Artikel filtreret på dato: Juli 2016

Prognosen fra European Caravan Federation om at der ville blive solgt endnu flere autocampere i 2016 end i 2015, er indtil videre opfyldt til UG med kryds og slange. Halvårs tallene fra ECF er lige kommet og de viser et forrygende første halvår for autocampersalg i Europa og også set med danske øjne.

Ikke mindre end 63.512 autocampere er et plus på +16,6% i forhold til samme periode 2015 med 54.457 autocampere. I Tyskland er der solgt ikke mindre end 23.855 autocampere i den første 6 måneder af 2016. Det er et plus på 23,6% i forhold til 2015.

Set med danske øjne kan vi også godt være tilfredse, selv om det ikker de store styk antal der sælges, mest pga vores afgiftsystem. Hele +36,9% blev det til og det er i styk antal 152 fabriksnye autocampere i forhold til 111 i 2015 og 85 stk i 2014.

Hele året 2015 blev der solgt 165 autocampere i Danmark, så det ser godt ud for 2016.

Også salget af campingvogne har fremgang, 44.195 blev det til og det er en fremgang på +5,1% i forhold til første halvår 2015. Isoleret set har Danmark en fremgang på +9,3%. 1646 fabriksnye campingvogne fik ejere i de første 6 måneder af 2016.

Tendensen er ikke til at tage fejl af. Autocampere er mere trendy end campingvogne. Ikke mindre end 43,7% flere helt nye autocampere end campingvogne. Dertil kommer alle de brugte.

Det endnu endnu ikke lykkedes at nå fordums tiders storheds tid inden finanskrisen, hvor der i 2007 blev solgt 90.340 autocampere, men den står til at blive slået i 2016, da der i 2015 blev solgt 81.240 nye autocampere og forsætter tendensen året ud bliver 2016 rekordåret.

Kilde: European Caravan Federation

Udgivet i Information

Brønderslev får nu etableret en autocamperplads ved Brønderslev Hallernes store p-plads.
Autocamperpladsen har været på ønskelisten i nogle år, og gennemgået op og nedture, men ved drøftelser i foråret, finder byen nu at der er fundet en rigtig god løsning, i samarbejde med autocamperfolk, som også er behjælpelig med at sprede de gode budskab, så kendskabet når ud til så mange autocamper turister som muligt.

Pladsen bliver placeret i forbindelse med Brønderslev Hallen´s parkeringplads, hvor der også anlægges tømmefaciliteter. Arbejdet er gået igang. Beliggende tæt ved Rododendonparken, det nye vandrerhjem, fritidsaktiviteter – og samtidig med tæt på midtbyen, der forhåbentlig kan se frem til lidt mere handel, idet autocamperturister ønsker bynære pladser.

Kommunen har i første omgang er der valgt en økonomiløsning, men på sigt har hele området bestemt potentiale for etablering af en moderne komfort autocamper-parkeringsplads. Brønderslev Kommunen ønsker at afsøge efterspørgslen, inden der foretages større investeringer. I test perioden er autocamperpladsen i Brønderslev gratis, hvor der er mulighed for at parkere på pladsen, med mulighed for at tømme spildevandstank og toilet med mere. Ny skal pladsen annonceres, så brønderslev Kommune kan danne sig et overblik over videre investeringer.

Godt gået til de aktive i pladsens tilblivelse i Brønderslev !

Kilde: Nordjyske

For få år siden,var Fredericia kommune, som så mange andre kommuner ikke lette at få noget positivt ud af, når det drejer sig om overnatning i autocampere. Det har ændret sig, efter at to relativt nye opholdspladser for autocampere i Fredericia Lystbådehavn og FredericiaC, begge med udsigt til Lillebælt og havnen, er blevet meget populære blandt autocamper turister. Enkelt dage med omkring 18 autocampere er ikke et sjældent syn.

Beliggenhed er et nøgleord, når vi taler autocamperplads succes, og så byder Fredericia ind med ikke mindre en to af slagsen.

Fredericia Lystbådehavn med plads til omkring 10 autocampere og til en pris på 100 kr med mulighed for strøm og bad mod betaling, tømme muligheder og affaldshåndtering. Pladsen ligger direkte ned til vandet, med udsigt til Lillebæltsbroen og Strib Fyr.
På Fredericia Lystbådehavn ligger den hyggelige Café Cozy, en restaurant med inden- og udendørs servering. Her serveres et bredt udvalg af både frokostretter, aftensmad, tapas samt takeaway. Er det blot en is eller en sodavand på en varm sommerdag, der er behov for, klarer cafeen også det. 1000 meter til indkøb. Placering - Jesper Banks Vej 7, 7000 Fredericia, Denmark. Koordinater, N 55°33'18", E 9°43’47"

På havnegrunden hvor tidligere Superfos/Kemira havde til huse, er der opstået forskelligartet aktiviteter og molen benyttes også når byen har besøg af store gamle sejlskibe og krydstogtskibe.

Her har en simpel plads, uden faciliteter indfundet sig. Pladsen ligger på adressen - Svovlsyrekaj, 7000 Fredericia, koordinater, N 55°33'29", E 9°45’34”,. Der udsigt fra pladsen til Lillebæltsbroen og til Havnens trafik af store skibe. Molen bliver brugt flittigt af fritidsfiskere og er nabo til en Halfpipe bane til skateboards. Når der besøg af de store sejlskibe og krydstogtskibe holder man her på første paket til 0 kroner. Pladsen er skiltet for autocampere. Man skal nok ikke regne med at denne plads har mange år foran sig, da grunden, pladsen ligger på er under udvikling til eksklusive boliger, men den tid der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage, og så må man håbe at pladsen har været så besøgt, at det forpligter i kommunen. Der er 800 meter til Centrum, mod 3000 meter fra havnen.

Mange kommer for at nyde udsigten over Lillebælt fra Kastelskajen, og de kommer ofte på weekendtur til Fredericia for at nyde udsigten, muligheden for at fange en fisk eller to og så byens handelsliv.

Den gamle Garnationsby har mange oplevelser, som bla. den historiske bydel Charmerende gader, smukke kirker og hyggelige huse. Voldene Nordeuropas bedst bevarede voldanlæg opført i 1600 tallet, bygget til at beskytte byen – i dag en dejlig park. Fredericia Bymuseum Spændende udstillinger om byens historie. Den Tapre Landsoldat Verdens første mindesmærke over den ukendte soldat (1851).

Med 5 dage tilbage af juli måned og indtil nu, et besøgstal på tæt ved 300 autocampere alene i juli måned, kan Fredericia Lystbådehavn melde meget tæt på fuldt hus, med de 10-12 pladser de har til rådighed. Dertil kommer et ukendt antal på havne kajen tættere på byen. Et check på hollandske campercontact.nl, viser da også at de udenlandske besøgende er tilfredse til omkring 7,2 og 7,7, på en skala til 10.

