Artikel filtreret på dato: Lørdag, 01 april 2017

Efter lang tids forhandling er det nu lykkedes at indgå en aftale mellem de to parter Alt om Autocamperen og Autocamper-info.dk. Aftalen omfatter ud over overtagelsen af Autocamper-info.dk også overtagelse af bestyrelsesposten og funktionen som webmaster i AutoCamperRådet. Desuden overtager Alt om Autocamperen også samtlige medlemmer af DK-AutoCam og Campervenner.

Solgt for millionbeløb

De to parter oplyser på hver deres hjemmeside, at de netop afsluttede forhandlinger er endt ud med et særdeles tilfredsstillende resultat set fra begge parters synsvinkel. Til trods for at ingen af de involverede har ønsket at oplyse den præcise købesum, er der allerede bekræftede rygter om, at der er tale om et beløb i millionklassen.

Hvad vil salget betyde?

Ifølge et telefoninterview med Per Ræbild, stifteren af Alt om Autocamperen, så vil overtagelsen af Autocamper-info.dk samt posterne i AutoCamperRådet og medlemmerne af de to foreninger medføre store forandringer alle steder. ”Vi er jo et kommercielt drevet selskab baseret udelukkende på reklameindtægter, og det vil formentlig komme til at smitte af på den fremtidige drift af både AutoCamperRådet og Autocamper-info.dk. Desuden er det værd at bemærke, at vi også er en topstyret virksomhed, hvor kun ledelsen og ingen medlemmer har noget at skulle have sagt. Vi tror hverken på, at medlemsdemokrati eller vedtægter og paragraffer er vejen frem. Det er der for få frivillige, der er interesseret i at medvirke til.” Sælger af Autocamper-info.dk, John Ipsen bekræfter: ”Vi forventer, at driften af AutoCamperRådet samt Autocamper-info.dk og de to involverede foreninger fremover vil foregå helt på ledelsen af Alt om Autocamperens præmisser med de deraf følgende forandringer. Der vil ikke længere blive arbejdet for gratis pladser til autocampere, og desuden vil der også blive forsøgt helt nye metoder, når det kommer til etableringen af pladser for autocampere.” Adspurgt om, hvad det kunne komme til at betyde for den enkelte autocamperbruger svarer Per Ræbild: ”Eftersom vi allerede nu ved, at vi vil indføre et brugerbetalt autocamperpas, som SKAL benyttes på samtlige autocamperpladser i Danmark, så ser vi frem til store indtægter fra denne post. Vi har allerede i dag fået de første henvendelser fra folk, som gerne vil have udstedt et autocamperpas, inden sæsonen for alvor starter.”

Mulighed for de hurtige!

Ifølge redaktionens oplysninger vil der også i løbet af kort tid blive indført et rating-system for autocamperpladser i Danmark. Alle pladser uanset om de er privat- eller kommunalt-ejet skal fremover betale et nærmere fastsat beløb for at få et rating-besøg, som skal klassificere den enkelte plads ud fra kriterier opstillet af Alt om Autocamperen og AutoCamperRådet. Alle pladser, som ikke ønsker rating, vil blive krævet lukket, og der er allerede nu sat kræfter ind på at få dette vedtaget i Folketinget, ligesom vores Folketingsansvarlige også allerede nu arbejder på at få sat en total stopper for alle gratis pladser i Danmark. For de kommuner eller private som ejer en autocamperplads, vil der senest 1. april i år være mulighed for, at købe sig til fritagelse for brugen af autocamperpas i det første år. Men herefter vil det være definitivt slut for alle fremover. Det oplyses desuden også, at det er muligt for de hurtige autocamperbrugere at erhverve sig det nye autocamperpas til halv pris – mere præcist til kr. 1.500,00, hvis købet finder sted senest d. 1.april 2017. Husk datoen – det er 1.april

Kilde : Ranslirpa

Udgivet i Information