Artikel filtreret på dato: April 2018

Autocamperturisme vokser med eksplosiv fart i hele Europa, og er mere populært end nogensinde før. Ny registreringer af autocampere satte i 2017 rekord med knap 111.000 fabriksnye autocampere, og det betyder at der nu er cirka 2 millioner registrerede autocampere i hele Europa. Det største autocamperland i Europa er Tyskland med omkring 520.000 autocampere, andre nabolande har som Norge cirka 50.000, Finland 52.600, Sverige 94.000 og i Danmark er der omkring 10.600 autocampere.

Autocamper- og campingvognssalg 2010 - 2017 

Turistfolk enige i at der ligger et uudnyttet potentiale i autocamperturisme.

At autocamperturismen mangler infrastruktur i form af særlige tilpassede pladser, er klart for enhver der har interesse i autocampere og deres adfærd. At nu også turismefolk indrømmer, at der ligger et overset potentiale i autocamperturisme, er ikke hørt så tydeligt før. Således udtalte Mads Schreiner, der er Markedschef for VisitDenmark i Tyskland den 5. April i P4 Syd, at der på trods af stor konkurrence fra udlandet, mangler infrastuktur til autocampere i Danmark, og lige så vigtigt at autocampere elsker friheden og ikke vil tvinges ind på campingpladser, så det derfor er vigtigt at vi i Danmark har den slags pladser, som i Tyskland, Frankrig, Kroatien, Italien og Spanien giver den frihed som autocamperturister efterspørger.

Jan-Bjarni Bjarnason der er turismekonsulent i Global Tourism / Nordic Hotel Consulting, siger at udenlandske turister har været en del utilfredse, og det har gjort at vi i Danmark har mistet en del turister fra 2009-2013, især af tyskere, der syntes at det var kedeligt at være i Danmark. De manglede aktiviteter, men der er hjælp og tiltag på vej, siger Bjarnason. Der er ialt 53 millioner overnatninger i Danmark. Af dem er 11 millioner overnatninger fra campinggæster, der er det tredie største turistsegment i Danmark. Lystbådehavne trækker ca 1 million overnatninger fra gæstesejlere.

Hvor andre turistgrupper er stigende, har campingpladser og lystbådehavne ikke formået at få en del af stigningen fra 2013 og frem til idag. Sidste år lavede Nordic Hotel Consulting et studie for Dansk Kyst og Naturturisme specielt fokuseret på at forny overnatningskapacitet, specielt den uudnyttede kapacitet på campingpladser og lystbådehavne og ser blandt andet en mulighed der. Småhavne higer efter at få liv på havnene. Jan-Bjarni Bjarnason deltog desuden i tilblivelsen af en rapport for det tidligere ministerie for By, Bolig og Landdistrikter i 2014, da Videncenter for Kystturisme eksisterede. Den omhandlede potentialet for autocamperturisme, og rapporten verificerede at der bestemt er potentiale for øget autocamperturisme i Danmark. Det er langt billigere at anlægge autocamperpladser frem for at bygge hoteller og campingpladser. Tyskerne er et godt marked som også kommer uden for sæsonen uanset vejret, siger Bjarnisson. Jan-Bjarni Bjarnason påpeger ligeledes, at der er et stort uudnyttet potentiale i autocamperturisme, med flere overnatninger, hvis man laver de faciliteter der skal til at tiltrække autocamperturisterne., men at kommunale og statslige midler ikke gør det alene. Kommuner kan være med til at skabe rammerne, men er ikke kommercielle, så derfor skal der private midler ind over også, mener Bjarnasson.

Autocampere i nære markeder til Danmark

Europas ubetinget største autocamperland er Tyskland, med ialt 520.000 autocampere, når ombyggede køretøjer medregnes.. Norge har ifølge de sidste tal fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS godt 50.000 autocampere og Sverige 94.000 autocampere, ifølge Trafikstyrrelsen. Ifølge DST er der omkring 10-11.000 autocampere i Danmark. Regner man Finland med, bidrager de med omkring 54.000 og Holland med ca. 107.000 autocampere.

Færgeselskaberne i Hirtshals transporterede i 2015, 30.000 autocampere mellem Hirtshals og færgehavne i Norge og tilbage igen.

Autocamperbesøgende i Danmark

At der er et stort uopdyrket marked, som Danmark med de faciliteter markedet efterspørger, kunne få glæde af, hersker der ingen tvivl om. København trækker kun et sted mellem 2.500 og 3.000 autocampere, ifølge telefoniske oplysninger fra pladser i hovedstaden. Campingpladser trækker mellem 127 og få hundrede autocampere om året og de tal daværende Campingrådet oplyste til Videncenter for Kystturisme i 2014, lå campingpladser på en autocamperbelægning på 5 procent af campingpladsernes totale antal overnatninger. Ser man på disse tal i Sverige, er det sidste kendte tal fra 2014 på 9 procent der og i en ny tysk Promobil undersøgelse fra slutningen af 2017 på 7 procent i Tyskland. Grunden til dette er pris og belligenhed i de fleste tilfælde. Der findes campingpladser der formået at se et potentiale i autocampere og tilpasser priserne med reduceret service. Dette har fået flere campingpladser til at beskylde de fremsynede campingpladser for at ødelægge branchen. Rømø er topscore i Danmark med 20.000 overnattende autocampere på Danmarks bedste autocamperplads, ikke at forveksle med overnattende gæster, der giver et væsentligt højere tal. Autocamperturisme tal er en mangelvare i Danmark, defor må vi hente relevante tal fra Tyskland.