Øverste foto: Autocamperplads Lystbådehavnen - Nederste fotos: FredericiaC

Autocamper-info.dk, har ved adskillige lejligheder, forsøgt at synliggøre reglerne for parkering med autocampere ifølge lovgivningen og ikke efter hvilke opfattelser forskellige aktører har på, hvorledes lovens og selvkomponerede opfattelser føres ud i livet. At køre uden kørekort bliver heller ikke lovligt af, at man ikke bliver taget i at køre uden.

For et par måneder siden kunne autocamper-info.dk, fra en artikel om vide regler for parkering og overnatning i autocampere, fortælle, at Vejdirektoratets juridiske afdelings Chefkonsulent Ivan Hansen i en artikel i mitfyn.dk udtalte sig om de få begrænsninger der gælder omkring parkering og overnatning i autocampere.

autocamper-info.dk kontaktede derefter den afgående formand i AutoCamperRådet - Max Watson, for at høre om der var interesse for at følge op på udtalelsen fra Vejdirektoratet, for en gang for alle at få svar fra hestens eget hovede, om hvordan autocampere kan forvente, at lovgivningen tolkes, set fra Vejdirektoratets side af bordet og derved mane de mange selvbestaltede opfattelser og konklusioner til jorden. Vi udførmede derefter spørgsmålene. Samtidig også for at vi kunne se, hvor tæt vi i Danmark er på den tyske måde at lave Stellplätze på. Faktisk er vi uendelig tæt på, hvilket autocamper-info.dk havde en god formodning om. Denne formodning har fået opbakning fra Vejdirektoratet, så det kan vi jo kun være godt tilfreds med.

Her i Danmark har vi også muligheder for pladser indrettet til særlige formål, som indeholder det samme som den tyske Sondernutzung, som autocamper parkering - Wohnmobil-Stellplatz er lovgivet efter og den danske lovgivning omhandler også både trafikal brug og særlige formål. „Gemeingebrauch“ og Sondernutzung gør den store forskel.

Vi har ligeledes skudt på parkering med autocampere fra forskellige vinkler og vægt. Undersøgt lovligeheden af de mange skilte der sammen med officiele skiltning, forbyder det ene og det andet omkring henstilling og overnatning af autocampere.

Vejdirektoratets juridiske afdeling stillede beredvilligt deres know how til rådighed for vores spørgsmål, som Marcus Philip Louens fra Vejdirektoratets juridiske afdeling har besvaret.

Spørgsmål 1-3-4 er udeladt. 1- 3 - 4 er udeladt, da vi afventer uddybende svar.

Lovgivningen er her, til at indrette alle typer autocamper overnatningsmuligheder. Nøglen ligger hos kommunerne, som skal udstede tilladelserne og politiet, ikke på Christiansborg, med den nuværende lovgivning.

Servicetavlen M32 benyttes oftere af kommuner for parkering med autocampere, men det er en fejl. Pladser der er mærket med autocamper undertavle, gælder kun for autocampere og ikke campingvogne osv.

Vejdirektoratet udtaler

Indledningsvis vil vi gerne oplyse, at Vejdirektoratet, der administrerer statsvejene, både afgiver generelle udtalelser om fortolkningen af bestemmelserne i vejlovgivningen1 og en række bestemmelser i færdselsloven2 samt afgør konkrete klager truffet af kommunerne eller politiet efter disse bestemmelser.3

Når Vejdirektoratet tager stilling til en klage over en afgørelse truffet af en kommune eller politiet efter disse bestemmelser, kan vi kun tage stilling til retlige spørgsmål, det vil sige om afgørelsen er lovlig. Vi kan derimod ikke tage stilling til kommunalbestyrelsens eller politiets skøn inden for lovens rammer og kan derfor ikke udtale os om, hvorvidt en lovlig afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig.

Vejdirektoratet administrerer endvidere den med hjemmel i færdselslovens § 95 fastsatte autoriserede vejafmærkning4 , og kan meddele dispensation til kommunalbestyrelser fra bestemmelserne i vejafmærkningsbekendtgørelsen5 vedrørende afmærkning på kommunevejene. Det fremgår af anvendelsesbekendtgørelsens6 § 1, stk. 3.

Vi kan endvidere tage stilling til, om myndigheden har overholdt almindelige forvaltningsretlige regler, herunder bestemmelser i forvaltningsloven7 , i forbindelse med en afgørelse truffet efter de nævnte bestemmelser, men ikke til, om myndigheden har iagttaget god forvaltningsskik.

Vi kan derfor ikke udtale os på en sådan måde, at vores udtalelse fremstår som en forhåndsgodkendelse af et konkret projekt. Vores udtalelser skal derfor være af generel karakter og med respekt for begrænsningerne i vores kompetence som klagemyndighed og vores øvrige opgaver.

Spørgsmål 1 -3 - 4 som tidligere omtalt, udeladt.

Spørgsmål 2

”Færdselslovens § 102 siger, at det er tilladt at benytte et parkeret køretøj, f.eks. en autocamper, til overnatning på rastepladser og vejarealer, hvor der ikke er skiltning om tidsbegrænset parkering.
Det er kun, hvis det kan karakteriseres som egentlig campering, at dette vil være forbudt. Hvad er definitionen på egentlig campering?

Som vi forstår det, betyder Vejlovens § 102, stk. 1, nr. 1, at det til en offentlig vej hørende areal ikke uden vejbestyrelsens tilladelse må anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af f.eks. løsøre.”

Svar
For god ordens skyld skal vi oplyse, at de almindelige standsnings- og parkeringsbestemmelser fremgår af færdselslovens §§ 28-30. Disse regler kan suppleres med afgørelser truffet af vejmyndigheden8 med politiets samtykke på offentlige veje efter færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1, og efter privatvejslovens9 § 57, når der er tale om parkering og standsning på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Hvis man ønsker at campere, opstille bord- og bænkesæt o.lign. på den offentlige vejs areal, skalman søge vejmyndigheden om tilladelse, før man påbegynder disse aktiviteter. Det fremgår af vejlovens10 § 80, stk. 1 – tidligere stod bestemmelsen i § 102, stk. 1.

I privatvejslovens § 66, stk. 1, findes en tilsvarende bestemmelse om arealer, der er taget i brug for en privat fællesvej i by og bymæssigt område. Til forskel for tilladelse efter vejlovens § 80, stk. 1, kan en tilladelse efter privatvejslovens § 66, stk. 1, kun udnyttes, hvis man også på privatretligt grundlag har ret til f.eks. at campere m.m. på den pågældende ejendom.

Spørgsmål 5

Hosstående skiltekombinationer ser vi ofte rundt i landet. Som vi forstår det, foreskriver færdselsloven § 99 stk. 2, at der ikke må opsættes uautoriserede skilte på eller i forbindelse med officielle afmærkninger. Er det korrekt fortolket?

Spørgsmål 6

P-skilt E33, som ovenstående med uautoriserede skilte (køretøjsgruppe). Er disse lovlige?”

