Artikel filtreret på dato: Søndag, 23 December 2018

Siden anlæggelsen af den første tyske parkeringsplads for autocampere (Wohnmobilstellplatz) i 1983 så dagens lys i byen Viechtach i det østlige Bayern, har autocamperturismen udviklet sig fra et lidt latterliggjort nichemarked til et kæmpe turist segment. De mere end 550.000 autocampere alene i Tyskland, der er Europas største autocampermarked, betjenes af mere end 3.600 reelle autocamperpladser af alle størrelser og kvaliteter med samlet set 62.000 standpladser (dwif.de), undtaget vejsideparkering og rastepladser. Med udviklingen i retning af større -, bedre placerede - og tæt på turistattraktioner autocamperpladser, har autocamperturismen for længst udviklet sig til en selvstændig ferieform, der søger at imødekomme de specifikke behov og ønsker fra autocamperturisterne, men de er til stadighed under yderligere udvikling.

Såvel i Danmark som i resten af Europa, er der stadig meget at hente i de fleste regioner. Landsdækkende påvirker dette især de større byer, med enkelte undtagelser, der mangler at åbne op for autocamperturismen med overnatningspladser til autocampere. I sommer så vi medierne i Danmark klistret til med beskyldninger om “civil ulydighed overfor autoriteterne”, læs ulovlige parkeringer, når autocampere holdt parkeret, hvor de ifølge medierne passede dem, hvilket også nogen gjorde. Det skal nok nærmere ses som et signal om at der mangler pladser der tilpasset denne turistform, da kun få procent selv opsøger campingpladsernes høje overnatningspriser og der findes også mennesker i autocampere der er af den opfattelse, at når bare man er bag en bom så er der tale om sikkerhed og fred da være med det, så længe der er tale om et frit valg.

Derfor er det altid et mål at leverer pålidelig planlægningshjælp og rådgivning, der uden skjult dagsorden rådgiver kommunale og private udbydere, så de på en positiv måde får god information om anlæg og videreudvikling af overnatnings pladser for autocampere under henvisning til gyldig lovgivning, forordninger og vedtægter. Ikke alle områder er velegnede til en autocamperplads. For at checke førstehåndsfaktorer er der vigtige pejlemærker at der noget der retfædiggøre en overnatning, f.eks at pladser ligger i bynære og kystnære områder, i nærheden af turistattraktioner, restauranter og shopping, ligger tæt på større vejanlæg for videre færd i rejseområdet og ved forbindelser med offentlig transport osv.. Er besøget udelukkende for transit eller for flere overnatninger?

Tyskland er det største autocamperland i Europa

Mere end 1 million mennesker i f.eks Tyskland er regelmæssigt på ferie i og med autocampere. Pr 1. Januar 2017 var der 550.167 autocampere, inklusiv ombyggede kassebiler m.fl. Fra januar til oktober 2018 blev der solgt 55.820 brugte autocampere alene i Tyskland. Fra januar til november 2018, blev der solgt 45.397 fabriksnye autocampere. Det er mere end 100.000 autocampere med nye ejere bag rattet, alene fra Tyskland i 2018, hvor der stadig mangler lidt i regnskabet for 2018.

Forkert planlægning

Der er i nogle tilfælde konstateret forfejlede advarselseksempler, med hensyn til udførelsen af overnatningsmuligheder for autocampere, og det kan blive en dyr fornøjelse for pladsoperatøren eller spildt arbejde for kommuner. Forkert placering i forbindelse med autocamperturisternes forventede adfærd og dårligt anlagte pladser, der er ikke giver mulighed for bla. ordentlig vandnedsivning, er bare et par af eksemplerne. Bynært bliver gradbøjet, men stort set ingen større byer kan efterhånden tilbyde pladser helt tæt på byens centrum, dels på grund af trafikken med store køretøjer og dels på grund af værdien af egnede grundarealer.

Nationaliteter

Fra flere danske betalingsautomater, der registrere nationaliteter, ved vi at ca 60-70 procent af de besøgende på danske autocamperpladser er tyskere, efterfulgt af svenskere og hollændere, derefter er det forskelligt fra område til område om det er nordmænd eller danskere der kommer på fjerdepladsen. På en 6. plads kommer italienerne.

Dansk autocamperadfærds undersøgelse fra 2015

Danske autocamper brugere er mere interesseret i Danmark end de benytter landet med deres autocampere. Ikke mindre end 33,6% overnatter kun maksimalt 20 % af alle deres overnatninger i Danmark, 19,9 procent benytter mellem 20-40 procent af tilfældene danske overnatningsmuligheder. Mere end 50% benytter altså deres autocamper uden for Danmark en meget stor del af tiden. Kun 9,6 procent køre udelukkende i Danmark, viste undersøgelsen.

