Er autocamper pladser som vi ser dem i andre lande muligt i Danmark ? Fremhævet

Eksempel på autocamper parkeringsplads Eksempel på autocamper parkeringsplads Foto: Geisingen

Det kan virke helt sort, at der findes opfattelser af, at autocamper overnatningspladser er opgavetyveri eller konkurrenceforvridende. Til gengæld siger konkurrenceloven at det er konkurrenceforvridende at forhindre fri konkurrence.

I Danmark er det den enkelte vejmyndighed, der med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres med autocampere. Dette er derfor ikke reguleret i campingreglementet, der hører under Erhvervsstyrelsen.

Problemet ligger snarere i, at rammebetingelserne, for at det man i Tyskland kalder en standard Wohnmobil-Stellplatz, ikke anvendes på samme måde i Danmark. Forskellen i lovgivningen synes ikke stor, så man kan sige, at vi i Danmark burde kunne se muligheder frem for forhindringer.  (dvs. en parkeringsplads der er skiltet til brug også for store autocampere og som tilllader ophold i få dage (72 timer) gennem alle 12 måneder, og at ved brug af campingmøbler ikke er tale om camping (Slå lejr), når de ikke står fremme om natten)

Autocamperturisme bidrager på alle parametre til turistindtægter i Europa.

Autocamperturismen bidrager med en milliard omsætning i Europa. På grund af den stadigt stigende popularitet med autocampere tilbyder autocamperturismen interessante muligheder for turismen, lokale politikkere og investorer.  Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr e. V. an der Universität München (dwif) har undersøgt den økonomiske betydning for camping- og autocamperturisme i en omfattende undersøgelse. Den viser ud over det økonomiske potentiale, at også overnatninger i autocampere på autocamperpladser uden for campingpladser steg fra 13,5 millioner overnatninger i 2016/17 til 15,5 milioner overnatninger i 2018 alene i Tyskland, mens turist overnatninger på campingpladser i samme periode, uden fastliggere, steg fra 49,7 millioner til 50,5 millioner. Dagsrejser uden overnatning i autocampere steg fra 14,5 millioner til 16,5 millioner.

Caravaning Industrie Verband Deutschland e.V. (CIVD), der er producenternes brancheorganetionen for næsten alle tyske og europæiske producenter af fritidskøretøjer, har sammen med faglige specialmagasiner og turistbureauer bidraget med oplysningsarbejde for at hjælpe med til, at byer, kommuner og private åbner op for de mobile gæster. CIVD føler sig forpligtiget til at bidrage med at skabe yderligere parkeringskapacitet for autocampere og har truffet forskellige foranstaltninger til at gøre det. Blandt andet opfordre CIVD også til at politikkere forbedre rammebetingelserne, f.eks ved at udvide infrastrukturen for autocampere og reducere bureaukratiske hindringer med lange godkendelsetider til følge. Kun derved kan man få glæde af det enorme potentiale der ligger lige til højrebenet.

Når man benytter autocampere til ferierejser, kan man i de fleste europæiske lande vælge mellem to hoved muligheder: Campingpladser eller afmærkede autocamper parkeringpladser. Beslutningen afhænger af hvilken valgmulighed den enkelte foretrækker, køretøjstypen, beliggenhed og destinationen. Begge typer har deres fordele og ulemper.

Salgstal i hele Europa siden 2010

Autocamperplads vs Campingplads:

En campingplads er som bekendt et område der specifikt er indrettet til camping aktiviteter. Ofte er de omgivet af en indhegning, en information, brusere, toiletter, strøm og ofte fælles køkkenfaciliteter. Derudover kender fantasien ingen grænser. Nogle af de større campingpladser virker som små oaser. Der kan på nogen af dem være butikker, svømmebassiner, udendørs scener, ferieprogram, restaurant, minigolf, bowling og mere udstyr. Der findes ligeledes campingpladser efter campingreglementet, udelukkende for autocampere også kendt som komfort autocamperpladser.

Afmærkede autocamper parkeringspladser er normalt beregnet og tilladt for kortere perioder, ofte få dage, hvorimod der ingen tidsbegrænsning er på komfort autocamperpladser og campingpladser, der reugeleres efter samme lovgivning. Autocamper parkeringspladser råder over væsentligt færre faciliteter og her er autocampere over 3.500 kg ligeledes velkommen, så de ikke er henvist til kedelige og øde pladser til lastbil og bus parkering. Derfor er autocamper parkeringspladser prismæssigt også væsentligt billigere end campingpladser. En af de største fordele ved denne type pladser er fleksibilitet og beliggenhed i forhold til formålet med besøget.

