Artikel filtreret på dato: december 2016
Fredag, 30 december 2016 00:00

Plads Tip - Scharbeutz i Lübeck bugten

Mellem Neustadt in Holstein og Travemünde ved den tyske østkyst i Lübeck bugten ligger autocamperplads perlen Womohafen Scharbeutzer Strand. Pladsen er under ombygning til en moderne autocamperplads til 90 autocampere og tilhørende faciliteter. Ombygningen er færdig med opstart til påske 2017. Det er stadig muligt at besøge pladsen, mens arbejdet står på.

Scharbeutz pladsen ligger helt ned til en 6,5 kilometer lang strand der er med klitter og en indhegnet hundestrand. I området findes restauranter, barer og strandbutikker og der er lavet en strandpromenade til gåture. Området byder også på et netværk af cykelstier. Er der børn med på turen, ligger Hansa-Park lige i nærheden.

Pladsen er åben hele året. Der opføres sanitetsbygning. Der er mulighed for skygge ved træer. Oplyst om natten. 100 meter til talrige caféer og restauranter, strand 200 meter. Seebrücke 500 meter og hundestrand 1 km.

Faciliteter til rådighed: Internet, strøm, vand, tømning af spildevand og toilet, bad.

Pris 10 Euro, kurtakst 50 cent til 3 Euro/person, afhængig af sæson, vand 1 Euro/100 liter, strøm 50 cent/Kwh, Bad, 2 Euro.

Adresse:
Womohafen Scharbeutzer Strand
Hamburger Ring
23683 Scharbeutz
Tyskland

Koordinater: 54°01’51’’N, 10°45’03’’Ø

Hjemmeside: www.womohafen-scharbeutzer-strand.de

GoogleMap

Det skulle være så godt, men så er det faktisk skidt. Så er det endelig fastslået, at lokale parkeringsbekendtgørelser med forbud mod f.eks. ”parkering med henblik på overnatning” eller ”parkering af autocampere i tidsrummet 21-06” er ulovlige og skal fjernes, skrev DFAC i september 2016.

DFAC klagede d. 2. december 2015, knapt 2 måneder efter stiftelsen, til Folketingets ombudsmand over Justitsministeriets fortolkning af en ændring til Færdselsloven, der blev vedtaget i februar 2014 og som, for at sikre bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet, skulle ensarte parkeringsregler over hele landet for køretøjer op til 3.500 kg.

Dette opråb var svært at overhøre for få måneder siden, men den 6. december 2016, skrev autocamper-info.dk en artikel om, at der på 3 måneder ikke var sket noget som helst, og ikke har tiltro at der vil ske noget revolutionerende. Parkeringbekendtgørelser i stort set alle kommuner ser stadig ud som de hidtidig har gjort, men fornylig kom det mange havde ventet på, nemlig at at den første kommune ændrede sin bekendtgørelse - Tønder Kommune har som den eneste, ændret deres parkeringsbekendtgørelse !

Ribe Landvej, Tønder

Eneste ændring i parkeringsbekendtgørelsen er at følgende sætning er fjernet: §2. Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på overnatning. Disse kan henvises til særskilt indrettede pladser for campingbiler (autocampere). Til gengæld taler skiltene stadig deres tydlige sprog og Rømø har stadig særlige regler.

autocamper-info.dk har den 29. december gennemtrevlet Tønder, for at finde ud af, om ændringen i parkeringsbekendtgørelsen er til det bedre eller det værre. Som forventet er det ikke blevet bedre, tværtimod. Mange nye skilte og flere forbud for autocampere, men det rigtig gode er, at Tønder har en autocamperplads til 38 autocampere og et samme har Rømø med en plads til 103 autocampere, til overnatningspriser der er langt fra campingpladsernes og uden Campingpas.

Som det ses af det helt nye skilt i toppen af denne artikel, er parkeringspladsen på adressen “Ved Slotsbanken”, Tønder, blevet forbeholdt personbiler og autocampere er udelukket. Alt parkering er som før begrænset fra 30 minutter til 3 timer i den indre by. Langtidsparkeringen langs “Skovænget” er forbeholdt lastbiler.

Reglerne for parkeringszonen i Tønder by, siger at Busser, lastbiler og påhængsvogne over 3500 kg må parkere mellem kl. 06.00 og kl. 22.00. Derudover gælder parkeringszonen for campingvogne, trailere og autocampere, der også må parkere i Tønder mellem kl 06.00 og kl. 22.00, når skiltningen rundt om i byen følges. Altså ingen overnatning, uden for Tønder Autocamperplads mellem kl 22.01 og 05.59 for bla. autocampere og campingvogne.

Langtidsparkering Skovænget, Tønder

Tønder Centrum, 3 timers parkering

Overnatning i autocampere foregår altså kun på deres udemærkede autocamperplads, ved Sports -og Fritidscenteret, som selv her mellem jul og nytår havde besøgende midt på dagen.

Tønder Autocamperplads

Rømø høre under Tønder kommune

Rygter om nye skilte mod autocampere på havneområdet i Havneby på Rømø talte sandt. Efter tiltagende overnatninger af autocampere på havnen, har hele havneområdet i Havneby været forbudt område, i tidsrummet mellem kl 21.00 og kl. 07.00 for autocampere, busser og campingvogne, og det er det stadig. Rømø har autocamper muligheder på Autocamperplads Oasen Rømø, og udenfor Rømø Familiecamping.

Nørre Frankel, Havneby havn, Rømø, står der stadig

Parkeringsplads Nørre Frankel, Havneby havn, Rømø: Nyt skilt

Havneområdet, Rømø

Om ikke andet har dette tiltag fra Transporministeriet og hjulpet på vej af DFAC været godt for skilte producenterne, og autocamper-info.dk konkludere igen, at autocamper parkering kommer man længst med, når der hos private eller kommunerne skiltes med P-skilt E33.1 sammen med enten UE33.9 eller U4 med symbol US7… autocamper.

