, stk. 1, nr. 1, kan vejmyndigheden med politiets samtykke fastsætte nærmere bestemmelser om standsning og parkering. Disse bestemmelser kan ved undertavle til det generelle forbud præciseres til at gælde en bestemt strækning, et bestemt tidsrum eller begrænse varigheden og/eller gælde bestemte typer køretøjer, f.eks. forbud imod parkering af tunge køretøjer eller påhængskøretøjer (herunder campingvogne). Forbuddets udstrækning fastsættes på baggrund af de saglige hensyn, som en vejmyndighed og politiet kan og skal varetage, først og fremmest trafiksikkerhed, trafikafvikling, hensynet til beredskab og hensynet til vejens naboer.

Kommunalbestyrelsens beføjelse til med politiets samtykke at fastsætte standsnings- og parkeringsbestemmelser i de lokale parkeringsbekendtgørelser fremgår af ovenstående § 92 c, stk. 4, 2. pkt. Også her gælder, at vejmyndigheden på sagligt grundlag kan begrænse bestemmelserne til en eller flere af de nævnte køretøjstyper. Kilde: Ivan Hansen om vide regler for autocampere til Fyens.dk

Parkeringsbekendtgørelser

Kommunerne har som vejmyndighed ikke længere mulighed for at benytte generelle formuleringer i lokale parkeringsbekendtgørelser om forbud mod parkering med henblik på overnatning under henvisning til § 92 c, stk. 4, 2. pkt. Det drejer sig her om f.eks autocampere.

Baggrunden er at Transport- og Bygningsministeriets behandling og vurdering af en klage fremsendt til Folketingets Ombudsmand 2. december 2015 over Justitsministeriets fortolkning af "særligt indrettede køretøjer". Det blev konkluderet her, at autocampere ikke er et særligt indrettet køretøj (som § 92, c, stk. 4, 2. pkt. regulerer), men derimod skal betragtes som et almindeligt køretøj på under 3500 kg totalvægt.

Når der skal ske en regulering af parkering med henblik på overnatning skal ske med politiets samtykke og ved afmærkning/skiltning i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i medfør af færdselslovens§ 95, stk. 1 og 3.

Det betyder fremadrettet, at hvis der er problemer med overnattende bilister/køretøjer på offentlige veje eller pladser, så skal regulering af dette ske med skiltning på stedet.

Der er i denne forbindelse ikke ændret noget som helst i færdselsloven, men kun at gennerelle overnatningsforbud ikke må fremgå af en parkeringsbekendtgørelse. Der kan istedet skiltes med forbud.

Skiltning forbeholdt autocampere

Skiltningen for parkering forbeholdt autocampere, er hovedtavle E 33 med undertavle U4 med symbol US 7 (autocamper) eller UE33,9. Denne tavlekombination er en oplysning til føreren af en autocamper om, at parkering med autocampere kan ske på en sådan parkeringsplads, fordi den er indrettet eller planlagt til dette særlige formål. Dette gælder både for autocampere over og under 3.500 kg. Det er dog en forudsætning, at køretøjet kan holde inden for den afmærkede parkeringsbås.

Parkeringsbåse skal have dimensioner, så relevante køretøjer kan holde inden for båsen, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning. Det fremgår af § 188, stk. 1 i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

Det tyske autocamper magasin Promobil har netop udsendt resultaterne af en helt ny autocamperadfærd og plads undersøgelse. En sådan undersøgelse er vigtig materiale også for os i Danmark, da langt de fleste autocamperturister kommer fra lige præcis Tyskland. Trenden i Tyskland er en rigtig god rettesnor for i hvilken retning trenden bevæger sig inden for de pladser autocamperturister ønsker at benytte sig af, i en eller flere overnatninger. Og ja der er overraskelser.

Tyskerne spørger sig selv om der virkelig er for få autocamper parkeringspladser i Tyskland? Hvilke mål der er særligt populære ? Hvor mange penge bruger autocamper folket rent faktisk på at rejse ? Hvor overnatter autocamperturister ? mv.

Ferierejser med autocamper blomster eksplosivt i disse år, så producenter og forhandlere er super tilfredse, men medaljen har også en bagside, der giver ekstra pres på autocamperplads intrastrukturen, og det er der hvor det kniber med at imødekomme den stigende efterspørgsel.