Autocamper adfærdsmønster

I en undersøgelse fra 2017 i det tyske autocampermagasin, Promobil, svarer autocamper respondenterne at 52 procent udelukkende benytter autocamperpladser, 7 procent benytter udelukkende campingpladser, 22 Procent benytter en kombination af begge dele. 2 procent står frit og de resterende 17 procent er forskellige kombinationer af de her nævnte.

               Kilde: Promobil 2017

 

Turismens betydning

For at sætte autocamperturisme på den politiske dagsorden i bla. kommuner, kræver det veldokumenterede tal og knivskarp viden om det potentiale man er fortaler for, ellers drukner projektet. Hvad kan turisterne bidrage med, af lokal betydning. Hvor meget bruger turisterne i området. Skaber det evt. arbejdspladser og hvad er sandsynligheden for at en investering udvikler sig til en succes. Hvor stor en kapacitet skal der forventes. Kommuner køber ikke argumenter med, at vi bare skal have en autocamper parkeringsplads, så skal kunderne nok komme. I bedste fald laver kommunerne så testpladser, der ikke siger noget som helst om potentialet, og derfor er misvisende. Videreformidling til udlandet er et must, hvor er det alfa omega at gøre sig synlige overfor målgruppen. Sociale medier og hjemmesider hjælper også meget på at blive fundet af målgruppen.

Mange autocamperpladser

Ser vi mod Tyskland, stråler vi ved tanken om, at der er omkring 4.000 autocamperpladser. Der er masser af plads ? Det er bare ikke uden grund at tyskerne har sat kraftig focus på flere overnatningsmuligheder i Tyskland. Kapaciteten er nemlig ikke så stor, som man umiddelbart skulle tro.

Deutsches Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdverkehr e.V. - forkortet til dwif, har i 2017 udsendt en omfattende rapport der er dækkende for både camping og autocamperturisme i Tyskland.

Overnatning af autocamperturister uden for campingpladser.

Udgangspunktet for at bestemme omfanget af overnatninger uden for campingpladser, er et autocamperplads tilbud på 3.600 indrettede pladser, uden for campingpladser med udgangspunkt i Promobil Stellplatz-Atlas 2016/2017, med ialt 62.000 standpladser. En Online undersøgelse, der blev udsendt til 3.100 autocamperpladser, gav svar fra 700 autocamperpladsejere, der i undersøgelsen bliver spurgt om plads størrelse, struktur, belægningsgrad, beliggenhed og prisniveau. Ud fra resultaterne kunne antallet af overnatninger udledes som følger:

Ved en beregnet belægningsprocent på 2,4 personer pr autocamper og 65 autocampere pr. standplads pr år, opnås 156 overnatninger pr. Standplads om året. Det er vigtigt at sige, at dette tal er et gennemsnit.

Rene autocamperpladser og fritidsindretninger med autocamperpladser har en højere gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse end gennemsnittet. På den anden side er gennemsnittet lavere, når det drejer sig om overnatning på offentlig parkeringspladser, ved restauranter samt på campingpladser.

             Kilde: dwif.de

Rapporten udleder ligeledes, hvilke føderale stater i Tyskland der trækker autocamper turister og de som ikke er så godt udnyttet. Med 62.000 standpladser på autocamperpladser, vil dette segment genererer lige under 10 millioner overnatninger, uden for campingpladser.

Der opgives i Tyskland, at der er 13,5 millioner overnatninger uden for campingpladser, så der mangler altså redegørelse for godt 3,5 millioner overnatninger om året.

Ikke alle autocamperpladser er registreret i de kendte autocamperpladsguider (mørke tal), men dwif er bekendt med disse pladser, fra det utal af undersøgelser fra lokale og regionale analyser. Disse er stort set mindre autocamperpladser eller nyoprettede indretninger efter undersøgelsesdatoen.

Derudover finder overnatninger sted på ikke markerede offentlige områder ( f.eks parkeringspladser, i vejsiden og på landet)

Et andet vigtigt markedssegment er besøg af eller hos familie og venner, hvor det mobile hjem parkeres på privat ejendom.

Grundlaget for at lukke disse huller i dækningen, kommer især fra resultaterne fra undersøgelser om autocamperes brugeradfærd og opholdssteder på rejser, inkluderet alt til rådighed stående information, der giver en samlet mængde på omkring 13,5 millioner overnatninger om året fra autocamperturister på og udenfor autocamperpladser.

Antal og størrelse af autocamperpladser

I Tyskland har autocamperpladser i gennemsnit mere end 17 standpladser. Der er regionale forskelle i størrelsen af pladser. De største autocamperpladser ligger i byrige føderale lande. I Berlin har autocamperpladserne næsten 58 standpladser i gennemsnit, efterfulgt af Hamborg med næsten 43 og Bremen godt 25. I den landskabelige flade lande er antallet lavere og varierer mellem lidt mere end 10 standpladser pr autocamperplads i Thüringen til lidt over 20 pladser pr autocamperplads i Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern og Nordrhein-Westfalen.

Turistforbrug

Autocamperturister der overnatter på og udenfor autocamperpladser bruger i gennemsnit mest på opholdstedet, set i forhold til dagsrejsende, camping og fastliggere. I gennemsnit bruges der 50,50 Euro om dagen pr autocamperturist (378,75 DKK)

For to femtedele af de udpegede autocamperpladser er gratis brug muligt og 3 femtedele er for betalende gæster. For at beregne det gennemsnitlige daglige forbrug pr. person er fordelingen af standpladser relevant. Da gratis autocamperpladser i de fleste tilfælde viser lavere kapacitet, har dwif beregnet, at kun 17 procent af det samlede antal standpladser er gratis, mens 83 procent er for betalende gæster.¨

Ud over de udpegede autocamperpladser, er der yderligere faciliteter, der bliver taget i betragtning i den samlede overnatningsmængde. Gratis standpladser drejer sig om parkering i vejsiden, på offentlige parkeringspladser, fritidsaktiviter og ophold hos venner og bekendte.