Den store sejr for autocamperlivet er svær at få øje på med skiltningen i Tønder og nye skilte på havnen på Rømø og i Haderslev havn. Det må anses at i en tid, hvor der sælges extremt mange flere autocampere, bliver der ikke givet køb på parkering for autocampere med overnatning, som en naturlig del af en parkeringsplads. Autocamperpladser og autocamper parkering er stadig løsningen.

2 skilte, Haderslev havn: Honnørkajen og Pakhuskajen

Særlige områder tilpasset autocampere, bliver også der hvor autocampere overnatter. Sådan er det også i andre lande, og der er ingen grund til at tro at Danmark får særstatus, hvad det angår.

Der strammes til i lande som Tyskland, Spanien og Frankrig, hvor sidstnævnte til dato, har være landet med flest gratispladser, af mere eller mindre tvivlsom karakter. Offentlige Parkeringspladser er nu engang beregnet til parkering af trafikal karakter og begræset længde for ærinder i byen og ikke til ferieophold i op til flere dage.

Links: Tidligere og ny parkeringsbekendtgørelse.

 

Eksempelsamling - parkeringsafmærkning på vejregler.lovportaler.dk sigere stadig

4.2 Parkering af autocampere

Autocampere kan både kort- og langtidsparkere lovligt på offentlige P-pladser, med mindre der er offentliggjort restriktioner i lokal bekendtgørelse eller det er forbudt ved afmærkning. Det vil sige, at de også kan overnatte på de offentlige P-pladser.

Er der et reelt behov for langtidsparkering af autocampere kan vejmyndigheden anvise et sted.

Der er flere virkemidler for at undgå eller begrænse, at autocampere langtidsparkerer rundt på de offentlige P-pladser:

  • Vejmyndigheden kan i en lokal parkeringsbekendtgørelse have en begrænsning af langtidsparkering for autocampere
  • Der kan etableres et forbud mod autocampere på de offentlige P-pladser i vejmyndighedens lokale bekendtgørelse.
  • Der kan vejvises til campingpladser, der er godkendt til autocampere, med M32 Campingplads for autocampere. Dette flytter ikke nødvendigvis autocamperne fra de offentlige P-pladser til campingpladser, men der må forventes en vis flytning.

Konsekvenser til brevet fra Transport- og Bygningsministeriet til DFAC slutter med følgende.


Overstående fortolkning betyder, at vejmyndigheden ikke har mulighed for at benytte de overstående formuleringer i lokale bekendtgørelse. Det skal understreges, at overstående fortolkning alene gælder muligheden for at offentliggøre foranstaltningerne i en lokal bekendtgørelse. (Det er det Tønder Kommune har gjort ved at fjerne §2) Vejmyndigheden har således stadig mulighed for med politiets samtykke at træffe færdselsmæssige bestemmelser om parkering og standsning af autocampere, som tilkendegives ved afmærkning i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 95, stk. 1 og 3. ( Det er det Tønder Kommune har gjort ved at tilpasse parkering i Tønder og bla Rømø)

Da der i kommunale bekendtgørelser er anvendt formuleringer, som ikke harmonerer med færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt.. vil Transport- og Bygnings- ministeriet orientere kommunerne om overstående fortolkning af loven mhp. at få bragt de lokale p-bekendtgørelser i overensstemmelse hermed.

Kommunerne har altså samme muligheder for autocamper forbud, når bare det ikke står i en parkeringsbekendtgørelse

Hvor der er vilje er der en vej. At opfinde nye dybe tallerkener, specielt for Danmark giver ingen mening. Se muligheder, ikke berænsninger, og gør Danmark autocamper venlig på en bæredygtig måde, også for fremtidens autocamper turister.

Læs også Her

Udgivet i Information
Mandag, 26 december 2016 00:00

Absorber køleskab - Flaskegas vs. Autogas

Tænker du på at få indbygget gastank(e), skal du være opmærksom på om hvilken type gas dit Absorber køleskab, ifølge producentens betjeningsvejledning, anbefales at køre med !

De fleste Absorber køleskabe anbefales kun at køre med flaskegas - LPG og Autogas anbefales ikke, hvis køleskabet skal køre optimalt. Selv siger producenterne at drift både med Autogas og LPG/GPL gas snart er muligt under visse betingelser. I princippet drejer det sig både ved Autogas og ved flaskegas om flydende gas, altså en blanding mellem Propan og Butan gas. For drift i et Absorberkøleskab på gas drift, er et højt indhold af Propan ideel. I flaskegas, er 95% i flasken Propan og 5% er Butan.

Autogas på tankstationer er derimod et mix på 60% Butan og 40% Propan gas om sommeren og omvendt om vinteren. Det højere indhold af Butan, gør at gassen soder mere. Sodpartiklerne aflejres i brænderen og i kaminrøret til køleskabet, hvilket medføre dårligere køling. Ved brug af Autogas skal man altså tage højde for at brænder, kaminrøret mv, skal renset 2 til 3 gange oftere end flaskegas. Desuden er en høj andel af Butan gas ikke til nogen nytte om vinteren, da Butan ikke længere fordamper under en temperatur på -0.5 gr, selv om det er under tryk.

Flaskegas er den populære betegnelse for en blanding af kulbrinterne propan og butan, der under tryk kan opbevares i gasflasker som en klar væske, gassen. Internationalt anvendes betegnelsen liquefied petroleum gas eller LPG. Flaskegas opbevares før brug i gasflasker, eller trykflasker, som er en beholder af metal eller plast, som er modstandsdygtige overfor højt indre tryk.

