For få dage siden kunne autocamper.info.dk berette om en fælles udviklingsplan for Vestkysten, der sætter retningen for en langsigtet, bæredygtig udvikling af turismen på Vestkysten. Målet med planen er at turismen på den danske vestkyst skal stige fra 17,5 millioner og op til 23 millioner overnatninger i 2025.

Af materialet Dansk Kyst og Natur Turisme fremgår autocamperturisme, til stor overraskelse ikke tydeligt eller som en selvstændig del af planerne. Det til trods for at autocamperturisme er Europas hurtigst voksende turistsegment. Vi satte vi os for at undersøge - om det virkelig kunne have sin rigtighed, at man fuldstændig overså en turistform, der alene i Tyskland udgør 13,5 millioner overnatninger uden for campingpladser, set i forhold til 49,7 millioner overnatninger totalt på campingpladser, dog med undtagelse af fastliggere. Alene autocamperturisme uden for campingpladser i Tyskland udgør en omsætning på 1,35 millioner Euro eller ca. 10 milliarder DKK. Dertil kommer 14,5 millioner dagsturister i autocampere ifølge Caravan Industrie Verband Deutschland e.V..

Vi sendte derfor en mail til Partnerskab for Kystturisme, hvor Sekretariatschef Claudia Rota Andersen, meget hurtigt vendte tilbage med en glædelig meddelse, nemlig at de er bevidst om autocamperturisme og har tænkt sig at tage fat i denne del af turismen på Vestkysten. Bestyrelsen for Partnerskabet har nu besluttet at de i nær fremtid vil tage fat på at tilpasse autocamper potentialet i samarbejde med de 11 vestjyske kommuner.

Det viser sig, at der i den 88 sider lange udviklingsplan, på side 67, som det eneste materiale omkring turismen på Vestkysten, er nævnt etablering af attraktive, bynære pladser til autocampere på lystbådehavenes arealer, og Partnerskab for Kystturisme tilføjer overfor autocamper-info.dk ligeledes, at man ikke nødvendigvis vil afgrænse sig til lystbådehavne, men samarbejde med vestkystens kommuner om muligheder for tilpassede modeller for autocampere. Partnerskabet er ligeledes enig i at autocamperturister ikke skal presses ind på steder, de ikke ønsker at være. Partnerskab for Vestkystturisme beklager ligeledes, at rejseformen ikke indgår i det analytiske afsæt.

Partnerskab for Vestkystturisme består af Dansk Kyst og Natur Turisme, Region Midtjylland, de 11 kystkommuner, Region Syddanmark og Region Nordjylland, Den Europæiske Union og Erhvervsministeriet. Ligeledes findes der et Partnerskab for Østersøturisme. Samlet set er Setup’et bag TourismX på nær kommunerne de samme, der fornylig blev afholdt omkring turisme idéer rundt omkring i Danmark.

For at gøre historien kort - Partnerskab for Vestkystturisme vil arbejde for etablering af attraktive, bynære pladser til autocampere på og uden for lystbådehavnenes arealer.

Partnerskab for Kystturisme

Til trods for at autocamper overnatninger udenfor autocamperpladser i Tyskland udgør 27 procent - 13,5 millioner overnatninger, og autocamperturisme er Europas hurtigst voksende segment, føler Danmark ikke, at det er umagen værd at satse på dette segment separat i udviklingsplan for Vestkystturisme. Hvis autocamperturisme er indtænkt, er det inden for rammerne af campingpladser !

Udviklingsplan for Vestkysten

En fælles udviklingsplan for Vestkysten sætter retningen for en langsigtet, bæredygtig udvikling af turismen på Vestkysten. Visionen er klar: Danmarks Vestkyst skal i 2020 være blandt Europas førende kystferiedestinationer.

Partnerskab for Vestkystturisme har i dag den 8. juni offentliggjort en ny udviklingsplan, der skal gøre Vestkysten til en drivkraft for turismevæksten i Danmark. Én af planens centrale elementer er udpegningen af 18 udvalgte feriesteder, hvor turismeudviklingen fremover skal koncentreres.

Udviklingsplan for turismen på Vestkysten er et initiativ i Regeringens Nationale Strategi for Dansk Turisme, der har som mål at tiltrække en tredjedel flere turister til Danmark og øge den samlede turismemæssige omsætning i Danmark til 140 mia. kr. frem til 2025.

Naturen som hovedattraktion

Udviklingsplanen for turismen på Vestkysten indeholder i alt 19 initiativer inden for følgende 5 indsatsområder:

 • Koncentration af turismeudviklingen i 18 stærke feriesteder
 • Naturen som hovedattraktion
 • Mere og differentieret overnatningskapacitet
 • Strategisk investeringsfremme

De 18 udpegede feriesteder er: Skagen, Hirtshals/Tversted, Lønstrup, Løkken, Blokhus, Slettestrand/Thorupstrand, Klitmøller/Vorupør, Thyborøn, Thorsminde, Søndervig, Hvide Sande, Bork Havn/Nymindegab, Henne, Vejers, Blåvand, Fanø, Rømø, Højer.

Førende kystferiedestination i Europa i 2025

Den fælles vision med udviklingsplanen er, at den danske vestkyst allerede i 2025 er blandt de førende kystferiedestinationer i Europa. Målet er, at turismen på Vestkysten skal nå op på 23 millioner overnatninger i 2025, en årlig vækst på 3,3 pct. ligesom omsætningen skal øges med årligt 4 procent og nå op på 22. mia. kroner i 2025. 

Projektets følgegruppe

 • Erhvervsministeriet
 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Naturstyrelsen
 • Kulturministeriet
 • VisitDenmark
 • Campingrådet (Under konkurs - Afløses af ocff.dk ?, RED)
 • Feriehusudlejernes Brancheforening (Vicedirektør Poul Fejer Christiansen - fhv Campingrådet, RED)
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • HORESTA

Af materialet omkring - Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst, fremgår autocamperturisme ikke særligt tydeligt ?

Heller ikke når det drejer sig om involverede relevante eksterne partnere, ses repræsentanter fra det autocamper polititiske Danmark.