             Kilde: dwif.de

Omkostningerne for at opholde sig på en betalt autocamperplads, udgør ca. 14 Euro pr. autocamper med 2 voksne, herunder omkostninger til strøm og vand. (obs: der er kun 7 procent moms på overnatning i Tyskland). Under hensyntagen til gratis overnatning ( på og udenfor autocamperpladser) og omregning pr besøgende, udgør den samlede værdi for benyttelse af en standplads til overnatning ca. 4,20 Euro pr overnatning og person. Det er mindre end 10 procent af det samlede beløb, som autocamperturister ifølge undersøgelsen bruger pr dag på og udenfor autocamperpladser.

Omkostninger til andre forbrugstyper er stærk afhængig af rejse periode, formålet med besøget og beliggenheden af standpladserne. F.eks er byrejser med autocamper forbundet med højere forbrug til indkøb end f.eks Wellness, besøg i fritidsparker og vandring. Vægtet efter placering af autocamperpladsen, spiller også forbrug til Gastronomi en rolle, med en andel på 30 procent af det daglige forbrug og dermed er det autocamperturisternes største forbrug. Indkøb af levnesmidler og andre vare har nogenlunde samme størrelse og ligger på godt og vel en femtedel. Andre forbrugstyper ligger under en femtedel.

Sammenligning af dagsturister, camping og fastliggere.

Foruden overnatningsrejser bliver autocampere i endnu større grad benyttet til dagsrejser. Til at bestemme størrelsen af efterspørgselsvolumen, benyttes både resultaterne af undersøgelsen, benyttes både resultaterne af undersøgelsen fra autocamperejere og ligeledes erfaringer fra dwif´s talrige konklusioner fra undersøgelser om dagsrejser. Disse undersøgelser illustrerer blandt andet stærke påvirkninger af vejrforholdene i dagtimerne, der kan føre til stærke udsving. I gennesnit foretager de 520.000 tyske autocampere 28 dagsrejser om året. Det i 14,5 millioner dagsture med autocampere, altså den samme dag uden overnatning. Dagsrejsende i autocampere bruger ifølge dwif 44,60 Euro pr. Person om dagen (339 DKK)

Fastliggere på campingpladser ligger omkring 215 dage om året på samme campingplads, som de i Tyskland betaler omkring 1.200 Euro for, plus ekstra service. Det giver en daglig omkostning på ca. 5,60 Euro om dagen pr. enhed til overnatning plus ekstra servise på 1,20 Euro pr dag. Totalt bruger fastliggere 20,10 Euro pr person (150,75 DKK), med levnedmiddelindkøb som den største andel - 6,60 Euro.

Turister på campingpladser bruger lidt mindre end autocamperturister. Her er beløbet 49,80 Euro pr person om dagen (373,50 DKK). Heraf bruges ca. en trediedel alene til overnatning pr. person.

             Kilde: dwif.de

Autocamperturister der overnatter uden for campingpladser fortager 13,5 millioner overnatninger, hvor turistcamping på campingpladser udgør 49,7 millioner overnatninger, uden at fastliggere er medtaget. Det giver et forholdstal 1: 3,6. Skulle vi tænke tanken med et udbygget autocamperplads landskab i Danmark ala Tyskland og overføre tallene til Danmark uden skelen til andre faktorer end 11 millioner campingplads overnatninger, ville det lidt optimistisk bidrage med 2,98 millioner autocamperovernatninger i Danmark. I Tyskland bidrager autocamperturisme uden for campingpladser med en omsætning på 1,334 milliarder Euro ifølge Deutsches Tourismus Verband (10 Milliarder DKK). Det ville svare til 2,7 milliarder DKK i Danmark. I 2014 lavede Videncenter for Kystturisme et forsigtigt bud på, hvad autocamper turisme ville betyde, set med en fremgang på 25 procent over 5 år. Budet lå på en turistomsætning på 500 millioner og 150 dagsværk. Det var før autocampersalget i Europa begyndte deres himmelflugt. Skulle dette tal så lande et sted midt imellem er det trods alt også flot.

Vi siger det lige igen Danmark ! Se muligheder istedet for begrænsninger. Turisme lige til at samle op for få midler.

Kilde: Med tilladelse fra Dr. Bernhard Harrer fra Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr e.V. an der Universität München (dwif e.V.) Rapporten - Der Campingplatz- und Reisemobil- Tourismus als Wirtschaftsfaktor

Turismen i Danmark - VisitDanmark

I Nordrhein.Westfalen, Tyskland driver “Autocamper mafiaen” deres lyssky forretning. Den kriminelle bande sælger brugte autocampere til intetanende kunder, men autocamperne kan ikke registreres. Grunden - Autocamperne er stjålet og kunderne er blevet snydt for ialt 15 millioner Euro, gennem de sidste to år.

Medlemmer af banden stjæler autocamperne og sælger dem til intetanende kunder, som sidder tilbage med store lommesmerter og ar på sjælen over at være blevet snydt. Kunderne kommer i kontakt med svindlerne på internettet, der vil sælge dem en billig autocamper, men når kunden vil registrere camperen kan de ikke det, fordi den er stjålet.

Det drejer sig om britisk-irske og sydeuropæiske gerningsmænd, mest fra familie klaner. Klanerne driver deres “virksomhed” i Frankrig og Nordrhein-Westfalen, hvor de sælger deres stjålne køretøjer. Svindelnumrene er godt organiseret, da “kunderne” har fået udleveret køretøjspapirerne, der også er stjålet fra trafikkontore.

