Artikel filtreret på dato: november 2016

After mange år med sukken efter lavere bilafgifter, gik der sidste år endelig hul på bylden, der suger mange penge ud af danskerne, når der skal købes bil. Nu viser tal fra skatteministeriet, at nedsættelsen fra 180 til 150 procent, har betydet flere penge i statskassen.

Indtægterne fra registreringsafgiften steg i første halvdel af 2016 med 1,3 milliarder i forhold til samme periode i 2015, ifølge FDM.

Ialt forventes det, at der kommer 20,1 milliarder kroner for bilafgift i statskassen i 2016.

At staten har fået flere penge i kassen, skyldes et øget bilsalg, hvor danskerne blandt andet har købt større biler. Dette tal har også resulteret i at statskassen får flere penge ind per bil. Dertil kommer skalaknækket der forhøjes fra 84.600 kr til 106.600 kr.

Dette kunne sagtens få en afsmittende virkning på et øget salg af autocampere, der for nuværende ligger på en tredie sidste plads i Europa, hvad angår salg af nye autocampere. Alt sammen på grund af meget ugennemtænkte ændringer i 2007.

Op igennem nullerne havde autocamper forhandlerne kronede dage både med lovlige og ulovlige MPV typer, såkaldte “Fup” autocampere. Højeste antal solgte på et år var ca 4500 autocampere, heraf et større antal “Fup” autocampere.

Nye regler fra 2007, har ikke været godt for autocampersalget.

Med virkning fra 25. april 2007 blev reglerne om registreringsafgift af autocampere skærpet. Herefter har autocampere samme registreringsafgift som almindelige personbiler, dog bortset fra udgifterne til selve camping- og beboelsesindretningen.

Det gav nogle uheldige udregninger der gjorde at forhandlerne havde svært ved at udregne afgiften, og da der var mere bildel i alkove og delintegrerede end helintegrerede, betød det at alkove og delintegrerede blev dyre en helintegrerede.

Det blev til at skatteministeriet på trods af flere indsigelser arbejdede efter afgift for personbiler til 180% af bildelen og 0% af campingdelen og campingbiler hvor afgiften er 60% af hele køretøjet.

Campingbranchen gjorde store indsigelser for at få 60% ophævet, men resultatet blev at de efterfølgende arbejdede efter to forskellige regelsæt, men ikke samtidigt. Beregningerne blev også vanskeligtgjort af at autocampere er meget individuel opbygget, med et stort udvalg af ekstraudstyr.

Beregningsmetoden afhang også af i hvilken ende af prisskalaen, kunden købte autocamper. Et yderligere problem var, at ingen af fabrikanterne delte deres priser op i bildel og campingdel, da det kun var/er et dansk problem, hvor man absolut skal opfinde den dybe tallerken igen, istedet for at se hvad andre gør med succes. Den filosofi har kostet den danske stat mange penge i tidens løb.

I årene efter indførelsen af dette tåbelige afgiftsystem, lider autocamperbranchen stadig under at der blev snydt med MPV “campere” og indtil videre har det prellet totalt af på SKAT at høre efter alternative tiltag. Antallet af autocampere er aldrig rigtigt kommet op i gear, på trods af at forhandlerne de sidste par år har solgt rigtig godt. Der er på færre forhandlere end der var omkring 2007 og 2008. Derefter blev problemer omkring afgiftsystemet afløst af finanskrisen.

Danmark er og bliver et autocamper U-land, hvilket også ses af salgstallene og ikke fornægtes af at kun Portugal og Slovenien sælger færre autocampere i Europa end Danmark, og at det nærmeste land op ad listen - Østrig, sælger 5 gange så mange autocampere som i Danmark, med 1,5 gange Danmarks befolkningstal.

Pjece fra Skat: Sådan skal en autocamper være indrettet

En autocamper, der er konstrueret til ophold og beboelse, har en lavere registreringsafgift (60 procent) end almindelige personbiler. Det er derfor en betingelse, at bilen altid er særligt indrettet som autocamper.

Regler for indretning

Autocampere skal være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. Dette gælder, uanset om du bruger bilen som en autocamper eller ej.

Sovepladser og sæder

Der må ikke være monteret flere sæder end det antal sæder, bilen er godkendt til som autocamper. Der er typisk tale om et mindre antal sæder end i en almindelig personbil.

Autocamperen skal være indrettet med sovepladser. Er autocamperen registreret første gang efter den 1. september 2000, skal der være mulighed for opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer. Er autocampere registreret første gang før den 1. sep- tember 2000, skal der være mulighed for opredning af sovepladser til mindst 2 personer.

Sovepladserne kan indgå i kombination med køretøjets opholds- og spiseplads.

Køkkenarrangement

Autocamperen skal være indrettet med køkkenarrangement, i form af kogeblus og/eller gasblus og køkkenvask. Det skal være tilsluttet vand- og spildevandstank, der i form og størrelse svarer til køretøjets størrelse.

Er autocamperen registreret efter den 1. september 2000, skal køkkenarrangementet være fastmonteret.
Køkkenarrangementet må gerne være indrettet på en sådan måde, at det (under kørsel) kan sammenklappes helt eller delvist.

Bord

For autocampere registreret efter den 1. september 2000 skal der altid medbringes et bord, når du kører i autocamperen. Bordet må gerne være aftageligt, men det skal kunne fast- monteres i bilen ved hjælp af en roset eller anden form for fastgørelse.

Passende loftshøjde

Autocamperen skal have en passende loftshøjde, det vil sige, at køretøjet enten skal have forhøjet tag eller løftbart tag. Løftbart tag må ikke være svejset fast eller på anden måde fastgjort, så taget ikke kan hæves/løftes.

Der skal desuden altid medbringes og kunne etableres teltdug til et løftbart tag.