Autocamperplads landskabet skal vokse !

Der kommer flere og flere autocamperpladser til, men udvidelserne kan ikke holde trit med den stigende efterspørgsel. I spørgeundersøgelsen fra tyske Promobil fra starten af 2017, mente 96 procent af de adspurgte, at pladserne nu er tættere pakket end tidligere. Flere og flere gange møder autocamperturister fyldte pladser, der med få undtagelser ikke har udvidet og tilpasset sig det øgede pres.

Viljen til at udvide og oprette autocamperpladser er meget udbredt. Aldrig før har der været så mange forespørgsler fra turistbureauer og kommuner, der ønsker at tiltrække turister til deres region og har bedt om rådgivning. Denne tendes ser vi også i Danmark.

Sådan vil man i Tyskland samarbejde for at skabe flere autocamperpladser.

Promobil har meldt sig under fanen, der vil kæmpe for en tilfredsstillende infrastruktur for autocampere. Derfor har Promobil’s redaktion iværksat "Operation Grønt lys for flere autocamperpladser”, der skal finanseres af potentielle autocamperplads operatører og skal oprettes med en bevidsthed om vigtigheden af autocamperturisme.

På trods af autocamperes stigende popularitet bliver man stadig nødt til at overbevise kommuner og private. I mange tilfælde fortæller engagerede autocamperplads forkæmpere, at nogle af beslutningstagerne i de kommunale udvalg stadig har forbehold overfor målgruppen, eller generelt et skævt billede af autocamperturister.

Den lokale økonomi, detailhandel og lokale restauranter har alle gavn af de mobile gæster. Selv driften af autocamperpladsen kan være rentabel, når den er over en vis størrelse. For private operatører er det næsten altid. For at reducere disse gnidninger, er det vigtigt at skabe et klart billede af autocamperturisterne rejse adfærd.

For at få et så klart billede som muligt opfodrerede Promobil til en omfattende undersøgelse i maj 2017. Der kom omkring 2000 besvarelser på spørgeskemaet.

Der er for få autocamperpladser i Tyskland ? På dette udsagn var 92% enige og kun 8% uenige.
På sørgsmålet "Har du erfaret, at der er blevet mere og mere fyldt på autocamperpladserne i de seneste år?” er 95 procent enige i udsagnet.

Hvor er den største autocamperplads mangel og hvorfor?

Et spørgsmål, ønskede også at vide præcis hvor autocamperplads flaskehalse opstår. Førende i den henseende er byerne Hamburg og München efterfulgt af Berlin og Stuttgart. Samlet set er Autocamperplads infrastrukturen i byer bedømt ret dårlig. Men selv i turistmæssigt interessante regioner som Nordsøen og Østersøkysten eller ved Bodensøen, ønsker undersøgelsesdeltagerne flere pladser.

Selv om autocamperturismen er stigende, er der mangel på pladser. Hvorfor det? På spørgsmålet "Hvad er de største vanskeligheder med at skabe nye autocamperpladser, efter din mening?” står det helt klart. 37 procent mener, at autocampere ikke er korrekt klassificeret som en målgruppe, lidt over 25 procent mener, at behovet ikke er anerkendt, og 23 procent siger, at Kommunerne har forbehold over for autocamperpladser. At anlæggelse af autocamperpladser støder på problemer med finansiering- og lovgivning mente henholdsvis 14 - og 12 procent.

At foreslå et autocamperplads projekt eller realiseret en plads selv ? 16 procent af undersøgelsens deltagere har allerede medvirket. Godt 33 procent af disse lykkedes og autocamperpladsen blev faktisk realiseret. De, hvis projekter mislykkedes, havde problemer med de lokale beslutningstagere som borgmestre eller forvaltningen.

Hvor ofte kører autocamperne på autocamperpladser?

Spændende svar med hensyn til spørgsmålet om rejseadfærd: Godt 25 procent af respondenterne sagde, at de havde besøgt 6 til 10 autocamperpladser i de sidste tolv måneder. 19 procent havde været 11 til 15 pladser, 14 procent havde rejst på op til 20 forskellige autocamperpladser. 21 og flere pladser tiltrak imponerende 30 procent af alle respondenter.

Ikke kun antallet af besøgte pladser er imponerende, men også antallet af længere ture på mere end fire dage. 33 procent af de adspurgte sagde, at de foretog mindst tre længere ture om året, og næsten 50 procent endog 4 til 6. Hvilken overnatningssteder benytter autocampere?