En “kunde” kan berette at han noget usædvanligt skulle afhente sin autocamper, af mærket Rapido i Frankrig, som han havde købt for 41.000 Euro. Autocamperen var blevet stjålet i Frankrig, og forsikringsselskabet havde udbetalt erstatning til den tidligere ejer, og nu ønsker forsikringsselskabet camperen tilbage. Med hjælp fra en advokat kæmper den uheldige køber nu for at få camperen frigivet og så han kan få nummerplader på sit køretøj, som indtil videre står på en græsplæne uden nummerplader. Denne og de andre som er blevet snydt, har nok ikke mange chancer i den sag. Kilde: Bild og Focus.de

Udgivet i Information

Et af de mest eksotiske lande i den østlige verden, er uden tvivl Japan. Leje af autocampere der, er stigende og nu er det også muligt at leje autocampere fra europæiske McRent, i den opgående sols land, og derved få kendskab til Japan og dets folk. Udlejningen startede i februar måned.

Japan har endnu ikke mange udlejere af autocampere, Japan Campers, Japan RV Rental og Mcrent er de mest kendte der udlejer autocampere i Japan. Hidtil var det ikke noget man gjorde i Japan. Der er tale om kompakte køretøjer, der gør det nemt at køre i smalle japanske gader og veje.

Hvis man lejer et køretøj i Japan, er det internationale kørekort ikke nok og accepteres ikke. Til gengæld tilbydes en japansk oversættelse af kørekortet og det koster omkring 50 Euro.

Kørsel i Japan er behageligt og mindre kompliceret end man forestiller sig. En mindre udfordring er at der i Japan køres i venstre side af vejen, men det siges at man hurtigt vender sig til det. Hastighedsgrænserne på motorveje ligger på 80-100 km/t, og mellem 30 og 50 km/t på landeveje. Det skaber en afslappet trafikstrøm. Den japanske kørestil er afslappet, reserveret og høflig.

Japan er et af de sikreste lande i verden til en autocampertur. Med autocamper får du friheden til at opleve Japan i dit helt eget tempo. Se de store attraktioner og udforsk de mindre turist kendte steder. I Japan er det for det meste tilladt at sove, der hvor man lovligt parkere sit køretøj, selv i Tokyo.

Bad er ikke det store problem, da de er mere end 3.000 varme kilder, hvor man kan tage bad. Autocamper parkering på såkaldte “Yu You Park” giver mulighed for overnatning mod betaling og benyttelse af de varme kilder. Japan har verdens reneste toiletter med drikkevand til rådighed overalt. Shopping er let og der er mere end 1.200 gratis parkeringsområder der på japansk hedder “michi no eki” (Road stations) hvor man kan parkere og tage et hvil, men ikke overnatte. Hundredevis af supermarkeder har åbent 24 timer i døgnet. Man må ikke tage bord og stole ud her, men lave mad og opholde sig indedørs. På disse Road stations sælger også mad og drikkevare.

Langs de japanske motorveje findes der hundredevis af service parkering områder og på kryds og tværs af landet også over 1000 campingpladser. Frygt ikke farlige dyr, for de findes ikke i Japan. Alkohol grænsen ved kørsel er på 0,0, hvilket vil sige at en enkelt øl kan ødelægge ferien og give op til 5 års fængsel.

Du vil ikke være alene, når du rejser med autocamper i Japan. Japanere har lært at rejse med autocampere.

De fleste autocampere til udlejning i japan, kommer fra Oka Motors, men McRent har på en enkelt udlejningsstation et europæisk mærke.

Tip Roadtrip

En særlig smuk rute i med autocampere starter f.eks fra Hiratsuka og er på 21 dage. Der køres over øerne Honahu, Awaji til øen Shikoku. Forbi det berømte Fuji bjerg, byerne Matsumoto og Takayama og mange seværdigheder og strande.

Med en autocampertur i Japan, kommer tættere på den japanske hverdag, end på guidede ture med hotelophold.

Valuta: Japansk Yen: 100 Yen er ca. 5,60 DKK

Tyske McRent der har autocamperudlejning i hele Europa og er ejet af Erwin Hymer Group, og har 3 destinationer i Japan - Nagano - Kai. Yamanashi og Hiratuska Ksnagawa

Japan Campers ejet af personer med europæisk baggrund. Udlejning foregår fra Narita nær Tokyo.

Japan RV Rental med udlejning fra Osaka, Nagaoya, Tokyo Haneda, Tokyo Narita og Sapporo-

Links: Praktiske oplysninger McRent, Artikel om autocampertur i Japan - Tysk

Foto: McRent

Udgivet i Information

Havnen i Svendborg, har besluttet på prøvebasis, at etablere autocamperparkering ved havnens boldbane. Baggrunden for beslutningen er, at der gennem flere sæsoner har være efterspurgt en autocamperplads med faciliteter.

Nu er bønnerne blevet hørt, og fra maj måned etableres der autocamper parkering som en “test”. Tæt ved den nye plads er en tiltrængt renovering af en facilitetsbygning igang, som skal benyttes af både lystsejlere og autocamperturister. Som noget nyt på Svendborg havn kommer bygningen også til at indeholdekøkken og opvaskerum. Der er grillplads ganske tæt på.

Havnen byder ydermere på nye bade- og toiletforhold, inforum og internet. Der er shopping i gåafstand og masser af cafeer og restauranter.

Prisen for ophold på havnen i Svendborg, bliver 180 kr, der er sammebeløb som gæstesejlere betaler.

Kilde: fyens.dk og havneguide.dk

Hvor er autocamperejernes interesser ? Spørger Winfred Krag, der er formand for Reisemobil Union e. V., der er paraplyorganisation for autocampere i Tyskland.