 • Interesse organisationer: Dansk Cykelturisme, Dansk Surf og Rafting forbund, Sport Event Danmark, Dansk Ornitologisk forening, Danmarks Nationalparker, Danmarks Sportsfisker forbund, DGI, Dansk Ride Forbund, Dansk Vandrelaug m.fl.
 • Brancheorganisationer: HORESTA, Feriehusudlejernes Brancheforening, Campingrådet, Dansk Erhverv, Dansk Industri m.fl.
 • Turisterhvervet herunder overnatnings- og oplevelsesudbydere, attraktioner, museumsorganisationer m.fl.
 • Kystdirektoratet
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Innovationsfonden, TrygFonden, Friluftsrådet, Lokale- og anlægsfonden og andre fonde

Dette kan vise sig at være en fejl af de helt store, hvis ikke autocamperturisme er repræsenteret, da der efter det konkursramte Campingrådet, er lavet et nyt tiltag, under navnet Outdoor-Camping-Ferie-Fritid, eller slet og ret OCFF, der pønser på det de kalder for “Regelsæt for autocampere” og “Stop unfair konkurrence fra kommuner/kommunale selskaber“

Campingpladserne er sultne, hvilket også ses af talene fra turisme på Vestkysten, der i perioden fra 2008 er faldet med ca 5 procent. Man må antage eventuelle beregninger, hvor autocampere indgår, er de indregnet som overnatninger på campingpladser, som Campingrådet altid ønskede det og sikkert også OCFF ønsker det. Autocamper overnatninger på campingpladser, udgør kun omkring 5 procent. Kilde: Videncenter for Kystturisme - 2014.

autocamper-info.dk minder om Markedschef Mads Schreiners, fra VisitDenmark´s ord i DR P4 Syd den 5. April, 2018:


Mads Schreiner der er Markedchef hos VisitDenmark i Tyskland, blev spurgt om, hvad det er for et autocamperturist potentiale vi i Danmark går glip af. Mads Schreiner bekræfter at potentialet er kæmpestort og at Tyskland selv tager en trediedel af campingmarkedet. Ligeledes udtaler Mads Schreiner, at Tyskland har den infrastuktur, som tilbyder den frihed som autocamperturister efterspørger. Ligeledes har Frankrig, Kroatien, Italien og Spanien erhvervet på deres side. Danmark til gengæld er ikke helt med på det med infrastrukturen.

Det er vigtigt at vide at autocamper folket elsker friheden og ikke vil tvinges ind på helt normale campingpladser, så det kræver special designede holdepladser ved f.eks attraktioner og Sceneri Spots, som eftersørges meget. Vi har fantastiske ruter og oplevelser i Danmark, så det vi mangler er bedre infrastuktur og så få fortalt i at det er der, samt en massiv større indsats i markedsføring.
Kilde: Dansk Kyst og Natur Turisme

Links: Udviklingsplan for Kystturisme, Partnerskab for Kystturisme, OCFF, Overnatning og turismeforbrug ved Danmarks Vestkyst

Efter flere forsinkelser og en kommune der ikke har været særlig samarbejdsvillig, blev NyHavn 2 , Marina og Autocamper-parkering pinse lørdag åbnet for offentligheden med tale af direktør Pia Pedersen, øl ad libitum, flæskestegssandwich, pølser og med musik i det til lejligheden opsatte telt, som det hør og bør sig.

35 autocampere og ligeså mange lystbåde havde fundet vej til Middelfart for at støtte op omkring det det nye projekt og sige tillykke til Pia Pedersen og gemalen Bo Sørensen.

Med Marsvin springene udenfor havneindløbet, blev der hygget i Havnen og hos autocamperfolket. Der var forskellige udstillere opstillet langs havnen og alle deltagere lød til at bifalde det forsinkede projekt, der ligger perfekt for et besøg i Middelfart og med udsigt til Lillebælt og begge broerne mellem Jylland og Fyn. Flere forbikommende benyttede lejligheden til at høre lidt om autocampere og autocamperlivet.

NyHavn2 er beliggende kun 200 meter til strøggaden med indkøbsmuligheder og restauranter, samt den gamle bydel. Der er f.eks mulighed for Whalewatching af de ca 2 m lange hvaler, der i større antal bevæger sig rundt i Lillebælt, Bridge Walking på den gamle Lillebæltsbro, fiskeri i Lillebælt, dyrehaven i Hindsgavl og Kulturøen der er nabo til NyHavn2.

En perle har set dagens lys for både Lystsejlere og Autocamperturister, der vil vise sig at være et stort aktiv for byen og de handlende.

På trods af kommunens manglende samarbejdsvillighed lykkedes at blive færdig til åbningen, men der mangler stadig en permanent sanitetsbygning for både autocamperturister og lystsejlere, samt et tømmeanlæg til bortskaffelse af spildevand og toilet. Der er opstillet en midlertidig toiletvogn med 5 fem rum med toilet og baderum.

Arrangemententet fortsætter i morgen søndag og autocamper-info.dk siger tillykke til Pia og Bo med det flotte resultat og deres figtherånd.

 

Lemvig Kommune har meddelt at de 10 autocamperpladser på havnen i Lemvig er blevet lukket, da der skal bygges på grunden. Lemvig Kommune henviser til Lemvig Strand Camping.

Lemvig Kommune har siden sommeren 2011 haft anlagt en række midlertidige p-pladser til autocampere på den østlige del af Lemvig Havn. Fra Østhavnen var der direkte udsigt over Lemvig og Museet for Religiøs Kunst samt til alle aktiviteterne på Lemvig Havn. Pladsen lå  250m fra Lemvig Centrum og der er derfor nem adgang til indkøb, kultur og restauranter.

autocamper-info.dk har modtaget meddelelse om, at autocamper kræfter i det nordjyske, vil tage kontakt til Lemvig Kommune for at høre om mulighederne for en alternativ plads.
Kilde: Campervenner.dk

Da autocamper pionere i 80’erne bevægede sig uden for campingpladserne, ville ingen have drømt om de sidste års udvikling indenfor autocamper overnatning. Før i tiden kørte autocampere rundt som simple campister, med basale faciliteter i autocamperen og var glade, hvis bare de kunne finde en parkeringplads med strøm, vandforsyning, bortskaffelse af spildevand og toilet affald. Hvis man havde behov for en bruser eller en vaskemaskine, kørte man ind på en campingplads. De første autocamperpladser forbeholdt autocampere kom først fra starten af 90’erne. Danmark fik sin første autocamperplads i 1992, på havnen i Horsens.

Autocampere har haft vokseværk og det går ud over parkering på parkeringspladser

I de tidlige autocamperdage var autocampere mindre og kunne være inden for stregerne i en parkeringsbås på en offentlig parkeringsplads, og var derfor uden for bødeblokkens rækkevidde. Det var dengang og dog? VW California på 5,00 meter blev Danmarks mest solgte autocamper i 2017 med hele 85 stk ifølge bilstatistik.dk. Ud af de 246 nye autocampere, der blev solgt i Danmark 2017, udgjorde salget af VW California altså næsten en fjerdedel af det dansk salg.

Idag er der komfortable autocampere af enhver art, størrelser og i alle klasser monteret med eget badeværelse, kaffemaskine, TV og Invertere der kan trække stort set alle fornødenheder fra de hjemlige omgivelser. Autocampere har altså det hele med. På trods af det, stiger efterspørgslen på faciliteter på autocamperpladser, og i forbindelse med den stigende efterspørgsel, stiger også priserne på overnatninger. Internet er idag et must, når autocampere er på farten. Skal en autocamperplads levere internet til f.eks 150 autocampere, kan den årlige udgift snige sig op til omkring 50.000 kr, for at kunne levere stabilt internet. Begynder for mange gæster alligevel at streame film og musik, bliver selv kraftige installationer langsomme.