I Holland er forholdet mellem propan og butan om vinteren 50/50–70/30 og om sommeren 40/60–70/30. I Sverige er fordelingen 96/4 hele året. En høj andel af propan er god i kolde områder, men i varme områder er en høj andel af butan at foretrække. I Grækenland er fordelingen f.eks. 20/80. I Tyskland består vinter gas af 60% Propan og 40% Butan gas . Om sommeren tilsættes ekstra Butan gas der har en høj brændværdi.

Dometic Manual skriver.

Køleskabet skal køre på flydende gas (propan, butan) (ikke naturgas, bygas). Ved anvendelse af autogas skal man være opmærksom på, at på grund af gasforbrændingens natur, skal brænderen rengøres oftere (halvårligt anbefales).

I Danmark har vi ikke mange LPG stationer tilbage:

Extra, Middelfart , Assensvej 105 , 5500 Middelfart Tlf: 6441 2171
NBC Niels Brændekilde, Haderslevvej 59, 6630, Rødding Tlf: 7455 2158
Rømø Auto Service, Vesterhavsvej 15, 6792 Rømø Tlf: 7475 5328
Næsby Autoservice, Bogensevej 23, 5270, Odense N Tlf: 6618 1303

I bla. Tyskland har stort set alle tankstationer. Forhør om du selv må tanke eller personalet skal gøre det.

På trods af oftere rengøring, der giver en fejlmulighed mere, er tankflasker uundværlige, hvis man opholder sig i mange forskellige lande, men husk, der er forskellige studse til fyldepistolen i andre lande.

Kilde: Promobil

Udgivet i Information

Campingrådet der mener, at det bør koste penge at overnatte på Naturstyrelsens i alt 150 lejrpladser, hvor folk i dag kvit og frit kan sove i shelters eller slå eget telt op, får ikke opbakning hos Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Omkring 150 steder rundt om i Danmark ligger der små lejrpladser, hvor man kvit og frit kan slå sit telt op eller søge læ for natten i et primitivt shelter. Og sådan bliver det ved med at være, hvis det står til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Regeringen ønsker, at flere danskere bruger naturen, så vi vil ikke indføre brugerbetaling på shelters. En overnatning i et shelter er netop et gratis tilbud, som danskerne har betalt for over skatten, siger Esben Lunde Larsen.

I ministerens optik kan en primitiv overnatning i et shelter med en bålplads slet ikke sammenlignes med campingpladsernes mange faciliteter:

Man skal for eksempel også komme til fods eller på cykel for at nå frem til et shelter, og skal man have et brusebad, så skal det regne fra oven, fastslår Esben Lunde Larsen.

Det vil gavne branchen

I midten af september lancerede miljø- og fødevareministeren en ny pakke, der skal bane vejen for 150 natur- og friluftsprojekter - med fokus på blandt andet overnatningsmuligheder, cykelruter og bålpladser.

Investeringen løber samlet set op i 30 millioner kroner, og de penge er givet godt ud ifølge Esben Lunde Larsen:

Jeg er meget begejstret for, at det er blevet mere populært at overnatte ude i naturen. Jeg er sikker på, at tilbuddene i statens skove kun er med til at gøre endnu flere danskere interesserede i at overnatte udendørs - og at det også vil gavne landets campingpladser og den øvrige turistbranche, understreger miljø- og fødevareministeren.

Det er præcist det samme der argumenteres for, når der skal laves autocamper parkering. Når det regner på præsten, drypper det på degnen.

Kommentar

I stedet for rage til sig med begge arme, burde denne, efterhånden dilettante branche prøve at se indad. Der er snart ikke noget, der ikke naturligt tilhøre campingpladserserne og deres Grip, Campingrådet, der ikke gør en pind for de fleste af deres medlemmer, men forsøger at rage til sig, så 20-24 særligt prominente campingpladser, kan repræsentere endnu flere overnatnings muligheder, uden hensyntagen til at de vader ind i andres spinatbede - sommerhusudlejere, vandrehjem og hotelbranchen uden hensyn.

Campingrådet er en dansk privat grundejerforening for campingplads-ejere og brugerne. Den blev grundlagt som forening i 1989, efter at den var blevet udskilt fra Friluftsrådet.

Konkurrence loven:

Hvad de har svært ved er: I Danmark findes en overordnet konkurrencelov, som regulerer konkurrencesituationen. Den danske konkurrencelovs hovedformål, er i videst mulig udstrækning at sikre en fri ogeffektiv konkurrence. Loven fremmer konkurrencen mellem eksisterende virksomheder, og sikrer adgangen for de nye og indtrædende virksomheder på markedet, således at markedet som udgangspunkt er lige for alle og at de eksisterende virksomheder ikke opnår en monopolistisk magt, men derimod hele tiden skal være effektive for at opretholde markedsandele.

Kommentar

Det er åbenbart kun når det omhandler autocampere at Campingrådet kan fremtvinge ordet konkurrenceforvridende.

Her i 2016, året til dato, har de igen sat overnatninger til. 32.050 ifølge Danmarks Statistik, CAMP1. Godt 1 million siden 2008.

Det en da til trods for at Campingrådet var Partner på CMT 2016 i Stuttgart. På Ferie for Alle i Herning 2017 er camping også special Partner. Mon det hjælper i en branche der er gennemsyret af magt arrogance og monopol ? Sikkert ikke, før den rådne del er luget væk. Mere vil have mere. men at starte med at gøre noget for deres kernekunder med campingvogn og telt, har ikke deres interesse.

Det begynder at blive varmt i Campingrådets top.

Kilde: Dagbladet Ringkøbing Skjern

Udgivet i Information

Ny er den længe ventede autcamperplads i Heiligenhafen ved Femarn og Rødby - Putgarten færgen en realitet.