På den tyske autocamperpladsscene, spøger en interessekonflikt, omkring klassificering af autocamperpladser. Forbundet for campingpladser i Tyskland (BVCD), ønsker ved siden af sine camping aktiviteter, også at optræde som juridisk repræsentant for autocamperpladser, med det klare mål at ligestille autocamperpladser og campingpladser lovmæssigt, med alle konsekvenserne som regler, betingelser og begrænsninger.

Til formålet, har BVCD nu lavet en prøveversion på en Camping- og Autocamperpladsforordning, der vil reducere mangfoldigheden og udbuddet af tyske autocamperplads tilbud drastisk og føre til massedød i plads bredden. Faktum er at autocamperpladser byggeretsligt, ofte befinder sig i en gråzone, og at en juridisk præcisering bør komme.

Det er også klart, at campingpladsejerne skal kæmpe med en større mængde bureaukrati og juridiske krav for at måtte drive campingpladser. Krav som autocamperpladser generelt ikke skal opfylde. Autocamperpladser har ikke brug for en campingpladsforening eller campingpladsejer, der i årtier har bekæmpet autocamperpladser, faktisk siden deres helt tidlige dage.

I den mellemliggende tid har mange campingpladsejere lært og forstået at værdsætte turistgruppen i autocampere og tilbyder også på eller udenfor deres campingpladser vellykkede autocamperpladser. Autocamperejere kan få deres problemer løst gennem deres egne interesseforeninger.

Winfried Krag fra Reisemobil Union tager videre stilling med følgende:

Reisemobil Union udgav på Caravan Salon i 2017 en messeavis under overskriften “Fjentlig Overtagelse”, hvor bestræbelserne fra Bundesverband der Campingwirtschaft Deutschland e.V. (BVCD) blev rapporteret som et selverklæret talerør for autocamperpladserne, og ville underkaste dem en stram lovgivning. Målet var at presse upopulære konkurrenter ud af markedet og tvinge det stigende antal autocampere til at benytte flere campingpladser.

En råben og skrigen fra BVCD over offentliggørelsen var forventet - Det drejer sig om en stor misforståelse lød det formildende. Den påtænkte “prøvemodel” er kun et første udkast, som selvfølgelig vil blive videreudviklet med alle de berørte forbund og de berørte foreninger.

Desværre blev ordene ikke fulgt op af yderligere tiltag. Udkastet blev videreudviklet, men uden f.eks at invitere Reisemobil Union, der repræsenterer autocamperejernes anliggender, med til bordet.

Den nyeste opdaterede version af “prøvemodellen” viser for eksempel, at målet forsat er at omdanne autocamperpladser til små campingpladser - med tilsvarende høje krav til infrastruktur, samt forsynings- og bortskaffelsesfaciliteter.

Den mest attraktive form for autocamperplads, der ligger centrumsnært og inden for gå- eller cykelafstand fra byens centrum, der giver turisterne let adgang til shopping, kulturelle og gastronomi tilbud, kunne de i det mindste have tilbudt, men BVCD har kun indskrevet en mindste version på højest 5 køretøjer ind i prøvemodellen.

Reisemobil Union vedholder derfor sit kategoriske NEJ til dette projekt. Autocamperpladser er allerede omfattet af offentligretslige bestemmelser i Tyskland. Der er derfor absolut ikke behov for yderligere reguleringer fra interesseforeninger fra campingbranchen.

Autocamperejere der vil have mere end simplere overnatningspladser har allerede tilbud i alle mulige kategorier, til og med 5 stjernede Wellness campingpladser med alle former for forsyninger. Denne mangfoldighed og valg skal også være mulige i fremtiden.

Kilde: Caravaning Institut og Reisemobil Union

Kommentar der vedrøre Danmark

Underligt at en branche der mener, at alt der ikke er i deres lod er konkurrenceforvridende og ødelæggende for branchen. Det med det ødelæggende klare de fint selv og campingpladserne, der netop her i Danmark har fået en dom fra konkurrenceankenævnet der omhandler udelukkelse af konkurrenter og pris karteldannelse, skal gøre sig til dommere over alt der omhandler overnatninger. Desuden har konkurrencestyrelsen netop anmeldt campingpladserne til politiet.

Bekymrende er det også at oplæg til et nyt campingreglement her i Danmark “tilfældigt” er blevet lækket til campingpladser, men ikke til andre. Campingpladser går politiske veje med deres folk i byråd, netop for at få størst mulige indflydelse på deres egner forretninger.

Forsøg på tilsvarende idioti som i Tyskland, vil ikke blive tolereret af det autocamperpolitiske Danmark. Vores bedste våben er gode argumenter og dem har vi, og de er ikke konkurrence forvridende.

Det er bare ikke i orden, at en campingplads, den ene gang efter den anden kontakter kommuner med anmeldelse over, hvor uretfærdigt de bliver behandlet på f.eks havne og kommunale tiltag ? Autocampere på havne betaler, hvad gæstesejlere betaler, og det er vel ikke konkurrenceforvridende. Udgangspunktet må være sammenligneligt og det er det ikke. Det vil svare til at et luksushotel brokker sig over at et vandrehjem er forvridende i deres priser.

Man taler om markedprisen for en overnatning ? Den afhænger vel af mange ting og ikke nødvendigvis af hvad campingpladser tager, medmindre campingpladserne selv mener, at de er markedsledere? Desuden skal de passe på, at de ikke forsøger kvæler muligheden for fri konkurrence. 

Kommuner kan sagtens inden for kommunalfuldmaten endda lave gratis overnatning, uden at det er konkurrenceforvridende. Det udtalte daværende indenrigtminister Marianne Vestager i 2014. Kommuner kan uden at blive beskyldt for noget som helst, lave pladser til borgeres fritidsinteresser og for at fremme turismen.

