Artikel filtreret på dato: maj 2016

Loven om bla. brændstofforbrugsafgiftsloven er nu vedtaget, idag den 31. maj 2016. Vedtagelsen betyder fastsættelse af brændstofforbruget for særlig store biler, herunder autocampere. Forbruget beregnes som summen af en fast og en variabel værdi.

Den variable værdi beregnes som 0,2 % af den del af autocamperens køreklare vægt, der overstiger 2.585 kg.

Den faste beregning for diesel køretøjer der ikke opfylder emissionsnorm Euro 5, udgør som fast beregning 9,0 liter pr 100 km. For dieseldrevne køretøjer der opfylder emissionsnorm Euro 5 udgør som fast beregning 7,4 liter pr. 100 km. For emissionsnorm Euro 6 udgør den faste beregning 6,4 liter pr 100 km.

Regnestykket for f.eks en autocamper med en køreklar vægt på 2930 kg ser sådan ud med Euro 5 norm. 2930kg - 2585kg x 0,2% =0,69 liter/100 km. Dette tillægges emissions normen.

Det var den variable og den faste del for autocampere der ikke har opnået Euro 5 udgør (9,0+0,69) 9,69 liter pr. 100 km = 10,32 km/l. For Euro 5 er beregningen (7,4 + 0,69) 8,09 liter pr 100 km = 12,36 km/l. For Euro 6 bliver regnestykket (6,4 + 0,69) 7,09 liter pr 100 km = 14,19 km/liter. Disse tal variere ved anden køreklar vægt.

Den nye lovgivning erstatter den tidligere regnemetode, brændstofberegning: 3 liter + 0,005 x køretøjets egenvægt = liter/100 km

Ovenstående er gældene på køretøjer som ikke har en EU-godtkendt måling af brændstofforbruget. I tilfælde af at fabrikenten har medsendt en brændstof opgivelse, er det den der er gældene !

For benzindrevne biler beregnes forbruget som for dieseldrevne biler efter 1.-3. pkt., og forbruget forhøjes herefter med 10 pct.

Lovteksten:

2. I § 3 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:
»Stk. 9. For diesel- og benzindrevne biler med en køreklar vægt på over 2.585 kg, hvor der ikke foreligger oplysning om et brændstofforbrug i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelses informationer om køretøjer, fastsættes brændstofforbruget som summen af et fast element og et variabelt element, der beregnes som 0,2 pct. af den del af bilens køreklare vægt i kilogram, der overstiger 2.585 kg. For dieseldrevne biler, der mindst opfylder emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 6,4 l pr. 100 km. For dieseldrevne biler, der opfylder emissionsnorm Euro 5, men ikke emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 7,4 l pr. 100 km, og for dieseldrevne biler, der ikke som minimum opfylder emissionsnorm Euro 5, udgør det faste element 9,0 l pr. 100 km. For benzindrevne biler beregnes forbruget som for dieseldrevne biler efter 1.-3. pkt., og forbruget forhøjes herefter med 10 pct.«

Link: Folketinget

Udgivet i Information
Mandag, 30 maj 2016 00:00

Nye Frankia modeller til 2017

I modelåret 2017 introducere Frankia et nyt sortiment med spændende detaljer. Trods personale ændringer på ledelses niveau, kan Frankia allerede nu præsentere modelprogrammet for 2017.

Frankia kommer med 4 modelserier. Som før kommer de med Selection serien på Fiat. I denne klasse fås tre fuldtintegrerede og 4 fire delintegrerede, alle med en totalvægt på 3500 kg. Ny i denne serie er 72 QD. Modellen med Queensbed, fås både som fuldt - og delintegreret.

2 nye modelrækker:

Klassen over 3500 kg totalvægt er nye. Alle køretøjer på Fiat betegnes F-Line. Autocampere på Mercedes køre under betegnelsen M-Line. Med modellen 840 (Fiat) eller 8400 Plus(Mercedes) vil Frankia manifestere sit lederskab i køretøjer med enkeltsenge. Modellen vil være tilgængelig både som Alkove og Fuldtintegreret.

Platin serien fortsætter med at være toppen af Frankia. Den laves udelukkende på Mercedes. Udover et plus grundris med enkeltsengs sænkeseng i front og som enkeltsengs og Queensbed grundris som model 7900 og 8400. Modellerne med tværgående seng og fransk seng er blevet fjernet fra serien.

