Artikel filtreret på dato: Oktober 2017

I Tyskland skærper de bødestørrelsen for forskellige trafikale forseelser, heriblandt mobiltelefoner, navigation, tablets og smartwatches. De tyske myndigheder har længe været opmærksom på voksende antal ulykker forårsaget ved brug af mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr bag rattet. Det skriver tyske ADAC, der er at sammeligne med danske FDM.

En ny lovgivning, der trådte i kraft den 19. oktober 2017, øger bøder ved brug af elektronik under kørsel, heriblandt mobiltenefoner og smartphones. Ikke nok med øgede bødestraffe er der også risiko for kørselsforbud i Tyskland, og det gælder også udenlandske turister.

Alle elektroniske enheder, der anvendes til kommunikation, information eller organisation, kan ikke længere bruges af føreren under kørsel, når de holdes i hånden, eller hvis enhederne er monteret i et beslag/holder.

Hvor er problemet?

At mobiltelefoner ikke må holdes i hånden under kørsel, har været kendt i årevis, men er ikke taget alvorligt. Chauffører med mobiltelefonen ved øret, der modtager beskeder med mobiltelefonen i hånden, er desværre en del af den daglige trafik. Overtrædelserne er altid sket bevidst, og mange tror ikke engang det er forkert. I disse tilfælde betyder et øjeblikkeligt blik på smarttelefonen med en hastighed på 50 km/t, 14 meters blindflyvning, som det tyske trafiksikkerhedsråd (DVR) advarer imod. Derfor er det høje tid for nye regler, mener de tyske myndigheder.

Mobiltelefoner og lignende må kun anvendes af chaufføren, når køretøjet står stille, og motoren er helt slukket. Det hidtil eksisterende smuthul i start-stop automatisk ved trafiklyset blev også lukket med den nu klare lovgivningsmæssige ordlyd, fordi dette ikke længere betragtes som "slukning af motoren”.

Kun telefonopkald via stemmekontrol og læsefunktion funktion anvendes eller opmærsomhed fra en enhed der angår trafikken eller vejret er tilladt.

Bøder følge i den tyske færdselslov § 23 Abs. 1a StVO, når man benytter en elektronisk enhed under kørsel.

  • Ved kørsel af et køretøj - 100 Euro
  • Ved fare - 150 Euro og en måneds kørselsforbud
  • Med skader - 200 Euro og en måned kørselsforbud
  • På cykel - 55 Euro

Gælder ved brug af:

Mobiltelefoner, smartphones, biltelefoner, tablet, berøringsskærme, elektroniske planere, e-bogs læsere, MP3-afspillere, personlige computere, dvd- og Blu-ray-afspillere, smartwatches, notesbøger, laptops, diktéroptagere, GPS, fjernsyn, iPods og videoafspilningsenheder, videobilleder (virtuel reality briller eller Google Glass briller)

Redningsbane på motorveje.

Artiklen forsættes under billedet

Hvad mange ikke ved: Redningsbane ( Rettungsgasse ) skal dannes, så snart trafikken stopper, og ikke kun når redningskøretøjer og politi med blåt lys og sirene kommer bagfra.

Hvordan bliver en redningsbane dannet?

Biler i venstre side kører så langt som muligt til venstre kanten af banen, alle andre kører så langt til højre som muligt på deres kørebane. Redningsbanen bliver således altid dannet mellem venstre kørebane og den kørebane der ligger lige til højre for den venstre kørebane, uanset om vejen har to, tre eller endog fire baner.

Hvis trafikken på en motorvej eller ved en bilkørsel er for langsom til passage af politiet eller hjælpekøretøjer, er der ikke dannet nogen lovlig bane. Det koster 200 Euro i bøde. Ved at forhindre redningskøretøjer i at komme frem, koster en bøde på 240 Euro og 1 måneds kørselsforbud, ved fare 280 Euro samt 1 måned kørselsforbud og ved skader på redningskørekøjer 320 Euro og 1 måned kørselsforbud.

Kilde: ADAC

I en artikel fra den 30. november, 2017 på dfac.dk kan læses at der ikke er ændret i lovgivningen § 23. Vi skal gøre forfatteren til artiklen opmærksom på, at indholdet om, at der ikke er ændret på loven men kun på bødestraffen, ikke er korrekt:. I artiklen står dfac artiklen står blandt andet:

"I den senere tid har der været forlydender om, at reglerne for brugen af smartphone og tablet/GPS under bilkørslen i Tyskland er blevet skærpede.

Efter lidt internet-research på relevante tyske sites kan jeg konstatere, at det er de ikke. Det er stadig de samme siden år 2000. Det, som derimod har ændret sig, er størrelsen af bøden – og den er ikke helt lille. For lige at få styr på, hvad man må eller – vigtigst – ikke må under bilkørslen i Tyskland, efterfølgende en lille repetition.