Udgivet i Information

Det var i strid med konkurrenceloven, da Campingrådet vedtog, at campingpladser skulle forlange, at deres gæster foreviste eller købte et CKE-campingpas til en fast pris. Det har Konkurrenceankenævnet stadfæstet.

Konkurrencerådet har derfor nu besluttet at anmelde sagen til politiet for brud på konkurrenceloven.

”Ankenævnet har slået fast, at Campingrådet overtrådte konkurrenceloven med sit krav om campingpas og med sit krav om en fast pris. Kravet var blandt andet udtryk for, at konkurrerende campingpladser har koordineret priser, og det er klart i strid med konkurrenceloven.”

”Den ulovlige aftale omfatter cirka 90 procent af alle danske campingpladser, og camping er samtidig en vigtig del af den danske turismebranche. De danske campingpladser driver virksomhed, og de skal overholde konkurrenceloven ligesom alle andre typer virksomheder.”

Det siger Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen.

Konkurrenceankenævnet skriver i sin kendelse:

”… der er tale om en horisontal aftale, da både Campingrådet og de enkelte campingpladser solgte campingpassene direkte til slutbrugerne, hvorfor de må anses for konkurrenter på det relevante marked, […]
Konkurrenceankenævnet tiltræder endvidere, at aftalerne i sig selv er egnet til og dermed havde til formål at skade konkurrencen. Der er således tale om en kombineret aftale om pris og udelukkelse af konkurrenter fra markedet indgået af 90 % af campingpladserne i Danmark.”

Konkurrencerådet afgjorde i maj 2017, at Campingrådet havde overtrådt konkurrenceloven og påbød blandt andet Campingrådet straks at bringe sine ulovlige vedtagelser om campingpasset til ophør. Samtidig påbød rådet DK-CAMP, der er en forening af 300 selvstændige danske campingpladser, at ophøre med sin deltagelse i vedtagelserne.

Konkurrencerådet har efterfølgende besluttet, at sende sagen videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet til strafferetlig vurdering.

DK-CAMP, som repræsenterer over halvdelen af campingpladserne i Danmark, ankede Konkurrencerådets afgørelse til Konkurrenceankenævnet. Det er denne ankesag, Konkurrenceankenævnet nu har afsagt kendelse i. Campingrådet er under konkurs.

Kilde: Pressemeddelelse Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKendelsen

Udgivet i Information

Camping- og autocamperforhandler Spann Ann, åbner endnu en autocamperplads ved Kielekanalen. Dårligt er Wohnmobilhafen am Kanal-Café NOK indviet før den næste plads åbner. Den blev årets autocamperplads 2018 i sin størrelse.

Wohnmobilhafen am Kreishafen NOK åbner den 20. April kl. 14.30 og er Span-An´s anden autocamperplads i området. Der er normal drift fra den 21. april. Den er beliggende under jernbanehøjbroen og nabo til Schiffsbegrüßunganlage Rendsburg, der hilser på skibene med nationalmelodien fra det land, hvor skibene er hjemmehørende. Det er en del af Brückenterrassen Restaurant und Café, hvor der hver dag, fra morgen til aften er åben for et måltid mad, en kop kaffe eller en kold øl. Der er 36 parkeringsflader, direkte til Kielerkanalen / Nord Ostsee Kanal.

Den nye plads tilbyder strøm, tømmefaciliteter, frisk vand, toilet, bad og internet. Prisen på den nye plads er 4 Euro billigere end på Wohnmobilstellplatz Am Kanal-Café NOK på den anden side af kanalen. Spann An tilbyder nu ialt 68 overnatningspladser for autocampere. Med åbningen af Am Kreishafen NOK er der nu 5 større pladser inden for få kilometer, samt en gratisplads til 10 i bydelen Büdelsdorf i Rendburg. 500 meter fra de to nye pladser finder man også Wohnmobilpark Schacht-Aufdorf

Pris per nat 12 Euro, 100 liter vand, 1,00 Euro, Strøm per kWh, 0,60 Euro. Bad 1,00 Euro.
Prisen på 12 Euro inkludere tømning af spildevand, toilet og internet. Åben hele året

GPS Koordinater: 54*17’39,782“N - 9*40’54,271“E

Adresse:
Wohnmobilhafen am Kreishafen NOK

Am Kreishafen 30-32
24768 Rendsburg

Tyskland

Link: Wohnmobilhafen am kreishafen NOK, Flyer,  Schiffsbegrüßungsanlage

Søndag, 15 April 2018 00:00

Tønder Autocamperplads sat til salg

Tønder Vandrehjem, campingpladsen og autocamperpladsen er udbudt til salg. Mindsteprisen på 6,5 millioner kroner er ledsaget af et udviklingsprojekt. Fristen for indsendelse af tilbud er sat til den 11. juni, 2018. Tønder kommune håber på et salg med overdragelse til årsskiftet.

Med et eventuelt salg og investering af privat kapital, håber Tønder kommune på en hurtigere og mere omfattende udvikling af faciliteterne, end hvad der er muligt i kommunalt regi.

Med salget forventes det at Tønder autocamperplads, campingplads og vandrehjem, fortsat udgør attraktive overnatnings- og feriemuligheder i Tønde by. Det er derfor afgørende at en kommende ejer indgår forpligtende samarbejsaftale med Tønder Sport og Fritidscenter.

At det kan være svært at sælge en campingplads, ved Tønder Kommune af egen erfaring. I 2015 forsøgte kommunen at sælge danmarks anden største campingplads, Lakolk Camping for 35 millioner kroner. Det forsøg på salg mundede istedet ud i en langfristet leje- og udviklingsaftale mellem Tønder Kommune og en stor svensk camping mastodont, der i de første 5 år af en 20 årig lejeaftale, skulle investere et større million beløb.