Svar på spørgsmål 5 og 6
Færdselstavler, signalanlæg eller indretninger til regulering af eller til advarsel eller vejledning for færdslen må ikke anbringes ved offentlige veje uden for de tilfælde, der er angivet i denne lov eller de i medfør af denne fastsatte bestemmelser. Det fremgår af færdselslovens § 99, stk. 1.

Skilte, opslag, lysindretninger og lignende må ikke anbringes på eller i forbindelse med afmærkning efter § 95, stk. 1. Det fremgår af færdselslovens § 99, stk. 2.

Der må derfor ikke opsættes uautoriserede skilte på eller i forbindelse med autoriseret afmærkning efter færdselslovens § 95, stk. 1, på veje, hvor færdselsloven gælder.

Færdselsloven gælder, hvor ikke andet er bestemt, for færdsel på en vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter, jf. lovens § 1. Vejens retlige status (statsvej, kommunevej, privat fællesvej, rent privat vej) er således uden betydning for anvendelsen af færdselslovens § 99, stk. 2.

Hvis der anvendes uautoriseret afmærkning på en privat ejendom, som ikke er omfattet af færdselslovens § 1, og denne afmærkning kan ses fra en vej, kan politiet forlange afmærkningen fjernet, hvis skiltet er til ulempe for færdslen eller har lighed med autoriseret afmærkning. Det fremgår af færdselslovens § 99, stk. 3.

Undertavler til påbudstavler og oplysningstavler har blå bund. Undertavler til E 33 kan dog have sort bund. Det fremgår af § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om vejafmærkning11.

På billedet ses oplysningstavlen E 33 parkering med tilhørende undertavler med hvid bund og sort kant. Symbolet på undertavlen er US 7, som angiver en autocamper. Undertavlerne har hverken blå eller sort bund, og er derfor uautoriserede.

Denne tavlekombination må derfor ikke benyttes på offentlige veje (stats- og kommuneveje), medmindre der er meddelt konkret dispensation hertil efter § 1, stk. 3 eller 4, i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning12.

Hvis skiltningen ønskes etableret på private fællesveje i byer og bymæssige områder, kræver det kommunens og politiets godkendelse efter privatvejslovens § 57, stk. 1.

På private fællesveje på landet og rent private veje kan politiet af færdselsmæssige grunde kræve
af uautoriseret afmærkning fjernes og eventuelt erstattes med autoriseret afmærkning, jf. færdselslovens
§ 97, stk. 2.

Spørgsmål 7

Når skiltning for M1(personbiler) køretøjer anvendes - P-skilt og sammen med autocamper undertavle. Er det derved lovligt at parkere med autocampere over og under 3500 kg.?

Svar
Skiltningen på billedet er hovedtavle E 33 med undertavle U4 med symbol US 7. Denne tavlekombination
er en oplysning til føreren af en autocamper om, at parkering med autocampere kan ske på en sådan parkeringsplads, fordi den er indrettet eller planlagt til dette særlige formål. Dette gælder både for autocampere over og under 3.500 kg. Det er dog en forudsætning, at køretøjet kan holde inden for den afmærkede parkeringsbås.

Kommunerne kan med politiets samtykke udstede lokale parkeringsbekendtgørelser med hjemmel
i færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1, hvor de regulerer parkering og standsning med påhængskøretøjer,
køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg, eller særligt indrettede køretøjer.

Det kan derfor bestemmes, at det ikke er tilladt at parkere med en autocamper over 3.500 kg ved
en lokal parkeringsbekendtgørelse.

OBS: U4 er fuld størrelse og UE 33,9 er halv højde.

Spørgsmål 8


Er det tilladt for campingvogne at parkere, hvor servicetavlen M32 - Autocamper benyttes?

Svar
Tavlen M 32 anvendes til at servicevejvise på en vej hen til destinationen. Hensigten er at hjælpe trafikanterne med at finde den mest hensigtsmæssige vej frem til destinationen. M 32 er en servicetavle med vejvisning til en campingplads for autocampere, hvorfor denne ikke har noget med parkering at gøre.

Spørgsmål 9

Når P-felter skiltes med E33.1 sammen med UE 33.9 - Autocampere. Er det så også tilladt for en campingvogne at parkere i sådanne felter ?

Svar
Den viste skiltning, hovedtavle E 33 med undertavlen U4 med symbol US 7 betyder parkering tilladt for autocampere. Det betyder, at parkeringspladsen er særligt indrettet til autocampere. Det er dog en forudsætning, at autocamperen kan holde inden for den afmærkede parkeringsbås.

Spørgsmål 10

”Kommunale parkeringsbegrænsninger. Vi har noteret os, at en hel del danske kommuner har skærpet det gældende generelle parkeringsregulativ ved på kommunens hjemmeside at skrive: ”Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på overnatning. Disse kan henvises til særskilt indrettede pladser for campingbiler (autocampere). E33 + UE 33,9.”

Gælder en kommunal tekst som ovenstående (ikke skiltet men kun på kommunens hjemmeside) for alle autocampere, altså køretøjsgruppen – autocampere, op til 3.500 kg og gruppen over 3.500 kg. Er en sådan skærpelse af de generelle P-regler lovlig?”

Svar
Når vejmyndigheden indskrænker retten til parkering, kan dette alene ske ved en lokal parkeringsbekendtgørelse i tilfælde, hvor restriktionen ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, og den regulerer parkering og standsning med påhængskøretøjer, køretøjer med totalvægt over 3.500 kg eller særligt indrettede køretøjer, jf. færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt. 13

Det er Vejdirektoratets opfattelse, at generelle bestemmelser om, at der ikke må ”parkeres køretøjer med henblik på overnatning” eller tilsvarende formuleringer, som bliver benyttet i – så vidt vides - 20 kommunale parkeringsbekendtgørelser, ikke har hjemmel i færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt. En tilsvarende generel bestemmelse på kommunens hjemmeside, har derfor heller ikke hjemmel i færdselsloven.

En sådan formulering betyder, at alle køretøjer er omfattet af parkeringsrestriktionen, men som det fremgår ovenfor, er det alene påhængskøretøjer, tunge køretøjer og særligt indrettede køretøjer, der kan træffes bestemmelse om i en lokal bekendtgørelse.

Spørgsmål 11

”Hvis spørgsmål 6 kendes lovlig, gælder P-restriktionerne så også for autocampere under 3.500 kg?”

Svar
Skiltekombinationen i spørgsmål 6 er ikke lovlig, medmindre Vejdirektoratet har meddelt tilladelse.

Spørgsmål 12

”Hvordan med parkering af autocampere op til 7.500kg og større?

Parkeringsbåse for autocampere

Brugere af autocampere klager ofte over, at P-båse på almindelige P-pladser kun er beregnet til personbiler og at større P-båse for autocampere mangler, hvilket kan betyde større P-afgifter, såfremt en P-vagt noterer en autocamper for at overskride feltstørrelsen med sit 6-9m lange køretøj.

