Artikel filtreret på dato: marts 2017

Så bliver forruden måske igen et udsyns areal mindre. Den omdiskuterede vejskat på de tyske motorveje bliver en realitet fra 2019. Tysklands Forbundsråd har netop idag den 31.marts 2017, godkendt loven i Tysklands andet kammer - Forbundsrådet.

Der kommer seks forskellige prisniveauer, hvilket kommer til at betyde at en 10 dages vignette kommer til at koste mellem 2,50 Euro og 25 Euro, afhængig af miljøbelastningen, også kaldet euronorm. For en to måneders Vignette vil prisen komme til at ligge på mellem 7 og 50 euro. Udenlandske billister vil blive opkrævet for kørsel på de tyske motorveje, mens lande- og motorveje er undtaget. Et årskort er sat til 130 euro.

Afgiftsstørrelsen får 6 forskellige prisniveauer, og størrelsen afhænger af hvilken type bil, man kører i, altså hvor miljøvenlig den er. Motorcykler slipper helt, mens for eksempel autocampere skal forvente at betale den højeste afgift, skriver dr.dk.

Vejskatten blev vedtaget i den tyske Bundestag, og idag har har de tyske delstater haft muligheden i det tyske andetkammer Forbundsrådet, hvor det også er stemt igennem.

Når afgiften er betalt, registreres bilen med en såkaldt e-vignette, hvor myndigheden blot ved at scanne nummerpladen kan se om der er betalt vejafgift.

Tyskerne selv skal også betale vejafgiften, men bliver modregnet i deres KFZ Steuer, der svarer til den grønne ejerafgift herhjemme.

Flere lande vil klage deriblandt Østrig der prompte har truet med en retsag i EU-systemmet. Man mener, at den er diskriminerende mod udlændinge og dette synspunkt tilslutter FDM sig.

Udgivet i Information
Torsdag, 30 marts 2017 00:00

Køb og byt gasflasker døgnet rundt

Kosangas er i gang med at opsætte flaskegas-automater op i Danmark. Den første blev opstillet i Stensballe ved Horsens i 2012, men nu er Vejle også blevet beriget med en flaskegas-automat, der er opsat på F24 tankstationen på Boulevarden.

Der er i øjeblikket opsat 6 automater, alle i Jylland. Automaten indeholder både 5 og 10 kg Kosangas Light samt de traditionelle 11 kg stålflasker.

Rent praktisk fungerer automaten ved, at der indsættes en tom gasflaske, hvorefter en fyldt flaske automatisk kommer ud. Man kan også købe en ny gasflaske uden først at aflevere en tom. Der betales med kreditkort, præcis som det foregår med ubemandede tankstationer.

Flere automater på vej.

Kosangas har en forventning om at der skal stå gasflaske-automater i hele Danmark. Dermed er blevet nemmere at ombytte gasflasker og kunderne behøver ikke bekymre sig om åbningstider.

Adresser på de 6 gasautomater er:
Gasautomat /f24
Absalonvej 14
7400 Herning

Gasautomat /kvickly
Haslevej 39
8230 Åbyhøj

Gasautomat /superbrugsen
Sundgårdsvej 1 Stensballe
8700 Horsens

Gasautomat /f24
Boulevarden 22
7100 Vejle

Gasautomat /f24
Strandvejen 220
7000 Fredericia

Gasautomat /f24
Vejlevej 79-81
6000 Kolding

Link:Gasautomater, Placeringsoversigt

Udgivet i Information

I Løgumkloster er der ingen tvivl om at turister, der rejser i autocampere, bruger flere penge pr. døgn end almindelige turister. Det viser alle undersøgelser. Netop det døgnforbrug og den fleksibilitet der er i autocampere, vil Løgumkloster også have del i.

Steen Æbeløe har været tovholder for projektet og han fortæller at der er bestilt skilte og de sidste justeringer af pladsen bliver klar inden påske. Tønder kommune har lovet at få skiltningen klar og de P-zone skilte der står ved indkørslen til Løgumkloster, med forbud mod autocamper overnatning. Steen Æbelø siger at skiltningen er helt på plads til Påske.

Steen Æbeløe har også tæt kontakt til autocamperrådet og til flere hjemmesider og debatsider for autocampister. Her har han lagt informationerne om den nye plads ud og Autocamperrådet sørger for at orientere internationalt om den nye plads.