Holder man for rødt med SLUKKET MOTOR, så er det ok at telefonere – og derfor altså også, når man sidder fast i en stau på motorvejen. Det gælder i øvrigt ligeledes, hvis bilen har start-stop-automatik iflg. en dom eller rettere frikendelse fra 2014."dfac.dk

På Bundesgestzblatt dateret den 6/10-2017 kan ændringerne i § 23 læses HER , HER på Rechtindex. Det er ikke tilladt at telefonere som skrevet i den omtalte artikel.

Udgivet i Information

I begyndelsen af juli 2016 blev miljømærket "Crit'Air" og de tilhørende miljøzoner indført i Frankrig. Nu er turen kommet til Alsace regionen og Strasbourg. Den 1. november 2017 indføres der miljøzone til luftbeskyttelse i Strasbourg og Alsace-regionen. Fra da af må kun køretøjer med en Crit'Air mærkat køre på alle offentlige veje - dette gælder også både biler, autocampere og motorcykler. De eneste undtagelser er køretøjer med parkeringskort til handicappede.

Fra 1. november gælder en slags "fin støv alarm" for Strasbourg-området: Hvis der er dårlig luft i flere dage, afgør farven på miljømærket, om køretøjet må køre på vejen overhovedet. Hvis du ikke overholder det, kan du forvente at blive præsenteret på bøder mellem 35 og 375 Euro.

Årsagen til den stramme tilgang:

Strasbourg lider af alvorlig luftforurening i vintermånederne. Dette skyldes den store trafik i hovedstadsområdet. Om den aktuelle trafik- og luftforhold i Frankrig ? Du kan få opdateret information via appen Green Zones. Klistermærket kan bestilles på det franske miljøministeriets officielle hjemmeside, der nu er på 5 sprog, men ikke dansk. Her skal du vedhæfte en kopi af din registreringsattest. Mærket koster 4,80 Euro inkl forsendelse og det tager 2-3 uger. Så bestil i god tid.

Bestil Crit'Air

Se de franske miljøzoner HER

Kilde:Promobil

Udgivet i Information

Så er ventetiden der vedrøre L 4, Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven snart forbi. Lovforslaget om omlægning af bilafgifterne mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti blev indgået den 21. september 2017.

Den 9. november 2017 er der 3. behandling af det forslag, der på forhånd har parlementarisk flertal i folketinget, men alt kan som bekendt ske i politik. I forslaget om registreringsafgift er der indbygget, at afgiften også falder på autocampere, nemlig fra 60% til 45%.

I november 2016 fik AutoCamperRådet muligheden for som høringsberettiget, at give sit besyv på  sænkningen af registreringsafgifter 2016, der ifølge Folketinget også skulle gælde autocampere. På vegne af AutoCamperRådet blev Folketinget gjort opmærksom på, at dette kun var tilfældet i teoretiske, næsten ikke eksisterende tilfælde, og nu faktisk var forbigået to gange. Det tog Skatteministeren ad notam, men lovede ikke guld og grønne skove, for det kan han ikke love nogen som helst, uden at have opbakning fra de resterende regeringspartier, men han gav tilsagn om, at han ved eventuelle fremtidige omlægninger eller nedsættelser af registreringsafgiften ville være opmærksom på autocampere.

Dette har Skatteministeren overholdt til punkt og prikke, da en snart længe ventet nedsættelse er en kendsgerning, efter at der blandt andet også på vegne af ACR blev indsendt et sagligt, underbygget og teknisk betonet lovforslag, med flere muligheder for omlægning af autocamper registreringsafgift, samt uheldige elementer ved den bestående lov.

Kravet om 4 sovepladser:

Et andet, med autocamperøjne, interessant lovforslag er kravet om egentlige sovepladser for autocampere, der nedsættes fra fire til to. 3. behandlingen er planlagt til den 28. november 2017. Et underbygget lovforslag til ændring af denne tåbelige lovgivning, blev indsendt på vegne af AutoCamperRådet den 17. maj, 2017. Forslaget er efterfølgende blevet bakket op forskellige steder fra. Skatteministeren svarede ACR med blandt andet at udtale, at kravet om fire sovepladser kan lempes, så der kun stilles krav om to sovepladser. En sådan lempelse vil også kunne gælde tidligere årgange, der også var anført i ACR´s forslag. Ministeren forventede allerede i maj, at der kunne fremsættes et lovforslag, hvor  denne justering indgik, som noget af det første i den nye folketingssamling 2017/18. Igen må det konstateres at ministeren holdt ord. Ændringen fra fire til to sovepladser ændre ikke ved at en autocamper fortsat opfylder kravet om, at den utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse.

Registreringsafgift historik:

Registreringsafgiften blev første gang indført med virkning fra den 1. januar 1925. Det oprindelige formål med indførelsen af registreringsafgiften var at mindske importen af køretøjer og dermed styrke handelsbalancen og den danske valuta. Også dengang blev registreringsafgiften beregnet ud fra en progressiv skala, der gik fra 15 % til 40 %. Afgiftssatsen blev sidenhen opjusteret løbende, og i 1977 blev den maksimale afgiftssats på 180 % indført. Folketinget angav ikke nogen egentlig begrundelse for en forhøjelse af afgiftssatsen til 180 %, ud over at statens indtægter som følge af afgiftsforhøjelsen ville stige med ca. 360 mio. kr. årligt. Wikipidia-Lov nr. 311 af 17. december 1924.