Kilde: JyskeVestkysten, den 9. april

Udgivet i Information

DR P4 Syd, satte den 5. April focus på autocamperturisme - et overset potentiale i Danmark. I den forbindelse blev autocamper-info.dk kontaktet DR P4, for at kunne kaste lys over autocamperturismen, samt at medvirke i udsendelsen.

DR P4 Syd indledte udsendelsen med at konstatere, at der er 520.000 autocampere alene i Tyskland, som vi kunne tænke os besøg af, men går glip af. Det er lidt træls, når vi i Danmark går glip af turister, der for det meste køre igennem Danmark på vej til eller fra Norge eller Sverige. Derved bliver der ikke lagt turistkroner her i Danmark og det kan man sige er ærgeligt.

Mads Schreiner der er Markedchef hos VisitDenmark i Tyskland, blev spurgt om, hvad det er for et autocamperturist potentiale vi i Danmark går glip af. Mads Schreiner bekræfter at potentialet er kæmpestort og at Tyskland selv tager en trediedel af campingmarkedet. Ligeledes udtaler Mads Schreiner, at Tyskland har den infrastuktur, som tilbyder den frihed som autocamperturister efterspørger. Ligeledes har Frankrig, Kroatien, Italien og Spanien erhvervet på deres side. Danmark til gengæld er ikke helt med på det med infrastrukturen.

Det er vigtigt at vide at autocamper folket elsker friheden og ikke vil tvinges ind på helt normale campingpladser, så det kræver special designede holdepladser ved f.eks attraktioner og Sceneri Spots, som eftersørges meget. Vi har fantastiske ruter og oplevelser i Danmark, så det vi mangler er bedre infrastuktur og så få fortalt i at det er der, samt en massiv større indsats i markedsføring.

DR P4 konstaterede at autocamper-info.dk mener at vi er for dårlige til at tiltrække autocampere til Danmark, og spurgte derfor indtil, hvad der mangler i Danmark, siden vi ikke får flere tyskere til Danmark i autocampere.

autocamper-info.dk mener at man skal gøre sig klart at autocamperturister har andre værdier og behov og derfor har andre steder de hellere vil overnatte end på campingpladser. De vil have tilbudt andre steder, der består af simplere pladser og det enste de gør krav på er at få frisk vand, at de kan tømme deres toilet og spildevand samt at de eventuelt kan få lidt strøm. Det er disse ting der er basale for autocamperovernatninger.

DR P4 mente at det kunne man også på campingpladser, og ville vide hvad der er galt med campingpladser ?

autocamper-info.dk svarede at campingpladserne har problemer med deres placeringer der ofte er langt fra byerne og at vi ikke som vogntog med campingvogn kan køre ind og stille campingvognen og derefter køre ind til byen og parkere for en bytur. Autocampere er nødt til at tage hele huset med og stille autocamperen inde i byen, hvor der er udfordringer med at parkere med denne størrelse køretøjer. Alene det at autocampere stikker ud af parkeringsbåsen, hvis de forefindes, er nok til at der uddeles P-bøder, så derfor er autocamperturisterne afhængige af at der er pladser i byerne, hvor vi kan holde og overnatte som lovgivningen giver mulig for, også i byerne.

DR P4 ville vide, hvad kommunerne skal gøre for at gøre det attraktivt at tage sin autocamper med til Danmark.

autocamper-info.dk svarede at kommunerne skal lytte til autocamperne, istedet for kun at lytte til campingpladserne, da autocamperturisterne ofte er et meget misforstået folkefærd. Autocamperfolket er meget ude at køre og køre faktisk hele året. Man forstår ikke helt, hvad det er autocamperne vil og tror derfor at man bare kan henvise dem til en campingplads, der altså har lukket fra om aftenen til næste morgen, lukket midt på dagen og om vinteren. desuden har vi ikke behov for deres store udbud af faciliteter.

DR P4 Syd konstaterede at autocamperturisme er i stærk stigning, og at der ifølge VisitDenmark, Tyskland, skal gøres langt mere, hvis vi i Danmark vil have en del af turistkagen. Dette potentiale skal vi udnytte langt bedre, det mener John Ipsen der er indehaver af autocamperportalen, autocamper-info.dk.

Mange udenlandske turister higer efter at komme til Danmark med deres autocamper. Jeg har flere kontakter til Norge og Tyskland, som står på spring og spørger om vi ikke har nogle ordentlige pladser, sådan at de ikke kun skal nøjes med at køre igennem Danmark. Det siger John Ipsen fra autocamperportalen autocamper-info.dk

"Hvis turisterne skal blive i Danmark skal campingpladserne og kommunerne lave flere holdepladser der er skræddersyede til autocampere" mener John Ipsen og det bliver bakket op af Mads Schreiner, der er Markedschef for VisitDanmark i Tyskland.

Mads Schreiner “Jeg tror også der er et kæmpe potentiale at hente der og det siger vores tal jo også, og vi skal investere langt mere, men det er små tiltag vi laver.”

DR P4 Syd sammenfattede, at de 500.000 autocampere der alene køre i Tyskland og gerne vill have kyst og dansk natur, så mangler der blandt andet flere holdepladser, der er skræddersyede til autocampere. På Rømø fik man sådan en plads, der startede for tre år siden og er blevet så populær at den sidste år havde besøg af godt 20.000 autocampere på pladsen. Hanne Hansen, der er medindehaver af Oasen Rømø, fortalte at de tyske turister ærger sig over, at der ikke er flere pladser som deres i Danmark. De tyske turister vil gerne køre op ad Vestkysten, helt op til Skagen og ned igen uden at køre helt til Norge og Sverige.

Dette er indholdet fra de 4 indslag der var i P4 Syd morgenradio, den 5. april 2018 mellem kl 08.00 og 09.00.

