Der er ikke noget som den frihedsfølelse, der følger med at tage vejen i retning af et eventyr med masser af oplevelser. Vanskeligere er det for autocamperturister at finde et sted at slå sig ned om natten. At rejse med autocampere er ikke længere forbeholdt pensionister, men flere af de såkalte millennials end nogensinde bliver forbundet med det amerikanerne kalder for “Road Trippers”, der er på udkig efter oplevelser uden for de traditionelle pladstyper. Vanlife er et af de nyeste hits for brug af campere.

Ligegyldig hvor i verden man kigger hen, udvikler en tæt underskov af pladstyper sig. Meget anderledes end typiske campingpladser. I Europa er der skilte mod overnatning forbudt og overfyldte autocamperpladser. Således også i USA, hvor den 33-årige Joel Holland er ejer af det amerikanske modspil til  f.eks France Passion og danske Pintrip med konceptet Harvest Host. I Amerika er der plads til det hele, således at USA´s 10 millioner RV´s (autocamper), har forskellige muligheder at vælge imellem. Selv verdens største supermarkedskæde, Woolmart, med 11.000 butikker tilbyder på mange af deres parkeringspladser en gratis overnatning med tilladelse fra en kvalificeret person og mod at der købes forsyninger som en form for tak, når det er muligt og det er også sådan det europæiske koncept er tænkt. Det er dog ikke et krav og det er uden brug og mulighed for noget som helst.

For 79 USD om året, er der adgang til 1004 pladser på 426 vingårde, 119 bryggerier / destilerier, 262 landbrug, 197 museer og andre attraktioner. For 119 USD om året er der udover førnævnte, ligeledes adgang til 357 golfbaner og “country clubs”, spa-faciliteter og restauranter.

Prisen indeholder gratis app, interaktivt kort, detaljeret ruteplalægning, Host søgning, upload af fotos, månedlig newletter med alt nyt om Harvest Host værter.

Værterne findes hovedsaglig spredt over hele USA, men der er også værter i Canada, Alaska og Baja California (Mexico).

Alle klasser af autocampere er tilladt. Forudsætningen er dog at køretøjer skal være uafhængige: Autocampere skal have et toilet og en lukket tank til spildevand. Dumping af “Gråt vand” spildevand på værtenes grundareal er ikke tilladt. Porta-Potti accepteres men må ikke tømmes hos værterne. Minibusser, telte, overnatning i almindelige personbiler og lastbiler er ikke tilladt. Til gengæld er der mulighed for reservationer.

Harvest Host blev grundlagt i 2009 af Don og Kim Greene og føres idag videre af Joel Holland. Der har været indslag om Harvest Host i “Good Morning America”, Lonely Planet, Popular Mechanics, Trailer life, delish.com og mange flere. Joel Holland har for tidligere bedrifter blevet hædret som bla. "Top 25 Entrepreneurs Under 25” af BusinessWeek Magazine, “Young Entrepreneur of the Year” af the United States Small Business Administration, og “Entrepreneur of the Year” i Greater Washington DC Region af Ernst & Young.

Bemærk: Det er vigtigt at bemærke, at RV-parkering natten over er forbudt ved hvilestop ved vejene i USA, undtagen i følgende stater:

 • Arizona
 • Arkansas
 • Connecticut
 • Illinois (kun på Illinois Toll Road)
 • Indiana (kun på Indiana Toll Road)
 • Kansas
 • Nevada
 • Ny mexico
 • New York (kun i nødsituationer)
 • Ohio (kun på Ohio Turnpike)
 • Oklahoma
 • Oregon (14-timers grænse)
 • Texas
 • Virginia

I alle andre stater risikerer overtrædere af dette forbud at få en bøde, hvis de bliver taget på stedet.

Andre overnatningsmuligheder i lejet autocamper i USA:

Motorhome USA
Camping USA
KOA

Link:

Harvest Host
Facebook

Sådan er den frie konkurrence. Et større antal, primært offentlige tilgængelige pladser opkræver ikke et beløb for overnattende autocampere, selv om undersøgelser viser at der betalingsvillighed blandt autocamperturister? Meninger svinger mellem manglende forståelse til konkurrenceforvridning.

Den turistmæssige og økonomiske oplevelse på stedets overnatningpladser skal retfærdiggøre investeringen. På de fleste gratispladser, skal infrastrukturen på pladserne bemærkes. De fleste gratispladser tilbydes uden forsyning og bortskaffelsesmuligheder, der er et must efter få dage. På andre betales der for friskvand og evt strøm.

Private benytter en gratis overnatning til at øge salget på landbrug med gårdsalg, vingårde m.fl mod køb af en guide, som findes i flere lande eller kroer/restauranter, der mod køb af mad på stedet, til gengæld giver mulighed for en gratis overnatning. Disse modeller ser ud til at fungere meget godt, og værdsættes meget af autocamperturister.

Der findes ingen typisk parkeringsplads for overnattende autocampere. Den eksisterende mangfoldighed afspejles blandt tilbudene for autocamperturister og deres aktører, der spænder lige fra kommuner, vingårde, gårdsalg, kroer, forlystelsesparker, naturen, private, campingpladser og lystbådehavne. De forskellige interesser bag driften af en autocamper (parkerings)plads  er blevet tydligere. Det mest benyttede argument mod gratis parkering med mulighed for enkelt overnatning er konkurrenceforvridning, hvilket er campingpladsers mest yndede argument mod de kommuner der tilbyder gratis overnatning.

Kampen mod argumenterne

Ligeledes ville private autocamperplads operatører have en umulig opgave med at bruge større summer på en autocamperplads uden at kunne inddrive penge for dække udgifterne. De kommunale parkeringpladser der finanseres via skatteindtægter fra kommunens borgere, skal i det mindste tilbage i kommunekassen igen. Her har danske kommuner en udfordring, da de ifølge lovgivningen skal aflevere 70% af indtægten for parkering, for at undgå modregning i kommunens bloktilskud fra staten. Ligeledes er autocamper parkeringspladser ikke omfattet af undtagelse af strøm- og vand afgift på lige fod med lystbådehavne og campingpladser. Årsagen er at regeringen er bange for at strømstandere på parkeringspladser beregnet til autocampere, benyttes til afgiftsfri strøm til elbiler, der vil oplade el-køretøjet med en hjemmelader.

Dette viser ligeledes, hvor forskellig branchen er struktureret og hvor intensivt der kæmpes for autocampergæster og deres behov mange steder. De positive effekter af det store antal gratis parkeringspladser til autocampere er lige så skadelige for private udbydere. Under alle omstændigheder er kritikkens fokus på gratis parkeringspladser, der finanseres for offentlige midler. Hvilken retning udviklingen tager, ligger hos de ansvarlige i kommunerne og viljen. Ingen har krav på noget. At man har købt et autocamper er en ting, brugen af det en anden. Ytringer om at køre uden om en kommune der ikke makker ret, har næppe den store effekt. Link modregning: Retsinformation

Hvem er autocamperturisterne

Målene for en tur med autocampere er lige så forskellige som behovene hos autocamperturisterne.

For mange indehavere af en autocamper (kort sagt: autocamperturister) er denne form for ferie et spørgsmål om ideologi

Det synonymt anvendte udtryk "campingbil" repræsenterer en unødvendig duplikering, fordi både autocamper og campingbil pr. definition er kendetegnet ved mobilitet.

Typer brugere af autocampere

Forskellige brugere er i praksis udtrykt i en ufuldstændig oversigt:

 • Pragmatiker (plejede tidligere at rejse med campingvogn)
 • Selvforsynende (værdsætter uafhængighed)
 • Komfortorienteret (kan lide at have alt om bord)
 • Kæledyrsejer (den elskede "skal" med overalt)
 • Separatist (kan godt lide at adskille sig fra andre campister)
 • Multifunktionalist (ikke begrænset til én type indkvartering)
 • Lejeren (smager på livsstilen eller vælger køretøjet “målrettet")
 • Sparen "Sparegrisen" (køretøjet var dyrt nok; elsker derfor “gratis” overnatning)
 • Begivenhedsturister (kan lide at bo tæt på handlingen)
 • Sportsentusiast (forbliver helst sammen med ligesindede)

Konkurrenceforvridning

Fri konkurrence er ifølge EU-lov et af nøgleelementerne i en fri markedsøkonomi. Fri konkurrence stimulerer økonomien og sikrer forbrugerne et større udvalg af produkter og serviceydelser af højere kvalitet og til mere konkurrencedygtige priser.

I et marked med fri konkurrence kan køberen regne med, at prisen for en vare er bestemt ud fra markedets naturlige tilpasning af priser og mængden af varer. Et marked med monopol giver derimod sælgeren en større fortjeneste, fordi der ikke er andre sælgere af samme vare.