Udstyret skal altid medbringes

Alle former for løst campingudstyr, der hører til den sædvanlige brug af autocamperen, skal altid medbringes, når du kører i autocamperen. Det er fx:

 • Camperudstyr til sædvanlig brug af køkkenet, herunder blus til madlavning og vand- tank. Der er ikke krav om at service, fx gryder, pander, tallerkner mv., medbringes.
 • Udstyr til opredning af sovepladser, fx madrasser, luftmadrasser eller liggeunderlag (sengetøj ikke nødvendigt).
 • Værktøj til fx at hæve taget, montere bordet og udtage/vende stole.

 

Fastmonteret camperudstyr må ikke fjernes.

Hvis camperudstyret ikke er med i bilen

Hvis alt camperudstyret ikke medbringes under kørsel, eller hvis fastmonteret udstyr er fjernet, vil bilen ikke længere kunne anses for at være konstrueret og indrettet som en autocamper.

Hvis din autocamper ikke lever op til ovenstående, kan du både som ejer og som bruger blive pålagt at betale registreringsafgift som for almindelig personbil (dvs. en afgift på 105-180 procent). Du kan også risikere at få en bøde.

I givet fald beregnes den nye afgift ud fra handelsprisen for en tilsvarende personbil i Danmark.

Beregningsmetoderne


105/150 afgift på bildel og 0% af campingdel.

(Bildelen=Chassis på opbyggede autocampere)Forhandlerens udsalgspris ekskl. moms, men inkl. minimum 9% avance (lovpligtigt minimum), dertil lægges dansk moms på 25%. Der er fradrag for radio, Airbags, ABS, ESP og NCAP - stjerner. Derfefter beregnes registreringsafgift som 105% af 106.600 (2017) og 150% af ( bildelens pris inkl moms, minus føromtalte fradrag. ) Resultatet af dette giver derefter et nedslag for energieffektivitet og selestrammere. Derefter har man registreringsafgiften.60% afgift af hele køretøjet.

Forhandlerens nettopris tillagt minimum 9% avance (lovpligtigt minimum) og 25% moms. Der fratrækkes 12100 kr der er afgiftfri og til sidt tillægs der 60% i afgift.

Udstyr der er monteret ved levering fra fabrikken tillægges ligeledes 60% i afgift, hvilket er helt vandvittigt, da meget udstyr kan eftermonteres. Der er også visse “pakker” der nødvendigvis skal monteres på fabrikken, eller vil koste en formue at eftermontere. Forudsætningen for 60% afgift er ligeledes at køretøjet opfylder minimum en egenvægt på 2 tons og 4 egentlige sovepladser.

Det højeste tal i de to beregningsmodeller, er det tal der skal betales i afgift i det hedder: Afgiften kan dog mindst udgøre 60 % af værdien over 12.100 kr. (2016). Det vil sige at afgift beregningen i modellen for 105/150%, skal være over 60 % beregningen, og det er har den kun teoretisk mulighed for, og længere ned afgiften bliver sat, eller skalknækket bliver sat op, jo mindre chance er der for at denne model kan benyttes.
Kilde: Sådan skal en autocamper indrettes

Udgivet i Information

I foråret fremlagde Liberal Alliance et forslag, der skulle have til formål at sælger statens 16 campingpladser, der er drevet af Naturstyrelsen. Lovgivningen satte hindringer for at sælge pladserne og blev afvist af Folketinget

Nu har den nye trekløverregering taget initiativ til salg af de 16 campingpladser, der ejes af staten.
Begrundelsen for salget af campingpladserne, er at den offentlige sektor skal koncentrere sig om sine kerne opgaver.

Pladserne ligger i specielle omgivelser, og kan derfor være svære at sælge, med LA ønsker de tekniske hindringer der forhindre salget, fjernet. Forsøg på at privatisere pladserne er tidligere på året blevet afvist i Folketinget.

Nu er statens campingpladser skrevet ind i regeringsgrundlaget for Trekløver regeringen. Der tale og 6 større campingpladserne beliggende på vestkysten. De 6 større pladser er Bunken Camping, Børsmose Strand Camping, Rødhus Klit camping, Svinkløv Camping, Tranum Klit Camping og Vejers Strand Camping. Disse 6 pladser har tilhørt Naturstyrelsen siden 1972, hvor de blev overtaget af det tidligere Klitvæsen.

De 10 mindre Campingpladser, der har forskellig historisk baggrund og er mindre end de 6 før nævnte, ønskes ligeledes solgt.

Udgivet i Information

Først blev registreringsafgiften sænket fra 180% til 150%, nu ligger der så forslaget til forhøjelsen af skalaknækket fra 84.600 kr til 106.600 kr.

Nye autocampere 105% af DKK 82.800 (2016-niveau) og 150% af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi, men dog mindst DKK 0 af DKK 12.100 og 60% af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. 

Afgiftsberegningen for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer, dog nedsættes skalaknækket med den procentdel, som køretøjets pris er faldet i pris. 

Lovgivningen siger også at der i den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer altid bliver indregnet mindst 9 pct. samlet avance for importør og forhandler.

Desvære får autocampere heller ikke denne omgang glæde af afgiftsnedsættelsen, derimod er der blevet længere ned til beregningsmodellen der omhandler 105/150% afgift for bildelen og 0% af campingdelen.

Problemet med afgift på autocampere opstår, når man skal håndtere to forskellige regelsæt med forskellige beregningsgrundlag, der resultere i at det størst mulige provenu fra de to regelsæt betales til staten.

Beregningsmodellen af afgift på autocampere er efterhånden så skævvredet, at den kun eksistere teoretiske beregninger af 105/150% af bildelen. autocamper-info.dk har haft mulighed for at beregne den øvre grænse for 105/150% - 0% campingdel og den nedre grænse for 60% afgift i det regneark der også benyttes af SKAT.

Den ligger lige omkring en tysk nettopris på 25.200 Euro eller 189.000 kr. Opfylder dette køretøj ikke minimum en egenvægt på 2 tons og 4 egentlige sovepladser kan ikke engang lidt ekstraudstyr gøre at den kan afgiftberegnes til 60% afgift. En meget teoretisk pris på en fabriksny autocamper.