Jan Muus fra Handels og håndværkerforeningen understreger at der flere steder i Løgumkloster er parkeringsmuligheder for autocampere suppleret af tømmepladsen i byen.

Placering GoogleMaps HER

Læs Mere på Ugeavisen.dk

Turisme er verdens hurtigst voksende industri og autocamperturisme er Europas hurtigtvoksende. Så vækstperspektiverne er store, også for autocamperturisme i Danmark. Men der er kamp om kunderne, og mange lande gør en stor og dygtig indsats for at vinde autocamperturisternes gunst. Derfor kan den danske turistbranche, kommuner og andet godtfolk, ikke bare læne sig tilbage og hvile på laurbærrene og fortsætte med den samme sang om, at autocampere bare kan køre ind på en campingplads, for det er ikke det størstedelen af autocamperturisterne efterspørger. Det er ofte meget svært for kommuner, politikere og campingpladsejere at indse, at campingpladser ikke er den form for overnatninger autocamper turister foretrækker, men som nogen af og til benytter. Det viser turist tal med al tydelighed, Varde kommune siger 3-4%, Syddjurs Kommune 5% og i Sverige siger de at autocampere udgøre 9% af deres totale antal overnatninger på campingpladser.

Argumenter som ønsket om reservation af arealer kun til brug for autocampere vil være vanskeligt at imødekomme, er argumentet fra nogle kommuner. Parkeringsbåse kan være lavet lidt større end normale parkeringspladser til personbiler. De blev dog anlagt på et tidspunkt, da man ikke forventede at autocampere blev så store, som de er i dag. Vi ser positivt på autocamperturisme, private er velkommen til at søge, siger andre !

Vi høre alle undskyldningerne, men når de er blevet overbevist, hvilket ikke burde tage så lang tid, da det vi er fortalere for er, at leverer turister på et sølvfad til byen eller området og give autocamper turister oplevelser, hvilket også betyder, at de handlende også for glæde af autocamperne.

Lang behandlingstid !

Stiller private op med et privat projekt er sagsbehandlingen ofte alt for lang. Hvorfor skal det tage op til 2-4 år for at få en autocamperplads godkendt i kommunerne og oven i købet skal ansøgere i enkelte tilfælde selv betale for en Lokalplan ? Lang sagsbehandlingstid har fået investorer til hoppe fra og i stedet for sælge jorden til sommerhusgrunde eller andre formål. Lang sagbehandling kan bunde i at private søger, uden at tænke nærmere over det, som en autocamperplads, og derved tager en kommune automatisk udgangspunkt i campingreglementet. I de fleste tilfælde er der kun brug for autocamper parkering (Stellplatz), hvilket er en undtagelse fra campingreglementet, og det kræver kun at vejmyndigheden, giver tilladelse efter væsentlig færre parametre. For at få flere detaljer om de ting, kan interesserede kontakte AutoCamperRådet for assistance.

Det beviser også at autocamper turisme ikke alle steder bliver taget særligt alvorligt og/eller misforstået, især når en positiv indsats i Danmark for autocamperturisme, vil kunne bidrage med store beløb til overnatning og forbrug fra dette potentiale, der omfatter 1,8 millioner autocampere i Europa.

Rettidig omhu

Turismen for autocampere boomer i Europa, men vi risikerer, at væksten går uden om Danmark, hvis vi ikke udviser “rettidig omhu” og giver autocamper turisme bedre muligheder for at få lavet de tiltag, der er helt afgørende, hvis vi fremadrettet skal lokke en større del af internationale og danske autocamperturister til at holde ferie i Danmark i deres autocamper.

Hvorfor skal autocamperturismen ikke på lige fod med campingpladser benytte VisitDenmark til at markedsføre sig i Danmark og især Internationalt ? Det giver ingen mening, når man eksempelvis ved, at bla tyskere er blandt den primære målgruppe i forhold til kystturisme, og har knap 500.000 autocampere, Sverige 85.000, Norge der nærmer sig 50.000 og Holland med knap 90.000 autocampere.

Hvorfor skal VisitDanmark ikke markedsføre autocamper turisme på lige fod med camping ? Camping og autocamper adfærd er stadig ikke to sider af samme sag og bliver aldrig to sider af samme sag. Det er ved denne forståelse at “kæden” ofte hopper af.