En effektiv konkurrence er en vigtig forudsætning for, at vi kan have nogle velfungerende markeder med et varieret udbud af varer af en høj kvalitet og til en konkurrencedygtig pris. I konkurrenceloven findes der regler, som skal forhindre erhvervsvirksomheder, som begrænser den effektive konkurrence.
Link: Konkurrenceloven

Kommunalfuldmagten

Kommuner må ikke drive erhvervsvirksomhed, medmindre der er lovhjemmel til det. Det er udgangspunktet efter de bestemte kommunalfuldmagtsregler, hvor det i praksis omtales som et forbud mod at udøve “handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed”. Forbuddet mod at drive kommunal erhvervsvirksomhed har traditionelt for det første været begrundet i, at kommunerne har til opgave at udføre opgaver, der kommer almenvellet til gode, samt for det andet begrundet i et ønske om at undgå konkurrenceforvridning i forhold til den private sektor.

Ingen hovedregel uden undtagelser

Det har imidlertid vist sig, at der kan være nogle hensyn, der taler for at fravige det traditionelle udgangspunkt. Tanken er, at det på nogle områder kan være i kommunens interesse at udøve visse former for erhvervsvirksomhed. Det følger derfor af praksis om kommunalfuldmagten, at der er en række undtagelser fra forbuddet mod at drive kommunal erhvervsvirksomhed. Link: Horten

Som udgangspunkt må kommuner ikke drive erhvervsvirksomhed. En undtagelse er dog, hvis der er tale om en accessorisk virksomhed, dvs. opgaver der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af kommunale opgaver.

Der er i praksis opstillet 4 kriterier for lovlig accessorisk virksomhed.

 1. Opgaven skal knytte sig naturligt og tæt til varetagelsen af en kommunal opgave.
 2. Den accessoriske virksomhed skal være underordnet hovedvirksomheden.
 3. Opgaven må ikke allerede varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende.
 4. Driften af den accessoriske virksomhed skal søges bortforpagtet på markedsmæssige
  vilkår.

Kommunens hjemmel til at varetage opgaven med autocampere på f.eks lystbådehavne.

Punkt 1) og 2)

Gæsterne på lystbådehavnens autocamperpladser, vil skulle bruge en lystbådehavns faciliteter på lige vilkår med havnens øvrige gæster. Der er meget få autocamperpladser i forhold til bådpladser i marinaen. De to første betingelser er derfor opfyldt, da der er tale om lystbådehavnens faciliteter, og autocamperpladserne kun udgør en meget lille del af lystbådehavnens kapacitet.

Punkt 3)

Det kan diskuteres, hvorvidt opgaven allerede varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende. En campingplads ligger f.eks i udkanten af en by, og autocamperne har mulighed for at overnatte på campingpladsen. Autocamperturismen efterspørger autocamperpladser i hele landet og adskillige undersøgelser viser det samme. Autocamperfolket anser ikke sig selv for at være campister og ønsker derfor ikke at benytte campingpladser og slet ikke under tvang. Anerkendte undersøgelser fra ind- og udland tilkendegiver, at autocamperfolkene hellere end gerne vil betale for en overnatning på pladser placeret centralt rundt omkring i byer og på lystbådehavne og samtidig har der gennem længere tid været problemer med, at autocampere har holdt ulovligt parkeret på den lokale Havn.

Grundet erfaringerne med ulovligt parkerede autocampere, samt autocamperturismens udtalelser, vurderer kommunen, at opgaven med autocamperpladser ikke bliver varetaget på en rimelig måde af private erhvervsdrivende i byen og omegnen. Den tredje betingelse er derfor også opfyldt.

Punkt 4)

Som nævnt ovenfor kan kommuner ikke drive erhvervsvirksomhed, hvorfor det er udgangspunktet, at sådanne opgaver skal forsøges bortforpagtet. Den fjerde betingelse kan opfyldes på 3 måder

 1. Betingelsen kan for det første være opfyldt, fordi markedet har været afsøgt, og bortforpagtning har vist sig umuligt.
 2. Betingelsen kan være opfyldt, fordi indtjeningsmulighederne er så begrænsede at bortforpagtning vil være umulig.
 3. Betingelsen kan være opfyldt, fordi et krav om bortforpagtning ikke vil give mening, fx fordi den accessoriske virksomhed består af kommunalt ansattes arbejdskraft. Som nævnt ovenfor er der tale om brug af lystbådehavnes faciliteter. Der er en mulighed for bortforpagtning af arealet således at privat aktør kan drive pladsen. Dette vil dog være forbundet med en snitfladeproblematik. Det må forventes, at den største del af den efterspørgsel efter service i forbindelse med autocampernes brug af arealet vil blive rettet til havnens personale. En bortforpagtning antages derfor ikke at ændre på, at det er lystbådehavnes faciliteter samt lystbådehavnens ansatte, som driver autocamperpladserne.

Kommunen er af den vurdering, at en bortforpagtning af driften af autocamperpladserne ikke vil give mening, hvorfor den fjerde betingelse også vurderes opfyldt.

Kommunerne har alle oplevet at modtage klager fra campingpladser i opstarten og/eller ved udvidelse af aktiviteten. Der opleves en udbredt erkendelse af, at der ikke er tale om konkurrence til campingpladserne idet autocampere generelt er mindre interesserede i at gøre brug af campingpladserne.

Autocampere som forsøger at overnatte uden at betale bortvises fra havnenes område af havnenes personale. (Ovenstående punkter er skitseret fra en aktindsigt i en konkret sag)

Sejlklubber, der drives som foreninger er momsfritaget, mener campingpladsorganisation?

Gisninger om at lystbådehavne skulle være drevet i flere tilfælde af foreninger der ikke betaler moms af bådpladser og autocamperophold, har ingen bund i virkeligheden. Udlejning af liggepladser til både på land og bådeplads på vand er momspligtig. Velgørende og almennyttige foreningers udlejning af bådeplads til medlemmer er til gengæld momsfrie. Udlejning af parkerings- og garageplads til køretøjer er momspligtig. Begrebet "udlejning af pladser til parkering af køretøjer" omfatter udlejning af ethvert areal, der er bestemt til parkering af køretøjer, herunder lukkede garager. Eksempel på momsbelagt prisblad fra Kerteminde Marina
Link: SKAT

Antal lystbådehavne, der modtager autocampere, ifølge campercontact.com

I Danmark er der ifølge Campercontact.com, 104 lystbådehavne der modtager autocampere. Det er uvist hvor mange af disse, der er anlagt som parkering og hvor mange der er omfattet af campingreglementet.

Et fakta check på campercontact.com, viser at på nær nogle få af de 104 tilmeldte lystbådehavne på siden, har lystbådehavne mellem 4 og 20 pladser til autocampere på deres lystbådehavn, altså kun en brøkdel af deres bådpladser. En optælling viser at der i gennemsnit, på de 104 lystbådehavne er "Ø12" pladser til autocampere, en enkelt plads i Åbenrå tilbyder 50 pladser.

Kommunal betaling for parkering

Lov om offentlige veje - § 90. Vejmyndigheden kan kræve betaling for benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og anlæg for motorkøretøjer til dækning af udgifterne ved indretningen og driften af sådanne pladser og anlæg samt til tilsyn med de parkerede motorkøretøjer.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der på parkeringspladser, parkeringsanlæg eller andre arealer på offentlige veje, hvor der ønskes en begrænsning af adgangen til at parkere motorkøretøjer, opkræves en betaling for parkering, der kan sættes i forhold til det tidsrum, motorkøretøjerne holder parkeret.

Stk. 3. Vejmyndighedens beslutninger om betalingen for parkering skal offentliggøres.

Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om, at vejmyndighederne kan differentiere betalingen efter stk. 1 og 2 i forhold til formålet med parkeringen og varetagelse af miljøhensyn og andre hensyn, der kan varetages efter denne lov.

Stk. 5. Transportministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren regler om dokumentation for betalt parkering. Link: Lovgivning

Kommunale strategier for autocamperturisme i kommunen

Kommuner lægger nu autocamperstrategier for autocamperturisme i deres kommune, for f.eks at tilskynde private lodsejere til at tilbyde parkering og overnatning for autocampere. Gårdbutikker, købmænd, turismedestinationer etc. Autocamperpladser der ikke er placeret ved campingspladser vil blive indrettet med udgangspunkt i vejloven med max tre dages ophold. Sådan lyder principper for autocamperturisme i bare en dansk kommune. En kommunal strategi ser f.eks således ud.