En ikke officiel autocamper parkeringsplads er som regel en helt almindelig parkeringsplads, hvor det er tilladt at parkere med autocamper størrelsen, hvis de kan holde sig inden for p-båsens afmærkninger. I Danmark er det f.eks tilladt at raste, men også at benytte stole og borde, når dette sættes tilbage i køretøjet, når det ikke benyttes. Sådan er det ikke i alle lande - langtfra. Der er på disse pladser normalt ingen faciliteter af nogen art. Det er tilladt at hvile sig, selv om længden af opholdet også medføre overnatning.

Udenfor Danmark og især i Tyskland har man en lovgivning der henviser til, at når der er skiltet med et P-skilt og et tillægsskilt med en autocamper (i Danmark US7), så er der her mulighed for at overnatte i få dage typisk to til tre dage, der vil fremgå af skiltning. Det er med særlig tilladelse også tilladt at benytte, stole og bord samt markise, når bare det sættes tilbage i køretøjet om natten, ellers betragtes det som camping, men den primære forudsætningen for overnatning i flere dage er skiltningen med et p-skilt og en undertavle der viser en autocamper.

Der skelnes mellem officielle og uofficielle autocamper parkeringspladser. Officielle pladser der i daglig tale kaldes autocamperpladser / autocamper-parkeringspladser, har i forhold til campingpladser ofte kun basis udstyr i form af strøm, forsyning af vand og bortskaffelse af spildevand og toilet affald. Til gengæld er de billigere, og der må ikke opsættes fortelte eller lignende, og at borde, stole og andre løsøregenstande i forbindelse med de parkerede autocampere kun må stå fremme, når de benyttes. En anden stor fordel er fleksibiliteten. Man kan komme og forlade pladsen når som helst.

En uofficiel parkeringsplads for autocampere der ønsker dagsparkering eller en enkelt overnatning autocampere er som enhver anden parkeringsplads. Forudsætningen er at, hvis der på parkeringspladsen er køretøjsafmærkninger, skal autocampere kunne være inden for afmærkningen. Der kan være skiltet med tidsmæssigt parkeringsforbud, f.eks om natten, hvilket gør overnatning ulovligt. Denne form ophold går ind under lovgivningen fra Transportministeriet om at raste.

Et hvil kan ikke afgrænses tidsmæssigt, men kan variere i tid. ”Raste” vil f.eks. være, hvis man sover, slapper af eller indtager mad med henblik på at kunne fortsætte kørslen forsvarligt. Begrebet at ”raste” kan således også have et trafiksikkerhedsmæssigt formål.

Camping er ikke defineret i dansk lovgivning

Hvis man ”camperer”, kan formålet i højere grad være af rekreativ karakter, hvor man indtager et område for en periode med andet formål end blot at ”raste” for efterfølgende kunne fortsætte kørslen forsvarligt. Hvis man således gør større indrettelser på parkeringsarealet (slår lejr), må det anses for camping.” Et fortelt vil være en markering af, at man har tænkt sig at tage varigt ophold, ifølge Vejdirektoratet.  Forskellen på at “Raste” og “at campere” vil skulle bedømmes ud fra opholdets fremtrædelsesform i hvert enkelt konkrete tilfælde.(Erhvervsstyrelsen)

Valget mellem campingpladser og autocamperpladser hænger ofte sammen med campingvogn og autocamper. For nogle betyder camping, at bruge tre uger på f.eks en campingplads ved Gardasøen, andre vil hellere rejse fra sted til sted på jagt efter nye, spontane og skiftende oplevelser med kortere ophold hvert sted. De der gerne vil tilbringe ferien på et sted, er i bedre hænderne på en campingplads, der kan man uden videre og uden problemer sætte et fortelt på sit køretøj og med hensyn til pladskomfort lader campingpladser ikke noget tilbage at ønske. De der har flere forskellige stop på turen er bedre stillet med en autocamperplads / autocamper parkeringsplads.

Konkurrenceforvridning eller fri konkurrence?:

Campingpladser påberåber sig ofte, at de fra lystbådehave, private og kommuner er udsat for opgavetyveri og konkurrenceforvridning. Lystbådehavne tager omtrent den samme pris, som de tager for deres deres andre kunder - gæstesejlere. Det er derfor svært at få øje på prismæssig konkurrenceforvridning. Der er her ikke tale om to sider af samme sag, men om meget forskellige udbud efter to forskellige lovgivninger: Campingreglementet og færdselsloven. Der er ligeledes tale om de frie markedskræfter, hvor priser udmønter sig i udbud og efterspørgsel og en vare med væsentlig mindre komfort. Derfor kan det med henvisning til konkurrenceloven siges: Det er Konkurrenceforvridende at forhindre fri konkurrence.