Sidste gang der er sket en reducerings af registreringsafgift for autocampere, var ved indførslen af en særlig lempelig registreringsafgift for campingbiler ved lov nr. 61 af 7. februar 1990. Campingbiler blev tidligere beskattet som andre personbiler (105/180 pct. af værdien) og skulle derefter belægges med en værdiafgift på 60 pct.

Mærkedatoer:

Nedsættelse af registreringsafgift: 3. behandling den 9. november, 2017.
Nedsættelse af krav om 4 sovepladser: 3. behandling den 28. november, 2017

Udgivet i Information
Tirsdag, 24 Oktober 2017 00:00

Kørekort B for autocampere på 4.250 kg ?

Indtil videre skal fører af autocampere med køretøjer over 3,5 tons aflægge tillægs teori - og køreprøve til kørekort C1, der gælder for køretøjer mellem 3,5 og 7,5 tons. Kan det ændre sig i fremtiden?

Fra dansk side har Transportministeren, som det fornylig har kunne læses, lovet at fremsætte et ændrings/tillægs forslag i EU for at muliggøre kørsel med autocampere på 4.250 kg, på et B kørekort.

4,25 tons kørekort til autocampere ?

Den 19. oktober, 2017, kunne et svar på spørgsmålet læses i tyske Promobil. Chefen for Teknik og Miljø i Caravan Verband Industrie Deutschland - CIVD, Jost Krüger udtaler at B-kørekortsindehavere i øjeblikket kun kan køre op til 3,5 tons. For køretøjer over 3,5 tons er der pt. kun kørekort, der er beregnet til kommerciel brug, og de er for autocampere over 3,5 tons overdimensioneret og for dyre til privat brug.

Europæisk Caravan Federation (ECF) startede derfor en samordnet lobbyvirksomhed hos EU-Kommisionen og EU-Parlementet i november 2014. Målet for denne lobbyvirksomhed er kunne køre autocampere på mellem 3,5 tons og 4,25 tons, med et ekstra en-dags kursus til B-kørekortet. Der er stadig lang vej til målet, før en lovændring eller tilføjelse går igennem i EU. Det er dog positivt det tyske Trafikministerium har signaleret fuld støtte til en ændring i dette anliggende.

Det samme gør Norge, der som EØS land følger det 3. kørekortsdirektiv. Portugal der I november 2012, lige inden indførelsen af det. 3. kørekortsdirektiv i januar 2013, indførte et dekret, hvor det blev det muligt at føre et rekreativt køretøj på mellem 3.500 - og 4.250 kg på et B-kørekort. Gælder i denne form, kun i Portugal.

Forudsætning i Portugal:

Indehaver af B-kørekort, skal være over 21 år og have mindst 3 års kørselserfaring i  kørekortskategori B. Anvendelse af B-kørekort optil 4.250 kg forudsætter at det benyttes til rekreative formål og ikke erhverv.

Ændringen:

Denne ændringen af den portugisiske færdselslov er lavet for at opmuntre dem, der kan lide at rejse i autocamper, så Autocamperejere med B-kørekort kan føre køretøjer mellem 3.500 - og 4.250 kg. For køretøjer med totalvægt på højst 3.500 kg, har intet ændret sig. For kørsel med trailer på 750 kg eller vogntog med et påhængskøretøj op 3.500 kg vil fortsat skulle have det obligatoriske kategori B+ eller BE kørekort.

Hertil kan tillægges undtagelser og særregler for det frivillige brandvæsen i Tyskland, op til 4.750 kg på B-kørekort, forslag til 4.250 kg på B-kørekort til varebiler, når det er en elbil, danske ambulancer der for få år siden heller ikke kunne holde vægten, med udstyr, ambulancefolk, læge, patient og evt. påførende.
Andre lande:

Kørekort til personbil, har også givet mulighed for kørsel med køretøjer over 3500 kg i Tyskland, Frankrig, Sverige og de britiske øer indtil 1996-97.Kørekort C1:Ifølge Dansk Kørelærer-Union findes der idag kun 2 steder i Danmark, hvor der kan erhverves kørekort C1. En på Sjælland ved Jægerspris og en i Esbjerg i Jylland. Alternativ skal der tages et C kørekort, med medfølgende, for autocampere unødvendig teori.

Læs også om den danske Transporminister, der er positiv overfor kørekort B til 4.250 kg HER

Udgivet i Information
Søndag, 22 Oktober 2017 00:00

Smart antenne skal afløse parabolantennen

Der har ikke været de store innovationer i satellitantenner i årevis. Hvide parabol antenner dominerer autocamper- og campingpladserne alle vegne.