52 procent benyttede udelukkende autocamperpladser, som dermed er de mest benyttede, 7 procent bor udelukkende på campingpladser, og 22 procent tilbringer deres ferie på både autocamperpladser og campingpladser. Kun 2 procent svarede at de var fricampere, der overnatter fritstående, hvor de kan finde mulighed for det.

Hvor ligger de mest populære overnatningssteder?

I en sammenligning af de mest populære rejsedestinationer i Europa ligger Tyskland klart foran med 22 procent, efterfulgt af Italien med 16 procent og Frankrig 15 procent. Hvis man ser nærmere på Tyskland, tæller Sydtyskland med 36 procent, tæt efterfulgt af Nordtyskland med 35 procent.

Er der en hemmelig opskrift på populære pladser?

Interessant var det også at finde ud af hvilken autocamperplads kategori der er mest populær. Pladser ved restauranter og gårde er meget populære. 59 procent svarede at de gerne eller meget gerne vil overnatte disse steder. I den anden ende skalaen er offenlige parkeringspladser. Her siger 72 procent af de adspurgte at de “ikke så gerne” eller “om muligt aldrig” overnatter der.

De mest populære autocamperpladser er de små pladser med op til 30 pladser. Ifølge undersøgelsens besvarelser, vil 99 procent, “gerne” eller “meget gerne” benytte sig til dem. I de mellemstørrelse autocamperpladserne med 31 til 50 parkeringspladser drjer det sig om 85 procent, for store parkeringspladser på 51-80 pladser - 55 procent. Meget store autocamperpladser med over 80 parkeringspladser bliver kun godkendt af 36 procent af de adspurgte. Uanset størrelsen på pladsen, værdsætter autocamperturisterne gode faciliteter med sanitære anlæg, tæt på svømmebad eller brødservice. 72 procent vil gerne gøre holdt her.

Jo bedre udstyret, desto større kan tilstrømningen altså være. På mange pladser er der derfor en maksimal opholdstid for at give så mange rejsende som muligt en chance. 68 procent af de adspurgte støtter begrænset opholdeslængde, 32 procent er imod det.

Autocamperturister føler sig splittet når det drejer sig om reservation.

For at kunne reservere en plads, er deltagerne i undersøgelsen splittede. 25 procent finder muligheden god og 43 procent er imod denne mulighed. 32 procent finder at det i det mindste er en god idé i højsæsonen. Når spørgsmålet drejer sig om at betale for reservation, siger 67 procent at reservationsgebyr er acceptabelt, men det bør ikke overstige 5 Euro.

Autocamperturister er vilde med godt udstyrede autocamper parkeringspladser.

Selv om autocamper folket har det hele i deres autocamper, har de en forkærlighed for godt udstyrede pladser, gerne med WC og bad nær svømmehal og brødservice. 38 procent gør det “meget gerne”, 35 procent “gerne“, 23procent “næsten aldrig” og 4 procent “helst aldrig”

Autocamperturister spiser gerne på restaurant og deltager i fritidsaktiviteter.

På spørgsmål om hvad autocamperturisterne benytter sig af i området, ses det tydligt at de meget gerne spiser ude på restaurant. Kun 1 procent siger at det gør de aldrig, mens 26 procent altid gør det, 55 procent gør det ofte og 18 procent gør det sjældent. 65 procent benytter sig af kultur - og fritidstilbud i området.

Hvor mange penge bruger autocamperturisterne på stedet?

Når det kommer til rejsebudget, fik responsdenterne spørgsmålet "Hvor mange penge har du brugt på din sidste korte tur (op til fire dage)?" 28 procent svarede 200 til 300 Euro ( 1500 til 2250 kr ) og 23 procent der bruger 300 til 500 Euro ( 2250 til 3750 kr ).