Ifølge § 188 jf. bekendtgørelse om vejafmærkning skal P-båse have dimensioner, så relevante køretøjer kan holde inden for båsen.”

Svar
Der kan i lokale parkeringsbekendtgørelser fastsættes restriktioner for parkering af køretøjer over 3.500 kg. Svaret afhænger derfor af, om der er en lokal parkeringsbekendtgørelse, som forbyder parkering af køretøjer på over 3.500 kg.

Hvis der ikke er fastsat restriktioner i lokale parkeringsbekendtgørelser, sondres der ikke mellem autocampere under og over 3.500 kg. Det er dog en forudsætning, at autocamperen kan parkere inden for den afmærkede parkeringsbås. Se svar på næste spørgsmål.

Spørgsmål 13

”Findes der mål for P-felter for autocampere, der typisk måler 2,12- 2,38 i bredden og 6- 9m i længden, med vægt på op til 7.500t. Nogle autocampere er endda endnu større?”

Svar
Parkeringsbåse skal have dimensioner, så relevante køretøjer kan holde inden for båsen, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning. Det fremgår af § 188, stk. 1 i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

Der kan pålægges afgift for overtrædelse af bestemmelser om parkering, der fastsættes i medfør af § færdselslovens §§ 92, 92 d og 93. Det fremgår af færdselslovens § 121, stk. 1, nr. 8.

I områder der er særligt udlagt til parkering betyder det, at parkering i afmærkede båse skal ske inden for båsen. Autocampere, som ikke kan holde inden for den relevante afmærkning, parkerer derfor ulovligt.

Vejdirektoratet er ikke bekendt med, at der findes særlige mål/dimensioner for parkeringsbåse til autocampere. Ligesom der heller ikke findes særlige mål eller dimensioner for, hvornår et godkendt køretøj må indrettes som autocamper.

Privat parkering

Spørgsmål 14

”Er der lovgivning, der efter indførelse af privat parkering (med sorte skilte med hvid skrift), som afviger i særlig grad fra offentlige parkeringspladser?”

Svar
Hvis der er offentlig adgang til en privat parkeringsplads gælder færdselslovens bestemmelser, jf. færdselslovens § 1. Reglerne i færdselslovens § 97, stk. 1, om anvendelse af afmærkning og § 99, stk. 2-3, gælder også for afmærkning på private parkeringspladser, hvortil der er offentlig adgang.

Regler, om hvordan der skal skiltes og afmærkes på private parkeringspladser for at gøre et betalingskrav gældende ved domstolene, findes i bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder14.

Spørgsmål 15

”Er det på privat parkering kun det nye sorte P-skilt som er officielt (lovligt)? ”

Svar
Informationstavlen med det hvide P på en sort baggrund anvendes på offentligt tilgængelige private parkeringspladser, hvor parkering helt eller delvist er underlagt rent privatretlige regler for benyttelsen.

Hvis der skal kunne pålægges betaling herunder en kontrolafgift for manglende overholdelse af de aftalevilkår, der er fastsat for parkering på pladsen, skal der ved steder, som det er naturligt at passere umiddelbart efter, at man med et motorkøretøj er kommet ind på parkeringspladsen, være opstillet den sorte P-tavle og en undertavle med teksten ”Regler og vilkår fremgår af skilte på pladsen” med hvid skrift på sort baggrund som nærmere anvist i bilag 1. Tavlen og undertavlen skal være opstillet, så de er let synlige i lys og mørke. Det fremgår af § 3 i bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder.

Hvis ejeren af parkeringspladsen ikke ønsker at opkræve betaling for benyttelse af parkeringspladsen, men ønsker at oplyse om muligheden for at parkere på pladsen, kan pågældende med politiets samtykke afmærke med oplysningstavlen E33 eller med en uautoriseret afmærkning, jf. de tidligere nævnte regler i færdselslovens § 97, stk. 2.

Spørgsmål 16

”Er undertavler her tilladt som piktogrammer, f.eks. i stedet for UE33,9?”

Svar
Undertavlen til en sort P-tavle skal være med hvid skrift på en sort baggrund og beskrive de nærmere regler og vilkår, som gælder på parkeringspladsen, jf. ovenfor.

Der er dog intet til hinder for, at der på private parkeringspladser anvendes piktogrammer på en undertavle.

Ejeren skal dog være opmærksom på de tidligere nævnte bestemmelser i færdselslovens § 97, stk. 2, og § 99, stk. 2 og 3.

Henvisninger

1 Vejloven og privatvejsloven
2 Lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013 om færdselsloven, med senere ændringer
3 Vejdirektoratets opgaver og beføjelser er nærmere fastlagt i Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 121 af
15. februar 2016
4 Jf. § 5, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser.
5 Vejdirektoratets bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 om vejafmærkning, med senere ændringer
6 Vejdirektoratets bekendtgørelse nr. 801 af 4. juli 2012 om anvendelse af vejafmærkning, som ændret ved bkg. nr. 844 af
14. juni 2013 og bkg. nr. 212 af 6. marts 2014.
7 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

8 Kommunalbestyrelsen for kommunevejene og de private fællesveje, og Vejdirektoratet for statsvejene.
9 Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015
10 Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., som ændret ved lov nr. 1895 af 29. december 2015 og lov nr. 658 af 8. juni 2016.
11 Vejdirektoratets bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 om vejafmærkning, med senere ændringer
12 Vejdirektoratets bekendtgørelse nr. 801 af 4. juli 2012 om anvendelse af vejafmærkning, som ændret ved bkg. nr. 844 af
14. juni 2013 og bkg. nr. 212 af 6. marts 2014.
13 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L54/index.htm og http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/reu/spm/1314/svar/1148396/1388564.pdf
14 Bekendtgørelse nr. 202 af 28. februar 2014 om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på

private parkeringsområder

Vejdirektoratet svarer på spørgsmål om autocamper parkering PDF

Antallet af autocampere langs de svenske veje stiger - Det samme gør indbrud i de populære ferie køretøjer. Hver nat, rapporteres der om nye tyverier fra autocampere både i Varberg og Göteborg. I gennemsnit to om dagen.

Fortsætter det i samme tempo, vil vi snart nærme os 100 indbrud i autocampere i det sydlige og vestlige Sverige, bare siden begyndelsen af ​​juni, siger Christer Fuxborg, informationsmedarbejder hos politiet i Region Väst.

Først og fremmest, er det autocamperejere, der køre på E6 og overnatter på rastepladser undervejs, der er berørt. Alene i Halland har politiet modtaget 27 anmeldelser om indbrud, siden 1. juni.

Flere autocampere - flere tyverier

I takt med, at der sælges flere autocampere, så stiger markedet for denne type tyveri, siger Christer Fuxborg.
Den seneste sag fandt sted klokken 03 om natten til onsdag i denne uge, på en parkeringsplads uden for et Motel i Varberg regionen. Autocamper familien, der vågnede ved uro i bilen, kunne ikke stoppe tyvene, der forsvandt med både penge, mobiltelefon og bankkort. Vidner har oplyst, at de så to mennesker, der løber fra pladsen.