Der skal udvikles én større autocamperplads med gode faciliteter nær byen, ud over de nuværende pladser ved byens havn. Såfremt pladsen opføres af kommunen, skal den bortforpagtes på normale vilkår.

Der skal oprettes dag parkeringspladser i alle større byer.

Autocamperpladser i landdistrikternes skal fremmes på placeringer, hvor de støtter udvikling af lokalsamfund. Her ud over bør placeringer ved turistattraktioner eller på placeringer med stort oplevelsespotentiale fremmes.

Tilskynde private lodsejere til at tilbyde parkering og overnatning for autocampere. Gårdbutikker, købmænd, turismedestinationer etc.

Autocamperpladser der ikke er placeret ved campingspladser indrettes med udgangspunkt i vejloven med max tre dages ophold

Mindre autocamperpladser placeres ud fra følgende kriterier

 1. Støtter lokalsamfund økonomisk
 2. Skabe attraktive overnatningsmuligher
 3. Lette adgang til større byer

Kommunen vil fremme udvikling af autocamperpladser ved at finansiere anlæg inden for følgende rammer.

a. ikke kommercielle

b. placering nær eksisterende campingplads forudsætter aftale med campingpladsen

c. der kan højest opnås støtte til 1 ladestander med fire udtag, vand og modtagelse af gråt spildevand

Kommunen vil udvikle sine autocamperpladser i dialog med campingpladserne.

Mål

Flere overnatningssteder målrettet autocampere set i forhold til antal pladser i 2019. Tiltrække flere autocampister og øge antal overnatninger i kommunen.

Denne strategi, som er et oplæg, er ikke enestående og der findes adskillige der ligger tæt op ad den omtalte. Fair nok!

Svar på emnet fra tdligere Indenrigsminister Marianne Vestager: HER

Camping er ikke defineret i lovgivningen

En universielt accepteret definition på begrebet camping findes ikke. Det er dog almindeligt anerkendt, at camping omfatter en bred vifte af udendørs aktiviteter. Oplevelsescampister benytter sig af så lidt udstyr som muligt, mens feriecampister normalt vælger mere komfortable former på registrerede campingpladser.

Citat fra Erwin Hymer Group

“Det bedste ved at rejse i en autocamper er FRIHEDEN. Skab dit eget eventyr, hold det pit-stop du ønsker og oplev friheden“ Citat - Erwin Hymer Group om autocampere.

Tysk undersøgelse viser at Danmark bliver mere efterspurgt blandt autocamperturister.

I en undersøgelse fra maj 2019 udført at tyske “Growth from Knowledge” (GfK) siger undersøgelsen at ca 14,2 millioner tyskere over 18 år, at de indenfor de næste 5 år kan forstille sig en ferie i enten autocamper eller campingvogn. Potentialet for det næste år er 5,3 millioner rejsende. 42% af de adspurgte vil vælge en autocamper, 23% en campingvogn og 36% har ikke besluttet sig endnu. Også aldersgruppen mellem 25 og 34 år der i de næste fem år er interesseret i denne ferieform, udgør 23 %.

Uafhængighed, fleksibilitet og tæt på naturen gør mulighederne for målgruppen attraktive.

72% af de adspurgte oplyser at de selv vil bestemme og være uafhængige, 71% ønsker at være i naturen og 70% vurderer, at de vil være fleksible og spontane når de tager på tur. Link: GfK download

Autocamperturisme i Danmark har i høj grad med tiltrækning af denne målgruppe at gøre. Det drejer sig ikke kun om lokalpolitik.

De mest populære feriemål med Danmark på en fjerdeplads.

“Growth for Knowledge” (GfK) har også identificeret de mest populære rejsemål. På plads 1 ligger ikke uventet Tyskland med 85%, 58% ønsker ferie i Frankrig, ligeledes med 58% Nederlandene og måske lidt overraskende Danmark med 57% på en fjerdeplads. 56% finder ifølge GfK vej til Italien ! Det er værd at bemærke at respondenterne ønsker at rejse uafhængigt og være i stand til at navigere fleksibelt mellem de besøgende destinationer. Link Download GfK PDF

Nedenstående må for alt i verden ikke ske i Danmark

Praia De Amado på den portugisiske Algarvekyst, er kendt af mange autocamperturister for en fantastisk udsigt til havet, men nu er flere af de parkeringspladser, hvor der har været mulighed for overnatning spæret af med store sten og en vrede har bredt sig i dele af befolkningen og blandt autocamperturister. Det stigende antal autocampere og deres adfærd har ligeledes fået de spanske myndigheder til stramme op om ovenattende autocampere, der parkere og overnatter uhensigsmæssigt og uden hensyn til naturen og andre mennesker.

Vreden i lokalbefolkningen

Grunden ses herunder og det gør mange autocamperbrugere vrede og kede af det. Portugiserne har intet imod rigtige naturelskere, men som envred portugiser, der selv køre autocamper skriver på sin Blog om dem som han betegner som Pseudo-hippier: “Mængden af akkumuleret lort og stykker toiletpapir er mere end for meget, og det vokser fra år til år !! Der er ting, som helt ærligt talt koster, jeg forstår fuldt ud, at opfordringen til at sove midt i naturen er uimodståelig, jeg forstår fuldt ud, at vi har ret til at nyde vores strande til fulde. Men jeg kan ikke forstå denne flok svin, der har for vane at leve i forening med naturen, ikke formår at tage en plastikpose for at samle det crap op, de efterlader!! Et det for meget at forlange og koster det så meget andet end lidt tid ?? Væmmes du ved dit eget lort ?? Så forestil dig den afsky, der påvirker os almindelige dødelige, der bare vil nyde en lille strand, og som vi er nødt til at krydse med dine “gaver”, der desværre ophobes mere og mere af for hver dag der går. Vil  du dumpe afføring og affald i din egen have?“ Så er det ligesom sagt, så det ikke kan misforståes, men forståelig vrede. Heldigvis er det kun en lille del, men nok til at ødelægge det for andre.

I Faaborg- Midtfyn Kommune har man på et møde i Teknik- og Miljøudvalget den 19. december 2019, taget skridt til at øge antallet af autocamperturister i kommunen. Autocamperpladser på offentlige arealer er en mulighed for at tiltrække flere turister til Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen havde fundet materiale fra autocamper-info.dk / AutocamperGruppen brugbart til at få nyttig og konstruktiv information til, at der nu er lagt op til at 6 nye autocamperpladser spredt i kommunen for at højne turistværdien for autocamperturister i kommunen

I dag kan kommunen tilbyde autoriserede autocamperpladser på Faaborg Havn, Falsled Havn, Fjællebroen Havn og på Stranges Plads i Haastrup. Med de 6 nye lokaliteter der bliver gratis at benytte, vil der være nye muligheder for autocampere ved bl.a Dronningeudsigten i Haastrup, Kongeudsigten i Haastrup i Stenderup, Carl Nielsens Hus i Nr. Lyndelse samt to lokaliteter ved Ibjerg og Ibjergvej, samt ved en P-lomme ved Blåkærvej i Ryslinge.

Der vil på pladserne ikke ikke være servicefaciliteter, men hver enkelt af pladserne vil blive skiltet til parkering og overnatning for autocampere. Der er tale om simple overnatningspladser der kan benyttes hele året. Dermed regner kommunen også med at uhensigtsmæssig anvendelse som kommunen ved enkelte lejligheder har oplevet kan afhjælpes, og er indstillet på at det kan blive nødvendigt at udpege flere pladser til transitturister i autocampere. Her vil kommunens administration blandt andet overveje at medtage rastepladsen ved krydset mellem Assensvej og Rudmevej. Pladserne er beskrevet på følgende link HER

Se også kommunens sagsfremstilling punkt 223 - Autocamperpladser på offentlig areal til gennemfartsturister HER

Ferieformen i autocampere oplever i dette årti et boom der aldrig er set før. Alene i Tyskland registreres der nu dobbelt så mange autocampere som campingvogne. Turister i autocampere kommer fra alle aldersgrupper og sociale lag, der har fundet friheden i den mobil turisme med autocampere.

Der findes 2,08 millioner autocampere i hele Europa, heraf mere end 630.000 autocampere i Tyskland inkl ombyggede personbiler(dwif), 50.000 autocampere i Norge, Sverige mere end 101.000 autocampere, Holland, mere end 119.000 autocampere, Danmark ca. 10.495. Det er mere end 900.000 autocampere i vore nærmeste nabolande. Det antages at Tyskland råder over mere end 700.000 autocampere i løbet af 2020.