Kun de der kender til autocamperkunder og deres adfærd, kan skræddersy tilbud til målgruppen. Resultaterne af denne type undersøgelser giver mulighed for at skabe de rigtige rammer for autocamperturisme. Derfor er der til stadighed brug for nye informationer, da kravene ændre sig med tiden. Et omfattende og farverigt autocamperplads landskab, gavner i den sidste ende alle autocamper turister.
Kilde: Promobil

Den 22. september, 2017 åbnede en ny autocamperplads ved Kielerkanalen. Pladsen er anlagt af Caravanpark Spann-An og beliggende ved Kanal-Café NOK. Nærmere betegnet er det på den modsatte side af Randsburg. Pladserne til 33 autocampere er anlagt til på tre terrasser med en højdeforskel på 1,50 meter. Derved står alle køretøjer i første række, med frit udsyn til Jernbanehøjbroen Kielekanalen - Nord-Ostsee-Kanal. Direkte ved autocamperpladsen ligger Kanal-Café.

Pladsen er befæstet og tilbyder service som WiFi, hunde tilladt, frisk vand, strøm, bortskaffelse af spildevand og toilet affald, brusebad og WC. Fodgængertunel under Kielerkanalen 500 meter, !ndkøbscenter 3 km, over for Spann-An, Rendsburg centrum gennem tunel 2,8 km.

Prisen inklusiv WC er 16 Euro ( 120 Dkr )

GPS koordinater: 54° 17′ 26″ N - 9° 40′ 15″ E

Adresse:

Wohnmobilstellplatz Am Kanal-Cafe
Osterrönfeld
Albert-Betz-Straße
24783 Osterrönfeld

Tyskland

Telefon: +49 433184710

Hjemmeside: Spann An, Kanal Café, Google placering

Fotos:Spann An

 

Sådan lyder titlen i en artikel i  RU-avisen fra  Reisemobil Union. Dette efterfølges af første sætning: "At læse mellem linjerne er en kunst, der lejlighedsvis bringer lys over ting, der kan føre til uventede konsekvenser i den nærmeste fremtid." Nu har man læst omhyggeligt mellem linjerne og fundet, at et sæt regler fra Bundesverbandes der Campingwirtschaft i Tyskland (BVCD) omfatter nogle punkter, som kan lukke autocamper parkeringspladser i Tyskland.

RU taler om op mod 40%, der ikke har mulighed for at opfylde, de for autocamper brug, giftige regler. Ifølge papiret fra BVCD er det f.eks nødvendigt, at parkeringspladsparceller skal være mindst 75 kvadratmeter i størrelse og skal have en minimumsstørrelse på 5 x 10 meter til parkering. Sanitetsbygninger skal bygges til autocamperpladser for 100 autocampere mv. Hverken autocamperplads operatørerne eller autocamper turister ønsker en sådan regel. Derfor må autocamper interesseorganisationerne kæmpe kraftigt imod det.

BVCD ønsker at få indført en ny campingplads forordning der skal gælde for campingpladser, autocamperpladser og weekendhytter. Indtil nu har der i de fleste delstater i Tyskland været et fælles campingreglement, med undtagelse af af Bayern og delvist Schleswig Holstein der har passager i reglementet der omfatter autocamperpladser, der gør det nemmere at lave autocamperpladser efter campingreglementet.

En ekstra forordring der omfatter autocamperpladser har der aldrig været og har til dato ikke været nødvendig. Tyskland´s blomstrende autocamperplads landskab er grundlag nok. Omkring 3.500 autocamperpladser skulle der være: Simple pladser til en enkelt nat, komfortable pladser til længere ophold, små pladser for individualister og store for gruppen der er tilhængere af at være blandt ligesindede.

Dermed er Tyskland blandt de mest autocampervenlige lande i Europa, og her kan Frankrig og Italien følge trop. Alt dette er opstået uden medvirken af Campingforbund. Hvad er baggrunden til dette tiltag ?

BVCD oplyser at de har en plan om at brandbeskyttelse, forsyning- og tømmefaciliteter skal fastlægges, hvilket har konsekvensen - Nye regler, nye bestemmelser og nye paragraffer for kommunale og private autocamperpladsoperatører.

BVCD har ved et møde i februar 2017 besluttet en grundmodel og bedt sine delstatsforbund om at føre det videre til politikkerne i delstaterne.

Indholdet er uden overdrivelse eksplosivt, som for eksempel: Autocamperpladser, der er tilladt til mere end en overnatning, er Camping- og weekendpladser i følge forordningen. Parcellerne skal være mindst 75 kvadratmeter, mindst 5 meter bredt brandbælte, og de skal være indrettet med mindst 100 pladser, og der skal være bad og toiletter. !?