I Göteborg vågnede en autocamper ejere klokken 05, ved at ukendte personer opholdt sig i det køretøj, som var parkeret uden for en campingplads. Manden så tre mennesker forsvinder i to biler. Det er stadig uklart, hvad de fik med sig.

Målrettede tyve

I første omgang er Delintegrerede autocampere berørte, hvor autocamperen er opbygget omkring bilens førerhus. Tyvene ved lige præcis, hvilke køretøjer, de vil bryde op, og hvordan man kommer ind. De fuldtintegrerede biler giver de sig næsten aldrig i kast med, siger Christer Fuxborg.

I Halland har det store antal indbrud ført til at politiet har startet en kampagne, hvor de er gået sammen med Trafikministeriet, for at informere trafikanterne om, hvordan man forebygger autocamper indbrud. Sammen med frivillige fra politiet, besøger de blandt andet  rastepladser og benzinstationer for at distribuere flyers og plakater.

Den hævede pegefinger siger !

Ingen værdigenstande bør ligges synligt, og vigtige ting som tegnebog ligges ved sengen, hvor sandsynligheden for, at du vågner op er den største og i et område, der kræver handling for at få fat i det. Når du har behov for at oplade din telefon, skal du sørge for du kan gøre det, hvor du sover, og ikke ved nogen af ​​de forreste sæder. En alarm kan anbefales, måske kombineret med en udendørs bevægelsessensor, men som under alle omstændigheder giver lyd, når døren åbnes. En rem mellem fordørene komplicerer det væsentligt for tyve at bryde ind.

Ikke mindst, bør du have oplysninger om dine kreditkorts kontonummer og serienummeret på telefonen, bærbare computere og lignende skrevet ned, og gemt på et smart sted, så du kan give disse oplysninger, når du kontakter politiet. Glem ikke at skrive telefonnummeret ned på dit forsikringsselskab, da du ikke kan Google det, hvis computeren og telefonen bliver stjålet. Et telefonopkald er nemmere fra eksempel fra en nabo.

Fællesnævneren er, at indbrud forekommer næsten ubemærket. Det har været diskuteret, om der anvendes gas, men der er ingen dokumenterede tilfælde. Samtidig er der ikke mange, der mener at gas er muligt. Derfor står det klart, at tyvene er dygtige. Så dygtige, at du ikke kan forvente at vågne op i løbet af indbrud.

Kilde:Sydsvenskan.se

Udgivet i Information

De mest populære og bedste pladser i 2016 er blevet annonceret. I pladsernes TOP TI findes der nye navne. Juryen belønner især særlige services.

Endnu en gang har Promobil læsere valgt deres foretrukne steder. 2.468 deltagere har stemt, og det er en af ​​de højeste antal deltagere i afstemningen.

Sådan spreder placeringerne sig

Kategori A: Autocamperpladser op til 30 autocampere

I Kategori A har en Knaus campingplads, med en separat autocamperplads - Wohnmobilhafen Rügen i Altenkirchen forvist sidste års medaljevinder, autocamperplads Schacht-Audorf ved Kielerkanalen til andenpladsen og Wohnmobilstellplatz Schleuseninsel i Wilhelmshaven til tredjepladsen.

1. Plads : Knaus Wohnnobilhafen Rügen i Altenkirchen -> 13-16 Euro
2. Plads : Wohnmobilpark Schacht-Audorf i Schacht-Audorf -> 10 Euro
3. Plads : Wohnmobilstellplatz Schleuseninsel i Wilhelmshaven -> 10 Euro
4. Plads : Wohnmobilhafen am Rhein i Urmitz -> 7 Euro
5. plads : Stellplatz am Schlosshafen i Oranienburg -> 12 Euro
6. Plads : Mobilhafen Dreiquellenbad i Bad Griesbach -> 17,50 Euro
7. Plads : Wohnmobilstellplatz KissSalis Therme i Bad Kissingen -> 11 Euro incl Kurtaxe
8. Plads : Stellplatz Metzis Panoramablick i Ockenheim -> 8 Euro
9. plads : Stellplatz am Elbeufer in Hohnstorf/Elbe -> 8 Euro og Stellplatz Piesporter Goldtröpfchen i Piesport -> 8 Euro

Kategori B: Autocamperpladser for 31 til 50 autocampere

Også kategori B byder på en overraskelse. Ny her og direkte ind på førstepladsen, er Wohnmobilplatz Am Hafen i Altwarp am Stettiner Haff. Sidste års vinder, pladsen på Stellplatz am Stadthafen i Schleswig skal i år være tilfreds med andenpladsen. En nyere autocamperplads kommer ind på trediepladsen: Stellplatz am Halbmond i hollænderbyen Friedrichstadt, tæt på den danske grænse.

1. Plads : Wohnmobilplatz am Hafen i Altware -> 9,50 Euro
2. plads : Wohnmobilstellplatz am Stadthafen i Schleswig -> 16 Euro
3. plads : Wohnmobilstellplatz am Halbmond i Friedrichstadt -> 13 Euro
4. Plads : Womoland Nordstrand -> 7 Euro og Stellplatz am Kloster Andechs -> 12 Euro
6. Plads : Am Noor i Eckernförde -> 14 Euro
7. Plads : Fischereihafen Bremerhaven -> 10 Euro
8. Plads : Urbachtal i Neukirchen / Knüll -> 10 Euro
9. Plads : Wohnmobilstellplatz Ladenburg -> 10 Euro
10 Plads : Freesenbruch in Zingst -> 12 Euro og Brauerei Reichold -> 7 Euro

Kategori C: pladser for 51til 80 autocampere

I kategori C fejre en autocamperplads, der blev sat i drift i slutningen af ​​2014. Wohnmobilpark Winterberg kan fejrer sejren her. Også ny på andenpladsen er autocamper parkeringspladsen ved Rhinen i Andernach, mens en fast gæst blive belønnet på podiet, med en tredieplads. Det er Wohnmobilpark Xanten, der for sine seneste investeringer får bronze.

1. Plads : Wohnmobilpark Winterberg i Winterberg -> 7,50 Euro
2. Plads : Stellplatz am Rheinufer i Andernach -> 7 Euro
3. plads : Wohnmobilpark Xanten i Xanten -> 10 Euro
4. plads : Am Schiffertor i Stade -> 9,50 Euro
5. Plads : Westhafen i Wismar -> 10 Euro og Reisemobilpark Saarburg -> 10,50 Euro
7. Plads : Am Kuhhirten i Bremen -> 15 Euro
8. Plads : Am Mainufer i Kitzingen -> 9 Euro
9. Plads : Am Seglerhafen i Maashom -> 10 Euro og Stellplatz Nesselsang -> 10 Euro

Kategori D: pladser til mere end 80 autocampere

En videre overraskelse findes der i kategori D. Den første tilstrækkelige autocampereplads i en europæisk hovedstad har bragt rod i rækkefølgen. Den første autocamperplads i Wien vinder klart guldmedalje og trækker vinderen fra sidste år, Reisemobilhafen Twistesee i Bad Arolsen, ned på andenpladsen. En af tiden de seneste års vindere, Klüsserath kommer ind på tredjepladsen og Minheim på fjerdepladsen. Pladsen i Minheim har i flere år været i toppen af afstemninger.