Der er ganske vist 137.000 campingvogne, mod kun 12600 autocampere i Danmark, men det skyldes ikke manglende interesse, men nok nærmere en afgift på 60%, af i forvejen dyre køretøjer. Interessen for autocampere har aldrig været større, og dette er på bekostning af campingvogne.

Autocampere er i langt de fleste tilfælde køretøjer der benyttes til ferie og fritid. Der er heller ingen afgift på campingvogne, lystbåde, ferierejser og sommerhuse ! Motoren og brug af vejnettet gør udslaget !

Må kommuner lave gratis og betalbare autocamper parkering ?

Mulighed 1 er en kommunalfinansieret gratis overnatningsmulighed for autocampere med en medfølgende etablerings- og driftsudgift for kommunen.

Magrethe Vestager (B) siger til dette !

Det er imidlertid i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis anset for lovligt, at kommuner – under visse betingelser – etablerer og driver eller støtter vandrerhjem og campingpladser.
Dette gælder, selvom det ikke kan udelukkes, at der herved påføres hotelerhvervet konkurrence.
Baggrunden herfor er kommunernes almindelige interesse i at tilvejebringe og stille faciliteter til rådighed for borgernes fritidsaktiviteter. Hertil kommer, at det efter de nævnte grundsætninger tillige antages, at en kommune kan varetage opgaver, der har til formål at fremme turismen i kommunen.
Det betyder, at det er en betingelse, at kommunens formål med at drive eller støtte de omtalte faciliteter ikke er at opnå en fortjeneste, men at fremme borgernes fritidsaktiviteter og turismen.
I sådanne tilfælde ligger det således inden for kommunalfuldmagtens rammer, at en kommune stiller kommunal ejendom vederlagsfrit til rådighed til de beskrevne formål

Mulighed 2: Der kan ifølge vejloven opkræves betaling for benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og –anlæg for motorkøretøjer til dækning af udgifterne ved indretningen og driften.

Kommuner anlægger ikke Autocamper parkering for deres blå øjnesskyld. De ser også flere turister i kølvandet på at anlægge muligheder for autocampere, og ønsker ofte ikke selv at drive dem. 3-5 pladser giver i den sammenhæng ikke så meget mening som overnatningsplads, mere for den dagsturisme der kommer forbi. Så der der absolut også brug for denne type pladser. Lige så vigtigt er det at pladserne er forbeholdt autocampere via skiltning. Således får også de rigtig mange, især udenlandske autocampere over 3.500 kg også glæde af disse pladser. Bredden af pladser er kodeordet.

Autocamper parkering behøver ikke nødvendigvis, at tage karakter af en asfaltjungle !

Visit Danmark går på listefødder !

Citat “I Danmark kan du som udgangspunkt altid campere i din autocamper på landets campingpladser, hvoraf mange har indrettet særlige faciliteter til autocampere. Du må endvidere køre ind på en rasteplads for at hvile dig, men du må ikke slå telt, fortelt eller lignende op, da det så bliver opfattet som camping. Flere rastepladser har også faciliteter, så du kan tømme spildevand og få påfyldt vand. Medmindre lokale politivedtægter forbyder andet, må du også køre ind på offentlige parkeringspladser for at parkere og hvile. Hvis det er forbudt, vil det fremgå af skiltningen ved pladsen. I en del byer og havne landet over indretter man om sommeren særlige områder til autocampere, hvor du kan parkere din camper, mens du er turist i dagtimerne og sover i vognen om natten mod en mindre betaling. Forhør dig hos det lokale turistbureau, om der er en sådan autocamperplads i den by, du er kommet til. Endvidere er der en del landmænd, der i begrænset omfang tilbyder plads til autocampere på deres ejendom - også kaldet “bondegårdscamping”.

Dette ser ud til at være skrevet for hverken at genere den ene eller anden. Virkeligheden er at hvis der skiltet med forbehold for autocampere, så er længen af opholdet, op til Vejmyndigheden (Kommunen) på offentlige pladser, anderledes ser der det ud på private arealer.

Ingen steder i dansk lovgivning står der defineret ordet Camping, så opfattet som camping afhænger af øjnene der ser.

Ivan Hansen, chefkonsulent i Vejdirektoratets juridiske afdeling fastslår

Færdsels- og vejloven sætter ikke mange grænser for overnatning med autocampere,

Blandt autocamper-folket og campingfolket er der lidt divergerende opfattelser af, hvad man må og ikke må med sin autocamper. Må man eksempelvis overnatte på en rasteplads, må man slå en markise ud, og støttebenet ned.

