Mandag, 03 Februar 2020

Norm DIN EN 1646-2: 2008-09 ((EN = Europæisk Norm) standarden er en af en række standarder for fritidskøretøjer til beboelse og erstattede DIN EN 1646-2: 1998-10. Den specificerer beregningen af lastevnen, der skal tages i betragtning ved konstruktion af autocampere og hvilke oplysninger der skal inkluderes i brugermanualen. I modsætning til den tidligere versioner, er DIN EN 1646-2: 2008-09 bragt i overensstemmelse med EU-direktivet.

Nogen producenter oplyser i “det med småt”, køreklar vægt i henhold til normen DIN EN 1646-2 og andre oplyser køreklar vægt under henvisning til EU-direktivet, (EU) nr. 1230/2012, der er lavet under hensyn til kravene til typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til deres vægt og dimensioner.

Rigtig mange der køber sig en autocamper, undervurderer hurtigt lastevnen på deres køretøj. De mest almindelige konsekvenser er overlæs og dårlige køreegenskaber på grund af forkert vægtfordeling. Kørekort klasse B slutter med en tilladt totalvægt af autocamperen på 3.500 kg, derefter er den stadig et M1 køretøj, hvis dette fremgår af typegodkendelsen. Til gengæld skal der benyttes et kørekort til lastbil ( minimum C1 ).

3500 kg vægtgrænsen inkluderer hele lastevnen inklusive passagerer og vand, hvor en liter vand vejer nøjagtig et kilogram. Jo mindre egenvægt jo større lastevne.

Egenvægt kaldes også TØRVÆGT, hvilket vil sige den ulastede vægt uden noget andet end det opbyggede standard køretøj.

Lastevne eller belastningsevne er forskellen mellem den tilladte totalvægt og autocamperens egenvægt.

Køreklarvægt er ifølge forordningen (EU) nr. 1230/2012 og DIN EN 1646-2 udtrykt i den grundliggende version, som en fører på 75 kg, 90% fyldt brændstoftank ( Diesel 0,83 kg/l ), 100% fyldt vandtank, Vandvarmer fyldt 100%, eventuel toilettank fyldt 100 %, en fyldt aluminiumsgasflaske og et 230 volts strømkabel på 25 m til “landstrøm”.

Vægten/massen i køreklar vægt er autocamperen som basis køretøj og den ændres ved bla forskellige motor- og udstyrsvarianter herunder chassis- og motorstørrelse, automatgear og ekstra monteret specialudstyr.

Totalvægten er den samlede vægt af din autocampere, der ligesom lastevne fremgår af registreringsattesten. Overskrides den tilladte totalvægt, kan der forventes bøder og også dårligere køreegenskaber.

Vægtstangsprincippet. Lastning af autocampere har indvirkning på vægtfordelingen på akslerne. Jo højere vægt der placeres, desto mere belastes bagakslen, mens forakslen aflastes. Det er let at beregne idet at vægten af en genstand målt i kilogram ganget med afstanden til forakslen i centimeter, divideret med afstanden mellem akslerne i centimeter giver den vægt som genstanden belaster med på bagakslen. Altså lette genstande oppe og tunge genstande nede.

Eksempel: Hvis man antager at lastholder med en scooter er 150 kg, akselafstanden  er 320 cm og fra lastholderen til forakslen er 470 cm, resulterer dette i en øget belastning af bagakslen på ca 220 kg.

Beregning: H = (GxA) / R,

H = Bagakselbelastning, G = Vægten på lastholderen, A = Afstand til foraksel, R = Akselafstand.

H = (150 x 470 ) / 320= 220,3 kg

 

Afvigelse

Umiddelbart lyder det ikke så dårligt, men gås producenternes oplysninger efter i sømmene, ser det ikke så lyserødt ud. For køretøjets dimensioner og vægt er afvigelser inden for rammerne af fabrikstolerancerne (+/- 5%) mulige og tilladte. De overholder de europæiske homologeringsbestemmelser. Dette udgør maksimalt 150 kg på en autocamper med en egenvægt på f.eks 3000 kg. Afvigelsen kan altså her være mellem 2850 og 3150 kg. med en egenvægt på 3000 kg. På lastevnen betyder det enten en lastevne på mellem 350 og 650 kg, istedet for de 500 kg som producenten opgiver. Dette kan hverken køber eller forhandler forudse, da først fremgår af det medsendte COC dokument ved modtagelse af køretøjet, men det er myndighederne i en vægtkontrol helt ligeglade med. Det skal dog siges, at så store udsving ikke er almindelige, men de er lovlige og der arbejdes med en 3% grænse.