Et i campingbranchen ukendt firma viste på Caravan Salon 2017 en prototype på en revolutionerende SMART antenne, der er ultra tynd, let, flad og uden bevægelige dele. Den kan monteres på flade og buede overflader. Alcan Systems er en ny type flydende krystalmodul. Panelet er baseret på LCD-krystaller, der er det samme materiale, som smartphone display og TV skærme fremstilles af. Denne teknik bruges allerede til militære formål.

Et panel bestående af LCD-krystaller vil muliggøre satellit-tv i fremtiden, uden reflektor. Smart antenner, der er ultra-tynde, flade og i stand til at justere sine stråler elektronisk uden bevægelige dele, og det gør det muligt at montere dem vilkårligt på bevægende køretøjer (biler, tog, fly, skibe osv.) og at spore alle satellitter (GEO, MEO & LEO) samt 5G mobile netværk.

Eksisterende antenner utilstrækkelige

Eksisterende parabolantenne har en statisk stråle, der transmitterer / modtager signalet til / fra en indstillet retning. For at scanne hele det synlige rum er der brug for et gyroskopisk styret mekanisk system, der bevæger hele antennen. Dette betyder en antenne, der mangler aerodynamisk kvalteter og har høje produktions omkostninger, hvilket gør det upraktisk at anvende i bred skala og umulig at benytte på køretøjer i bevægelse.

Alcan tillader både TV- og internet modtagelse

Ud over TV-modtagelsen tilbyder satellitpanelet også internetforbindelse via LTE. Panelet opbygger derved et netværk inden for autocamperen. En dag vil forskellige tjenester, såsom en bookingportal til autocamper- og campingpladser, være mulige. Men det er stadig fremtidsmusik. Tv-billedet overføres ikke som hidtil via et koaksialkabel, men panelet sender signalerne til TV’et.

Ifølge producenten Alcan, vil TV-modtagelse også være muligt under kørsel. I øjeblikket kun ved lave hastigheder, men i anden generation vil signalet også være stabilt på motorveje, så passagerer kan se TV på en lang tur.

Projektet er bla støttet af blandt andre EU.

Kilde: Alcan Smart Antenna,

Læs også Promobil artikel

Udgivet i Udstyr Artikler
Fredag, 20 Oktober 2017 00:00

Åbent hus hos Vendelbo Vans i Tårs

Vendelbo Vans inviterer til åbent Hus - Lørdag d. 28 & Søndag d. 29 Oktober kl. 10-16. Se de nye 2018 modeller.

Denne weekend har Vendelbo Vans fokus på de nye 2018 autocamper modeller. Efter en sæson med et forrygende salg af nye og brugte autocampere mangler Vendelbo Vans netop nu nyere brugte autocampere til videresalg, så det er en god anledning at bytte nu for at få den bedste pris og samtidig sikre at den nye 2018, kan nå at komme hjem med netop dine ønsker opfyldt.

Begge dage er Vendelbo Vans vært ved fælleds morgenkaffe og rundstykker fra kl. 9 på værkstedet, uanset om du er en af dem som har valgt at overnatte i camperen udenfor eller du bare kommer lidt før vi åbner, er man velkommen til gratis morgenkaffe.

Du finder de nye modeller i vores permanente udstillingshal og på værkstedet, som Vendelbo Vans denne weekend også bruger til at vise de mange nye autocampere, sammen med de mange brugte, vi netop har indbyttet.

Få den bedste pris for din brugte autocamper...så er det nu du skal bestille din nye autocamper til levering i foråret, imens alle muligheder står åbne i fabrikkernes ordrebøger - ærgerligt at komme for sent, når du skal vælge din nye camper. Leveringstiderne er desværre blevet længere, da alle markeder i Europa har fremgang. Lad os hjælpe hinanden og få bestilt jeres nye drømme camper allerede nu.

McLouis.
McLouis leverer nu alle deres modeller i Gold - Diamond - Karat som er 3 forskellige version på det samme grundrids, det giver fleksible løsninger, således alle modeller nu også kan leveres med lys (Gold) eller mørk (Diamond/Karat) møbelserie. All inclusive gælder også for 2018 modellerne, et tiltag, hvor endnu mere udstyr er inkluderet i prisen, f.eks er 5.siddeplads med i prisen når man køber en autocamper i McLouis Mc4 serie. De 2 nyheder fra McLouis Mc4 33 Gold & Menfys Van 5 kassevogns modellen kommer hjem til dette Åben Hus. Vi vil i Dec. kunne fremvise den nye Nevis 79 på ALKO chassis, en stor nyhed i mere end en forstand..

Elnagh.
Baron serien har været utrolig populær i 2017, den fortsætter derfor uændret i 2018. Elnagh er fremstilet med glasfiber tag-bund & sider og komposit istedet for træ rammer, så alt er kunststof som er lettere og uden mulighed for fugt

Mobilvetta.
Tages kun hjem på bestilling, men der er mange anderledes løsninger. Mobilvetta har et meget maritimt design.

