Seks nye mindre autocamperpladser på vej i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg - Porten til Det Sydfynske Øhav Faaborg - Porten til Det Sydfynske Øhav Foto: VisitFaaborg presse

I Faaborg- Midtfyn Kommune har man på et møde i Teknik- og Miljøudvalget den 19. december 2019, taget skridt til at øge antallet af autocamperturister i kommunen. Autocamperpladser på offentlige arealer er en mulighed for at tiltrække flere turister til Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen havde fundet materiale fra autocamper-info.dk / AutocamperGruppen brugbart til at få nyttig og konstruktiv information til, at der nu er lagt op til at 6 nye autocamperpladser spredt i kommunen for at højne turistværdien for autocamperturister i kommunen

I dag kan kommunen tilbyde autoriserede autocamperpladser på Faaborg Havn, Falsled Havn, Fjællebroen Havn og på Stranges Plads i Haastrup. Med de 6 nye lokaliteter der bliver gratis at benytte, vil der være nye muligheder for autocampere ved bl.a Dronningeudsigten i Haastrup, Kongeudsigten i Haastrup i Stenderup, Carl Nielsens Hus i Nr. Lyndelse samt to lokaliteter ved Ibjerg og Ibjergvej, samt ved en P-lomme ved Blåkærvej i Ryslinge.

Der vil på pladserne ikke ikke være servicefaciliteter, men hver enkelt af pladserne vil blive skiltet til parkering og overnatning for autocampere. Der er tale om simple overnatningspladser der kan benyttes hele året. Dermed regner kommunen også med at uhensigtsmæssig anvendelse som kommunen ved enkelte lejligheder har oplevet kan afhjælpes, og er indstillet på at det kan blive nødvendigt at udpege flere pladser til transitturister i autocampere. Her vil kommunens administration blandt andet overveje at medtage rastepladsen ved krydset mellem Assensvej og Rudmevej. Pladserne er beskrevet på følgende link HER

Se også kommunens sagsfremstilling punkt 223 - Autocamperpladser på offentlig areal til gennemfartsturister HER