Byggeriet af den nye autocamperplads er et godt skridt foran, så langt foran at byggeriet er stoppet fra den 23. December, 2016 til den 13. januar, 2017. I dette tidsrum kan de første 50 færdigbyggede autocamperpladser benyttes gratis. I “byggeferien” kan besøgende også frit benytter strømforsyningen, tanke frisk vand, benytte bad, WC og internet, helt gratis.

Pladsen ligger i den den lille havneby Heiligenhafen ved bredden til Binnensee ved øen Femarn. Den nye plads har været meget efterspurgt så der kan ikke garanteres tomme pladser.

Helt ny moderne autocamperplads til Heiligenhafen.

Så snart byggearbejdet er helt færdigt, vil Heiligenhafen være i besiddelse af en autocamperplads til 98 autocampere, med forskellig belægning på parcellerne, fra græs til asfalt ved Binnensee.

Til indeling af parcellerne vil der i fremtiden være træer og buske. I en centralt beliggende bygning, finder man fire toiletter og brusere til henholdsvis kvinder og mænd. Derudover er der et større baderum for familier eller personer med handicap. I den samme bygning findes der også vaskemaskine/tørretumbler og opvaskerum. På området er der adgang til frisk vand, toilettømning og bortledning af spildevand.

Når pladsen står færdig, bliver priserne for to voksne og 2 børn optil 14 år, mellem 13 og 16 Euro eller 98 - 120 DKK inkl bad, WC og internet. Hertil skal tillægges forbrug af strøm, vand og vaskemaskine/tørretumbler.

Adresse:
Reisemobilstellplatz Heiligenhafen
Eichholzweg,
23774 Heiligenhafen
Tyskland

Hjemmeside: http://www.reisemobilstellplatz-heiligenhafen.de

GPS koordinater: GPS 54°22'39"N, 10°57’17"E

Link Turist Heiligenhafen

Foto: Modelfoto

Lokalplan nr. 540 Campingplads på Amager Fælled og miljørapport blev bekendtgjort den 20. december 2016. Lokalplanen skal muliggøre etablering af en campingplads på Amager Fælled ved vandrehjemmet. Der er klagefrist til 17. januar, 2017.

Med i projektet skulle også høre et større antal pladser til autocampere. Lokalplanen omfatter et areal på 14,5 ha i landzone og har været et politisk ønske siden 2010, men først i 2011 frigav Borgerrepræsentationen midler til startinvesteringer i infrastruktur.

Fuldt udbygget bliver der et campingareal på 44.000 kvm, svarende til 440 campingenheder som teltpladser, pladser til autocampere, pladser til campingvogne, campinghytter, en tilhørende receptionsbygning, servicebygninger mv.

Turistpolitisk redegørelse

CAMPING
Igennem en længere årrække har forsyningen med campingtilbud indenfor Københavns Kommune hverken været kvalitativt tidssvarende eller hensigtsmæssigt indpasset i byen. Det har på grund af fredningsrestriktioner samt størrelses og beliggenhedsmæssige begrænsninger på den eneste egentlige campingplads i byen, på Bellahøj, været umuligt at tilbyde campingturister en kvalitativt tiltrækkende overnatningsmulighed i kommunen.

Dertil kommer enkelte tilbud i form af mere eller mindre midlertidig brug af arealer, som alene har kunnet bruges af autocampere (byggetomter), bl.a. CityCamp i Sydhavnen. Men da der ikke er tale om blivende placeringer (områder er lokalplanlagt til anden anvendelse), er der ikke grundlag for investeringer og udvikling, ligesom der heller ikke i relation til adgang til byen har været tale om de mest hensigtsmæssige lokaliseringer. Endelig forekommer der også i København en vis uformel benyttelse af almindelige parkeringspladser til overnatning i autocampere.

På grund af de gældende fredningsbestemte restriktioner på Bellahøj er hverken en udvidelse af sæsonen (begrænset til 3 måneder) eller af pladsen størrelse eller faciliteter mulig. Stort set alle større kommunale ubebyggede områder i København er undergivet fredning efter naturbeskyttelses loven. Lokaliseringen af en campingplads i omgivelser med naturpræg er kun muliggjort i én gældende fredning, nemlig på Amager Fælled (Kalvebodkilefredningen fra 1990), hvor der nu planlægges for en campingplads. Da denne mulighed allerede eksisterede, er der ikke søgt optaget lignende bestemmelser i senere fredninger for andre arealer, der også ville have kunnet opfylde krav til attraktive omgivelser, god adgang til kollektiv trafik mv.

Den eneste planmæssige mulighed for ny camping har været på en lokalitet på Prøvestenen, hvor der af fysiske og miljømæssige årsager alene ville have kunnet være tale om autocampere. Det må dog betragtes som meget usikkert, om en realisering ville kunne overholde nugældende regler vedr. støj og anden forurening, idet naboarealerne er udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav på grund af deres miljøbelastning. Denne lokalitet ligger også helt afskåret fra kollektiv trafik. Den udgør derfor ikke noget brugbart alternativ.

Det er således vurderingen, at en samlet løsning for alle former for camping (telte, vogne, autocampere og campinghytter) ikke vil kunne realiseres med et godt og tiltrækkende resultat andre steder end på lokaliteten på Vejlands Allé. Kommunen påtænker derfor heller ikke at planlægge for andre placeringer til formålet.

Det udelukkes ikke, at der kan ske midlertidig benyttelse af parkeringspladser mv. til autocampere på steder, hvor dette ikke strider imod kommune og evt. lokalplan.

Ligeledes vil der i tilknytning til arrangementer af kortere varighed kunne indrettes teltcamping, f.eks. ved lejre for børn og unge, musikarrangementer mv., men det vil være direkte forbundet med disse arrangementer og ikke som campingplads for almenheden. Omfanget heraf vil være stærkt begrænset.