I 2017 modellerne præsentere Frankia et revideret ydre. Nye farver og omfattende design, til at give en optisk forlængelse af køretøjerne. Ud over nye træfarver er interiøret blevet revideret. Dette omfatter ny belysning, samt nye dekorative elementer. En anden ny funktion er det såkaldte Frankia Maxiflex køkken. Ved at installere et 2 blus gaskomfur som giver mere plads i køkkenet. Er 2 blus utilstrækkeligt, er der under et dæksel i bordpladen skjult et ekstra blus. Vanhanen er med udtræk.

Baderummet er som en Wellnes-oase. Praktisk og smart er motoet, med et design som i moderne huse. Stor opbevaringsrum, stor vask og praktiske detaljer som skraldespand.

Dobbeltbund med centralforsyning kendetegner Frankia. Valgfri Duocontrol med EisEx. Multimedie med f.eks radio, tv, satellit og subwoofer. Electroblock med adskilt laderegulator på op til 44 Ampere.

I nogle plantegninger er der mulighed for to Heki 3 tagvinduer i forlængelse af hinanden, som giver et betragtligt lysere indre. Frankia leveres også med opvarmet forrude. De nye Frankia modeller kan ses i slutningen af august og først i september på Caravan Salon i Düsseldorf.

Link: Frankia

Udgivet i Autocamper nyheder
Søndag, 29 maj 2016 00:00

AutoCamperRådet fortsætter.

AutoCamperRådet har i en kort meddelelse meddelt følgende: Autocamperrådet har i dag afholdt sin årlige generalforsamling i en konstruktiv atmosfære. Autocamperrådet fortsætter!

Hvordan og hvorledes må vi afvente. Men det er vigtigt at autocamperne under en eller anden form har et politisk talerør. autocamper-info.dk ser frem til at de sidste mange måneders dårlige stemning kan forstumme, og der nu kan sættes focus på det, det hele drejer sig om, nemlig via konstruktivt og resultatsøgende arbejde at skabe bedre forhold for autocampere samt deres overnatningsforhold. Man kan ikke gøre alle tilfredse, men kan man gøre de fleste tilfredse, er vi nået langt. Lad os så komme videre !

Link: AutoCamperRådet

God søndag !

 

 

 

Udgivet i Information

Den svenske køretøjsfabrikant af fritidskøretøjer - Kabe, ønsker at købe sig ind hos Adria med en andel på 25 pct. Svenskerne har afgivet et tilbud.

For en sum på omkring 13.000.000 Euro ønsker Kabe at overtage en fjerdedel af aktierne i Protej, der er moderselskab for Adria. Kabe arbejder allerede tæt sammen med Adria. Importen af Adria i Sverige, Norge og Finland er 100 procent Kabe.

Skal Kabe deltage i den slovenske Adria brand?

Kabe har siden 1963 bygget campingvogne og autocampere i nogle år, især for det skandinaviske marked. Svenskerne fokuserer på eksklusive modeller i den øvre prissegment. Produktionssted og hovedkvarteret for aktieselskabet Kabe er Tenhult i Jönköping ved søen Vättern.

Historien om Adria startede i 1965 også med bygning af ​​campingvogne. Men l en længere årreække har slovenerne i Novo Mesto også bygget autocampere i alle klasser, herunder Camingbusser og stationære mobilhomes. Adria ejer også datterselskab mærket Sun Living. Eksport spiller på Adria en stor rolle. I større europæiske markeder, høre Adria til blandt ​​de største importører af rekreative køretøjer.

På især fuldt integrerede autocampere, ses det allerede igangværende samarbejde tydeligt.

Links: Adria, Kabe

Udgivet i Information

Det er faldet lejrchefen for Bogense Kyst Camping, Heidi Seide-Jacobsen for brystet, at Bogense kommune har givet tilladelse til at autocampere kan parkere for enden af Vestre Mole. Hun peger i stedet på et ledigt areal mellem roklubben og campingpladsen på Østre Mole, der kunne åbnes for autocampere, bestyret af campingpladsen. Pladser til autocampere betyder, at camperne kan slippe af med husholdnings-affald, spildevand, tanke nyt drikkevand og benytte faciliteterne på campingpladsen. Campingpladsen ligger helt op til havne arealet.

