Artikel filtreret på dato: Onsdag, 09 Januar 2019

Innovation Norge har stået for en landsdækkende undesøgelse, der for første gang skulle tage pulsen på nordmændenes holdninger til turisme. Undersøgelsen er helt ny og blev gennemført i oktober 2018 af Kantar TNS på vegne af Innovation Norge.

Der deltog 1606 respondenter, baseret på en landsrepræsentativ del på 1002 personer og 604 i såkaldte pressområder, der er turistmæssige trækplastre som bla  Stavanger, Bergen, Ålesund, Stranda (Geiranger), Lofoten, Aurland, Stryn og Longyearbyen og lignende, der har den største koncentration af turister.

Og hvor kommer autocampere så ind i billedet? Undersøgelsen stiller sørgsmålet om andelen af forskellige kategorier - “Lidt for mange eller alt for mange”. I undersøgelsen indgår ikke sammenligning omkring camping på campingpladser, hvilket kunne have været nok så interessant.

På spørsmålet om hvordan respondenterne ser på autocamperturisme, svarer 17 procent af den norske befolkning at der er lidt for mange eller alt for mange autocamperturister. Til sammeligning når det drejer sig om krydstogsturister er tallet 33 procent og flyturister 10 procent.

Springet er større når de norske indbyggere bor ved de store koncentrationer af turister. Her siger  40 procent af respondenterne at der er lidt for mange eller alt for mange autocamperturister, mens  60 procent mener det samme om krydstogsturister og 13 procent om flyturister.

Folk i områder med meget turisme, er helt klar på at turismen har en positiv betydening, men mener ikke at turismen bidrager til bedre infrastruktur.

Autocamperturisterne bruger for få penge !

På spørgsmålet om hvor bæredygtig turismen er og med svarmulighederne “Helt enig eller delvist enig”, svare 52 procent af de adspurgte indbyggere at autocamperturister bruger for lidt når de besøger landet og 53 procent, når det drejer sig om turistmæssige kendte og attraktive steder med store koncentrationer af turister.

Det samme spørgsmål blev stillet omkring krydstogsturister, og her mente 50 procent af landets indbyggere at krydstogsturisterne lægger for få penge, mens ikke mindre end 72 procent mente at denne type turister ikke lægger nok penge, områder med store koncentrationer af turister.

Fremtidens turisme?

Der skal ikke herske nogen tvivl om at nordmændene er stolte over at udlændige vælger Norge som deres feriemål og ønsker at deres turister får en god oplevelse, hvilket også ses af spørgsmålet om, hvordan respondenterne ser fremtidens turisme. 8 procent af de norske indbyggere ser gerne at turismen bliver mindre, mens 52 procent gerne ser at der bliver mere turisme. Tallene for indbyggere der bor på steder med store koncentrationer af turister, siger at 28 procent ønsker mindre turisme, mens 36 procent ønsker mere turisme.

Om de spørgsmål der specifikt omhandler autocamper- og krydstogtsturister er udtryk for deres koncentrationer i Norge i forhold til andre grupperinger, skal være usagt. Kunne give god mening at spørge mere ind til det i efterfølgende undersøgelser for at finde ud af, hvad der ligger til grund for at borgere svare som de gør.

Inovation Norges undersøgelse HER