Bürstner.
Som man kan se på billedet har vi netop fået den store Elegance I 920 hjem, som nu står midt i udstillingen. Det er også værd at bemærke, den nye Lyseo I, som desværre først kommer i starten af December. Lysero en helt ny serie i 2017 med dobbeltbund og uden niveau højde forskelle på gulvet i camperen, samtidig til en meget attraktiv pris, den kan du også sidst på året, opleve her i Tårs i flere versioner.

Dethleffs.
Vi får mange af modellerne hjem fra det store alsidige program, bla. Trend & Advantage, Desværre når disse modeler først Tårs i løbet af Nov & December.

Sunlight.
En af de største nyheder i år kan du allerede nu se i Tårs. Sunlight's nye fuldintregrede serie som kan leveres med enkeltsenge i I 68 modelen og med centralseng i midten, så hedder den I 69 L. Vil du sikre dig en af disse modeller skal den bestilles NU, den har taget opmærksomheden på de udenlandske udstillinger den har været præsenteret på, så skynd dig!. Til Åben Hus viser vi T 58 - T 67 - T 68 - T 69 L - I 68.

GlobeCar.
Globecar har ubetinget, det største udvalg i kassevogne, så uanset hvilke specielle behov man har, findes der helt sikkert en Globecar som matcher, vi har enkeltsengs modellen på lige under 6 meter stående.

RoadCar.
Kassevogne, der findes kun 3 modeller i programmet, det er til gengæld de mest solgte grundløsninger, som tilbydes til meget attraktive priser..

Se Vendelbo Vans aktuelle liste over nye og brugte vogne.
http://vogndatabase.vendelbo-vans.dk/
Mail:
Website: www.vendelbo-vans.dk

Pressemeddelelse Vendelbo Vans

Udgivet i Information

Mange danskere forbinder Rhinen med Rüdesheim og Deutsches Eck, hvor Mosel og Rhinen løber sammen, men har du forbundet Rhinen med Europas største vandfald ?

Danskere har taget Rhinen til deres hjerter, med dens charmerende byer og de bølgende vinmarker. Rhindalen er en af verdens vigtigste trafikkorridorer, der med floderamme transportere stykgods, containere og andet mellem Nordsøen og Mellemeuropa.

Rhinen er med dens længde på 1232 km en af verdens mest populære krydstogtfloder. Floden bære på mange legender, hvor beretningen om Lorelei, der druknede sig i kærlighed og blev til en havfrue, der med sin sang lokkede sømænd i døden og fik skibene til at synke, er blandt de kendte.

Mellem Bodensøen og Basel på den Schweiziske side er der anlagt 13 vanderaftværker og den forsyner efter rensning af vandet omkring 20 millioner mennesker med drikkevand, ligesom vand fra floden også benyttes til industri og landbrug

Rhinen har Europas største vandfald:

Rhinen er også indehaver af en knap så kendt rekord. Rheinfall er Europas største og mest vandrige vandfald. I 16.000 år har vandet bruset fra det 150 meter brede og 23 meter høje vandfald. Rheinfall ligger få kilometer fra Bodensøen, og er en af de største attraktioner i dette område. Der tilbydes bådture helt hen til det frådende vandfald, der tranportere omkring 700.000 liter vand i sekundet. Bliv eventuelt sejlet ud i til det frådende vandfald, og se og hør vandfaldet fra en klippe midt i vandfaldet eller fra en af de flere "vinger“ der rager ud over Rheinfall

Ud over intresse fra turister, har Rheinfall også en stor tiltrækningskraft på fisk der i stimer venter på det rigtige tidspunkt til at forsøge en tur upstream, for et besøg i Bodensøen.

Rheinfall er omgivet af to slotte med panorama restauranter - Schloss Laufen og Schlössli Wörth
For at se dette sceneri der ligger ved Neuhausen og Schaffhausen i Kanton Schaffhausen, Schweiz, tæt på grænsen til Tyskland og 25 km fra Rhinens udløb fra Bodesøen

Stein am Rhein

Glem ikke charmen i den lille middelalderlige by Stein am Rhein. der bedst udforskes på en guidet tur. Alt om de unikke facade malerier, de skjulte hjørner, den spændende historie, anekdoter og meget mere vil blive afsløret under en af stedets guidede ture. Over den maleriske by og landskab er Hohenklingen Slot. Denne højborg, der blev bygget i 1225, ligger på en bakke over Stein am Rhein, og er stadig byens mest fremtrædende vartegn. Området er fyldt med attraktioner.

Denne europæiske perle er perfekte for en tur omkring Bodensøen eller Schwarzwald.

Autocamperpladser

Schweiz er modsat Tyskland fattig på overnatningspladser for autocampere, på P4 er der mulighed for parkering på timebasis. 5 Euro for den første time og 2 Euro for de efterfølgende på parkeringsplads med mix parkering. Mulighed for at tømme toilet, spildevand og påfyldning af friskvand. Se oversigtskort andet sted på siden. Promobil

Camping Schaffhausen er også en mulighed. Pris for autocampere op til 7 meter 20 Euro, over 7 meter 25 meter, samt 9 Euro per voksen.