Ydermere forholder det sig sådan, af man i 2008 med indførelsen af de nye regler, slettede de fradrag der var på f.eks køleskabe, ovne ect og ekstra udstyr der kan monteres efterfølgende, hvilket forhøjer afgiften på autocampere betragteligt. Udstyr, leveret fra fabrikken til få tusinde Euro, får et voldsomt slutresultat.

Grunden til dette mærkværdige danske system, udspringer i at MPV biler i nullerne blev misbrugt af registreringsafgiftsreglerne for autocampere, hvoraf flere stadig idag køre på de danske landeveje.

At afgift på autocampere har stor indflydelse på salget, ses blandt andet af de sidste tal fra European Caravan Federation.

I de 3 første kvartaler af 2016, blev der i Danmark solgt 213 fabriksnye autocampere. Norge har 530.000 færre indbyggere end Danmark men solgte 2.659 eller 12,5 gange flere autocampere en i Danmark, med en afgift på 22%. I Sverige der har 1,75 gange flere indbyggere end i Danmark, solgte svenskerne 4.798 eller 22,5% flere autocampere end i Danmark, til 0% i afgift.

I Holland, der har 3 gange så mange indbyggere som i Danmark, solgte hollænderne 1.343 eller 6,3 gange så mange autocamper til 37,7% af nettoprisen i afgift.

Der er ingen grund til at gøre det let, når det kan gøres besværligt, synes at være indstillingen for SKAT. Det vil være til stor glæde for SKAT og dansk turisme, hvis Danmark fik kigget på afgiftsystemet og definitionen for autocampere.

Definitionen, fordi vi har en tåbelig regel fra MPV misbrugs dagene, om 4 egentlige sovepladser, der forhindre de mange nye typer egentlige autocampere der i disse år kommer på markedet.

Det tåbelige er da også til at få øje på, hvis vi ser en VW California, der har 4 sovepladser, men ingen indbygget toilet. Den kan lovligt beregnes til 60% afgift. En fuldtintegreret autocamper, hvor sænkesengen er valgt fra, har ifølge producenten 2 soveplader, og kan hvis man følger lovens bogstaver ikke gå ind under 60% afgift. Det eneste der kommer ud af den lovgivning er kreativ tænkning.

autocamper-info.dk har længe været fortaler for den norske model eller tilsvarende, der ikke appelerer til kreativ tænkning. Selv bilbranchen har efter forslaget om hævning af skalaknækket, efterlyst en omlægning til et mere gennemskueligt system, efter norsk model, der ikke er kan svinge efter dagsformen for SKAT medarbejdere, der alt andet lige må bruge oceaner af tid på en beregning.
Den norske model er baseret på at oplyse netto indkøbsprisen inkluderet fragt, oplysninger om enten som CO2 udslip eller benzin/diesel, egenvægt og motoreffekten i Kw eller Hk. Mere skal der ikke til og det giver en mere ensartet afgift, især på autocampere.

Men altså heller ingen lempelser for autocampere denne gang. Selv danske forhandlere og de folk der sidder med afgifter i det daglige, bliver mere og mere focuseret på at der skal ske ændringer.

Autocampere er for skønsmæssigt 90%'s vedkommende fritidskøretøjer og for restens vedkommende både primært og fritids køretøj.

Af hensyn til de mennesker der har investere et stort beløb i en ny eller nyere autocamper, vil total fjernelse af reistreringsafgiften ikke kunne lade sig gøre, da det vil få store økonomiske konsekvenser, mens etapevis fjernelse, uden at sætte tal på, er en mere realistisk mulighed.

Udgivet i Information

Lithium-ion batterier er strømkilden der har revolutioneret bla. tranportabelt elektronik, og bliver også benyttet i el-biler. De har bare så meget mere at byde på end tidligere batterityper.

Lithium-ion batterier har i de senere år vundet indpas som energikilde. Dette skyldes batteriets evne til at indeholde en stor mængde energi.

Energiindholdet i batterierne steg betragteligt med litium-ion teknologien. Dette gav helt nye udfordringer med hensyn til sikkerhed og størrelsen på laderne. Med litium-ion-teknologien fulgte også nye risici for brand i batteriet, hvis spændingen kommer uden for det mulige driftsområde.

Sikkerheden er afhængig af en nøje overvågning af hver battericelle, så batteriet afbrydes inden der opstår fare. Selv små Lithium-ion batterier har normalt et elektronisk Battery Management System (BMS). Kvalitets Lithium-ion batterier har indbygget overvånings elektronik, for sikkerheden og optimal drift. Derfor er det også vigtigt holde sig forskellige faktorer for øje, når der er tillokkende billige Lithium-ion batterier på nettet fra Kina. Ifølge Industri ingeniør Philip Braun fra firmaet Orogenic, der har en PhD i bla. Lithium-ion batterier, findes der alt for mange farlige Lithium-ion batterier på det kinesiske marked, med enten for dårlige overvågning - BMS, eller slet ingen batteri overvågning.

Lithium-ion batterier har haft en del uheld i bla. i flyet, Boeings 767 Dreamliner, biler, computere og mobiltelefoner. Batterierne er kun farlige, hvis ikke der er fuldstændig styr på temperatur og spænding. En brand i et Lithium-ion batteri, kan kun slukkes med sand ! Forsendelse af Lithium-ion batterier sker også som farligt gods.

Fordele ved Lithium-Ion batterier

 • 100% brugbar energi
 • (næsten) ingen tab af kapacitet med øget strøm
 • “Lang” levetid, Høj virkningsgrad
 • Mulighed for hurtig af- og opladning
 • Vægt & volumen (ca. 30% af blybatterier)
 • Mulighed for “sjatladning”
 • Lav selvafladning (lang lagerholdbarhed)
 • Ingen ”memory effect”

 

Stabil spænding

Et lithium batteri holder spændingen næsten i hele afladeforløbet, indtil det er ved at være tømt. Herefter falder spændingen og strømstyrken pludselig. Det har den fordel at batteriet kan levere 100% ydelse i hele afladningsprocessen. Modsat et GEL/AGM batteri, hvor spændingen langsomt falder.