Pladsen forpagtes på er 20 årig kontrakt efter oplysninger af Dancamps Aps, der har i for vejen har pladser i Hvide Sande, Holmsland, Hampen, Ajstrup og Kolding.

Det bliver interessant at se om pladsens autocamper afdeling følger efterspørgslen med prisniveau fra autocamper turister eller det bliver med CKE kort og campingplads priser, der er det helt i tråd med grundejerforeningen - Campingrådet´s forretningskoncept.

Det er vigtigt for succesen for autocamper pladsen at den følger forventningerne fra autocampere turisterne og ikke krav fra campingpladsejere. For at tiltrække autocamper turisterne bliver man nødt til at tilpasse sig autocampernes forventninger, og ikke omvendt.

Indehaveren af Copenhagen CityCamp er ikke tilfreds med beslutningen og skriver i sit høringssvar:

Selvfølgelig skal der ikke være en campingplads i en storby som København. Bellahøj er og har altid været en skamplet på København, så selvfølgelig skal den nedlægges. Camping er for naturen og for de campingvogne der ønsker at se København er der i forvejen i en kort kørsels afstand til byen f.eks. Nærum camping, Absalon Camping , Charlottenlund C. etc. Grunden til at man har vandrehjem i byerne er at teltfolket kan overnatte i disse når de besøger København. Hvad så med de mange autocampere der årligt besøge København, læs 5000 (14. maj til 4 . september, Red.), hvad med dem.

I 15 år har jeg drevet Copenhagen City Camp,i 15 år har jeg prøvet at overbevis skiftende Borgmester at der skal findes en permanent løsning til dette segment, men uden held, jeg har været heldig at haft mulighed for at leje mig ind på midlertidige grunde, men med den byggehastighed der er, er det ved at være slut.

Jeg var selv involveret i op starten af det omtalte projekt, prøvede forgæves at advare Kommunen om det håbløse i at have en campingplads i en storby, men forgæves.

Min succes med Copenhagen City Camp har bevirket at der er ved min hjælp blevet oprettet lignende pladse i Amsterdam - Berlin - Oslo.I disse byer og andre storbyer i europa findes der ikke campingpladser, så hvorfor skal KK ødelægge naturen, når DN (Danmarks Naturfredningsforening) skriver kun bude være en autocamper plads. Læs her

Links: Lokalplan vedtaget, Redegørelse for Lokalplan

Udgivet i Information

Ved stranden i San Juan, Allicante, Spanien, oprettes der en ny parkeringsplads til 42 autocampere og to pavilloner med toiletter og brusere, til brug for de besøgende autocamper turister.

Det er byen der vil lave et autocamper område, ved siden af parken La Marjal, ved stranden i San Juan. I følge kommunale kilder, er det første tiltag fra kommunen. Camper pladsen, vil blive anlagt på kommunal jord og det er beregnet til at optage 5300 kvm.

Målet fra kommunal side er at regulere ulovligt parkerede autocampere, der er parkeret pga. utilstrækkelige faciliteter. Et andet formål med initiativet er at Camper pladsen indgår i den strategiske Turisme Lines 2016-2017, til fremme af øget økonomiske aktivitet i løbet af året. Målet er at sikre “bortset fra indkvartering” at profilen for den type af turister, benytter turist tjenester, såsom strande, transport, restaurant besøg, shopping, fritid, sport eller kultur.

Opførelsen af den nye autocamper parkering, vil blive placeret tæt på Alicante Metropolitan TRAM banen og vil blive udstyret med 42 pladser med strøm, en handicap venlig plads. To pavilloner med toiletter og bad, samt informations og adgangskontrol, og to forsyninger af drikkevand og muligheden for at tømme spildevand og toilet. Den vil blive belyst med LED-belysning og grønne anlæg med dryp vanding.

Autocamper turisterne kan opholde sig på den nye plads i op til 48 timer, som reguleres ved skiltning. 41 pladser på 10x5 m og en handicapplads på 10x10 m. Placeringen bliver, 168 de la avenida Costa Blanca de la playa de San Juan.

Kilde: Información

Hvilken virkning har de stærkt stigende salgstal på autocamperplads landskabet omkring os?

Autocamper turismen boomer, hvilket ses på de stærkt stigende salgstal, som CIVD offentliggør hver måned. Alene i Tyskland er salget af nye autocampere i de sidste 10 år steget fra 21.235 om året til 28.348 autocampere, hvilket er et plus på 33%. Selv om der hele tiden bliver afmeldt gamle køretøjer, stiger bestanden i samme tidsrum med 24%, og stigninger er der også i resten af Europa.

Ved årsskiftet 2016, var der registreret 417.297 autocampere i Tyskland. Det virkelige antal er ifølge CIVD betydeligt højere og ligger omkring 460.000 køretøjer. Differencen forklares med antallet af kompakte campingbusser, der regnes for køretøjer med personbils tilladelse, som f.eks VW California.

Som en logisk konsekvens af det stigende antal køretøjer, er der der også større bud efter autocamperpladser og parkeringer. Promobil har forhørt sig hos forskellige autocamperplads ejere, der kan bekræfte at autocamperpladserne i den senere tid har været betydelig mere fyldt end tidligere.

Dette indtryk deler Roman Bauer fra autocamperplads netværket “Mein Platz” med hårde tal. Pladserne i netværkets besøg, er steget med 30% i den sidste sæson. Også Jürgen Dieckert fra “Top Platz” bekræfter denne trend, endda på trods af af at Maj og Juni var meget regnvåde.