Tidligere Indenrigsminister, nu konkurrencekommisær og næstformand i EU, Magrethe Vestager: “De almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse – de såkaldte kommunalfuldmagtsregler – finder anvendelse i det omfang opgavevaretagelsen ikke er reguleret i den skrevne lovgivning.

Det er antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur, at en kommune efter disse grundsætninger som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. Det er endvidere antaget, at en kommune som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan yde tilskud til enkeltpersoner eller til enkelte virksomheder.

Det er imidlertid i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis anset for lovligt, at kommuner – under visse betingelser – etablerer og driver eller støtter vandrerhjem og campingpladser.

Dette gælder, selvom det ikke kan udelukkes, at der herved påføres hotelerhvervet konkurrence.

Baggrunden herfor er kommunernes almindelige interesse i at tilvejebringe og stille faciliteter til rådighed for borgernes fritidsaktiviteter. Hertil kommer, at det efter de nævnte grundsætninger tillige antages, at en kommune kan varetage opgaver, der har til formål at fremme turismen i kommunen.

Det betyder, at det er en betingelse, at kommunens formål med at drive eller støtte de omtalte faciliteter ikke er at opnå en fortjeneste, men at fremme borgernes fritidsaktiviteter og turismen.

I sådanne tilfælde ligger det således inden for kommunalfuldmagtens rammer, at en kommune stiller kommunal ejendom også vederlagsfrit til rådighed til de beskrevne formål.”

Dette forhindre dog ikke, at Kommuner kan få private, lystbådehavne eller campingpladser til at have ansvar for den daglige drift af denne type pladser.

Hvorfor altid sammenligning med Tyskland:

Tyskland er Europas største producent af fritidskøretøjer. Tyskland havde ved udgangen af 2018, 630.000 autocampere inkl. ombyggede personbiler registreret som autocampere. Tyskland er det land i Europa der har den længste historik med overnatning i autocampere uden for campingpladser. Tyskland er det land der med sine 630.000 autocampere udgør mere end 30% af Europas autocampere, og dermed skal bidrage med øget turisme og antal overnatninger fra autocamper segmentet, da de yderligere er Danmarks største næremarked. Danmark har pr. 31.12 2018, 10.486 autocampere ud af 2.008.487 autocampere i hele Europa. I dette tal mangler 100.000 ombyggede køretøjer ifølge dwif.de. Danmark udgør til sammenligning kun ca. en halv procent. Der er mere end 3,3 millioner campingvogne i hele Europa.

De mest populære destinationer indenfor fem år

GfK - Growth from Knowledge, har identificeret de mest populære rejsemål for autocampere / campingvogne inden for de næste fem år. Tyskland er nr. 1. 85 procent af de adspurgte ønsker at rejse i deres hjemland. 58 procent ønsker at tage til Frankrig. 58 procent betragter også Holland som en attraktiv destination, 57 procent overvejer en rejse til Danmark og 56 procent rejser gerne til Italien. "En af formålene ved ferien i fritidskøretøjer er at kunne rejse uafhængigt og være i stand til at rejse til forskellige destinationer fleksibelt - og det på en enkelt ferie.

Rejser med autocampere og campingvogne er miljøvenlige

Rejseformen er er ikke kun den form der står for den højest mulige individualitet, men også for en ferieform der er særlig miljøvenlig. Dette er blevet bevist ved to undersøgelser fra det tyske Öko-Institut. Undersøgelsen blev bestilt af producenternes sammenslutningen CIVD i 2013, der bekræftiger det gavnlige klimaaftryk fra ferier på campingpladser og autocamperpladser. F.eks med en faktor på 6,6 mindre belastende end et krydstogt med sammenlignelig rejselængde. Derudover blev der undesøgt ferievarianter af en autocamper på en autocamperplads og en autocamper på en campingplads, der viser at de altid er bedre end biler og hotel eller flyrejser og hotel. Afhængig af afstanden er emissioner fra flyrejser 47 til 288 procent højere end kørsel med en autocamper.

Nye begreber gør deres indtog:

Millennials: Millenials er den generation, der er født og opvokset frem mod årtusindeskiftetDe er født i 1980erne og 1990erne - altså ca. årgang 1980-2000. De vil i fremtiden stå som en stor ny gruppe der mest er til autocampere. 