Lithiumbatterier består af en række individuelle lithium-celler, som alle skal opretholde den samme spænding for at lithiumbatteriet er funktionelt.

Vægt og størrelse

Vægten er < 50% af AGM/GEL batterier, og de fylder mindre ca. 40% af GEL/AGM batteri. Meget lav selvafladning. Ved længere lagring fyldes det bedst til 40-50% og stilles køligt.

Forkert valg af af Lithium-Ion batterier

 • Ingen BMS (risiko for Termisk runaway - brand – eksplosion m.m.)
 • Ingen temperaturovervågning
 • Ingen UN 38.3 certificering
 • Celler ikke selv-udligner
 • Forkert lader
 • Forskellig spændingsniveau

Termisk runaway

Lithium-ion batterier kan komme ud for termisk runaway og celle brud ved overophedning eller overbelastede, og i ekstreme tilfælde kan dette føre til forbrænding. For at reducere disse risici, lithium-ion-batteripakker indeholder fejlsikker kredsløb, der lukker ned batteriet, når dens spænding er uden for det sikre område. Når de håndteres forkert, eller om de er fremstillet mangelfuldt. I nogle genopladelige batterier kan termisk runaway resulterer i overophedning. Forseglede celler vil undertiden eksplodere voldsomt, hvis sikkerhedsmæssige ventilationskanaler er overvældet eller ikke-funktionelle.

Lithium-Ion kan opbevares (lagres) ved lave temperaturer med minimal batteri degradering. Batteriet skal dog varmes op til normal temperatur igen inden brug.

Det kan være farligt at opbevare Lithium-Ion batterier i længere tid uden tilsyn og ladning. Batteriet har en selvafladning og BMS-systemet belaster også battericellerne. Det betyder, at batteriet kan komme ned i et potentielt ustabilt område. Man bør undlade at forsøge at oplade et Lithium-Ion batteri, som er afladet under sikkerhedsgrænsen.

Lithium-ion batterier er væsentligt dyre end Gel/AGM batterier, men så enkelt kan regnestykket ikke gøres op.

Tager man et 100 Ah Lithium-Ion batteri og et tilsvarende AGM batteri, får man mere energi ud af Lithium-ion batteriet, idet AGM batteriet kun oplades til 80% og ikke har godt af en ladetilstand på mindre end 30% af total DOD (Dybde afladning), da det minimere batteriets levetid væsentligt. Det er kun et råderum på 50% af batteriets kapacitet, altså max 50Ah. For lithium-jern-fosfat (LiFePO4 eller LFP) som er det sikreste af Lithium-ion batteri typerne, er det 80% af DOD der anvendes, altså 80 Ah.

Det kræver altså godt og vel 2 syre batterier, for at opnå den samme strøm leverance som 1 Lithium-ion batteri

Et Lithium-Ion batteri har en levetid, der er minimum 4 gange så lang, som et AGM batteri. Et AGM batteris antal dybde afladninger ligger på omkring ca. 1600 gange v/30% afladning og 2-300 gange v/100%, mens et Lithium-Ion batteri ligger på op til 4000 dybdeafladninger v/30% afladning, og 2000 v/100% afladning.

Ældning/levetid af Lithium-Ion batterier afhænger af cellespænding og temperatur.

Gode Lithium-Ion batterier har masser af sikkerhed indbygget. Et PTC kredsløb søger for at der ikke kan lades på et batteri der er for koldt, og et CID kredsløb afbryder ved for høj strøm. En sikkerhedsventil åbner ved for højt tryk i batteriet for at forhindre eksplosion. Udvikler batteriet for meget varme, sørger en Trilayer seperator for at afbryde kredsløbet. Den smelter ved 140 gr. C.

Vigtigt for et velfungerende Lithium-Ion batteri er BMS (Battery Management System)

 • Beskyttelse mod over- og underspænding
 • Beskyttelse mod høj lade/afladestrøm
 • Identifikation af celler med skade
 • Udligning af battericeller
 • Temperatur overvågning
 • Kølemiddel kontrol
 • SoH estimering
 • Cycle tæller
 • SoC estimering

Batteri Management System (BMS)

LiFePO4 batterier har indbygget BMS, som er helt nødvendigt for alle LiFePO4 batterier. BMS er elektronik der sidder inden i batterikabinettet, og sikrer cellerne mod overlast. Det er blandt andet:
Intern celle ud-balancering

Overvåger hver eneste celle, og sikrer at de alle er opladet lige meget (ud balancering). Uden denne funktion, vil nogle celler trække hele læsset, og blive "trætte" for tidligt, og dermed reducere hele batteriets levetid betragteligt.
Beskyttelse mod overopladning og underafladning

Levetiden falder også betragteligt, hvis man overlader batteriet, eller aflader det for hårdt (<10V). Sker dette, vil den interne elektronik slå ladestrømmen fra.

Kortslutningsbeskyttelse

Lithium batterier kan levere meget høje strømme, og her sørger BMS'en for at begrænse afladestrømmen, feks. ved en kortslutning. Strømbegrænsningen kan ses af databladet.Der skal tages højde for flere ting, hvis ikke der skal ske uheld. Dermed ikke sagt at man hverken skal tage afstand fra Lithium-Ion batterier, bare tænke sig om, inden man lader sig friste af billige Lithium-Ion batterier. Prisen helt ned til 3500-4000 kr for 100 Ah er set, og autocamper-info.dk har bedt Orogenic om at se dem efter i sømmene, for at vurdere sikkerhed og kvalitet.

Transport af Lithium-ion batterier ved forsendelse. Alle lithium batterier skal sendes som farligt gods og være underlagt UN 38.3, der forskriver at hver celle, samt hele batteripakken skal certificeres.