1. Plads : 1. Reisemobilstellplatz Wien i Wien -> 19-26 Euro
2. Plads : Reisemobilhafen Twistesee i Bad Arolsen -> 10-12 Euro
3. Plads : Reisemobilpark Klüsserath i Klüsserath -> 6,50 Euro
4. Plads : Reisemobilpark Minheim -> 6,50 Euro
5: Plads : Bad Dürrheim -> 6,50 Euro
6. Plads : Garmisch-Partenkirchen -> 11-15 Euro
7. Plads : Alte Fahrt i Greven -> 11 Euro
8. Plads : Sturmflutenwelt i Büsum -> 15 Euro
9. Plads : Campers Stop i Füssen -> 14 Euro
10. Plads : Fährhafen i Cuxhaven -> 10 - 13 Euro

Autocamperpladsernes Fagjury 2016 har talt, og den viser at et bredt spectrum af autocamper overnatningsmuligheder falder i autocamper folkets smag. Om det er de dyrere komfortpladser, autocamperpladser uden for campingpladser, de simplere og også billigere pladser, Top Pladser eller havnepladser. Der tilhængere til det hele. Det vigtigste er belliggenhed og fritidsværdi ! Undersøgelsen viser også, at pladserne omkring Rhinen og Mosel stadig er blandt de billigste pladser i Tyskland, hvorimod resten af Tyskland er i prisstigning. Sammenligner man med hjemmelige priser, skal man tage højde for at Momsen på overnatning i Tyskland, kun er 7%, hvor vi i Danmark har ens Moms på 25% på alt. Det vil betyde at en autocamperplads ejer, der i Tyskland tager 10 Euro -> 75 kr, i Danmark skal tage ca. 12 Euro -> 90 kr, for at stå med det samme i hånden som sin tyske kollega, efter udtagelse af Moms. Der er på samtlige pladser også betaling for tillægsydels som strøm, vand, tømning og bad.

Kilde: Promobil

Campingplads ejere får ofte skyld for ikke at gøre noget for autocamper turister, både hvad angår pris og og brugen af campingpas.

Nogen har forstået budskabet, og en af dem er Søndervig Camping, som i forbindelse med campingpladsen har lavet Stellplatz Søndervig. Her er campingpas ikke nødvendigt, når du overnatter på autocamperpladsen. Søndervig Camping er medlem af sammenslutningen DK-Camp med 300 selvstændige campingpladser.

Afstanden til Vesterhavet og Søndervig by er kun 600 meter. I Søndervig er flere spisesteder og masser af shoppingmuligheder. Kun den frie ankomst og afrejse er begrænset til mellem kl. 8.00 og 21.00. Kommer du efter kl. 21.00 kan du holde på autocamperpladsen foran receptionen. Pladsen skal forlades senest kl.12.00. Der er mulighed for tømning af spildevand og toilet, tanke drikkevand og komme af med.

Det er muligt at tilpasse prisen til sit behov. Bruger du kun faciliteterne i din autocamper, så kan du overnatte for 75 kr. Prisen er uden brug af faciliteter, herunder bad og toilet. Ønsker du brug af toilet og bad, er det også muligt, men til en højere pris.

Prislisten ser ud som følger: Overnatning, 75 kr - Tømning af spildevand og toilet, 20 kr - Tankning af drikkevand, 20 kr - Strøm, 35 kr.

Søndervig er også omfattet af Quickstop ordningen, til en pris på 120 kr ved ankomst efter kl. 20 og afrejse senest kl 10 næste dag. Strøm 19 kr + 2,50 kr/kWh, bad 6 kr pr. 5 minutter. Tillæg ved ankomst mellem kl. 18 og 20, 5 kr pr time. Overnatningspris er Inkl. brug af faciliteter samt tømning af spildevand, toilet og tankning af drikkevand.

Priser før kl 18 og efter kl 10 næste dag er efter almindelige overnatningstakster som inkl. 2 personer og efter sæson ligger på 188 kr - 218 kr - 243 kr, uden strøm og evt. hund.

Til sammenligning, koster et ophold på Ringkøbing Havn, 10 km væk, 120 kr uden strøm og bad. 10 kr for bad i 3 minutter og 2,50 kr/kWh.

Kilde: Søndervig Camping

Solvej 2, Søndervig,
6950 Ringkøbing,
Tel.: +4597339034

Koordinater
N 56.11183, E 8.11752
N 56°06'43", E 8°07'03"

Links: Stellplatz Søndervig, Søndervig Camping

I erkendelse af at antallet af autocampere er stigende, tager campingpladserne nu kampen op med lystbådehavnene, viser et indslag på TV MIDTVEST.

I fortsættelse af indslaget om at autocampere droppe campingpladserne til fordel for lystbådehavnen, har Humlum Camping og Virklund Camping ændret deres Quick Stop til timebetaling. Selv siger man på Humlum Camping at de dagligt har besøg af 15 autocampere, fra Norge, Sverige, Tyskland og Danmark.

På campingpladsen - Humlum Camping, mærker de et stigende antal autocampere, der leder efter et billigt sted at holde natten over.

Humlum Camping har ved ændring til timebetaling, sat beløbet til 10.00 kr i timen, Virklund Camping 7,50 kr i timen og dette har ifølge campingpladserne, styrket interessen betydeligt, lyder det fra begge pladser.

Det betyder en pris for et døgn på 180 kr, mod normalt ophold på campingpladsen på 190 kr i højsæson og 170 kr i lav sæson. Begge dele kræver campingpas - CKE kort.

Kampen - lystbådehavne mod campingpladser.

Konkurrence fra lystbådehavne, som lokke med billige pladser, har fået campingpladsejerne til at kritisere havne som for eksempel Struer.

Efter at havnen har har lavet pladsen til autocampere, er det meget få autocampere man får ind hos Bremdal Camping, og det ser pladsen som et rigtig stort problem.

Der er et stigende marked på mere end 75.000 autocampere årligt, og stadig stigende salgstal i landende omkring Danmark. 1,68 millioner autocampere i hele Europa og deraf er ca. 12.000 hjemmehørende i Danmark. ca. 500.000 er hjemmehørende i Tyskland.

Campingpladserne går derfor nye veje for at, for at få fat i de eftertragtede autocampere.

Hans Korsgaard fra Virklund Camping konkludere at det er bedre at have en autocamper inde på pladsen til mellem 100 og 125 kr om dagen end ingen.