Flere komfort pladser til autocampere

På det følelsesmæssige plan kan omfanget af komfort diskuteres, men som i så mange andre sammenhænge er det svært at dæmme op overfor forandringer. Nye generationer kommer til med nye indgangsvinkler, og der er også stigende interesse blandt yngre mennesker, med nye forventninger til brugen af deres autocamper. Finder man at pladser er for dyre ? Så søger man andre pladser istedet, og måske rammer man så ikke det sted man oprindeligt havde planlagt, men det er betingelserne. Man kan og skal ikke gøre sig til dommer over, hvad en pladsejer forlanger for en overnatning. Ingen andre end pladsejeren selv ved hvormeget der skal til, for at få pladsen til at løbe rundt.

Udbud og efterspørgsel

Er pladsen for dyr i forhold til hvad man bliver tilbudt, regulere det helt sikkert sig selv, hvis besøgende udebliver. Pris, beliggenhed, faciliteter og fritidsværdi er væsentlige faktorer, ligeledes er udbud og efterspørgsel. Man kan dog undre sig over bevæggrundene for at lystbådehavne, der ellers tog prisen, som for den mindste gæstesejler, for autocampere. Nu viser tendenser rundt om i landet at prisniveauet skrues op i forhold til gæstesejlere og til et leje der ligger væsentligt over det niveau der forventes af autocamper overnatninger uden for campingpladser. Indtil videre er der stadig betalingsvillighed, og så længe der er det og havnene er tilfredse med besøgstallet, sker der ikke noget.

Lovændring i 2010 til fordel for autocampere

I Danmark kom der en undtagelse i campingreglementet i 2010, med teksten - Parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere m.fl. er ikke omfattet af campingpladsbegrebet. I den forbindelse bemærkes det, at vejmyndigheden/vejbestyrelsen- dvs. kommunalbestyrelsen for så vidt angår kommunale veje og private fællesveje – med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres, fx med autocampere, jf. færdselslovens § 92, stk. 1.(Vejledning for Campingreglementet)

Siden har især campingpladser gjort endnu mere for at misforstå autocampere og modarbejde indholdet af denne ændring og det samme gør flere kommuner, der har arbejdet tæt med campingpladser, som kommuner selv har eller har været ejere af. Der er dog retfærdigvis efter og i forbindelse med campingrådets sammenbrud, været campingpladser der kan se, at det giver god mening at skabe alternativer der er tilpasset behov og dermed prisniveau for autocampere på eller i forbindelse med campingpladsen.

Med undtagelsen for autocampere i campingreglementet var autocamperparkering ikke længere en nødvendighed efter campingreglementet, men kunne skabes efter færdselsloven som separate autocamperpladser, når bare det ikke drejer sig om camping og det ikke er forbudt ved skiltning. Lige præcis ordet “Camping” er ikke defineret noget sted i dansk lovgivning og er altså fortolkningsmæssigt en gråzone.

"Autocampere sidestilles med personbiler, mens campingvogne defineres som et påhængsredskab"


Færdsels­ og vejloven sætter ikke mange grænser for overnatning med autocampere. Må man eksempelvis overnatte på en rasteplads? må man slå en markise ud og støttebenet ned? Loven forbyder det ikke, så med mindre skiltning siger noget andet, er det tilladt.

Ivan Skåning Hansen, der er chefkonsulent i vejdirektoratets juridiske afdeling, udtalte i en artikel på mitfyn.dk i maj 2016, at man godt må sove i sin bil, at man godt må køre en markise ud, sætte støtteben ned og at man kan slå en klapstol og ditto-bord ud, men at et fortelt vil være en markering af, at man har tænkt sig at tage varigt ophold og at man man skal kunne holde sit grej inden for en eventuel parkeringsbås eller på et grønt sideareal, hvor der ikke er skiltet med forbud. Et sideareal kan f.eks være et græsareal mellem standpladser, eller foran/bagved køretøjerne.

Pladser indretning og prisleje

Indretninger af tidssvarende autocamperpladser koster med de faciliteter autocampere ofte efterspørger, men slet ikke bare i nærheden af lystbådehavne og campingpladser. Der kan laves mange autocamperpladser, for hvad de to koster at etablere. Det største beløb til anlæggelse af en autocamperplads er ikke som man måske skulle tro - faciliteter som betalingsautomat, vandforsyning, tømmeanlæg og strømstandere men i høj grad behovet for fundering af kørearealet på pladsen, så det kan bære de tunge køretøjer, der kommer forbi, tilslutning af vand, afløb og strøm og hvis der skal bygges en sanitetsbygning, med vaskemaskiner, bad og toilet, så går det stærkt. Udgifterne tjenes dog relativt let ind igen, for pladser med den rigtige beliggenhed, der kan tiltrække en høj belægningsprocent, og det er slet ikke umuligt.

Skal grunden lejes ?

Et pristjek fra havnemesteren i Vejle, siger 87 kr pr kvm inkl moms om året, ca. 1000 meter fra strøget og 100 meter fra havnen. Plads rådgivere i Tyskland beregner ca. 100 kvm pr køretøj i bruttoareal for et parkeringsareal på 10x6 meter. Bedre bliver det ikke, hvis ikke man kan lave nogle af tingene selv. Ansvarsforsikring, vand/afledning+fast årlig udgift, strøm samt målerleje, renovation af affald, renhold af plads og faciliteter. Tilsyn af pladsen osv.

Afhængig af turister udefra

Autocamperpladser i Danmark er afhængig af besøg fra udenlandske autocamperturister for at sikre et eksistensgrundlag for de private pladser. En dansk undersøgelse fra 2015 viser at 33,6 procent af de danske autocamperturister kun benytter op til 20% af deres overnatninger på danske pladser. 19,9 procent benytter 20-40 procent af deres overnatninger i Danmark og ligeledes 19,9 procent mellem 40 og 60 procent af deres overnatninger i Danmark. Samtidig er der kun omkring 10.000 autocampere i Danmark, så der er store perioder, hvor der ikke er så mange danskere “hjemme”. Det giver derfor god mening at skabe overnatningsmuligheder for autocampere, der er i overensstemmelse med de pladser som autocamperturister efterspørger, og ud fra de undersøgelser der er til rådighed, især fra Tyskland og Sverige.

Hvormange overnatninger benytter danskerne deres autocamper.

Danske Autocampere bliver flittigt brugt. Ikke mindre end 31,6% benytter deres autocamper mere end 90 dage om året, 27,2 procent mellem 60 til 90 dage og 33,8 procent benytter den mellem 30 og 60 dage om året. Autocampere benyttes også flittigt i vintermånederne.

Udenlandske autocamperturister besøger gerne Danmark.