Misbrug af Lithium batterier

 • Opladning i <0 grader med et for høj strøm eller overhoved opladning (lithiumplating termisk runaway)
 • Overladning (>3,6V per cell for LFP) termisk runaway
 • Dybt afladning (<2V per cell for LFP) Reverse polarity, termisk runaway
 • For høj temperatur af celler
 • For lav temperatur af elektrolyt (under frysepunkt)

  Faldgruber ved valg af li-ion batteri

 • Forkert valg af celle type contra applikation
 • Ingen BMS (risiko for Termisk runaway - brand – eksplosion m.m.)
 • Ingen temperaturovervågning
 • Ingen UN 38.3 certificering
 • Celler ikke selv-udligner
 • Forkert lader
 • Forskellig spændingsniveau

Konklusion

 • Det kan være svært at forstå, men forskellen på et godt og et dårligt batteri kan være enorm ! Det samme kan prisen.
 • Lithium ion batterier er meget kraftfulde og giver mere energi til et højt forbrug modsat traditionelle bly-syre-batterier.
 • Lithiumbatterier kan aflades med 80%, i forhold til traditionelle batteriers 30%-50% –og uden at det beskadiger lithiumbatteriets lange levetid.
 • Derudover kan lithiumbatterier oplades ekstremt hurtigt, ned til 1-2 timer for et 12V - 100Ah Lithium-ion batteri –modsat 10-20 timer for et Gel/AGM batteri.
 • Lithium-ion batterier vejer 1/3 - 1/4 af Gel/AGM batterier.
 • Selvaflader kun med 10% per år
 • Oplad aldrig et frossent batteri pga. eksplosionsfare. Oplad aldrig et beskadiget batteri.

Vær kritisk overfor Litium batterier til brug i biler og autocampere for 120-180 USD i Kina. Det kan være et katastrofalt køb, hvis ikke du kan gennemskue hvad du køber.

Kilde:Orogenic, Victro Energy, Super B Lithium-Ion  Læs også: Kraftigt super batteri fra hollandske Super B

Udgivet i Udstyr Artikler

Beskyt din autocamper mod ydre påvirkninger, både hvis din autocamper står ude og inde. Afdækning af autocampere skal ske med materialer der både tæt den ene vej og åndbare den anden vej. Derfor er en plastik overdækning ikke anvendelig, da autocampere bliver et fugtigt drivhus.

Der findes et utal af åndbare beskyttelses "overfrakker" i forskellig kvalitet og pris, der beskytter mod støv, ridser og UV-skader. De vejer typisk omkring 10 kg, og fås til forskellige længder af autocampere og typer. Et enket fir skræddersyr det til din camper efter mål.

Nogle typer er så tilknappede at autocamperen er svær at få adgang til, når den er monteret, mens andre kan rulles op ved døre. Når “overfrakken” er monteret, lynes den sammen, og bælter under chassiset sikre sikre mod alle vejrforhold.

Håndteringen for at få “overfrakken” over en høj autocamper er en anden sag. Det gælder om at få begyndt rigtigt, sådan at der ikke kommer småsten, sand mv på den side der skal vende ind mod lakken. Det er svært at få den på uden at benytte en stige, men firmaet CAPA ser ud til at have løst dette problem med et patenteret system der blot kræver en ekstra hjælper i et par minutter. Så er din autocamper i vinterhi. Dette produkt er vandtæt, åndbar og UV-modstandsdygtig.

Link: CAPA

Andre tyske muligheder:

Vero Shop

DTT efter mål

Hollandske Obelink

Geo1

Reimo

Danske muligheder

DCT

Garagetelt fra Dancover

Udgivet i Udstyr Artikler

Den 01.07.2016 indførte Frankrig miljømærker for køretøjer der køre i byers miljøzoner i Paris. De franske vignetter kaldes Crit'Air Vignetter. Systemet fungere ligesom det kendes fra Tyskland med umweltplaketter. Vignetten er inddelt i 6 kategorier og farver, der differencer kategorierne, afhængigt af året for køretøjets registrering, energiklasse og emission størrelsen.

Formålet er at reducere emissions- og luftforurenede biler i byerne på mellemlang og lang sigt. Crit’Air Vignetten reguleres med Décret Crit'Air 2016-858 fra den 29.06.2016. Vignetten blev introduceret til kun at gælde i Paris fra den 01.07.2016. Fra 1. november 2016 indføres de også i Grenoble.

I Paris har man i en overgangsperiode valgt ikke udstedt bøder, men fra den 01.01.2017 udstedes der bøder på 68-375 Euro, for at køre uden Vignette.

Køretøjer der ikke er registreret i Frankrig, skal fra den 01.04.2017 betale for at køre i miljøzonerne. Zonerne er skiltet med skiltningen, Zones à Circulation Restreinte (ZCR). Der kan ikke bestilles Vignetter til køretøjer der er ældre end 01.01.1997.

Vignetterne kan bestilles via en hjemmeside, hvor informationer fra registreringsattesten benyttes.

Følgende franske byer indføre mijø zoner fra næste år

Avignon, Arras, Annemasse, Bordeaux, Cannes, Clermont-Ferrand, Champlan, Côte Basque-Adour, Dunkerque, Dijon, Epernay, Faucigny, Glières, Bonneville, Grenoble (Her må fra 1. Januar 2017, kassebiler og lastbiler uden Crit'Air, ikke længere køre i centrum.) Lyon, Lill, Le Havre, Montpellier, Paris, Reims, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Saint Maur-des-Fossés, Toulouse, Vallée de la Marne.

Link: Crit'Air

Udgivet i Information

De nyeste tal fra European Caravan Federation om autocamper salget i Europa er netop blevet frigivet. Tallene er gældende fra 1. til og med 3. kvartal 2016.

I Danmark er salget af fabriksnye autocampere gået frem med ikke mindre end 46,9%, i tal fra 145 til 213 helt nye autocampere. Det er på trods af det lille tal, den største procentvise fremgang i Europa. Også Spanien og Sverige har store fremgange på henholdsvis 40,3% og 34,3%.