Hvad der er godt for noget er skidt for noget andet. Lige så tilfredse pladsejerne er med fyldte autocamperpladser, lige så problematisk er det, at det bliver svære og svære at at finde en ledig plads. Især i højsæsonen er der stuvende fyldt i de populære destinationer i Regioner ved Nord- eller Østersøen. Her er der allerede fyldt fredag eftermiddag. Ideen med de spontane og uafhængige ture bliver derved noget absurd.

Løsningen på problemet ligger lige ved hånden. Der skal bygges flere autocamperpladser, eller bestående skal udvides. Dette kommer dog også an på sans og sund fornuft, da forkerte beslutninger kan komme til at gøre økonomisk ondt. Det kan tyske autocamperplads planlæggere synge mange sange om. Ofte henvender kommuner og private sig, der vil vide hvordan man laver en autocamperplads. Her drejer det sig ikke om hvordan, hvad er vigtigt eller hvorledes. Beliggenhed er en kritisk faktor for at opnå succes med pladsen.

Jürgen Dieckert ser således på det, at især i storbyer reagerer på efterspørgslen efter nye autocamperpladser, med størrelser der gør, at de ofte er overbelastede. Det gør ikke noget godt for pladsen eller de besøgende.

Selv om byen er stor, er der også eksempler på at succesfulde autocamperpladser på grund af ugunstige omstændigheder har måtte lukke. Skæbnen overhalede bla. autocamperpladsen Freiburger Stellplatz am Eschholzpark. Den må i de kommende år vige, fordi byen har et presserende behov for at bygge boliger på grunden, men der findes i øjeblikket ikke en byggeplan. Byen Freiburg har tilbudt en altenativ placering for autocamperpladsen, men den falder ikke i god jord hos ejeren af autocamperpladsen, da den er beliggende mellem to stærkt befærdede firspors veje der forbinder byen med en nærliggende motorvej. Et andet eksempel er Reisemobilhafen Überlingen, der med sine 30 pladser må vige for et nyt supermarked og derfor skal finde et ny sted. En lille plads til 3 autocampere ved en restaurant blev en torn i øjet på et tysk amt.

At byer og kommuner også kan være positivt indstillet over autocamperplads ejere, ses i Nordkirchen, hvor en ny autocamperplads har set dagens lys, og der blev støttet af byen, da den også har erkendt at den nye plads også har et økonomisk potentiale og er en turisme faktor for byen.

Stadig flere kommuner og regioner tager autocamperturisme til sig, som f.eks Coburg-Rennsteig i Sauerland og Stuttgart, der har anlagt autocamperpladser. Disse projekter vil i fremtiden sørge for tiltrømning på pladserne. Stellplatz planlægger Thomas Schröder bekræftiger denne trend. Efterspørgslen efter autocamperpladser er i de sidste 40 år steget med 50%. Alene i de sidste 10 år er pladserne i Tyskland steget med 1560 autocamperpladser. Både private og det offentlige investere i autocamperpladser. Dog efterlyser man i Tyskland mere engagement fra producenterne i form af sponsorater. Det budskab har Phoenix indhaveren Barbera Schell hørt og Phoenix har derfor indrettet Phoenix-Reisemobilhafen som et tegn på producenternes velvilje.

Vigtig for skabelsen af nye autocamperpladser, er også målrettet oplysning af det stedlige samfund for at nedbryde fordomme og for at understrege den økonomiske udnyttelse af segmentet for de handlende.

Øvrige lande.

I Grækenland har regionen Epirus i sammenarbejde med et tysk rådgivningsfirma, åbnet 34 autocamperpladser. I Danmark findes der på øen Rømø et attraktivt autocamperplads Hotspot. I Holland, især i området Zeeland er der nye pladser. En anden udvikling kan man se i Frankrig. Her var der i årevis et stort antal gratis autocamper parkeringspladser, der nu er blevet betalbare og udstyret med en kreditkort automat.

Afslutningsvis.

Analogt med det stigende antal autocampere, stiger også besøgene på autocamperpladserne. Desuden har usikkerheden i visse lande også gjort deres. Selv campingpladser får flere besøg. Det drejer sig ikke kun om at åbne nye pladser, men også om at udvide bestående pladser og udbygge infrastrukturen. Kilde: Promobil

Her i Danmark har autocamper-info.dk været i dialog 6 private der ønskede at lave pladser for at tiltrække autocamper turister. Et par stykker er blevet frarådet at bruge deres midler på en plads, der pga. af placeringen ikke havde chancer for at overleve, og de er gået på jagt efter bedre egnede områder. Pladser skal være bæredygtige og langtidsholdbare, som også artiklen påpeger. Der kan ikke skabes turisme, hvor der ingen turisme er.

Finder du at autocamperpladserne i den sidste tid har været mere fyldt op end tidligere ?

 

Et nyt koncept for autocamper brugere har set dagens lys, og det giver dig mulighed for en ny form for fællesskab. Bagmændene er udbrydere fra den kun knapt 1 år gamle autocamperforening DFAC's bestyrelse.

Altomautocamperen.dk – et nyt fællesskab for alle autocamperbrugere.
De er nu klar med et helt nyt fællesskabs koncept. Et fællesskab for autocamperbrugere på tværs af foreninger, klubber, tilhørsforhold, autocamper, alder, køn og alt muligt andet.

Altomautocamperen.dk kommer blandt andet til at bestå af et digitalt mødested, hvor der kan drøftes stort og småt om autocampere. Her kan du søge hjælp eller oplysninger om autocamperrelaterede emner og du kan bidrage med dine egne erfaringer. Dette vil foregå via Danmarks mest ambitiøse og hurtigtvoksende autocamperforum www.fællesforum.dk

Samtidig opbygges en seriøs nyhedsportal www.altomautocamperen.dk hvortil der tilknyttes et professionelt system til udsendelse af nyhedsmails. Alt dette vil få integration til sociale medier, herunder Facebookgruppen ”Alt om Autocamperen”.