Ja, loven forbyder det ikke, så med mindre skiltning siger noget andet, er det tilladt.

Det fastslår Ivan Hansen, chefkonsulent i Vejdirektoratets juridiske afdeling. Der er i vej- og færdselsloven ikke mange begrænsninger, når det gælder parkering og overnatning i autocampere.

En autocamper er en bil

Autocampere sidestilles med personbiler, mens campingvogne defineres som et påhængsredskab.

Derfor må man parkere sin autocamper, som man må parkere sin personbil. Vel at mærke, hvis ikke kommunen i samtykke med det lokale politi har lavet nogle sagligt begrundede retningslinjer i sit parkeringsregulativ, der forhindrer det.

Det vil sige, at man må perkere hvor det ikke er forbudt, så længe man overholder almindelige regler om ikke at holde ud for andres indkørsel og ikke er til fare og ulempe for færdslen.

Principielt kan man også overnatte, hvor man kan parkere.

Tilladt at sove i sin bil

- Overnatning kan kun reguleres med tidsbegrænsning. Man må godt sove i sin egen bil, vi vil jo hellere have friske og udhvilede trafikanter end trætte, siger Ivan Hansen. Han medgiver, at det er op til folk selv at afgøre, hvor langt et hvil, de har brug for.

Det gælder dog også, at hvor der er parkeringsbåse, skal man kunne være inden for det afmærkede område. Derfor kan det flere steder være svært at komme af med autocamperen.

Hvis man kan være inden for den afmærkede bås, eller der er et grønt areal på pladsen, hvor der ikke er skiltet med forbud, er der ifølge Ivan Hansen heller intet i loven, der forhindrer, at man kan slå en klapstol og et ditto-bord ud, ligesom loven heller ikke forhindrer, at man bruger en markise for at hindre, at det bliver for varmt i vognen. et fortelt derimod vil være en markering af, at man har tænkt sig at tage varigt ophold
Kilde: fyens.dk 13. maj, 2016

Siden 2014 er der gået lidt hul på bylden. Dette kan man især takke Tønder Kommune for. Her vælter det takket være pladser i bla. Løgumkloster, Tønder og på Rømø ind med autocamperturister.

Se muligheder istedet for begrænsninger og hvor der er vilje er der en vej !

Skal autocampere over 3500 kg benytte miljømærker i Danmark ? I Danmark er der miljøzoner i København, Frederiksberg, Århus, Odense og Ålborg. Miljøzonerne blev indført i 2009 og fra 2011 har også udenlandske køretøjer skulle køre med miljømærker i miljøzoner i Danmark.

Jeg fik for få dage siden en mail fra norske bobilverden.no, der var ved at sætte sig ind i miljømærker og kom i tvivl med hensyn til hvilke regler der gjaldt i Danmark. Denne tvivl var opstået efter at have besøgt hjemmesiden www.ecosticker.dk, hvor en tabel viste at autocampere over 3500 kg skulle benytte miljømærker og sidst på siden stod at de var undtaget.

Ligeledes fortalte en autocamper bruger, at han benyttede miljømærker i Danmark til sin autocamper. En forespørgsel hos Applaus Bilsyn gav dette svar Citat ” Det er kun hvis din bus/autocamper vejer mere end 3500 kg, at der skal sidde et synligt miljømærke i forruden” Citat slut

Jeg kontaktede efterfølgende Miljøstyrelsens Informationscenter for at høre den helt rigtige version. Citat ”Kravet om opklæbet miljømærker og opfyldelse om minimum opfyldelse af udstødningsnormerne for Euro 4 eller partikelfilter gælder for lastbiler og busser.

Disse er defineret i bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. § 2 – de er her:

Lastbil: En bil, der er drevet af en dieselmotor, og som er indregistreret som en lastbil, med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg.

Bus: En bil, der er drevet af en dieselmotor, og som er indrettet til at benyttes af mere end ni personer, føreren medregnet, og som har en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg.

