Fredag, 01 November 2019

Esbjerg Kommune har den 25. Oktober 2019, fremlagt en helhedsplan for området omkring Kammerslusen. Helhedsplane betragtes af interessenter og ildsjæle i en artikel på jv.dk, som uambitiøs, fordi den ike indeholder hverken økonomi, tidsplan eller handlingsplan. Interessenterne består blandt andet af Nationalpark Vadehavet, Ribe Sejlklub, Ribe Bådcenter og Lokalråd, der alle skulle bidrage med at udarbejde en helhedsplan for området. De omtalte interessenter har været med siden 2015, hvor de mener at der var lavet et godt oplæg. Siden skete intet og lige pludseligt kommer der en forkortet udgave af helhedsplanen.

Autocamperplads

Så sent som i august 2019, ansøgte Restaurant Kammeslusen om at anlægge en autocamperplads til 28 autocampere øst for restauranten, der tidligere var blevet afvist med berundelse i miljøfølsomt område og formodning om at Kystdirektoratet formodentligt ville sige nej.

Esbjerg Kommunes helhedsplan omfatter arealet nord for slusen og syd for Kammerslusen med restaurant og sejleklub, ligesom også skiltning, parkering og tilgængelighed er en del af projektet.

Forslaget om en autocamperplads øst for Restaurant Kammerslusen er ikke medtaget i Esbjerg Kommunes helhedsplan, med begrundelse i at fredningsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt ikke er afdækket. Referatet fra Teknik- og Byggeudvalgt i Esbjerg Kommune kan læses i sin helhed på kommunens hjemmeside.