Altomautocamperen.dk vil også tilbyde forskellige træfmuligheder samt mulighed for deltagelse i udlandsture og sidst men ikke mindst, er det målet også at kunne tilbyde en attraktiv vejhjælpsordning.

Skal du være medlem af det nye autocamperfællesskab? Så får du så her endnu en nyhed, som nok vil overraske dig, medlemsskabet er 100 % GRATIS. Der er ingen indmeldelse’s gebyr og intet kontingent – ganske enkelt 100 % GRATIS. Og der er ingen binding, så du kan til enhver tid melde dig ud af fællesskabet igen.

Du kan allerede nu forhåndstilmelde dig. Det er helt enkelt – klik på linket herunder og udfyld formularen nederst på siden, så bliver du samtidig blandt de første, der får tilsendt login til det nye fællesforum.dk samt til fællesskabet altomautocamperen.dk

Er du mellem de første 300 tilmeldte, så trækker Altomautocamperen.dk lod om et Shell gavekort på kr.1.500,00 – bliver du den heldige vinder, har du dieseltilskud til den næste års sommerferie, eller hvornår du nu ønsker at benytte gevinsten.

Tjek det ud: www.altomautocamperen.dk, www.fællesforum.dk

Udgivet i Information

En stor dag for autocamperlivet i Danmark, skrev autocamperforeninger DFAC for omkring 3 måneder siden. Så er det endelig fastslået, at lokale parkeringsbekendtgørelser med forbud mod f.eks. ”parkering med henblik på overnatning” eller ”parkering af autocampere i tidsrummet 21-06” er ulovlige og skal fjernes. En sag der tog sin begyndelse i AutoCamperRådet i 2013, men ikke førte noget synligt med sig, efter en tur i Folketinget og som senere blev videreført under DFAC.

Det er svært at være uenig i at parkeringsbekendtgørelser, der kun står på hjemmesider er svære at forholde sig til, og er helt urimelige overfor gæster fra andre byer og udenlandske turister. Faktisk findes der skilte der fortæller om parkeringsbekendtgørelser.

autocamper-info.dk fik sammen med andre, i forbindelse med diverse spørgsmål til Vejdirektoratet vedr. autocamper parkering dette svar. “Det er Vejdirektoratets opfattelse, at generelle bestemmelser om, at der ikke må ”parkeres køretøjer med henblik på overnatning” eller tilsvarende formuleringer, som bliver benyttet i –så vidt vides - 20 kommunale parkeringsbekendtgørelser, ikke har hjemmel i færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt. En tilsvarende generel bestemmelse på kommunens hjemmeside, har derfor heller ikke hjemmel i færdselsloven. En sådan formulering betyder, at alle køretøjer er omfattet af parkeringsrestriktionen, men som det fremgår ovenfor, er det alene påhængs køretøjer, tunge køretøjer og særligt indrettede køretøjer, der kan træffes bestemmelse om i en lokal bekendtgørelse.”

Klagen fra DFAC til ombudsmanden gik på Justitsministeriets fortolkning af ”særligt indrettede køretøjer”. Det har tidligere fremgået af Justitsministeriets hjemmeside at ”særligt indrettede køretøjer” omfatter køretøjer, som på grund af deres indretning er placeret det pågældende sted af andre grunde end på grund af et behov for at parkere, f.eks. med henblik på overnatning.

Den fortolkning var Transport- og Bygningsministeriet ikke enig i og vurderer, at den vejledning, som tidligere fremgik af Justitsministeriets hjemmeside, ikke harmonerer med færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt. De lærde var derved uenige !

Efterfølgende har Justitsministeriet i en vejledende tekst på deres hjemmeside defineret særligt indrettede køretøjer som ”køretøjer som på grund af deres indretning er placeret det pågældende sted af andre grunde end på grund af et behov for at parkere, f.eks. for at gøre reklame for et produkt, en virksomhed mv. eller med henblik på overnatning.”

En autocamper må anses for at være omfattet heraf, da de jo netop er indrettet ned henblik på overnatning. Justitsministeriets vejledende tekst synes dermed ikke at harmonere med Justitsministeriets fortolkning af færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt. i svaret på spørgsmål nr. 28, hvor Justitsministeriet klart svarer, at kommunerne således ikke med den foreslåede bestemmelse i færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt., ved lokalt udstedte parkeringsbekendtgørelser vil kunne fastsætte særlige regler om standsning og parkering med autocampere med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, som afviger fra reglerne for øvrige personbiler.

Afgørende for vurderingen er derfor, om det er Justitsministeriers svar på spørgsmål nr. 28 eller Justitsministeriets vejledende tekst på hjemmesiden som retskildemæssigt skal tillægges størst vægt. Det er Transport- og Bygningsministeriets klare vurdering at forarbejderne skal tillægges større vægt end ministeriets efterfølgende vejledende tekst på deres hjemmeside. Det betyder, at autocampere ikke generelt kan anses for at være ”særligt indrettede køretøjer”.


Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at Justitsministeriet som svar på spørgsmål nr. 21 bemærker at køretøjer, herunder autocampere, med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg normalt ikke vil være at anse som ”særligt indrettede køretøjer” men efter omstændighederne vil kunne være det. I særlige tilfælde kan en autocamper altså anses som et ”særligt indrettet køretøjer”.

Gennerelle bestemmelser om at der ikke må parkeres køretøjer med henblik på overnatning.

Det skal desuden bemærkes at generelle bestemmelser om, at der ikke må parkeres køretøjer med henblik på overnatning, som ses i flere lokale bekendtgørelser, ligeledes er i strid med bestemmelsen, da en sådan formulering må betyde, at alle køretøjer er omfattet af parkeringsrestriktionen, men som det fremgår ovenfor, er det alene påhængskøretøjer, tunge køretøjer og særligt indrettede køretøjer, der kan træffes bestemmelse om i en lokal bekendtgørelse.

