Artikel filtreret på dato: Fredag, 03 maj 2019

Ifølge det norske website, Canariejournalen.no vil det glæde mange autocamper ejere i Spanien, at man i Spanien indføre nye regler for kørekort klasse B fra 1. Juli 2019, hvor vægtgrænsen for denne  kørekortsklasse øges fra 3.500 kg til 4.250 kg, forudsat at man har haft kørekort i mindst 2 år. Grænsen for antallet af passagere skal ifølge sitet være den samme som før. Informationerne skulle stamme fra La Dirección General de Tráfico (DGT), der svarer til det danske Transportministerium.

Der er bare en vigtig ting og det er, at det kun gælder for varebiler med alternativ fremdrift som el drift, hybrid drift eller f.eks brint og ikke autocampere som det fremgår af artiklen. Dieselbiler indgår ikke i denne tilladelse, med det er det vi satser og håber på, da mange autocampere også er presset på vægten, som er argumentet for denne tilladelse i Spanien, der i øvrigt også køre som forsøg i Tyskland et par år endnu og andre steder.

Dette forslag var ligeledes stillet som forslag til folketingsbeslutning i Danmark i december 2016. I det danske forslag hed det citat:”Regeringen pålægges senest den 1. februar 2017 at iværksætte de nødvendige ændringer af kørekortsbekendtgørelsen, så det bliver muligt for indehavere af kørekort, kategori B, at føre et køretøj på op til 4.250 kg, når køretøjet er eldrevet.” Senere blev dette forslag skrinlagt, fordi man ville se tiden an i forhold til det øvrige Europa.

Desværreer der kun focus, indtil videre, på køretøjer til varekørsel og ikke autocampere. Men det er da meget fint at vores minister på området Ole Birk Olesen er positiv og har fremsat det i regi af autocampere i EU komisionen, som det fremgår af svar til Autocampergruppen, og at han har focus på problemstillingen.

Tilladelse til alternativ fremdrift som i Spanie, er ud over at den kun er gældende i Spanien, helt i tråd med de forslag der er fremme forskellige steder i Europa og den tilladelse som der er givet i 2012 i Portugal. Nemlig at der ikke yderliger må benyttes trailer med en totalvægt på 750 kg og at man skal have kørekort i minimum 2 år, samt at der er et opsummerende kort kursus i de forskelle der kan være med at køre tungere køretøj.

Kørekortkategorierne er fra 4.250 kg og opefter fuldstændig som de er i dag, men det er i autocamper regi vigtigt at det er gældende i mindst hele EU.

Den korte version er, at Canariejournalen i Norge ikke har ret i at tilladelsen fra 1. Juli i Spanien også gælder autocampere. Der står i den spanske tilladelse “vehículos ecológicos” og dette betyder direkte oversat økologiske køretøjer eller  0 emissions køretøjer.

Det kommer for autocampere, men da de ikke har så travlt i EU med dette vigtige emne og der snart er valg her og der, vare det nok lidt tid endnu. Selv hørte jeg første gang om dette i 2006, men aldrig har vi været tættere på end nu, da forskellige landes regeringer bakker op om forslaget inkl autocampernes højborg i Tyskland.

England - Brexit eller ej.

Alliance of British Drivers Driving Sense - ABD skriver i en kort rapport om autocampere på alternativ brændstof, hvor man ser på el- eller hybride køretøjers aktuelle og fremtidige egnethed til brug for campingvogns kombination og autocamperbrug.

Den ekstra vægt af den elektrisk eller hybrid kørsel har fået den britiske regering til at forfølge en politik, der giver indehavere af kategori B (Bil) kørekort fordele til at køre en varevogn på alternativ brændstof med en totalvægt på op til 4.250 kg i stedet for nuværende 3.500 kg uden krav om et kategori “C1” kørekort, alene for at kunne opretholde en brugbar nyttelast. I øjeblikket har chauffører, der bestod deres “B” kørekort før den 1. Januar 1997 automatisk ret til at køre en kombination af køretøjer med trailere på op til en totalvægt på 8.500 kg. Efter 1. Januar 1997 er bilisterne begrænset til køretøjer på op til 3.500 kg på et “B” kørekort.

Rapportforfatter og autocamperejer Paul Biggs sagde” Det er klart at biler og varevogne vil blive tungere som følge af elektrisk eller hybride systemer. Dette gør det sværere at blive indenfor en totalvægt på 3.500 kg, også når de er baseret på autocamper brug. Alliance of British Drivers antager, at “B” kørekort automatisk kun vil gælde køretøjer på alternativ brændstof. Måske giver dette også mulighed for at regeringen vil overveje den mulighed for at andre med “B” kørekort har samme rettigheder, som med alternativ fremdrift eller at gå tilbage til situationen fra før 1. januar 1997, og dermed gældende for alle.  Elektriske autocampere er på et meget tidligt stadium og vil kræve et kvantespring i teknologien for at være levedygtigt.

Med en industri af fritidskøretøjer der levere så mange arbejdspladser og generere så mange milliarder kroner, er det vigtigt at finde løsningen for autocampere. Alene i Tyskland er 180.000 jobs afhængige og i England er det 130.000 jobs af fritidskøretøjer der er inbetatet autocampere.

Links:

Canariajournalen.no
Europa Press Espana
Alliance of british Drivers
Dansk forslag i 2017
(EU) 2018/645

Udgivet i Information