Tyskland har mere volumen bag fremgangen på 24,9%. Ikke mindre end 31.334 autocampere blev det til.

Total set blev der solgt 84.214 i Europa, mod 71.272 autocampere i samme periode i 2015.

Sammenlignet med campingvogne, sælges der 39% flere autocampere, end campingvogne, i perioden 1. til 3. kvartal, 2016. 60.645 campingvogne og 84.215 autocampere.

Sammenligner vi med 2014, ser stigningen i Danmark mere dramatisk ud, idet der i 3 første kvartaler blev solgt 115 autocamper mod 213 i 2016, hvilket er en stigning på 85% over 2 år.

Den positive tendens, ser ud til at fortsætte, idet vi allerede kender oktober salgstallet i Tyskland. Der blev solgt 15,6% flere autocampere i oktober 2016, i Tyskland, end året før. Dette giver et totalsalg i Tyskland på 32.865 til og med oktober 2016, set i forhold til 26.415 året før.

Det går rigtigt stærkt med salget af autocampere. derfor vil autocamper-info.dk igen opfordre de der går og tænker på en ny autocamper i 2017….. Hvis man venter efter januar, bliver det ikke let at skaffe en ny autocamper til sommeren 2017. Der er lange ventetider og modeller er allerede udsolgt. Til sommeren 2017 starter focus på 2018 modellerne, og ingen kan svare på hvordan de kommer til at se ud, og hvad de kommer til at koste.
Kilde: e-c-f-com

Se mere her, Campingvogne vs. autocampere, Caravan Industrie Verband

Udgivet i Information

Autocamperplads Oasen Rømø i den sydlige del af Rømø, er en kæmpe succes. Nu, mindre end 2 efter åbningen af de første 28 pladser, er der nu for tredie gang, planer om udvidelsen af Autocamperplads Oasen Rømø. Allerede til påsken 2016, blev der åbnet op for yderligere 75 pladser på en separat plads ca 250 meter fra den første. Det skulle hurtigt vise sig at det heller ikke var nok, da der allerede lørdag i påsken måtte afvises omkring 100 autocampere. Det igennem sommeren gentog næsten dagligt opstod tanken om at udvide med yderligere 65 pladser.

Dette kræver en ny lokalplan. Udvalgsformanden i Teknik- og Miljø i Tønder kommune kalder pladsen på Rømø en fantastisk succes. At gæsterne elsker Autocamperplads Rømø ses helt tydeligt på de rosende anmeldelser af pladsen på den hollandske portal, campercontact.nl og tyske Promobil.de, hvor kunderne roser pladsen til skyerne.

Alt kritik om, hvad der var muligt og at den slags pladser ikke kan overleve i Danmark er skudt helt ned. Med en uvidelse vil pladsen på Rømø kunne generere mere end 25.000 overnatninger, udelukkende af autocampere, Det er alene på denne plads, 50.000 flere turister, der uden Autocamperplads Rømø, ville være noget mere beskedent.

Pladsen på Rømø er danmarks til dato, eneste TopPlatz, der er et tysk marketings firma, der målrettet booster autocamper gæster til Rømø og de mere end 100 pladser, der ligeledes er medlem af TopPlatz. De udsender mere 180.000 hæfter med alle deres pladser, er på alle relevante messer i Tyskland, Sverige og Italien. Repræsenteret i 7 lande fra Italien i syd til Sverige i Nord.

I Tyskland har autocamperpladsen på Rømø markeret sig som en af de smukkeste og bedst beliggende i Europa. Rosende anmeldelser kommer også fra Italien, Frankrig og Holland.

Går ansøgningen igennem Høringer, kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget, kommer de nye pladser, til at ligge som en separat plads, tæt på plads nummer 2.

Links: Autocamperplads Oasen Rømø, Artikel i Jyske Vestkysten

Torsdag, 10 november 2016 00:00

Vinterdæk - En sikker beslutning

Vinterdæk giver mærkbart bedre vejgreb end sommerdæk, og allerede ved vejtemperaturer på syv grader eller koldere reduceres bremselængden kraftigt. Vinterdæk sikrer generelt kortere bremselængder, jo mindre friktion der er til rådighed, hvilket typisk gælder ved kørsel i vinterføre med fugt og sjap. På egentlig snedækkede veje sikrer vinterdæk markant kortere bremselængder end sommerdæk. På tørre veje med høj temperatur har sommerdæk en marginalt kortere bremselængde end vinterdæk.

Lige så snart sommerdækkene møder sne og frost, mindskes vejgrebet betydeligt, og bilens bremselængde øges markant. Mens en bremsning fra 50 km/t med vinterdæk giver en bremselængde på 29,5 meter i glatføre, giver sommerdækkene en bremselængde på hele 52,2 meter.

Når du kører på våd vej, får du altså en bremselængde på op til 30 % kortere med vinterdæk end sommerdæk, mens du på snedækket vej får en bremselængde på op til 44 % kortere.

Vinterdæk er ikke påbudt i Danmark !

Hvad er vinterdæk

Vinterdæk er af lameltypen. Ud over det er dækket fremstillet af en gummiblanding, som bevarer sin smidighed ved at lave temperaturer. Slidbane mønsteret er opbygget af gummiblokke, der igen er opbygget af en række fine lameller. Derved bevæger slidbanens elementer sig i forhold til hinanden, og dækket gøres selvrensende.

Dette er vigtigt ved kørsel i vinterføre, da det derved gøres muligt at overføre flere bremse- og styrekræfter fra hjulene il vejbanen. For at et vinterdæk opfylder kravene til friktion, skal det have det såkaldte snefloksymbol.

M+S mærket.

Et dæk, skal for at kunne betegnes som vinterdæk, være mærket med M+S (Mud + Snow), samt et bjerg- og snefloksymbol. Loven siger ligeledes at der skal sidde M+S mærkede dæk på alle fire hjul. Helårsdæk er kun mærket M+S.