Lykkedes det BVCD med hjælp fra politikkere, så bliver autocamperpladser til campingpladser med indvirkning på priserne. Det skal gælde nye pladser og helt grotesk bestående autocamperpladser.

Det må have givet kraftige bølger i campingbranchen, der blev til kraftig kritik, for kort tid efter ændrede BVCD kurs, og bad om at forordringen ikke blev benyttet.

Senere søgte BVCD om støtte branchen, men fik afslag på at starte en arbejdsgruppe. På netop afsluttede Caravan Salon i Düsseldorf fik Autocamper Info oplysninger om at TopPlatz, ADAC, producent sammenslutningen CIVD, Deutscher Tourismusverband (DTV) og Reisemobil Union har sammenfattet en kraftig formulering til BVCD, der sætter pistolen for panden af BVCD, da det grundliggende vil være alt ødelæggende for hele grundidéen, med et frit liv uden omklamring af autocampere fra campingpladser.

Diskusionerne inden for foreningen af campingpladser i Tyskland - BVCD, der er at sammeligne med Campingrådet i Danmark, er endnu ikke afsluttet, og stormens rasen har nok ikke nået sit højdepunkt endnu. BVCD vil bemægtige sig autocamperplads temaet. BVCD ønsker at være ansvarlig overfor autocamperpladser i Tyskland.

Fingrene væk fra autocamperpladserne:

I 35 år har borgmestre, økonomifolk, turistfolk og passionerede autocamperejere op- og udbygget autocamperplads landskabet i Tyskland, og opnået mere end 3.500 autocamperpladser med en enorm succes, der har gjort udenlandske autocamper turister misundelige. Og nu, efter mere end tre årtier, har BundesVerband der Campingwirtschaft in Deutscland - BVCD i Tyskland, gjort krav på autocamperplads operatørenes interesser !

Trofaste med samme syge indstilling, vil måske fejre dette som en forsinket sejr for de organiserede campingpladser, mens andre her efter mange år, stadig husker den forbitrede kamp fra Campingpladserne mod autocamperpladser, og overvåger dem med kritiske øjne, samt vejer deres udmeldinger på en guldvægt. Står der mere bagved, når bukken gør sig selv til gartner ?

Spørgsmål er ikke kun tilladt, de er påkrævet. Hvorfor inviterer BVCD ikke parter fra autocamperbranchen, når det handler om autocamperpladser ? Hvorfor inviterer BVCD ingen, hvis de angiveligt gør en indsats for at lave nye regler i gæsternes interesse ?

Hvilken indvirkning får disse regler for prisen på autocamperpladser ? Og hvad betyder disse nye regler for den nødvendige udbyggelse af autocamperpladslandskabet ? Falder nye projekter til jorden på grund af nye regler ?

En ting kan de tyske autocamperturister forlade sig på, og det er at der tages fat på sagen, om modparten vil eller ej. Under hele Caravan Salon har der været at hav af møder. Undertegnede fik et eksemplar af artiklen stukket i hånden, med besked på at skrive om det i Danmark og være på vagt, og de folk fra RU, TopPlatz og ADAC ved hvad de taler om. De har arbejdet med autocamperpladser i mere end 35 år.

Se video med Peter Hirtschulz fra Reisemobil Union

RU avis

Kilde: Reisemobil Union

På Caravan Salon 2017 i Düsseldorf, blev Tønder Autocamperplads præsenteret sammen med to andre nyheder i et til Caravan Salon trygt særnummer. Dermed er starten gået til at promovere autocamperpladsen, som kan se frem til at der boostes kunder til Tønder og omegn. Pladsen ligger perfekt for sydfrakommende turister, der samtidig også ønsker at besøge pladsen på Rømø.

Tønder Autocamperplads er en moderne autocamperplads, der er beliggende ved Tønder Sports- og Fritidscenter, der råder over 40 pladser til autocampere. Pladsen har store parceller på ca. 12 x 6 meter. Bag den nye autocamperplads står Tønder Sport & Fritidscenter. Tønder Kommune har etableret tømnings- og påfyldningsfaciliteter til de mange nye autocamper turister.

Hvad betyder samarbejdet ?

Samarbejdet med tyske TopPlatz betyder mange nye kunder i butikken. En TopPlatz er en parkeringsplads til autocampere, som i høj grad opfylder ønsker og behov hos sine kunder. Pladser er baseret på en detaljeret liste over kriterier, der er opdelt i fem forskellige vægtede kategorier, hvoraf faciliteterne vægter mindst og beliggenhed og fritidsværdi vægter mest.

