Fredag, 06 September 2019

Caravan Salon i Düsseldorf er mere end næste års autocampere og ditto udstyr. I lyset af at der sælges rigtig mange autocampere i Europa, ligger der ligeledes en udfordring i at få flere autocamperpladser til de mange autocamperturister. Det har gennem mange år været op ad bakke og bakken er til tider meget stejl, på grund af misforståede opfattelser af at camping i traditionel forstand og autocamper adfærd ikke er og bliver to sider af samme sag. I Tyskland forsøgte BVCD der er et fællesorgan for campingpladser i Tyskland, for få år siden at tilrane sig regler og lovgivning for et marked som autocamperturismen i pionertiden i firserne har kæmpet hårdt for, ved at manøvrere i lovgivningen og lægge det ind under campingbranchen. Det ville have betydet lukning af rigtig mange overnatningspladser i Tyskland. Det fik CIVD der er campingvogn og autocamperproducenternes fællesorganisation, det tyske turistbureau, DTV, ADAC der er FDM’s søsterorganisation i Tyskland, forhandler sammenslutningen DCHV og marketingskonceptet TopPlatz forpuret med opbakning af den tyske regering. Havde BVCD haft held af deres forehavende, ville hele idégrundlaget med autocampere være faldet til jorden og derfor gik CIVD til den tyske regering for at få ændret rammebetingelserne for overnatningspladser til autocampere.

Dette har ligeledes haft den positive effekt af der nu i forbindelse med de tre største messer for fritidskøretøjer ( CMT Stuttgart, CMT Leipzig og Caravan Salon Düsseldorf) er opstået forums, der har til formål at fremme autocamper overnatningspladser, med input fra eksperter på området, der har deltaget siden pionertiden i firserne.

CMT messen i Stuttgart har afholdt denne seance for kummuner og private nu fire gange og Leipzig to gange. Her i 2019 er Caravan Salon i Düsseldorf for første gang vært for “Fachforum Reisemobilstellplätze”. Bag arrangementet stod den tyske automobilklub (ADAC) og Caravaning Industrie Verband Deutschland e.V. (CIVD) der havde opfordret et bredt udsnit af eksperter til at diskutere den aktuelle udvikling inden for autocamperturisme. Hovedfocus var de økonomiske muligheder som tilvejebringelsen af autocamper parkeringpladser/autocamperpladser som tourismefolk og lokale politikkere tilbyder. Efterhånden som flere og flere rejser med autocamper, skal kapaciteten af autocamperpladser også vokse.

Adskillige repræsentanter autocamperbranchen, turismerepræsentanter, analytikere, eksperter, autocamperpladsejere og fagjournalister havde taget imod invitationen til at diskutere den aktuelle udvikling og fremtiden inden for autocamperturisme. Autocamper-Info havde ligeledes modtaget en invitation, men var på grund af den tidsmæssige afholdelse forhindret i år, men næste år er jeg der helt sikkert!

I adskillige specialforedrag og en modereret paneldiskution blev det enorme økonomiske potentiale i autocamperturisme diskuteret samt planlægningsfundamentet og aktuelle tendenser, herunder digitalisering.

Caravan Salon er selv leverandør af Europas største parkeringsplads for både autocampere og campingvogne, med ikke mindre end 3.500 pladser og et besøgstal under messen på P1 på mellem 60 og 70.000 overnatninger i den periode messen vare.

Det tyske marketingskoncept for autocamperpladser, TopPlatz køre i øjeblikket test af real-time belægning på de pladser der er med i konceptet.

Igennem flere år har man gang på gang hørt, at der er alt for få p-pladser til autocampere og at autocamperturister forgæves var på vej mod en p-plads for autocampere og skuffet måtte vende camperen for at prøve lykken et andet sted, med varierende succes - især i spidsbelastningsperioder.

En løsning må der til, ingen tvivl om det. At anlægge en ny autocamper parkeringsplads tager tid. I Danmark har en plads taget fire år og i Tyskland er rekorden otte år, fra ansøgning til tilladelse. Så længe er der ingen der har tålmodighed til at vente.

Derfor starter TopPlatz nu et “trafiklys”, der er en helt ny belægningsvisning i den gratis TopPlatz app. I den indledende fase, satses der med en lille gruppe udvalgte pladser fra TopPlatz netværket.

Systemet er meget enkelt: Hvis trafiklyset er grønt, er der plads nok, ved gult er der mindre end 25 procent ledige pladser og ved rødt er det fuldt besat. Men dermed er man ikke ikke overladt til at finde alternative autocamper parkeringspladser fra TopPlatz´s netværk. Ud over belægningsniveauet, fortæller app’en også nærliggende alternative TopPlatz pladser. Alt hvad du behøver for at bruge denne nye feature, er en smartphone og brugernes hjælp.

TopPlatz opfordre til at hjælpe med eksperimentet og anmoder om feedback, tip og forslag til forbedring. Dermed kommer “Lyssignalet”  hurtigt til at virke som man ønsker. I startfasen er der fem udvalgte pladser der allerede er aktive i TopPlatz app’en.

Kilde: TopPlatz