Udenlandske autocampere vil gerne til Danmark, men der mangler og efterspørges faciliteter for autocampere. Sådan lyder det nu også fra danske turisme folk. Danmarks til dato bedste autocamperplads på Rømø, er et glimrende bevis på at det kan lade sig gøre. Allerede her i foråret 2018 har der ved flere lejligheder været fyldt helt op på deres 170 pladser. Alene i april måned med mange overnattende autocamper turister, var der 30 gange så mange tyskere som danskere og næsten lige så mange hollændere eller nordmænd som danskere. Det ved de på Oasen Rømø, da man som noget nyt i 2018, skal vælge sin nationalitet i betalingsautomaten.

Mange af de private pladser der anlægges, er med personligt engagement. Omkring følelserne over prissætning eksistere der desvære også meget selviskhed, bevidst eller ubevidst som - Vi har ikke brug for ? F.eks jeg har ikke brug for strøm, fordi jeg har solceller ! Du har måske ikke brug for strøm ! Tænk på hvad andre brug for ?

Hvordan ser det ud når danske pladser besøges.

Et besøgstjek i Juelsminde, Kr. himmelfartsdag, hvor der er to autocamperpladser med 150 meters afstand, skulle man umiddelbart tro, at den billigste mulighed på autocamperpladsen uden for campingpladsen er den mest eftertragtede, men det var ikke tilfældet. Der holdt torsdag middag 11 autocampere, hvoraf 8 var danskere og 3 var tyskere på pladsen ved havnen. På campingpladsens autocamperplads, der er 50 kr billigere end lystbådehavnen, var der 5 autocampere, hvoraf 3 var danskere og 2 var tyskere. Det er altså ikke prisen, der i Juelsminde har fået de besøgende til at vælge, men beliggenheden med kig til havnemiljøet. Der er ingen tvivl om at når turisterne for alvor dukker op, så er stuvende fuld på begge pladser.

På den gamle Kemira grund på havnen i Fredericia, havde 7 autocampere fredag middag slået sig ned gratis på havneområdet, to af dem var tyskere, mens kun en dansker havde valgt at betale 100 kr på lystbådehavnen på besøgstidspunktet.

I Middelfart havde 5 valgt at betale 180 kr for opholdet på Middelfart Marina, 2 af disse var tyskere, mens 3 havde fundet vej ned til det smukke Fænøsund, hvor der ikke er skiltet mod overnatning og prisen for en overnatning der er 0 kr, heraf var en tysker.

Til gengæld kogte Rømø med vanvittig mange autocampere den weekend, så mange at Oasen Rømø i alle dage i Kr. Himmelfarts dagene kunne melde udsolgt og måtte sende ca. 50 Autocampere videre om dagen, som de ikke havde plads til. Dominansen var her tyskere i hobetal.

Hvordan ser plads sammensætningen ud?

Der er altså villighed til at betale for godt beliggende pladser, men også billige og gratispladser har deres publikum, og det er sundt for bredden af tilbud til autocamperturister. Der er bare ikke så mange officielle af slagsen til 0 kr og ikke så mange der tilbyder den type plads. De er oftest også udstyret med få pladser. Ifølge hollandske Campercontact er der 60 gratispladser i Danmark, hvoraf 32 kun har plads til mellem 1 og 5 autocampere, 23 har plads til mellem 6 og 20 autocampere og 5 har plads til mellem 40 og 184 køretøjer, alså ikke kun autocampere, men også andre køretøjstyper - Mix-parkering. Fælles for mange gratis pladser er at de ikke har faciliteter, faktisk kan man kun tømme sit spildevand på 15 af dem og få vand på 27 gratispladser i hele Danmark, altså ifølge Europas største samling af autocamperpladser.

Hverken private eller kommuner står i kø for at tilbyde denne form for overnatning til autocampere. De bryder sig ikke om, at få konkurrenceforvridning skudt i skoene, så vil de hellere lade andre drive pladserne. I mange tilfælde har kommuner også en forpagtningskontrakt på kommunalejede campingpladser som de værner om, uden at de iøvrigt ved noget om autocamperturisme. Ligeledes er der meget få parkeringspladser med parkeringsbåse, der er tilpasset autocampernes fysiske størrelser.

En af de nyeste gratispladser blev lavet i Brøndeslev. Den køre som et testprojekt for at afsøge efterspørgslen og ifølge kommunen vil man, hvis pladsen falder heldigt ud, etablere en moderne komfortplads. Selv kalder kommunen den nuværende plads for en økonomiløsning, men alt andet lige, ser den ud til af være rimelig besøgt og et aktiv for Brønderslev som den er. Man kan få vand på, der var der i forvejen og man kan tømme sit spildevand og toilet, så kommunen har kun ofret et mindre beløb. Iøvrigt er der ingen campingpladser i nærheden af Brønderslev, der kan gøre indsigelser.

I Frankrig, Spanien og Tyskland er der mange gratis pladser, sådan skal vi også have det i Danmark ?

Ifølge Campercontact er der til eksempel, 5024 overnatningsmuligheder for autocampere i Tyskland, heraf er 1765 gratis, 1335 koster under 10 Euro og 1866 pladser til over 10 Euro ! Det siger umiddelbart, at der er næsten lige så mange gratis pladser som pladser til over 10 Euro. Det kan man ikke bruge til så meget, når antallet af standpladser tælles op. Dr. Berhard Harrer fra Universitet i München, har udfærdiget en rapport for CIVD (de tyske producenter), og ifølge den udgør autocamperpladser, når man undtager campingpladser, kun 62.000 standpladser til autocampere totalt i hele Tyskland og heraf udgør gratispladser kun et mindre antal. 62.000 pladser til 520.000 tyske autocampere ! Ud fra de autocamperpladsejere der har svaret på Dr. Berhard Harrer's undersøgelse for de tyske autocamper producenter CIVD, koster en autocamperplads i Tyskland gennemsnitligt 14 Euro inkl vand og strøm. I Tyskland er der i overnatning kun indeholdt 7 procent i moms, mod 25 procent moms i Danmark. De stigende priser i Tyskland, er også udtryk for at der mangler pladser der.

Ifølge Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr e.V. an der Universität München - dwif.de, er to femtedele af de tyske autocamperpladser gratis og 3 femtedele er for betalende gæster. Da gratis autocamperpladser i de fleste tilfælde viser lavere kapacitet, har dwif beregnet, at kun 17 procent af det samlede antal standpladser er gratis, mens 83 procent er for betalende gæster. Kilde dwif.de

Flere pladser i fremtiden?

Bedre bliver det ikke i det nærmeste år, da autocampersalget i Europa fortsætter sin himmelflugt, og da ansøgninger om tilladelse til at anlægge pladser for autocampere i både Danmark og f.eks Tyskland, kan tage mere end et år, inden man kan forvente en godkendelse, så skal der smides mange ansøgninger ind for at holde trit med den stærkt stigende aktivitet på autocamper markedet. Det bliver der også uden for Danmark. På Campercontact kan man næsten dagligt se at antallet af overnatningesmuligheder, stiger dag for dag.