Dæk der sælges inden for EU, skal have EU´s sikkerheds og miljømærke.

Pigdæk:

Det er tilladt at køre med pigdæk i Danmark fra den. 1. november til den 15. april. Vær opmærksom på at der ved kørsel i udlandet kan være forskellige regler for kørsel med pigdæk.

Kørsel med vinterdæk.

Vinterdæk alene, er ikke en blanco check for at du kommer sikkert igennem vintervejret. Afpas hastigheden efter forholdene til føret og lyt til vejrmeldinger og beregn ikke mindst ekstra køretid. Kør derfor i god tid.

Dækmønster

På dine dæk er en slidbane indikator, der ofte er små forhøjninger i kanalerne i dækket. Dæk der er over 6 år gamle, bør udskiftes uanset hvor slidte de er.

Dæk skal ifølge loven have mindst 1,6 mm dækmønskeret, men dækeksperter anbefaler at dækkene udskiftes, hvis de har mindre end 3 mm mønster tilbage. Ved kørsel i udlandet, er der ofte andre regler, der kan være skrappere regler for dækmønster. Tjek derfor de udenlandske regler.

Tjek dybden i dækmønsteret:

De færreste har en dækmønster måler, men med en 20 kronemønt kan du måle mønsteret. Stik 20 kronen ned i mønsteret. Hvis påskriften “Magrethe II - Danmarks dronning” dækkes, er mønsteret mindst 3 mm !

Tjek altid dæktrykket:

Ved dækskift tjekes det korrekte dæktryk, der findes i servicebogen, fordørsåbning eller på bagsiden af klappen til tankdækslet.

Defekte dæk er ofte et resultat af forkert lufttryk. Desuden påvirker dette sikkerheden. For lidt luft i dækkene forlænger bremselængden og forringer køreegenskaber ved akvaplaning. Desuden opvarmes dækket for meget og deformerer derfor sig selv, hvilket kan skade det.

En anden afgørende faktor er effekten på brændstofforbruget, da et lav lufttryk påvirker rullemodstanden, hvilket øger omkostningerne til brændstof. Men at vælge et højere lufttryk for at spare på brændstof er heller ikke en god idé. Det resulterer i mindre greb og hurtigere slitage. Kun når køretøjets belastning er signifikant forøget (for eksempel på en ferie med hele familien og en masse bagage), anbefales et højere dæktryk.

Til foråret:

Om foråret er der ikke så meget focus på dæk skift, selv om det kan være ligeså farligt at køre på vinterdæk om sommeren som det modsatte.

Når det bliver varmt, øges bremselængden væsentligt med vinterdæk. En test fra ADAC viser at vinterdæk er mindre stabile i kurver og når bilen er fuldt lastet. Sommerdæk er bedre end vinterdæk under alle andre omstændigheder, end når man køre på sne og is.

Dæktype

Til autocampere og kassevogne benyttes dæk med den nødvendige stabilitet. Varevognsdæk er produceret med flere lag der med forstærkede sidevægge forhindrer deformation og forlænger dækkenes levetid. Disse dæk har de samme egenskaber, som bildæk, bare med ekstra støtte, som kræves til tungere køretøjer. Varevognsdæk til kassevogne er 8 lags dæk med dæktrykt til omkring 4,35 bar, mens specielle autocamperdæk er 10 lags, til et dæktryk på omkring 5,3 bar.

Forstærkede dæk er designet til varevogne

Hvornår skal man skifte til vinterdæk:

Der findes mange huskeregler og mange henholder sig at dækkene skiftes til november og i april, eller når temperaturen når under 7 grader, men ifølge dækeksperter, er det eneste der betyder noget, om der er rim, sjap, sne eller is. Er der det er det på med vinterdækkene.

Vær hellere i god tid, da der er km lange køer ved dækcentrene, når bare der er en smule hvidt på græsplænen.

Regler for brug af vinterdæk i Europa - biler under 3.500 kg i totalvægt.

Sverige:

Vinterdæk: Obligatorisk mellem 1. december og 31. marts på veje med sne, is eller våde overflader, når temperaturen er omkring eller under 0°C.

Mønsterdybde: Min. 3 mm. Reglerne gælder også for anhængere.

Snekæder: Tilladte hvis vejr- og vejforhold kræver det.

Pigdæk: Tilladte mellem 1. oktober og 15. april. Desuden er de også tilladte uden for perioden hvis vejr- og vejforhold kræver det. Pigdæk skal monteres på alle fire hjul. Der kan være lokale regler om kørsel med pigdæk. - I byerne kan der være områder hvor pigdæk ikke er tilladte.

Andet: Bilen skal have frostsikret sprinklervæske. Der skal medbringes en skovl.

Norge:

Vinterdæk: Iflg. den norske færdselslov er det føreres ansvar at køretøjet er sikret tilstrækkeligt vejgreb ved hjælp af pigge, snekæder eller lignende. Det betyder i praksis at du, skal køre på vinterdæk eller pigdæk om vinteren - og at du SKAL medbringe snekæder.

Mønsterdybde: Min. 3 mm.

Snekæder: Tilladte i Sydnorge mellem 1. november og første søndag efter påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark er pig dæk tilladte fra 15. oktober til 1. maj. Perioden kan variere hvis vejr- og vejforhold kræver det.

Pigdæk: Brug af pigdæk er tilladt fra den 1. november til den første søndag efter påske. I Nordland, Troms og Finnmark er pigdæk tilladt i perioden 15. oktober - 1. maj. Pigdæk kan også benyttes udenfor disse perioder hvis vejret og føret på vejen gør det nødvendigt. I Oslo, Bergen og Tronheim skal der betale en afgift for at køre med pigdæk.

Tyskland:

Vinterdæk: Når der sne, is, snesjap eller frost på vejene må du kun køre med dæk som er beregnet til vinterkørsel. Dvs. vinterdæk med M+S-mærkning og snefnugsymbol eller helårsdæk med M+S-mærkning.