TopPlatz er et marketingskoncept der er repræsenteret på de mest attraktive messer i Tyskland, som CMT i Stuttgart og Caravan Salon i Düsseldorf, Leipzig, Holland, Italien og Jönköbing i Sverige. Prislejet hos TopPlatz ligger mellem 7,50 - og 20 Euro for en overnatning.

Sanitetsbygning kan frit benyttes for pladsen kunder og der er inkluderet et dagligt besøg i  svømmehal/Welnes område. 500 meter til byen


Autocamperplads Tønder

Sønderlandevej 4-6

6270 Tønder

Telefon: 74 92 80 01

Mobil: 40 27 83 14

GPS: N 54 56 04 E 08 52 36
Priser:
01.09 - 30.06 110 kr.

01.07 - 31.08 125 kr.

Inkl. el, tømning og adgang til campingpladsens faciliteter.

GRATIS: en daglig adgang til svømmehal/wellness område (i de offentlige åbningstider)

Link:Autocamperplads Tønder, TopPlatz

At Oasen Rømø trækker udenlandske autocamperturister kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved. Autocamper turister fra det meste af Europa mod syd og de nordiske lande strømmer mod Danmarks til dato bedste autocamperplads. Pladsen har plads til 170 autocampere for 110 danske kroner om dagen. Det er under det halve af hvad der skal betales på en campingplads, og på Oasen Rømø er der masser af plads til den enkelte autocamper og alt hvad en autocamper turist kan finde på at spørge efter.

På svenske Husbil & Husvagn har man fået øje på Oasen Rømø, og betegner den som autocamperpladsen der slår det meste. Norske bobilverden.no har også et positivt indtryk af pladsen, som de kalder en Oase for autocampere.

At gode autocamperpladser i Danmark giver god mening, er Oasen Rømø et glimrende bevis på. Den er et stort aktiv for Rømø. Mange gæster falder også for, at det er muligt at forlade pladsen i dagtimerne, hvor turistens plads er reserveret mens han er væk, forudsat at der er betalt for pladsen.

Mange af pladsens kunder boostes af det tyske marketings koncept - TopPlatz, der repræsentere autocamperpladser i 7 lande. TopPlatz sætter beliggenhed og fritidsværdi i højsæde, og i mindre grad faciliteteter. Der repræsenteres autocamperpladser fra 7,50 til 20 Euro. autocamper-info.dk kan løfte sløret for at Autocamperplads Tønder ligeledes, med start i 2018, efter eget ønske bliver en del af TopPlatz. Autocamperplads Tønder bliver præsenteret på Caravan Salon 2017, i Düsseldorf, sammen med andre nyheder i slutningen af måneden.

Det er fantastisk med autocamperpladser i Danmark, der vækker international interesse. Hvem havde troet det for bare 5 år siden. Autocampere er lig med den ultimative frihed, så derfor er det også vigtigt at få lavet pladser der i Danmark tiltaler bredden, og der i kontrolleret form, tiltaler de fleste. Allemandsretten som i Norge og Sverige, den får vi aldrig. Det vil bla. Naturstyrelsen nok sætte sig kraftigt imod.

Lad os glæde os over at der langt om længe ar dukket private initiativer op, byer der viser stor interesse for autocamperturisme, når nu ikke alle kan tiltrække krydstogtskibe. Lad os også glæde os over, at kommuner der indtænker autocamperturisme i deres strategiplaner, tilgodeser bredden for autocampere, ligesom dagsparkering ved indkøb og by. Til bredden høre, ud over autocampere på 3.500 kg også hævetagsbiler og autocampere over 3.500 kg. Det kræver skiltede arealer forbeholdt autocampere. Lystbådehavne åbner nye pladser. Gratis parkering i Løgumkloster med tømmefaciliteter. Campingpladser laver autocamper overnatning, separat uden for pladsen, uden krav om campingpas.

Lad os være godt tilfreds over de mange initiativer der allerede er vist, til glæde for nationale og internationale autocamper turister. Med pladser som Oasen Rømø og Tønder mfl, er Danmark kommet på Europa kortet. Der kommer meget mere på alle niveauer.