Campercontact fakta tjek for hele Europa.

Vi kan få en del oplysninger, ved at kigge lidt nærmere på Campercontact’s oplysninger for hele Europa. I følge Campercontact var der den 14. maj, 2018, 25.589 forskelige muligheder for overnatning i autocampere i hele Europa. Heraf er der ifølge oplysningerne, 8.843 gratispladser, 3.388 pladser til under 10 Euro (75 DKK) og 12.075 pladser til mere end 10 Euro.

Af de 25.589 pladser, er der på 16.471 pladser mulighed for spildevands tømning, på 17.294 er der mulighed for toilet tømning. 19.141 har mulighed for vandpåfyldning, 15.014 har strøm, 14.401 har toilet og 11.401 tilbyder bad.

7.326 pladser er placeret på Mix-parkering, hvilket vil sige parkeringpladser med mulighed for parkering af flere køretøjstyper. På 5.909 pladser er der plads til 1-5 autocampere, på 9.546 er der plads til 6-20 autocampere og på 8.762 er der plads til 21 eller flere - autocampere. Der kan være pladser der ikke er anført i samlingen om autocamper overnatningsmuligheder, men tallene skyder hul i mange opfattelser af, hvordan autocamperplads scenen ser ud.

Tyskland øger priserne på autocamperpladser.

At priserne for overnatning er stigende, ses også af et pristjek på Campercontact. Ved Hamborg er der 6 pladser til autocampere. En plads tager 12 Euro, mens resten tager mellem 18 og 21 Euro. Büsum, Tysklands svar på Skagen, ved vestkysten, er et populært sted og her ligger prisniveauet på 14,50 og 15 Euro, Drager man lidt væk fra Büsum og køre til Heide kan en overnatning til gengæld gøres for 7 Euro, på en engang gratis plads. Den næsten nye populære plads i Eckernförde er oppe i hele 20 Euro inkl Kurtaxe, plus strøm og vand, mens pladsen Grüne Jäger et par km derfra tager 8 Euro. Autocamperpladsen ved Schleswig Havn er altid fyldt til randen. Her er prisen nu oppe på 18 Euro, mens pladsen”Auf der Freiheit” et par km derfra tager 10 Euro. Rensborg med 6 pladsen tæt på hinanden, her er den ældste plads “Eiderblick” den dyreste med 15 Euro. Prisen her er steget med 40 procent siden 2010. 12,50 Euro på “Schacht Audorf” der er steget med 25 procent, over de sidste par år. Rendsborg råder også over 2 gratispladser og 3 pladser ved Kielerkanalen til mellem 12 og 16 Euro. Berlin er blev en dyr fornøjelse i autocamper - 23 til 33 Euro på 4 autocamperpladser, ved den gamle lufthavn 9 Euro, med max 24 timers parkering og "Am Treptower Park" der er gratis i max 24 timer. Ved Mosel er priserne derimod anderledes, med omkring 6-13 Euro. Der er altså store forskelle i priser, niveau og beliggenhed, og der er masser af gæster til det hele.

I ovenstående tal er der 7 procent overnatnings moms. Skulle en dansk autocamperpladsejer stå med det samme beløb, når momsen er undtaget ved f.eks 10 Euro (75 DKK), ville den danske pladsejer, skulle opkræve (i runde tal) 12 Euro (90 DKK), for at have det samme i hånden som sin tyske kollega, ex moms.

Parkering på privat område i Danmark er oplagt til autocamperparkering

Reglerne om standsning og parkering og rammerne for politiets og kommunernes virksomhed er reguleret i en lang række bestemmelser i færdselsloven, vejlovene m.m.

De bestemmelser der eksisterer, regulerer imidlertid ikke forholdene vedrørende parkering på privat område. Etablering af restriktioner for parkering på privat område er derfor et rent privatretligt anliggende. Ejeren af en privat ejendom kan således indenfor rammerne af den private ejendomsret fastsætte særlige regler om:


 • Parkering.
 • Standsning.
 • Tidsbegrænsning for parkering.
 • Betalingsvilkår for parkering.

Når en bilist parkerer på et privat område, er udgangspunktet, at bilisten accepterer rimelige parkeringsrestriktioner og vilkår der fremgår, af den skiltning der findes på ejendommen. Kilde: Ret og Råd advokater.

Selv om der er tale om private parkeringspladser, kræver det en kommunal godkendelse af ind- og udkørselsforholdene i henhold til Vejloven samt politiets godkendelse i henhold til Færdselsloven. Det skal fremgå af skiltning, hvilke regler der gælder for parkering. Skiltene skal være med sort baggrund og med hvid skrift.

Afslutningsvis

Ud over elementære faciliteter som forsyning og bortskaffelse, kan der være mange synspunkter omkring udbudet af autocamperpladser og dermed også prissætningen. Mads Screiner der er Markedschef for VisitDenmark i Tyskland, sagde i DR P4 Syd den 5. april "Det er vigtigt at vide at autocamper folket elsker friheden og ikke vil tvinges ind på helt normale campingpladser, så det kræver special designede holdepladser ved f.eks attraktioner og Sceneri Spots, som eftersørges meget. Vi har fantastiske ruter og oplevelse i Danmark, så det vi mangler er er bedre infrastuktur og så få fortalt i at det er der, samt en massiv større indsats i markedsføring"

Læs også: Autocamperturisme - en overset turistfaktor

Nykøbing Sjælland Lystbådehavn har besluttet at anlægge en en ny cirkelsformet autocamperplads til 10 køretøjer. Planerne er godkendt og forventes efter oplysninger, at pladsen bliver etableret i løbet af sommeren.

Der etableres strøm og vand på pladsen, som får udsigt til lystbådehavnen. I forbindelse med den nuværende autocamperplads er der mulighed for tømning af toilet og spildevand. Tiltaget skal efter vores oplysninger ses som en udvidelse, da de i højsæsonen har fuldt booket.

Tallty Card giver adgang til køkken, bad og toilet. Der er ca. 900 meter til Nykøbing Sjælland centrum.

Adresse:
Nykøbing Sjælland Lystbådehavn
Snekkevej 9 A
4500 Nykøbing Sjælland 
Danmark

GPS Koordinater: N 55.91518,  E 11.67268, N 55°54'55",  E 11°40'22"

Website: Odsherred havne

Kilde: Will

Marina projektet NyHavn 2 i Middelfart er ved flere lejligheder stødt på grund på grund af forskellige uforudsete udfordringer. Allerede i 2017 kunne autocamper-info.dk meddele at nu var en ny autocamper overnatnings mulighed på vej direkte ned til Lillebælt, lige ved siden af Kulturøen og få minutters gang til centrum. Projektet skulle have været igang i juli 2017, men sådan skulle det ikke gå.

