Artikel filtreret på dato: Mandag, 04 Februar 2019

Godkendelse af autocampere og campingvogne er baseret på rammedirektiv 2007/46 / EF. Selv om godkendelse først var mulig for personbiler, kunne autocampere fra 1998 også godkendes på frivillig basis i henhold til EU dækkende regler. Autocampere har været registreret i henhold til bestemmelserne siden oktober 2012 og campingvogne siden oktober 2014. På grund af den stigende popularitet i udlandet ,har de tyske producenter solgt køretøjer med EU-typegodkendelse siden 1999. Når autocampere og campingvogne har fået EU typegodkendelse, kan de registreres alle steder i EU uden yderligere test

I 2017 fandt mere end 40 pct. af de tyske autocampere og campingvogne deres købere uden for Tyskland. I 2016 blev blev juridiske krav til ansvar og markedsovervågning revideret på EU-plan. EU foretog en omfattende reform af EU typegodkendelsessystemet, der havde fokus på videre europæisk harmonisering af typeprøvning og udvidede markedsovervågningsaktiviteter.

Offentliggørelsen af den nye rammeforordning kom i 2018. De nye regler forventes at træde i kraft 1. Septemper 2020 og skal nærmere beskrives med yderligere 25 delegeredes retsakter. Det er meningen, at nye køretøjstyper fra 2022 skal godkendes i overensstemmelse med det nye rammedirektiv. I overensstemmelse med markedsovervågningsaktiviteter skal medlemslandene og EU-Kommissionen kunne foretage stikprøvekontrol af de køretøjer, der allerede er på markedet.

Bilag Xi, som er vigtig for autocampere og campingvogne, vil få tilføjet det nye rammedirektiv uændret, men vises på en anden placering i rammedirektivet i uændret form. Som såkaldte “KØRETØJER TIL SÆRLIG ANVENDELSE “ er autocampere og campingvogne delvist fritaget for individuelle bestemmelser.

Autocampere og personbiler tilhøre f.eks køretøjsklassen M1, men er undtaget fra visse bestemmelser på grund af deres særlige formål. Autocampere er som regel bygget på transporter- og lastbilschassiser og kan derfor ikke overholde forskrifterne for personbil M1, som f.eks opfylde emissioner i fuldt omfang.

I Forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 dukker campingbil/autocampere op under "køretøjer til særlig anvendelse" sammen med ambulancer, pansrede køretøjer, rustvogne, campingvogne og mobile kraner.

Campingbil:

Et køretøj i klasse M, der er indrettet til beboelse og mindst har følgende udstyr: a) sæder og bord b)sovepladser, som også kan fremkomme ved omdannelse af sæderne c) madlavningsfaciliteter d) opbevaringsfaciliteter. Dette tilbehør skal være stift fastgjort i opholdsrummet. Bordet kan dog være udformet således, at det let kan nedtages.

Kilde:CIVD

Udgivet i Information