Med ca 10.000 autocampere i Danmark ifølge Danmarks Statistik, udgør danske autocampere kun ca 0,5 procent af det samlede antal autocampere i Europa, hvor der samlet set er i nærheden af 2.000.000 autocampere.

Projekter for autocamperturister kan være en besværlig affære.

I en 1-2 år gammel tysk undersøgelse spørges aktive der arbejder for at skaffe nye pladser, hvad de oplever er det sværeste ved planlægning og implementering, når de kontakter kommuner. 38 procent svare at målgruppen undervurderes, 26 procent svare at behovet ikke bliver anerkendt, 23 procent svare at der er forbehold fra kommunen, 16 procent siger at der er indvendinger fra beboere i området, 14 procent siger at der er problemer med finansering, 12 procent siger byggeretslige regler og 9 procent siger at de ikke har de rette pladserings muligheder.

Hvad siger undersøgelser omkring overnatningsmuligheder?

Når spørgsmålet falder på hvilke overnatningsmuligheder autocamperturisterne benytter sig af, siger resultaterne fra et nyligt afholdt “Stellplatz Gipfel” på rejsemessen i Leipzig i november 2018, der stammer fra Promobil:

  • 52 procent benytter udelukkende autocamperpladser,
  • 7 procent benytter udelukkende campingpladser,
  • 22 procent benytter en kombination af begge dele.
  • 2 procent står frit og resten er flere kombinationsmuligheder af før nævnte.

Den mest omtalte rapport på markedet i øjeblikket, er fra Tysk Økonomisk Videnskabeligt Institut for Turisme i München (dwif.de) der for den samlede tyske camping- og autocamperbranche er nået til følgende resultater:

  • Autocamperpladser udelukkende for målgruppen - 56,3 procent
  • På parkeringspladser - 23,7 procent,
  • Ved overningssteder og restauranter - 9,6 procent
  • Campingpladser - 2,8 procent
  • Andre steder - 2,3 procent.

Info til kommuner og private

 I lyset af at mange kommuner gennem tiden har fået mange henvendelser om at lave autocamperpladser med mange forskellige indgangsvinkler, der ofte er farvet af kontakttagernes særinteresser, indsendte “Autocampergruppen” for cirka 5 mdr siden informations materiale til alle landets 98 kommuner under titlerne “Autocamperpladser - Et økonomisk tilskud til turismen i kommunen” og om at tiltrække Europas hurtigst voksende turistsegment  Autocamperturisme - En overset faktor”. Dette materiale er blevet godt modtaget og med stor respons fra mange kommuner, der har fundet det så brugbart, at det er blevet udlevet til flere der har forespurgt kommuner om muligheder for at lave overnatning for autocampere.

"Autocampergruppen" har ligeledes modtaget mail fra en person der skulle udarbejde en briefing til Thisted Kommune mhp. at de kan tage stilling til og lægge en strategi for, hvordan de vil understøtte fænomenet.

En anden person fra Syddansk Universitet havde fået til opgave at skrive om autocamperturisme og hvad der fik dem til at vælge en autocamper, frem for andre ferieformer.

En tredje Serviceøkonom studerende fra Erhvervsakademiet, skulle have hjælp til en analyse over udfordringer/muligheder i forhold til at oprette flere tilbud til autocamper segmentet i Danmark. Serviceøkonomer er medvirkende til at bla. at udvikle turisme.

Dermed kunne det se ud som om at autocamperturismen selv i Danmark er ved at blive anerkendt  som selvstændig turisme segment, der langt om længe er ved at vride sig fri af camping i dens oprindelige form. Danmark kan ikke selv udfylde dette turistmarked og derfor er der et stort behov for at tiltrække autocamperturister fra såvel nær som fjern og efterspørgslen er stor, men de rigtige tilbud er hurtigt til af få øje på, set med en fremmed turist øjne. Der findes også enkelte nedlagte campingpladser, der med deres beliggenhed med lethed kunne se en ny fremtid som rendyrket autocamperplads i øjnene. Dette ser vi i øjeblikket med f.eks den nedlagte campingplads i Bandholm på Lolland.

Stellplatzberatung

Kan man læse lidt tysk, er der kommet en helt ny planlæningshjælp for autocamperpladser. Bag planlægningshjælpen står hele bredden i Tyskland, med det tyske turistbureau, Deutscher Tourismusverband e.V. - DTV som tovholder samt ADAC, CIVD, DCHVBVCDTopPlatz

Se planlægningshjælp årgang 2018 HER