Tirsdag, 18 Juni 2019

Turisme Agenturet for Korsika (ATC) begyndte den 12. maj, 2019 sin kampagne mod “Vild Camping” i autocampere. Plakaterne bliver ledsaget af omdeling af en flyers med et enkelt slogan “ På Korsika er kun naturen vild, ikke camping”. Incitamentet fra ATC er klart, at regulere praksis af camping i naturen og begrænse miljøpåvirkningerne. Et mål der må anses for nødvendigt i betragtning af antallet af besøgende autocampere på øen og den adfærd der er hos nogle autocamperne, mener ATC.

“Bivuak” for autocampere

I følge ATC blev Korsika i 2016 besøgt af 28.000 autocampere og 23 % af dem ville have parkeringsområder for autocampere med sanitet, vand og strøm uden for campingpladser. En udmelding der uden tvivl bliver betegnet som sand af franske Le Monde du Camping-Car, men med et lille smil på læben. Især når ATC fastslår at “Camping praksis uden for campingpladserne kan være skadelige” Korsika har 150 campingpladser, men parkeringspladser med faciliteter, der er uafhængige af disse campingpladser er yderst sjældne. Den øverste ledelse for ATC siger at der i 2019 indkaldes til behandling af de private og offentlige ansøgninger til projekter, og at der i øjeblikket er indløbet 35 ansøgninger.

Turisme Agenturet for Korsika (ATC) ønsker at gøre opmærksom på betydningen af bæredygtig turisme på øen, for at beskytte øboernes arv. ATC ønsker ligeledes øge bevidstheden omkring dette problem, der kan være skadeligt for øens miljø. Det skal bemærkes, at Korsika har et Unesco-område (Piana-Scandola-Girolata), Natura 2000 områder, to havneparker og en naturpark, der ialt dækker 2/3 af øen. Bevarelse af økosystemer kræver derfor, at alle opføre sig ansvarligt.

Afklaring  fra ATC

Franske Le Monde du Camping-car har kontaktet det korsikanske turistagentur som efterfølgende har givet nogle præciseringer.

  • Ikke flere sanktioner: Plakatkampagnen har til formål at øge bevidstheden om autocampere. Det er ikke planlagt at styrke kontrollen eller stramme sanktionerne, hvilket også borgmestrenes ansvar, ikke det korsikanske turistagentur.
  • Skabe autocamper områder: Indgåede projekter studeres, men der vil ikke være noget på plads før efteråret 2019.
  • Vild Camping: Den praksis, der er målrettet plakatkampagne, er baseret på fakta om vild camping. Man er bekymret for natlig parkering af autocampere uden for parkeringspladser med brug af borde, stole og andet tilbehør.

Det økonomiske argument

I tillæg for disse forklaringer, fremsætter ATC argumenter der vedrøre økonomi. Den praksis autocamperne udøver koster Korsika dyrt, fordi overnatning i naturen er fritaget for betaling og turistskat og de har beregnet at det årlige tab til 3 millioner Euro.

Det antydes i korsikanske medier, at nogen i det korsikanske turismeagentur har ønsket at afprøve lovgivningen. Spanien, Portugal og nu Korsika !

Corsica Pro

 

Udgivet i Information