Af og til må man bide prisen i sig, for ikke at gå glip af de store oplevelser.

Links: Stein am Rhein, Rheinfall, Facebook

Klik på billede

Fotos: Rheinfall.ch og gratis downloads.

Udgivet i Autocamper Rejser

Den 3. oktober blev forslaget om nedsættelse af registreringsafgiften for biler og også autocampere fremsat i folketinget. Når der på datoen for fremsættelse af lovforslag allerede er et folketingsflertal, gælder den nye registreringsafgift fra den 3. oktober.

Har du indgået en slutseddel før den 3. oktober, og endnu ikke fået køretøjet leveret, kan du se frem til at få glæde af den billigere afgift. Grunden til dette er, at registreringsafgiften først beregnes når køretøjet bliver indregistreret, også selv om slutsedlen er underskrevet før den 3. oktober 2017. Naturligvis under forudsætning af at køretøjet endnu ikke er leveret. Nedsat afgift gælder også for lager køretøjer.

Når afgiften nedsættes, skal købere naturligvis have den fulde afgiftsnedsættelse, men ifølge FDM er dette ikke tilfældet. FDM her gennemgået flere nye slutsedler der er udsendt med nedsættelser til ny undeskrift, der viser at købere ikke har fået den fulde afgiftnedsættelse, og der forekommer nedsættelser på prisen for et køretøj der indgår i handlen.

Ifølge forbrugerøkonom i FDM, Allan Skytte Christensen er en aftale en aftale og man skal have den pris der er aftalt. Registreringsafgiften er udelukkende et mellemvære mellem staten og køber.

Anderledes ser det ud med det brugte køretøj, der indgår i en handel efter den 3. oktober, her må man leve med at også brugte køretøjer er faldet i pris.

FDM har fundet fejl i godt og vel halvdelen af de nye slutsedler, hvor handlen er indgået før 3. oktober, hvor køberne enten ikke har fået den nedsættelse de har krav på eller også har forhandleren nedsat prisen på en indbytningsbil.

Hos brancheorganisationen Autobranchen kalder man det “uheldigt”, hvis ikke købere har fået priserne beregnet korrekt, og vil ikke afvise at der kan være forhandlere, der har benyttet sig af muligheden for at score en ekstra gevinst.

Det kan være svært at beregne og vurdere den nedsatte pris på lager køretøjer, men da registreringsafgiften er en den sidste beregning, inden slutresultatet for autocampere, kan du som udgangspunkt fratrække 60% og tillægge 45% i stedet, så er du tæt på, uden brug af forhandlerens afgiftberegner.

Hos autocamperforhandlerne er de ikke så hurtige på aftrækkeren som i bilbranchen, og ved tjek hos autocamperforhandlerne, er der med undtagelse af et par tilfælde endnu ikke skiltet med besparelser, og i de tilfælde hvor forhandlere er kommet med bud på besparelser, har de klogeligt taget højde for at de nedsatte priser, er under forudsætning af lovforslaget genneføres som fremlagt.

Der er 1. behandling den 25. oktober, så intet er 100% sikkert før et stykke inde i november. Som før omtalt er der flertal for forslaget mellem regeringen og DF. Det er dog desværre før set at et eller andet parti har fået øje på et eller andet, to minutter i lukketid. Det vil dog være dumt så langt henne i forløbet af finde på ændringer.

Naturligvis skal købere have den nedsættelse af afgiften, som mange har drømt om siden indmeldelsen i EF i 1972 og sidenhen EU. Der er tegn i sol, måne og stjerner på, at det efter denne nedsættelse kan vare adskillige år inden det sker igen, men politik er som bekendt uforudsigeligt.

Kilder: FDM, Finansinans

Udgivet i Information
Torsdag, 12 Oktober 2017 00:00

Bath2go for Campere uden bad og toilet

Der findes mange kreative mennesker til og tak for det. Her har et firma udført kreative evner som et bud for køretøjer uden bad og toilet.

Har du en Camper uden bad og toilet, som f.eks Mercedes Marco Polo eller VW Westfalia ? Så fortvivl ikke, hjælpen er nær, for de der ønsker at være selvforsynende på en længere ferie ? Så her er Bath2go løsningen. En badeværelse og toilet kasse, som du kan hænge bag på din Camper.

En kompakt Camper har fordele. Du kan parkere overalt, ingen parkering problemer eller besvær. Du kan lige så nemt handle eller tage på arbejde. Vil du, du ikke gå glip af luksusen med dit eget badeværelse? Du kan selvfølgelig vælge en løs udendørs bruser, men det er ikke muligt alle steder. Bath2go er et separat badeværelse, der kan bruges overalt.

