Artikel filtreret på dato: Søndag, 03 Februar 2019

I 4 ud af 28 EU-medlemstater er der bestemmelser, der gør det muligt at køre autocampere over 3,5 tons med et konventionelt B kørekort internationalt. Portugal har tilladelse til at køre i autocampere på 4,25t med et B kørekort, Nationalt. I Storbritannien, Sverige, Frankrig og Tyskland findes en gruppe af kørekortindehavere, der erhvervede deres kørekort i slutningen af 90'erne, og nu har en alder i slutningen af 30’erne - først i 40’erne eller i starten af 60'erne i tilfældet Frankrig. Denne gruppe har stadig tilladelse til at køre autocampere over 3,5 t.

I Frankrig har man mulighed for på et B kørekort der er udstedt før den 20. Januar 1975 af køre med autocampere med en totalvægt på mere end 3,5 t, med mindre det har været inddraget. Efter EU harmoniseringen af kørekort i 1999, introducerede Frankrig “ Beskyttelse af erhvervede ejendele” for eksisterende indehavere af kørekort fra før 1975. Autocampersalget steg straks efter med 10 pct af autocampere på over 3,5 t. Tilladelsen gælder så længe indehavere lever, men annulleres hvis man for frataget sit kørekort. De mange franskmænd der stadig har har tilladelse til at køre med autocampere over 3.500 kg har en synlig tilladelse:"B CAMPER> 3500 KG”. Der er ingen vægtbegrænsninger for kategori B kørekort før den 20. januar 1975, der tillader indehaveren at føre køretøjer, der anvendes til personbefordring, herunder ud over førerpladsen højst otte pladser, og hvis tilladte bruttovægt overstiger 3500 kg.

I Storbritanien har indehavere af kørekort til personbil der er erhvervet før den 01.01.1997, de samme rettigheder som de nye C1 kørekort. Britterne kan køre bla. autocampere der vejer mellem 3.500 kg til 7.500 kg med en trailer på 750 kg, altså 8.250 kg. Ordningen slutter den 2. Februar 2031.

Autocampere findes i juridisk forstand ikke i Sverige. Det betyder at denne køretøjstype registreres som “Personbil Klasse ll”, der i alle henseender er en personbil, men med ubegrænset vægt. Personer der har haft kørekort fra før 1. Juli 1996 (og ikke fået det inddraget), må køre med en “Personbil Klasse ll” med en totalvægt på over 3,5 t på et B-kørekort. De fleste autocampere der er registreret som “Personbil Klass ll” må køre med samme hastighed som almindelige personbiler. Hvis autocampere er registreret som lastbil med indretning til beboelse og har en totalvægt der overstiger 7,5 t gælder der andre hastighedsbestemmelser.

Siden EU har harmoniseret kørekortsklasserne i 1999, har man i Tyskland med et personbilskørekort som i det øvrige EU, kun måtte køre autocampere med en tilladt totalvægt på 3,5 t, mens de ældre kørekort “Klasse 3” gælder til en totalvægt på 7,5 t og vogntog på optil 18,5 t. Kørsel efter reglerne i “Klasse 3” er stadig tilladt for de der indehaver dette kørekort. Ryger kørekortet i vaskemaskinen, erstattes det med B og C1 kørekort helt automatisk.

Portugal indførte 4.250 kg på B-kørekort i november 2012, nationalt

Portugal indførte med virkning fra 2. november, 2012 - artigo 21, nº2 deste Decreto-Lei 138/2012 ( artikel 21, nº 2 , lovdekret 138/2012 ). I henhold til dette dekret blev det muligt at føre et rekreativt køretøj på mellem 3.500 - og 4.250 kg på et B-kørekort. Forudsætning - Indehavere af B-kørekort, skal være over 21 år og have mindst 3 års kørselserfaring i denne kørekortskategori.

Anvendelse af B-kørekort optil 4.250 kg forudsætter at det benyttes til rekreative formål og ikke til erhverv.

Meningen med denne ændring af den portugisiske færdselslov, er at opmuntre dem der kan lide at rejse i autocamper, så folk med B-kørekort kan føre køretøjer mellem 3.500 - og 4.250 kg. For andre køretøjer med en totalvægt på højst 3.500 kg, har intet ændret sig. Lovgivningen gælder kun for brug i Portugal

Hvad nu?

Indførelsen af C1 kørekortet (fra 3,5 t til 7,5 t), der blev indført af EU kommisionen i 2013, har ikke bidraget med fordele for autocampere. Det er kørekort der er tilpasset erhverv og ikke fritid. Det må derfor være tid til at Bruxelles tager yderligere skridt. Selv producenterne der kæmper den svære kamp med autocampervægten, anbefaler en kørekortsløsning for autocampere over 3,5 t. I de omtalte lande skal man til de gamle kørekortstyper ikke som til et C1/C have det fornyet det hver 5. år eller fremvise en ny lægeerklæring.

Transport-, Bolig- og Bygningsminister Ole Birk Olesen skrev bla i et svar til AutocamperGruppen: “Det er fortsat Færdselsstyrelsens vurdering, at den tekniske udvikling af mindre lastbiler på over 3.500 kg har ændret sig således, at det reelt set ikke er sværere at føre lastbiler i denne vægtklasse end at føre personbiler på op til 3.500 kg. Det skyldes, at de mindre lastbiler ikke længere har andet bremsesystem, som forudsætter nærmere kendskab, ikke er særligt vanskeligere at manøvre i forhold til en varebil på 3.500 kg, har fartegenskaber, som gør tilpasning til den øvrige trafik nem, og generelt i dag har ret gode køreegenskaber. Det er endvidere som udgangspunkt et krav, at nye biler er udstyret med ESC (stabilitetssystem). Det er derfor ikke i dag afgørende færdselssikkerhedsmæssige hensyn til hinder for, at der generelt vil kunne føres en større bil på et kørekort til kategori B. ”

Læs også: Autocampere på 3.500 kg - Den svære lethed

Udgivet i Information