Udvidelse af autocamper infrastuktur, der ikke er lig med at raste og ikke er camping under campingreglementet, er påkrævet og hilses velkommen for få dages ophold. Selv om der er tiltag fra private, kommuner, campingpladser og lystbådehavne vil disse kapaciteter ikke kunne følge med, hvilket føre til flaskehalse og uhensigtsmæssige parkeringer, mangel på forsyning og bortskaffelsessteder mv.

Ferie- og fritidsanlæg skal ifølge planloven lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

Vil Danmark styrke lokalsamfund i hele kommunen bl.a. ved at fremme turisme i kommunens landdistrikter, er det derfor vigtigt at få udarbejdet forslag til en strategi for at gøre kommunen mere attraktiv for autocamperturister og ligeledes at have værktøjerne til at gøre det og gøre det transparent.

For at få overblik over hvad denne store gruppe af individualister har af ønsker, udføres der undersøgelser der skal skaffe informationer om denne stigende turistgruppe. I Danmark er undersøgelse fra Dansk Kyst- og Naturturisme netop afsluttet og samtidig er undersøgelsen sat igang i Holland, Tyskland, Norge og Sverige her sidst på ugen. Reisemobil International har ligeledes haft en undersøgelse kørende og promobil er kommet drypvis med resultater der blandt andet vinkler undersøgelsen på, hvorledes kravene fra forskelige aldersgrupper er.

Dermed vil der være et godt grundlag for at kunne vejlede aktører om i hvilken retning at autocamperturisterne har ønsker og ikke ud fra, hvad nogle få mener og tror.

Promobil har spurgt sine læsere, hvad der er især vigtigt på en autocamperplads. Diagrammet viser kravene for to aldersgrupper.

Euro Motorhome Club (EMHC), der er den største og ældste, samt mest aktive tyske autocamper klub, uddeler på CMT 2020 messen i Stuttgart, Tyskland en “Award” eller pris om du vil til 6 autocamper- og campingpladser, hvor gæsterne føler sig godt tilpas og særligt velkommen. På CMT 2020 i Stuttgart peger den tyske autocamperklub igen på camping- og autocamperpladser, hvor klubbens medlemmer modtager en ekstraordinær hjertelig modtagelse og varme. Blandt pladserne i 2020 er danske Autocamperplads Oasen Rømø, der sammen med 50 Plus Campingpark Fisching i Østrig er de to eneste pladser uden for Tyskland i 2020.

Det handler ikke om hvormange toiletter der er på pladsen osv, men EMHC´s pris handler om trivsel på ferien. Det afgørende for priserne “EHCM AWARDS” er ikke faciliteterne, men mest hvordan pladsens gæster bydes velkommen og modtages. Hjertevarmen på alle klubbens “Wohlfühl” pladser er langt over gennemsnittet, lyder en af begrundelserne. Ud fra klubmedlemmernes forslag, vælger EMHC-præsident Dieter Steinacker årets seks vindere.

Euro Motorhome Club blev grundlagt i 1977 og er den ældste og største autocamperklub i Tyskland. Hvert år er det en tradition at denne driftige autocamperklub uddeler sine “Wohlfühlplatz Awards”. Der er i forvejen 61 der har fået prisen og i januar 2020 stiger det så til 67.

Modtagerne af prisen på CMT 2020 er:

Prisuoverrækkelsen skal foregå på CMT messen i Stuttgart, søndag den 12. januar, 2020 kl 15 i Pressezentrum på CMT Messe, Stuttgart, hvor pressen kommer og tager billeder og priserne bliver uddelt. Blandt den offentlige presse er også den tyske fagpresse, der vil være en kæmpe reklame for pladserne.

Link: Euro Motorhome Club

Bo i en autocamper landsby ? I både Holland og Tyskland oprettes der autocamper landsbyer, der er beregnet til de autocamperejere, der rejser i en stor del af året og ikke længere har behovet for en fast bolig, men alligevel har brug for en mindre hjemmebase i hjemlandet. At være i stand til at møde familie og venner og som postadresse til offenlige myndigheder. I øjeblikket er der kendskab til tre af den slags autocamper landsbyer i Holland og mindst en i Tyskland. Der er tale om tidligere campingpladser eller i tæt forbindelse med eksisterende campingpladser, hvor interesserede kan købe en hytte på lejet jord.

Fordelen er at man er tilmeldt kommunen hvor denne form for Camper Village er beliggende, under forudsætning af at man er bortrejst 120 dage om året. På pladsen Camperpark Village i Arcen er der tale om grundarealer på omkring 300 kvm, her kan man derefter vælge en hytte inden for lovens rammer, der opfylder ens behov. Der er parkering af autocamperen direkte ved hytten og der reklameres med et lavt bidrag, samt 2 års aften abonnement til Themabad Arcen. Permanent ophold er ikke tilladt i “autocamperbyerne”. Kortetover grunde der er optaget i Camperpark Village hunne tyde på at det er populært. Se kort HER

Tilsvarende i Tyskland

I den tyske by Weiskirchen, Scwartzrindersee, Saarland har en tidligere campingplads fået nyt spændende liv. Den tidligere fastliggerplads er blevet mere eller mindre ryddet, moderniseret og udlejet til mennesker, for hvem deres eget hus er blevet for stort. De rejser meget med f.eks autocamper, de er pensionister, og at rydde sne og slå græsplæne passer ikke ind i det levemønster. De vil gerne have komforten fra en moderne ældrebolig, med en lille have og følelsen af camping sammen med ligesindende.

Når de ikke lige er på tur med autocamperen, behøver de ikke have en bil stående til rådighed for at komme til byen eller til læge, det klare ejeren af området, som køre dagligt til indkøb, læge mv i stedets minibus.

Til området høre en fritids sø og en Biotop sø med sjældne planter og dyr. Beboelses området består af 320 grundarealer på mellem 200 og 500 kvm. Der er en autocamperplads og et Vinhotel som består af en beboelsestønde og en sanitær tønde, med bad og toilet.

Husene på grundene kan købes nøglefærdig eller som medbyggerprojekt. Der er en afgift på 172 Euro om måneden, som indeholder administrations omkostninger, gadebelysning, affald og vejhold. Husene på grundene er efter eget valg og ligger på 20 til 35.000 Euro og er på mellem 50 og 95 kvm. Til beboerne høre også et fælleshus til forskellige aktiviteter.

Lovgivning i Danmark.

Den 18.marts 2014 vedtog Folketinget efter 3. Behandling “Lov om sommerhuse på fremmed grund”. Ved sommerhus forstås i denne lov fritidsboliger af enhver art, f.eks. traditionelle sommerhuse, fritidshuse og feriehuse, hvor der ikke er tilladelse til helårsbeboelse

Links:

 • Camper Village i Arcen. Denne autocamper-landsby i Limburg ligger på Résidence Arcen Spa, ved siden af ferieparken Klein Vink.
 • Camperdorp Landgoed Overbetuwe i Heteren. Denne autocamperlandsby i Gelderland ligger ved Olmenhoeve hyttepark.
 • Lejrby Kurenpolder i Hank. Denne landsby beliggende i udkanten af Brabantse Biesbosch har tolv hytter. Beboere kan registrere sig i den kommunale administration i Werkendam Kommune.
 • Top Totaal - leverandør af hyttetyper
 • Schwarzrinderseen i Tyskland

Vi har hørt om det hvert år, igennem adskillige år. I Spanien er de igen ikke så glade for det meget store antal autocampere, der “bare” parkere langs deres kyster. Denne gang er problemet flyttet til Torrevieja mellem Alicante og Catagene, hvor indbyggerne og myndighederne er trætte at autocamper parkering på uhensigtsmæssige placeringer langs kysten. Det kan man læse på spaniaposten.no og det spanske medie diarioinformacion.com

Autocamperene står parkeret på rad og række ved kysten nord for Torrevieja på kyststrækningen ved Alfredo Nobel. Med den nuværende lovgivning har politiet ikke myndighed til at nægte autocamperne at parkere i området, mindre autocamperne opsætter borde, stole, markise mv. Hvis autocamperne holder på stranden i Spanien, er det ikke kommunen der har loven med sig, så de kan heller ikke bede autocamperne om at flytte sig. Det er staten (Costas) der råder over kysteområder og strande.

I Spanien høre alt maritimt og kyster ind under “Costas” der er Generaldirektoratet for kyst og hav - Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (DGSCM) der er det styrende organ for det spanske miljøministerium - Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), der blandt andet står i spidsen for alt maritimt og sammen med de lokale bysamfund koordinere forbud, projekter og kysternes bæredygtighed. Strandpromenaden er derfor statslig og høre derfor også under “Costas”.