Prototypen er klar.den kommer kommer i handel fra næste år, siger planlæggerne. Ud over et brusebad er der også en foldebar vask og et toilet. Bath2go måler 135 x 72 centimeter. Taget kan foldes op fra kassen i aluminium og GFK. Du kan stadig komme ind i parkeringshuset. Sæt det på bagenden af en Mercedes Vito, og så er du 109 centimeter længere. Sæt Bath2go på bagenden af en VW bus, og du er 98 centimeter længere.

Kassen er på en platformbærer af mærket Cate. Den er også tilgængeligt for Ford Transit. Hvis du hæver taget, er badeværelset på Bath2go på stramt mål - 2 meter. Vandtanken og afløbstanken er placeret på ydersiden af kassen. For at få gas og strøm skal kassen tilsluttes køretøjet. Den komplette boks vejer 120 kilo. Prisen lyder i øjeblikket på 7000, - Euro inklusive alt.Toilet Thetfort C402 integreret 15l vandtank. Ståhøjde 195 cm.

Kilde: Bath2go.com

 

Udgivet i Udstyr Artikler

Tansnportministeren har afgivet svar på et forslag, der for et par måneder siden blev indsendt på vegne af AutoCamperRådet. Forslaget blev indsendt lyset af forskellige vægt udfordringer for autocampere på 3.500 kg. Herunder kan indholdet af forslaget læses i forkortet form, da materialet er omfangsrigt. Ligeledes kan Transportministerens svar læses. Positivt og et skridt i den rigtige retning, på en længere EU vej. Der er ikke tale om at det kun skal gælde i Danmark, det giver ingen mening. Det 3. kørekortsdirektiv gælder for alle lande i EU. Kørekortsregler er helt ENS, men man må godt tilføje egne regler, der derfor kun gælder inden for de enkelte landes grænser.

Den 30. Juli, 2017 blev det hidtidig mest ambitiøse forslag indsendt til Transportministeriet, på vegne af AutoCamperRådet. ACR´s komplekse forslag går ud på at tilpasse et tillæg til det 3. kørekortsdirektiv, så det er tilladt at føre en autocamper/campingbil (M1) op til 4.250 kg på et B kørekort, når der ikke yderligere kan tilkobles en trailer, på lige fod med vogntog, bestående af et køretøj på 3.500 kg og en ubremset trailer på 750 kg.

Øget sikkerhed.

Hvem vil bestride, at en autocamper der vejer 4250 kg er mere trafiksikker end en autocamper på 3.500 kg med påhængskøretøj, med en ubremset vægt på 750 kg ? Det er langt sikrere at have 4.250 kg på et køretøj, fremfor at en del af vægten er placeret på en trailer. Et tilsvarende tillægskursus, skal også gælde for B kørekort til 4.250 kg på et køretøj.

Ikke en ændring, men en tilføjelse til 3. kørekortsdirektiv.

Implementeringen forudsætter at autocamperen teknisk kan godkendes til opgradering til 4.250 kg. Ikke alle chassiser er godkendt til denne vægtklasse. Der har gennem flere år være gjort flere forsøg på at ændre kørekortsdirektivet, men uden held, men her gøres forsøget som et tillæg og altså ikke en ændring.

Tilføjelsen skal ikke erstatte muligheden for kørsel med at benytte et køretøj på 3.500 kg og en ubremset trailer på 750 kg, men er et valg, hvor der fravælges traileren på 750 kg.

Den portugisiske model:

I november 2012, lige inden indførelsen af det. 3. kørekortsdirektiv i januar 2013, indførte PortugaI et dekret, hvor blev det muligt at føre et rekreativt køretøj på mellem 3.500 - og 4.250 kg på et B-kørekort.

Forudsætning:

Indehaver af B-kørekort, skal være over 21 år og have mindst 3 års kørselserfaring i  kørekortskategori B. Anvendelse af B-kørekort optil 4.250 kg forudsætter at det benyttes til rekreative formål og ikke erhverv.

Ændringen:

Denne ændringen af den portugisiske færdselslov er lavet for at opmuntre dem, der kan lide at rejse i autocamper, så Autocamperejere med B-kørekort kan føre køretøjer mellem 3.500 - og 4.250 kg. For køretøjer med totalvægt på højst 3.500 kg, har intet ændret sig. For kørsel med trailer på 750 kg eller vogntog med et påhængskøretøj op 3.500 kg vil fortsat skulle have det obligatoriske kategori B+ eller BE kørekort. Kun I portugal.

Tyskland:

Indtil den nye kørekortreform i Tyskland i 1999, har det med det gamle kørekort - Klasse 3, været mulig at føre køretøjer med en tilladt totalvægt på optil 7,5 tons og vogntog på op til 12 tons (anhænger med op til 3 aksler). Indehavere af disse kørekort, kan stadig føre køretøjer i denne vægtklasse, der gyldig til 2033. Ved ombytning af kørekørt, er der udstedt tilladelse til Kørekort: B, BE, C1, C1E, samt M og S.