Stream progammet HER Indslag ved 1.09.58, 2.04.51, 2.13.29 og 2.25.00 på tidsindikatoren.

DR P1 om autocamperturisme

Næste gang der er mulighed for at tale om autocamperforhold på national radio, bliver mandag den 23. April kl. 9-10 på DR P1 i et program med Peter Lund Madsen, også kaldet Hjernemadsen, i programmet Hjernekassen. Programmet vare en time.

Initiativtager og deltager i dette program er DACF´s og AutoCamperRådets tidligere formand Max Watson, der har kørt  autocamper i mere end 40 år og i hele 4 kontinenter, heriblandt, som en af de få, overnattet i autocamper på den røde plads i Mosva. Max og Birte Watson er jævnlig turguider på autocamperture i USA. De har også kørt autocamper i Australien.

Desuden medvirker Jan-Bjarni Bjarnason der har mere end 25 års erfaring med turisme/turismestrategi og var manden bag rapporten fra 2014 “Potentialet for Autocamperturisme-med fokus på på landdistrikter” der blev udfærdiget af Videncenter for Kystturisme.

John Ipsen fra autocamper-info.dk og tidligere medlem af AutoCamperRådet i 2013 og 2016-17, samt manden bag flere autocamperpladser fra ansøgning til færdig plads i Danmark. Kørt autocamper i 10 år og stor allround viden omkring autocamperforhold. Bliver jævnligt kontaktet og opdateret af de bedst vidende indenfor autocamperturisme i Europa, der har været med siden pionér tiden i 80'ernes Tyskland. Tidligere ansatte fra Promobil, TopPlatz, Stellplatz Consulting Deutschland, ADAC og CMT messen i Stuttgart - Stellplatz Topgipfel. Frivillig i arbejdet for bred vifte af overnatningmuligheder for autocampere.

De medvirkende i radioprogrammet er udvalgt af Max Watson. Se også Max Watson interview fra 2017, lavet af Turisme.nu HER

Lyt til programmet HER

Udgivet i Information

Cirka 100 autocampere var i weekenden den 6. - 8. april samlet på Rosborg Gymnasium i Vejle, dels for at autocamperforeningen Campervenner kunne holde deres årlige generalforsamling og dels for at skabe interesse for og promovere autocamperturismen. De 94 autocampere kom fra autocamperforeningen Campervenner og omkring 6 autocampere kiggede forbi for at hilse på og vise flaget for at få en overnatningsplads i byen.

Arrangementet var kommet i stand med stor forståelse og indsats fra tidligere byrådsmedlem Christa Laursen (E), Campervenner, autocamper-info.dk og ikke mindst Vejle kommune og Rosborg Gymnasium, der viste stor samarbejdsvilje og interesse for projektet.

Indslag og velkomst

Lørdag formiddag var der, til lejligheden perfekt vejr. Velkomst ved Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen (V) og formand for Campervenner, Finn Knudsen. Ligeledes var VisitVejle repræsenteret med vejledning om Vejle by. Lokale og andre interesserede kom på besøg for at se og høre om autocampere og autocamperlivet. Der var til dagen arrangeret åben autocamper, der var markeret med flag, så nye der påtænkte at investere i autocamper, kunne få tips fra de der har kørt autocamper, gennem mange år. Autocampere udefra kom forbi for at bakke op om arrangementet og der var opstillet to helt nye autocampere til lejligheden.

I sin velkomsttale sagde Borgmester Jens Ejner Christensen (V) blandt andet, at han var glad for og havde set frem til arrangementet og at kommunen bakkede op om ting der er med til at skabe aktiviteter i lige præcis Vejle kommune. Det vil Vejle kommune gerne støtte op omkring.

Finn Knudsen gjorde ligeledes borgmesteren opmærksom på at vore naboer fra syd og nord var meget længere fremme, og at når man kommer over Vejle Fjord broen og ser den denne skønne by, ikke har noget, hvor autocampere kan holde. Finn Knudsen var glad for at Vejle vil gå ind i autocamperturismen og at det for byen, med en autocamperplads med faciliteter, kun kan være en Win Win situation, der også vil være til fordel for både erhvervsliv og kommunen.

Over middag afholdt Campervenner deres generalforsamling i foreningsregi, der blev afsluttet med samvær under hyggelige og afslappede former med spisning og dans til duoen Carsten Bo og Jon. Campervenner har efterfølgende udtrykt deres fulde tilfredshed med det kombinerede arrangement, med generalforsamling på den en side og træf med promovering af autocamperturisme på den anden side. Det er med sikkerhed det første arrangement, hvor man kæder generalforsamling sammen med et autocamperpolitisk træf for at fremme autocamperpladser i Danmark.

Tak til campervenner

Vi der sad og trak i trådene, kan se tilbage på en weekend til vores fulde tilfredshed. Vi fik taletid og avisomtale om det vi arbejder for, nemlig en god byplads for autocampere i Vejle by, og flere satellitpladser i kommunen. På vegne af tidligere byrådsmedlem Christa Laursen (E) og autocamper-info.dk ved John Ipsen - Tak til Campervenner. Det var virkelig en fornøjelse at have jer på besøg i Vejle og samtidig en vaskeægte Win Win. Et vellykket arrangement på alle måder.

Der er ikke noget at sige til, at Campervenner er en populær forening med lang venteliste. De forstår at hygge sig i den forening.

FotoCredit: Per Ræbild og John Ipsen

Billede øverst:Fra venstre Vejles Borgmester, Jens Ejner Christensen (V), Tidligere Byrådsmedlem, Christa Laursen (E), Formand for Campervenner, Finn Knudsen og autocamper-info.dk, John Ipsen

Udgivet i Information
Side 1 ud af 2