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (DGSCM) er nu gået i dialog med rådhuset i Torrevieja for at finde en løsning. Ifølge statslovgivningen kan de mange involverede i det spanske system kun handle, hvis det lokale politi har konstateret at der benyttes stole, borde og andre løsøregenstande. Den regionale administration, der er typisk for Spanien, er noget mere restriktiv og kan forhindre overnatning, selv i det privat rum, med mindre der er udstedt en tilladelse. Det er heller ikke muligt at parkere på offentlig ejendom, transitarealer og beskyttelsesområder i det maritime rum, der er omfattet af kystloven. To politi myndigheder, en maritim- en regional og en kommunal myndighed ! Der er tale om både statslig- og regionale lovgivninger.

Problemet er ligeledes, at stederne i Torrevieja som autocamperne parkere på, er i områder hvor der findes en “micro-naturpark” på ni hektar med følsomme planter og blomster. Til trods for dette parkerer turisterne deres autocampere i disse kystområder. Ikke så underligt kommer der mange autocampere, når det omtalte sted er tilmeldt på Campercontact, Park4Night mv. af begejstrede autocamperturister, men ikke af de knapt så begejstrede spanske myndigheder.

Borgmesteren har anmodet om rapporter fra provinstjenesten i “Costas” og naturparken i lagunerne ved Torrevieja og La Mata, der er to af de mest benyttede autocamper områder, hvor de bliver i dage på samme sted og nogle gange endda uger. Byrådet anbefalede allerede for tre år siden at der blev opsat skilte for at signalere at der ikke kunne parkeres  i de omtalte områder, men de er aldrig blevet opsat.

“Costas” - inspektionsafdelingens indsats har været næsten ikke eksisterende. En enkelt kystinspektør har opsynet med et stort kystområde, men i andre kommuner har de måtte gribe ind og nu er de i dialog. Så et eller andet sker der i Torrevieja.

Allerede i marts 2019 skrev mediet diarioinformacion.com, at byrådet i Torrevieja var igang med at forberede specifik regulering af de områder der benyttes til autocamper parkering langs kyster og i bugter i området og der i flere tilfælde benyttes som interimistiske campingpladser.

Byen Torrevieja er i løbet i de sidste tre år blevet en meget populær destination, fordi turisterne har fundet frie og relativt sikre pladser ved havet. Desuden har der ikke været nogen sansionsforanstaltninger fra hverken Guardia Civil eller Policía Local.

I andre områder på den spanske kyst, har den spanske stat, der har ansvaret for kystområderne sammen med kommunerne allerede reguleret den utilsigtede anvendelse af offentlige arealer til parkering af autocampere. Samtidig med, at man på den spanske kyst forsøger at regulerer parkeringen i autocampere, anerkender de spanske byer langs kysten også at de mange turister besøger og øger handlen i deres byer. De er derfor også godt for den spanske turisme i vintermånederne.

I Spanien er det ikke tilladt at sove “bare sådan”. Noget andet er hvad visse turister mener de er i deres fulde ret til. Under visse betingelser er  Wild- / Fri camping tilladt nogen steder, hvor kontrollen ikke er så alvorlig, mens det i mange områder i Spanien kun må foregå på specielt udstyrede autocamper parkeringspladser. Kyster inden for en vis afstand og Nationalparker er No Go. Men lige præcis de forskellige lovgivninger i regionerne, gør det ikke altid er  let at forstå hvad der er lovligt og hvad der ikke er.

Vintertid i Spanien er lig med Fri Campere, og så længe myndighederne ikke griber ind vil Fri Campere / Wild Camping være den foretrukne mulighed, og griber man for hårdt til værks vil de bare flytte andre steder hen. Derfor går de spanske myndigheder også med erfaring fra “nullerne” mere lempeligt til værks og regulerer sig ud af problemerne istedet for at jage dem væk. Før i tiden tog rigtig mange autocamperturister også videre til lande i Nordafrika, som blandt andet Marokko, men det lader til at være gået næsten i stå pga af sikkerhedsproblemer i Nordafrika efter det Arabiske Forår i 2010-11.

Borgmesteren José Manuel Dolón bebudede allerede i maj 2018, at kommunen ville genneføre en regulering af autocampere, der tager hensyn til Dekret 6/2015 der indeholder regulering af camping- og overnatningsområder for autocampere med transit ophold i Valencia regionen. Borgmesteren ønsker regulering af den frie anvendelse af autocampere, der er foreneligt med autocampernes ophold i det offentlige rum og til glæde for områdets borgere.

Set i lyset af problematikken og informationer fra flere lokale myndigheder, ser borgmesteren sig nødsaget til regulere den turismeform der konstant vokser. Ligeledes har byen rettet henvendelse til andre kommuner der har eller har haft lignende udfordringer. Borgmesteren ønsker ligeledes gæstfrihed og ser også muligheder i anviste pladser, hvor autocamperne lovligt kan opholde sig. Dekret 6/2015 nævner i den forbindelse, områder der udelukkende er for overnatning i autocampere med en varighed på 48 timer.

Ny autocamperplads overholder ikke tilladelsen.

I det forløbne år er en parkeringsplads for autocampere poppet op mellem et boligkomplekset Eliseos Playa i Mar Azul i den sydligste del af kysten ved Torrevieja. Den er på 5.500 kvadratmeter og til 85 autocampere og den annonceres gennem sociale netværk. Den har allerede udløst klager fra naboer. Pladsen er beliggende mellem 10 boligblokke, der er kendetegnet ved faverige facader og er bygget for 30 år siden med 600 ejere. Beboerne har over de sidste år kunne se hvordan arealet, der før var beplantet, forsvandt. Blandt andet forsvandt en beskyttet palmeart, forbindelses veje mellem boligblokke forsvandt og to ramper der før var med trapper er blevet ændret så autocampere kan køre ud og ind.

Protesterne fra de omkringliggende ejendomme har allerede kastet sig ind i kampen mod pladsen. Der er opkøbt nærliggende lokaler, hvor der er mulighed for toiletbesøg og tømning fra autocamperne. Der tilbydes vaskemaskine, brusere, overvåget pool og WiFi og kun 50 meter til stranden, for kun 7 Euro om dagen.

I ansøgningen for parkeringspladsen hed det sig at det drejede sig om en tilpasset parkeringsplads, der ville give en eksklusiv service til beboerne og at parkeringen ikke var kommerciel. Under dette påskud fik ansøgerne en tilladelse i 2018. Nu har det vist sig at den reelle aktivitet er langt fra ansøgningens formål.

Virksomheden der har anlagt pladsen har draget fordel af at trække autocamperturister til for de omtalte 7 Euro med udsigt til havet. Ifølge netmediet diarioinformacion.com vil pladsen blive lukket hvis ikke den lever op til den givne tilladelse.

Links:

Decreto 6/2015

spaniaposten.no

diarioinformacion.com

Ulovlig autocamperplads

Autocamperturister søger pladser til en FAIR pris. Hvor høje må og skal de være? Det har det tyske autocamper magasin Promobil netop haft sat forkus på, i en artikel i deres november nummer.

Et projekt med udsigt til Elben har fået byrådet i byen Darchau til at trække i nødbremsen der vedrøre en plads der . Det kunne man læse i online versionen til Hagenower Kreisblatt. For to år siden antog det lille samfund i Urstromtal, at den projekterede autocamperplads ville koste en kvart million Euro. Selv efter at have slanket på udstyret er omkostningerne steget og idag er er beløbet fordoblet. Årsagen - Oversvømmelses beskyttelse vil blive væsentlig dyrere end forventet. Egenandelen for det lille samfund i Darchau er steget fra 20.000 Euro til godt 95.000 Euro, og det er efter byrådets opfattelse for meget.

Det rejser spørgsmålet om autocamperturister overhovedet vil have den slags betalte pladser? Promobil har i deres  databank for autocamperpladser 12.700 autocamper overnatningspladser i Europa, af det antal er er 4.470 i Tyskland. Mange af pladserne bliver bedømt med antal stjerner, fra 1 til 5.

Den samlede score er resultatet af den samlede bedømmelse af placering, udstyr, renlighed og pris / serviceforhold. Hvis prisen ved klassificering spiller den afgørende rolle, så må tendensens på de gratis pladser være bedre end betalingsbaserede. Evalueringen af databasen fører imidlertid til den modsatte konklusion. Efter brugernes mening mener de, at betalende pladser normalt er bedre end gratis.

