Artikel filtreret på dato: Søndag, 07 April 2019

I en udviklingsplan for Vestkysten med undestøttende tiltag, der har til formål at skabe turisme vækst på Vestkysten frem mod 2025, er et af indsatsområderne “Diffentieret overnatningskapacititet”, der bl.a skal ske gennem “etablering af attraktive, bynære pladser til autocampere på lystbådehavnenes arealer”

Dette er baggrunden for at Partnerskab for Vestkystturisme ønsker en større indsigt i autocamperturisme. Blandt den viden Dansk Kyst- & Naturturisme efterspørger er større indsigt i autocamperturisme og hvilket potentiale denne målgruppe repræsenterer.

Til dette formål blev der udført en desk research og telefoninterviews fra et udpluk af kommuner langs Vestkysten for at indsamle erfaringer og praksis med autocamperturisme. Blandt de der har leveret materiale til denne omfattende rapport er autocamper-info.dk både uden og med samarbejdspartnere.

Formålet med den research har til formål at skabe en større indsigt omkring autocamperturister fra såvel Danmark som udenlandske autocampergæster.

Rapporten indeholder indsamlet viden fra rapporter og undersøgelser med nøgletal og både dansk og tysk markedspotentiale samt autocamper adfærd og kendetegn. Dette må siges at være ydersrelevant da Danmark har et relativt lille antal autocampere på ca 10.000 autocampere, der udgør mindre end 0,5% af de samlede antal autocampere i Europa, mens Tyskland med deres omkring 600.000 autocampere (2019 tal) står for mere end 30% af de ca 2 millioner autocampere.

Rapporten kommer til den konklusion, at der skal nye analyser til for at udvikle autocamperturismen, for at kunne udnytte målgruppens potentiale. Dansk Kyst- & Naturturisme har derfor afsat analysemidler til at gennemføre nye analyser i 2019, der skal munde ud i bæredygtige modeller for, at udvikle autocamperturismen yderligere i Kommuner og private aktører.

Læs rapporten fra Dansk Kyst- og Naturturisme HER

En anden rapport er fra Thy Turistforening, der anbefaler at Thisted Kommune, som medlem af Partnerskab for Vestkystturisme, deltager aktivt i arbejdet med forsat at skabe fælles linje for bedre udnyttelse af potentialet i autocamperturismen langs den danske Vestkyst.

Læs Thy Turistforeninges anbefalinger HER

Thisted kommune har i den kommende uge, håndtering af autocamperturismen i fremtiden på deres dagsorden.