Vanlife: En speciel form for camping er at bo og rejse i et rekreativt køretøj - hovedsageligt i en autocamper - når man f.eks opgiver en permanent bopæl. Årsager kan være boligmangel, eventyr og rejseglæde. "Fritstående" foretrækkes frem for campingpladser eller autocamperpladser.

Caravaning: Overordnet begreb for ferie med fritidskøretøjer der i årevis har haft en stigende popularitet. Afslapning i naturen sammen med partneren, familien eller vennerne har sin egen specielle charme. Individualisme er især vigtig i denne form for rejser med autocamper eller campingvogn - Kør hvor du vil og bliv hvor du vil: Det er Caravaning.

Dialogmøder

De producenter, der producere både campingvogne og autocamper har deres fælles organisation, der hedder Caravaning Industrie Verband Deutschland e.V. - CIVD, der ikke kun består af tyske producenter. CIVD er gået aktivt ind for at skabe bedre rammevilkår for flere overnatningspladser for autocampere og det har givet genlyd i den tyske “Bundestag”. CIVD ser efter dialogmøder i Berlin positivt på udfordringerne med at skaffe pladser tilpasset den autocamper mobile turisme. Selv ADAC der er som FDM i Danmark, forhandlernettet og den tyske turistsektor står inde for det vi kalder for den tyske model.

Den tyske model står for fire hovedgrupper

Basisplads

Basispladser, der også går under navnet transitpladser, er pladser der er karakteriseret ved en simpel standard og lovgivet ifølge færdselsloven om hvil / raste. I de fleste tilfælde er det almindelige parkeringspladser til almindelige køretøjer. Basispladser kan være med eller uden skiltning for autocampere og uden eller sjældent med særligt udstyr til forsyning og bortskaffelse af husholdningsaffald og spildevand fra autocampere. Basispladser kan på privat basis anvendes med samtykke fra grundejeren, eller hvis der på statslige eller kommunale pladser ikke er skiltet med et tidsbestemt forbud, kan pladsen benyttes til en enkelt overnatning.

Standardplads

Kendes også under betegnelsen weekendplads. Autocamper-parkeringspladser i denne kategori er meget udbredt uden for Danmark. Det kan både dreje sig om separate pladser eller omklassificerede parkeringspladser, hvor et bestemt afsnit er reserveret til autocampere. Disse pladser byder på væsentlig mindre service og udstyr end komfortpladser og har tit karaktertræk fra normale parkeringspladser, til gengæld er prisniveauet lavere. Et glimrende eksempel på en sådan plads ses på billedet øverst, hvor man også bemærker, hvordan man med lidt omhu (beplantning) kan gøre sådanne pladser ganske attraktive.

Der må ikke opsættes fortelte eller lignende, ligesom borde, stole, markise og andre løsøregenstande i forbindelse med de parkerede autocampere kun må stå fremme, når de benyttes og nævnte udstyr sættes væk om natten. Derfor kan disse aktiviteter ikke betragtes som camping. Denne typer pladser benyttes ofte af kommuner, lystbådehavne og private. For at skabe en rotation i de besøgende autocamperturister, kan opholdet begrænses op til 3 dage / 72 timer, hvilket er rigeligt for de fleste. De er lovgivet efter tilladelser med såkaldt "Sondernutzung", der med rette kan oversættes som en form for særlig råden over et vejareal.

Komfortpladser

Autocamperpladser i denne kategori er et professionelt fritidsanlæg, designet til og med faciliteter, der afspejler de mere komfortbevidste autocamperturister. Disse pladser er forbeholdt autocamperturister og deres adfærdsmønster. Det er tale om større pladser med attraktiv beliggenhed.

Ofte er der mellem 50 og et par hundrede standpladser i denne kategori. Bemærk at tilsvarende pladser i udlandet holdes åbne 24/7, 365 dage om året, hvilket også efterspørges i Danmark, da en moderne autocamper i mange tilfælde anvendes gennem alle årets 12 måneder.

Ifølge “Vejledning for campingreglementet”  drejer det sig om campingpladser, der alene kan benyttes af campingbiler/autocampere og der kræves udlejningstilladelse.

Campingpladser

Autocamperturisme er ikke et spørgsmål om enten eller men om både og!  Dette er klassiske campingpladser med komplet infrastruktur til rekreative ophold, der varer flere dage eller en camping-ferie på flere uger.

Planlægningshjælp

Pladser til autocamper turisme er gennem flere år blevet udviklet sig til en uafhængig form for ferie, der tager hensyn til de særlige ønsker og behov som autocamperturister efterspørger. Her høre Tyskland, Frankrig og Italien til de lande med den bedste infrastruktur for autocamperturister, der løbende bliver udbygget.