Oasen Rømø

Foto: Mogens Gabs

Monaco - det smukke fyrstedømme, der er beliggende ved den Franske Riviera ca 20 km øst for Nice og omkring 25 km fra den italienske grænse. Monte Carlo er kendt som det velstående distrikt i bystaten Monaco og er kendt for sit Casino, strandene og  glamouren. Formel 1 løbet “Monaco Grand Prix” køres i Monte Carlo.

Monaco fylder kun 200 hektar, og er dermed verdens anden mindste land. Kun Vatikanet er mindre. Det oser af rigdom og lokker med skattefrihed. Det tiltrækker det internationale jetset-publikum.  

Monaco har har verdens største befolkningstæthed, på trods af kun knap 38.000 indbyggere. Højt hævet på en bjergklippe ligger fyrstepaladset og oceanografiske museum.

I Monaco er en ud af tre millionærer i amerikanske dollars. Monaco er destination for de rige og berømte, og har været location for et utal af film, deriblandt James Bond filmene “Never Say Never Again”, “Golden Eye”

Mulighederne for store oplevelser i Monaco er store, men det er ikke muligt med autocamper overnatning i selve Monaco, men så er der heldigvis andre muligheder for at besøge Fyrstedømmet.

Selv om du har adgang til Fyrstedømmet Monaco i autocamper, er det ikke tilrådeligt, da parkering på offentlig vej er forbudt og der er meget trafik. Kun parkeringshuset Parking des Ecoles, Avenue des Guelfes,  98000 Monaco-Ville, Monaco har en max højde på 3,4 meter og mulighed for en maksimal autocamper længde på 7 meter. Det er tilladt at parkere, men ikke overnatte og prisen for 2 personer er 41 Euro/307,50 DKK. Antal pladser for autocampere er 15, og det tilrådes at komme før kl. 10. Reservation er mulig skriftlig. Centrum 500 meter.

Der er stort set ingen overnatningspladser på den franske side mellem Monaco og Nice med let adgang til tog.  Campingpladser på den anden side af Nice kan være voldsomt dyre især i højsæsonen.

Let adgang til Monaco fra Italien:

I Italien, 5 km fra den franske grænse ligger Ventimiglia. Her ligger Camping- og autocamperpladsen - Camping Por La Mar, hvor blandt andet autocampere kan holde under trygge forhold, mens man besøger Monaco. Fra campingpladsen er der 1-200 meter til supermarked og 10 min til stranden samt standrestauranter med en fantastisk udsigt til Middelhavet.

Camping Por La Mar tilbyder Shuttle service for 2,50 Euro/person, hver vej. Shuttle servicen bringer dig til Menton Garavan i Frankrig 5 km væk, hvor du tager toget til Monaco Monte-Carlo, dette koster 2,80 Euro per person for en enkelt billet. Togturen vare 15 minutter og så står du midt i Monaco - Monte Carlo.

Herfra kan du vælge at gå rundt på egen hånd eller tage en dobbeltdækkerbus fra Monaco Le Grand Tour, Hop on Hop off med 12 stops eller tage med hele vejen med adio på flere sprog. Du kan benytte bussen så mange gange du vil, så længe billetten gælder. Hunde der kan være på skødet er tilladt. Prisen er 22 Euro/voksen. Billetter købes hos chaufføren og der er stoppested ved banegården.

Når turen går tilbage mod Camping Por La Mar, ringer du til den meget flinke autocamperplads indehaver, så henter han jer igen på banegården i Menton Garavan.

Prisen på for overnatning på Camping Por La Mar for 2 personer afhænger af sæsonen og er mellem 18 og 32 Euro. Prisen er inklusiv vandpåfyldning, toilet - og spildevandstømning, samt internet. Strøm 3 Euro, husdyr 3 Euro, Børn 3-5 Euro. Toilet og bad uden beregning.

Adresse:

Corso Nizza, 107, 

18039 Ventimiglia,

Italy

Tel.: +390184229626
http://www.campingporlamar.com/

GPS koordinater: N 43.79357, E 7.56327 - N 43°47'37",  E 7°33'48"

Links: Train SNCF, Monaco La Grand Tour, Parking des Escoles, VisitMonaco

 

Foto-credit: Camping Por La Mar, Visit Monaco, Monaco La Grand Tour.

Side 1 ud af 15