Ferskvand

Her er det slet ikke unormalt at producenterne mener, at de lovligt kan gradbøje “fyldt vandtank”. Producenterne opgiver altid to tal for vantankens volumen. Først vantankens reelle indhold og det meget mindre indhold som de betegner som antal liter til turen på landevejen. Ofte er dette antal liter kun opgivet til 20 liter.

Forordningen siger at væsker i tanksystemerne ( undtagen tank til spildevand, som altid skal angives som tom ) er fyldt 100% af den kapacitet, der er angivet af producenten, hvilket også passer bedre til virkeligheden end de normalt 20 liter, som producenterne oplyser som påfyldning ved kørsel. Ved en 120 liter vandtank er dette en forskel på 100 kg/100 liter.

Gasflasker

Denne gradbøjning fortsætter med gasflasker, da aluminiums flasker ikke kan anses som en standard og slet ikke bare en enkelt gasflaske. Ved levering leveres der som ofte med mindre andet er aftalt, 2x11 kg gasflasker i stål. De har en Tara / tomvægt på 15 kg og i fyldt stand 26 kg. Moderne Komposit flasker vejer fyldt pr flaske 16,7 kg. Vi taler  om to fyldte flasker, hvor der er plads til to flasker, der tilsammen vejer 52 kg, mod producenternes oplysning om en fyldt gasflaske på 16,7 kg, da alu flasker på 11 kg i Danmark næstn kun benyttes til gas-gaffeltrucks. Vi taler om en reel forskel på optil 35,3 kg.

Angivelserne fra producenterne for vand og gas er i bund og grund noget vrøvl. Angivelsen i køreklar vægt er kun en meget grov reference. Når alt kommer til alt er der forskellige krav og ingen vil rejse med en næsten tom autocamper, så det er frem med regnemaskinen. Hvis det lyder en smule kompliceret, så vil en køber kunne finde disse angivelser i katalogets afsnit om tekniske specifikationer, og som regel pakket ind i en hel masse tekst bagerst i specifikationerne eller man kan bede om at få det oplyst hos en forhandler. 20 liter vand er uden for virkeligheden, da alene de 10-12 liter forsvinder ind i varmvandsbeholderen, yderligere et antal liter står i slangerne.

For autocampere M1 gælder følgende ifølge (EU) nr. 1230/2012 ved beregning af minimums lastevne. Lastevne udtrykkes som “PM” i kg “n” som er udtryk for antal passagerer, “L” der er autocamperens samlede længde i meter. Derved fremkommer formlen:

PM i kg >/= 10 ( n + L )

Eksempel: 4 personer i en autocamper på 7,3 meter: PM = 10 ( 4 + 7,4 ) => 114 kg

Hertil skal der lægges vægten af 3 personer a 75 kg, da den fjerde person (føren) indgår i køreklar vægt.

3 x 75 => skal tillægges de 114 kg. 339 kg skal der som minimum være til rådighed for at en autocamper på 7,4 meter kan registreres til 4 personer, hvor der kun er indregnet en gasflaske i alu og 20 liter vand i rejsetilstand? Der mangler altså uden producenternes kreative beregningsmetoder ved en 120 liter vandtank, 100 liter der er lig med 100 kg og en gasflaske på minimum 16,7 kg = 116,7 kg altså det hele beregnet ved 4 personer, ved 2 personer kan vægten reduceres med 170 kg ( 2x75 og 2x10 kg ).