Det er derfor i dit tilfælde afgørende, hvordan din autocamper er indrettet. Altså om den er indrettet til benyttelse af mere end ni personer. Så at din autocamper vejer over 3.500 kg er i sig selv ikke afgørende. ( Eksempel - Ombygget bus til autocamper og med mere end 9 siddepladser)

Du har ret i, at dette ikke fremgår af det link, som du henviser til. Forståelse af lastbiler og busser i henseende til miljøzone, da skal ovenstående bekendtgørelse læses. Linket er her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137666

Du kan læse mere om udstedelse af miljøzonemærker ved syn i §§ 9 og 10 i ovenstående bekendtgørelse.” Citat slut

Dette manglende miljø mærke gav for nylig en chauffør i en helt ny Euro 6, Mercedes lastbil en bøde på 10.000 kr ifølge en synsmand der kendte til sagen.

Dieseldrevne lastbiler og busser med en totalvægt på over 3,5 tons skal være forsynet med et synligt miljøzonemærke, når de kører i en miljøzone.

Altså ingen miljømærker til almindelige autocampere over 3500 kg i Danmark, kun busser indrettet til autocamper med plads til mere end 9 personer !

Link: Indenfor Miljøzonerne

Udgivet i Information

I år er det 15. år i træk at Søndervig Sandskulpturfestival kan byde velkommen til en stor oplevelse med fantastiske sandskulpturer.

Den 27. maj 2017 mødt med skulpturer indenfor årets tema “Livet under vandet”. Du vil blive mødt med sandskulpturer fra de 7 verdenshave, hvor kæmpemæssige blåhvaler fra Nordatlanten boltre sig nær smukke fantasifulde koralrev fra Stillehavet. I dybet lurer piratfiskene når de legesyge delfiner har fanget din opmærksomhed.

I 2016 blev der sat besøgsrekord med 148.200 gæster. Sandskulpturene udføres af 40 danske og internationale sandskulptører fra øverste hylde.

Et af de helt store trækplastre er den store skulpturvæg der måler 200 m i længden og 7 meter i højden.

Der er åbent for publikum i forbindelse med opbygningen af de forskellige hav - og dyreskulpturer., der påbegyndes 10 dage før den officielle åbning.

Årets tema præsenteres i samarbejde med WWF Danmark.
Søndervig Sandskulpturfestival har igen valgt at arbejde tæt sammen med WWF Verdensnaturfonden som i år sætter fokus på de truede dyrearter i havet rundt om i hele verden. Ved at støtte Verdensnaturfondes gode arbejde sætter Søndervig Sandskulpturfestival fokus på foreningens vigtige arbejde i beskyttelse af verdens fiskebestande og havnatur.

Åbningstider 2017:
24. maj - 31. august: 10:00-19:00
1. september - 29. oktober: 10:00-17:00

Entré
Voksne kr. 50,- og børn kr. 25,- (t.o.m. 11 år). Børn (t.o.m. 4 år) er gratis.

Links: SandskulpturFestival, Galleri 2016, Søndervig

Autocamper muligheder i området omkring Søndervig.

Stellplatz Søndervig – autocamperplads. Uden for Søndervig Camping uden brug af Campingpas (CKE). Bruger du kun faciliteterne i din autocamper, så kan du overnatte for kun 100 kr. Tømning af spildevand og toilet samt tankning af drikkevand er med i prisen.

Ønsker du at bruge nogle af campingpladsens faciliteter, er det også muligt, men selvfølgelig mod et tillæg.

Pris 100 kr.

Søndervig Camping
v/ Lise og Robert Kroning
Solvej 2, Søndervig
DK-6950 Ringkøbing

Tel: +45 97 33 90 34
Mail:

GPS-koordinater
56° 06′ 42,6” N og 8° 07′ 02,2” Ø (grader, minutter, sekunder)

Se mere på Campercontact

Bynær p-plads i Ringkøbing
Vesterled 11
6950 Ringkøbing

GPS-koordinater
56°05’36" N, og 8°14’15” Ø

20 pladser. Der er affaldsstativ. Ingen andre faciliteter. Tømning af spildevand kan ske ved renseanlægget på Smed Sørensensvej 2, Afstand til Søndervig 11 km

Pris 70 kr i mønter

Se mere på Campercontact

Ringkøbing havn
Fiskerstræde 59,
6950 Ringkøbing

GPS-Koordinater
56°05’12" N, og 8°14’27" Ø

Parkering direkte ved Ringkøbing by i forbindelse med Marina. Der er plads til 30 autocampere. Afstand til Søndervig.

Pris 150 kr.