Som noget helt nyt lyder der nu også klage fra en udbyder af autocamper parkering - Bogense Yacht Service, som i flere år har haft autocamper overnatning på havnen i Bogense. Bogense Yacht Service er ikke tilfreds med placeringen af de nye pladser, da de der ved brug af pladersene skal bakkes 75 meter. Der kan ikke vendes ude på Molen. Ejeren af B.Y.S anbefaler at man istedet etablere pladser på et areal ved Bogense Kyst Camping på Østre Mole.

Ud over placeringen i Bogense er det sørgelig at campingpladserne efter snart mange år, grundliggende ikke kan se forskel på en campingplads, og undtagelser fra campingreglementet, som undtager autocamper parkering. Den samme sang igen og igen om konkurrence forvridning, afstand mellem køretøjer, prisen på ydelsen og at de har masser af faciliteter for autocampere. Det er ikke 2 sider af samme sag og kan derfor ikke betegnes som konkurrence forvridende.

Campingpladsen i Bogense mener at deres Quickstop, som er lavet af Campingrådet er helt fint. Desværre har Campingrådet selv erkendt, at Quickstop pladser ikke længere er tidssvarrende, og derfor vil ændre disse.

Hvor mange gange endnu skal autocamperfolket nævne overfor campingpladserne, at det grundliggende ikke er i Campingpladsernes lod at tvinge autocamper turister til at "handle" hos dem, men kan "handle" der. Når en by får et nyt supermarked, er der heller ingen der stiller sig op og protesterer mod opførslen af et nyt supermarked, fordi byen har et eller flere i forvejen. Det giver til gengæld øget konkurrence, og i en konkurrence situation, kan priserne varierer meget, men konkurrence forvridende - nej, med mindre alt foræres væk !

Ifølge et fra AutoCamperRådet fremsendt notat til kommunerne, så er der først tale om camping, hvis der fastgøres fortelt til vognen og teltet sikres med pløkke. Ellers hvis borde og stole plus grill står fremme over natten og gennem flere døgn. Dette er der meldt positivt tilbage på, fra kommunerne.

I følge vejdirektoratets juridiske afdeling hedder det: Loven forbyder ikke autocamper parkering, så med mindre skiltning siger noget andet, er det tilladt. Dette fastslår Ivan Hansen, chefkonsulent i vejdirektoratets juridiske afdeling. Der er faktisk ikke mange begrænsninger, når det gælder parkering og overnatning i autocampere, hvis man kan være inden for den afmærkede bås, eller der er et grønt areal på pladsen, hvor der ikke er skiltet med forbud, er der ifølge Ivan Hansen heller intet i loven, der forhindrer, at man kan slå en klapstol og et bord ud, ligesom loven heller ikke forhindrer, at man bruger en markise for at hindre, at det bliver for varmt i vognen. Et fortelt derimod vil være en markering af, at man har tænkt sig at tage varigt ophold.

Så kan det vel næppe siges tydligere ! Det er frit for enhver, hvor de vil “handle”, inden for lovens grænser. Se muligheder i stedet for begrænsninger !

Kilde: Fyns.dk

Laika, den italienske producent af high-end autocampere, har åbnet en stor ny fabrik i Toscana-regionen i Italien. Fabrikken blev åbnet den 26. februar 2016 af Carolyn Hymer og den italienske premiereminister San Casciano Val di Pesa.

Hvad der gør denne nye fabrik så vigtigt, er ikke alene er det den mest moderne autocamper fabrik i Europa, men den har også en kapacitet, der langt overstiger salget af Laika. Årsagen til denne overkapacitet er, at fabrikken har kapacitet til at fremstille autocampere for nogen af ​​Hymer koncernens brands, som omfatter Bürstner, LMC, Niesmann + Bischoff, Dethleffs, Sunlight, Carado og, selvfølgelig, Laika og Hymer selv.

Allerede ved åbningen af den nye Laika fabrik meddelte Martin Brandt, administrerende direktør for Erwin Hymer Group, at der vil ikke kun vil blive bygget Laika autocampere.