Hvordan står det til med autocamperpladserne med den høje pris og hvordan bliver de accepteret? De fleste af de betalingsbaserede pladser tager ikke mere end 10 Euro for en overnatning inklusive 2 personer. Vigtigt er det at når det drejer sig om tyske pladser er de kun belagt med 7 procent moms, hvilket betyder at en plads til 10 Euro -> 75 kr i Danmark med 25  procent moms derved vil koste ca 90 kr. (afrundet). Også pladser til 5 Euro har tilfredse kunder. Kun ved de helt dyre pladser er der ikke længere stigning i kundernes tilfredshed. Pudsigt nok er der også sammenhæng mellen størrelserne på pladserne, hvor de højeste bedømmelser ligger hos pladsstørrelser mellem 31 og 50 pladser og 51 til 80 pladser. Den laveste bedømmelse får de helt store pladser, dog er her forskellen på bedømmelserne nede på decimal niveau. Det omtalte gør sig både gældende på pladser i Tyskland og resten af Europa. Ved omtalte størrelser er bedømmelserne højest på de betalende pladser. Også gælder - Ingen regel uden undtagelser som beliggehed.

Ser man på bedømmelser i forhold til faciliteter på pladserne er bedømmelserne naturligt højest med faciliteter som forsyning og bortskaffelse og ligeledes hvor der tilbydes toilet og bad. Internet ser ikke ud til at have en øget indflydelse i forhold de nævnte pladstyper. De laveste bedømmelser finder man på betalende pladser uden faciliteter af nogen art.

Rimelig pris? Det afhænger af ...

Man kan stadig finde dem i et stort antal, de “vilde” pladser i naturen og deres gæster der kalder sig “Fricampere”. Og hvis man vil, kan man i det mindste stadig overnatte en enkelt overnatning ved vejsiden eller parkeringspladsen med den rigtige størrelse bås, med henblik på at kunne fortsætte sin kørsel forsvarligt, og hvor dette ikke udtrykkeligt er forbudt ved tidsangivet skiltning. De, der sætter pris på service, sikkerhed og komfort, når de er på rejse med en autocamper, har også en fornemmelse af, hvad der er en rimelig og fair pris og at autocamperpladser kan udtrykkes forskelligt afhængigt af omstændighederne. Og hvis engang, det virkelig lugter af et dårlig køb af ophold med overnatning på en plads, så bliv ikke blive irriteret over at den ikke levede op til forventningerne, men bedøm den fair i diverse apps og fortsæt derefter bare mod et andet sted.

Sådan fordeler priserne på autocamperpladser sig i Tyskland

 

Sådan fordeler priserne på autocamperpladser sig i Europa

 

Kvalitetspladser bliver belønnet

Læs mere HER

Esbjerg Kommune har den 25. Oktober 2019, fremlagt en helhedsplan for området omkring Kammerslusen. Helhedsplane betragtes af interessenter og ildsjæle i en artikel på jv.dk, som uambitiøs, fordi den ike indeholder hverken økonomi, tidsplan eller handlingsplan. Interessenterne består blandt andet af Nationalpark Vadehavet, Ribe Sejlklub, Ribe Bådcenter og Lokalråd, der alle skulle bidrage med at udarbejde en helhedsplan for området. De omtalte interessenter har været med siden 2015, hvor de mener at der var lavet et godt oplæg. Siden skete intet og lige pludseligt kommer der en forkortet udgave af helhedsplanen.

Autocamperplads

Så sent som i august 2019, ansøgte Restaurant Kammeslusen om at anlægge en autocamperplads til 28 autocampere øst for restauranten, der tidligere var blevet afvist med berundelse i miljøfølsomt område og formodning om at Kystdirektoratet formodentligt ville sige nej.

Esbjerg Kommunes helhedsplan omfatter arealet nord for slusen og syd for Kammerslusen med restaurant og sejleklub, ligesom også skiltning, parkering og tilgængelighed er en del af projektet.

Forslaget om en autocamperplads øst for Restaurant Kammerslusen er ikke medtaget i Esbjerg Kommunes helhedsplan, med begrundelse i at fredningsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt ikke er afdækket. Referatet fra Teknik- og Byggeudvalgt i Esbjerg Kommune kan læses i sin helhed på kommunens hjemmeside. 

Det kan virke helt sort, at der findes opfattelser af, at autocamper overnatningspladser er opgavetyveri eller konkurrenceforvridende. Til gengæld siger konkurrenceloven at det er konkurrenceforvridende at forhindre fri konkurrence.

I Danmark er det den enkelte vejmyndighed, der med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres med autocampere. Dette er derfor ikke reguleret i campingreglementet, der hører under Erhvervsstyrelsen.

Problemet ligger snarere i, at rammebetingelserne, for at det man i Tyskland kalder en standard Wohnmobil-Stellplatz, ikke anvendes på samme måde i Danmark. Forskellen i lovgivningen synes ikke stor, så man kan sige, at vi i Danmark burde kunne se muligheder frem for forhindringer.  (dvs. en parkeringsplads der er skiltet til brug også for store autocampere og som tilllader ophold i få dage (72 timer) gennem alle 12 måneder, og at ved brug af campingmøbler ikke er tale om camping (Slå lejr), når de ikke står fremme om natten)

Autocamperturisme bidrager på alle parametre til turistindtægter i Europa.

Autocamperturismen bidrager med en milliard omsætning i Europa. På grund af den stadigt stigende popularitet med autocampere tilbyder autocamperturismen interessante muligheder for turismen, lokale politikkere og investorer.  Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr e. V. an der Universität München (dwif) har undersøgt den økonomiske betydning for camping- og autocamperturisme i en omfattende undersøgelse. Den viser ud over det økonomiske potentiale, at også overnatninger i autocampere på autocamperpladser uden for campingpladser steg fra 13,5 millioner overnatninger i 2016/17 til 15,5 milioner overnatninger i 2018 alene i Tyskland, mens turist overnatninger på campingpladser i samme periode, uden fastliggere, steg fra 49,7 millioner til 50,5 millioner. Dagsrejser uden overnatning i autocampere steg fra 14,5 millioner til 16,5 millioner.

Caravaning Industrie Verband Deutschland e.V. (CIVD), der er producenternes brancheorganetionen for næsten alle tyske og europæiske producenter af fritidskøretøjer, har sammen med faglige specialmagasiner og turistbureauer bidraget med oplysningsarbejde for at hjælpe med til, at byer, kommuner og private åbner op for de mobile gæster. CIVD føler sig forpligtiget til at bidrage med at skabe yderligere parkeringskapacitet for autocampere og har truffet forskellige foranstaltninger til at gøre det. Blandt andet opfordre CIVD også til at politikkere forbedre rammebetingelserne, f.eks ved at udvide infrastrukturen for autocampere og reducere bureaukratiske hindringer med lange godkendelsetider til følge. Kun derved kan man få glæde af det enorme potentiale der ligger lige til højrebenet.

Når man benytter autocampere til ferierejser, kan man i de fleste europæiske lande vælge mellem to hoved muligheder: Campingpladser eller afmærkede autocamper parkeringpladser. Beslutningen afhænger af hvilken valgmulighed den enkelte foretrækker, køretøjstypen, beliggenhed og destinationen. Begge typer har deres fordele og ulemper.

Salgstal i hele Europa siden 2010

Autocamperplads vs Campingplads:

En campingplads er som bekendt et område der specifikt er indrettet til camping aktiviteter. Ofte er de omgivet af en indhegning, en information, brusere, toiletter, strøm og ofte fælles køkkenfaciliteter. Derudover kender fantasien ingen grænser. Nogle af de større campingpladser virker som små oaser. Der kan på nogen af dem være butikker, svømmebassiner, udendørs scener, ferieprogram, restaurant, minigolf, bowling og mere udstyr. Der findes ligeledes campingpladser efter campingreglementet, udelukkende for autocampere også kendt som komfort autocamperpladser.

Afmærkede autocamper parkeringspladser er normalt beregnet og tilladt for kortere perioder, ofte få dage, hvorimod der ingen tidsbegrænsning er på komfort autocamperpladser og campingpladser, der reugeleres efter samme lovgivning. Autocamper parkeringspladser råder over væsentligt færre faciliteter og her er autocampere over 3.500 kg ligeledes velkommen, så de ikke er henvist til kedelige og øde pladser til lastbil og bus parkering. Derfor er autocamper parkeringspladser prismæssigt også væsentligt billigere end campingpladser. En af de største fordele ved denne type pladser er fleksibilitet og beliggenhed i forhold til formålet med besøget.

En ikke officiel autocamper parkeringsplads er som regel en helt almindelig parkeringsplads, hvor det er tilladt at parkere med autocamper størrelsen, hvis de kan holde sig inden for p-båsens afmærkninger. I Danmark er det f.eks tilladt at raste, men også at benytte stole og borde, når dette sættes tilbage i køretøjet, når det ikke benyttes. Sådan er det ikke i alle lande - langtfra. Der er på disse pladser normalt ingen faciliteter af nogen art. Det er tilladt at hvile sig, selv om længden af opholdet også medføre overnatning.