Kørekort B til eldrevne køretøjer på 4.250 kg:

I Tyskland køre der en forsøgsordning til den 31.12.2019, der omfatter kørsel med køretøjer på 4.250 kg på et B-kørekort, når køretøjet er en elektrisk varebil beregnet til varetransport. Kørekortet kaldes FE- Klasse-B. Dette kræver 5 timers kursus i køretøjskendskab.

Ligeledes blev der den 7. december 2016 fremsat et Beslutningsforslag nr. B 30 i Folketinget, der ligeledes indeholder muligheden for at indehavere af kørekort, kategori B, kan føre et køretøj på op til 4.250 kg, når køretøjet er eldrevet.

En undtagelseregel omkring brug af B-Kørekort, giver indehavere af B-kørekort i Tyskland mulighed for at føre køretøjer med en samlet totalvægt på 4,750 kg, hvis Indehaveren af kørekortet er medlem af det frivillige brandværn, stats anerkendt redningstjeneste, teknisk hjælpeværn eller en enhed til katastrofebeskyttelse.

Der må køres på offenlig vej, og derudover må de frivillige også køre med en anhænger på optil 4.750 kg i kombination til en personbil. Man skal have haft kørekort i mindst 2 år og det kræver et teknisk kursus, med kørsel og en praktisk prøve.

Andre lande:

Kørekort til personbil, har også givet mulighed for kørsel med køretøjer over 3500 kg i Tyskland, Frankrig, Sverige og de britiske øer indtil 1996-97.

Kørekort C1:

Ifølge Dansk Kørelærer-Union findes der idag kun 2 steder i Danmark, hvor der kan erhverves kørekort C1. En på Sjælland ved Jægerspris og en i Esbjerg i Jylland.

Trailerkørekort B+:

Du har behov for minimum et B+ kørekort når: Bilens og trailers tilladte totalvægt tilsammen overstiger 3500 kg, dog op til max. 4.250 kg. Teori er den samme som til B/E kørekort.

Vægt:

Det er en kendt sag at den største udfordring ligger i at overholde vægten på 3.500 kg autocampere. Producenterne bliver mere og mere kreative, for at få køreklar vægt, og derved lastevne til at se positivt ud.

Nu er der kommet svar fra Transportminister Ole Birk Olesen

Transportministeren har bedt Færdselsstyrelsen om at tage stilling til det konkrete forslag. Færdselsstyrelsen er enig i at det kræver en ændring i EU og vurderer samtidig, at der ikke er afgørende færdselssikkerhedsmæssige hensyn til hindrer for at foreslå den nødvendige ændring i EU.

Transportminister Ole Birk Olesen vil derfor sørge for at forslaget bliver foreslået for EU-kommisionen
.
EU - et kludetæppe af interesser:

Med de mange interesser der er i EU, må det nok forventes at det tager tid. Imens kan problemerne så vokse sig endnu større. Selv i Danmark, har der været foreslået kørekort B til varebiler på 4.250 kg, når bare det er en el-bil. For 3 år siden var der skriverier i medierne om Ambulancer, der er godkendt til 3.500 kg, men det viste sig at de i udrustet stand og med til tider 5 personer, vejede en hel del over de 3.500 kg.

Gør man ingenting, sker der ingenting. ACR har tidligere fået mails fra MEP’er i Europakommisionen, der er positive og ligeledes ser det ud for et par trafikpolitiske ordfører.

Norge kæmper som EØS land den samme sag på to plan, da de følger EU's regler på området. Tyskland med Reisemobil Union (Som ACR i DK) og producenterne ligeledes, men ingen ud over Danmark, Norge og Portugal har endnu opbakning på regeringsplan. Det er bliver nødvendigt at få dette ændret i hele EU. Hvad med fremtidige autocampere på Grøn teknologi ? El-varebiler er ikke de eneste der lider under vægt problemer, selv om gentagne forsøg fra producenterne på at slanke autocampere på 3.500 kg er forsøgt og knapt nok lykkedes på trods af yderst kreative udregninger fra producenterne, med selvbestaltede regler og nye tiltag, der bare ikke er en del af den Europæiske lovgivning omkring køreklar vægt. Familier er helt udelukket for på lovlig vis, at køre autocampere på 3.500 kg, der har bare det basale ekstraudstyr med om bord. +/- 5% afvigelser er en skjult fare - 150 kg ved 3.000 kg i producent afvigelse tollereres ifølge loven ?

F.eks 20 liter vand under kørsel ? Loven siger helt fyldt vandtank, altså 120 liter vandtank - 120 kg og ikke 20 kg. 20 liter er lig med tom tank, alene pga mængden i slanger og varmvands boiler, som heller ikke regnes med hos producenterne.

Man indregner kun en fyldt gasflaske, selv om lovginingen siger, at hvis der er plads til 2 gasflasker, så skal der indregnes 2 gasflasker i køreklar vægt. Dette er EU lovgivning !

Transportministerens svar til AutoCamperRådet

Udgivet i Information
Side 1 ud af 2