I San Casciano, vil det nye brand Etrusco blive bygget i fremtiden. Navnet er inspireret af de arkæologiske fund fra etruskerne, der kom frem under opførelsen af den nye fabrik.

Det er dog ikke officielt at disse køretøjer skal sælges over hele Europa. De er beregnet til markederne i Frankrig, Italien og Spanien. Lad nu se ! Det sagde de også om den nye Hymer Classic, men den frigives på alle markeder.

Hvis man ser på de første billeder af prototypen vil man se paralleller til modeller fra Capron fabrikken, hvor Carado og Sunlight produceres. Etrusco, som er på billedet, har ingen model navn, men forventes at være næsten identisk med Carado T334 og Sunlight T65.

Med en kapacitet på 4.500 autocampere årligt på et enkelt skift, og næsten dobbelt så mange med to holds skift, har fabrikken en kapacitet til for alvor at forbedre produktionen og tilgængeligheden af ​​alle Hymer Group autocampere.

Fabrikken er opbygget på en meget fleksibel måde, så hver type køretøj fra forskellige Erwin Hymer koncernens brands kan produceres her, siger man fra Erwin Hymer koncernen, om den
mest avancerede autocamper fabrik i Europa.

Laika

Udgivet i Information

Absorptions køleskabe afløste i 50’erne isskabene, hvor man på ismejeriet købte en isblok og lagde ind i et isoleret skab. I stedet for kulde, bliver et absorption køleskab drevet ved hjælp af varme. Fordelen ved et absorption køleskab og et mekanisk drevet kompressor køleskab, er at det kan benyttes uden strømforsyning. Varmen kan leveres fra f.eks en gasbrænder, men også både 230 volt vekselspænding(AC) og 12 volt, jævnspænding (DC) som levere spænding til et varmelegeme. Det er lydløst modsat en kompressors svage brummen. Ulempen er et højere strømforbrug end et kompressorkøleskab.

Køling opnås ved at en væske (kølemiddel) fordamper ved lavt tryk, og herunder optages varme. Kølemidlet kan være ammoniak og vand. Et ammoniaksystem fungere ved at ammoniak tiltrækkes af vand. Vand optager ammoniak, hvis de to væsker kommer i nærheden af hinanden. I absorption køleskabe med ammoniak og vand, er det ammoniak der får køleskabet til at køle.

Den komprimerede væske bliver endnu varmere end med kompressor pumpen.Temperaturen i køleskabet afhænger af, hvor høj omgivelsens temperaturen er. Dometic køleskabe, som er installeret i en meget stor del af nutidens autocampere kan ved en omgivelsestemperatur på +32 graders celsius, køle ned til +7 grader og i fryserum ned til -12 grader. Absorptionkøleskabe til hotelbrug som minibar, kan køle ned til +2 grader ved omgivelse temperature på +32 grader.

Et absorption køleanlæg, består af 4 hoved komponenter: En koger (Boiler), kondensator, fordamper og absorber. Virkemåden sker ved at der fra absorberen strømmer en kraftig blanding af ammoniak og vand tll kogeren (Boileren), eller anden væske med lavt kogepunkt. I kogeren (Boileren) tilføres der varme, fra en gasbrænder eller varmelegeme fra el, til vand/ammoniak blandingen. Denne kogning betyder, at ammoniakken begynder at fordampe ud af vandet. Når ammoniakken omdannes til dampform, trækker ammoniakdampene vandet med opad i stige røret mod separatoren. I separatoren adskilles vandet fra ammoniakdampene. Fra separatoren forsætter ammoniakdampene til kondensatoren. Vandet bliver tilbage i separatoren og er nu blevet til en svag ammoniak / ammoniak blanding. Vandet strømmer ned mod absorberen. I kondensatoren fjernes varmen fra ammoniakdampene og ammoniakken omdannes til væske der strømmer til fordamperen. I fordamperen udføres kølingen ved, at ammoniak væsken fordamper, og optager varme fra omgivelserne. Fra fordamperen strømmer ammoniakdampene til absorberen, hvor ammoniakdampende optages i vandet, der kommer fra separatoren. Så er der igen en kraftig vand/ammoniakblanding, der strømmer fra absorberen og til kogeren. Nu er kredsprocessen sluttet, og køleskabet køler nu, samt afgiver varme, som skal væk fra køleskabet for at oprette holde korrekt køling.