Rikke Lützen-Laursen, der er medindehaver af Humlum Camping, er af den opfattelse at bare der kommer turister til området, så er hun ligeglad med at der kommer nogle få pladser på Struer Havn, og mener at der er turister til dem alle sammen.

autocamper-info.dk: “Hvad der ikke fremgår af indslaget, er at Virklund Camping i pinsen, samt ugerne 27 - 32 kræver pladsgebyr på 50 kr ( 75 kroner ved vandet) oveni og at timebetalingen er for minimum 10 timer. Prisen er til gengæld inklusive alle personer i vognen. Det bliver for en autocamper i 24 timer 230 kr + strøm på 30 kr., altså ingen ændring af dagsprisen, bare en smule mere fleksibel betaling. Minimumspris i perioder med pladsgebyr 125 kr for 10 timer og 75 kr i perioder uden. Næppe en konkurrence til lystbådehavnens 125 kr i Struer og som også er uden brug af campingpas. Konkurrence er sundt, siger Dansk erhverv og mange andre. Når man ikke vil lytte til andres råd, må man selv bære de ubehagelige konsekvenser. Formanden for AutocamperRådet - Max Watson, fik desværre ikke så meget taletid til at forklare autocampernes sag, men sikkert er det at der er røre i andedammen, blandt campingpladsejere, og at parkeringen med overnatning stadig er en undtagelse for campingreglementet, som tillader at der laves pladser udenom campingpladserne. Dette gælder også for autocamperpladser efter campingreglementet. Desværre igen et ensidigt indslag, om autocamper overnatning, uden mulighed for at autocamperne selv kommer til orde“

Kilde: TV MidtVest, Virksund Camping, Humlum Camping

Udgivet i Information

Så er campingpladsernes årlige agurke sæson begyndt. Campingpladserne har valgt, at deres højsæson for negative udladninger om autocampere er sommeren, hvor det går op for dem, at de igen ikke har fremgang af overnatninger, og igen er det hele autocamper turisternes skyld. Og hvad gør man så…. ? Frem med landsdeldækkende medier og denne gang havde TV2 tid til at høre deres historie om, at det er lystbådehavnene der driver virksomhed, for en målgruppe, som det ikke er deres opgave at servicere ? Der må have været krisemøde, for her i 2016, har campingpladserne også angrebet kommunerne for at drive konkurrenceforvridende virksomhed. Det kom der ikke så meget støj på vandrørene ud af, så nu prøver campingpladserne derfor lystbådehavnene, som oven i købet tager samme beløb som deres gæstesejlere betaler og derfor ikke kan klandres for ar være konkurrence forvridende.

Overnatningerne på lystbådehavnene er siden 2008 faldet med 200.000 overnatninger. Til sammenligning er campingpladsernes overnatninger faldet med ca. 1.000.000 overnatninger, kilde - Danmarks Statistik.

Lystbådehavnen i Struer havde sidste år omkring 561 autocampere. Campingpladsen. Bremdal Camping som udtaler, at de ingen autocampere har i år, har normalt 10 autocampere om dagen. Lystbådehavnen havde altså også autocamperbesøg, da Bremdal Camping havde 10 autocampere om dagen.

I 2014 havde havnen besøg af 369 autocampere. I 2015 steg det tal altså til 561, og nu har havnen planer om at udvide til det dobbelte antal pladser. Men det er altså ikke til lystbådehavnen, at alle de manglende autocampere, på nuværende tidspunkt er forsvundet hen.

Tiltaget fra lystbådehavnen i Struer vækker bekymring på den nærliggende campingplads !

At der er basis for autocamper tilbud som alternativer til Campingpladserne, ses af besøgstal fra Åbenrå Marina, med 3.500-4.000 autocampere om året, Juelsminde havde i 2014, 1.400 autocampere på 5 mdr og autocamperpladsen på Rømø, kan se frem til mere end 10.000 autocamperovernatninger i 2016.

Det fremgår af vejledningen til campingreglementet, at parkeringsarealer til overnatning for f.eks. autocampere m.fl. ikke er omfattet af campingpladsbegrebet.

Autocamper-info.dk har bedt AutoCamperRådet om en kommentar, som kan læses inde i indslaget, fra TV2.

 

De danske lystbådehavne er pressede - og det har bragt havnene på kant med campingpladserne.

Der er alt for meget plads i mange danske lystbådehavne.

Antallet af overnatninger i lystbådehavnene på landsplan er faldet med næsten 20 procent - over 200.000 overnatninger - siden 2008.

Kommentar fra AutoCamperRådet:"Faldet i antal af bådejere og gæstesejlere er blevet konverteret til flyturister og folk, der investerer i autocampere. Naturligvis er der nogle, der stopper med lystbåden pga helbred og alder.
Ofte savner tidligere bådejere den frihed de altid har kendt til, hvorfor valget ikke findes svært. Man vælger at fortsætte ”sejladsen” på landevejene og skifter havvandet ud med gummihjul. Dette er en af grundene til, at de fleste autocamperturister efterspørger havnepladser og ikke campingpladser.
En anden ting er, at autocamperturister ofte er folk i aldersgruppen 60+, hvorfor campingpladsernes hoppeborge og legepladser ikke er interessante, med mindre man en gang i mellem medbringer sine børnebørn.
En anden god grund til at autocamperturister vælger lystbådehavnen er, at folk med autocampere har samme problem som folk med lystbåde – de kan ikke lige parkere fartøjet ud for cafeen i hovedgaden eller på P-pladsen ved supermarkedet, når der skal handles ind, autocamperen fylder for meget. Derfor er by- eller centrumnære P-pladser for overnatning med autocampere den rigtige løsning, når man er autocamperturist. De fleste danske lystbådehavne ligger tæt på byen, har en god udsigt og har allerede diverse installationer på plads."

Nu er flere lystbådehavne begyndt at lade autocampere benytte deres faciliteter - for at tjene penge på den måde - og det er de kede af i Dansk Camping Union.

Normalt er der på denne årstid omkring 10 autocampere på Bremdal Camping i Struer. I år er her ingen.

- Det er jeg rigtig træt af. Det er en indtjening, vi går glip af hver eneste dag her i højsæsonen, siger Per Munch, indehaver af Bremdal Camping, til TV 2.

Ifølge ham kan skylden placeres på lystbådehavnen, hvor autocampisterne bliver tilbudt at benytte havnens faciliteter. Og det er populært.

Kommentar fra AutocamperRådet:" Campingpladserne har ikke fuldt med i den udvikling, der er foregået gennem de seneste 10 – 20 år. Det er efterhånden mange år siden, at autocampersalget i Tyskland overhalede salget af campingvogne, og derfor har de mobile ferierejsende for længst ombyttet campingvognen med en autocamper, da en camper er langt lettere at håndtere end et 12m langt vogntog med specielle hastighedsgrænser. En autocamper er derimod indregistreret som personbil til beboelse og er reguleret efter personbils lovgivningen. Derfor vælger nutidens mobile ferierejsende autocampere og den frihed dette giver.
Dette har autocamperklubberne fortalt campingbranchen gennem mere end 10 år, uden at campingorganisationerne har vist reel forståelse herfor. Naturligvis findes der nogle få campingpladsejere, der har set lyset, medens det kunne se ud som om de der klager, hellere vil skrue udviklingen tilbage til ”gamle dage”,"

På campingpladser er det tit lidt tæt. Her er der plads og vi ligger lige ud til Limfjorden. Det kan jo ikke være smukkere, siger Ole Horskær Madsen, der har valgt at skifte campingpladsen ud med en plads ved byens lystbådehavn.