Se mere på Campercontact

Der er lige ledes overnatnings muligheder i Hvide Sande. Afstand til Søndervig 12 km. samt på Campingpladser i området.

Norsminde Havn - En perle syd for Århus og 6 km fra Malling med hyggelig havne stemning. Nordsminde lige præcis der hvor land og hav mødes, med gode badestrande på begge sider af havneindsejlingen. Havnen tilbyder nu 8 pladser til autocampere. Norsminde kro og restaurant Fiskehuset ligger i umiddelbar forbindelse med havnen og indkøbsmuligheder ligger inden for 4 km fra havnen. Har du ikke medbragt cykel, kan de lånes på havnen til indkøbsturen.

De 8 autocamperpladser er tilgængelige mellem 15 . april og 1. oktober. Er bommen nede skal man henvende sig i klubhuset eller i ishuset. Prisen for opholde med autocamper er 150 kr incl. bad, toilet og strøm pr. døgn. Der findes ingen tømmemulighed på pladsen.

Der er busforbindelse til Århus centrum (22 km, ca 35 minutter) og til Odder ( 11 km, ca. 15 minutter. Der er afgang fra slusebroen ca. hver time. I Århus har bussen endestation 5 minutters gang fra Strøget, i Odder for enden af byens indkøbsgade.

Adresse:
Norsminde Havn
Gl. Krovej 1
8300 Odder

GPS Koordinater. 56°01’21.7"N - 10°15´46.9"E

Norsminde Havn

Mandag, 20 marts 2017 00:00

Spændende autocamperplaner i Hirtshals

På en ejendom i Hirtshals, tumler Kim Holger Uzice og kæresten Laura med spændene planer i Åbyen syd for Hirtshals. Kim sælger fisk fra sin fiskebil, til stor glæde for kunderne i bla. Ålborg. Nu er der planer om mere på bordet.

Planen indholder eget røgeri, gårdbutik med salg af fisk fra røgeriet, Café og en overnatningsplads for autocampere, i første omgang påtænkes der pladser til mellem 50 og 85 autocampere. Hytter i projektet er droppet.

I sidste weekend var der inspirationstur til Oasen Rømø, efter Kim´s og Laura´s ønske. Mødet med Hanne og Carl Christian fra Oasen Rømø gav næring til en masse nye ideer, og parret er nu helt fast besluttet på at også autocamper ideerne skal føres ud i livet. Følere hos Hjørring kommune har givet god respons og der bakkes op om projektet fra Teknik og miljø.

En overnatningsplads på ejendommen, vil også give mulighed for i lighed med Oasen Rømø, at køre på områdets bil-strand i dagtimerne eller på udflugt i området og vende tilbage til pladsen.

Går den videre proces efter planen, uden at arkæologiske fund udsætter planens udførelse, står Hirtshals klar med at servicere de mange autocampere i området i 2018. Mere end 30.000 autocampere fragtes årligt mellem Hirtshals og Norge. Hertil kommer kommer svenskerne der går i land i Frederikshavn, tyskerne og italienerne kommer fra syd. Ej at forglemme vores hjemlige autocamperturister

ACR bakker Kim og Laura op hele vejen mod målet med support, materialer og idéer.

Der grøde i luften for nye autocamperpladser og parkeringer dette forår. Flere private end nogensinde har meldt sig på banen og det er meget positivt. Ligeledes ser det ud med bynære kommunale initiativer.

Link til projekt: HER

At autocamperpladsen Oasen Rømø er en succes historie, er svært at komme uden om. I 2015 startede pladsen med 28 pladser, som var så stor en succes, at der måtte gøres noget for at klare efterspørgslen. 2016 blev startskudet til yderligere 75 pladser, som var klar for publikum til påsken 2016.

Med ialt 103 pladser skulle man dermed tro at Oasen Rømø kunne klare efterspørgslen i en rum tid fremover, med nej, sådan skulle det ikke gå.

I 2015 havde Oasen Rømø omkring 5800 overnatninger, med udvidelsen nåede antallet op i nærheden af 14.000 overnatninger, men måtte i højsæsonen, hver eneste dag, sende 40-50 autocampere væk, pga. en helt fyldt autocamperplads.

Dette viste, at der er et endnu større potentiale til pladsen, der bliver rost til skyerne af gæsterne og de folk der har fingeren allermest på pulsen, når det drejer sig om autocamper adfærd.