I autocampere er det vigtigt for den optimale drift at autocamperen holder i vatter og at brænderen er ren. Kompressor køleskabe vinder i større grad ind istedet for Absorption køleskabet.

Absorptionsprincippet anvendes også til fremstilling af koldt vand til klimaanlæg. Som kølemiddel bruges vand og som absorbent en opløsning af saltet lithiumbromid i vand.

Læs her hvorledes du kan få de køleskab til at køle mere ved høje temperature. Rensning af brænder.

Uden at skulle gå ind i alt mulig personfnidder og CKE kort mv., er det en grundliggende skam at Danmarks autocampere i sidste weekend formodentligt mistede sit talerør - AutoCamperRådet. Det var vel dybest set ikke det der var forventet, men mere personfnidder og Campingrådet, som var en torn i fleres øjne. Dermed er der nu lagt op til at enhver klare sig sig bedst muligt og er sin egen lykke smed.

Især en en mindre gruppe, som har fyldt meget på de sociale medier, er medvirkende i dette. Gruppen går ind for at der skal arbejdes målrettet mod gratis parkering for autocampere i Danmark ifølge deres vedtægter. De må ikke repræsenteres af andre, men gerne samarbejde. CKE kort er bandlyst i deres termer. Alene (minus CKE) dette vanskeliggør samarbejde i et “maskinrum”.

Samtidig snøres posen sammen omkring Fri-campere, i de lande som vi ofte besøger på en ferie tur, og hvor autocamper turisternes efterspørgsler fra rapporter og analyser tages ad notam og autocamper parkering og autocamperpladser popper op mod betaling. Fri camperne vejer måske morgenluft i Danmark, men den morgenluft kan gå hen og og blive meget kold. Selv sidder denne mindre gruppe på få hundrede autocampere, danske analyser og rapporter overhørig. Indslag i Folketinget om parkering med autocampere har givet bagslag, så det eneste de har at klamre sig til, er den støj de kan lave på de sociale medier.

Det står én fuldstændig frit for, hvorledes man vil benytte en autocamper, og det vi andre har arbejdet for i flere år med gode betalbare pladser, til 100 til 130 kr er ikke godt nok for denne gruppe, som sabler alle initiativer ned. Selv autocamperpladser uden for campingpladser uden campingpas er langt fra godt nok for denne gruppe. Ordet campingplads eller pladser i deres nærhed må helst ikke indgå, for så går der sygdom i gruppen, hvor sygdomsramte hurtig kan udskilles i gruppen, på deres højes uheldig negative og til tider ubehøvlede fremfærd.

Indtil videre kan gruppen bryste sig af en gratis plads i en baggård til et firma der sælger bilruder i Skive. Det forslår nok ikke så meget set med turist øjne, men det kan jo også være, at de kun arbejder for egen vindings skyld og ikke en bred vifte af autocamper turister. Det er dog et tiltag !

Der er der ingen der siger, at et AutoCamperRåd eller en nytænkning af dette, ikke kan levere varen uden tilskud fra autocamperforeningerne. Faktisk vil det være en fordel med “Fundraising”, for arbejdsroen og demokratiets skyld. I Danmark er der totalt 11-12.000 ejere af autocampere. Der er pt ca 2.800 medlemmer af de 4 autocamper foreninger, heraf har flere dobbelt medlemskab i flere foreninger. Altså repræsentere de 4 autocamperforeninger kun ca. 23% af det samlede autocamper antal i Danmark. DFAC som er de nyeste skud på stammen, men hvis medlemmer har fyldt mest på de sociale medier, er i foreningssammenhæng kun repræsenteret ved 228 medlemmer, som kun er ca. 2% af det samlede autocamper landskab i Danmark. Det er vel næppe demokrati at rette ind til højre over for så lille en del af den danske autocamper flåde. Signalerne på deres hjemmeside døjer de også stadig med, i form af en ulovligt parkeret Adria autocamper, der rager ud af båsen !! DFAC Vedtægter

Hvis ikke vi her i Danmark kan kan finde fælles fodslag, i form af en handlingsplan over for vore samtale partnere og en visions plan til fremtidige forhåbninger, er Danmark kun et land hvor autocamper overnatning kommer i små dryp, og hvor en stadig større strøm af autocampere køre igennem Danmark. Tænk også på, hvor lang tid det tager at få noget som helst igennem.