Nu er man stødt ind i et nyt problem, der omhandler godkendelse af parkeringarealet, der også skal huse autocampere. Selv om der tale om private parkeringpladser, kræver det godkendelse af in- og udkørsler i henhold til Vejloven og af politiet i henhold til Færdselsloven.

Det bliver, når P-pladsen er godkendt muligt at parkere med autocampere op til 3500 kg, og i maksimalt 2 døgn. Prisen bliver 12 kroner i timen og maksimalt 150 kr i døgnet, der kan betales med både Mobilpay og kort. Der bliver plads til 60 biler/autocampere

Der vil blive opført en servicebygning, hvor placeringen også giver problemer, selv om projektet har været på vej siden 2006. Foreløbig sætter han servicebygningen op i de 6 uger han må efter loven.

På trods af bureaukrati, er der ny autocamper parkering på vej i Middelfart, i op til 48 timer, og plads til 53 lystbåde.

Placeringen er Havnegade lige overfor det nye Rådhus

Link: Google Maps

GPS koordinater: 55°30'18.2"N 9°44’16.9"E - 55.505044, 9.738036

Adresse:
NyHavn 2, Middelfart
Havnegade 4
5500 Middelfart

Kilde: Fyens.dk

Autocamperturisme vokser med eksplosiv fart i hele Europa, og er mere populært end nogensinde før. Ny registreringer af autocampere satte i 2017 rekord med knap 111.000 fabriksnye autocampere, og det betyder at der nu er cirka 2 millioner registrerede autocampere i hele Europa. Det største autocamperland i Europa er Tyskland med omkring 520.000 autocampere, andre nabolande har som Norge cirka 50.000, Finland 52.600, Sverige 94.000 og i Danmark er der omkring 10.600 autocampere.

Autocamper- og campingvognssalg 2010 - 2017 

Turistfolk enige i at der ligger et uudnyttet potentiale i autocamperturisme.

At autocamperturismen mangler infrastruktur i form af særlige tilpassede pladser, er klart for enhver der har interesse i autocampere og deres adfærd. At nu også turismefolk indrømmer, at der ligger et overset potentiale i autocamperturisme, er ikke hørt så tydeligt før. Således udtalte Mads Schreiner, der er Markedschef for VisitDenmark i Tyskland den 5. April i P4 Syd, at der på trods af stor konkurrence fra udlandet, mangler infrastuktur til autocampere i Danmark, og lige så vigtigt at autocampere elsker friheden og ikke vil tvinges ind på campingpladser, så det derfor er vigtigt at vi i Danmark har den slags pladser, som i Tyskland, Frankrig, Kroatien, Italien og Spanien giver den frihed som autocamperturister efterspørger.

Jan-Bjarni Bjarnason der er turismekonsulent i Global Tourism / Nordic Hotel Consulting, siger at udenlandske turister har været en del utilfredse, og det har gjort at vi i Danmark har mistet en del turister fra 2009-2013, især af tyskere, der syntes at det var kedeligt at være i Danmark. De manglede aktiviteter, men der er hjælp og tiltag på vej, siger Bjarnason. Der er ialt 53 millioner overnatninger i Danmark. Af dem er 11 millioner overnatninger fra campinggæster, der er det tredie største turistsegment i Danmark. Lystbådehavne trækker ca 1 million overnatninger fra gæstesejlere.

Hvor andre turistgrupper er stigende, har campingpladser og lystbådehavne ikke formået at få en del af stigningen fra 2013 og frem til idag. Sidste år lavede Nordic Hotel Consulting et studie for Dansk Kyst og Naturturisme specielt fokuseret på at forny overnatningskapacitet, specielt den uudnyttede kapacitet på campingpladser og lystbådehavne og ser blandt andet en mulighed der. Småhavne higer efter at få liv på havnene. Jan-Bjarni Bjarnason deltog desuden i tilblivelsen af en rapport for det tidligere ministerie for By, Bolig og Landdistrikter i 2014, da Videncenter for Kystturisme eksisterede. Den omhandlede potentialet for autocamperturisme, og rapporten verificerede at der bestemt er potentiale for øget autocamperturisme i Danmark. Det er langt billigere at anlægge autocamperpladser frem for at bygge hoteller og campingpladser. Tyskerne er et godt marked som også kommer uden for sæsonen uanset vejret, siger Bjarnisson. Jan-Bjarni Bjarnason påpeger ligeledes, at der er et stort uudnyttet potentiale i autocamperturisme, med flere overnatninger, hvis man laver de faciliteter der skal til at tiltrække autocamperturisterne., men at kommunale og statslige midler ikke gør det alene. Kommuner kan være med til at skabe rammerne, men er ikke kommercielle, så derfor skal der private midler ind over også, mener Bjarnasson.

Autocampere i nære markeder til Danmark

Europas ubetinget største autocamperland er Tyskland, med ialt 520.000 autocampere, når ombyggede køretøjer medregnes.. Norge har ifølge de sidste tal fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS godt 50.000 autocampere og Sverige 94.000 autocampere, ifølge Trafikstyrrelsen. Ifølge DST er der omkring 10-11.000 autocampere i Danmark. Regner man Finland med, bidrager de med omkring 54.000 og Holland med ca. 107.000 autocampere.

Færgeselskaberne i Hirtshals transporterede i 2015, 30.000 autocampere mellem Hirtshals og færgehavne i Norge og tilbage igen.

Autocamperbesøgende i Danmark

At der er et stort uopdyrket marked, som Danmark med de faciliteter markedet efterspørger, kunne få glæde af, hersker der ingen tvivl om. København trækker kun et sted mellem 2.500 og 3.000 autocampere, ifølge telefoniske oplysninger fra pladser i hovedstaden. Campingpladser trækker mellem 127 og få hundrede autocampere om året og de tal daværende Campingrådet oplyste til Videncenter for Kystturisme i 2014, lå campingpladser på en autocamperbelægning på 5 procent af campingpladsernes totale antal overnatninger. Ser man på disse tal i Sverige, er det sidste kendte tal fra 2014 på 9 procent der og i en ny tysk Promobil undersøgelse fra slutningen af 2017 på 7 procent i Tyskland. Grunden til dette er pris og belligenhed i de fleste tilfælde. Der findes campingpladser der formået at se et potentiale i autocampere og tilpasser priserne med reduceret service. Dette har fået flere campingpladser til at beskylde de fremsynede campingpladser for at ødelægge branchen. Rømø er topscore i Danmark med 20.000 overnattende autocampere på Danmarks bedste autocamperplads, ikke at forveksle med overnattende gæster, der giver et væsentligt højere tal. Autocamperturisme tal er en mangelvare i Danmark, defor må vi hente relevante tal fra Tyskland.