Indholdet i Vejdirektoratets ”Eksempelsamling – parkeringsafmærkning

For så vidt angår indholdet i Vejdirektoratets ”Eksempelsamling – parkerings- afmærkning - afsnit 4.2 Parkering af autocampere” har Vejdirektoratet oplyst, at vejledningen er formuleret på baggrund af Justitsministeriets fortolkning af færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt.

Det fremgår af vejledningen, at vejmyndigheden i en lokal parkeringsbekendtgørelse kan have en begrænsning af langtidsparkering for autocampere, og at der kan etableres et forbud mod autocampere på de offentlige P-pladser i vejmyndighedens lokale bekendtgørelse.

Hvad står der så her 3 måneder efter i Eksempelsamling - parkeringsafmærkning på vejregler.lovportaler.dk

4.2 Parkering af autocampere

Autocampere kan både kort- og langtidsparkere lovligt på offentlige P-pladser, med mindre der er offentliggjort restriktioner i lokal bekendtgørelse eller det er forbudt ved afmærkning. Det vil sige, at de også kan overnatte på de offentlige P-pladser.

Er der et reelt behov for langtidsparkering af autocampere kan vejmyndigheden anvise et sted.

Der er flere virkemidler for at undgå eller begrænse, at autocampere langtidsparkerer rundt på de offentlige P-pladser:

  • Vejmyndigheden kan i en lokal parkeringsbekendtgørelse have en begrænsning af langtidsparkering for autocampere
  • Der kan etableres et forbud mod autocampere på de offentlige P-pladser i vejmyndighedens lokale bekendtgørelse.
  • Der kan vejvises til campingpladser, der er godkendt til autocampere, med M32 Campingplads for autocampere. Dette flytter ikke nødvendigvis autocamperne fra de offentlige P-pladser til campingpladser, men der må forventes en vis flytning.

Og naturligvis kun hvis autocampere kan være helt og aldeles inde i eventuelle parkeringsbåse, og at der kan henvises til særlig parkering, der er forbeholdt enkelte køretøjsgrupper, herunder autocampere, der her også omfatter autocampere på mere end 3.500 kg.RED

Altså, her er alt uforandret. Der er ikke sket noget som helst på 3 måneder.

Konsekvenser

Overstående fortolkning betyder, at vejmyndigheden ikke har mulighed for at benytte de overstående formuleringer i lokale bekendtgørelse. Det skal understreges, at overstående fortolkning alene gælder muligheden for at offentliggøre foranstaltningerne i en lokal bekendtgørelse. Vejmyndigheden har således stadig mulighed for med politiets samtykke at træffe færdselsmæssige bestemmelser om parkering og standsning af autocampere, som tilkendegives ved af- mærkning i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 95, stk. 1 og 3.

Da der i kommunale bekendtgørelser er anvendt formuleringer, som ikke harmonerer med færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt.. vil Transport- og Bygnings- ministeriet orientere kommunerne om overstående fortolkning af loven mhp. at få bragt de lokale p-bekendtgørelser i overensstemmelse hermed !

Hvad siger kommunen ?

Efter en forespørgsel til Vejle kommune, svarer kommunen at det har de ikke hørt noget om, og iøvrigt ikke vil forholde sig til det, før de får en henvendelse.

En gennemgang af parkeringsbekendtgørelserne på Vejdirektoratets hjemmeside, viser også at der ikke her 3 måneder efter er sket noget som helst. Dette kan skyldes at der på trods af fortolkninger og uenigheder mellem to ministerier stadig hedder.

Færdselsloven

Vejmyndigheden for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser om parkering og standsning, jf. færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1. Som udgangspunkt skal disse foranstaltninger tilkendegives ved afmærkning i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 95, stk. 1 og 3, jf. færdselslovens § 92 c, stk. 4, 1. pkt.

I parkeringsbekendtgørelser står stadig tekster som eksemplerne herunder:

  • Vejle: § 1.Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på overnatning.
  • Sønderborg: § 1 Der må ikke parkeres køretøjer eller påhængskøretøjer (herunder campingvogne m.v.) med henblik på reklame eller overnatning.
  • Frederikssund: § 4 Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame eller beboelse / overnatning.
  • Holstebro: § 3. Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på overnatning.

I ingen af parkeringsbekendtgørelserne er der ændret så meget som et komma siden 2014-15.

“Den store dag for autocamperlivet i Danmark” lader vente på sig, og om den nogen sinde kommer, kan man tvivle på, hvis den store dag, anses som værende fri overnatning på alle parkeringpladser. Der er stor bevågenhed hos kommunerne for ikke at træde campingpladserne, uvist af hvilken grund, over tæerne, hvad angår konkurenceforvridning. Desuden forlyder det at høringsforslag til campingreglementet, som også autocamper-info.dk sammen med andre også har deltaget i, er hørt, men da der er flere ministerier involveret, bliver ændringer til autocamper parkering ikke i direkte forbindelse med det kommende reviderede campingreglement. Vi tager dem på ordet og af erfaring venter vi med at fejre noget som helst, før der foreligger både noget på skrift og vejledninger til dette.


Heldigvis kan vi glæde os over at kommuner og flere private har vist interesse for at lave overnatningsmuligheder for autocampere, som særlige pladser med skiltning forbeholdt autocampere.


Se muligheder istedet for begrænsninger og brug krudtet på at gøre Danmark autocamper venligt. Det giver god mening.

Links: Læs i sin fulde længde svaret fra Transport og Byfningsministeriet, Vejregler og lovportaler

Udgivet i Information
Side 1 ud af 2