Den sydvestlige del af Danmark er i øjeblikket “Motoren” af Autocamper pladser mod et mindre beløb i Danmark. Vi har her samlet alle de pladstyper, som tilbydes i det store autocamper udland. Det er altså ikke lovgivningen der giver problemer, men autocamper folket selv, som ikke evner af få leveret budskabet på korrekt vis til rette modtagere. Alt den snik snak om Campingråd mig her og Campingråd mig der, er kun udtryk for amatør agtig optræden fra flere sider, og udtryk for manglende indsigt i hvad det hele drejer sig om. Det er lettere at være højtråbende end at bruge tid på at sætte sig ind i hvad det hele drejer sig og og “HOW TO DO”. Med lovgivningen i hånden kan vi i dette lille land argumentere os igennem sagens kerne, hvilket også er blevet bekræftet af vejdirektoratets juridiske afdeling, som efterfølgende har være kontaktet og vi har fået lov til at stille yderligere spørgsmål til af få bekræftiget, at vores materiale også juridisk holder vand. Så kan Campingråd være Campingråd. De har nogen medlemmer de forsvare, men det er ikke ensbetydende med at de skal have monopol. En stigende metal træthed ser også ud til at være nået ud til deres medlemmer, og så må det være nogle få magtfulde campingpladsejere, der sidder på bremsen. Fred være med dem. Det ændre intet på arbejdet med overnatningsmuligheder for autocampere i Danmark.

Hvis, som nogen vil, vil noget mere er dette, er det et spørgsmål om at komme med et meget veldokumenteret forslag til politikkerne på Christiansborg, for så skal lovgivningen laves om og til dem der vil det - God fornøjelse. Sidste gang (2013-14) gik det jo ikke så godt.

autocamper-info.dk, autocamperrådet og senere kun Campervenner har ved et par lejligheder lavet offentlige spørgeskemaer, til stor fortrydelse for enkelt medlemmer i autocamper foreninger. Hvorfor ? Måske fordi det kunne være, at virkelighedens verdenen så anderledes ud end bag murene til foreningerne. Og det gjorde den. De svar vi fik fra den brede autocamperflok uden særinteresser, viste et andet billede en det som siden har vist sig på et utal af sociale medier det sidste års tid. Faktisk er resultaterne også benyttet i Regioner og Kommuner, og er meget sammenfaldende med, hvad man kan læse i andre landes analyser og rapporter.

Ind til videre hakker autocamper-info.dk hælene lidt i og afventer den nærmeste fremtid og ser hvad der sker i DK I den mellemliggende tid hjælper vi nordmændene med at lave autocamperpladser. Fra den norske autocamperklub har vi fået en forspørgsel, om autocamper-info.dk er interesseret i hjælpe dem med at komme videre, og det er vi naturligtvis. Alle de autocampere som køre ret igennem Danmark skal naturligvis have nogen gode pladser at komme op til i Norge, når det nu kniber i Danmark. Efter at have set tiltaget på Rømø, har de fået blod på tanden.

autocamper-info.dk anbefaler, at der laves en autocamperforenings uafhængig instans som kan varetage bredden af autocamper turisme i Danmark. Kun derved vil der være mulighed for arbejdsro, sammen med nogle folk som brænder for opgaven og ikke kun klamre sig til et medlemskort uden at røre en finger. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være repræsentanter for autocamper foreningerne, men der er meget “Work to Do”, og indtil videre er autocamper Danmark det "Vilde Vesten" uden politisk talerør.

Udgivet i Information

Den europæiske Autocamper industri bygger videre på succesen fra 2015. De nyeste indregistreringstal har overskredet 2015 tallene med ikke mindre end 23.268 nyregistrerede autocampere i første kvartal af 2016. Det er et plus i forhold til 2015 for hele Europa på 16%. For campingvogne er der et plus på +2,5%.

Den aktuelle udvikling i Europa er nu bekræftet - vendigen er endelig sket. Mange tidligere faldende autocamper markeder har imponeret i første kvartal med tocifret vækst i forhold til samme periode sidste år.