Autocamper adfærdsmønster

I en undersøgelse fra 2017 i det tyske autocampermagasin, Promobil, svarer autocamper respondenterne at 52 procent udelukkende benytter autocamperpladser, 7 procent benytter udelukkende campingpladser, 22 Procent benytter en kombination af begge dele. 2 procent står frit og de resterende 17 procent er forskellige kombinationer af de her nævnte.

               Kilde: Promobil 2017

 

Turismens betydning

For at sætte autocamperturisme på den politiske dagsorden i bla. kommuner, kræver det veldokumenterede tal og knivskarp viden om det potentiale man er fortaler for, ellers drukner projektet. Hvad kan turisterne bidrage med, af lokal betydning. Hvor meget bruger turisterne i området. Skaber det evt. arbejdspladser og hvad er sandsynligheden for at en investering udvikler sig til en succes. Hvor stor en kapacitet skal der forventes. Kommuner køber ikke argumenter med, at vi bare skal have en autocamper parkeringsplads, så skal kunderne nok komme. I bedste fald laver kommunerne så testpladser, der ikke siger noget som helst om potentialet, og derfor er misvisende. Videreformidling til udlandet er et must, hvor er det alfa omega at gøre sig synlige overfor målgruppen. Sociale medier og hjemmesider hjælper også meget på at blive fundet af målgruppen.

Mange autocamperpladser

Ser vi mod Tyskland, stråler vi ved tanken om, at der er omkring 4.000 autocamperpladser. Der er masser af plads ? Det er bare ikke uden grund at tyskerne har sat kraftig focus på flere overnatningsmuligheder i Tyskland. Kapaciteten er nemlig ikke så stor, som man umiddelbart skulle tro.

Deutsches Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdverkehr e.V. - forkortet til dwif, har i 2017 udsendt en omfattende rapport der er dækkende for både camping og autocamperturisme i Tyskland.

Overnatning af autocamperturister uden for campingpladser.

Udgangspunktet for at bestemme omfanget af overnatninger uden for campingpladser, er et autocamperplads tilbud på 3.600 indrettede pladser, uden for campingpladser med udgangspunkt i Promobil Stellplatz-Atlas 2016/2017, med ialt 62.000 standpladser. En Online undersøgelse, der blev udsendt til 3.100 autocamperpladser, gav svar fra 700 autocamperpladsejere, der i undersøgelsen bliver spurgt om plads størrelse, struktur, belægningsgrad, beliggenhed og prisniveau. Ud fra resultaterne kunne antallet af overnatninger udledes som følger:

Ved en beregnet belægningsprocent på 2,4 personer pr autocamper og 65 autocampere pr. standplads pr år, opnås 156 overnatninger pr. Standplads om året. Det er vigtigt at sige, at dette tal er et gennemsnit.

Rene autocamperpladser og fritidsindretninger med autocamperpladser har en højere gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse end gennemsnittet. På den anden side er gennemsnittet lavere, når det drejer sig om overnatning på offentlig parkeringspladser, ved restauranter samt på campingpladser.

             Kilde: dwif.de

Rapporten udleder ligeledes, hvilke føderale stater i Tyskland der trækker autocamper turister og de som ikke er så godt udnyttet. Med 62.000 standpladser på autocamperpladser, vil dette segment genererer lige under 10 millioner overnatninger, uden for campingpladser.

Der opgives i Tyskland, at der er 13,5 millioner overnatninger uden for campingpladser, så der mangler altså redegørelse for godt 3,5 millioner overnatninger om året.

Ikke alle autocamperpladser er registreret i de kendte autocamperpladsguider (mørke tal), men dwif er bekendt med disse pladser, fra det utal af undersøgelser fra lokale og regionale analyser. Disse er stort set mindre autocamperpladser eller nyoprettede indretninger efter undersøgelsesdatoen.

Derudover finder overnatninger sted på ikke markerede offentlige områder ( f.eks parkeringspladser, i vejsiden og på landet)

Et andet vigtigt markedssegment er besøg af eller hos familie og venner, hvor det mobile hjem parkeres på privat ejendom.

Grundlaget for at lukke disse huller i dækningen, kommer især fra resultaterne fra undersøgelser om autocamperes brugeradfærd og opholdssteder på rejser, inkluderet alt til rådighed stående information, der giver en samlet mængde på omkring 13,5 millioner overnatninger om året fra autocamperturister på og udenfor autocamperpladser.

Antal og størrelse af autocamperpladser

I Tyskland har autocamperpladser i gennemsnit mere end 17 standpladser. Der er regionale forskelle i størrelsen af pladser. De største autocamperpladser ligger i byrige føderale lande. I Berlin har autocamperpladserne næsten 58 standpladser i gennemsnit, efterfulgt af Hamborg med næsten 43 og Bremen godt 25. I den landskabelige flade lande er antallet lavere og varierer mellem lidt mere end 10 standpladser pr autocamperplads i Thüringen til lidt over 20 pladser pr autocamperplads i Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern og Nordrhein-Westfalen.

Turistforbrug

Autocamperturister der overnatter på og udenfor autocamperpladser bruger i gennemsnit mest på opholdstedet, set i forhold til dagsrejsende, camping og fastliggere. I gennemsnit bruges der 50,50 Euro om dagen pr autocamperturist (378,75 DKK)

For to femtedele af de udpegede autocamperpladser er gratis brug muligt og 3 femtedele er for betalende gæster. For at beregne det gennemsnitlige daglige forbrug pr. person er fordelingen af standpladser relevant. Da gratis autocamperpladser i de fleste tilfælde viser lavere kapacitet, har dwif beregnet, at kun 17 procent af det samlede antal standpladser er gratis, mens 83 procent er for betalende gæster.¨

Ud over de udpegede autocamperpladser, er der yderligere faciliteter, der bliver taget i betragtning i den samlede overnatningsmængde. Gratis standpladser drejer sig om parkering i vejsiden, på offentlige parkeringspladser, fritidsaktiviter og ophold hos venner og bekendte.

             Kilde: dwif.de

Omkostningerne for at opholde sig på en betalt autocamperplads, udgør ca. 14 Euro pr. autocamper med 2 voksne, herunder omkostninger til strøm og vand. (obs: der er kun 7 procent moms på overnatning i Tyskland). Under hensyntagen til gratis overnatning ( på og udenfor autocamperpladser) og omregning pr besøgende, udgør den samlede værdi for benyttelse af en standplads til overnatning ca. 4,20 Euro pr overnatning og person. Det er mindre end 10 procent af det samlede beløb, som autocamperturister ifølge undersøgelsen bruger pr dag på og udenfor autocamperpladser.

Omkostninger til andre forbrugstyper er stærk afhængig af rejse periode, formålet med besøget og beliggenheden af standpladserne. F.eks er byrejser med autocamper forbundet med højere forbrug til indkøb end f.eks Wellness, besøg i fritidsparker og vandring. Vægtet efter placering af autocamperpladsen, spiller også forbrug til Gastronomi en rolle, med en andel på 30 procent af det daglige forbrug og dermed er det autocamperturisternes største forbrug. Indkøb af levnesmidler og andre vare har nogenlunde samme størrelse og ligger på godt og vel en femtedel. Andre forbrugstyper ligger under en femtedel.