Ekstraudstyr

Autocampere sælges sjældent som de seriemæssige basis køretøjer, der anføres på informationsskilte på udstillede køretøjer. Noget udstyr kan kun monteres hos producenten, hvor producenten tilbyder forskellige pakkeløsninger indeholdende forskelligt udstyr. Dette fabriksmonterede udstyr går naturligvis fra regnestykket omkring lastevnen, men det ses ikke på skiltet der er anbragt på autocamperen, hvor den opgivede køreklare vægt er opgivet ud fra et basiskøretøj. Derfor er det nødvendigt at få oplyst hvad en autocamper, der står hos en forhandler vejer. Dette skal fremgå af COC dokumentet der følger køretøjet fra fabrikken.

Siden den 10 januar 2014, har producenterne skulle udleverer et såkaldt COC dokument ( Certificate of Conformity ) til køberen. Dette certifikat skal angive den faktiske køretøjsvægt, som summen af vægten i køreklar tilstand og det udstyr som køberen har anmodet om at få leveret fra fabrikken, eller det udstillede køretøj har monteret fra fabrikken.

Dertil kan der være monteret udstyr hos forhandleren, der ikke fremgår af COC dokumentet, men udelukkende kan dokumenteres og beregnes ud fra det monterede udstyr fra en faktura.

Det er med andre ord bydende nødvendigt for køb af autocampere på 3500 kg at spidse blyanten inden bestillingen og spørge sig selv om, hvad der er bydende nødvendigt for ikke at ryge i vægtfælden. 20 liter vand er urealistisk, men til gengæld kan der også spares vægt ved at kun at køre med en halvfyldt tank og være kritisk overfor hvad man får brug for, ellers går det galt.

Ikke kun lastevnen er vigtig, men også vægtfordelingen. Langt de fleste køre rundt med ting og sager i deres autocamper som de aldrig bruger og monteret udstyr som var et “must” da autocamperen skulle bestilles, men som aldrig blev brugt af en grund. Få din autocamper vejet f.eks på en brovægt, så du ved hvad du har med. Er det nødvendigt med 50 hk mere i motoren? Den bliver bare tungere, hvad med luftfjedre som er lækkert, men ikke gøre noget godt for den vægtreserve man står og mangler. Selv et “heavy chassis” reducere lastevnen med 40-50 kg.

Overlæs kan ikke anbefales, da det ud over en bøde og forringede køreegenskaber, kan have det forsikringsmæssige synspunkt, at hvis det viser sig ved et et uheld, at uheldet skyldes f.eks dårlige køreegnskaber på grund af overlæs, kan et forsikringsselskab nægte at betale for udbedring af skaderne, da køretøjet ikke har været benyttet som beregnet.

I lyset af dette virvar af gradbøjninger for at for 3500 kg til at gå op med vikelighedens verden har autocamper-info.dk siden 2006 været en varm fortaler for ændring af kørekort B til en tilladt totalvægt på 4250 kg, da lovgivningen omkring 3500 kg er helt tilbage fra starten af de forrige århundrede, og absolut ikke i trit med moderne køretøjer til brug for autocampere. Ligeledes er det helt forfejlet at det skulle være nødvendigt at skulle erhverve et kørekort til lastbil og dermed et erhverv, når der her er tale om fritidskøretøjer der ikke benyttes til erhverv. Autocamper Info arbejder benhårdt på at dette skal lykkes ved dette års evaluering af det 3. Kørekortsdirektiv og i tæt samarbejde med aktører fra både Norge og Tyskland.

Flere europæiske lande har stadig brugere der i en aldersgruppe på omkring de 40, har muligheden for at køre med autocampere op til 7,5 t og andre lande op til mere end 8 t på kørekort fra før indførelsen af det 3. kørekortsdirektiv. Der er opbakning fra Færdselsstyrelse og Transportministeren, men det vil nok være andre aktører i EU der sparker den sag i mål, forhåbentligt med et ændret kørekortsdirektiv, der har virkning fra 2021. Det har selv CIVD og European Caravan Federation, der er producentsammenslutninger i Tyskland store forventninger til.

Indtil da, er det med at være opmærksom på hvad der er på ønskesedlen som udstyr på sin autocamper. Kan den bære det, inden for rammerne af lastevnen?

 

Udgivet i Information