Der er blandt alle de positive gæster og eksperter på området, en hel del der mener, at Oasen Rømø høre til blandt de bedste i Europa.

Nu er der så igen lagt op til endnu en udvidelse, idet Tønder kommune har sagt ja til at pladsen, efter endt høring uden væsentlige indsigelser, nu kan gå igang med Oasen Rømø plads 3, hvorefter at Oasen Rømø kan rumme 173 autocampere. De tre pladser stammer fra Oasen Røm´s spæde begyndelse med bondegårdscamping til 3 enheder. Oasen rummer også 4 ferielejligheder og 2 sommerhuse.

Autocamperpladsen er turistmæssigt den mest succesfulde plads i Danmark, med ca. 30.000 turister til Rømø, og til en pris der ligger lagt fra både at anlægge og bo på en campingplads, og er et udtryk for at den type pladser kan trække endda mange turister, mens campingpladsejerne kan se misundelige til på sidelinien, selv om de også har besøg af autocampere, omend i et meget lavere antal.

På autocamperpladsen på Rømø har gæsterne også den mulighed at de kan køre på stranden i dagtimerne og kan vende tilbage til deres plads efter en lang dag på stranden hen ed eftermiddagen. Den står i den mellemliggende tid på optaget, og plads nummeret på billetten viser at det er den retsmæssige besøgende der holder i parkerings båsen.

Selv mellem jul og nytår er der stor søgning til pladsen, som sidste nytårsaften kunne melde fuldt hus, efter de regler der gælder på pladsen om vinteren.

Med udvidelsen, er der med lidt belægningsanalyse, god grund til at tro at Autocamperplads Oasen Rømø kommer til at trække omkring 25.000 overnatninger, og det vil ikke overraske, hvis slutresultatet inden for de næste par år, kommer til at ligge en del over. Det giver også øget omsætning hos de handlende på Rømø.

Prisen på pladsen bliver igen i år 110 kr + strøm, bad og vand.

Tønder kommune har om nogen fået slået hul på bylden, med både pladsen i Tønder og på Rømø. Snart kan en mindre mulighed tilslutte sig i Løgumkloster.

Kan dette lade sig gøre andre steder ? Ja det kan det sagtens, med den rette beliggenhed. Undertegnede har allerede kontakt med en privat investor “et sted i Danmark”, hvor kommunen meget begejstret over udsigten til en større autocamperplads. Mere om den senere.

Mindre kan også gøre det. Det vigtige er at man ikke starter for højt, men føler sig lidt frem. Til eksempel efterspørger Syddjurs kommune i øjeblikket private, der kunne tænke sig at tiltrække autocamperturister. De har meddelt, at autocamperturisme vil de fremadrettet se meget positivt på.

Læs også artikel i Jyske Vestkysten Oasen Rømø, Positive gæster på Promobil og på Campercontact

Torsdag, 16 marts 2017 00:00

Erwin Hymer Group investerer i LMC fabrik

Som en del af en større omstrukturering, laver ​​Erwin Hymer koncernen en million Investering i LMC, Sassenberg. LMC fabriksområdet vil blive udvidet med en ny hal.

Erwin Hymer Group, vil efter en skelsættende afgørelse i fremtiden færdiggøre de fleste campingvogns mærker og modeller fra Erwin Hymer Group i Sassenberg på LMC. I stedet for de nuværende 7500 skal 13500 campingvogne i fremtiden at forlade produktionsfaciliteterne i Sassenberg. Til gengæld er produktionen af ​​autocampere outsourcet til en anden af Erwin Hymer Groups mange autocampermærker.

Stigningen i produktionen gør en udvidelse nødvendig, for at opnå den ønskede kapacitet. Omkring 17.500 kvadratmeter produktion og kontorlokaler er hvad udvidelsen går ud på. Efter det første spadestik den 16. marts 2017, er den første fase igangsat. Hvis alt går efter planen, kan den nye produktion tages i brug i januar 2018. I august 2018 er udvidelsen helt færdig. Samlet set har Erwin Hymer Group investeret ca. 18 mio Euro. For regionen Sassenberg, betyder det også at der skabes yderligere arbejdspladser.

Info: www.lmc-caravan.de

Erwin Hymer Group har også været på indkøb i UK og købt mærket, Elddis motorhomes

Udgivet i Information
Side 1 ud af 2