Udenfor Danmark og især i Tyskland har man en lovgivning der henviser til, at når der er skiltet med et P-skilt og et tillægsskilt med en autocamper (i Danmark US7), så er der her mulighed for at overnatte i få dage typisk to til tre dage, der vil fremgå af skiltning. Det er med særlig tilladelse også tilladt at benytte, stole og bord samt markise, når bare det sættes tilbage i køretøjet om natten, ellers betragtes det som camping, men den primære forudsætningen for overnatning i flere dage er skiltningen med et p-skilt og en undertavle der viser en autocamper.

Der skelnes mellem officielle og uofficielle autocamper parkeringspladser. Officielle pladser der i daglig tale kaldes autocamperpladser / autocamper-parkeringspladser, har i forhold til campingpladser ofte kun basis udstyr i form af strøm, forsyning af vand og bortskaffelse af spildevand og toilet affald. Til gengæld er de billigere, og der må ikke opsættes fortelte eller lignende, og at borde, stole og andre løsøregenstande i forbindelse med de parkerede autocampere kun må stå fremme, når de benyttes. En anden stor fordel er fleksibiliteten. Man kan komme og forlade pladsen når som helst.

En uofficiel parkeringsplads for autocampere der ønsker dagsparkering eller en enkelt overnatning autocampere er som enhver anden parkeringsplads. Forudsætningen er at, hvis der på parkeringspladsen er køretøjsafmærkninger, skal autocampere kunne være inden for afmærkningen. Der kan være skiltet med tidsmæssigt parkeringsforbud, f.eks om natten, hvilket gør overnatning ulovligt. Denne form ophold går ind under lovgivningen fra Transportministeriet om at raste.

Et hvil kan ikke afgrænses tidsmæssigt, men kan variere i tid. ”Raste” vil f.eks. være, hvis man sover, slapper af eller indtager mad med henblik på at kunne fortsætte kørslen forsvarligt. Begrebet at ”raste” kan således også have et trafiksikkerhedsmæssigt formål.

Camping er ikke defineret i dansk lovgivning

Hvis man ”camperer”, kan formålet i højere grad være af rekreativ karakter, hvor man indtager et område for en periode med andet formål end blot at ”raste” for efterfølgende kunne fortsætte kørslen forsvarligt. Hvis man således gør større indrettelser på parkeringsarealet (slår lejr), må det anses for camping.” Et fortelt vil være en markering af, at man har tænkt sig at tage varigt ophold, ifølge Vejdirektoratet.  Forskellen på at “Raste” og “at campere” vil skulle bedømmes ud fra opholdets fremtrædelsesform i hvert enkelt konkrete tilfælde.(Erhvervsstyrelsen)

Valget mellem campingpladser og autocamperpladser hænger ofte sammen med campingvogn og autocamper. For nogle betyder camping, at bruge tre uger på f.eks en campingplads ved Gardasøen, andre vil hellere rejse fra sted til sted på jagt efter nye, spontane og skiftende oplevelser med kortere ophold hvert sted. De der gerne vil tilbringe ferien på et sted, er i bedre hænderne på en campingplads, der kan man uden videre og uden problemer sætte et fortelt på sit køretøj og med hensyn til pladskomfort lader campingpladser ikke noget tilbage at ønske. De der har flere forskellige stop på turen er bedre stillet med en autocamperplads / autocamper parkeringsplads.

Konkurrenceforvridning eller fri konkurrence?:

Campingpladser påberåber sig ofte, at de fra lystbådehave, private og kommuner er udsat for opgavetyveri og konkurrenceforvridning. Lystbådehavne tager omtrent den samme pris, som de tager for deres deres andre kunder - gæstesejlere. Det er derfor svært at få øje på prismæssig konkurrenceforvridning. Der er her ikke tale om to sider af samme sag, men om meget forskellige udbud efter to forskellige lovgivninger: Campingreglementet og færdselsloven. Der er ligeledes tale om de frie markedskræfter, hvor priser udmønter sig i udbud og efterspørgsel og en vare med væsentlig mindre komfort. Derfor kan det med henvisning til konkurrenceloven siges: Det er Konkurrenceforvridende at forhindre fri konkurrence.

Tidligere Indenrigsminister, nu konkurrencekommisær og næstformand i EU, Magrethe Vestager: “De almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse – de såkaldte kommunalfuldmagtsregler – finder anvendelse i det omfang opgavevaretagelsen ikke er reguleret i den skrevne lovgivning.

Det er antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur, at en kommune efter disse grundsætninger som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. Det er endvidere antaget, at en kommune som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan yde tilskud til enkeltpersoner eller til enkelte virksomheder.

Det er imidlertid i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis anset for lovligt, at kommuner – under visse betingelser – etablerer og driver eller støtter vandrerhjem og campingpladser.

Dette gælder, selvom det ikke kan udelukkes, at der herved påføres hotelerhvervet konkurrence.

Baggrunden herfor er kommunernes almindelige interesse i at tilvejebringe og stille faciliteter til rådighed for borgernes fritidsaktiviteter. Hertil kommer, at det efter de nævnte grundsætninger tillige antages, at en kommune kan varetage opgaver, der har til formål at fremme turismen i kommunen.

Det betyder, at det er en betingelse, at kommunens formål med at drive eller støtte de omtalte faciliteter ikke er at opnå en fortjeneste, men at fremme borgernes fritidsaktiviteter og turismen.

I sådanne tilfælde ligger det således inden for kommunalfuldmagtens rammer, at en kommune stiller kommunal ejendom også vederlagsfrit til rådighed til de beskrevne formål.”

Dette forhindre dog ikke, at Kommuner kan få private, lystbådehavne eller campingpladser til at have ansvar for den daglige drift af denne type pladser.

Hvorfor altid sammenligning med Tyskland:

Tyskland er Europas største producent af fritidskøretøjer. Tyskland havde ved udgangen af 2018, 630.000 autocampere inkl. ombyggede personbiler registreret som autocampere. Tyskland er det land i Europa der har den længste historik med overnatning i autocampere uden for campingpladser. Tyskland er det land der med sine 630.000 autocampere udgør mere end 30% af Europas autocampere, og dermed skal bidrage med øget turisme og antal overnatninger fra autocamper segmentet, da de yderligere er Danmarks største næremarked. Danmark har pr. 31.12 2018, 10.486 autocampere ud af 2.008.487 autocampere i hele Europa. I dette tal mangler 100.000 ombyggede køretøjer ifølge dwif.de. Danmark udgør til sammenligning kun ca. en halv procent. Der er mere end 3,3 millioner campingvogne i hele Europa.

De mest populære destinationer indenfor fem år

GfK - Growth from Knowledge, har identificeret de mest populære rejsemål for autocampere / campingvogne inden for de næste fem år. Tyskland er nr. 1. 85 procent af de adspurgte ønsker at rejse i deres hjemland. 58 procent ønsker at tage til Frankrig. 58 procent betragter også Holland som en attraktiv destination, 57 procent overvejer en rejse til Danmark og 56 procent rejser gerne til Italien. "En af formålene ved ferien i fritidskøretøjer er at kunne rejse uafhængigt og være i stand til at rejse til forskellige destinationer fleksibelt - og det på en enkelt ferie.

Rejser med autocampere og campingvogne er miljøvenlige

Rejseformen er er ikke kun den form der står for den højest mulige individualitet, men også for en ferieform der er særlig miljøvenlig. Dette er blevet bevist ved to undersøgelser fra det tyske Öko-Institut. Undersøgelsen blev bestilt af producenternes sammenslutningen CIVD i 2013, der bekræftiger det gavnlige klimaaftryk fra ferier på campingpladser og autocamperpladser. F.eks med en faktor på 6,6 mindre belastende end et krydstogt med sammenlignelig rejselængde. Derudover blev der undesøgt ferievarianter af en autocamper på en autocamperplads og en autocamper på en campingplads, der viser at de altid er bedre end biler og hotel eller flyrejser og hotel. Afhængig af afstanden er emissioner fra flyrejser 47 til 288 procent højere end kørsel med en autocamper.

Nye begreber gør deres indtog:

Millennials: Millenials er den generation, der er født og opvokset frem mod årtusindeskiftetDe er født i 1980erne og 1990erne - altså ca. årgang 1980-2000. De vil i fremtiden stå som en stor ny gruppe der mest er til autocampere. 

Vanlife: En speciel form for camping er at bo og rejse i et rekreativt køretøj - hovedsageligt i en autocamper - når man f.eks opgiver en permanent bopæl. Årsager kan være boligmangel, eventyr og rejseglæde. "Fritstående" foretrækkes frem for campingpladser eller autocamperpladser.