Der er på det europæiske autocamper marked en enorm efterspørgsel. Stærkest er det tyske marked i forhold til stk antal som voksede med imponerende 24,1 procent, svarende til 8.863 autocampere i forhold til 7.139 i samme periode i 2015.

Caravaning Industrie Verband e.V. - CIVD har frigivet tallene for de 4 første måneder af 2016. Fra januar til april er der solgt ikke mindre end 14.546 autocampere. Et plus på +25,6%

I Danmark ser talene også lovende ud. 50 nye autocampere, giver et plus på 19% i forhold til sidste år, hvor der blev solgt 42 autocampere. Campingvogne er +10,9% i forhold til sidste år.

Forsætter takterne fra 1. kvartal, kan 2016 blive året, hvor der rullede 100.000 nye autocampere ud på de europæiske veje.

Vi har ikke tallene for salget af brugte for hele Europa, men ifølge Deutscher Caravanning Handel-Verband e.V. - DCHV er der en stigning på solgte autocampere i forhold til 2015 på 6,7%. Det svare til 13.816 brugte autocampere. Antallet af brugte autocampere er 1,6 gange højere end salget af nye autocampere.

Branchen har stor forventninger til 2016. Der bliver meget brug for nye autocamperpladser.

Link: European Caravan Federation

 

Udgivet i Information
Lørdag, 21 maj 2016 00:00

Ny autocamperplads indviet i Tønder

Lørdag den 21. maj blev en ny autocamperplads til 40 autocampere indviet i Tønder. Målet er at tiltrække flere turister til området. De mange turister der kommer langvejs fra med autocamper, behøver nu ikke længere køre forgæves. De har nu endnu en god grund til at kigge mod Tønder Kommune.

Bag den nye autocamperplads står Tønder Sport & Fritidscenter. Tønder Kommune har etableret tømning- og påfyldningsfaciliteter til de mange nye autocamper turister som kommunen med spænding ser frem til at byde velkommen. At være en attraktiv feriedestination for de mange turister, der hvert år holder ferie i Danmark, betyder utroligt meget for området. For med turisme følger vækst, udvikling og arbejdspladser.

De nye autocamperpladser ligger i forbindelse med Tønder Camping, hvor autocamperturister også har adgang til tømning- og påfyldningsfaciliteter, ligesom de kan benytte sig af campingpladsens øvrige tilbud. Der skal ikke benyttes campingpas på autocamperpladsen som ligger separat for campingpladsen.

I anledning af indvielsen besøger op mod 50 autocampister Tønder, hvoraf størstedelen vil overnatte på den nye autocamperplads ligesom der er arrangeret en festlig åbning for autocampergæsterne, som er repræsenteret ved autocamperklubben - Campervenner.

Autocamperplads Tønder
Sønderlandevej 4-6
6270 Tønder
Telefon: 74 92 80 01
Mobil: 40 27 83 14
GPS: N 54 56 04 E 08 52 36

Priser:

01.09 - 31.10 110 kr.
01.11 - 30.06 100 kr.
01.07 - 31.08 125 kr.
Inkl. el, tømning og adgang til campingpladsens faciliteter.
GRATIS: en daglig adgang til svømmehal/wellness område (i de offentlige åbningstider)

Med 40 pladser i Tønder og 103 på Rømø er området godt klædt på til det større rykind i området og rykind skal de de nok få, da begge steder har meget at tilbyde turister. Det beviser at der er et behov for pladser for autocampere som campingpladser ikke kan udfylde, hvormeget de så end vil.

Tønder kommune har sammen med Tønder Sport og Fritidscenter skabt en yders attraktiv autocamperplads, som kun lige mangler det sidste lag granitskærvet, som øverste lag.

Tønder kommune blev ved lejligheden uden yderligere konkurrende kommuner valgt til årets autocamper kommune 2016.

autocamper-info.dk siger tillykke til Tønder kommune og Tønder Sport og Fritidscenter for det fine resultat og vi vil bidrage med at kendskabet til pladsen i Tønder bliver udbredt i Europa.

Link:Tønder Sport- og Fritidscenter

Se indslag fra TVSYD om indvielsen i Tønder.

Side 1 ud af 3