Sammenligning af dagsturister, camping og fastliggere.

Foruden overnatningsrejser bliver autocampere i endnu større grad benyttet til dagsrejser. Til at bestemme størrelsen af efterspørgselsvolumen, benyttes både resultaterne af undersøgelsen, benyttes både resultaterne af undersøgelsen fra autocamperejere og ligeledes erfaringer fra dwif´s talrige konklusioner fra undersøgelser om dagsrejser. Disse undersøgelser illustrerer blandt andet stærke påvirkninger af vejrforholdene i dagtimerne, der kan føre til stærke udsving. I gennesnit foretager de 520.000 tyske autocampere 28 dagsrejser om året. Det i 14,5 millioner dagsture med autocampere, altså den samme dag uden overnatning. Dagsrejsende i autocampere bruger ifølge dwif 44,60 Euro pr. Person om dagen (339 DKK)

Fastliggere på campingpladser ligger omkring 215 dage om året på samme campingplads, som de i Tyskland betaler omkring 1.200 Euro for, plus ekstra service. Det giver en daglig omkostning på ca. 5,60 Euro om dagen pr. enhed til overnatning plus ekstra servise på 1,20 Euro pr dag. Totalt bruger fastliggere 20,10 Euro pr person (150,75 DKK), med levnedmiddelindkøb som den største andel - 6,60 Euro.

Turister på campingpladser bruger lidt mindre end autocamperturister. Her er beløbet 49,80 Euro pr person om dagen (373,50 DKK). Heraf bruges ca. en trediedel alene til overnatning pr. person.

             Kilde: dwif.de

Autocamperturister der overnatter uden for campingpladser fortager 13,5 millioner overnatninger, hvor turistcamping på campingpladser udgør 49,7 millioner overnatninger, uden at fastliggere er medtaget. Det giver et forholdstal 1: 3,6. Skulle vi tænke tanken med et udbygget autocamperplads landskab i Danmark ala Tyskland og overføre tallene til Danmark uden skelen til andre faktorer end 11 millioner campingplads overnatninger, ville det lidt optimistisk bidrage med 2,98 millioner autocamperovernatninger i Danmark. I Tyskland bidrager autocamperturisme uden for campingpladser med en omsætning på 1,334 milliarder Euro ifølge Deutsches Tourismus Verband (10 Milliarder DKK). Det ville svare til 2,7 milliarder DKK i Danmark. I 2014 lavede Videncenter for Kystturisme et forsigtigt bud på, hvad autocamper turisme ville betyde, set med en fremgang på 25 procent over 5 år. Budet lå på en turistomsætning på 500 millioner og 150 dagsværk. Det var før autocampersalget i Europa begyndte deres himmelflugt. Skulle dette tal så lande et sted midt imellem er det trods alt også flot.

Vi siger det lige igen Danmark ! Se muligheder istedet for begrænsninger. Turisme lige til at samle op for få midler.

Kilde: Med tilladelse fra Dr. Bernhard Harrer fra Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr e.V. an der Universität München (dwif e.V.) Rapporten - Der Campingplatz- und Reisemobil- Tourismus als Wirtschaftsfaktor

Turismen i Danmark - VisitDanmark

Havnen i Svendborg, har besluttet på prøvebasis, at etablere autocamperparkering ved havnens boldbane. Baggrunden for beslutningen er, at der gennem flere sæsoner har være efterspurgt en autocamperplads med faciliteter.

Nu er bønnerne blevet hørt, og fra maj måned etableres der autocamper parkering som en “test”. Tæt ved den nye plads er en tiltrængt renovering af en facilitetsbygning igang, som skal benyttes af både lystsejlere og autocamperturister. Som noget nyt på Svendborg havn kommer bygningen også til at indeholdekøkken og opvaskerum. Der er grillplads ganske tæt på.

Havnen byder ydermere på nye bade- og toiletforhold, inforum og internet. Der er shopping i gåafstand og masser af cafeer og restauranter.

Prisen for ophold på havnen i Svendborg, bliver 180 kr, der er sammebeløb som gæstesejlere betaler.

Kilde: fyens.dk og havneguide.dk

De tyske autocamper brugerne har igen i år valgt deres favoritter blandt de mest elskede autocamperpladser. Autocamperpladser er der så mange af i Tyskland at de kan deles op i kategorier. Der var nomineret mere end 100 pladser. Kategori A med op til 30 pladser, kategori B med 31 ti 50 pladser, Kategori C med 51 til 80 pladser og Kategori D med mere end 80 pladser. 3084 har stemt og det er en højere stemmedeltagelse en normalt.

I kategori A med op til 30 pladser ligger vinderen i Wilhelmshaven - Wohnmobilstellplatz Schleuseninsel. Pladsen er beliggende ved Nassau havn og er omgivet af et beskyttende dige. På 2. pladsen ved Haltern am See sydvest for Dülmen - Wohnmobilpark Haltern. På 3. Pladsen er vi ved Rhinen på pladsen ved Urmitz am Rhein - Stellplatz am Rhein.

Kategori B: Autocamperpladser fra 31 til 50 autocampere. Her skal vi igen i 2018 til Neukirchen/Knüll og autocamperpladsen Camper Park Ubachtal, med endnu en gammel kending på 2. pladsen i Bremerhaven og Reisemobil-Parkplatz Fisherreihafen. 3. Pladsen går til pladsen i Andechs med Wohnmobilstellplatz Andech. I Bremen ligger denne kategori´s 3.plads - Reisemobilplatz Am Kuhhirten

Kategori C med autocamperpladser mellem 51 og 80 autocampere. Her finder vi på 1. pladsen, syd for Berlin, tæt på A9 og ned til Elben i udkanten af Coswig (Anhalt) autocamperpladsen Marina Coswig. På 2. pladsen, mellem Lübeck og Rostock, ligger hyggelige Wismar og Wohnmobilpark Westhafen.

Kategori D for autocamperpladser over 80 Autocampere. 1. Pladsen i denne kategori ligger vest for Kassel ved Twistersee og Bad Arolsen med Reisemobilhafen Twistersee til 12 Euro. Ind på 2. Pladsen kommer Berlin pladsen Camper Oasis Berlin. På 3. Pladsen er vi på Rügen og Ostsseebad Binz med pladsen Wohnmobil-Oase Rügen.

Fagjuriens specialpria - Der Shootingstar går i 2018 til den helt nye plads ved Kielerkanalen: Wohnmobilhafen am Kanal - Café NOK.

Kilde: Promobil. Læs artiklen i sin fulde længde HER med de 10 vindende pladser i hver kategori

Side 1 ud af 17