Caravaning: Overordnet begreb for ferie med fritidskøretøjer der i årevis har haft en stigende popularitet. Afslapning i naturen sammen med partneren, familien eller vennerne har sin egen specielle charme. Individualisme er især vigtig i denne form for rejser med autocamper eller campingvogn - Kør hvor du vil og bliv hvor du vil: Det er Caravaning.

Dialogmøder

De producenter, der producere både campingvogne og autocamper har deres fælles organisation, der hedder Caravaning Industrie Verband Deutschland e.V. - CIVD, der ikke kun består af tyske producenter. CIVD er gået aktivt ind for at skabe bedre rammevilkår for flere overnatningspladser for autocampere og det har givet genlyd i den tyske “Bundestag”. CIVD ser efter dialogmøder i Berlin positivt på udfordringerne med at skaffe pladser tilpasset den autocamper mobile turisme. Selv ADAC der er som FDM i Danmark, forhandlernettet og den tyske turistsektor står inde for det vi kalder for den tyske model.

Den tyske model står for fire hovedgrupper

Basisplads

Basispladser, der også går under navnet transitpladser, er pladser der er karakteriseret ved en simpel standard og lovgivet ifølge færdselsloven om hvil / raste. I de fleste tilfælde er det almindelige parkeringspladser til almindelige køretøjer. Basispladser kan være med eller uden skiltning for autocampere og uden eller sjældent med særligt udstyr til forsyning og bortskaffelse af husholdningsaffald og spildevand fra autocampere. Basispladser kan på privat basis anvendes med samtykke fra grundejeren, eller hvis der på statslige eller kommunale pladser ikke er skiltet med et tidsbestemt forbud, kan pladsen benyttes til en enkelt overnatning.

Standardplads

Kendes også under betegnelsen weekendplads. Autocamper-parkeringspladser i denne kategori er meget udbredt uden for Danmark. Det kan både dreje sig om separate pladser eller omklassificerede parkeringspladser, hvor et bestemt afsnit er reserveret til autocampere. Disse pladser byder på væsentlig mindre service og udstyr end komfortpladser og har tit karaktertræk fra normale parkeringspladser, til gengæld er prisniveauet lavere. Et glimrende eksempel på en sådan plads ses på billedet øverst, hvor man også bemærker, hvordan man med lidt omhu (beplantning) kan gøre sådanne pladser ganske attraktive.

Der må ikke opsættes fortelte eller lignende, ligesom borde, stole, markise og andre løsøregenstande i forbindelse med de parkerede autocampere kun må stå fremme, når de benyttes og nævnte udstyr sættes væk om natten. Derfor kan disse aktiviteter ikke betragtes som camping. Denne typer pladser benyttes ofte af kommuner, lystbådehavne og private. For at skabe en rotation i de besøgende autocamperturister, kan opholdet begrænses op til 3 dage / 72 timer, hvilket er rigeligt for de fleste. De er lovgivet efter tilladelser med såkaldt "Sondernutzung", der med rette kan oversættes som en form for særlig råden over et vejareal.

Komfortpladser

Autocamperpladser i denne kategori er et professionelt fritidsanlæg, designet til og med faciliteter, der afspejler de mere komfortbevidste autocamperturister. Disse pladser er forbeholdt autocamperturister og deres adfærdsmønster. Det er tale om større pladser med attraktiv beliggenhed.

Ofte er der mellem 50 og et par hundrede standpladser i denne kategori. Bemærk at tilsvarende pladser i udlandet holdes åbne 24/7, 365 dage om året, hvilket også efterspørges i Danmark, da en moderne autocamper i mange tilfælde anvendes gennem alle årets 12 måneder.

Ifølge “Vejledning for campingreglementet”  drejer det sig om campingpladser, der alene kan benyttes af campingbiler/autocampere og der kræves udlejningstilladelse.

Campingpladser

Autocamperturisme er ikke et spørgsmål om enten eller men om både og!  Dette er klassiske campingpladser med komplet infrastruktur til rekreative ophold, der varer flere dage eller en camping-ferie på flere uger.

Planlægningshjælp

Pladser til autocamper turisme er gennem flere år blevet udviklet sig til en uafhængig form for ferie, der tager hensyn til de særlige ønsker og behov som autocamperturister efterspørger. Her høre Tyskland, Frankrig og Italien til de lande med den bedste infrastruktur for autocamperturister, der løbende bliver udbygget.

I den forbindelse har en samlet branche bestående af den tyske turistforening, Deutschen Tourismusverband e.V. (DTV) i samarbejde med den tyske automobilklub,  Deutschen Automobilclub e.V. (ADAC), Forbundet for campingpladsbranchen,  Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. (BVCD), forbundet for producenterne, Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD), forhandler sammensslutningen, Deutschen Caravaning Handels-Verband e.V. (DCHV), Thomssen Consult, samt kvalitetsmærket og marketingskonceptet Top-Platz udviklet en planlægningsstøtte til anlægge parkeringspladser for autocampere. Deres mål er at levere pålidelige anbefalinger til kommunale og private udbydere, med anbefalinger til udstyr og videreudvikling af parkeringspladser for autocampere med udgangspunkt i at gældende love, forordninger og vedtægter skal overholdes i hvert tilfælde. Planlægningshjælpen definerer ingen minimumstandarder.

Ligeledes har CIVD oprettet en hjemmeside der beskriver autocamperplads typerne og behovet for at skabe flere pladser uden for campingpladser: reisemobil-stellplatz.info

Ingen grund til at opfinde en ny dyb tallerken

Emnet omkring autocampturisme kontra camping i traditionel forstand er til tider et omtåleligt emne, som rigtig mange har en mening om, men de fleste lande har allerede anbefalinger til pladser for autocampere. Alle har de grundliggende samme udgangspunkt, med undtagelse af Danmark. Autocamper Gruppen har derfor i april 2019, indsendt forslag efter den tyske model til Erhvervsministeriet der gennem Erhvervsstyrelsen har kvitteret med en positiv tilgang.

For at afdække mulighederne for en udbredelse af den tyske model i et større omfang her i Danmark, vurderer Erhvervsstyrelsen, at det ville være relevant at tage kontakt til Vejdirektoratet og Kommunernes Landsforening samt VisitDenmark. Erhvervsstyrelsen har meddelt at de gerne deltager i en videre dialog og de øvrigt nævnte relevante aktører, når mulighederne for en udbredelse af den tyske model er afdækkede, hvis styrelsen kan bidrage på relevant vis. Det er derfor naturligvis væsentligt med en god dialog mellem branchens organisationer og interessenter samt myndighederne om, hvordan turismens rammevilkår bedst kan styrkes.

Det betyder at materialet allerede er indsendt til Vejdirektoratet, for helt klart og utvetydigt at få afklaret den danske lovgivning i forhold til autocamper parkering med P-skilt og autocamperundertavle, op til 72 timer benyttelse af løsøregenstande som stole, bord og markise, uden at dette betragtes som camping. Dette for at ingen skal kunne pege fingre af ophold i op til 72 timer, som det er hævd hver sommer i dette land. Vi ved, at det er helt efter lovens bogstav ved kortvarig “Raste”, men da fællesnotatet af 1. April 2019 nævner at længerevarig ophold, hvis man indtager et område for en periode med et andet formål end blot at raste, fx ved at opholde sig på pladsen i en længere periode, slå lejr, have opslåede fortelte eller gøre lignende større indrettelser på parkeringsarealet, betragtes opholdet som campering og kan alene ske på en campingplads. Det er denne ordlyd der giver anledning til at henlede opmærksomheden på den tyske model.

På den anden side hjalp Autocamper Info for få år siden en privat aktør på Vestkysten med at få ændret bondegårdscamping til autocamper parkering for 8 køretøjer i landzone. I tilladelsens vilkår skrev kommunens Teknik og Miljø “ At der ikke må opsættes fortelte eller lignende, og at borde, stole og andre løsøregenstande i forbindelse med de parkerede autocampere kun må stå fremme, når de benyttes,

At der ikke må etableres yderligere faste hegn eller anden beplantning omkring parkeringsbåsene. Markering af båsene må kun ske på jorden. “

Kendte undersøgelser taler deres tydelige sprog. Her fra DWIF og Promobil

 

Udenlandske Guides til etablering af de omtalte pladser

Tyskland:

Planungshilfe Reisemobilstellplätze
Grünes Light für mehr Stellplätze
Reisemobil Ställplatz Info

Sverige:

Husbidestination Sverige

Holland:

NKC/Kommuner
Autocamperpladser -en teorektisk merværdi 
Sådan starter men en autocamperplads

Frankrig:

FFACCC

Italien:

PleinAir Aree Di Sosta Camping Car

Side 1 ud af 23