I den forbindelse har en samlet branche bestående af den tyske turistforening, Deutschen Tourismusverband e.V. (DTV) i samarbejde med den tyske automobilklub,  Deutschen Automobilclub e.V. (ADAC), Forbundet for campingpladsbranchen,  Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. (BVCD), forbundet for producenterne, Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD), forhandler sammensslutningen, Deutschen Caravaning Handels-Verband e.V. (DCHV), Thomssen Consult, samt kvalitetsmærket og marketingskonceptet Top-Platz udviklet en planlægningsstøtte til anlægge parkeringspladser for autocampere. Deres mål er at levere pålidelige anbefalinger til kommunale og private udbydere, med anbefalinger til udstyr og videreudvikling af parkeringspladser for autocampere med udgangspunkt i at gældende love, forordninger og vedtægter skal overholdes i hvert tilfælde. Planlægningshjælpen definerer ingen minimumstandarder.

Ligeledes har CIVD oprettet en hjemmeside der beskriver autocamperplads typerne og behovet for at skabe flere pladser uden for campingpladser: reisemobil-stellplatz.info

Ingen grund til at opfinde en ny dyb tallerken

Emnet omkring autocampturisme kontra camping i traditionel forstand er til tider et omtåleligt emne, som rigtig mange har en mening om, men de fleste lande har allerede anbefalinger til pladser for autocampere. Alle har de grundliggende samme udgangspunkt, med undtagelse af Danmark. Autocamper Gruppen har derfor i april 2019, indsendt forslag efter den tyske model til Erhvervsministeriet der gennem Erhvervsstyrelsen har kvitteret med en positiv tilgang.

For at afdække mulighederne for en udbredelse af den tyske model i et større omfang her i Danmark, vurderer Erhvervsstyrelsen, at det ville være relevant at tage kontakt til Vejdirektoratet og Kommunernes Landsforening samt VisitDenmark. Erhvervsstyrelsen har meddelt at de gerne deltager i en videre dialog og de øvrigt nævnte relevante aktører, når mulighederne for en udbredelse af den tyske model er afdækkede, hvis styrelsen kan bidrage på relevant vis. Det er derfor naturligvis væsentligt med en god dialog mellem branchens organisationer og interessenter samt myndighederne om, hvordan turismens rammevilkår bedst kan styrkes.

Det betyder at materialet allerede er indsendt til Vejdirektoratet, for helt klart og utvetydigt at få afklaret den danske lovgivning i forhold til autocamper parkering med P-skilt og autocamperundertavle, op til 72 timer benyttelse af løsøregenstande som stole, bord og markise, uden at dette betragtes som camping. Dette for at ingen skal kunne pege fingre af ophold i op til 72 timer, som det er hævd hver sommer i dette land. Vi ved, at det er helt efter lovens bogstav ved kortvarig “Raste”, men da fællesnotatet af 1. April 2019 nævner at længerevarig ophold, hvis man indtager et område for en periode med et andet formål end blot at raste, fx ved at opholde sig på pladsen i en længere periode, slå lejr, have opslåede fortelte eller gøre lignende større indrettelser på parkeringsarealet, betragtes opholdet som campering og kan alene ske på en campingplads. Det er denne ordlyd der giver anledning til at henlede opmærksomheden på den tyske model.

På den anden side hjalp Autocamper Info for få år siden en privat aktør på Vestkysten med at få ændret bondegårdscamping til autocamper parkering for 8 køretøjer i landzone. I tilladelsens vilkår skrev kommunens Teknik og Miljø “ At der ikke må opsættes fortelte eller lignende, og at borde, stole og andre løsøregenstande i forbindelse med de parkerede autocampere kun må stå fremme, når de benyttes,

At der ikke må etableres yderligere faste hegn eller anden beplantning omkring parkeringsbåsene. Markering af båsene må kun ske på jorden. “

Kendte undersøgelser taler deres tydelige sprog. Her fra DWIF og Promobil

 

Udenlandske Guides til etablering af de omtalte pladser

Tyskland:

Planungshilfe Reisemobilstellplätze
Grünes Light für mehr Stellplätze
Reisemobil Ställplatz Info

Sverige:

Husbidestination Sverige

Holland:

NKC/Kommuner
Autocamperpladser -en teorektisk merværdi 
Sådan starter men en autocamperplads

Frankrig:

FFACCC

Italien:

PleinAir Aree Di Sosta Camping Car