Mønsterdybde: Min. 1,6 mm. 4 mm anbefales.

Snekæder: Tilladte når vejene er dække med sne. Hastighedsbegrænsning 50 km/t. Brug af snekæder kan være påkrævet med skiltning på f.eks. bjergveje.

Pigdæk: IKKE tilladte

Andet: Bilen skal have frostsikret sprinklervæske.

Frankrig:

Vinterdæk: Ikke obligatoriske, men det anbefales når der er sne eller is på vejene.

Mønsterdybde: Min. 3,5 mm.

Snekæder: Tilladte når vejene er dækker af is eller sne og påkrævede på veje hvor snekæder er påbudt ved skiltning. Ved kørsel med snekæder må hastigheden ikke overskride 50 km/t.

Pigdæk: Tilladte mellem 1. november og sidst søndag i marts. Pigdæk skal evt. være monteret på alle fire hjul. Desuden skal der påsættes et mærkat med pigdæksymbol.

Hastighedsbegrænsning: 90 km/t (for køretøjer under 3.500 kg)

Østrig:

Vinterdæk: I perioden fra 1. november til 15. april skal tilpasses forholdene. Det føreres ansvar at køretøjet er sikret tilstrækkeligt vejgreb. Det betyder i praksis at vinterdæk er obligatoriske på sne- og isglatte veje. Vinterdækkene skal monteres på alle fire hjul og de skal være mærket med M+S-mærkning.

Mønsterdybde: Min. 4 mm. eller alternativt sommerdæk med snekæder monteret på de trækkende hjul.

Snekæder: Tilladte når vejene er dækker af is eller sne og påkrævede på veje hvor snekæder er påbudt ved skiltning. Snekæderne skal være typegodkendte (ÖNORM V 5117 ell. 5119). Den anbefalede hastighed med snekæder er 50 km/t.

Pigdæk: Tilladte fra oktober til maj. Perioden kan forlænges afhængigt af vejret. Pigdæk skal evt. monteres på alle fire hjul og på evt. anhænger. Desuden skal der påsættes et mærkat med pigdæksymbol.

Hastighedsbegrænsning: Landevej: 80 km/t. Motorvej: 100 km/t.

Schweiz:

Vinterdæk: Ikke obligatoriske, men føreren af køretøjer der ikke er er udrustet til at køre i vintervejr kan idømmes bøder. Det betyder i praksis at du skal køre med vinterdæk og medbringe snekæder.

Snekæder: Obligatorisk i områder hvor skiltning påkræver det. Snekæder skal, som minimum, påmonteres de trækkende hjul.

Pigdæk: Tilladte mellem 1. november og 30. april, dog ikke på motorvej og motortrafikveje (Pigdæk er dog tilladte San Bernardino- og St. Gotthard-tunnlerne). Piggene må maks være 1,5 mm. Hastighedsbegrænsning: 80 km/t. Desuden skal der påsættes et mærkat med pigdæksymbol/fartklistermærke eller 80 km/t.

Italien:

Vinterdæk: Vinterdæk (eller snekæder) er obligatoriske i Val d'Aosta mellem d. 15. oktober og d. 15. april. Perioden kan forlænges afhængigt af vejret. Det samme kan være gældende i andre områder.

Snekæder: Tilladte fra 15. november til 15. marts. Kan flere steder være påbudt ved skiltning. I Val d'Aosta skal snekæde medbringes (eller bilen skal være udstyret med vinterdæk) i perioden mellem 15. oktober og 15. april. Perioden kan forlænges afhængigt af vejret. Hastighedsbegrænsning: 50 km/t. Pigdæk: Tilladte mellem 15. november og 15. marts. Pigdæk skal evt. være monteret på alle fire hjul og evt. anhænger.

Hastighedsbegrænsning: Landevej: 90 km/t. Motorvej: 120 km/t.
Kilde regler i Europa: www.quickpot.dk/daek/regler-for-daek

Udgivet i Information

På trods at imponerende salgstal også i oktober, ser forhandlerne mere dystert på fremtiden.

Mens campingvognssalget bremsede hårdt op i oktober med et fald på 40%, der ødelagde den ellers positive fremgang for campingvogne i 2016, er autocampere stadig i positiv fremmarch i Tyskland. Med to måneder med fremgang på 53,4% og 55,2%, blev resultatet i oktober et plus på 15,6% i forhold til året før. Samlet reultat for autocamper salg i Tyskland jan-okt, 32.865 autocampere, hvilket er en samlet fremgang på 24,4%.

De nye prognoser for autocamper industriens barometer viser en nedadgående tendens for det kommende år. Trods det store antal registreringer, er adspurgte tyske detailhandlere tilsyneladende skeptiske. Dette skyldes ikke manglende interesse i markedet.

Tallene for registrering for autocampere er på et rekordhøjt niveau. Ikke desto mindre, viser konsulentfirmaet cm & p at industri barometeret har registreret en nedadgående kurve. Hovedårsagen til skepsis blandt de adspurgte forhandlere er forventningen om forøgede lange leveringstider fra producenterne. Selv den brugte autocamper handel vurderes mindre positivt, da udskiftning umuliggøres af lange bestillingstider. Ikke desto mindre forbliver indeksværdien klart over de Ifo tal for den samlede branche.

Dette betyder i alt sin enkelthed at det ikke er forhandler salgsgas, når de siger at hvis man skal købe en fabriksny autocamper i 2017, som man gerne selv vil have indflydelse på, så er det nu du skal ud til de danske autocamper forhandlere, og hvis du er hurtig kan du købe en af de modeller og indretninger, forhandlerne har bestilt hjem. Der er lang leveringstid på 8-12 måneder, derefter hedder det 2018 modeller, som ingen kender udseendet eller prisen på. Det er ikke et smart sælger tricks.

Kilde: Cramer müller & partner

Udgivet i Information
Side 1 ud af 2