Det er ikke kun i Struer, at kommunerne lader feriegæsterne campere.

- Det foregår over hele landet. Det er ligegyldigt, hvor det er henne. Ved kystområder er problemet noget større, siger Bjarne Jensen, formand for Dansk Camping Union.

Kommentar fra AutoCamperRådet:"Den udvikling vil fortsætte. Dette ses i alle vore nabolande, hvor autocamperudviklingen går noget hurtigere end i det afgiftsplagede Danmark. Alene Tyskland har op i mod ½ mio. autocamperfamilier, og i hele Europa er der vel omkring 1,7 mio. autocampere. Derfor bør vi i Danmark kæmpe for at få nogle af disse mobile turister til at besøge vort smukke land, fremfor det modsatte.

I stedet for at klage skulle campingpladsejerne hellere have skelet lidt til Åbenrå Sejlklub, der sidste år havde 3 til 4.000 autocamperovernatninger, eller man skulle have set på autocamperpladsen ”Oasen-Rømø” (der ikke er en havn, men en førsteklasses autocamperplads), der i 2016 når op på over 10.000 autocamperovernatninger. Disse 2 forskellige eksempler viser tydeligt, hvad campingpladserne kunne have gjort, i stedet for tilsyneladende at lægge hindringer i vejen for indsatsen for at gøre Danmark autocampervenligt og dermed tiltrække udenlandske autocamperturister."

Fra 2008 og frem til sidste år faldt antallet af overnatninger i de danske lystbådehavne med over 200.000. Det er det, der får lystbådehavnen i Struer til at reagere.

- Sidste år havde vi omkring 570 autocampere. Det er da med til at spæde godt i kassen. Det er der ingen tvivl om. Det er jo også dejligt, at der er liv på havnen - og at det ikke kun er både det hele, siger Søren Andersen, der er maritim chef i Holstebro-Struer Havn.

Formanden for Dansk Camping Union er ikke begejstret for den nye tendens:

- Det er ikke deres opgave at servicere autocampere og så betale deres skattepenge, siger Bjarne Jensen.

Kommentar fra AutoCamperRådet:" I AutoCamperRådet mener vi, at det er alles opgave at få turister til at komme til landet og føle sig velkomne. Dette gælder også havne og kommuner.
Campingpladserne har altid ageret som om de havde monopol på mobile overnatningsenheder, men den tid er forbi, bare se på udviklingen i Tyskland, hvor der i dag findes over 6.000 overnatningspladser for autocampere, og hvor størstedelen af (stell)pladserne er uafhængige af campingpladserne.
Ifølge dansk lovgivning er det tilladt at oprette P-pladser for overnatning med autocampere, og kommuner eller ejerene af de omtalte arealer kan give tilladelse til eller opstille picnic borde på sidearealer, for på den måde at få turisterne til at blive lidt længere i lokalområdet."

På lystbådehavnen i Struer fortsætter serviceringen, og her vil man nu ovenikøbet udvide området med autocampere.

- Vi har et fantastisk område hernede, og det ville være ærgerligt, hvis ikke vi lod dem stå åbne for de turister, der er i området. Det er i det hele taget vigtigt at tiltrække turister til området, siger Søren Andersen fra lystbådehavnen.

Prisen for en overnatning på havnen og på campingpladsen er den samme - 130 kroner. På havnen skal der oveni betales for toilet og bad.

Kommentar fra AutoCamperRådet:" Ofte koster en overnatning på en dansk campingplads mere end det dobbelte af hvad havnene tager, og når nu en autocamper, lige som en lystsejler, har alle faciliteter ombord, hvorfor så betale mere end nødvendigt?
Campingpladsorganisationerne burde i stedet for at klage, glæde sig over udviklingen med autocamperturismen i Danmark.
Alle spørgeundersøgelser blandt autocamperbrugere viser, at ca 22% gerne benytter campingpladser, så i virkeligheden er havnenes initiativer med til at lokke flere autocamperturister til landet, en slags ”win-win” situation, hvor campingpladserne relativt nemt kan få ca 22 kunder ud af hver 100 autocamperfamilier, der kører gennem Danmark.
Husk på at der findes autocamperturister, der kun benytter Danmark som transitland (måske fordi de har hørt om de ”forbudt og bliv væk” skilte, som nogle campingorganisationer har kæmpet for at få sat op).
Hvor meget kan vi sælge til de, der blot farer forbi ude på motorvejen?"

Kilder: TV2 og Max Watson - Formand for AutoCamperRådet

Links: Indslag fra TV2, Indslag fra TV MidtVest

Udgivet i Information

Trådløst internet er fremover inkluderet i overnatningsprisen

For nylig indviede Tønder Camping en længe ønsket autocamper-sektion med top-moderne faciliteter og plads til 40 autocampere. I den forgangne uge kunne både de og pladsens øvrige gæster så glæde sig over, at der blev åbnet op for et professionelt trådløst netværk, som er gratis for alle besøgende.

Campingpladsen hører administrativt under Tønder Sport- og Fritidscenter, og her glæder såvel medarbejdere som bestyrelse sig over de mange forbedringer, der er sket gennem den senere tid.
”Med et omskifteligt vejr som det danske, er campingferie her til lands ikke nødvendigvis til solbadning hele tiden, og på en regnvejrsdag kan en velfungerende internetforbindelse være en afgørende faktor for at bevare den gode stemning – ikke mindst blandt familiens unge medlemmer” udtaler centerleder Claus Beck. Desuden er vi jo efterhånden alle blevet vant til, at det er via nettet, vi finder informationer om arrangementer, seværdigheder og gode restauranter, når vi er på ferie. Et hurtigt og velfungerende internet er derfor gennem de seneste år blevet en stadig vigtigere konkurrenceparameter både på hoteller, i sommerhuse og på campingpladser. Mange steder er det stadig sådan, at det er noget, man skal betale ekstra for; men på Tønder Camping har man i lighed med mange andre i branchen valgt at tilbyde det som en ydelse, der er inkluderet i camping-afgiften.

Både Claus Beck og bestyrelsesformanden, Jørn Skov, udtrykker ud over glæden ved de gennemførte forbedringer også stor tilfredshed med, at det er lykkedes at finde kompetente og konkurrencedygtige lokale leverandører til langt det meste af det, der er blevet lavet.

Tønder Sport & FritidsCenter - Camping - Danhostel

Pressemeddelelse - Tønder Kommune

 

Udgivet i Information
Side 1 ud af 2